Nyhetsbildet viser en kraftig økning av saker relatert til nettovergrep. Hva kan foreldre gjøre?

Det er i dag helt vanlig at barn har en smarttelefon. Nesten like vanlig er det at barn deler bilder av seg selv, også av seksuell karakter. Politioverbetjent Kari-Janne Lid uttaler til NRK at det kan virke som at omfanget er uendelig.

Politiets etterforskning viser at mange av nettovergrepene har tatt utgangspunkt nettopp i slike bildedelinger, og at barna deretter har blitt presset til å utføre seksuelle handlinger. Det kan gå så lite som 17 minutter fra barna blir kontakta på en chattekanal, til de er over på Skype og blir truet til å utføre handlinger alvorlig nok til å bli regnet som voldtekt. Det er med andre ord store muligheter for at skaden allerede har skjedd dersom foreldre i etterkant sjekker loggen for å se hva barna deres har vært inne på.

Overgriperne trenger ikke lenger å gå ute på gata, for i dag er barna tilgjengelige via internett på barnerommet mens foreldrene er på jobb eller ser på Dagsrevyen. Det må foreldre snart forstå, sier Lid.

Lid mener på denne bakgrunn at foreldre må være mer på. Når de gir et barn en smarttelefon eller nettbrett, må informasjon og opplæring være en forutsetning. Foreldre må fortelle om mulige følger ved å dele seksualiserte bilder og gi barna kompetanse slik at de ikke blir lurt. Hun legger videre vekt på åpen dialog med barna. Foreldre må gi barna trygghet slik at de tør å gi beskjed dersom det skjer noe ekkelt eller utenom det vanlige.

Kariåsen ungdomsklubb har innkalt til foreldremøte, les mer her: http://www.nettovergrep.no/foreldremote-med-nettovergrep-pa-agendaen/

 

Les mer om saken her:

https://www.nrk.no/norge/politiets-rad-for-a-beskytte-barna-mot-nettovergrep-1.13143126

Les mer om anmeldelse av internettovergrep og hvem som kan få bistandsadvokat etter overgrep på nett her.