TSGUD-2014-71791

En 20 år gammel mann ble dømt for å ha forledet 15 jenter under 16 år til å utvise seksuelt krenkende adferd gjennom internett, samt for overtredelse av en rekke overtredelser av seksuell karakter. Han fikk jentene til å sende bilder og filmer av seg selv som utførte seksuelle handlinger.

Straffen ble satt til 5 år og 6 mnd. fengsel. Isolert sett kvalifiserte nettovergrepene som utgjorde overtredelser av strl. (1902) § 200 (2) 2. pktm. til en straff på mange mnd. ubetinget fengsel. I formildende retning kom det at bildene ikke ble videreformidlet og at jentene visste hvem de sendte bildene til. I tillegg ble jevnbyrdighet i alder og utvikling vektlagt. Domfelte ble pålagt å betale oppreisning til 5 av de fornærmede etter § 200 (2) 2. pktm. Retten differensierte oppreisningen fra 20 000 kr til 50 000 kr.

Les mer om hvordan og når man bør anmelde nettovergrep, hvorvidt man har krav på bistandsadvokat og mulighetene for oppreisningserstatning fra gjerningspersonen og Kontoret for voldsoffererstatning i de øvrige artiklene på nettovergrep.no.

 

Sør-Gudbrandsdal tingrett – TSGUD-2014-71791
N01, er født 0.0.1994 og bor i [adresse], [Sted 1].
Ved tiltalebeslutning utferdiget av Hedmark og Oppland statsadvokatembeter 9. september 2014 er han satt under tiltale ved Sør-Gudbrandsdal tingrett for overtredelse av:
I
Straffeloven § 192 første ledd bokstav a jf annet ledd bokstav a
for ved vold eller ved truende adferd å ha skaffet seg seksuell omgang og den seksuelle omgang var samleie
Grunnlag:
a)
En gang i november/desember 2012 i en Audi personbil på industriområdet i [Sted 2], tok han tak i N02, født 0.0.1998, holdt henne fast, tok henne opp på fanget, tok av henne buksa og gjennomførte samleie med henne. Dette til tross for at hun forsøkte å holde seg fast i setet, dytte han vekk og uttalte flere ganger at hun ikke ville eller lignende.
b)
En gang i mai 2013 i et hybelhus i [adresse] på [Sted 3], la han seg over N03, født 0.0.1999, holdt hendene hennes fast, dro av henne buksene og gjennomførte samleie med henne. Dette til tross for at hun gråt, forsøkte å vri seg unna og dytte han vekk, samt at hun flere ganger uttalte at hun ikke ville og at han skulle la henne være eller lignende.
II
Straffeloven § 195 første ledd annet straffalternativ, jf § 206
for å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år og den seksuelle omgangen var samleie eller seksuell omgang likestilt med samleie
Grunnlag:
a)
Onsdag 27. februar 2013 i et hybelhus i [adresse] på [Sted 3], førte han penis inn i munnen til N04, født 0.0.2000, samt fikk henne til å masturbere seg.
b)
Til tid og på sted som nevnt i post I, grunnlag b, hadde han samleie med N03, født 0.0.1999.
c)
Ved flere anledninger i tiden september til oktober 2013 på ulike steder på [Sted 1], hadde han samleie med N05, født 0.0.1999.
III
Straffeloven § 196 første ledd
for å ha hatt seksuell omgang med barn under 16 år
Grunnlag:
a)
Ved flere anledninger i tiden mars til 8. mai 2011 i [adresse] på [Sted 4], hadde han samleie med N06, født 0.0.1996, samt førte sin penis inn i hennes munn og/eller fikk henne til å masturbere seg.
b)
Ved en anledning i tiden 1. til 15. oktober 2011 i [adresse] på [Sted 3], hadde han samleie med N07, født 0.0.1995.
c)
Ved flere anledninger i tiden desember 2011 til januar 2013 på [Sted 3] og/eller [Sted 5], hadde han samleie med N08, født 0.0.1997, og/eller førte sin penis inn i hennes munn.
d)
Ved en anledning i februar 2012 i [adresse] på [Sted 4], hadde han samleie med N09, født 0.0.1997.
e)
Lørdag 9. juni 2012 ved — idrettsplass i [Sted 6] kommune, førte han sin penis inn i munnen til N10, født 0.0.1996.
f)
Ved flere anledninger i tiden september til november 2012 i [adresse] på [Sted 3], hadde han samleie med N11, født 0.0.1996.
g)
Til tid og på sted som beskrevet i post I, grunnlag a, hadde han samleie med N02, født 0.0.1998.
h)
Ved flere anledninger i tiden november til desember 2012 på ulike steder i [Sted 7], hadde han samleie med N12, født 0.0.1997.
i)
Ved en eller flere anledninger natt til lørdag 13. april 2013 på [Sted 3], hadde han samleie med N02, født 0.0.1998, og/eller førte sin penis inn i hennes munn.
j)
Natt til lørdag 13. april 2013 i [adresse] på [Sted 3], hadde han samleie med N13, født 0.0.1997.
k)
Ved flere anledninger i tiden sommeren 2013 til april 2014 på [Sted 4] og/eller på [Sted 1], hadde han samleie med N14, født 0.0.1998.
l)
Ved flere anledninger i tiden september til november 2013 på [Sted 1], hadde han samleie med N15, født 0.0.1997, samt førte sin penis inn i hennes munn, fikk henne til å masturbere seg og førte fingre inn i hennes skjede.
m)
Ved flere anledninger i september 2011 på [adresse] og [adresse] i [Sted 8], hadde han samleie med N16, født 0.0.1995.
n)
Lørdag 12. oktober 2013 på [Sted 1], hadde han samleie med N17, født 0.0.1999, og førte fingre inn i skjeden hennes.
IV
Straffeloven § 155 første straffalternativ
for forsettlig å ha overført smitte eller utsatt en annen for fare for å bli smittet til tross for at han hadde skjellig grunn til å tro at han var smitteførende med en allmennfarlig smittsom sykdom
Grunnlag:
a)
Ved en eller flere anledninger sommeren 2013 på [Sted 1] og/eller andre steder, hadde han samleie med N18, uten bruk av kondom, til tross for at han var klar over at han hadde klamydia.
b)
Ved flere anledninger i tiden juni 2013 til mars 2014 på [Sted 1], hadde han samleie med N19, uten bruk av kondom, til tross for at han var klar over at han hadde klamydia.
c)
Ved en eller flere anledninger i tiden sommeren 2013 til mars 2014 på [Sted 4] og/eller [Sted 1], hadde han samleie med N14, uten bruk av kondom, til tross for at han var klar over at han hadde klamydia.
d)
Ved flere anledninger i tiden juni til september 2013 på [Sted 1] og/eller andre steder, hadde han samleie med N20, uten bruk av kondom, til tross for at han var klar over at han hadde klamydia.
e)
Til tid og på sted som beskrevet i post II, grunnlag c, hadde han ved en eller flere anledninger samleie med N05, uten bruk av kondom, til tross for at han var klar over at han hadde klamydia.
f)
Til tid og på sted som beskrevet i post III, grunnlag l, hadde han ved en eller flere anledninger samleie med N15, uten bruk av kondom, til tross for at han var klar over at han hadde klamydia.
g)
Til tid og på sted som beskrevet i post III, grunnlag n, hadde han samleie med N17, uten bruk av kondom, til tross for at han var klar over at han hadde klamydia.
V
Straffeloven § 200 annet ledd annet punktum
for å ha forledet barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd som nevnt i § 201
Grunnlag:
a)
Ved flere anledninger i oktober 2010 på [Sted 4], fikk han N21, født 0.0.1995, til å ta bilder og/eller filme seg selv naken, mens hun masturberte seg, førte en gjenstand inn i skjeden eller lignende og sende til ham ved bruk av mobiltelefon og/eller webkamera.
b)
Ved flere anledninger i tiden desember 2012 til august 2013 på [Sted 3], [Sted 4] og/eller andre steder, fikk han N22, født 0.0.1998, til å ta bilder og/eller filme seg selv naken, sine nakne bryster og/eller sitt nakne underliv og sende til ham ved bruk av mobiltelefon og/eller webkamera.
c)
Ved flere anledninger i tiden april 2011 til februar 2012 på [Sted 4] og/eller andre steder, fikk han N06, født 0.0.1996, til å ta bilder og/eller filme seg selv naken, mens hun masturberte seg, førte en dildo inn i skjeden eller lignende og sende til ham ved bruk av mobiltelefon og/eller webkamera.
d)
Ved flere anledninger i tiden oktober 2011 til januar 2013 på [Sted 3] og/eller andre steder, fikk han N08, født 0.0.1997, til å ta bilder og/eller filme seg selv naken, mens hun masturberte seg, førte fingre inn i skjeden eller lignende og sende til ham ved bruk av mobiltelefon og/eller webkamera.
e)
Ved flere anledninger i tiden januar til juli 2012 på [Sted 4] og/eller andre steder, fikk han N23, født 0.0.1996, til å ta bilder og/eller filme seg selv naken, mens hun masturberte seg, førte fingre inn i skjeden eller lignende og sende til ham ved bruk av mobiltelefon og/eller webkamera.
f)
Den 10. februar 2012 på [Sted 4] og/eller andre steder, fikk han N24, født 0.0.1997, til å ta bilder av sine nakne bryster og/eller av seg selv i undertøy og sende til ham ved bruk av mobiltelefon.
g)
Ved flere anledninger i tiden januar til august 2012 på [Sted 4] og/eller andre steder, fikk han N25, født 0.0.1997, til å ta bilder og/eller filme seg selv naken, mens hun masturberte seg, førte fingre inn i skjeden eller lignende og sende til ham ved bruk av mobiltelefon og/eller webkamera.
h)
Ved flere anledninger i tiden juli 2011 til mai 2012 på [Sted 4] og/eller andre steder, fikk han N09, født 0.0.1997, til å ta bilder og/eller filme seg selv naken, mens hun masturberte seg, førte fingre inn i skjeden eller lignende og sende til ham ved bruk av mobiltelefon og/eller webkamera.
i)
Ved flere anledninger i tiden desember 2012 til februar 2013 på [Sted 3], fikk han N26, født 0.0.1998, til å ta bilder av sine nakne bryster og sende til ham ved bruk av mobiltelefon.
j)
Ved flere anledninger i tiden desember 2012 til mai 2013 på [Sted 3] og/eller andre steder, fikk han N02, født 0.0.1998, til å ta bilder av sine nakne bryster og/eller sitt nakne underliv og sende til ham ved bruk av mobiltelefon.
k)
I tiden mai til september 2013 på [Sted 4], [Sted 1] og/eller andre steder, fikk han N27, født 0.0.2000, til å ta bilder av sine nakne bryster og/eller av seg selv i undertøy og sende til ham ved bruk av mobiltelefon.
l)
Ved flere anledninger i tiden høsten 2013 til 6. mai 2014 på [Sted 1] og/eller andre steder, fikk han N28, født 0.0.1998, til å ta bilder og/eller filme seg selv naken, mens hun masturberte seg, førte fingre og/eller dildo inn i skjeden eller lignende og sende til ham ved bruk av mobiltelefon og/eller webkamera.
m)
Ved flere anledninger i tiden september til oktober 2013 på [Sted 1] og/eller andre steder, fikk han N05, født 0.0.1999, til å ta bilder av sine nakne bryster og sende til ham ved bruk av mobiltelefon.
n)
Ved flere anledninger i tiden mars til oktober 2013 på [Sted 3], [Sted 1] og/eller andre steder, fikk han N17, født 0.0.1999, til å ta bilder av sine bryster og sende til ham ved bruk av mobiltelefon.
o)
Ved flere anledninger i tiden sommeren 2013 til januar 2014 på [Sted 4] og/eller andre steder, fikk han N14, født 0.0.1998, til å ta bilder av sine nakne bryster og sende til ham ved bruk av mobiltelefon.
p)
Ved en eller flere anledninger i november 2013 på [Sted 1] og/eller andre steder, fikk han N29, født 0.0.1998, til å ta bilder av sine nakne bryster og/eller sitt nakne underliv og sende til ham ved bruk av mobiltelefon.
VI
Straffeloven § 201 bokstav c
for i ord eller handling å ha utvist seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd overfor barn under 16 år
Grunnlag:
a)
Ved flere anledninger i tiden april 2011 til februar 2012 på [Sted 4] og/eller andre steder, sendte han bilder og/eller film av sin erigerte penis og/eller at han masturberte seg til N06, født 0.0.1996.
b)
Ved flere anledninger i tiden juli 2011 til mai 2012 på [Sted 4] og/eller andre steder, sendte han bilder og/eller film av sin erigerte penis og/eller at han masturberte seg til N09, født 0.0.1997.
c)
Ved flere anledninger i tiden oktober 2012 til januar 2013 på [Sted 3] og/eller andre steder, sendte han bilder og/eller film av sin erigerte penis og/eller at han masturberte seg til N08, født 0.0.1997.
d)
Ved en eller flere anledninger i tiden januar til juli 2012 på [Sted 4] og/eller andre steder, sendte han bilder og/eller film av sin erigerte penis og/eller at han masturberte seg til N23, født 0.0.1996.
e)
Ved en eller flere anledninger i tiden januar til august 2012 på [Sted 4] og/eller andre steder, sendte han bilder og/eller film av sin erigerte penis til N25, født 0.0.1997.
f)
Ved en eller flere anledninger i februar 2012 på [Sted 4] og/eller andre steder, sendte han bilder og/eller film av sin erigerte penis til N24, født 0.0.1997.
g)
Ved flere anledninger i tiden desember 2012 til april 2013 sendte han bilder av sin erigerte penis til N02, født 0.0.1998.
h)
Ved flere anledninger i tiden desember 2012 til august 2013 på [Sted 3], [Sted 4] og/eller andre steder, sendte han bilder og/eller film av sin penis til N22, født 0.0.1998.
i)
Ved en eller flere anledninger i tiden desember 2012 til februar 2013 på [Sted 3] og/eller andre steder, sendte han bilder av sin erigerte penis til N26, født 0.0.1998.
j)
Ved en eller flere anledninger sommeren 2013 på [Sted 1] og/eller andre steder, sendte han bilder av sin erigerte penis til N30, født 0.0.1999.
k)
Ved flere anledninger i tiden sommeren 2013 til januar 2014 på [Sted 4] og/eller andre steder, sendte han bilder av sin penis til N14, født 0.0.1998.
l)
Ved en eller flere anledninger i tiden mars til oktober 2013 på [Sted 3], [Sted 1] og/eller andre steder, sendte han bilder av sin penis til N17, født 0.0.1999.
m)
Ved flere anledninger i tiden høsten 2013 til 6. mai 2014 på [Sted 1] og/eller andre steder, sendte han bilder og/eller film av sin erigerte penis og/eller at han masturberte seg til N28, født 0.0.1998.
VII
Straffeloven § 204 a første ledd bokstav a
for å ha produsert og/eller vært i besittelse av fremstilling som seksualiserer barn
Grunnlag:
a)
Til tid og på sted som nevnt i post V, grunnlag a, forholdt han seg som der beskrevet og lagret bildene og/eller filmene på sin mobiltelefon, harddisk og/eller pc.
b)
Ved flere anledninger i tiden juli 2011 til juni 2012 på [Sted 4] og/eller andre steder, lagret han bilder og filmer av N31, født 0.0.1994, hvor hun poserte i undertøy, viste frem sine nakne bryster eller lignende. Han lagret bildene og filmene på sin mobiltelefon, pc og/eller harddisk.
c)
Til tid og på sted som nevnt i post V, grunnlag c, forholdt han seg som der beskrevet, og lagret bildene og filmene på sin mobiltelefon, harddisk og/eller pc.
d)
Ved flere anledninger tiden desember 2012 til april 2013 på [Sted 4] og/eller andre steder, lagret han bilder av N32, født 0.0.1995, hvor hun poserte i undertøy, viste frem sin nakne bryster eller lignende. Han lagret bildene på sin mobiltelefon, pc og/eller harddisk.
e)
Ved en anledning i juli 2011 på [Sted 4], lagret han en film av N18, født 0.0.1994, hvor hun poserte naken. Han lagret filmen på sin mobiltelefon, harddisk og/eller pc.
f)
Til tid og på sted som nevnt i post V, grunnlag h, forholdt han seg som der beskrevet, og lagret bildene og/eller filmene på sin mobiltelefon, harddisk og/eller pc.
g)
Ved en eller flere anledninger i august 2011 på [Sted 4] og/eller andre steder, lagret han film av N33, født 0.0.1994, hvor hun poserte naken, masturberte seg, førte fingre inn i skjeden eller lignende. Han lagret bildene og filmene på sin mobiltelefon, pc og/eller harddisk.
h)
Ved en eller flere anledninger høsten 2011 på [Sted 4] og/eller andre steder, lagret han filmer av N34, født 0.0.1995, hvor hun var naken, masturberte seg eller lignende. Han lagret filmene på sin mobiltelefon, pc og/eller harddisk.
i)
Til tid og på sted som nevnt i post post V, grunnlag d, forholdt han seg som der beskrevet, og lagret bildene og/eller filmene på sin mobiltelefon, harddisk og/eller pc.
j)
Til tid og på sted som nevnt i post V, grunnlag e, forholdt han seg som der beskrevet og lagret bildene og/eller filmene på sin mobiltelefon, harddisk og/eller pc.
k)
Til tid og på sted som nevnt i post V, grunnlag g, forholdt han seg som der beskrevet og lagret bildene og filmene på sin mobiltelefon, harddisk og/eller pc.
l)
Til tid og på sted som nevnt i post V, grunnlag f, forholdt han seg som der beskrevet og lagret bildene og/eller filmene på sin mobiltelefon og/eller harddisk.
m)
Ved flere anledninger sommeren 2012 på [Sted 4] og/eller andre steder, lagret han bilder av N35, født 0.0.1996, hvor hun viste frem sine nakne bryster, poserte i undertøy eller lignende. Han lagret bildene på sin mobiltelefon, harddisk og/eller pc.
n)
Ved flere anledninger i tiden sommeren 2012 til sommeren 2013 på [Sted 4], [Sted 3] og/eller andre steder, lagret han bilder og filmer av N10, født 0.0.1996, hvor hun poserte naken, masturberte seg, førte fingre inn i skjeden eller lignende. Han lagret bildene og filmene på sin mobiltelefon, pc og/eller harddisk.
o)
Ved flere anledninger i tiden februar 2011 til mars 2012 på [Sted 4] og/eller andre steder, lagret han bilder og filmer av N36, født 0.0.1995, hvor hun poserte naken, viste frem sine nakne bryster og underliv, masturberte seg eller lignende. Han lagret bildene og filmene på sin mobiltelefon, pc og/eller harddisk.
p)
Ved en eller flere anledninger i mars 2013 på [Sted 3] og/eller andre steder, lagret han bilder av N37, født 0.0.1997, hvor hun poserte naken, masturberte seg, førte fingre inn i skjeden eller lignende. Han lagret bildene på sin mobiltelefon, pc og/eller harddisk.
q)
Til tid og på sted som nevnt i post post V, grunnlag j, forholdt han seg som der beskrevet, og lagret bildene på sin mobiltelefon, pc og/eller harddisk.
r)
Til tid og på sted som nevnt i post V, grunnlag b, forholdt han seg som der beskrevet, og lagret bildene og/eller filmene på sin mobiltelefon, pc og/eller harddisk.
s)
Til tid og på sted som nevnt i post V, grunnlag i, forholdt han seg som der beskrevet, og lagret bildene på sin mobiltelefon, pc og/eller harddisk.
t)
Ved flere anledninger i mars 2013 på [Sted 3] og/eller andre steder, lagret han bilder av N38, født 0.0.1996, hvor hun poserte i undertøy eller naken, viste frem sine nakne bryster og underliv eller lignende. Han lagret bildene på sin mobiltelefon, pc og/eller harddisk.
u)
Ved flere anledninger i tiden mars til juli 2013 på [Sted 4], [Sted 3] og/eller andre steder, lagret han bilder og/eller filmer av N19, født 0.0.1997, hvor hun poserte naken, masturberte seg, førte fingre inn i skjeden eller lignende. Han lagret bildene og filmene på sin mobiltelefon, harddisk og/eller pc.
v)
Til tid og på sted som nevnt i post V, grunnlag k, forholdt han seg som der beskrevet, og lagret bildene på sin mobiltelefon, pc og/eller harddisk.
w)
Ved en eller flere anledninger i september 2013 på [Sted 1] og/eller andre steder, lagret han et eller flere bilder av N39, født 0.0.1997, hvor hun viste frem sine nakne bryster. Han lagret dette på sin mobiltelefon, harddisk og/eller pc.
x)
Ved flere anledninger høsten 2013 på [Sted 1] og/eller andre steder, lagret han bilder av N40, født 0.0.1996, hvor hun poserte naken og/eller i undertøy, viste frem sine nakne bryster og underliv eller lignende. Han lagret bildene på sin mobiltelefon, harddisk og/eller pc.
y)
Ved flere anledninger i november 2013 på [Sted 1], lagret han bilder og/eller filmer av N41, født 0.0.1997, hvor hun poserte naken, masturberte seg, førte fingre inn i skjeden eller lignende. Han lagret bildene og filmene på sin mobiltelefon, pc og/eller harddisk.
z)
Ved flere anledninger i oktober 2013 på [Sted 1] og/eller andre steder, lagret han bilder av N42, født 0.0.1996, hvor hun poserte naken og/eller i undertøy, viste frem sine nakne bryster eller lignende. Han lagret bildene på sin mobiltelefon, pc og/eller harddisk.
aa)
Til tid og på sted som nevnt i post V, grunnlag m, forholdt han seg som der beskrevet, og lagret bildene på sin mobiltelefon, harddisk og/eller pc.
ab)
Ved flere anledninger i september 2013 på [Sted 1], lagret han bilder av N43, født 0.0.1997, hvor hun poserte naken og/eller i undetøy, viste frem sine nakne bryster eller lignende. Han lagret bildene på sin mobiltelefon, pc og/eller harddisk.
ac)
Ved flere anledninger i tiden oktober til november 2013 på [Sted 1], lagret han bilder av N20, født 0.0.1996, hvor hun viste frem sine nakne bryster og/eller sitt nakne underliv. Han lagret bildene på sin mobiltelefon, harddisk og/eller pc.
ad)
Ved en eller flere anledninger i oktober 2013 på [Sted 1] og/eller andre steder, lagret han bilder av N44, født 0.0.1995, hvor hun poserte i undertøy, viste frem sine nakne bryster eller lignende. Han lagret bildene på sin mobiltelefon, pc og/eller harddisk.
ae)
Til tid og på sted som nevnt i post V, grunnlag n, forholdt han seg som der beskrevet, og lagret bildene på sin mobiltelefon, harddisk og/eller pc.
af)
Til tid og på sted som nevnt i post V, grunnlag o, forholdt han seg som der beskrevet, og lagret flere av bildene på sin mobiltelefon, harddisk og/eller pc.
ag)
Ved flere anledninger i november 2013 på [Sted 1] og/eller andre steder, lagret han bilder av N45, født 0.0.1996, hvor hun poserte naken eller i undertøy, viste frem sine nakne bryster eller lignende. Han lagret bildene på sin mobiltelefon, pc og/eller harddisk.
ah)
Ved flere anledninger i november 2013 på [Sted 1] og/eller andre steder, lagret han bilder av N46, født 0.0.1996, hvor hun poserte naken eller i undertøy, viste frem sine nakne bryster eller underliv, masturberte seg, førte fingre inn i skjeden eller lignende. Han lagret bildene på sin mobiltelefon, pc og/eller harddisk.
ai)
Ved en eller flere anledninger i november 2013 på [Sted 1] og/eller andre steder, lagret han bilder av N47, født 0.0.1996, hvor hun viste frem sine nakne bryster eller lignende. Han lagret bildene på sin mobiltelefon, pc og/eller harddisk.
aj)
I tiden høsten 2013 til sommeren 2014 på [Sted 1] og/eller andre steder, forholdt han seg som beskrevet i post V, grunnlag l, og lagret bildene og filmene på sin mobiltelefon, harddisk og/eller pc.
ak)
Til tid og på sted som nevnt i post V, grunnlag p, forholdt han seg som der beskrevet, og lagret bildene på sin mobiltelefon, harddisk og/eller pc.
