TAUAG-2015-12143:

En på domstidspunktet 18 år gammel gutt ble dømt for å ha truet mindreårige jenter til å sende nakenbilder av seg selv og vise seg naken på internett, samt forsøk på det samme. Jentene var fra 9 år og oppover. Handlingene foregikk over en periode på 9-10 måneder.

Straffen ble satt til ungdomsstraff med en gjennomføringstid på ett år og seks måneder. Dette omfattet også besittelse av 577 bilder med fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn og bilder med seksuelle fremstillinger av barn. Gutten ble videre dømt til å betale 15 000 kr i oppreisningserstatning til 6 fornærmede under strl. § 200 (2) 2. pktm., jf. (3). For de 14 tilfellene som ikke ble fullbyrdet, differensierte retten oppreisningen mellom 10 000 kr og 15 000 kr.

Les mer om hvordan og når man bør anmelde nettovergrep, hvorvidt man har krav på bistandsadvokat og mulighetene for oppreisningserstatning fra gjerningspersonen og Kontoret for voldsoffererstatning i de øvrige artiklene på nettovergrep.no.

Aust-Agder tingrett – TAUAG-2015-12143
A, født 0.0.1997, bor [Adresse] X, ugift, ingen barn å forsørge, skoleelev, ingen inntekt og uformuende.
Ved Agder Politidistrikts siktelse av 10.11.2014, tiltrådt av Agder statsadvokatembeter den 14.01.2015, er A siktet for overtredelse av:
I
Straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf tredje ledd
for under særdeles skjerpende omstendigheter å ha forledet barn under 16 0. til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd som nevnt i § 201. Handlingen ansees som utført under særdeles skjerpende omstendigheter idet det særlig er lagt vekt på hvor lang tid forholdet har pågått, om handlingen er misbruk av slektskapsforhold, omsorgsforhold, stilling, avhengighetsforhold eller nært tillitsforhold eller om handlingen er begått på en særlig smertefull eller krenkende måte
Grunnlag:
a)
Onsdag 22. mai 2013 i [Adresse] i X, fikk han 11 år gamle N01 født 0.0.2002 til å vise seg naken for ham via Skype. Handlingen ble begått under særdeles skjerpende omstendigheter fordi handlingen var planmessig utført via Skype og fornærmedes unge alder.
b)
Fredag 14. juni 2013 i [Adresse] i X, fikk han 14 år gamle N02 født 0.0.1999 til å vise seg naken og delvis avkledd for ham via Skype.Handlingen ble begått under særdeles skjerpende omstendigheter fordi den var planmessig utført via Skype og fornærmedes unge alder.
c)
Ultimo oktober 2013i i [Adresse] i X, fikk han 11 år gamle N03 født 0.0.2002 til å vise seg naken for ham via Skype. Handlingen ble begått under særdeles skjerpende omstendigheter fordi handlingen var planmessig utført via Skype og fornærmedes unge alder.
d)
I februar 2014 i [Adresse] i X, fikk han 15 år gamle N04 født 0.0.1999 til å vise sitt nakne kjønnsorgan for ham via Skype. Handlingen ble begått under særdeles skjerpende omstendigheter fordi han fortalte henne usanne historier om grove seksuelle overgrep, herunder mot barn, som han hadde begått og handlingen var planmessig utført via Skype og fornærmedes unge alder.
e)
Mandag 03. februar 2014 i [Adresse] i X, forledet han 14 år gamle N05 født 0.0.1999 til å ta bilder av sitt nakne bryst og kjønnsorgan med mobiltelefon og sende til ham via Snapchat. Handlingen ble begått under særdeles skjerpende omstendigheter fordi han fortalte henne usanne historier om grove seksuelle overgrep, herunder mot barn, som han hadde begått og handlingen var planmessig utført via Snapchat og Skype og fornærmedes unge alder.
f)
Mandag 3. februar 2014 i [Adresse] i X, fikk han 12 år gamle N06 født 0.0.2001 til å ta bilder av sitt nakne bryst og kjønnsorgan med mobiltelefon og sende til ham via Snapchat. Handlingen ble begått under særdeles skjerpende omstendigheter fordi han fortalte henne usanne historier om grove seksuelle overgrep som han hadde begått og handlingen var planmessig utført via Snapchat og Skype og fornærmedes unge alder.
g)
Onsdag 5. februar 2014 i [Adresse] i X, fikk han 12 år gamle N07 født 0.0.2001 til å ta bilder av sitt nakne kjønnsorgan med mobiltelefon og sende til ham via Snapchat. Handlingen ble begått under særdeles skjerpende omstendigheter fordi han fortalte henne usann historie om et grov seksuelt overgrep mot barn som han hadde begått og handlingen var planmessig utført via Snapchat og Skype og fornærmedes unge alder.
