Mange store selskaper tjener gode penger på at overgripere selger bilder og filmer som seksuelt misbruker barn via deres tjenester. Problemet er internasjonalt.

Politiet har gjort seg kjent med at overgriperne betaler mellom 20 og 50 dollar for live-overgrepene. 40-70 prosent av dette går ifølge politiet til selskaper bak cam-tjenester, som er kjent for å tilby direkteoverføring av seksuelle handlinger mellom voksne. Hvorvidt selskapene kjenner til at tjenestene brukes til overføring av overgrep mot barn, er ikke sikkert.

På spørsmålet om selskapene som tilbyr cam-tjenester bør holdes ansvarlige for at barn misbrukes via tjenesten, svarer etterforskningsleder hos bergenspolitiet, Hilde Reikrås, at ettersom ingen av selskapene er lokalisert i deres politidistrikt, er det eneste de kan gjøre å dele det de har funnet, og håpe at noen tar tak i det. Dette gjør et internasjonalt fokus nødvendig.

Ifølge politiet er de fleste tilbyderne i sakene som tilhører Vest politidistrikt i vesentlig grad lokalisert på Filippinene. Mange av de fornærmede barna i disse sakene lever i fattigdom eller er uten nære omsorgspersoner, og blir kynisk utnyttet av vestlige menn. Det kan virke som om den geografiske avstanden og bruken av webkamera, gjør at handlingene blir mer brutale, skriver politiet.

Selv om politiets etterforskning her til lands fører til at de norske overgriperne blir tatt, blir ikke barna nødvendigvis reddet. Politiet savner derfor nasjonale retningslinjer for hvordan direktesendte overgrep av internasjonalt format skal etterforskes, samt hvordan politiet skal samarbeide med andre land og muligheter for å utveklse informasjon raskere enn de gjør i dag.

Les mer om saken her:

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/kampen-mot-overgrepsfiler/operasjon-dark-room-tjener-store-penger-paa-aa-videreformidle-overgrep-mot-barn/a/24009501/

Les mer om hvordan man anmelder nettovergrep her.

Les mer om operasjon «Dark room» her.