Hovedforhandling ble holdt fra 13. oktober til 6. november 2014. Tiltalte møtte med unntak av et par dager, se rettsboken. Han erkjente seg skyldig etter tiltalebeslutningens post 2a og 2c, post 3k, post 5c og 5e, hele post 6, og post 7a-c, 7f-k, 7n-p, 7t, 7u, 7y, 7ah, 7ak og 7aj.
Tiltalte erkjente seg ikke skyldig etter tiltalebeslutningens post 1a og 1b, post 2b, post 3a-j, 3l-p, hele post 4, post 5a, 5b, 5d, 5f-p, post 7d, 7e, 7l, 7m, 7q-s, 7v-x, 7z-ag og 7ai.
Retten mottok forklaring fra 68 vitner, og det ble foretatt slik dokumentasjon som framgår av rettsboken. Post 1b er rettet fra «mai» til «april/mai».
Aktor la ned påstand om at tiltalte dømmes i samsvar med tiltalebeslutningen til fengsel i ni år med fradrag av sju dager for utholdt varetekt. Videre la aktor ned påstand om at tiltalte dømmes til å tåle inndragning av én Samsung Galaxy S3 mobiltelefon, én HP 4320 S pc, én Samsung S4 mobiltelefon, én Acer Aspire pc og én Samsung ekstern harddisk.
Bistandsadvokaten nedla påstand om at tiltalte skal betale oppreisningserstatning til:
N02 skjønnsmessig begrenset oppad til kr 225 000
N03 skjønnsmessig begrenset oppad til kr 175 000
N04 skjønnsmessig begrenset oppad til kr 75 000
N05 skjønnsmessig begrenset oppad til kr 75 000
N14 skjønnsmessig begrenset oppad til kr 70 000
N17 skjønnsmessig begrenset oppad til kr 70 000
N15 skjønnsmessig begrenset oppad til kr 70 000
N06 skjønnsmessig begrenset oppad til kr 70 000
N09 skjønnsmessig begrenset oppad til kr 60 000
N08 skjønnsmessig begrenset oppad til kr 60 000
N10 skjønnsmessig begrenset oppad til kr 60 000
N13 skjønnsmessig begrenset oppad til kr 50 000
N11 skjønnsmessig begrenset oppad til kr 50 000
N16 skjønnsmessig begrenset oppad til kr 50 000
N12 skjønnsmessig begrenset oppad til kr 50 000
N07 skjønnsmessig begrenset oppad til kr 50 000,- I tillegg fremmes krav om erstatning for økonomisk tap på kr 52 621,83.
N18 skjønnsmessig begrenset oppad til kr 50 000
N20 skjønnsmessig begrenset oppad til kr 50 000
N22 skjønnsmessig begrenset oppad til kr 30 000
N23 skjønnsmessig begrenset oppad til kr 30 000
N21 skjønnsmessig begrenset oppad til kr 30 000
N28 skjønnsmessig begrenset oppad til kr 30 000
N47 skjønnsmessig begrenset oppad til kr 30 000
N39 skjønnsmessig begrenset oppad til kr 20 000
N38 skjønnsmessig begrenset oppad til kr 30 000
N33 skjønnsmessig begrenset oppad til kr 20 000
N31 skjønnsmessig begrenset oppad til kr 30 000
N19 skjønnsmessig begrenset oppad til kr 50 000
Forsvarer la ned påstand om at tiltalte frifinnes for post 1a og 1b, 2b, 3a-j, 3l-n, 4a-g, 5a, 5b, 5d, 5f -p, 7d, 7l, 7m, 7q, 7r, 7s, 7v, 7w, 7x, 7z, 7aa, 7ab, 7ac, 7ad, 7ae, 7af, 7ag, 7ai, subsidiært at han anses på mildeste måte. Han frifinnes videre for erstatningskravene fra N02, N03, N10, N13, N11, N16, N12, N07, N18, N20, N22, N23, N21, N28, N47, N39, N33, N31, N19, N38, subsidiært at han anses på mildeste måte. Han har ingen bemerkninger til inndragningskravet.
Rettens vurdering
Skyldspørsmålet
Tiltalte ble pågrepet første gang 3. juli 2013 på bakgrunn av forholdet beskrevet i tiltalebeslutningens post 1b og 2b. Det ble ransaket på bopel og det ble tatt beslag i bærbar pc og mobiltelefon. Fornærmede N03 ble dommeravhørt samme dag.
N07, tiltaltes tidligere kjæreste, leverte en minnepenn til politiet 30. juli 2013, med filer som bl.a viser flere jenter i seksuell aktivitet foran webkamera og andre seksualiserte bilder. Hun hadde i mars/april 2013 kopiert en rekke filer fra tiltaltes harddisk. Etterforskningen ble utvidet. Flere av jentene ble identifisert og det kom også fram opplysninger om at tiltalte hadde hatt seksuell omgang med andre mindreårige. Tiltalte ble igjen ble pågrepet 26. november 2013 og flere jenter ble innkalt til dommeravhør i november 2013. Det ble foretatt ny ransaking på hans bopel og det ble pånytt beslaglagt mobiltelefon og pc.
En rekke av jentene er fornærmet i flere av tiltalebeslutningens poster. Retten behandler alle postene knyttet til hver enkelt fornærmet samlet, med unntak av tiltalebeslutningens post 4 som behandles for seg. Retten har da funnet det nødvendig innledningsvis generelt å gå igjennom enkelte av straffbarhetsvilkårene knyttet til postene 2, 3, 5 og 7.
Tiltalte var ca 16 ½ da han begikk det første forhold han er tiltalt for, jf tiltalebeslutningens post 5a og han var vel 20 år da han begikk de siste forhold, se for eksempel tiltalebeslutningens post 5p og 6m.
Villfarelse om alder
Forsvarer har ikke påstått at det foreligger villfarelse om alder som kan utelukke straffeskyld, jf tiltalebeslutningens post 2, 3 og 5. Retten legger til grunn som bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte ikke overfor noen av jentene har vært aktsom nok i forhold til å undersøke deres alder jf Rt-2005-833 avsnitt 88, hvor det fremgår at dette er et «meget strengt kriterium, hvor siktede må utvise aktivitet for å bevise at han er uskyldig ved å redegjøre for konkrete omstendigheter som kan underbygge at han har vært aktsom i relasjon til fornærmedes alder». Siktede i vår sak har ikke vært opptatt av om jentene var over eller under 14 eller 16 år. Han har operert i miljøer der han visste at jentene kunne være under 16 år, han har til dels hatt konkrete opplysninger om alder, eller han har latt være å spørre, uten at det har hindret ham i å ha hatt samleie med dem eller å motta seksualiserte bilder og filmer fra dem.
Jevnbyrdighet i alder og utvikling
Et annet straffbarhetsvilkår i tiltalebeslutningens post 2, 3, 5 og 7 er om det foreligger jevnbyrdighet i alder og utvikling. Tiltalte mener at det foreligger jevnbyrdighet i alder og utvikling, og han har derfor ikke erkjent straffeskyld for underpostene i tiltalebeslutningens post 3, med unntak av post 3k.
Høyesterett i har Rt-1994-1000 uttalt følgende om hva som menes med jevnbyrdighet i alder og utvikling:
Spørsmålet om jevnbyrdighet i utvikling vil bero på en nærmere vurdering av partenes fysiske og psykiske modenhet( … ) Spørsmålet har vært opp for Høyesterett flere ganger. ( … ) Fra de senere år foreligger det to avgjørelser: Rt-1990-1217 og Rt-1992-969. I saken fra 1990 kom Høyesterett til at partene måtte anses omtrent jevnbyrdige i alder, selv om gutten var 19 år og 10 måneder og jenta 15 år og 8 måneder, og aldersforskjellen således 4 år og 2 måneder. Dommen fra 1992 som er avsagt av kjæremålsutvalget, bygger på avgjørelsen fra 1990.
I saken fra 1990 er det lagt til grunn at avgjørelsen ikke bare vil bero på aldersforskjellen i seg selv. Det vil ha betydning på hvilket alderstrinn partene befinner seg. Etter min mening må det også ses hen til partenes utvikling ved vurderingen av hvor stor aldersforskjell som kan godtas. Hvor fornærmede er kommet betydelig lenger i sin utvikling enn hva som kan sies å ligge innenfor et normalt variasjonsområde, er det grunn til å legge noe mindre vekt på forskjell i alder. Dette er i tråd med synspunktene i avgjørelsen fra 1990, hvor det er pekt på at vurderingen etter § 196 fjerde ledd må ta hensyn til holdninger blant ungdom i dag.
Avgjørelsen må etter dette ta utgangspunkt i aldersforskjellen. Men det må foretas en samlet vurdering hvor partenes alderstrinn og utvikling kan spille inn. Jeg tilføyer at det jeg her har sagt, gjelder anvendelsen av straffeloven § 196 fjerde ledd( … )
Aktor har på bakgrunn av Høyesterettspraksis lagt til grunn at det foreligger jevnbyrdighet i alder og utvikling der aldersforskjellen mellom tiltalte og de fornærmede er under 4 år og 2 måneder. Retten er ikke uenig med aktor i dette utgangspunkt. Hvert tilfelle må imidlertid vurderes konkret og retten vil omtale spørsmålet under hver tiltalepost der det er aktuelt.
De sakkyndige har i sin tilleggserklæring av 26. juni 2014 hvor de var bedt om å uttale seg om tiltaltes modenhetsnivå, uttalt at tiltaltes egenoppfatning av at han føler seg mer som 16-åring enn som en 19-åring «samsvarer godt med hans resultater på evnetesten». De uttaler imidlertid videre at:
«Det skal også bemerkes at observanden fremstår helt adekvat i kontakten med de sakkyndige. Hans observasjoner over livet sitt generelt og på påklagede handlinger spesielt etterlater ikke inntrykk av en gutt uten evne til å forstå sine handlinger og hvordan disse oppfattes av omgivelsene. Han er helt klar på at han visste om den seksuelle lavalderen, uten at dette stanset ham i hans jakt på opplevelser. Hvis en legger til grunn at han i hovedsak har gått fram som beskrevet i etterforskningsdokumentene når han bedrevet sin virksomhet, er det ikke mye i dette som minner om den søkende og famlende utforskning av seksualiteten som en kan se hos yngre tenåringsgutter. Han synes tvert i mot å ha vært både målrettet og bevisst i sine virkemidler.
Både mål og virkemidler kan vitne om en viss grad av sosial og emosjonell umodenhet. Samtidig kan hans ADHD medføre impulsivitet og begrensninger i evnen til å la sine handlinger bli styrt av rasjonelle betraktninger om hva konsekvensene av disse kan bli. Slike ADHD-relaterte vansker er ikke å forstå som uttrykk for umodenhet, men som resultat av svikt i kognitive funksjoner».
De fornærmede fremsto som aldersadekvate med den variasjonsbredde som man kan forvente på jenter i alderen fra 14 til 20 år. Mange av dem hadde det imidlertid strevsomt hjemme og var på forskjellige måter i opposisjon eller var på andre måter i en sårbar situasjon utover å være i pubertet. Alle betraktet tiltalte mer eller mindre som en venn og mange var også betatt av ham.
Om straffen skal falle bort dersom kravet til jevnbyrdighet i alder og utvikling er oppfylt vil retten ta stilling til under straffeutmålingen.
Forledelse og seksuelt krenkende eller uanstendig atferd
Neste spørsmål er om det foreligger forledelse og om det er utvist seksuelt krenkende eller uanstendig atferd, jf tiltalebeslutningens post 5. I norsk lovkommentar note 1715 til § 200 fremgår at «forleder» omfatter ulike former for psykisk påvirkning – f.eks. lokking og luring». I note 1782 til straffeloven § 204 fremgår at «forlede» omfatter psykisk påvirkning til å delta i aktiviteten – det vil i praksis si personer som lokker med penger eller andre goder, eller som aktivt overtaler vedkommende».
I vår sak mener aktor at kravet til forledelse er oppfylt ved at tiltalte har mast på de fornærmede for å få bilder. Han har selv sendt nakenbilder av sin penis til flere av de fornærmede han har fått bilder av, og flere av de fornærmede har vært forelsket i ham. De har vært redde for å miste kontakten med ham dersom de ikke sendte bilder som han maste om.
Forsvarer sier at intens masing heller ikke er tilstrekkelig. Det må være et element av påvirkning som gjør at de fornærmende kommer til å tro at de kan oppnå noe. Det kan videre ikke være forledelse dersom de fornærmede har egne motiv. Mange av de fornærmede er i språkbruk like freidige som tiltalte.
Retten vil komme tilbake til spørsmålet under hver enkelt tiltalepost, men vil likevel bemerke generelt at tiltaltes fremgangsmåte overfor de fornærmede gjennomgående har fulgt samme mønster. Han har, etter å ha etablere kontakt på sosiale medier, snakket om hverdagslige ting. Alle jentene har opplevd ham som snill og interessert, og mange av dem har vært forelsket i ham. Etter hvert har samtalene, på tiltaltes initiativ, utviklet seg i mer seksuell retning og i mange tilfeller har tiltalte bedt om bilder. Mange av de fornærmede har uttalt at de har vegret seg, men har likevel latt seg overtale. Han har mast om å få nakenbilder og han har mast om å få se mer. Han har også sendt nakenbilder av sin penis til jentene. Noen har sagt at de da har følt at de har måttet sende nakenbilder tilbake. Flere har sagt at dersom han ikke fikk bilder ble han sur og avsluttet samtalen. For å forhindre at de mistet ham som venn sendte de da bilder.
Retten finner det tilstrekkelig bevist at tiltaltes formål med å opprette kontakt med de fornærmede på sosiale medier har vært å få dem til å sende ham nakenbilder, for så å lagre dem. Retten finner det bevist at tiltalte forsto hvordan han virket på jentene og at han utnyttet deres tillit/forelskelse for å tilfredsstille egne seksuelle behov. De sakkyndige uttalte at «Han fant oppskriften». Retten legger da som utgangspunkt til grunn at der tiltalte, etter å ha innledet kontakt med jentene, tok initiativ og maste på å få nakenbilder og/eller selv sendte nakenbilder for å få dem til å sende nakenbilder, for deretter å bli sur eller avsluttet samtalene hvis han ikke oppnådde å få bilder, må anses for å ha lokket dem til å sende bilder.
Politiet beslagla tiltaltes to telefoner, to bærbare pcer, én ekstern lagringsenhet og i tillegg innleverte som nevnt N07 én minnepenn. Det ble funnet til sammen 1047 bilder og 66 filmer med total spilletid 11 timer og 31 minutter på lagringsmediene. Filmene/bildene viser til sammen 41 jenter. I dokumentasjonen fremlagt for retten fremgår fra hvilket lagringsmedium filmene/bildene er sikret. Det fremgår også når bildene/filmene sist er endret og lagret (Last Written). Det betyr at bildene/filmene må være tatt/tatt opp før dette tidspunkt. På mange av bildene er det angitt dato for når det er tatt bilde av «screenshot» av skjermbildet. Ellers er bildene/filmene lagret på «hypercam», «snapsave», «snapchatsaver» og andre. Ved disse lagringsmåtene vet ikke avsender at mottaker har lagret bildet/filmen. Bildene/filmene som ble funnet på lagringsmediene lå i en mappestruktur som tiltalte erkjente å ha laget for å forsøke å skjule bildene.
Aktor mener at mange av bildene/filmene viser «seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd» og at besittelsen av materialet er lovstridig. Til vilkåret om hva som kan regnes som «seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd» fremgår av norsk lovkommentar note 1721 til straffeloven § 201 at regelen er en «rettslig standard slik at innholdet må justeres i forhold til den til enhver tid gjeldende moraloppfatning». Regelen omfatter for eks deltakelse i nakenfotografering under forutsetning av at den er seksuelt motivert. Aktor mener at de fornærmede har sendt bilder til tiltalte som tilfredsstiller standarden seksuelt krenkende. Tiltalte mener at flere av de bildene aktor mener ligger innenfor, ikke gjør det. Retten vil komme tilbake til spørsmålet under den enkelte post.
Fremstilling som seksualiserer barn
Når det gjelder straffbarhetsvilkåret i straffeloven § 204a første ledd bokstav a, jf tiltalebeslutningens post 7, fremstilling som seksualiserer barn, fremgår av lovforarbeidene Ot.prp.nr.20 (1991-1992) side 43 at avgjørende er om bildet er egnet for å gi seksuelle assosiasjoner. I norsk lovkommentar til bestemmelsen note 1779 fremgår at et vanlig nakenbilde som ikke spesielt fokuserer på kjønnsorgan faller utenfor. Tiltalte har erkjent straffeskyld for mange av underpostene. Retten vil omtale og ta stilling til straffeskyld under hver underpost.
Tiltalebeslutningens post 1a og 3g – N02 – f 0.0.1998
Tiltalte erkjente ikke straffeskyld for å ha voldtatt N02 (N02) fordi han ikke brukte vold. Han erkjente heller ikke straffeskyld for å ha hatt seksuell omgang med henne fordi de er jevnbyrdige i alder og utvikling.
Tiltalte fortalte at han traff N02 i trappen på [Sted 3]tunet høsten 2012. Han ble kjent med henne via felles venner. Han visste at hun gikk på ungdomsskolen, men hun virket mye eldre. De begynte å skrive med hverandre på facebook og snapchat. Tiltalte kjørte på den tiden en Audi 80 og en kveld spurte han N02 om hun ville være med ut og kjøre. Det var en «rånetur» og de snakket ikke om å ha sex før de dro. Han plukket henne opp i [Sted 9] og de kjørte til [Sted 2]. De møtte flere venner i [Sted 2] og etter hvert kjørte de ned på industriområdet. Politiet kom til stede og sjekket bilen. Politiet dro igjen. Tiltalte parkerte bilen og begge to gikk ut for å tisse. Tilbake i bilen begynte de å «kline». Tiltalte «fingra» N02 og N02 «runka» ham. N02 tok av seg buksen selv, satte seg oppå ham i førersetet og de forsøkte å ha samleie, men det ble ikke fullbyrdet. De brukte ikke prevensjon. Ved 0100-tiden kjørte han henne hjem.
N02 bekreftet måten de ble kjent på og sa at hun dro uten lov hjemmefra den kvelden hun kjørte med tiltalte til [Sted 2]. De hadde avtalt på telefon at han skulle komme, og hun ville gjerne være med ham. Hun var forelsket. Hun syntes at han var kjekk og grei. Hun var innstilt på at det kunne bli noe flørting. N02 bekreftet at de kjørte til [Sted 2], snakket med noen venner, at de kjørte til industriområdet, at politiet kom og dro og at hun gikk ut og tisset. Da hun kom tilbake til bilen etter å ha tisset hadde tiltalte slått av motoren. N02 satte seg i passasjersetet og tiltalte satt i førersetet. Hun syntes det var rart at de ikke kjørte med en gang og hun begynte å forstå at noe ville skje. Inne i bilen begynte de å tulle og kile hverandre. Hun forsøkte å komme seg ut av bilen, men tiltalte låste dørene. Hun skvatt, og ble litt redd, men hun ble fort klar over at hun likevel kunne låse opp døren. Tiltalte dro av henne buksen. Hun sa ikke direkte nei, men hun «knep» igjen. Han tok av seg buksen sin og tok hånden hennes bort på sin penis og han fikk henne til å runke seg. Etter hvert satte han henne opp på fanget sitt. Hun gjorde liten motstand. Han holdt henne rundt livet. Hun satt oppå ham med ryggen mot førerdøren. Hun holdt seg i rattet og bilsetet for å forsøke å holde seg oppe. Hun sa «det går ikke». Dette sa hun flere ganger. Det gjorde vondt fordi det var for trangt. Han sa at de skulle prøve likevel. Hun tror at tiltalte hadde penisen «litt inne i henne». Hun forsøkte ikke å dytte ham fra seg. Han presset henne ned og hun holdt igjen fordi det gjorde vondt. Da han skjønte at det ikke gikk og at det var vondt for henne hørte han på henne. N02 tror at han trodde at hun sa nei fordi det gjorde vondt. Hun flyttet seg over i førersetet og de kjørte noen runder før tiltalte kjørte henne hjem. N02 hadde på dette tidspunkt bare gjennomført ett samleie før. Det verket i skrittet, men hun tenkte at det var helt normalt. Hun fortalte at det er vanlig at gutter tvinger jenter. Hun fortalte ikke om hendelsen til noen fordi hun trodde at dette var noe alle jenter «måtte igjennom». «Hun kunne ha sagt klart nei og blitt sint». Hun var fremdeles forelsket i ham etter hendelsen. Hun følte seg imidlertid ekkel og uren og sa at det blir helt feil at det skjer i en bil på et industriområde og uten at det er et kjæresteforhold. Hun fortalte i retten at hun aldri har beskrevet det som skjedde mellom dem som «voldtekt».
Retten finner på bakgrunn av tiltalte og N02 sin forklaring det ikke bevist at tiltalte kan dømmes for tiltalebeslutningens post 1a. Retten finner bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte forsettlig har gjennomført samleie med N02. Det vises til så vel N02 som tiltaltes forklaring, og hans erkjennelse. Retten finner det imidlertid tvilsomt om tiltalte har vært voldelig i lovens forstand, selv om retten er klar over at terskelen for å ha utøvd vold er lav og særlig når det gjelder mindreårige, jf Rt-1989-979. Det avgjørende er likevel at retten ikke finner bevist at tiltalte forsto at N02 ikke ville ha samleie med ham. Det vises til N02s egen forklaring om hvordan hun mente at tiltalte forsto hennes utsagn om at «det går ikke». Så vel språkbruk som situasjon underbygger at det gjorde vondt fordi det var for trangt, ikke fordi hun ikke ville ha sex. At hun mente dette underbygges også av at hun senere, som beskrevet i post 3i, hadde samleie med tiltalte.
Tiltalte blir etter dette å frifinne for post 1a.
Når det gjelder tiltalebeslutningens post 3g legger retten som aktor og forsvarer til grunn at det foreligger jevnbyrdighet i alder og utvikling. Aldersforskjellen mellom tiltalte og N02 er 4 år og 1 måned. N02 var 14 år og 8 måneder da hendelsen fant sted. Hvorvidt overtredelsen likevel skal straffes kommer retten tilbake til under straffeutmålingen.
Tiltalebeslutningens post 3i og 3j – N02 og N13 – f 0.0.1997
Tiltalte har erkjent å ha hatt samleie med begge de fornærmede, men har ikke erkjent straffeskyld på grunn av jevnbyrdighet i alder og utvikling.