II
Straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf tredje ledd, jf. strl §49
for under særdeles skjerpende omstendigheter å ha forledet barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd som nevnt i § 201. Handlingen ansees som utført under særdeles skjerpende omstendigheter idet det særlig er lagt vekt på hvor lang tid forholdet har pågått, om handlingen er misbruk av slektskapsforhold, omsorgsforhold, stilling, avhengighetsforhold eller nært tillitsforhold eller om handlingen er begått på en særlig smertefull eller krenkende måte
Grunnlag:
a)
Lørdag 04. januar 2014 i [Adresse] i X, forsøkte han å få 9 år gamle N08 født 0.0.2004 til å vise seg naken for ham på webcamera via Skype ved å true henne som nærmere beskrevet i post III d. Handlingen ble begått under særdeles skjerpende omstendigheter fordi han truet med å voldta N08 og handlingen var planmessig utført via nettspillet ‘Habin’ og Skype og fornærmedes unge alder. Forbrytelsen ble ikke fullbyrdet fordi N08 ikke viste seg.
b)
I juni 2013 i [Adresse] i X, forsøkte han å få 15 år gamle N09 født 0.0.1999 til å vise seg naken for ham via Skype. Handlingen ble begått under særdeles skjerpende omstendigheter fordi han fortalte henne usanne historier om grove seksulle overgrep som han hadde begått og den var planmessig utført via Skype og fornærmedes unge alder. Forbrytelsen ble ikke fullbyrdet fordi N09 ikke viste seg.
c)
I tidsrommet fra mai 2013 til februar 2014 i [Adresse] i X, forsøkte han å få13 år gamle N10 født 0.0.2000 til å vise seg naken for ham via Skype. Handlingen ble begått under særdeles skjerpende omstendigheter fordi han fortalte henne usanne historier om grove seksulle  overgrep, herunder mot barn, som han hadde begått og den var planmessig utført via Skype og fornærmedes unge alder. Forbrytelsen ble ikke fullbyrdet fordi N10 ikke viste seg.
d)
I tidsrommet fra juni 2013 til desember 2013 i [Adresse] i X, forsøkte han å få 13 år gamle N11 født 0.0.2000 til å vise seg naken for ham på webcamera via Skype. Handlingen ble begått under særdeles skjerpende omstendigheter fordi han fortalte henne usanne historier om grove seksulle overgrep, herunder mot barn, som han hadde begått, og den var planmessig utført via Skype og fornærmedes unge alder. Forbrytelsen ble ikke fullbyrdet fordi N11 ikke viste seg.
e)
I juni 2013 i [Adresse] i X, forsøkte han å få 13 år gamle N12 født 0.0.1999 til å vise seg naken for ham via Skype. Handlingen ble begått under særdeles skjerpende omstendigheter fordi han fortalte henne usanne historier om grove seksulle overgrep, herunder mot barn, som han hadde begått og den var planmessig utført via Skype og fornærmedes unge alder. Forbrytelsen ble ikke fullbyrdet fordi N12 ikke viste seg.
f)
Tirsdag 11. juni 2013 kl. 00.00 i [Adresse] i X, forsøkte han å få 14 år gamle N13 født 0.0.1999 til å vise seg naken for ham via Skype. Handlingen ble begått under særdeles skjerpende omstendigheter fordi han fortalte henne usanne historier om grove seksulle som han hadde begått mot barn, og den var planmessig utført via Skype og fornærmedes unge alder. Forbrytelsen ble ikke fullbyrdet fordi N13 ikke viste seg.
g)
Medio juni 2013 i [Adresse] i X, forsøkte han å få 12 år gamle N14 født 0.0.2001 til å vise sitt nakne kjønnsorgan for ham via Skype. Handlingen ble begått under særdeles skjerpende omstendigheter fordi den var planmessig utført via Skype og fornærmedes unge alder. Forbrytelsen ble ikke fullbyrdet fordi N14 ikke viste seg.
h)
Torsdag 15. august 2013 i [Adresse] i X, forsøkte han å få 14 år gamle N15 født 0.0.1998 til å vise sitt nakne kjønnsorgan for ham via Skype. Handlingen ble begått under særdeles skjerpende omstendigheter fordi han truet med å voldta et barn og hacke pc’en hennes og den var planmessig utført via Skype og fornærmedes unge alder. Forbrytelsen ble ikke fullbyrdet fordi N15 ikke viste seg.
i)
I tidsrinnet august 2013 til januar 2014 i [Adresse] i X, forsøkte han å få 14 år gamle N16 født 0.0.1999 til å vise seg naken for ham via Skype. Handlingen ble begått under særdeles skjerpende omstendigheter fordi han fortalte henne usanne historier om grove seksulle overgrep, herunder mot barn, som han hadde begått og den var planmessig utført via Skype og fornærmedes unge alder. Forbrytelsen ble ikke fullbyrdet fordi N16 ikke viste seg.