Tiltalte fortalte at han var sjåfør fredag 12. april 2013. Han ble oppringt og spurt om han kunne kjøre noen hjem fra en fest hos N49 på [Sted 3]. Tiltalte kom til stede og der var foruten N50 (N50), bl.a. N51 (N51), N02 (N02) og N13 (N13). Tiltalte fortalte at N02 og N13 «køddet» rundt og sa at de ville kose seg med hverandre. De drakk alkohol alle sammen, unntatt tiltalte som skulle være sjåfør. N02 og N13 dro tiltalte inn på et rom. Tiltalte oppfattet det slik at det nesten var de som voldtok ham. De dro bl.a i stykker beltet hans. Det var enten N02 eller N13 som begynte å suge ham. N02 satte seg deretter oppå ham og begynte å «ri» ham. Hun gikk av og deretter satte N13 seg oppå ham. Det ble brukt kondom. N50 og N51 kom inn og da skvatt N13 av. N13 spurte etter hvert tiltalte om han kunne kjøre henne hjem til [Sted 10]. Tiltalte gjorde det og da ble N02 med. Hun satt i forsetet og sovnet på veien. Etter at N13 var kjørt hjem, kjørte tiltalte og N02 baksiden mot [Sted 3]. N02 lå med hodet i fanget hans og begynte å ta på ham i skrittet både innenfor og utenpå buksen. Han stoppet bilen. Hun sugde ham og han fikk utløsning. Tiltalte regnet med, men kan ikke si helt sikkert om det var hun som tok initiativet. Han motsatte seg det imidlertid ikke. Hun åpnet bildøren og spyttet ut sæden.
N02 bekreftet at hun var på fest hos N49 sammen med N13. De drakk alkohol og hun flørtet med tiltalte. Hun var fremdeles forelsket i ham. På denne tiden var hun deprimert og sliten og hadde det vanskelig. Hun ga «faen». Hun husket ikke akkurat hva som skjedde, men husket at hun og N13 gikk inn på et soverom, tiltalte kom inn og hun tror at de dro ham opp i sengen. Det kan hende at de dro av ham klærne. Hun gjennomførte samleie med ham. Hun tror at han brukte prevensjon, men husket ikke hvem som tok på ham kondom. Det var hun og N13 som var de aktive. På bilturen senere, på baksiden mot [Sted 3], ble hun trett og sovnet med hodet i fanget hans. Hun var fryktelig full og det var første gang hun hadde drukket så mye. Da hun våknet sugde hun tiltalte frivillig. Hun husker at han kom i munnen hennes og at hun spyttet ut sæden. Tiltalte slapp henne av ved hotellet og hun følte seg fryktelig flau og ekkel etterpå. De tenkte ikke på tiltaltes alder, han var en del av gjengen.
N13 fortalte at hun kjenner tiltalte gjennom felles venner. Hun bekreftet at hun var på festen hos N49 sammen med bl a N02. Hun hadde drukket. Til politiet fortalte hun at hun var skikkelig full. Hun hadde så vidt samleie med tiltalte. Han var ikke hardhendt. Til politiet fortalte hun at N02 og hun rev tiltalte med seg inn på rommet og rev av ham klærne. N02 begynte å suge penisen hans. Deretter begynte hun å «ri» ham. De tok på ham kondom fordi det gikk rykter om at han hadde forskjellige slags kjønnssykdommer. De drev litt på begge to. Det kan godt være at hun ville ha vært med på det selv om hun hadde vært edru. Han spurte ikke hvor gammel hun var. Hun så på ham som en av gjengen. Tiltalte har spurt om å få nakenbilder av henne, men hun har sagt nei.
N50 bekrefter at det var en del alkohol på festen og at jentene hadde sagt at de nærmest voldtok tiltalte.
Retten finner det bevist at tiltalte forsettlig gjennomførte samleier med så vel N02 som N13 natt til 13. april 2013. Videre at N02 sugde ham senere på natten. Aldersforskjellen mellom dem var hhv 4 år og 1 måned og 3 år og 8 måneder. N02 var 14 år og 11 måneder og N13 var 15 år og 4 måneder da hendelsen fant sted. Retten finner at det foreligger jevnbyrdighet i alder og utvikling. Hvorvidt overtredelsen likevel skal straffes kommer retten tilbake til under straffeutmålingen.
Tiltalebeslutningens post 5j, 6g og 7q – N02
Tiltalte har erkjent straffeskyld for post 6g, men ikke for post 5j og 7q fordi han ikke har forledet henne til å sende bildene og de er heller ikke seksualiserte.
Tiltalte fortalte at han ba om å få bilder av N02. Han spurte om å «få sjå» kroppen hennes. Det foregikk på den måten at han spurte om bilder og når hun sendte bilder med klær eller håndkle på seg spurte han om å få se mer. Tiltalte har erkjent at han i samme periode, desember til april 2013 sendte bilder av sin erigerte penis til N02. Han lagret bildene for å se på dem senere. Det kan være at han gjorde det for å bruke bildene for å tilfredsstille seksuelle behov.
N02 fortalte at hun sendte bilder fordi hun trodde at han ikke ville være sammen med henne dersom hun ikke gjorde det. Hun følte at han ble sur hvis hun ikke sendte bilder. Han spurte flere ganger. Det var litt mas rundt det. Han sendte også nakenbilder av seg selv når han fikk bilder av henne. Han sendte aldri bilde av seg selv uten at hun spurte. Han liker å se på nakne jenter. Hun trodde ikke at han lagret bildene av henne.
De fremlagte bilder for retten er tatt før 3. januar 2013 siste før 31. juli 2013. Det er fremlagt en rekke bilder av N02. På bilde 1 er det fokus på hennes kjønnsorgan, på bilde 50 tar hun på sitt nakne bryst og på flere andre bilder poserer hun med nakne bryst og stringtruse, bl a bilde 33 34, 42 og 43.
Retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at bildene tilfredsstiller lovens vilkår om utvisning av seksuelt krenkende atferd. Det vises til selve bildene hvor det er fokus på kjønnsorgan og bryst og at N02 poserer i stringtruse og med nakne bryst. Bildene er åpenbart seksuelt motiverte. Forledelsen består i masing og at tiltalte lokket henne til å sende bilder ved å gi inntrykk av at han ikke ville være sammen med henne dersom hun ikke sendte bilder. Retten finner det bevist at det foreligger psykisk påvirkning og at tiltalte har forledet N02 til å sende bilder som tilfredsstiller lovens krav. Det foreligger jevnbyrdighet i alder og utvikling. Hvorvidt det skal utmåles straff for post 5j kommer retten tilbake til under straffeutmålingen.
Tiltalte blir å dømme for forsettlig overtredelse av tiltalebeslutningens post 6g og 7q.
Tiltalebeslutningens post 1b og 2b – N03 – f 0.0.1999
Tiltalte forklarte at han egentlig ikke kjenner N03 (N03) så godt. Han har møtt henne et par tre ganger på [Sted 3]tunet. Høsten 2012 kjørte han henne sammen med N50 og N51 til [Sted 11] og tilbake fordi hun skulle treffe noen. Han visste ikke hvor gammel hun var eller hvilken skole hun gikk på. Han nekter for å ha voldtatt henne eller i det hele tatt å ha hatt samleie eller sex med henne. Han kan kanskje ha gitt henne en klem. Hun kan kanskje ha vært på hybelhuset der han bodde én gang, og da sammen med N50, N51 og N52 (N52). Tiltalte var ikke der da. N50 mener at tiltalte var på [Sted 4] da hun var på besøk. På tiden N03 mener at voldtekten skal ha funnet sted, hadde tiltalte sluttet på skolen og flyttet til [Sted 1].
Utfordringen for retten under disse tiltaleposter er om det er ført tilstrekkelig bevis for om samleiet har funnet sted.
N03 ble første gang dommeravhørt 3. juli 2013. Bakgrunnen for dommeravhøret var at helsesøster i [Sted 2] hadde tatt kontakt med politiet etter at N03s mor 17. juni 2013 henvendte seg til henne og opplyste at N03 hadde fortalt henne at hun hadde vært utsatt for voldtekt av tiltalte. N03s mor hadde først blitt underrettet av N03s bror N53 (N53) som igjen hadde fått beskjed av en felles venn av dem, N54 (N54). N03 hadde betrodd seg til ham.
N03 er også dommeravhørt 1. juli 2014 fordi politiet ikke hadde fått «helt tak i hva som har skjedd.» (side 3).
I det første dommeravhøret forteller N03 at hun møtte tiltalte på [Sted 3]tunet og at de begynte å skrive på facebook. De skrev om vanlige ting og han skrev at hun var pen. De utvekslet telefonnummer. Noen dager før forholdet i tiltalebeslutningen møttes de og da satt hun på fanget hans. De klemte litt. De kjørte litt rundt på [Sted 3], en venninne var med, og tiltalte kjøpte mat til dem. Den andre gangen de kjørte ble N50 med og de dro til hybelhuset. Hun forklarer at N50 ble med opp og så på film. Han dro og «det var da det startet da». (Side 7)
Deretter beskriver N03 det faktum som fremgår av tiltalebeslutningen.
På side 10 forteller N03 at han tok på kondom. På side 20 forteller hun mer om det:
Avhører: Mhm. Og så nevnte du isted at han, eh, tok på kondom.
N03: (Nikker)
Avhører: Mhm, fortell meg om hvordan det skjedde.
N03: Nei, bare tok den på, helt vanlig.
Avhører: Mhm. Men hvor fant han den da?
N03: Den lå på bordet der.
Avhører: (Nikker) Den lå på bordet der.
N03: (Nikker)
(
… )
På side 28 fremgår følgende om kondomet:
Avhører: og så, så tok han frem en kondom
N03: Ja, men jeg så ikke om han tok den på eller ikke.
Avhører: Du så ikke om han tok den på eller ikke?
N03: Nei, det var uklart fordi jeg hadde så mange tårer i øynene.
På side 11 forteller N03 om det som skjedde etter at samleiet har funnet sted:
Avhører: Hva som skjedde etterpå.
N03: Nei, jeg fløy ut og så gikk jeg, for jeg skulle ta bussen hjem igjen. Så gikk jeg ned igjen, og ned til, for, eller jeg ventet til han hadde kommet hjem igjen, så fløy jeg ned til [Sted 3] igjen og så fløy jeg ned på buss-stasjonen.
Avhører: Mhm.
N03: Og så satt jeg og ventet på bussen og så kom jeg inn på bussen, så kom jeg meg hjem igjen.
I avhøret på side 15 sier N03 at de var hos tiltalte om ettermiddagen og underbygger det ved at hun sier at hun skulle ta bussen hjem kl ni.
På side 28 forteller N03 videre at hun løp ut og gjemte seg bak et stabbur. Hun så at han kjørte for å se etter henne før han kjørte ned mot [Sted 3]. Hun sto i alle fall et kvarter og ventet. Da fikk hun en telefon «eller melding eller noe, var et eller annet slikt der i hvert fall» fra N50 som sa at tiltalte var hos ham.
På side 25 sier N03 at hun har:
Pratet mye med N07 i det siste. Hun prøver å ta N01 fordi han har vært lei mot henne også. N07 vil gjerne være med i rettssaken mot N01.
På side 26 sier hun at hun har:
Pratet mye med N07, hun ville støtte henne.
På side 30 forteller hun at tiltalte har sagt til henne at dersom hun fortalte til noen det hun hadde vært utsatt for så ville han «komme på døren og denge meg både gul og blå og alt slik der og der».
I dommeravhøret 1. juli 2014 på side 4 sier hun at hun var mye sammen med tiltalte på [Sted 3]. På side 7 og 8 fremgår følgende om bruk av kondom:
Avhører: Hva legger du i ordet «å ha ubeskyttet sex» da, N03
N03: Vi brukte ikke kondom.
( … )
Avhører: Mhm. Men når vi snakket sammen i, for et år side, N03, så fortalte du når vi snakket sammen at han brukte kondom.
N03: Mhm. Det virket ikke som at han brukte det fordi jeg fikk infeksjon nedentil. Det virket ikke som om han hadde brukt det.
( … )
Avhører: Hvor var det du så den kondomen hen da?
N03: Gulvet.
Avhører: Så det ut som den var ny eller så det ut som den var brukt?
N03: Det så ut som den ikke var brukt.
Avhører: Var den inne i pakningen eller var den?
N03: Nei, den var tatt ut.
Avhører: Den var tatt ut av pakningen?
N03: Det så ut som om han ikke hadde greid å fått den på eller et eller annet.
Avhører: Ok. Mhm. Så gikk du til legen og så hadde du blærekatarr.
N03: Det er mange av vennene mine som sa at det kun være ham, for at det er lettere å få blærekatarr når du har samleie.
På side 13 forteller hun igjen om kondomet slik:
N03: Så da holdte han med bare en hånd ned, rundt, og så dro han opp den der kondompakken.
Og på side 19 slik:
N03: Jeg så han dro opp en kondom. Og så tok han den ut av den innpakningen, så så jeg liksom at han han hadde den på, men jeg vet ikke om han hadde den på eller ikke. ( … 😉
N03: Han prøvde i hvertfall å ta den på. ( .. )
Om hvordan N03 kom seg hjem etter hendelsen forklarer hun på side 11:
Avhører: Mhm. Men hvordan kom du deg derifra?
N03: Jeg fikk stoppet en bil, jeg vet ikke hvem det var. Jeg bare fløy.
Avhører: Så du fikk stoppet en bil?
N03: Ja
Avhører: Hvem var det som kjørte den bilen da?
N03: Jeg vet ikke.
Avhører: Var det en voksen eller var det en ungdom?
N03: Det var en voksen.
Avhører: Mhm. Hvor var det den personen kjørte deg hen da?
N03: Han kjørte meg ned til [Sted 3]. Og så fikk jeg en av kompisene mine på [Sted 3] til å kjøre meg hjem igjen. Så var han N50 med. Men jeg sa ingenting da.
På side 21 sier hun at N52 kjørte henne hjem.
I det siste avhøret forteller N03 at tiltalte holdt hendene hennes bak på ryggen, (side 12) i det første avhøret (side 8) viser hun at han holder hendene hennes over hodet.
N54 fortalte at N03 hadde tatt kontakt med ham sommeren 2013 i [Sted 25] i [Sted 2]. N03 så redd ut og han spurte om det var noe galt. Hun forklarte at hun hadde blitt voldtatt og at hun hadde gjemt seg bak et skur og at tiltalte hadde begynt å lete etter henne. Til politiet i avhør 24. februar 2014, forklarte han at N03 hadde sagt at hun hadde vært på [Sted 3] og at hun hadde vært med tiltalte hjem på hybelen for å se på film. De hadde hatt samleie mot hennes vilje. I retten sa vitnet at N03 hadde fortalt at de hadde sittet i sofaen, han hadde begynt å ta på henne, men han forsto det ikke slik at det var gjennomført samleie, hun hadde kommet seg unna. Det kan stemme at hun viste fram noen blåmerker på armene og det kan være at hun hadde fått dem da tiltalte forgrep seg mot henne. Vitnet tok kontakt med N03s bror, N53 og fortalte det han hadde hørt fra N03.
N53, N03s bror, fortalte at N54 ringte ham og sa at N03 hadde fortalt at det hadde skjedd noe med N01. Hun hadde det ikke bra. N54 hadde snakket med N03 og først ville hun ikke fortelle om det som hadde skjedd, men så fortalte hun det og da hadde hun brutt sammen. Hun fortalte at hun hadde vært på besøk hos tiltalte og sett på film. Det hadde vært en kompis til der men han dro fordi han måtte hjem og spise. Tiltalte var kommet mot henne i sofaen. Hun sa at hun ikke ville, men tiltalte hadde begynt å kle av henne og tvunget seg på henne og hatt sex med samleie med henne. Hun hadde sagt at han skulle slutte. Hun viste fram blåmerker på armene og hun gråt da hun fortalte det. Til politiet fortalte han at N03 hadde fortalt ham om hendelsen lørdag 15. juni 2013 og at besøket hos tiltalte hadde vært to-tre uker tidligere. Hun fortalte ikke mange detaljer til N53, men hun sa at de hadde sittet på hver sin side i sofaen, han hadde akt seg innpå og begynt å kysse og ta på henne. Han la seg oppå og N03 forsøkte å sparke ham av. Tiltalte ble sint og tok tak i henne. Hun hadde satt seg til motverge til hun ikke orket mer.
N53 snakket deretter med moren deres selv om N03 ikke ville det. Han fortalte at han aldri hadde opplevd N03 slik.
N55, N03s mor, fortalte at hun hadde snakket med N03 først på telefon. Det hadde vært vanskelig å snakke med N03 om det hun hadde hørt av sønnen sin. N03 låste seg inne på rommet og gråt. Mor snakket med helsesøster 17. juni 2013 og N03 ble fryktelig sint på henne fordi hun hadde anmeldt forholdet. N03 ble desperat og fikk panikk. Hun så for seg at hun måtte konfronteres med tiltalte. Hun ble oppfarende og smelte med dørene. Hun fikk mareritt og angstanfall. Da mor ble kjent med overgrepet «falt brikkene på plass» fordi hun hadde registrert at N03s oppførsel hadde forandret seg i negativ retning våren 2013. Det samme hadde skjedd på skolen. N03s mor hadde også registrert at N03 var blåsvart på begge overarmene, og i etterkant forbandt hun disse merkene med overgrepet. På vei til dommeravhøret kjørte de baksiden fra [Sted 12] til [Sted 3] og da de passerte hybelhuset sa N03 at det var her det skjedde. N03 var før overgrepet en sosial og blid jente med mange guttevenner. Hun forandret seg brått og brutalt på tiden da mor ble kjent med overgrepet. N03 har etter dette snakket med flere, bl a helsesøster og psykolog på Barnehuset og har nå roet seg ned.
N56 en venninne av N03 fortalte at en gang i mars/april 2013 satt de på YX i [Sted 2] og da fortalte N03 at hun hadde blitt voldtatt av tiltalte. Hun fortalte at de hadde sett på film. Han ville ha sex, og hun hadde ikke klart å stritte i mot. Vitne husket ikke hvor det hadde foregått. N03 gråt da hun fortalte om det. I avhør hos politiet 20. august 2014 fortalte vitnet at N03 hadde fortalt at tiltalte hadde hatt samleie med henne på hybelen på [Sted 3]. Tiltalte hadde vært hardhendt og hun hadde fått blåmerker.
N57 (N57) kjente N03 fra ungdomsskolen. N57 er to år eldre enn N03. Hun fortalte at N03 hadde vært kjempelei seg da hun fortalte at hun var blitt voldtatt av tiltalte. Hun fortalte det sommeren 2013 og overgrepet hadde skjedd tre uker før. Hun hadde ligget i sofaen og tiltalte hadde holdt henne i armene. N58 hadde kjørt henne hjem og det hadde skjedd i [Sted 13]. I avhør hos politiet 4. juli 2013 fortalte hun at N03 var blitt hentet av tiltalte til hybelen hans. De hadde ligget i en hjørnesofa og sett på film og tiltalte hadde begynt å kysse på henne. N03 sa at hun ikke ville, men tiltalte hørte ikke på henne. Hun fortalte at hun hadde klort tiltalte på begge armene. Tiltalte hadde vært inne i henne. Hun kom seg ut og hun løp for å gjemme seg. Tiltalte hadde løpt etter henne for å finne henne. Hun fortalte at hun var redd og at tiltalte hadde truet henne og sagt at hun ikke måtte si det til noen. Hun tror at N03 hadde fått følelser for tiltalte før det skjedde. De hadde sendt meldinger på snapchat og facebook. Vitnet sier at hun trodde på N03 i starten, men at hun nå er mer i tvil, hun fortalte så mange historier etterpå, særlig om blåmerkene på armene.
N07 (N07) fortalte at N03 hadde ringt henne, fordi N02 hadde sagt at hun bare kunne ringe henne dersom det var noe. Hun husket ikke hva samtalen gikk ut på bortsett fra at det var dreide seg om tiltalte. Deretter snakket N07 med tiltalte og han nektet for å ha gjort noe med N03. Han svarte at han verken hadde voldtatt henne eller ligget med henne. N07 synes det er rart at han nektet for det, når han innrømmer overgrepene mot alle andre.
N22 (N22) fortalte at hun kjenner N03 og hun fortalte henne om voldtekten. N22 trodde ikke på henne først, men etter å ha løyet til tiltalte om at hun hadde en video, innrømmet tiltalte å ha hatt et seksuelt forhold til N03. På [Sted 3]marten i 2014 fortalte N03 at tiltalte hadde forgrepet seg på henne, hjemme hos ham og at han hadde bundet henne fast med tape både på hendene og føttene. I dommeravhør 27. november 2011 forklarte N22 at N03 hadde sagt til N59 hvordan voldtekten hadde skjedd. Av N59 har N22 hørt at den hadde foregått i bilen. De hadde kjørt mot [Sted 13]. Han hadde tatt av henne klærne. Hun skrek, men han hadde hatt på høy musikk.
N50 sa at han er sikker på at han ikke hadde vært med N03 og tiltalte på hybelhuset slik som N03 forklarer i dommeravhøret. Han har vært med å kjøre N03 hjem én gang og det var etter at de hadde sett på film på hybelhuset. Det var snø da. Tilstede var N52 og flere andre. N03 har sagt til ham at hun aldri har hatt noen seksuell omgang med tiltalte.
N51 forklarte at han én gang har vært med på en kjøretur til [Sted 2] sammen med N03, 52 og N50. Det var N52 som kjørte og han møtte N03 på [Sted 3]tunet. Kjøreturen foregikk om vinteren. Han vet ikke hvorfor N03 skulle hjem. Han husker ikke hvordan kjøreturen kom istand. Vitnet ble kjent med tiltalte på [Sted 3], de var sammen ca 1 gang i uka. De møttes hjemme hos tiltalte eller på [Sted 3]tunet.
N52 forklarte at tiltalte flyttet inn på hybelhuset ut på vinteren 2013. N50 og N51 var med tiltalte nesten hver dag på hybelhuset. Tiltalte disponerte et rom i andre etasje. En gang ble han oppring av N50 og da ble han spurt om han kunne kjøre N03 hjem. Han hentet dem på framsiden av [Sted 3]tunet. Det var snø og glatt og mørkt da han dro fra hybelhuset for å hente dem. Han tror at N03 har vært på hybelhuset én gang. N60 hadde sagt at de så på film. Han tror ikke at han har sett henne der mer enn denne gangen.
Av journalnotat fra helsesøster i [Sted 2] 14. mai 2013 fremgår: «Samtale med N03 i dag. N03 fortalde at ho hadde hatt ubeskytta sex og lurte på kva ho skulle gjere. Eg informerte om det var gratis å både teste seg og få behandling mot Chlamydia og at ho kunne gå på helsesenteret for å få gjort det. Eg oppfordra N03 til å ta ein graviditetstest i tillegg.»
Av journalnotat fra fastlegen i [Sted 2] 23. mai 2013 fremgår: «Diagnose(r): Engstelig for sykdom IKA»( … ) «Har fått kjæreste og har hatt ubeskyttet sex. Det er ca en uke siden sier hun. Hun har hatt samtale med helsesøster, som har bedt henne bestille time for å få p-piller. ( … ) Hun forteller at hun har fått kjæreste og at han er 15 år gammel. Jeg har en ganske positiv samtale med henne. ( … ) Vi tar u-chlamydia og u-gravitest, jeg ringer moren hennes og vi tar trolig en samtale om det i morgen.»