j)
I tidsrommet fra 29. august 2013 til 02. februar 2014 i [Adresse] i X, forsøkte han å få 13–14 år gamle N17 født 0.0.2000 til å vise seg naken for ham via Skype. Handlingen ble begått under særdeles skjerpende omstendigheter fordi han fortalte henne usanne historier om grove seksulle overgrep, herunder mot barn, som han hadde begått, og den var planmessig utført via Skype og fornærmedes unge alder. Forbrytelsen ble ikke fullbyrdet fordi N17 ikke viste seg.
k)
Lørdag 28. september 2013 i [Adresse] i X, forsøkte han å få 12 år gamle N18 født 0.0.2001 til å vise seg naken for ham via Skype ved å true henne som nærmere beskrevet i post III a. Handlingen ble begått under særdeles skjerpende omstendigheter fordi han truet med å voldta N18 og handlingen var planmessig utført via nettspillet ‘Habin’ og Skype og fornærmedes unge alder. Forbrytelsen ble ikke fullbyrdet fordi N18 ikke viste seg.
l)
Lørdag 4. januar 2014 i [Adresse] i X, forsøkte han å få 10 år gamle N19 født 0.0.2003 til å vise seg naken for ham via Skype ved å true henne som nærmere beskrevet i post III c. Handlingen ble begått under særdeles skjerpende omstendigheter fordi han truet med å voldta N19 og handlingen var planmessig utført via Skype og fornærmedes unge alder. Forbrytelsen ble ikke fullbyrdet fordi N19 ikke viste seg.
m)
Tirsdag 14. januar 2014 [Adresse] i X, forsøkte han å få 12 år gamle N20 født 0.0.2001 til å vise sitt nakne kjønnsorgan for ham via Skype. Handlingen ble begått under særdeles skjerpende omstendigheter fordi den var planmessig utført via Skype og fornærmedes unge alder. Forbrytelsen ble ikke fullbyrdet fordi N20 ikke viste seg.
n)
Lørdag 1. februar 2014 kl. 00.00 i [Adresse] i X, forsøkte han å få 14 år gamle N21 født 0.0.1999 til å vise seg naken for ham via Skype ved å true henne som nærmere beskrevet i post III e. Handlingen ble begått under særdeles skjerpende omstendigheter fordi han  truet med å voldta N21 og handlingen var planmessig utført via Skype og fornærmedes unge alder. Forbrytelsen ble ikke fullbyrdet fordi N21 ikke viste seg.
o)
Torsdag 6. februar 2014 i [Adresse] i X, forsøkte han å få 12 år gamle N22 født 0.0.2001 til å vise seg naken for ham via Skype. Handlingen ble begått under særdeles skjerpende omstendigheter fordi den var planmessig utført via Skype og fornærmedes unge alder. Forbrytelsen ble ikke fullbyrdet fordi N22 ikke viste seg.
p)
Fredag 7. februar 2014 i [Adresse] i X, forsøkte han å få 12 år gamle N23 født 0.0.2001 til å vise seg naken for ham via Skype ved å true henne som nærmere beskrevet i post III f. Handlingen ble begått under særdeles skjerpende omstendigheter fordi han truet med å voldta jenta og handlingen var planmessig utført via Skype og fornærmedes unge alder. Forbrytelsen ble ikke fullbyrdet fordi N23 ikke viste seg.
III
Straffeloven § 227 første straffalternativ
for i ord eller handling å ha truet med en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn 6 måneders fengsel, under slike omstendigheter at trusselen var skikket til å fremkalle alvorlig frykt
Grunnlag:
a)
Lørdag 28. september 2013 i [Adresse] i X, kommuniserte han med 12 år gamle N18 via Skype og uttalte ‘Enten så viser du tissen din og puppene dine, ellers kommer jeg og voldtar deg, logger du av eller sier nei, så kommer jeg… Tro meg…Siste jenta som ikke trodde på meg, voldtok jeg og ho var bare 9 år.. Så tar du på cammen og viser tissen din.. Ellers kommer jeg og har sex med deg.. Og det er det siste du vil… SÅ VIS TISSEN DIN OG PUPPENE DINE NÅ! Du har 1 min på deg.. Jeg sporer pcen din:) lett som ingenting. 30 sek igjen..’. Trusselen var skikket til å fremkalle alvorlig frykt.
b)
Onsdag 20. november 2013 i [Adresse] i X, kommuniserte han med 17 år gamle N24 via Skype og truet med å oppsøke og voldta henne hvis hun ikke viste seg naken for ham. Trusselen var skikket til å fremkalle alvorlig frykt.
c)
Lørdag 4. januar 2014 i [Adresse] i X, kommuniserte han med 10 år gamle N19 via Skype og uttalte ‘ Jeg er 17, hvis ikke du viser tissen din innen 5 min, sporer jeg pc’en din, og finner ut hvor du bor…Jeg kommer til å kidnappe deg, og voldta deg hver jævla dag…Du har 5 minutter til å vise tissen din, da skal jeg ikke gjøre deg noe, hvis ikke du viser kommer jeg og tar deg..5 min fra nå! 4 minutter, 3 minutter, 2 minutter…Jeg tuller ikke.Så bra! Jeg liker små jenter…Du har 1 minutt igjen. Jeg har kiddnappa jener som er 5 år, 8 år og 10 år….Og jeg binder alle fast i senga, og har sex med de. Du vil snart bli en av de’. Trusselen var skikket til å fremkalle alvorlig frykt.
d)
Lørdag 4. januar 2014 i [Adresse] i X, kommuniserte han med med 9 år gamle N08 via Skype og truet med å oppsøke henne hjemme i Y og voldta henne hvis hun ikke viste seg naken for ham. Trusselen var skikket til å fremkalle alvorlig frykt.
e)
Lørdag 1. februar 2014 kl. 00.00 i [Adresse] i X, kommuniserte han med 14 år gamle N21 via Skype og uttalte ‘Jeg har spora opp pc’en din nå, vis tissen din på cam, eller så kommer jeg og voldtar deg…Jeg kommer i morra…Og voldtar tissen din..Logger du av eller sier nei så kommer jeg…Vis tissen din hvis ikke vil du andre’, Jeg voldtar deg før de finner meg’, Jeg har spora opp pc’en din, så jeg vet akkurat hvor du er’. Trusselen var skikket til å fremkalle alvorlig frykt.
f)
Fredag 7. februar 2014 i [Adresse] i X, kommuniserte han med 13 år gamle N23 via Skype og truet med å oppsøke henne hjemme i Z og voldta henne hvis hun ikke viste seg naken for ham. Trusselen var skikket til å fremkalle alvorlig frykt.
IV
Straffeloven § 204 a første ledd bokstav a
for å ha produsert, innført, vært i besittelse av eller overlatt til en annen, eller mot vederlag å ha gjort seg kjent med fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn
Grunnlag:
I tidsrommet fra august 2014 til februar 2014 i [Adresse] i X, var han i besittelse av til sammen 577 stk. bildefiler med fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn og fremstillinger som seksualiserer barn. Han hadde mottatt flere bilder via Snapchat og fått jenter under 18 år til å vise seg naken for ham live via Skype som han deretter lagret som bilder på sin mobiltelefon og/eller datamaskin. Han sendte flere bilder til flere mindreårige jenter som han kommuniserte med via Skype, herunder 14 år gamle N26, 17 år gamle N27,14 år gamle N05,12 år gamle N20, 15 år gamle N04 og 14 år gamle N13.
V
Straffeloven § 201 bokstav b
for i ord eller handling å ha utvist seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd overfor noen som ikke hadde samtykket til det
Grunnlag:
I tidsrommet fra 19. mai 2013 til 19. januar 2014 i [Adresse] i X, kontaktet han 21 år gamle N28 via Skype og uttalte ‘lyst til å se pikken min’, ‘Jeg slikka en 4 mnd gammel baby idag’ og beskrev usanne historier om grove seksuelle overgrep, herunder mot barn, som han hadde begått, samtidig som han sendte henne bilde av et nakent spebarn.
VI
Straffeloven § 201 bokstav c
for i ord eller handling å ha utvist seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd overfor barn under 16 år
Grunnlag:
a)
I tidsrommet fra juni 2013 til november 2013i [Adresse] i X kommmunisert han med 13 år gamle N29 født 0.0.1999 via Skype. Han uttalte at han ønsket å ha sex med henne og stilte henne flere  spørsmål om seksuelle handlinger og hennes seksuelle erfaring. Han spurte henne om hun ville seg hans kjønnsorgan.
b)
Lørdag 2. desember 2013 i [Adresse] i X, sendte han flere bildefiler med seksualiserte fremstillinger til 14 år gamle N26 født 0.0.1999 via Skype. Han uttalte samtidig at bildene viste at han hadde seksuell omgang med sin lillesøster N25 og at han hadde voldtatt henne.
c)
Tirsdag 4. februar 2014 i [Adresse] i X, kommuniserte han med 15 år gamle N30 født 0.0.1998 via Skype og spurte om hun ville se hans kjønnsorgan og om hun villle se et bilde som viste at han voldtok sin lillesøster.
Siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse for samtlige forhold i siktelsen under rettsmøtet. Riktigheten av tilståelsene styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder dok. 02,02, dok. 02,04, dok. 02,09, dok. 03,04 og dok. 04. På denne bakgrunn har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet forsettlig ved samtlige overtredelser.