Fastlegen har en konsultasjon med N03 og moren dagen etter hvor de diskuterer for og imot p-piller. Han skriver ut en resept på p-piller.
Av journalnotat fra helsesøster i [Sted 2] 17. juni 2013 fremgår: «Mor ringde og fortalde at N03 har vore utsett for eit seksuelt overgrep for ca 3 veker sidan av ein gut på ca 20 år. Mor seier at ho fekk vite det i helga av sonen sin som N03 har betrudd seg til. ( … ;)»
Helsesøster meldte forholdet til politiet. 19. juni ringte hun til N03 og N03 sier at hun har det bra. Helsesøster snakket med mor 25. juni som fortalte at N03s kontaktlærer hadde vært bekymret for henne de siste ukene før ferien fordi hun hadde skulket timer.
Helsesøster snakket med N03 samme dag og N03 sa at hun er sint på foreldrene fordi de meldte overgrepet. Hun har noen ganger vanskeligheter med å sove om natten og hun er redd for å «møte overgriparen»
Rettens vurdering av bevisene
Tiltalte forklarte at han og N03 aldri har sendt hverandre bilder og skjønner ikke hvordan det er funnet bilder av henne på hans harddisk. Det er imidlertid på det rene at det er funnet fem bilder av N03 på tiltaltes harddisk, alle «screenshottet» 11. april 2013. Hun er naken oventil og skriver på ett av dem «Dusje da D !!!». I tillegg er fremlagt to facebooklogger, 5. og 14. april 2013 som er skrevet fra N03s profil, hvor det fremgår at tiltalte enten forstår at det er en annen som skriver eller hvor N03 gir beskjed om at det er en annen som skriver. Retten finner det bevist at dette betyr at tiltalte kjente N03 bedre enn det han ga uttrykk for.
N03 forklarer seg litt forskjellig om tidspunktet for når overgrepet skal ha funnet sted, men hun er svarer på side 19 i det andre avhøret at overgrepet skjedde etter at bildene var sendt. Retten legger ikke særlig vekt på at N03 har forklart seg noe ulikt om når hendelsen skal ha funnet sted, selv om tiltalte har forklart at han hadde flyttet fra hybelhuset i begynnelsen av mai og at han da ikke kunne ha gjennomført voldtekten der. Retten legger uansett til grunn at tiltalte hadde tilgang til hybelhuset også etter at han hadde flyttet.
Dommeravhørene av N03 byr imidlertid på flere utfordringer bevismessig. Det gjelder særlig hennes forklaringer om kondomet, voldsutøvelsen og hvordan hun kom seg fra hybelhuset.
Hun forklarte seg ulikt om hvor hun fant kondomet og uklart om hvorvidt det ble brukt. I det første dommeravhøret forklarer hun at kondomet lå på bordet, i den andre på gulvet eller at han dro kondomet opp.
Under gjennomføringen av samleiet forklarte hun, og viste i det første avhøret, at han tok hendene hennes over hodet, i det andre avhøret sier hun at han også tok begge hendene hennes bak på ryggen hennes.
Hun forklarte seg helt forskjellig om hvordan hun kom seg fra hybelhuset etter hendelsen. I den første forklaringen fremkommer at hun løp til busstasjonen på [Sted 3] og tok bussen hjem. I den andre forklaringen sier hun at hun ble kjørt av en ukjent til [Sted 3] og kjørt hjem til [Sted 2] av N52 sammen med N50.
N03 forklarte videre at N50 var med i bilen til hybelhuset, at han var med inn og så på film. N50 nektet for at han var med i tiltaltes bil til hybelhuset og så på film sammen med tiltalte og N03. Han nektet også for at han var med og kjørte henne hjem fra [Sted 3] senere samme dag eller i det hele tatt. N51 og N52 sier at de har kjørt N03 hjem fra [Sted 3], men de relaterer det til tidligere på året. N50 skal ha vært med på turen og det stemmer da ikke med det N50 fortalte. Guttenes vitneprov gir retten liten veiledning, men de er ikke overbevisende i favør av tiltaltes uskyld. Til dette kommer også at N50 hadde overnattet hos tiltalte natten før han vitnet i retten.
N03 oppsøkte helsesøster og lege i midten og siste halvdel av mai 2013. Her sier hun at hun har en kjæreste på 15 år og at hun vil ha p-piller. Hun sier ingenting om hendelsen i tiltalebeslutningen. Hun er ikke spurt i dommeravhøret om grunnen til det. Retten er også noe usikker på hva N03 og N07 kan ha snakket om. Det er noe påfallende at N07 ikke husket hva hun og N03 hadde snakket om på telefon, bortsett fra at det gjaldt tiltalte, særlig fordi N03 sa at de hadde snakket mye sammen. På denne tiden var N07 i besittelse av minnepennen med filer hun hadde kopiert fra tiltaltes harddisk med en rekke seksualiserte bilder og filmer av jenter som hun kjente. Hun snakket med flere av jentene om de ville anmelde forholdet, uten at hun fikk gjennomslag for det. Minnepennen ble innlevert til politiet etter at N03s forhold var anmeldt. Retten kan ikke utelukke at samtalene mellom N07 og N03 kan ha fått N03 til å forklare seg mer dramatisk om hendelsen.
Samtidig har det fremkommet opplysninger fra flere av vitnene som spriker i forskjellige retninger. N22 sier at N03 hadde sagt at tiltalte bandt henne med tape, N57 sier at samleiet skjedde i [Sted 13] og N54 sier at han ikke oppfattet det slik at det var gjennomført noe samleie. Retten kan godt se at opplysningene baserer seg på rykter og at vitnene kan huske feil. Retten finner det likevel vanskelig å se helt bort fra vitneprovene. Når det gjelder blåmerkene som N54 og N53 har sett på armene hennes og som skal stamme fra overgrepet, så de blåmerkene først helgen rundt 17. juni 2013. Overgrepet skal ha skjedd før 14. mai 2014 og kanskje tre- fire uker før dette tidspunkt igjen. N03 er for øvrig svært usikker på om blåmerkene skyldes tiltalte, jf dommeravhøret 3. juli 2013 side 29/30. Det er ikke ført noe bevis for at blåmerker er synlige så lenge etter at de er påført. Retten finner derfor å måtte legge begrenset vekt på opplysningene om blåmerkene selv om N03s mor sier at hun hadde registrert blåmerker på N03s armer før hun fortalte om overgrepet.
På den annen side underbygges N03s forklaring av at hun gikk til helsesøster fordi hun var redd for at hun hadde fått en kjønnssykdom. På den tiden gikk det rykter om at tiltalte var smittebærer, jf forklaringen til N13 under post 3j over. Det kan være at N03 ikke snakket sant til helsesøster under konsultasjonen 14. mai 2013. Det kan hende at grunnen til at hun oppsøkte helsesøster var at hun hadde hatt samleie med tiltalte og at hun visste at hun var for ung i forhold til ham, og at hun var usikker på eget ansvar. N03 har videre åpenbart vært på hybelhuset fordi hun kjenner til hvordan det er møblert der. I tillegg underbygges hennes forklaring av hva hun fortalte til sine venner og at hun uttalte til sin mor da de kjørte forbi hybelhuset på vei til dommeravhøret at det var her det skjedde. Hun har også hatt psykiske reaksjoner våren 2013 som kan være forenlig med at hun har vært utsatt for overgrep. Som moren hennes sa: «brikkene falt på plass». Tilslutt viser retten til at forklaringene til N09, jf post 3d og N16, jf post 3m om hvordan tiltalte har forholdt seg til dem under samleie, inneholder elementer som stemmer overens med den forklaringen som N03 har gitt.
Problemet med N03s forklaringer er at hun under dommeravhørene har måttet forklare seg mange ganger om omstendighetene rundt voldtekten og det har medført at detaljene i hennes forklaringer til dels spriker på punkter som gjør retten usikker på hva som egentlig har skjedd. Til tross for at retten har merket seg at tiltalte i utgangspunktet kan nekte for å ha begått overgrep, for så å erkjenne når det foreligger vitneprov, jf forholdet beskrevet under post 2a under, er det lite som underbygger at tiltalte er voldelig på en slik måte som N03 beskriver, selv om han nok kan ha vært ivrig og hardhendt, jf ovennevnte avsnitt. Det er heller ikke fremkommet opplysninger om at tiltalte har opptrådt truende, jf N03s opplysninger i det første dommeravhøret på side 30.
Retten finner etter dette det sannsynlig at tiltalte har gjennomført samleie med N03. Med det strenge beviskrav som gjelder i straffesaker kan retten imidlertid ikke se, etter en samlet vurdering av alle bevisene, at påtalemyndigheten har ført tilstrekkelig bevis for at tiltalte har utsatt N03 for voldtekt som beskrevet i tiltalebeslutningens post 1b. Han blir da å frifinne for denne post.
Selv om retten anser det sannsynlig at tiltalte og N03 har hatt samleie på hybelhuset våren 2013 finner retten at påtalemyndigheten heller ikke på dette punkt har ført tilstrekkelig bevis for at tiltalte har gjennomført samleie med N03. Han blir da å frifinne også for post 2b.
Tiltalebeslutningens post 2a – N04 – f 0.0.2000
Tiltalte har erkjent straffeskyld for forholdet. Han fortalte at han traff N04 (N04) på en fest på hybelhuset i vinterferien i 2013. På den tiden bodde han på hybelhuset. Det var mange til stede, bla N04, N34 (N34) og N61. Han visste ikke hvor gamle de var, men han antok at de gikk i 10. klasse og var 15-16 år gamle. De drakk alkohol og hadde det artig. Guttene som var til stede, N50 og N51 «drev» med hver sin jente og tiltalte kysset på N04. Det var mye fram og tilbake om hvor de skulle sove, og etter hvert la tiltalte, N51 og N04 seg i sengen til tiltalte. N04 begynte å runke tiltalte og hun spurte om hun kunne få suge ham. Hun hadde først spurt N34 om hennes mening om det. N04 sugde ham til utløsning. Tiltalte utelukker ikke at det var han som var den aktive og som maste, men han mener at det var N04 som tok initiativet. Da han våknet var jentene borte. Dagen etter fikk han vite hvor gammel N04 egentlig var. Det føltes ikke bra å ha hatt sex med henne. Han visste at den seksuelle lavalder var 16 år, men han visste ikke at suging var ulovlig.
N04 er dommeravhørt 25. november 2013 og hun forteller at hun i vinterferien var sammen med to venninner på fest hos tiltalte. Tiltalte kjøpte alkohol til dem. Hun drakk «Shaker» og «Smirnoff» og noe Bacardi. Hun ble litt full. Hun la seg i sengen til tiltalte og da begynte han å drive med henne. N34 lå også i sengen. Han tok hånden hennes ned i buksen sin og så tok han hånden sin ned i buksen hennes. Han kysset henne også. Hun sa at hun ikke ville, men han fortsatte bare. Hun runket ham og sugde ham. Sugingen foregikk under dynen. Det sluttet da hun sa at hun ikke ville mer og så la hun seg til å sove.
N34 er dommeravhørt 7. mars 2014 og hun sier at det var tiltalte som kjøpte alkohol til dem etter at de hadde spurt ham om å gjøre det. N04 var litt klengete på tiltalte og satt på fanget hans på festen. Ut på kvelden kom N04 og spurte N34 om hun skulle suge tiltalte. N34 svarte at det var hennes valg. N34 lå i samme seng som tiltalte og N04 og hun så ikke at hun sugde ham, men hun så at N04 hadde hodet under dyna.
N51 bekreftet at han så at N04 sugde tiltalte under dyna. N34 sov i samme seng.
Det er lagt fram en facebooksamtale mellom N07 og N51 hvor han bekrefter på hennes spørsmål at N04 sugde tiltalte. N51 sier at han lå i samme seng som dem. N07 svarer at tiltalte hadde nektet for at hun hadde gjort det. Det er også fremlagt en facebooksamtale mellom N07 og N04 hvor N07 overtaler N04 til å fortelle om overgrepet til moren sin.
Retten nevner, selv om det ikke er påberopt som straffrihetsgrunn at tiltalte ikke kan høres med at han ikke visste at det var ulovlig å bli sugd av en mindreårig. Aldersforskjellen mellom tiltalte og N04 er 6 år og 3 måneder. Det foreligger ikke jevnbyrdighet i alder og utvikling og tiltalte skal dømmes for forsettlig overtredelse av denne post.
Tiltalebeslutningens post 2c – N05 – f 0.0.1999
Tiltalte fortalte at han og N05 (N15) var gode venner. Han ble kjent med henne via N14 på MSN. Han visste at hun var under 14 år da de ble kjente. I september 2013 kjørte de bil på en skogsbilveg på [Sted 1] og tiltalte tok initiativet til at de skulle ha sex. Tiltalte begynte å fingre henne og han er ikke sikker på om hun runket ham eller sugde ham. De hadde samleie, men han tror ikke at det var fullbyrdet. Senere på høsten hadde de også samleie i bilen og siste gang var på badegulvet hjemme hos N62 som de var på fest hos. Dette samleiet var heller ikke fullbyrdet. Han brukte ikke kondom noen av gangene.
N15 er dommeravhørt 27. november 2013. Hun forteller at hun likte tiltalte i starten. Han var snill. De begynte å møtes og så begynte de å kysse «og sånne ting da». Så begynte hun å sitte på med ham og kjøre rundt. Hun var forelsket. Første gang de hadde samleie, var før hun fylte 14 år, og det skjedde i baksetet på bilen hans. Han brukte ikke kondom og hun tror at han egentlig ikke bryr seg om det. Neste samleie var også i bilen og det tredje var hjemme hos en venninne rett før hallooween. Samleiet ble gjennomført på badet. Hun fikk etterhvert vite at han var sammen med flere, og hun følte seg brukt.
Aldersforskjellen mellom tiltalte og N15 er 5 år og 7 måneder. Det foreligger ikke jevnbyrdighet i alder og utvikling og tiltalte skal dømmes for forsettlig overtredelse av denne post.
Tiltalebeslutningens post 5m og 7aa – N05
Tiltalte fortalte at de utvekslet bilder men han tror at det bare skjedde én gang. Antakelig spurte han etter bilder. Han maste ikke og han tror ikke at han sendte bilder av seg selv. Han erkjenner ikke straffeskyld fordi han ikke har forledet henne og fordi bildene ikke er seksualisert, i hvert fall er de i grenseland.
N15 bekrefter i dommeravhøret at hun har sendt bilder til tiltalte av brystene sine. Hun sier ikke noe om at tiltalte har mast på henne for å få bilder.
Fire bilder tatt før 30. september 2013 og 9. oktober 2013, bilde nr 22, 26, 27 og 28 finner retten at er seksualiserte. De viser nakne bryster og på tre av dem tar/skjuler N15 brystene sine. Bildene er seksuelt motiverte og retten finner at lovens vilkår er oppfylt. Han skal da dømmes for å ha lagret bildene, jf tiltalebeslutningens post 7aa.
N15 har ikke opplyst i dommeravhøret at tiltalte maste på henne for å få bilder. På den annen side fremgår av tekst på bilde nr 13 og 16 at tiltalte maser for å få flere bilder, men N15 sier nei. På de første bildene er hun påkledd, etter hvert utvikler bildene seg i mer seksualisert retning ved at hun dekker seg til med dyne eller teppe. På bakgrunn av tiltaltes modus, se over, finner retten at det ført tilstrekkelig bevis for at han forledet N15 ved masing. Tiltalte dømmes for forsettlig overtredelse av post 5m.
Tiltalebeslutningens post 3a – N06 – 0.0.1996
Tiltalte erkjente å ha hatt to samleier med N06 (N06) hjemme hos ham på [Sted 4]. Han husket ikke akkurat hvordan de ble kjente, men antar at det var på [Sted 3] via felles venner eller på facebook. De hadde mye kontakt på telefon og skype. Han visste ikke så mye om henne, men han tror ikke at hun hadde det så bra. Hun bodde i [Sted 13] hos moren sin, og på vei hjem fra faren sin i [Sted 14] hoppet hun av bussen og besøkte tiltalte. De gikk på rommet hans og hadde samleie, han husket ikke om hun sugde ham, men antakelig masturberte hun ham. Han mener at det andre samleie også var på [Sted 4] og antakelig var det «runking, fingring og samleie». Tror det skjedde høsten 2011. De brukte ikke prevensjon og han visste hvor gammel N06 var.
N06 fortalte at hun ble kjent med tiltalte rundt årsskiftet 2010-2011. De hadde kontakt på MSN, facebook og skype. Hun husket at hun besøkte ham i [Sted 4] i mars 2011 og hun følte at hun ble presset til å ha sex med ham. Hun hadde menstruasjon og ville ikke ha sex, men han overtalte henne likevel. Han fikk utløsning inne i henne og de brukte ikke prevensjon. Hun kjøpte angrepille på bensinstasjonen på [Sted 15]. Hun var 14 år og 10 måneder første gang. Andre gangen de hadde sex var rundt konfirmasjonsdagen hennes. Tiltalte visste mye om henne, at morens hennes var alkoholiker og at hun var utsatt for sterk omsorgssvikt. Hun følte at han hadde psykisk overtak på henne og hun var redd for at han ville fortelle andre om hennes historie dersom hun ikke hadde sex med ham. Hun håpet å beholde tiltalte som venn fordi hun ikke hadde så mange venner.
Retten legger til grunn som bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte forsettlig har hatt samleie med N06 og at hun da var under 16 år. Aldersforskjellen mellom tiltalte og N06 er 2 år og 2 måneder. Det foreligger jevnbyrdighet i alder og utvikling. Hvorvidt det skal utmåles straff for forholdet kommer retten tilbake til under straffeutmålingen.
Tiltalebeslutningens post 5c, 6a og 7c – N06
Tiltalte har erkjent straffeskyld for alle postene. Tiltalte husket ikke så mye, men han husker at hun hadde tatt piercing i brystvorten og han ba om å få se på det fordi han hadde lyst til å gjøre det selv. Han husket at han maste mye om å få bilder av henne og det var sikkert han som var mest aktiv. Hun kjente ikke til at han lagret bildene av henne.
N06 fortalte at tiltalte ba om nakenbilder av henne. Han tok initiativet og hun sendte bilder og filmer av bryster, underliv og det hendte at hun fingret seg selv og brukte dildo. Hun vet ikke om hun sendte flere bilder eller filmer enn det som senere er funnet lagret hos ham. Det foregikk mest på videosamtaler på skype, men også på facebook og MSN. Han sendte også bilder av seg selv med erigert penis. Hun opplevde ham som masete og pågående. Han fortalte aldri at han lagret bildene og filmene.
Hun husker ikke hvorfor kontakten mellom dem dabbet av.
Det er lagt fram minst 8 bilder av N06 som er seksuelt krenkende og sju filmer hvor hun masturberer og bruker dildo. Det er nærbilder av hennes vagina. Det ble også avspilt en samtale mellom tiltalte og N06 mens hun masturberer. Filmen er senest endret og lagret 20. april 2011. Det fremgår tydelig at tiltalte maser og lokker på N06 for å få henne til å gjøre seksuelle handlinger med seg selv.
Retten finner det bevist ut over enhver rimelig tvil at tiltalte har forledet N06, før hun var 16 år, til å sende ham bilder hvor hun utviste seksuelt krenkende atferd. Det foreligger jevnbyrdighet i alder og utvikling. Hvorvidt det skal utmåles straff for post 5c kommer retten tilbake til under straffeutmålingen.
Tiltalte utviste seksuelt krenkende atferd overfor N06 ved samtidig å sende bilder av sin penis. Han lagret bildene av henne. Tiltalte blir å dømme for forsettlig overtredelse av post 6a og 7c.
Tiltalebeslutningens post 3b – N07 – f 0.0.1995
Tiltalte erkjente å ha gjennomført samleie med N07 (N07) før hun var 16 år. Første gang han møtte henne var på hennes bursdagsfest rundt 10. oktober 2011. Han tror at han visste at hun var under 16 år. De var ca 30-40 til stede på festen. Tiltalte ble alt for full og gikk og la seg. Han våknet ved 0600-tiden dagen etter. Da lå de seg i samme seng og hadde samleie. Hun kan ha masturbert ham før selve samleiet. Etter denne helgen snakket de sammen på facebook, og de begynte å «drive». De hadde jevnlig seksuell kontakt i ett år fra høsten 2011, etter at N07 hadde fylt 16 år. De hadde et opphold i noen måneder vinteren 2012/2013, og så fortsatte de med seksuell kontakt fram til april 2013.
N07 bekreftet at de hadde samleie første gang etter festen hjemme hos henne rett før hun ble 16 år. Tiltalte hadde kastet opp i sengen og da N07 kom for å ordne opp hadde de samleie. De hadde fullbyrdet samleie uten kondom. De hadde etter dette mye kontakt på MSN og hun ble etter hvert forelsket i tiltalte. De snakket på skype og han ba henne etter hvert om å ta av seg klærne og han ba henne om å ta skrittet mot webkameraet, noe hun nektet. Når hun sa nei ble han sur og logget av.
Retten legger til grunn som bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte forsettlig har hatt samleie med N07 og at hun da var under 16 år. Aldersforskjellen mellom N07 og tiltalte er 1 år og 7 måneder. Retten legger til grunn at det er jevnbyrdighet i alder og utvikling. Hvorvidt det skal utmåles straff for forholdet kommer retten tilbake til under straffeutmålingen.
Tiltalebeslutningens post 3c – N08 – f 0.0.1997
Tiltalte har erkjent de faktiske forhold. Tiltalte forklarte at han møtte N08 første gang på [Sted 3]marten høsten 2011. Han møtte henne senere på [Sted 3]tunet og de begynte å skrive med hverandre. Etter en fest ved juletider på [Sted 3] ble de kastet ut og han gikk til [Sted 3] stasjon sammen med N08 og én til. N08 og han gikk inn på handicaptoalettet og hadde samleie. Det var et fullbyrdet samleie og han brukte ikke kondom. Etterpå gikk de og la seg på benkene inne på stasjonsbygningen. Tiltalte visste at N08 gikk på ungdomsskolen i [Sted 8]. Til politiet sa han at han visste at hun var 14 år. I retten sa han at han ikke spurte henne hvor gammel hun var. Etter dette hadde de bare kontakt på sosiale medier fram til november 2012 fordi N07 ikke likte at de hadde kontakt. I november hadde de samleie i bilen hans. De hadde et nytt samleie i bilen på nyåret 2013. Tiltalte var sjåfør og N08 hadde vært på fest på [Sted 5]. Hun sugde ham først. Deretter hadde de det siste samleiet på hybelhuset i januar 2013.
N08 bekrefter at hun hadde samleie med tiltalte fire ganger, første gang på handicaptoalettet på [Sted 3], deretter to ganger i bilen hans og en gang på hybelhuset. Han brukte ikke kondom de to gangene i bilen, han hadde utløsning, men ikke inni henne. Hun husker ikke når det fant sted, men hun er sikker på at det foregikk før hun fyllte 16 år, fordi hun gikk på ungdomsskolen i [Sted 8] da samleiene ble gjennomført. Hun oppfattet dem ikke som kjærester, men «de dreiv på».
Retten legger til grunn som bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte forsettlig har hatt samleie med N08 og at hun var under 16 år. Aldersforskjellen mellom tiltalte og N08 er 3 år og 5 måneder. Hun var 14 år og noen måneder første gang de hadde samleie. Det foreligger jevnbyrdighet i alder og utvikling. Hvorvidt det skal utmåles straff for forholdet kommer retten tilbake til under straffeutmålingen.
Tiltalebeslutningens post 5d, 6c og 7i – N08
Tiltalte erkjente å ha sendt bilder av sin erigerte penis til N08 og at han lagret bildene og filmene på harddisk eller pc, jf post 6c og 7i. Han erkjenner at de har utvekslet bilder og vært på skype, men det er ikke bare han som har tatt initiativet. Han mener at han ikke forledet henne til å sende bilder.
N08 fortalte at hun ble kjent med tiltalte gjennom felles venner på [Sted 3]. Kontakten utviklet seg gjennom facebook og skype og etter hvert på snapchat. Alderen hennes sto på facebook og snap. Han spurte flere ganger om å få bilder, sa at hun var pen og hun sendte etter hvert bilder fordi han spurte. Hun syntes også at han var «fin». Han var «kjempesnill og kjempegrei». Hun var redd for å miste kontakten med ham dersom hun ikke sendte bilder. De hadde normale samtaler som etterhvert utviklet seg til nakenbilder og videosamtaler hvor han ba henne om å «fingre seg». Han masturberte seg. Han spurte etter nakenbilder. Han maste og hun ga etter. Han sendte bilder av sin erigerte penis når hun sendte bilder av seg selv naken. På flere spørsmål fra N08 svarte han at han ikke skulle lagre bildene.
Utskriftslogg av videosamtale 30. oktober 2012 gir et bilde av hvordan kontakten mellom dem har vært på videosamtale. Samtalen viser at N08 er med «på leken», men det er ikke tvilsomt at tiltalte maser for stadig å få henne til ta av seg og gjøre mer foran skjermen, jf for eks loggen fra nr 566 til nr 689. I logg nr 4035 fra 7. januar 2013 uttaler hun: «De bruke me for å sjå me nakje på cam du» og i logg nr 4062 sier hun. «veit du lika att e si slekk; * hihi». Retten finner at kravet til forledelse er oppfylt. Tiltalte maser og overtaler henne til å få henne til å utvise seksuelt krenkende adferd.
Det er ingen tvil om at filmene som er lagt fram for retten tilfredsstiller kravet til seksualisert krenkende atferd. N08 masturberer seg og tar fingre inn i skjeden. Det er nærbilder av hennes klitoris.
Tiltalte blir å dømme for forsettlig overtredelse av post 6c og 7i. Aldersforskjellen mellom tiltalte og N08 er 3 år og 5 måneder. Det foreligger jevnbyrdighet i alder og utvikling. Hvorvidt det skal utmåles straff for post 5d kommer retten tilbake til under straffeutmålingen.
Tiltalebeslutningens post 3d – N09 – 0.0.1997
Tiltalte har erkjent å ha hatt samleie med N09 (N09) én gang på [Sted 4] i februar 2012. Tiltalte ble kjent med henne via en felles venn. Han gikk på [Sted 3] videregående på denne tiden og han tok bussen til [Sted 7] og hun ble med ham hjem til faren hans. Han tror at han visste at hun gikk i åttende klasse på [Sted 7] ungdomsskole, men han tenkte ikke over at hun var så mye yngre enn ham. Det hendte at han reiste dit for å hilse på venner. De gjennomførte samleiet uten prevensjon. Han husker også at hun sugde han en senere gang.
N09 fortalte at tiltalte dukket opp på skolen hennes i [Sted 7]. Han kom alene eller sammen med noen. De begynte å snakke på facebook og han visste hvilken klasse hun gikk i og hvor gammel hun var. Hun husker at samleiet ble gjennomført ca en uke før hun skulle på en Rammsteinkonsert 18. februar 2012. Hun var med ham hjem for å se på film. Han låste døren etter at filmen var ferdig. De begynte å kline og han tok henne på brystene. Deretter tok han av henne buksa. Hun sa at hun ikke ville ha sex, men tiltalte er en type som ikke hører. Han kledde av henne og seg selv og så gjennomførte de samleie uten prevensjon og han fikk utløsning inne i henne. Hun fikk klamydia etterpå og hun er sikker på at det var tiltalte som påførte henne det. Hun oppdaget sykdommen rundt 15. mai 2012. Hun ble syk, fikk infeksjon i mellomgulvet som hun har fått behandling for. Sommeren 2013 fikk han etter mye mas henne til å suge seg. Det skjedde i bilen og hun ga etter. Hun syntes det var flaut fordi alle viste at han hadde vært sammen med mange før.
Retten legger til grunn som bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte forsettlig har hatt samleie med N09 og at hun da var under 16 år. Aldersforskjellen mellom tiltalte og N09 er 3 år og 2 måneder. Det foreligger jevnbyrdighet i alder og utvikling. Hvorvidt det skal utmåles straff for forholdet kommer retten tilbake til under straffeutmålingen.
Tiltalebeslutningens post 5h, 6b og 7f – N09
Tiltalte har erkjent straffeskyld for post 6b og 7f, for å ha sendt N09 bilder av sin penis og å ha lagret bilder som viser seksuelt krenkende atferd. Tiltalte forklarte at han sa til N09 hva hun skulle gjøre foran webkameraet. Dersom hun syntes at han maste kunne hun jo bare slå av. Han erkjenner ikke å ha forledet henne.
N09 fortalte at de snakket mest på facebook, og litt på MSN. Det begynte vanligvis med at tiltalte sa hei og at han ville ha på kamera. Hun ville ikke kle av seg, men han spurte mange ganger og hun ville ikke at han skulle bli sur. Han var pågående og overtalte henne. Hun så på ham som en god venn. Derfor var hun naken foran kamera og fingret seg selv. Han var også naken samtidig og masturberte seg selv. Han kledde av seg for å få henne med. Når hun blir konfrontert med at det er funnet ni filmer med seksualisert innhold synes hun det er mye, men hun er sikker på at det skal være fire filmer hvor hun fingret seg selv. Eneste grunn til at hun gjorde det var fordi han maste slik. Hun ble «drittlei». Hun visste ikke at han tok opp filmene. Hun spurte ham og da sa han at han ikke gjorde det.
Filmene som er fremlagt for retten er endret og lagret i perioden sommeren 2011 fram til mai 2012. Det er ingen tvil om at filmene tilfredsstiller kravet til seksualisert krenkende atferd. Filmene viser nærbilder av klitoris og hun masturberer seg og tar fingrene inn i skjeden. Retten finner på bakgrunn av fornærmedes forklaring og tiltaltes modus at kravet til forledelse er oppfylt. Det foreligger jevnbyrdighet i alder og utvikling. Hvorvidt det skal utmåles straff for post 5h kommer retten tilbake til under straffeutmålingen. Han blir å dømme for forsettlig overtredelse av post 6b og 7f.
Tiltalebeslutningens post 3e – N10 (N34) – f 0.0.1996
Tiltalte forklarte at de var kjærester en kort tid rundt sommeren 2012. Rett etter at han tok sertifikat kjørte de rundt på [Sted 16] og hun maste om å få suge ham. Hun sugde ham to ganger i bilen, den siste gangen ved [Sted 17] på [Sted 16]. Han hadde utløsning. Etter at hun fylte 16 år 27. juni 2012 har hun sugd ham mange ganger.
N34 fortalte at hun ble først kjent med tiltalte i 2011. De ble venner, han var støttende, kom med gode råd. Hun hadde vanlige tenåringsproblemer. Han fikk henne til å føle seg bra, han sa de riktige tingene. Han visste hvor gammel hun var. Det sto på facebook. De begynte å prate på skype og sosiale medier. De var kjærester i juni og juli 2012. Hun følte seg presset til å ha sex med ham. De var ute og kjørte sammen med flere på [Sted 16]. Tiltalte virket opptatt av å få de andre ut av bilen. Hun sa at hun ikke ville ha sex fordi hun hadde menstruasjon. Det ble da til at hun sugde ham i bilen to ganger. Det er ikke riktig at det var hun som ville suge ham. Hun har notert i dagboka at det skjedde 9. juni 2012. Hun var veldig forelsket i tiltalte.
Retten legger til grunn som bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte forsettlig har hatt seksuell omgang likestilt med samleie med N34 og at hun var under 16 år. Aldersforskjellen mellom tiltalte og N34 er 2 år og 3 måneder. Det foreligger jevnbyrdighet i alder og utvikling. Hvorvidt det skal utmåles straff for forholdet kommer retten tilbake til under straffeutmålingen.
Tiltalebeslutningens post 7n – N10
Tiltalte har erkjent straffeskyld for post 7n. Tiltalte forklarte at N34 har sendt massevis av bilder. Noen ganger har han spurt og noen ganger har hun bare sendt. Han erkjenner å ha lagret bildene. Bildene som ble «screenshottet» visste hun jo ble lagret, men hun samtykket ikke aktivt til at bildene ble lagret. Videosamtalene visste hun ikke at han lagret.
N34 fortalte at de sendte bilder til hverandre om kvelden. Han sendte bilder av hele kroppen og penis og hun sendte bilder av kropp, bryster og underliv. De brukte snapchat, men også webkamera. På en filmsnutt fingret hun seg selv etter at han hadde mast om å få se. Hun følte seg presset. Han maste og ble sur hvis hun ikke gjorde som han sa. Han sa slik som «du er så pen», «please», «ta bort hendene», «gjør det for min skyld» og tilslutt gjorde hun det. På snapchat så «screenshottet» han. Hun tok det opp med ham for å få ham til å slutte. Han sa at han skulle slutte, men det gjorde han ikke.
Det er ingen tvil om at bilder og filmer som er lagt fram for retten tilfredsstiller kravet til seksualisert krenkende atferd. Det vises filmer av klitoris hvor N34 masturberer og tar fingrene inni skjeden. Videre vises flere bilder av henne hvor hun tar fingeren inn i skjeden samt andre typer seksualiserte bilder. Bildene er tatt etter at N34 fylte 16 år og før hun ble 18, fra sommeren 2012 til sommeren 2013. Retten finner bevist utover enhver rimelig tvil at N34 ikke samtykket til at filmene skulle lagres. Når det gjelder bildene, er de sendt på snapchat og tiltalte «screenshottet» dem. Man får da opp et tegn som viser at bildet er lagret. Retten finner ikke at dette er tilstrekkelig til å si at N34 verken før eller etter at hun ble klar over at bildene var lagret kan anses for å ha samtykket til det.
Det foreligger jevnbyrdighet i alder og utvikling. Da retten har funnet det bevist at hun ikke samtykket, blir tiltalte å dømme for forsettlig overtredelse av denne post, jf straffeloven § 204a fjerde ledd.
Tiltalebeslutningens post 3f – N11 – f 0.0.1996
Tiltalte fortalte at han møtte N11 (N11) høsten 2012 da han begynte [Sted 3] videregående skole. Han begynte å overnatte hos N11. De hadde det kjempefint sammen og etterhvert hadde de samleier, til sammen 4-5 ganger. Han brukte ikke prevensjon og det var han som var mest aktiv. Han visste hvilken klasse hun gikk i og dermed sånn omtrent alderen hennes.
N11 fortalte at hun ble kjent med tiltalte høsten 2012 via N10. Hun ble forelsket i tiltalte og de hadde et forhold et par måneder. Tiltalte bodde hos henne. De hadde samleier 5-6 ganger. Han tok initiativ alle gangene. Han var ikke voldsom og han godtok avisning. Han brukte ikke prevensjon og han visste hvor gammel hun var. Hun forventer at de skulle være kjærester men det ble de ikke. Etter at det var slutt ble hun kjent med at han hadde hatt sex med tre andre jenter i samme perioden.
Retten legger til grunn som bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte forsettlig har hatt samleie med N11 og at hun var under 16 år. Aldersforskjellen mellom tiltalte og N11 er 2 år og 9 måneder. Det foreligger jevnbyrdighet i alder og utvikling. Hvorvidt det skal utmåles straff for forholdet kommer retten tilbake til under straffeutmålingen.
Tiltalebeslutningens post 3 g omhandler N02, se over
Tiltalebeslutningens post 3h – N12 – f 0.0.1997
Tiltalte forklarte at N12 (N12) bor rett nedenfor bestemoren hans i [Sted 7]. Han hadde møtt N12 noen ganger. Han visste at hun var under 16 år. Senhøsten 2012 tok han med seg N12 på en kjøretur. De stoppet og hadde samleie i baksetet på bilen. Han brukte ikke prevensjon, og samleiet var fullbyrdet. En annen gang litt senere hadde de også samleie i bilen. Han mener at han da brukte prevensjon. Han tror at det var ham som tok initiativ til å ha sex begge ganger, men han tror at N12 ville det også.
N12 fortalte at hun hadde møtt tiltalte tidligere, og at han bl a kom til [Sted 7] ungdomsskole, hvor hun gikk, for å besøke venner av seg. De hadde kontakt på sms og facebook. De hadde samleie to ganger i bilen hans. Tiltalte tok initiativet. Han brukte kondom. De hadde ingen kontakt etterpå. Han var ikke særlig påtrengende og det var frivillig fra hennes side. Tiltalte oppførte seg litt barnslig og hun merket ikke noe særlig til aldersforskjellen.
Retten legger til grunn som bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte forsettlig har hatt samleie med N12 og at hun var under 16 år. Aldersforskjellen mellom tiltalte og N12 er 3 år og 1 måned. Det foreligger jevnbyrdighet i alder og utvikling. Hvorvidt det skal utmåles straff for forholdet kommer retten tilbake til under straffeutmålingen.
Tiltalebeslutningens post 3 i og j omhandler N02 og N13, se over
Tiltalebeslutningens post 3k – N14 – f 0.0.1998
Tiltalte har erkjent straffeskyld for dette forholdet.
Tiltalte fortalte at han ble kjent med N14 (N44) dagen etter at han hadde kjørt av veien i [Sted 17] 26. juli 2012. De skrev på facebook. De hadde ikke mye kontakt før sommeren 2013 da tiltalte flyttet til søsteren sin på [Sted 1]. Han ble da god venn med N44 og familien hennes og han ble klar over hvor gammel hun var. Han kunne komme og gå når han ville. Han tror at han hadde samleie med henne før han flyttet til [Sted 1]. De har hatt minst 10 samleier som var fullbyrdet. De brukte nok prevensjon noen ganger. Samleiene ble gjennomført hjemme hos henne og hos ham. Han tror at hun ville at de skulle være sammen, men han ønsket ikke det. Han tror ikke at de hadde samleie etter at han hadde sittet i varetekt november 2013, men dersom N44 sier at det har de hatt i april 2014, så er det sikkert riktig. Tiltalte husker ikke at N44 noen gang har motsatt seg å ha samleie med ham. N44 er en av de beste vennene han har. Hun ble sur på ham da hun ble klar over at han hadde samleie med andre jenter. Han er fortsatt en venn av familien.
N44 bekrefter når hun ble kjent med tiltalte og at det var via facebook. De begynte å ha seksuell kontakt med samleie sommeren 2013. Tiltalte visste at hun da var 14 år. Det var tiltalte som tok initiativet til samleiene. Hun var forelsket i ham og maste på ham for å møtes. Han var kjekk og snill. Hun hadde ingen seksuell erfaring fra før av. Han maste på henne for at de skulle ha samleie og tilslutt ga hun etter. Hun følte seg «som en liten hjelpeløs person» har hun sagt i dommeravhør. Hun ble med på noe hun egentlig ikke ville. De hadde mange samleier med store mellomrom fram til mars/april 2014. De var ikke kjærester, men det var hennes største ønske. Han svarte «veit ikke» når hun spurte om de var kjærester. Av og til brukte de prevensjon når de hadde samleie. Hun gikk på p-piller, men glemte ofte å ta dem. Smitte av kjønnssykdommer var ikke tema mellom dem.
Retten legger til grunn som bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte forsettlig har hatt samleier med N44 og at hun var under 16 år. Aldersforskjellen mellom tiltalte og N44 er 4 år og 7 måneder. Det foreligger ikke jevnbyrdighet i alder og utvikling. Forholdet bærer preg av at tiltalte utnyttet N44s forelskelse. Han blir å dømme for forholdet.
Tiltalebeslutningens post 5o, 6k og 7af – N14
Tiltalte har erkjent straffeskyld for tiltalens post 6k.
Tiltalte forklarte at han tok initiativet og ba N44 om å få bilder av henne på snapchat sommeren 2013. Hun sa nei, men da spurte han sikkert om å få flere ganger. Han sluttet å sende meldinger til henne når han ikke fikk bilder. Hun oppfattet at han ble sur. Han sendte bilder av sin penis til henne, jf tiltalens post 6k. Han mener at han ikke forledet henne til å sende bilder. Bildene er heller ikke seksuelt krenkende med unntak kanskje av bilde nr 5. Han tror at hun visste at han lagret bildene.
N44 fortalte at begge sendte bilder av seg selv. Tiltalte spurte om nakenbilder og hun sendte bilder hvor hun fingret seg etter at han hadde bedt om det. Han spurte ofte om å få bilder av henne. Hvis hun ikke sendte bilder ble han irritert. Hun fikk et press på seg for å sende bilder. Hun var jo så forelsket. Han sendte bilder av sin penis for å få henne til å sende bilder av seg selv. I starten visste hun ikke at han lagret bildene. Nå bryr hun seg ikke så mye om at han har lagret dem.
Politiet hjalp henne med å kutte kontakten med tiltalte våren 2014. Likevel tok hun opp kontakten med ham etterpå, men det har ikke vært noe seksuelt. I forbindelse med dommeravhøret i november 2013 hadde hun kontakt med tiltalte og de andre jentene som var innkalt.
Det er fremlagt fem bilder av N44. Retten finner at bilde nr 5 i alle fall tilfredsstiller kravet til seksualisert krenkende atferd. Det er fokus på N44s bryst og det er seksuelt motivert, jf også tekst på bilde nr 4. Retten finner på bakgrunn av fornærmedes forklaring, tiltaltes modus og utviklingen på bildene 3 til 5, at det er ført tilstrekkelig bevist for at kravet til forledelse er oppfylt. Det foreligger ikke jevnbyrdighet i alder og utvikling, jf over. Tiltale blir å dømme for post 5o, 6k og 7af.
Tiltalebeslutningens post 3l – N15 – 0.0.1997
Tiltalte forklarte at han ble kjent med N15 (N15) på facebook. Første gang de hadde sex var de ute og kjørte og lekte bilgjemsel med noen andre. Han ba da N15 om å suge seg. Det gjorde hun. Han husker ikke om han maste. De hadde senere 2-3 samleier både hjemme hos henne og ham. Han brukte ikke prevensjon og han tror ikke at N15 hadde noe imot det. De kan også ha masturbert hverandre. De var ikke kjærester, på denne tiden var han sammen med N44. Han visste hvor gammel N15 var. Han spurte etter bilde av henne, men hun ville ikke sende noen til ham. Han tror at kontakten ble avsluttet da han ble pågrepet og satt i varetekt.
N15 forklarte at hun ble kjent med tiltalte på facebook høsten 2013. De møttes bl a på « [Sted 18]» på [Sted 1]. Han spurte om hun ville være med ut og kjøre bil og det ville hun. De møttes i helgene. Hun bodde på [Sted 1] og gikk på videregående i [Sted 19]. Tiltalte bodde også på [Sted 1]. Hun ble forelsket i ham. Han var en populær gutt. Hun fortalte tiltalte hvor gammel hun var, og dessuten sto det på facebook. En gang sugde hun ham mens de var ute og kjørte bil, ellers hadde de samleie flere ganger hjemme hos henne. Samleiene ble gjennomført uten prevensjon og han hadde utløsning inne i henne. Før samleiene masturberte de hverandre. Det var tiltalte som tok initiativ til samleiene og han var «på» men hun var med på det. Han var snill og behandlet henne bra. De var ikke kjærester, men de likte hverandre. N15 fikk klamydia etter samleiene med tiltalte. Dette er nærmere omtalt under post 4f.
Tiltalte spurte forøvrig etter nakenbilder og filmer flere ganger. Hun sa nei, men han maste. Det ble til at hun sendte et nakenbilde og en video hvor hun fingret seg selv. Han har også sendt nakenbilder av sin penis til henne og video av at han «runket».
Retten legger til grunn som bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte forsettlig har hatt samleie med N15 og at hun var under 16 år. Aldersforskjellen mellom tiltalte og N15 er 3 år og 9 måneder. Det foreligger jevnbyrdighet i alder og utvikling. Hvorvidt det skal utmåles straff for forholdet kommer retten tilbake til under straffeutmålingen.
Tiltalebeslutningens post 3m – N16 – f 0.0.1995
Tiltalte fortalte at han møtte N16 (N22) første gang natt til 1. mai 2011. Det var på fest på det gamle samfunnshuset på [Sted 3]. Da han begynte på [Sted 3] videregående høsten 2011 kjente han henne igjen. Ca en måned etter at han hadde startet på skolen var han på fest hos N63. Der var N22 også. Han ble full og de hadde samleie. Han visste ikke hvor gammel N22 var da, bortsett fra at hun gikk på videregående skole. Noen dager senere ble han kontaktet av broren til N22 som fortalte at N22 var under 16 år. Helgen etter var tiltalte på besøk hjemme hos N22. Da hadde de også samleie. De hadde til sammen 3-4 samleier i løpet av to helger i september 2011. Han brukte kondom. N22 hadde skaffet det. Han kan ikke huske at han var brutal og at han sa at han likte det brutalt. Tiltalte ønsket å være mer sammen med N22. Han er usikker på hvorfor det ikke ble noe av, men det kan ha med broren hennes å gjøre.
N22 fortalte at hun ble kjent med tiltalte på [Sted 3] videregående skole. De hadde treftes en gang før på [Sted 3]. Han tok kontakt med henne på facebook og de pratet om helt vanlige ting. Deretter la han henne til på MSN. Han ble en god venn som hun kunne prate med om alt. Hun ble forelsket. Han ville ha bilder og videoer av henne. Samtalene kunne gå omtrent slik: Han spør om hun kan dra ned dyna. Hun sier nei. Han sier kom igjen. Hun sier nei. Han blir sur og sier kom igjen, hvorfor ikke, det er bare meg. Han logget av da hun ikke sendte bilder. Hun oppfattet ham som pågående. Han tok kontakt og ville ha bilder nesten hver kveld. To tre uker etter at de ble kjent begynte de å kysse og klemme. Samtidig oppdaget hun at han gikk og holdt en annen jente i hånda. Da hun konfronterte ham med det unnskyldte han seg. Det skjedde flere ganger.
Første gang de hadde samleie var på festen som tiltalte beskrev. Han var kjempeforsiktig. Hun var ganske full og tiltalte var full. Hun hadde fått alkohol av ham. Hun sovnet mitt i akten. De brukte kondom fordi hun hadde det med seg. Deretter hadde de ved to -tre anledninger samleie hjemme hos henne i [Sted 8]. Han tok initiativet. Hun var med. Han var ivrig og hardhendt. Han tok tak i overarmene hennes og hun fikk blåmerker på lårene etter den ene gangen. Da hun ga beskjed om at han skulle roe seg, gjorde han det. Hun var skamfull, det er ikke normalt at sex skal være så brutalt. Det ble brukt kondom hver gang. Han hadde det med seg. Hun mener at de ikke hadde samleie etter at broren hennes hadde snakket med tiltalte. Hun svarer både ja og nei på om de var kjærester på denne tiden.