Både de subjektive og de objektive vilkår for straff er oppfylt. Siktede har samtykket i at saken blir avgjort ved tilståelsesdom. Retten finner at vilkårene for pådømmelse etter straffeprosessloven § 248 er til stede og at slik pådømmelse ikke er betenkelig. Siktede dømmes i samsvar med siktelsen.
Påtalemyndigheten har foreslått at straffen settes til ungdomsstraff, som gjennomføres over en periode på 1 år og 6 måneder, subsidiært fengsel i 1 år og 6 måneder. Det er videre nedlagt påstand om inndragning av 1 stk. Asus Mini-PC og 1 stk. Dell Laptop.
Straffutmåling
Retten finner etter en samlet vurdering å kunne ta påtalemyndighetens straffeforslag delvis til følge, idet den subsidiære fengselsstraffen passende kan settes til 1 år. Ved valg av reaksjonsform har retten lagt avgjørende vekt på at siktede var kun 16 år da de straffbare forhold ble begått.
Straffeloven § 18 fastsetter at «den som var under 18 år på handlingstidspunktet, kan bare idømmes ubetinget fengselsstraff når det er særlig påkrevd».
Bestemmelsen kodifiserer de senere års rettspraksis, og sikrer at norsk rett er i overensstemmelse med FNs barnekonvensjon av 20. november 1989, som i art 1 definerer barn som personer under 18 år, og som i art 37 bokstav b fastsetter at pågripelse, frihetsberøvelse eller fengsling av et barn bare skal benyttes «som en siste utvei, for et kortest mulig tidsrom». Artikkel 3 nr. 1 fastsetter videre at «barnets beste skal være et grunnleggende hensyn».
Retten viser i denne forbindelse til følgende uttalelser i Rt-2010-1313 avsnitt 13, som får tilsvarende anvendelse i denne saken:
« .. Barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1 slår fast at det som best tjener barnets interesser skal være et grunnleggende hensyn ved alle beslutninger som angår barnet. Jeg legger uten videre til grunn at dette også gjelder der det er spørsmål om å straffedømme barnet. Av bestemmelsen følger det, slik jeg ser det, en plikt til også i slike saker å avklare hva som er barnets interesser og hvordan disse kan ivaretas, og til å trekke disse vurderingene sentralt inn i beslutningsgrunnlaget. Hva som best tjener barnets interesse er imidlertid ikke det eneste, og heller ikke alltid det avgjørende hensynet. Formuleringen i art 3 nr. 1 om at hensynet til det som best tjener barnets interesser skal være «a primary consideration» ble valgt nettopp for å understreke dette, jf Rt-2009-1261 avsnitt 32. Men bestemmelsen forutsetter at det legges stor vekt på det som best tjener barnet, ved avveiningen mot andre interesser…»
Videre uttaler førstvoterende følgende i avsnitt 15:
« … Der domfelte var under 18 år på gjerningstiden forskyves altså tyngdepunktet i avveiningen mellom de individualpreventive og de allmennpreventive hensyn: Det som i det lange løp alt i alt tjener barnets interesser trer i forgrunnen, og kan bare settes til side så langt det foreligger særlig tungtveiende allmennpreventive hensyn, som ikke i tilfredsstillende grad også ivaretas ved en dom på samfunnsstraff. Jo yngre barnet er, desto mer skal det til … »
Aktor har nedlagt påstand om at tiltalte skal idømmes ungdomsstraff etter straffeloven § 28c. Bestemmelsen trådte i kraft 1. juli 2014, og etablerer straffereaksjonen ungdomsstraff som en ny straffart eller hovedstraff. Etter bestemmelsen kan ungdomsstraff idømmes i stedet for fengselsstraff når:
a)
lovbryteren var under 18 år på handlingstidspunktet,
b)
lovbryteren har begått gjentatt eller alvorlig kriminalitet,
c)
lovbryteren samtykker og har bosted i Norge, og
d)
hensynet til straffens formål ikke med tyngde taler mot en reaksjon i frihet
Grunnvilkårene for å idømme ungdomsstraff etter straffeloven § 28c første ledd bokstav a) og bokstav c) er oppfylt i nærværende sak, idet siktede kun var 16 år ved de ulike gjerningstidspunktene, har bopel i Norge og har samtykket til ungdomsstraff både i personundersøkelsen av 17. november 2014 og under rettsmøtet. Retten bemerker at ungdomsstraffen er ment som et alternativ til en del tilfeller hvor det tidligere er anvendt ubetinget fengsel og de strengeste samfunnsstraffene, og at reaksjonen således ikke bør benyttes på mindreårige lovbrytere som ellers ville ha fått en mildere reaksjonsform. Retten viser i denne forbindelse til følgende uttalelse i Prop. 135 L (2010-2011) side 115-116:
« … Ungdomsstraffen skal være et alternativ til ubetinget fengsel og strenge samfunnsstraffer og forutsetter at ungdommen har begått alvorlig eller gjentatt kriminalitet. Dette kan være vold, ran, narkotikalovbrudd og omfattende tyverier. Departementet mener avgrensningen nedad mot de mindre alvorlige lovbruddene må være tydelig, slik at reaksjonen ikke benyttes på unge lovbrytere som ellers ville ha fått en mildere reaksjonsform. Dette må oppfattes som en nedre grense som i realiteten utelukker den største andelen av mindreårige lovbrytere. Ungdomsstraffen skal være en streng reaksjon, med høy intensitet i gjennomføringen. Som nevnt ovenfor i punkt 10.3.3 er det ikke ønskelig med en felles straffereaksjon for alle lovbrudd begått av mindreårige, uavhengig av alvorlighetsgrad. Dette ville kunne ha uheldige konsekvenser, som strenge subsidiære straffer og anmerkninger på politiattest også ved mindre alvorlige lovbrudd … »
Grensen nedad mot samfunnsstraff markeres ved kriteriet om at tiltalte må ha begått «gjentatt eller alvorlig kriminalitet», jf straffeloven § 28c første ledd bokstav b). I Prop. 135 L (2010-2011) side 163-164 har departementet gitt visse føringer med hensyn til hva som ligger i disse begrepene. Denne drøftelsen oppsummeres slik:
« … Begrepet «alvorlig kriminalitet» bør i denne sammenheng forbeholdes straffebud med en øvre strafferamme på fengsel i 3 år eller mer …» Departementet mener at det alternative vilkåret «gjentatt kriminalitet» i bokstav b må tolkes vidt, slik at det i den konkrete saken vil kunne være tilstrekkelig med to lovbrudd … »
På bakgrunn av disse uttalelsene må siktede i denne saken anses for å ha begått gjentatt og alvorlig kriminalitet. For praktiseringen av disse kriteriene er det imidlertid viktig å fremheve følgende uttalelser i Prop. 135 L (2010-2011) side 108 andre spalte:
« … Forslaget skal kun gjelde en begrenset gruppe av de som i dag får samfunnsstraff. Målgruppen for reaksjonen er barn under 18 år som har begått alvorlig eller gjentatt kriminalitet. Dette er barn som i dag i all hovedsak vil få ubetinget fengsel, og kun i enkelte tilfeller strengere samfunnsstraffer … »
Retten oppfatter rettstilstanden slik at dersom saken ikke kan avgjøres med påtaleunnlatelse, bot, eller betinget fengsel, er det som hovedregel samfunnsstraff som skal anvendes. I all hovedsak vil dermed ungdomsstraff bare være aktuelt dersom tiltalte ellers ville blitt idømt ubetinget fengsel.
Retten bemerker at det i denne saken foreligger særlig tungtveiende allmennpreventive hensyn som tilsier at tiltalte i utgangspunktet ville blitt idømt ubetinget fengsel, til tross for sin lave alder. Det vises til at det er tale om en rekke alvorlige seksuelle krenkelser mot mindreårige jenter og til dels grove trusler.
Selv om forholdene i nærværende sak i utgangspunktet kvalifiserer til ubetinget fengselsstraff, finner retten at det ikke er snakk om så alvorlige forhold at hensynet til straffens formål «med tyngde» taler mot en reaksjon i frihet, jf. straffeloven § 28c bokstav d). Det vises i denne forbindelse til Prop. 135 L (2010-2011) side 115, hvor det om den øvre grensen for når ungdomsstraffen skal være anvendelig heter at:
«… Departementet legger til grunn at allmennpreventive hensyn og hensynet til den alminnelige rettsoppfatning tilsier at en øvre grense for bruk av reaksjonen markeres i straffeloven. Departementet finner imidlertid at det er mest hensiktsmessig med en skjønnsmessig avgrensning. Mer konkrete avgrensninger, for eksempel at det listes opp lovbrudd, strafferammer eller normalstraffenivå der reaksjonen skal eller ikke skal benyttes, vil kunne medføre at saker utelukkes der reaksjonen kunne vært hensiktsmessig. Til tross for at det ikke avgrenses mot konkrete lovbrudd, vil departementet bemerke at enkelte lovbrudd i seg selv normalt vil være av en slik alvorlighetsgrad at fengselsstraff vanskelig kan erstattes av alternativer. For eksempel vil dette kunne være tilfelle der barn har begått drap eller alvorlige seksuallovbrudd.
Departementet vil bemerke at den nye ungdomsstraffen skal være en strengere reaksjon enn samfunnsstraffen. Lovbryteren skal kunne møte fornærmede, det stilles høye krav til lovbryterens deltagelse, oppfølgingen vil være tett, kontrolltiltakene vil være strenge og gjennomføringstiden vil kunne være lenger. Det legges til grunn at lovbruddene vil kunne være av mer alvorlig art enn de som i dag medfører samfunnsstraff.