Hun ble lei seg da det ble slutt mellom dem. Hun prøvde å få ham tilbake. Etter hvert gikk det over. Hun skjønner ikke hvorfor denne saken er kommet opp. Hun var med på det og tar ansvar for det som skjedde.
Retten legger til grunn som bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte forsettlig har hatt samleier med N22 og at hun var under 16 år. Aldersforskjellen mellom tiltalte og N22 er 1 år og 7 måneder. Det foreligger jevnbyrdighet i alder og utvikling. Hvorvidt det skal utmåles straff for forholdet kommer retten tilbake til under straffeutmålingen.
Tiltalebeslutningens post 3n – N17 – f 0.0.1999
Tiltalte erkjente ikke å ha hatt samleie med N17 (N17). Han forklarte at han lørdag 12. oktober 2013 var på fest hos N14 på [Sted 1]. Der var også N17. Tiltalte drakk seg full. N17 hadde også drukket alkohol. Det kan hende at han satte et glass med alkohol mot munnen hennes. Han kysset og klinte med N17 utover kvelden. De var alene inne på toalettet. Han gjorde da ingen seksuelle tilnærmelser. Det er ikke riktig at han forsøkte å «fingre henne». De overnattet i samme seng. Han lå innerst og hun ytterst. Hennes venninne N64 lå på en madrass på gulvet ved siden av sengen. De hadde begge lyst til å se tatoveringene på ryggen hans. Han hadde ikke truffet N17 før denne festen. Han visste ikke hvor gammel hun var, men mente at hun var omtrent så gammel som N44. N17 har sagt at han voldtok henne. Det ville være merkelig om han gjorde det med venninnen hennes på gulvet ved siden av sengen og broren til N44 på soverommet ved siden av. N44 nevnte noen dager etter til ham at N17 hadde sagt til henne at de hadde hatt samleie.
N17 er dommeravhørt 29. november 2013. I dommeravhøret forteller N17 at hun var på fest hos N14. Hun drakk alkohol og hun kysset tiltalte. Tiltalte får henne til å drikke noe hun ikke vet hva er. Han løftet henne med inn på doen og der forsøkte han å få hånda ned i buksen hennes. Hun klarte ikke å komme seg ut fordi hun ikke nådde dørhåndtaket. Da noen begynte å rope på dem utenfor gikk de ut. N17 skulle overnatte hos N44. Hun hadde redd opp en seng til henne og da hun skulle legge seg lå tiltalte i sengen. Hun la seg ved siden av ham. Hun tok av seg buksen, men beholdt stringtrusen på. Han begynte å ta på henne og fingre henne. Hun gjorde motstand. Han la seg oppå henne og på spørsmål om hvordan hun lå under samleiet, svarte hun «det var misjonær tror jeg». Hun lå underst. Det ble avsluttet ved at hun dyttet ham bort. Hun vet ikke om han brukte kondom. Hun sier at hun ikke hadde lyst, men hun sa det kanskje ikke.
N17s bestevenninne N64 (N64) var også på festen. Hun tror at tiltalte kjøpte alkohol til dem etter at hun og N17 hadde spurt ham om det. Han kjøpte «Smirnoff Ice» og «Shaker». De ble ikke ordentlig fulle, kanskje var N17 litt mer beruset enn henne. N17 satt litt på fanget til tiltalte. Han tok henne med inn på do. N44 kom og ble sint, og da hun ropte kom de ut. Tidligere hadde N44 sagt at tiltalte ikke fikk gjøre noe med henne eller N17. N64 skulle også overnatte og hun lå på en madrass ved siden av sengen som tiltalte og N17 sov i. Tiltalte og N17 lå i sengen da hun kom inn. Tiltalte og N17 kysset litt. Hun sovnet før dem. Morgenen etter spurte N44 om det hadde skjedd noe. Tiltalte og N17 sa nei, men vitnet oppfattet måten N17 svarte på at hun ikke snakket sant. Så lenge tiltalte var der nektet hun, men da han var gått sa hun hadde det hadde skjedd noe. N17 sa senere at det hadde skjedd noe seksuelt og på spørsmål fra N64 sa hun at de hadde hatt samleie. I bilen hjem fra [Sted 1] satt de og skrev til hverandre på telefonen. N17 sa da at hun egentlig ikke hadde ønsket det. Hun sa senere at hun egentlig ikke hadde hatt lyst, men at hun ikke klarte å stoppe det. Hun angret på å ha hatt samleie med tiltalte og det opptok henne.
N05 forteller i dommeravhør 27. november 2013 på side 9 at tiltalte hadde hatt samleie med N17. Opplysningene om N17 kommer uten foranledning.
Retten finner etter dette det bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte og N17 lå i samme seng natt til lørdag 12. oktober 2013. På bakgrunn av opplysninger som N17 har gitt i dommeravhøret og vitneprovet fra N64, hvor hun sa at de lå i sengen og kysset og at de var alene på toalettet tidligere på kvelden, sammenholdt med tiltaltes mange seksuelle forbindelser og store seksuelle behov, finner retten det tilstrekkelig bevist at han gjennomførte samleie med henne denne kvelden.
Aldersforskjellen mellom tiltalte og N17 er 5 år og 6 måneder. Det foreligger ikke jevnbyrdighet i alder og utvikling. Han blir å dømme for forsettlig å ha gjennomført samleie med N17 som da nettopp hadde fylt 14 år.
Tiltalebeslutningens post 5n, 6l og 7ae – N17
Tiltalte fortalte at det var han som tok initiativet til å få bilder av N17. Han tror ikke at hun syntes noe om det. Hun spurte sikkert ikke om å få bilder av ham. Han sendte likevel bilder av sin penis etter å ha spurt om ville se. Han spurte om å få se brystene og underlivet hennes. Hun sendte bilder av brystene sine. Han tror ikke at hun kjente til at han lagret bildene. Han erkjenner straffeskyld for å ha sendt bilder av sin penis til henne, jf post 6l. Han erkjenner ikke straffeskyld for å ha vært i besittelse av seksuelt krenkende bilder. Ingen av bildene som er fremlagt tilfredsstiller dette vilkåret. Han erkjenner da heller ikke å ha lagret seksuelt krenkende bilder.
N17 forteller at de har hatt kontakt på facebook og snapchat. Der pratet de om vanlige ting. Han har også spurt etter bilder og hun sendte bh-bilder. Han sendte flere bilder av penis og han runket seg.
N17 har tatt 5 snapchats som er «screenshottet» 20. mars 2013 ved 2330-tiden. Det fremgår av disse at hun ikke har møtt ham. Bildene viser nærbilde av brystene hennes med bh, på bilde 4 er brystene særlig fremhevet. Også bilde nr 16, 24, 25, 27 og 33 tatt før 15. oktober 2013 viser nærbilde av bryst med bh. På bilde nr 27 står det «Det å våkne opp vedsiden av deg var deilig. D skal jeg si deg;» på bilde nr 33 tar hun seg på brystvorten. Hun er da uten bh og naken til underlivet.
På bakgrunn av tiltaltes forklaring, modus og tekst på bilde 23 og 25 finner retten bevist at han har forledet N17 til å sende ham bilder. Noen av bildene viser seksuelt krenkende atferd ved at bildene er seksuelt motiverte. Tiltale blir å dømme for forsettlig overtredelse av post 5n, 6l og 7ae.
Tiltalebeslutningens post 4
Tiltalte har ikke erkjent straffeskyld for noen av postene under post 4. Han fortalte at han ikke brukte kondom såfremt jentene ikke spurte om det. Selv om han visste at han hadde hatt klamydia i 2012 fortsatte han å ha ubeskyttet sex. Han hadde ikke råd til å kjøpe kondom.
Det er på det rene at tiltalte var smittet av klamydia 21. februar 2012. Det er fremlagt legeerklæring. Legeerklæring av 29. oktober 2012 viser at han ikke er smittet. Legeerklæring av 14. mars 2014 viser at tiltalte igjen er klamydiasmittet.
Tiltalte erkjente at han hadde hatt samleie med N38 (N38) våren 2013. Han forklarte at han ikke husket at hun hadde sagt til ham at han hadde smittet henne med klamydia.
N38 fortalte at hun ble kjent med tiltalte på [Sted 3] etter jul 2013. De hadde samleie et par ganger. Han nektet å bruke kondom. Hun fikk beskjed fra lege på [Sted 3] 16. mai 2013 at hun hadde klamydia. Hun fortalte at hun hadde vært sammen med en gutt før hun traff tiltalte. Hun hadde testet seg etter at dette forholdet var slutt og at hun da testet negativt. Hun hadde ikke sex men noen andre denne våren.
Det er lagt fram legeerklæring som viser at N38 var smittet av klamydia 13. mai 2013.
Under N38s forklaring ble lagt fram utskrift fra facebooksamtale mellom henne og tiltalte i perioden 17. til 22. mai 2013:
17. mai
N38: Hei, jeg bare lurte på en ting, hvorfor sa du ikke at vi hadde sykdommer når vi lå sammen?
Tiltalte: Hei, jeg viste de ikke
N38: Jeg har bevis på at du viste det, så hvorfor i helvete s ikkenoe?
Tiltalte: Vet ikke Men e si unnskyld, å håpe du km tegi me
N38: Tilgi deg? Tror du det hjelper å si unnskyld?
Tiltalte: E bå vert æt forsøk da
N38: Du har fucka opp alt. Du har kanskje ødlagt meg og fremtiden min og du tror det hjelper med bare å si unnskyld.
Tiltalte: Nei
N38: klarer du virkelig ikke svare meg onlklig? Du har ødelagt alt, og du valgte og ikke si det til meg, jeg vil vite hvorfor
Tiltalte: For at jeg er alt for dum
N38: Ja det er du
19. mai 2013:
N38: Nå får jeg 1300kr du skylder meg?
20. mai 2013:
Tiltalte: når e fe løning 20 juli
N38: Hei, jeg lurte på om du kunne skaffe penga til den 1. juni: )) For da kan jeg tilgi deg for ting, så slipper ting og bli verre: )) vil være venner men trenger penga pga flytter til toten med N60 og N52: )
22. mai 2013:
Tiltalte: Hei, jeg skal prøve men lover ingenting..
N38: Enten så får jeg den 1. eller så kommer ting til og bli verre vil ikke være drittsekk ellernoe, men har fram til den 2. på og besteme meg om jeg skal eller ikke: ))
Tiltalte forklarte at han skrev slik på facebook fordi når N38 sa at hun hadde klamydia, da konkluderte han med at han også han hadde klamydia. Han testet seg ikke.
Retten beskriver nedenfor den seksuelle omgangen tiltalte har hatt med de fornærmede, om samleiene har funnet sted etter samtalen med N38 og om de fornærmede er smittet. Retten vurderer deretter bevisene samlet.
Post 4a
Tiltalte erkjente at han har hatt samleie med N18 uten å bruke kondom sommeren 2013.
N62 Rundtom fortalte at hun hadde kjent tiltalte siden høsten 2010. De holdt kontakt på facebook og de hadde et samleie i april 2011. De gjenopptok det seksuelle forholdet sommeren 2013 og da hadde de mange samleier. De var bare venner ikke kjærester. Hun ble ikke smittet av tiltalte. Hun testet seg i april 2014 og resultatet var negativt. Hun utelukker ikke at hun i samme periode kan ha hatt andre seksualpartnere.
Tiltalebeslutningens post 4b – N19
Tiltalte erkjente at han har hatt samleie med N19 (N19) slik som beskrevet i denne posten.
N19 fortalte at hun ble kjent med tiltalte via N14. De var over 16 år da de møttes, hun gikk på [Sted 20] ungdomsskole. De hadde kontakt på sosiale medier, facebook og snapchat. De har hatt samleie flere ganger kan hende våren, sommeren 2013. De brukte aldri kondom. Det var aldri et tema. Hun var forelsket i ham og ville være kjæreste med ham. Hun husket ikke om hun hadde samleie med andre i denne perioden. Av legeattest fremgår at hun 8. april 2014 testet positivt på klamydiatest.
Det er sikret en utskrift fra skypelogg og videofilm som viser hvordan N19 og tiltalte har kommunisert og hva N19 gjorde 14. juni 2013. Loggen viser at tiltalte maser på N19 og får henne til å masturbere innenfor og utenfor trusa og til å ta fingre inn i skjeden. I mai og juni 2013 har hun sendt han en rekke seksualiserte bilder av klitoris. Retten finner på denne bakgrunn det bevist utover enhver rimelig tvil at de har hatt samleie etter at tiltalte hadde snakket med N38 som nevnt over.
Tiltalebeslutningens post 4c, se nedenfor
Tiltalebeslutningens post 4d – N20
Tiltalte erkjenner at han har hatt samleie med N20 (N20) 3 ganger høsten 2013 uten kondom.
N20 tror at hun ble kjent med tiltalte våren 2013. Tiltalte kom og besøkte henne på Hadeland. Hun følte at forholdet var i utvikling. «Han virket kjempehyggelig». De hadde samleie i sommerferien og deretter en gang til på Hadeland. De brukte ikke kondom, hun gikk på P-plaster. Hun hadde ikke hørt at tiltalte kunne ha kjønnssykdom. Hun ble ikke smittet.
Post 4c, 4e, 4f og 4g
Retten har funnet det bevist at tiltalte hadde samleie med N14, jf post 3k, N05, jf post 2c, N15, jf post 3l og N17, jf post 3n i perioden etter at han fikk ovennevnte beskjed fra N38.
N14 og N05 ble ikke smittet av klamydia.
N15 var smittet av klamydia 27. november 2013, jf legeerklæring av 2. desember 2013. Hun fortalte at hun mener at hun fikk klamydia etter samleiene med tiltalte. Etter at hun fikk bekreftet at prøven var positiv tok hun kontakt med tiltalte og han kjørte henne til apoteket. Hun hentet piller til ham også. N15 har hatt samleie med én annen før samleiene med tiltalte. Verken hun eller den andre gutten hadde hatt samleie med noen andre tidligere. Tiltalte sa til henne en stund etter at han hadde undersøkt seg og at han ikke var smittet.
Legeattest 28. februar 2014 viser at N17 13. februar 2014 var smittet av klamydia. Hun sjekket seg fordi hun hadde hørt at tiltalte kanskje hadde kjønnssykdom. I dommeravhør 19. juni 2014 fremgår at hun har hatt samleie med 2 andre og at det nok var før hun hadde samleie med tiltalte.
Rettens vurdering
Etter forskrift av 1. januar 1995 nr. 100 er chlamydiainfeksjon-genital definert som en allmennfarlig smittsom sykdom.
I kommentarutgaver.no er gitt følgende kommentarer til straffeloven § 155:
( … )Etter loven er det for selve handlingen (å utsette en annen for fare for å bli smittet) tilstrekkelig at gjerningspersonen opptrer uaktsomt. ( … )
Det er ikke noe vilkår for straff at en annen person faktisk har blitt smittet. Det er tilstrekkelig at det skapes en risiko for dette. Loven sier ikke noe om hvor stor denne risikoen skal være. Det kan ikke kreves sannsynlighet for at en annen blir smittet som følge av gjerningspersonens handling. En nærliggende mulighet må være nok. ( … )
Noe uklart kan det være hvilket krav loven stiller til gjerningspersonens bevissthet om sykdommen. Etter endringen bruker § 155 uttrykket «skjellig grunn til å tro». Tidligere var formuleringen «Kundskab eller Formodning». Denne endringen er ikke kommentert i forarbeidene. Det synes mest nærliggende å anta at det ikke var tilsiktet noen realitetsendring. Det er da ikke nødvendig at gjerningspersonen holder det for sannsynlig at han lider av en slik sykdom som loven omfatter. Det er tilstrekkelig at han innser muligheten og holder denne for å være forholdsvis nærliggende.( … )
I uttalelse av 29. august 2014 fra overlege dr med Anne Olaug Olsen fremgår at klamydia er den hyppigste seksuelt overførbare bakterieinfeksjon i Norge med over 22 000 nye tilfeller årlig. Smitten skjer først og fremst ved samleie. Aldersgruppen under 25 år står for 68% av de påviste tilfeller. Inkubasjonstiden er til angitt til å være 5-14 dager. De fleste (60-80%) får ingen symptomer. Eventuelle symptomer er ofte vage og av forbigående art. Behandlingen er tabletter i en uke og man er ikke smittefri før det er gått en uke fra behandlingsstart.
Retten finner etter dette det tilstrekkelig bevist at tiltalte har holdt det for sannsynlig at han er smitteførende med klamydia etter facebooksamtalen med N38 i mai 2013.
Spørsmålet er om det er ført tilstrekkelig bevis for at tiltalte faktisk var smitteførende fra mai 2013. På bakgrunn av de fornærmedes vitneprov, og særlig N38 og N15, finner retten det bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte var smittebærer før mai 2013. Han har hatt en omfattende seksuell omgang etter oktober 2012 og i 2013 med mange jenter og kun unntaksvis brukt kondom. Det gikk rykter om at han var smittebærer våren 2013. Tre av jentene som han hadde samleie med etter mai 2013 ble smittet. Selv om det ikke et vilkår at det er overført smitte, underbygges at han var smittebærer av at tre av jentene ble smittet. Tiltalte blir etter dette å dømme for forsettlig overtredelse av tiltalebeslutningens post 4a-g.
Tiltalebeslutningens post 5
Der de fornærmede er knyttet til postene 5, 6 og/eller 7 omhandles de samtidig under denne post.
Post 5a og 7a – N21 – f 0.0.1995
Tiltalte har erkjent straffeskyld for at han lagret bildene, jf post 7a. Han har ikke erkjent straffeskyld for post 5a fordi han ikke har forledet henne til å sende bildene.
Tiltalte fortalte at han møtte N21 (N21) på Lillehammer. Han husker ikke hvordan de kom i kontakt. Hun sendte ham bilder og de hadde videosamtaler på MMS. Hun viste fram bryster, underliv og hun masturberte seg selv og brukte dildo. Hun sendte ham bildene frivillig. De har også hatt kontakt på snapchat og facebook. Bildene og filmene ble lagret automatisk. Han husker ikke om det var noe mas fra hans side. Han var usikker på hvor gammel hun var.
N21 fortalte at hun ble kjent med tiltalte gjennom en venn. Hun gikk da i 9. klasse på [Sted 2] ungdomsskole. De hadde kontakt på facebook og MSN. Tiltalte ville at hun skulle sende bilder. Han maste og selv om hun sa at hun ikke ville, så ga han seg ikke. Hun ga etter tilslutt fordi han ikke ga seg før hun sendte. Hun syntes masingen var slitsom. Hun visste ikke at han beholdt bildene og filmene. Det er utrolig dårlig gjort.
Bildene og filmene av N21 tilfredsstiller åpenbart vilkårene i straffeloven § 220 annet ledd annet punktum. Bildene og filmene har fokus på klitoris hvor hun masturberer seg og tar fingrene inni i skjeden. Hun bruker på noen av bildene og filmene dildo. Bildene er sist endret og lagret i perioden 12. til 18. oktober 2010.
På bakgrunn av N21s forklaring som stemmer overens med tiltaltes mønster, finner retten det tilstrekkelig bevist at tiltalte forledet henne til å sende ovennevnte bilder og filmer. Aldersforskjellen mellom tiltalte og N21 er 1 år og 4 måneder. Hun var litt mer enn 15 år da hun begynte å sende bildene. Det foreligger jevnbyrdighet i alder og utvikling. Hvorvidt det skal utmåles straff for post 5a kommer retten tilbake til under straffeutmålingen.
Tiltalte skal dømmes for forsettlig overtredelse av post 7a, lagring av filmene og bildene.
Post 5b, 6h og 7r- N22 -f 0.0.1998
Tiltalte har erkjent straffeskyld for at han sendte seksuelt krenkende bilder til henne, jf post 6h men han erkjente ikke straffeskyld for post 5b, fordi han ikke har forledet henne. Bildene er heller ikke seksuelt krenkede, han har derfor ikke erkjent straffeskyld for post 7r.
Tiltalte fortalte at han kom i kontakt med N22 (N22) på [Sted 3]tunet. De begynte å kommunisere på snapchat, facebook og skype. Han visste at hun bodde i fosterhjem. Han tror at de bare sendte bilder til hverandre. Han er usikker på hvorfor hun sendte bilder, men det var vel han som ba om det. Han opplevde ikke at han måtte mase. Han har sendt nakenbilder av seg selv til henne. Han visste ikke akkurat hvor gammel hun var men han visste at hun gikk på ungdomsskolen i [Sted 8]. Bildene er lagret og det visste hun ikke.
N22 fortalte at hun møtte tiltalte sommeren 2012 på [Sted 3]tunet. Han hadde nettopp fått førerkort (i dommeravhør sagt at de møttes tidligere). De hadde fysisk kontakt med ujevne mellomrom. De hadde mye kontakt på sosiale medier. Han ga seg ut for å være forelsket i henne, han fortalte henne at hun var jenta hans og han var god å snakke med. Det ble etter hvert vanlig at han sendte nakenbilder av sin penis til henne. Hun sendte bilder tilbake. Han sendte også videoer hvor han runket. Hun begynte etterhvert å sende bilder av seg selv med truse og bh. Tiltalte presset på for å få se mere. Han kjente til hennes situasjon og sa at dersom han ikke fikk bilder ville han ikke stille opp for henne mer. Han maste og ble veldig sur dersom hun ikke sendte bilder. Hun visste ikke at han beholdt bildene. Hun sa mange ganger til ham at hun var redd for at han lagret bildene. Hun ville aldri ha sendt bildene hvis hun visste at han lagret dem.
Bildene av N22 er siste endret og lagret fra 27. desember 2012 til 9. august 2013. På noen av bildene er det fokusert på hennes kjønnsorgan og bryster, jf bl.a bilde 6, 7, 13,14 og 22. Retten finner at disse bildene tilfredsstiller lovens krav om å være seksuelt motivert.
Tiltalte skal dømmes for forsettlig overtredelse av post 6h. På bakgrunn av N22s forklaring som stemmer med tiltaltes mønster, finner retten det tilstrekkelig bevist at tiltalte forledet henne til å sende ovennevnte bilder. Retten legger også til grunn at hun ikke visste at de ble lagret. Han blir å dømme for forsettlig overtredelse av post 7r.
Aldersforskjellen mellom tiltalte og N22 er 4 år og 2 måneder. Hun var litt mer enn ca 14 ½ år da hun begynte å sende bildene. Det foreligger jevnbyrdighet i alder og utvikling. Hvorvidt det skal utmåles straff for post 5b kommer retten tilbake til under straffeutmålingen.
Tiltalebeslutningens post 5c er omhandlet under post 3a – se over
Tiltalebeslutningens post 5d er omhandlet under post 3c – se over
Tiltalebeslutningens post 5e, 6d og 7j – N23 -f 0.0.1996
Tiltalte har erkjent straffeskyld for alle postene. Han forklarte at han traff N23 (N23) på [Sted 3]tunet. Hun gikk på ungdomsskolen og han i andre klasse på videregående. De var venner. Han tok alltid initiativet til videosamtalene. Det kan hende at han maste på henne. Hun har vist seg naken for ham på videosamtaler på skype og hun visste ikke at han lagret filmene. Han er usikker på om filmene er laget samme kveld. Det kan hende at han masturberte seg foran skjermen under videosamtalene. Kontakten ble avsluttet da han flyttet fra [Sted 3].