Det kan derfor ikke utelukkes at lovbrudd som nevnt i Rt-2010-1317 (uaktsomt drap forøvet med motorvogn), vil kunne bli møtt med den nye ungdomsstraffen. Begrepet «med tyngde», som ikke gjenfinnes i vilkåret for samfunnsstraff, benyttes for å understreke at det skal mer til for at det skal anses nødvendig å idømme ubetinget fengsel. Departementet ser at hensynet til allmennprevensjon kan tillegges større vekt ved enkelte typer lovbrudd. Departementet mener likevel at avgrensningen oppad for den nye straffereaksjonen først og fremst bør grunnes i lovbruddets alvorlighet, og at de individualpreventive hensyn må veie tyngre enn de allmennpreventive hensyn i vurderingen av hvilken straff som skal idømmes. Barnets beste skal ivaretas, også ved fastsettelse av straff … »
Om den skjønnsmessige helhetsvurderingen som skal foretas uttales det i forlengelsen av sitatet ovenfor:
« … I den skjønnsmessige helhetsvurderingen vil lovbruddets art og grovhet, ungdommens alder, konkrete behov og risikonivå være elementer i den individuelle vurderingen av om den enkelte ungdom er egnet til å gjennomføre ungdomsstraff. Det presiseres at vanskelig livssituasjon  og utfordringer knyttet til flerkulturell og flerspråklig bakgrunn ikke skal være diskvalifiserende .. ».
Siktede i nærværende sak er tidligere ustraffet, og hendelsene i siktelsen fremstår som et klart brudd på hans normale atferdsmønster. Siktede er skoleelev, har planer om utdannelse som sjåfør og deretter som brannmann, har ordnede boforhold hjemme og fremstår som motivert for å gjennomføre en ungdomsstraff.
Siktede har videre avgitt en uforbeholden tilståelse for samtlige forhold, og han har samtykket i å betale oppreisning til de ulike fornærmede i saken. På denne bakgrunn er retten ikke i tvil om at de individualpreventive hensyn i dette tilfellet best ivaretas ved en dom på ungdomsstraff. Den oppfølging en slik reaksjon forutsetter, vil kunne bidra til ytterligere struktur i siktedes hverdag, og støtte opp om hans personlige modning.
Ungdomsstraff vil samtidig være en følbar reaksjon, og ikke etterlate tvil om realiteten i straffansvaret eller alvoret i de handlinger han er dømt for. En lengre ubetinget fengselsstraff vil imidlertid kunne legge til rette for en negativ utvikling som det senere kan bli vanskelig å snu. Etter en samlet vurdering av de ovennevnte momenter er retten kommet til at straffen passende kan settes til ungdomsstraff i tråd med påtalemyndighetens straffeforslag.
Det skal fastsettes en gjennomføringstid for ungdomsstraffen, som normalt skal være på mellom 6 måneder og 2 år, jf. straffeloven § 28c andre ledd bokstav a). Om gjennomføringstiden uttales det i Prop. 135 L (2010-2011) side 164-165 at den skal bestemmes «ut fra en helhetsvurdering, der barnets individuelle behov og lovbruddets art og grovhet inngår som momenter».
Dette utdypes i proposisjonen side 131 første spalte, hvor det uttales at «de tradisjonelle straffeutmålingsmomentene bør tre noe i bakgrunnen, slik at det ikke utvikler seg en fast praksis for lengden av gjennomføringstiden basert på hvor grove forhold det gjelder. Like viktig er barnets individuelle behov og hvor lang gjennomføringstid som er nødvendig for å oppnå et ønsket resultat.»
Ut fra en helhetsvurdering av lovbruddenes art og grovhet sammenholdt med siktedes individuelle behov, er retten kommet til at gjennomføringstiden passende kan settes i samsvar med aktors påstand til 1 år og 6 måneder.
Videre skal det fastsettes en subsidiær fengselsstraff, som skal tilsvare den fengselsstraff som ville blitt idømt uten ungdomsstraff, jf. straffeloven § 28c andre ledd bokstav b). I tråd med det som fremgår om straffutmålingen ovenfor, fastsetter retten en subsidiær fengselsstraff på 1 år, jf uttalelsene i Rt-2013-699 avsnitt 19, Rt-2009-140 avsnitt 27 og Rt-2008-401, idet påtalemyndighetens straffeforslag på 1 år og 6 måneder fremstår som noe for strengt hensyntatt siktedes alder og tilståelsene.
Oppreisning
Bistandsadvokaten har på vegne av de fornærmede fremmet oppreisningskrav, jf straffeprosessloven § 3, jf § 428. I prosesskrift av 24. mars 2015 har bistandsadvokaten kategorisert de fornærmede i fire ulike kategorier, basert på de fornærmedes alder, overgrepenes karakter og alvorsgrad. Bistandsadvokaten har videre anført at de fornærmede i kategori 1) og 2) bør tilkjennes oppreisning med kr 20.000,– hver, og at de fornærmede i kategori 3) og 4) bør tilkjennes oppreisning med kr 30.000,– hver.