N23 fortalte at hun ble kjent med tiltalte via felles venner. Hun tror at det var i slutten av 9. klasse eller i starten av 10. klasse. Tiltalte visste at hun gikk på ungdomsskolen og fødselsdatoen hennes fremgikk på nettet. De møttes og pratet på sosiale medier. Hun likte ham, han var snill og omtenksom og hun ble litt forelsket i ham. En periode møttes de nesten hver dag. Det ble slutt da han fant en annen. Han prøvde å få henne til å kle av seg for han. Han var overbevisende og hvis hun ikke kledde av seg ble han sur. Uansett hvor mange ganger hun sa nei så ga han seg ikke. Han kunne holde på å mase i 20 minutter. Han fikk henne til å ta av seg bh og truse. Hun nektet å gjøre ting med seg selv. Han var også naken foran kameraet. Han onanerte og ville at hun skulle gjøre det samme. En gang ble han skikkelig sint fordi hun ikke ville vise seg for ham. Hun syntes det var ubehagelig og hun følte seg presset til å gjøre det for at han ikke skulle bli sur. Hun var uerfaren. Hun visste ikke at han tok opp videosamtalene. Hun ble sint da hun ble klar over det. Hun følte seg brukt. I januar 2012 presset han henne til å kle av seg foran webkamera.
Det er lagt fram fire stillbilder fra 4 filmsnutter, hvor det på tre av dem vises N23s bryster og kjønnsorgan. Filmene er siste endret og lagret fra 31. januar 2012 til 10. juli 2012. Det er uklart om filmsnuttene er tatt opp samtidig. I alle fall finner retten at bildene tilfredsstiller lovens krav til seksualisert fremstilling. Retten legger til grunn på bakgrunn av tiltaltes erkjennelse sammenholdt med N23s forklaring det tilstrekkelig bevist at tiltalte forledet henne til å sende ovennevnte bilder.
Aldersforskjellen mellom tiltalte og N23 er 2 år og 7 måneder. Hun var litt mer enn 15 år da hun begynte å sende bilder og var med på videosamtaler. Det foreligger jevnbyrdighet i alder og utvikling. Hvorvidt det skal utmåles straff for post 5e kommer retten tilbake til under straffeutmålingen. Tiltalte blir å dømme for forsettlig overtredelse av post 6d og 7j.
Tiltalebeslutningens post 5f, 6f og 7l – N24 – f 0.0.1997
Tiltalte har ikke erkjent straffeskyld for post 5f og 7l fordi han ikke forledet N24 (N24). Bildene er heller ikke seksualiserte. Han erkjenner straffeskyld for post 6f.
Tiltalte fortalte at han var venner med N24 fra den tiden han gikk på [Sted 16]. Han husker ikke hvorfor N24 sendte bilde i februar 2012. Han mener at han fikk en bildemelding på MMS. Han har antakelig spurt om å få nakenbilde av henne. Han kan ha sendt nakenbilde av seg selv. Det skjedde bare en gang. Han måtte ikke mase om å få bildene. Han tror ikke at hun visste at han lagret dem.
N24 fortalte at de traff hverandre som tiltalte har sagt. De hadde ikke seksuell kontakt. De hadde kontakt på MSN. De var venner og N24 hadde vel litt følelser for ham. Han var snill og flørtende. Han fikk henne i en kort periode til å tro at hun var den eneste. Etter hvert så spurte han om få bilder og da spurte hun om å få bilder tilbake. Hun ville ikke sende nakenbilder og da ble tiltalte sur. Det merket hun på tonen på meldingene fra ham. Han maste og hun var usikker på om hun skulle sende bilder. Hun ville ikke miste vennskapet og derfor sendte hun bilder av brystene sine først med bh og da hans spurte om hun kunne ta av bhen gjorde hun det. Hun sendte også av underliv med truse på. Han sendte bilder av sin penis. Det var aldri et tema at bildene skulle lagres. Hun ville aldri ha sendt bildene dersom han hadde sagt at han ville lagre dem.
Det er lagt fram tre bilder av N24 sist endret og lagret 10. februar 2012 med fokus på brystene og underliv. Det er et nærbilde av nakent bryst som sett i sammenheng med i hvilken situasjon bildet er tatt tilfredsstiller lovens krav.
Tiltalte skal dømmes for forsettlig overtredelse av post 6f. På bakgrunn av N24s forklaring som stemmer med tiltaltes mønster finner retten det tilstrekkelig bevist at tiltalte forledet henne til å sende ovennevnte bilder. Retten legger også til grunn at hun ikke visste at de ble lagret. Han blir å dømme for forsettlig overtredelse av post 7l.
Aldersforskjellen mellom tiltalte og N24 er 3 år og 4 måneder. Hun var litt mer enn 14 ½ år da hun sendte bildene. Det foreligger jevnbyrdighet i alder og utvikling. Hvorvidt det skal utmåles straff for post 5f kommer retten tilbake til under straffeutmålingen
Tiltalebeslutningens post 5g, 6e og 7k – N25 – f 0.0.1997
Tiltalte har erkjent straffeskyld for post 6e og 7k. Han har ikke erkjent straffeskyld for post 5g fordi han ikke har forledet henne. Han fortalte at de kjente hverandre fra [Sted 7]. Han visste hvor gammel hun var. De snakket på skype, facebook og snapchat. Han spurte om hun ville kle av seg foran webkameraet og det gjorde hun. Hun gjorde det han ba om uten motvilje. Han måtte ikke mase. Hun ga ikke uttrykk for at hun ikke ville. Han sendte også nakenbilder av sin penis hvor han onanerte i forbindelse med at hun sendte nakenbilder av seg. Han lagret bildene og filmen uten at hun visste det. Han husker ikke at de hadde noe form for kjæresteforhold.
N25 fortalte at de ble kjent på [Sted 7] i 2010. Han visste hvor gammel hun var. De snakket på sosiale medier. De hadde et opphold i kontakten, men så i 2012 tok kontakten seg opp igjen. Hun begynte å falle for ham og det utnyttet han til å få henne til å sende bilder. Hun hadde lyst til å møte ham, men han sa at han ville ha bilder. Det var om å gjøre for ham at hun sendte bilder. Dette spurte han om, omtrent hver gang de snakket sammen. Først ville hun ikke sende bilder, så ble det til at hun sa at hun kanskje skulle gjøre det dersom han ikke lagret dem, og tilslutt sendte hun bilder. Til å begynne med sendte hun bilder av overkroppen, så ville han ha av underkropp og at hun fingret seg. Det ville hun ikke. Han fortsatte å stå på, og sa at han hadde lyst på henne selv om hun sa nei. Han sendte bilder av sin penis og overkropp. Hun sendte bilder som et desperat forsøk på å få ham til å like seg. Hun visste ikke at han lagret bildene, men hun ble ikke overrasket over at han hadde gjort det slik hun kjente ham. Han var bare opptatt av det seksuelle. Det ble brudd fordi han skjønte at han ikke kom noe lengre med henne. Han hadde da forsøkt seg på henne i bilen. De klinte og han hadde åpnet buksa, men hun ville ikke. Hun følte seg brukt og utnyttet. Hun hadde ingen seksuell erfaring.
Bildene som er fremlagt er sist endret og lagret fra 29. januar 2012 til 27. august 2012. Bildene viser nærbilde av kjønnsorgan og bryst og på filmen fingrer hun seg selv. Bildene og filmen tilfredsstiller lovens krav.
Tiltalte skal dømmes for forsettlig overtredelse av post 6e. På bakgrunn av N25s forklaring finner retten det tilstrekkelig bevist at tiltalte forledet henne til å sende ovennevnte bilder og filmer. Retten legger også til grunn at hun ikke visste at de ble lagret. Han blir å dømme for forsettlig overtredelse av post 7k.
Aldersforskjellen mellom tiltalte og N25 er 2 år og 10 måneder. Filmen må være tatt opp før hun var 15 år. Det foreligger jevnbyrdighet i alder og utvikling. Hvorvidt det skal utmåles straff for post 5g kommer retten tilbake til under straffeutmålingen
Tiltalebeslutningens post 5h er omhandlet under post 3d – se over
Tiltalebeslutningens post 5i, 6i og 7s – N26 -f 0.0.1998
Tiltalte erkjente straffeskyld for tiltalens post 6i. Han erkjente ikke straffeskyld for de to andre postene fordi bildene neppe er seksualiserte. Tiltalte forklarte at han ikke visste hvem N26 (N26) var før høsten 2013. Han har aldri møtt henne annet enn på mobil og snapchat og kanskje facebook. De hadde snappet litt og så spurte tiltalte om nakenbilde. Hun sa nei mange ganger flere kvelder over en periode. Han fortsatte å spørre, og tiltalte vet ikke grunnen til at hun til slutt sendte bilder men kanskje var det fordi hun ble lei maset hans. Han visste ikke hvor gammel hun var, men han spurte heller ikke. Han lagret bildene han fikk av henne uten at hun visste det.
N26 fortalte at hun kom i kontakt med tiltalte ved at han la henne til på snapchat i slutten av 2012 eller i begynnelsen av 2013. Hun fikk en kjæreste i februar 2013 og da ble kontakten avsluttet. De snakket om vanlige ting og etter hvert sa tiltalte at hun var fin og han ville at hun skulle sende flere bilder og helst bilde av brystene. Hun gjorde hva som helst da for å beholde kontakten med ham. Hun trodde at han ville slutte å snakke med henne dersom hun ikke sendte bilder. Han sendte bilder av sin penis når hun sendte nakenbilder av seg. Hun følte seg presset til å sende bilder, fordi han maste, og hun fikk dårlig samvittighet dersom hun ikke gjorde det. Han visste hvor gammel hun var fordi han spurte. Hun syntes at det var spennende at han var 18 år. Hun hadde ingen seksuell erfaring fra tidligere. Hun visste ikke at han lagret bildene.
Bildene er tatt før 16. desember 2012. På to av bildene er det fokusert på brystene hennes. De fyller lovens vilkår. Bildene er seksuelt motivert.
Tiltalte skal dømmes for forsettlig overtredelse av post 6i. På bakgrunn av N26s forklaring som stemmer overens med mange av de andre jentenes forklaringer finner retten det tilstrekkelig bevist at tiltalte forledet henne til å sende ovennevnte bilder. Retten legger også til grunn at hun ikke visste at de ble lagret. Han blir å dømme for forsettlig overtredelse av post 7s.
Aldersforskjellen mellom tiltalte og N26 er 4 år og 2 måneder. Hun var ca 14 ½ år da bildene ble tatt. Det foreligger jevnbyrdighet i alder og utvikling. Hvorvidt det skal utmåles straff for post 5i kommer retten tilbake til under straffeutmålingen.
Tiltalebeslutningens post 5j er omhandlet under post 1a – se over
Tiltalebeslutningens post 5k og 7v – N27 – f 0.0.2000
Tiltalte har ikke erkjent straffeskyld for noen av postene fordi bildene ikke er seksualiserte. Tiltalte forklarte at han ikke visste hvem N27 (N27) var. Plutselig poppet det opp bilder hos ham. Det viste seg at hun var søster til en venninne av ham. Hun sendte bilder uoppfordret til ham. Han lagret bildene av henne uten at hun visste det. Han kjente ikke til alderen hennes.
Det er tatt dommeravhør av N27 12. desember 2013. Hun forteller at hun er godt kjent med saken og at hun vet at tiltalte har ligget med over tretti jenter og flere av dem er vennene hennes. De hadde kontakt på sosiale medier. Hun sier at tiltalte presset henne til å sende bilder. Han spurte først hva hun drev med og så spurte han om hun kunne sende et bilde og når hun sa nei begynte han å mase. Han ville se «Liksom kløfta og bh og sånn». Hun sendte ca seks bilder. Han har ikke sendt bilder til henne.
De seks bildene som er fremlagt for retten er tatt før 25. august 2013. To av dem viser at hun ligger på magen med bar overkropp men synlige bryster. Et bilde viser nærbilde av henne i truse og bh. Bildene ligger i ytterkant av å være seksualiserte men da de er seksuelt motiverte finner retten at de tilfredsstiller lovens krav.
På bakgrunn av tiltaltes forklaring og N27s forklaring som viser at hun var godt kjent med saken finner retten det imidlertid ikke tilstrekkelig bevist at tiltalte forledet henne til å sende ovennevnte bilder. Han blir å frifinne for overtredelsen av post 5k. Tiltalte dømmes for forsettlig overtredelse av post 7v.
Tiltalebeslutningens post 5l, 6m og 7aj – N28 – f 0.0.1998
Tiltalte har erkjent straffeskyld for post 6m og 7aj, men ikke for post 5l fordi han ikke har forledet henne.
Tiltalte erkjente at han hadde fått bilder og videofilmer av N28 (N28) fra høsten 2013 til mai 2014. Tiltalte var på LAN hos N50, og N50 skypet med N28. Hun var naken på videosamtalen med N50. Tiltalte så på henne sammen med N50, men N28 brydde seg ikke noe om det. Han tror det skjedde sommeren 2013. Våren 2014 møtte han henne på campingplassen på [Sted 21]. Tiltalte hevder at han aldri trengte å mase på henne for å få bilder. «Hun var ikke vond å be». Det var nok å spørre en gang. Han var ikke pågående. Han sendte bilder av sin erigerte penis og han onanerte på skype og på snap. Han visste ikke hvor gammel hun var. Alder var ikke et tema. Han lagret bildene og filmene av henne. De snakket ikke om lagring. Etter hvert ville ikke tiltalte ha kontakt med henne fordi hun var slitsom og fordi hun bodde så langt unna. Hun ville ha kontakt med ham, kanskje fordi hun var litt interessert i ham.
N28 fortalte at hun ble kjent med tiltalte på skype via N50. Hun tror kanskje at det var hun som tok kontakt med tiltalte. De snakket om alt mulig. De sendte nakenbilder til hverandre og de snakket sammen på skype med webkamera og da onanerte hun og brukte dildo. Hun følte at hun måtte gjøre det fordi han var så mye eldre og hun var redd for å si nei. På denne tiden syntes hun at han var «herlig» og hun tror at hun hadde «følelser for ham». Når hun sa at hun ikke ville sende bilder, så sa tiltalte at hun måtte. Han spurte flere ganger og så sendte han bilder av seg selv for å få henne til å sende bilder. Hun følte seg tvunget og presset. Tiltalte sa hvordan hun skulle stå, ligge og sitte foran kameraet. Det var aldri tema at han lagret bildene og filmene. Hun tror at han visste hvor gammel hun var. Kontakten opphørte helt plutselig høsten 2013.
I avhør hos politiet 11. juli 2014 sier hun at hun traff tiltalte på campingplassen på [Sted 21] en stund etter sommeren 2013. De hadde hatt kontakt på skype noen måneder før det.
Det er noen uklart når og over hvor lang periode tiltalte og N28 har hatt kontakt. Det er imidlertid lagt fram 22 stillbilder fra filmsnutter og noen bilder av N28, hvor særlig filmsnuttene viser fremstilling som seksualiserer barn. Filmene og bildene er siste endret og lagret i perioden februar til juni 2014. Det er stillbilder av klitoris hvor hun bruker dildo og hun fingrer seg.
Tiltalte skal dømmes for forsettlig overtredelse av post 6m. På bakgrunn av N28s forklaring som stemmer overens med mange av de andre jentenes forklaringer finner retten det tilstrekkelig bevist at tiltalte forledet henne til å sende ovennevnte bilder og filmer. Retten legger også til grunn at hun ikke visste at de ble lagret. Han blir å dømme for forsettlig overtredelse av post 7aj.
Aldersforskjellen mellom tiltalte og N28 er 4 år og 2 måneder. Hun var ca 15 år og 4 måneder. Det foreligger jevnbyrdighet i alder og utvikling. Hvorvidt det skal utmåles straff for post 5l kommer retten tilbake til under straffeutmålingen.
Tiltalebeslutningens post 5m er omhandlet under post 2c – se over
Tiltalebeslutningens post 5n er omhandlet under post 3n- se over
Tiltalebeslutningens post 5o er omhandlet under post 3k – se over
Tiltalebeslutningens post 5p og 7ak – N29 – f 0.0.1998
Tiltalte har erkjent straffeskyld for post 7ak men ikke for post 5p fordi han ikke har forledet henne.
Tiltalte forklarte at han bare kjenner N29 (N29) via sosiale medier. De snakket på snapchat og facebook. Han tror at det var ham som la henne til på snapchat. Han spurte om å få en «dirtysnap» av henne. Han fikk et bilde av bryster og underliv. Han var ikke pågående eller masete og han tror at hun bare sendte bilder én gang. Han visste ikke hvor gammel hun var. Han sendte bilder av sin erigerte penis til henne og han lagret bildene han fikk av henne uten at hun visste det. Kontakten mellom dem opphørte da han kom i varetekt.
N29 fortalte at hun kom i kontakt med tiltalte på snapchat. Hun har aldri møtt ham. Han maste og maste og så sendte hun nakenbilder. Hun gikk i 10. klasse i Kristiansand og hun var 15 år da de hadde kontakt. Hun fortalte til politiet at hun sendte bilder fram til hun ble avhørt av politiet 20. februar 2014. Hun visste ikke at han lagret bildene og hun har da ikke samtykket i lagring. Det var ikke tema og hun ble helt sjokkert da hun ble oppringt av politiet.
Det er lagt fram mange bilder som viser nærbilder av N29s nakne bryster og alle er endret og lagret før 21. november 2013. Bildene er seksualiserte.
På bakgrunn av N29s forklaring som stemmer overens med tiltaltes mønster finner retten det tilstrekkelig bevist at tiltalte forledet henne til å sende ovennevnte bilder. Retten legger også til grunn at hun ikke visste at de ble lagret. Han blir å dømme for forsettlig overtredelse av post 7ak.
Aldersforskjellen mellom tiltalte og N29 er 4 år og 1 måned. Hun var ca 15 år og 7 måneder. Det foreligger jevnbyrdighet i alder og utvikling. Hvorvidt det skal utmåles straff for post 5p kommer retten tilbake til under straffeutmålingen.
Tiltalebeslutningens post 6j – N30 – f 0.0.1999
Tiltalte har erkjent straffeskyld for denne posten. Det var imidlertid ikke meningen å sende et nakenbilde til henne. Han sendte feil og sendte bare en gang. Han hadde henne som venn på snapchat. Han husker ikke hvem han skulle sende til. Han husker ikke om han mottok bilder av henne.
Aldersforskjellen mellom tiltalte og N30 er 5 år og 9 måneder. Hun var ca 13 og 7 måneder. Tiltalte blir å dømme for forsettlig overtredelse av denne post.
Tiltalebeslutningens post 7
Tiltalte har erkjent straffeskyld for underpostene 7a, 7b, 7c, 7f, 7g, 7h, 7i, 7j, 7k, 7n, 7o, 7p, 7t, 7u, 7y, 7ah, 7aj, 7ak. Grunnen til at han ikke har erkjent straffeskyld for de resterende poster er i all hovedsak fordi bildene/filmene han har lagret ikke fremstiller seksualiserte barn.
Tiltalebeslutningens post 7a – se under post 5a
Tiltalebeslutningens post 7b – N31 – f 0.0.1994
Tiltalte har erkjent straffeskyld for post 7b. Tiltalte forklarte at N31 (N31) sendte bilder til ham på skype uten at han hadde spurt. Han maste ikke. Han har aldri publisert bildene. Han fikk bilder av hennes nakne bryst i perioden juli 2011 til juni 2012. Han visste hvor gammel hun var og de snakket ikke om at han lagret bildene. Tiltalte mente at N31 forsto at han lagret dem, men ikke at han beholdt dem.
N31 fortalte at de var felles venner på facebook, etter hvert kommuniserte de på snapchat og MSN. Hun var naken på videosamtaler og bilder. Hun sa at han ikke skulle lagre bildene da hun så at han «screenshottet» dem. Hun visste ikke at videosamtalene ble lagret. Hun fikk beskjed fra N10 at tiltalte hadde bilder av henne. Hun vet ikke om N34 hadde sett bildene.
Bildene og filmen som er lagt fram for retten tilfredsstiller lovens krav ved at bildene gir seksuelle assosiasjoner. Det er nærbilder av brystene hennes og hun tar på dem. N31 er under 18 år og bildene viser fremstilling som seksualiserer barn. Det foreligger jevnbyrdighet i alder og utvikling men det er ikke gitt samtykke, jf straffeloven § 204a fjerde ledd.
Tiltalte blir etter dette å dømme for forsettlig overtredelse av post 7b.
Tiltalebeslutningens post 7c – se under post 5c
Tiltalebeslutningens post 7d – N32 – 0.0.1995
Tiltalte har ikke erkjent straffeskyld for post 7d fordi bildene ikke er seksualiserte. N32 (N32) sendte bilder fordi de var gode venner. Det var tiltalte som tok initiativet, han sendte bilder av sin erigerte penis til henne, han var ikke pågående og han visste hvor gammel hun var. Hun kjente ikke til at han lagret bildene av henne.
N32 fortalte at hun ble kjent med tiltalte på nettstedet nettby i 2010-2011. De sendte nakenbilder av seg selv til hverandre det siste året før hun ble avhørt av politiet. Hun visste ikke at bildene ble lagret. I retten fortalte hun at «det gjør henne egentlig ingenting at bildene ble lagret», men hun ville ha sagt nei dersom det hadde vært et tema mellom dem.
Det er lagt fram en rekke bilder av N32, på de fleste er hun påkledd. Bilde nr 10 viser nærbilde av brystene hennes nakne. Bildet er tatt før 2. februar 2013 og hun var da mellom 16 og 18 år. Retten finner at bilde tilfredsstiller lovens krav. De gir seksuelle assosiasjoner. Det foreligger jevnbyrdighet i alder og utvikling men det er ikke gitt samtykke.
Tiltalte blir etter dette å dømme for forsettlig overtredelse av post 7d.
Tiltalebeslutningens post 7e – N18 – f 0.0.1994
Tiltalte har ikke erkjent straffeskyld for post 7e fordi bildene ikke er seksualiserte. Tiltalte fortalte at han lagret en film av henne på skype. Hun visste ikke om det. Hun viste fram brystene sine på skypen. Han visste hvor gammel hun var. Hun sa at det ikke gjorde så mye om han beholdt filmen bare han ikke viste den til andre.
N62 fortalte at de snakket mye sammen på facebook, telefon og MSN. Tiltalte ønsket bilder av henne mot at de ikke skulle lagres. Tiltalte overtalte henne til å sende bilder og film. Han ønsket å «se» henne. Han skrev «søte, snille ting og lovet at bildene aldri skulle bli lagret». Det er ikke morsomt at filmen er lagret.
Stillbildet av filmen vist til retten er sist endret og lagret 10. juli 2011 gir seksuelle assosiasjoner og tilfredsstiller lovens vilkår. Aldersforskjellen mellom tiltalte og N62 er 5 måneder og hun var mellom 16 og 18 år da filmen ble tatt opp. Det foreligger jevnbyrdighet i alder og utvikling men det er ikke gitt samtykke.
Tiltalte blir å dømme for forsettlig overtredelse av post 7e.
Tiltalebeslutningens post 7f – se under post 5h
Tiltalebeslutningens post 7g – N33 – f 0.0.1994
Tiltalte har erkjent straffeskyld for post 7g. Tiltalte fortalte at han har kjent N33 (N33) fra 2008. Hun sendte han en videosnutt hvor hun masturberte seg og som han lagret. Han masturberte seg samtidig. Han visste at hun var under 18 år. Hun kjente ikke til at han lagret filmen.