Forsvarer har anført at nivået synes noe for høyt i begge kategorier, særlig hensyntatt at siktedes ansvar bør lempes i medhold av skadeserstatningsloven § 1-1 på grunn av siktedes lave alder på gjerningstidspunktene.
Retten finner etter en samlet vurdering at bistandsadvokatens påstander, i utgangspunktet, er noe for høye for samtlige fornærmede, og at det videre er grunnlag for lemping i medhold av skadeserstatningsloven § 1-1. Basert på nivået i rettspraksis og siktedes unge alder på gjerningstidspunktene, jf Rt-2013-727 og Rt-2010-669, finner retten at oppreisningen passende skal fastsettes til kr 10.000,– for de fornærmede i kategori 1) og 2), og til kr 15.000,– for de fornærmede i kategori 3) og 4).
Inndragning
Siktede har samtykket i inndragning av 2 stk. PC-er, og retten finner at samtlige vilkår for inndragning er til stede, jf straffeloven § 35.
Domsslutning
1.
A, født 0.0.1997, dømmes for overtredelse av straffelovens § 200 annet ledd annet punktum, jf tredje ledd, straffeloven § 200 annet ledd annet punktum, jf tredje ledd, jf straffeloven § 49, straffeloven § 227 første straffalternativ, straffeloven § 204 a først ledd bokstav a, straffeloven § 201 bokstav b og straffeloven § 201 bokstav c, sammenholdt med straffeloven § 62 første ledd, til ungdomsstraff som gjennomføres over en periode på 1 – ett – år og 6 – seks måneder, subsidiært fengsel i 1 – ett – år, jf straffeloven § 28c.
2.
A dømmes til å betale oppreisning til N14 med 10.000 – titusen – kroner, innen 2 – to – uker etter forkynt dom.
3.
A dømmes til å betale oppreisning til N22 med 10.000 – titusen – kroner, innen 2 – to – uker etter forkynt dom.
4.
A dømmes til å betale oppreisning til N09 med 10.000 – titusen – kroner, innen 2 – to – uker etter forkynt dom.
5.
A dømmes til å betale oppreisning til N16 med 10.000 – titusen – kroner, innen 2 – to – uker etter forkynt dom.
6.
A dømmes til å betale oppreisning til N17 med 10.000 – titusen – kroner, innen 2 – to – uker etter forkynt dom.
7.
A dømmes til å betale oppreisning til N20 med 10.000 – titusen – kroner, innen 2 – to – uker etter forkynt dom.
8.
A dømmes til å betale oppreisning til N08 med 15.000 – femtentusen – kroner, innen 2 – to – uker etter forkynt dom.
9.
A dømmes til å betale oppreisning til N11 med 15.000 – femtentusen – kroner, innen 2 – to – uker etter forkynt dom.
10.
A dømmes til å betale oppreisning til N12 med 15.000 – femtentusen – kroner, innen 2 – to – uker etter forkynt dom.
11.
A dømmes til å betale oppreisning til N15 med 15.000 – femtentusen – kroner, innen 2 – to – uker etter forkynt dom.
12.
A dømmes til å betale oppreisning til N18 med 15.000 – femtentusen – kroner, innen 2 – to – uker etter forkynt dom.
13.
A dømmes til å betale oppreisning til N19 med 15.000 – femtentusen – kroner, innen 2 – to – uker etter forkynt dom.
14.
A dømmes til å betale oppreisning til N21 med 15.000 – femtentusen – kroner, innen 2 – to – uker etter forkynt dom.
15.
A dømmes til å betale oppreisning til N23 med 15.000 – femtentusen – kroner, innen 2 – to – uker etter forkynt dom.
16.
A dømmes til å betale oppreisning til N01 med 15.000 – femtentusen – kroner, innen 2 – to – uker etter forkynt dom.
17.
A dømmes til å betale oppreisning til N03 med 15.000 – femtentusen – kroner, innen 2 – to – uker etter forkynt dom.
18.
A dømmes til å betale oppreisning til N04 med 15.000 – femtentusen – kroner, innen 2 – to – uker etter forkynt dom.
19.
A dømmes til å betale oppreisning til N05 med 15.000 – femtentusen – kroner, innen 2 – to – uker etter forkynt dom.
20.
A dømmes til å betale oppreisning til N06 med 15.000 – femtentusen – kroner, innen 2 – to – uker etter forkynt dom.
21.
A dømmes til å betale oppreisning til N07 med 15.000 – femtentusen – kroner, innen 2 – to – uker etter forkynt dom.
22.
I medhold av straffeloven § 35 inndras 1 stk Asus Mini-PC og 1 stk. Dell Laptop.