N33 fortalte at hun ble kjent med tiltalte på en konfirmasjonsleir for mange år siden. De har hatt kontakt på sosiale medier. Hun stolte på ham og hun ville ikke ha vært med på videosamtalene dersom hun visste at han lagret filmene.
Stillbildet av filmene vist til retten er sist endret og lagret 5. august 2011 viser at hun beføler brystene og at hun masturberer. Filmene tilfredsstiller lovens krav. Aldersforskjellen mellom tiltalte og N33 er 4 måneder og hun var mellom 16 og 18 år da filmene ble tatt opp. Det foreligger jevnbyrdighet i alder og utvikling men det er ikke gitt samtykke.
Tiltalte blir å dømme for forsettlig overtredelse av post 7g.
Tiltalebeslutningens post 7h – N34 – f 0.0.1995
Tiltalte har erkjent straffeskyld for post 7h. Tiltalte fortalte at han gikk på skolen på [Sted 3] sammen med N34 (N34). Etter initiativ fra tiltalte sendte hun ham en film hvor hun masturberer. Han masturberte samtidig. Han visste hvor gammel hun var. Hun kjente ikke til at han lagret filmen.
N34 bekrefter at hun ble kjent med tiltalte da hun gikk på [Sted 3] videregående. Hun tror det var i 2011. De pratet på sosiale medier. Etter hvert ble samtalene mer sexfiksert. Én gang tok tiltalte initiativet til at hun masturberte på videosamtale. Hun visste ikke at han lagret filmen. Hun stolte på ham.
Stillbildet av filmen vist retten er sist endret og lagret 28. september 2011 viser at hun masturberer. Filmen tilfredsstiller lovens krav. Aldersforskjellen mellom tiltalte og N34 er 11 måneder og hun var mellom 16 og 18 år da filmen ble tatt opp. Det foreligger jevnbyrdighet i alder og utvikling men det er ikke gitt samtykke.
Tiltalte blir å dømme for forsettlig overtredelse av post 7h.
Tiltalebeslutningens post 7i, 7j, 7k og 7l – se under post 5d, 5e, 5g og 5f
Tiltalebeslutningens post 7m – N35 – f 0.0.1996
Tiltalte har ikke erkjent straffeskyld for denne tiltalepost fordi bildene ikke tilfredsstiller lovens krav. Tiltalte forklarte at han og N35 (N35) var kjærester. En gang sendte hun nakenbilde til ham etter at han spurte. Han sendte også nakenbilder av seg selv. Lagring var ikke et tema men hun burde ha skjønt det.
N35 fortalte at hun ble kjent med tiltalte via venner i 2011. De ble kjærester en kort stund høsten 2011. Hun kan ikke huske å ha sendt noen bilder til tiltalte. I politiavhør fortalte hun at hun har sendt «puppebilder» og han har sendt av sin penis. Lagring av bildene var aldri et tema. Han visste hvor gammel hun var.
Bildet fremlagt i retten er sist endret og lagret 4. juni 2012 viser nærbilde av N35s nakne bryster. Bilde tilfredsstiller lovens krav. Det gir seksuelle assosiasjoner. Aldersforskjellen mellom tiltalte og N35 er 2 år og 8 måneder og hun var mellom 16 og 18 år da bildet ble tatt. Det foreligger jevnbyrdighet i alder og utvikling men det er ikke gitt samtykke.
Tiltalte blir å dømme for forsettlig overtredelse av post 7m.
Tiltalebeslutningens post 7n – se under post 3a
Tiltalebeslutningens post 7o – N36 – f 0.0.1995
Tiltalte har erkjent straffeskyld for post 7o. Tiltalte fortalte at han aldri har møtt N36 (N36), de har bare hatt kontakt på sosiale medier. Det var stort sett tiltalte som tok initiativ til at hun skulle sende nakenbilder. De hadde også en videosamtale. Han kjente til hvor gammel hun var og hun visste ikke at han lagret bildene.
N36 møtte ikke og avga forklaring under hovedforhandlingen. Hverken forsvarer eller bistandsadvokat motsatte seg det.
Stillbildet av filmen og bildene vist retten er sist endret og lagret fra 12. februar 2011 fra til 9. mars 2012. Flere av bildene viser nærbilde av klitoris og filmen viser at hun masturberer. Filmen tilfredsstiller lovens krav. Aldersforskjellen mellom tiltalte og N36 er 1 år og 3 måneder og hun var mellom 15 og 18 år da bildene/filmen ble tatt. Det foreligger jevnbyrdighet i alder og utvikling men det er ikke gitt samtykke.
Tiltalte blir å dømme for forsettlig overtredelse av post 7o.
Tiltalebeslutningens post 7p – N37 – f 0.0.1997
Tiltalte har erkjent straffeskyld for post 7p. De hadde kontakt på sosiale medier og hun sendte nakenbilder til ham. De snakket ikke om alder og lagring av bilder var aldri et tema.
N37 (N37) fortalte at de sendte meldinger og bilder på facebook, snapschat og kik. Kontakten oppsto etter høstferien i 2012 og ble avsluttet mars 2013. De snakket om dagligdagse ting, etter hvert utviklet det i seg i seksuell retning. De utvekslet nakenbilder, hun stakk fingre inn i skjeden og brukte dildo. De sendte mange bilder til hverandre. N37 visste ikke at han lagret bildene. Hun er bekymret for om bildene finnes i dag.
Bildene vist i retten er sist endret og lagret fra 30. mars 2013 fra til 31. juli 2013. Flere av bildene viser nærbilde av klitoris, hun masturberer og bruker dildo. Bildene tilfredsstiller lovens krav. Aldersforskjellen mellom tiltalte og N37 er 3 år og 1 måned og hun var mellom 15 og 18 år da bildene ble tatt. Det foreligger jevnbyrdighet i alder og utvikling men det er ikke gitt samtykke.
Tiltalte blir å dømme for forsettlig overtredelse av post 7p.
Tiltalebeslutningens post 7q, 7r og 7s – se under post 5j, 5b og 5i
Tiltalebeslutningens post 7t – N38 f 0.0.1996
Tiltalte har erkjent straffeskyld for denne posten. N38 (N38) visste ikke at han lagret bildene. Han visste hvor gammel hun var og bildene er seksualiserte. Tiltalte tok initiativet til å få bilder, han maste ikke. Han spurte om å få bilder av henne naken, men han var ikke pågående.
N38 forklarte at tiltalte våren 2013 ba om å få nakenbilder av henne. Han «maste og maste og maste» og tilslutt sendte hun bilder. Han sendte også bilder av sin penis. De snakket om bildene hun sendte og han lovet ikke å lagre dem. Hun visste ikke at han likevel lagret dem. Han visste hvor gammel hun var fordi de gikk i samme klasse.
Flere av bildene viser klitoris og nakne bryster og oppfyller klart lovens vilkår. De er sist endret og lagret siste halvdel av mars 2013. Aldersforskjellen mellom tiltalte og N38 er 2 år og 6 måneder og hun var mellom 16 og 18 år da bildene ble tatt. Det foreligger jevnbyrdighet i alder og utvikling men det er ikke gitt samtykke.
Tiltalte blir å dømme for forsettlig overtredelse av post 7t.
Tiltalebeslutningens post 7u – N19 – f 0.0.1997
Tiltalte har erkjent straffeskyld for post 7u. Tiltalte har sendt og mottatt nakenbilder fra N19 (N19). De snakket på facebook og snapchat. Begge tok initiativ til at det ble sendt bilder. Hun visste ikke at han lagret bildene.
N19 fortalte at hun sendte mange nakenbilder til tiltalte. Begge to tok initiativ til at det ble sendt bilder. Hun viste fram nakne bryster og kjønnsorgan og hun hadde fingre inn i skjeden. Han sendte også bilder av seg selv hvor han onanerte. Hun masturberte seg også på en video. Hun tror ikke at de snakket om lagring. Hvis hun visste at han lagret filmen ville hun ikke ha vært med på det.
Flere av bildene viser klitoris hvor hun masturberer og oppfyller klart lovens vilkår. De mest seksualiserte bildene er sist endret og lagret i juni 2013. Aldersforskjellen mellom tiltalte og N19 er 3 år og 1 måneder og hun var mellom 16 og 18 år da bildene ble tatt. Det foreligger jevnbyrdighet i alder og utvikling men det er ikke gitt samtykke.
Tiltalte blir å dømme for forsettlig overtredelse av post 7u.
Tiltalebeslutningens post 7v- se under post 5k
Tiltalebeslutningens post 7w – N39 – f 0.0.1997
Tiltalte har ikke erkjent straffeskyld for post 7w fordi bildene ikke er seksualiserte. Tiltalte fortalte at N39 (N39) var en del av gjengen på [Sted 1]. Han spurte om å få bildet av brystene hennes. Han maste ikke og han tror ikke at han sendte bilder av seg selv til henne. Han har kontakt med N39 i dag.
N39 fortalte at hun ble kjent med tiltalte sommeren 2013. Hun møtte ham nå og da hos N14. De begynte å sende bilder snakke på snapschat. Først om dagligdagse ting, etter hvert begynte tiltalte å spørre om å få nakenbilder som andre gutter også gjorde. Hun sendte bilder av brystene sine. Han spurte flere ganger men hun vil ikke karakterisere det som masing. Han spurte også om å få bilder av underlivet hennes men da sa hun nei fordi det er «mye mer privat». Han visste hvor gammel hun var og det var aldri et tema at bildene ble lagret. Hun angrer nå for at hun sendte bildene.
Det er lagt fram et bilde med fokus på N39s nakne bryst. Bildene tilfredsstiller lovens krav fordi det gir seksuelle assosiasjoner. Bildet er sist endret og lagret september 2013. Aldersforskjellen mellom tiltalte og N39 er 3 år og hun var mellom 16 og 18 år da bildene ble tatt. Det foreligger jevnbyrdighet i alder og utvikling men det er ikke gitt samtykke.
Tiltalte blir å dømme for forsettlig overtredelse av post 7w.
Tiltalebeslutningens post 7x – N40 – f 0.0.1996
Tiltalte har ikke erkjent straffeskyld for post 7x fordi bildene ikke er seksualiserte. Tiltalte fortalte at han ikke har truffet N40 (N40) annet enn på nettet. Hun sendte bilder på snapchat av bryster og underliv med truse. Noen ganger sendte hun bilder fra sengen. Tiltalte spurte om hun kunne sende flere. Han visste hvor gammel hun var og hun visste ikke at bildene ble lagret.
N40 fortalte at hun møtte tiltalte på sosiale medier sensommer 2013. Han maste på få nakenbilder av hele kroppen hennes. Han sendte nakenbilder med erigert penis. Etter hvert ga hun etter og sendte bilder. Hun visste ikke at han lagret bildene. Hun ville ikke ha sendt bildene dersom hun visste at han lagret dem. Hun tror at alderen hennes sto på facebook. Kontakten ble brutt da politiet tok kontakt i februar 2014.
N40 har sendt en rekke bilder som viser utviklingen i forholdet deres. Bildene er sist endret og lagret i perioden 18. oktober 2013 til 11. november 2013. Flere av bildene viser fokus på underliv med truse, og bilde nr 99 og 100 viser nakne bryster og nakent underliv. Bildene tilfredsstiller lovens krav. Aldersforskjellen mellom tiltalte og N40 er 2 år og 5 måneder og hun var mellom 16 og 18 år da bildene ble tatt. Det foreligger jevnbyrdighet i alder og utvikling men det er ikke gitt samtykke.
Tiltalte blir å dømme for forsettlig overtredelse av post 7x.
Tiltalebeslutningens post 7y – N41 – f 0.0.1997
Tiltalte har erkjent straffeskyld for post 7y. Tiltalte fortalte at han kjente N41 (N41) bare over nettet. Hun sendte filmer og bilder etter hans initiativ. Han sendte også nakenbilder av seg. Han visste ikke hvor gammel hun var, men han gjorde heller ingen undersøkelser. Hun visste ikke at han lagret bildene.
N41 fortalte at tiltalte la henne til på snapchat og kik høsten 2013. Hun slet på denne tiden og ville ha oppmerksomhet. Han visste hvor gammel hun var og han begynte å sende bilder av seg selv. Han spurte om å få bilder av henne og etter hvert sendte hun bilder av bryster, kjønnsorgan og når hun masturberte. Han maste på bilder. Etter hvert skjønte hun at tiltalte bare var interessert i kroppen hennes og da ble kontakten avsluttet. Hun visste ikk at han lagret bildene og fikk sjokk da hun ble klar over det. Hun ville ikke ha sendt bildene dersom hun var klar over at de ble lagret.
N41 sendte nakenbilder og tre filmsnutter hvor hun masturberer og beføler bryst. Bildene/filmene er sist endret og lagret 21. og 24. november 2013. Bildene/filmene tilfredsstiller åpenbart lovens krav. Aldersforskjellen mellom tiltalte og N41 er 2 år og 10 måneder og hun var mellom 16 og 18 år da bildene/filmene ble tatt. Det foreligger jevnbyrdighet i alder og utvikling men det er ikke gitt samtykke.
Tiltalte blir å dømme for forsettlig overtredelse av post 7y.
Tiltalebeslutningens post 7z – N42 f 0.0.1996
Tiltalte har ikke erkjent straffeskyld for post 7z fordi bildene ikke er seksualiserte. De snakket på facebook og snapchat. Tiltalte tok initiativ til at N42 (N42) sendte bilder. Han er usikker på om han sendte bilder. Han visste ikke hvor gammel hun var, men han gjorde heller ingen undersøkelser. Hun visste ikke at han lagret bildene.
N42 forklarte at hun kom i kontakt med tiltalte på nettsiden decate høsten 2013. Kontakten ble brutt i oktober 2013. Hun visste ikke grunnen da. De kommuniserte på facebook og snapschat. De snakket om dagligdagse ting og så spurte tiltalte om å få nakenbilder. Han maste, men hun ville helst ikke sende bilder. Hun sendte derfor mest bilder av «kløfta» mellom brystene. Han sendte bilder av sin penis. Han spurte ikke hvor gammel hun var, og hun visste ikke at bildene ble lagret. Da hun ble klar over det likte hun det ikke.
N42 sendte bilder av nakne bryst og hvor hun tar på dem. Brystene er i fokus. Bildene er sist endret og lagret i siste halvdel av oktober 2013. Bildene tilfredsstiller lovens krav og tekstene på bildene underbygger det seksuelle karakteret. Aldersforskjellen mellom tiltalte og N42 er 2 år og 4 måneder og hun var mellom 16 og 18 år da bildene ble tatt. Det foreligger jevnbyrdighet i alder og utvikling men det er ikke gitt samtykke.
Tiltalte blir å dømme for forsettlig overtredelse av post 7z.
Tiltalebeslutningens post 7aa – se under post 5m
Tiltalebeslutningens post 7ab – N43 – f 0.0.1997
Tiltalte har ikke erkjent straffeskyld for post 7ab fordi bildene ikke er seksualiserte. Tiltalte fortalte at han traff N43 (N43) gjennom felles venner. Det var tiltalte som tok initiativ til bildene. Hun kjente ikke til at han lagret dem.
N43 fortalte at hun møtte tiltalte på « [Sted 18]» sommeren 2013. De ble venner på facebook. De snakket om hva de drev med. Etter noen uker sendte hun bilder av seg selv. Han maste på henne for å få henne til å sende bilder av brystene sine. Hun følte seg presset til å sende bilder. Hun husker ikke om han sendte bilder av seg selv. Hun visste ikke at bildene hun sendte ble lagret. Hun synes ikke at det er greit at bildene ble lagret. Hun har aldri sendt liknende bilder til andre.
Det er fremlagt 5 bilder hvorav et av N43s nakne bryst. Det er sist endret og lagret 13. september 2013. Bildet tilfredsstiller lovens krav fordi det gir seksuelle assosiasjoner. Aldersforskjellen mellom tiltalte og N43 er 3 år og 6 måneder og hun var mellom 16 og 18 år da bildene ble tatt. Det foreligger jevnbyrdighet i alder og utvikling men det er ikke gitt samtykke.
Tiltalte blir å dømme for forsettlig overtredelse av post 7ab.
Tiltalebeslutningens post 7ac – N20 – f 0.0.1996
Tiltalte erkjente at N20 sendte bilder til ham og at det var han som tok initiativ til bildene. Han visste hvor gammel hun var og hun visste ikke at bildene ble lagret. Bildene kom på snapchat. Han erkjenner ikke straffeskyld fordi bildene ikke tilfredsstiller lovens krav.
N20 fortalt at hun og tiltalte hadde kontakt på facebook og snapschat. Tiltalte maste på henne om bilder. Hun ville ikke sende. Han maste selv om hun sa nei og tilslutt så sendte hun bilder. Hun sendte nakenbilder av bryster og kjønnsorgan. Han sendte bilder av sin erigerte penis til henne. De sendte bilder flere ganger. Hun visste ikke at bildene ble lagret. Det var aldri et tema. Hun ville ikke ha sendt bildene hvis hun visste at de ble lagret. Hun ble 17 år sommeren 2013.
Det er lagt fram 5 bilder hvor fire av dem er sist endret og lagret 28. oktober 2013 og minst to av dem viser fremstilling som tilfredsstiller lovens krav. Det er tatt bilde av kjønnsorgan og hvor N20 tar hånden ned i trusa si. Aldersforskjellen mellom tiltalte og N20 er 2 år og 4 måneder og hun var mellom 16 og 18 år da bildene ble tatt. Det foreligger jevnbyrdighet i alder og utvikling men det er ikke gitt samtykke.
Han blir å dømme for forsettlig overtredelse av 7ac.
Tiltalebeslutningens post 7 ad – N44 – f 0.0.1995
Tiltalte har ikke erkjent straffeskyld for post 7ad fordi bildene ikke er seksualiserte. Tiltalte forklarte at han kjente N44 (N44) over snapchat. Han visste hvor gammel hun var og begge tok initiativ til å sende bilder. Han sendte nakenbilder av seg selv. Hun visste ikke at han lagret bildene. De har ikke kontakt i dag.
N44 fortalte at hun kom i kontakt med tiltalte på nettsiden decate for 1 ½ til 2 år siden. De snakket på snapchat og facebook, i starten om vanlige ting. Etterhvert ble samtalene med intime, noe hun ikke likte. Tiltalte ba om at hun skulle sende bilder av kroppen sin. Han ba om bilder av brystene og kjønnsorgan og at hun skulle leke med seg selv foran webkamera. Hun hadde ikke særlig lyst til å sende bilder, hun var sjenert. En gang ba han henne om å være naken på skype, og da hun viste fram brystene sine, onanerte tiltalte. Han sendte også bilder av sin erigerte penis. Han visste hvor gammel hun var fordi det sto på nettsiden og dessuten har hun fortalt ham det. Hun visste ikke at bildene ble lagret. Hun synes det er ubehagelig.
Det er lagt fram to bilder med fokus på N44s nakne bryst hvorav særlig bilde nr 2 fremhever brystene. Bildene tilfredsstiller lovens krav fordi de er egnet til å gi seksuelle assosiasjoner. Bildene er sist endret og lagret oktober 2013. Aldersforskjellen mellom tiltalte og N44 er 1 år og 9 måneder og hun var mellom 16 og 18 år da bildene ble tatt. Det foreligger jevnbyrdighet i alder og utvikling men det er ikke gitt samtykke.
Tiltalte blir å dømme for forsettlig overtredelse av post 7ad.
Tiltalebeslutningens post 7ae og 7af – se under post 5n og 5o
Tiltalebeslutningens post 7ag – N45 f. 0.0.1996
Tiltalte har ikke erkjent straffeskyld for post 7ag fordi bildene ikke er seksualiserte. Tiltalte forklarte at han aldri har truffet N45 (N45). De snakket på skype og snapchat. Han visste ikke hvor gammel hun var, men spurte heller ikke. Han tok initiativet og hun visste ikke at de ble lagret.
N45 fortalte at hun ble kjent med tiltalte på facebook i 2013. De har aldre møtt hverandre. De flørtet på nettet. Han visste hvor gammel hun var fordi han spurte. Han sendte bilder av erigert penis og han maste på at hun skulle sende ham nakenbilder. Han maste utrolig mye og han ville «se mer». Hun sa først nei, og så ble det litt fram og tilbake og så ble det til at hun sendte nakenbilder. Hun visste ikke at han beholdt bildene. Det var aldri et tema. Hun synes det er dårlig gjort av ham å lagre bildene uten hennes tillatelse.
Det er lagt fram et nakenbilde at N45 og flere nakenbilder av brystene. Bildene er endret og lagret sist november 2013. Bildene tilfredsstiller lovens krav. Aldersforskjellen mellom tiltalte og N45 er 2 år og 7 måneder og hun var mellom 16 og 18 år da bildene ble tatt. Det foreligger jevnbyrdighet i alder og utvikling men det er ikke gitt samtykke.
Tiltalte blir å dømme for forsettlig overtredelse av post 7ag.
Tiltalebeslutningens post 7ah – N46 – f 0.0.1996
Tiltalte har erkjent straffeskyld for post 7ah. Tiltalte forklarte at han møtte N46 (N46) på skype og snapchat. Han visste ikke hvor gammel hun var, men spurte heller ikke. Han tok initiativet til at hun skulle sende bilder og hun visste ikke at de ble lagret.
Hun husker ikke hvordan de ble kjente men hun tror det var på nettstedet kick. De kommuniserte etter hvert på facebook og snapchat i august 2013. De sendte nakenbilder til hverandre og hun masturberte. Hun likte egentlig ikke å sende bilder men han maste. Hun fortalte ham hvor gammel hun var og hun visste ikke at bildene ble lagret. Hun oppfattet ham som en ordentlig gutt.
Det er fremlagt bilder med fokus på nakne bryster og kjønnsorgan. På to bilde masturberer hun. Bildene er sist endret og lagret i november 2013. Bildene tilfredsstiller lovens krav. Aldersforskjellen mellom tiltalte og N46 er 2 år og 4 måneder og hun var mellom 16 og 18 år da bildene ble tatt. Det foreligger jevnbyrdighet i alder og utvikling men det er ikke gitt samtykke.
Tiltalte blir å dømme for forsettlig overtredelse av post 7ah.
Tiltalebeslutningens post 7ai – N47 – f 0.0.1996
Tiltalte har ikke erkjent straffeskyld for post 7ai fordi bildene ikke er seksualiserte. Tiltalte fortalte at han møtte N47 (N47) gjennom N20. Han tok initiativ til kontakt på snapchat og til at hun sendte bilder. Han sendte ikke bilder av seg selv. Hun visste ikke at bildene ble lagret. Han visste hvor gammel hun var.
N47 fortalte at hun ble kjent med tiltalte på snapchat og facebook sommeren 2013. De snakket om vanlige ting og de avtalte å møtes på [Sted 23]. Hun ville at venninnen N20 skulle være med. De begynte å kile og kysse hverandre og etter hvert ville tiltalte ned i buksen hennes men det ville hun ikke. Da sluttet han. Kontakten på sosiale medier utviklet seg. De var venner, han aksepterte at hun ikke ville ligge med ham. Han begynte å mase om nakenbilder. Hun sa nei først, men så ga hun etter. Han sa «please», «vær så snill» og sendte hjerter og kyssetegn. Hun sendte bilder med truse men uten bh. Han ønsket å se mer. Han sendte bilder av sin erigerte penis. Hun visste at han hadde et lagreprogram derfor sendte hun ikke bilder av ansiktet sitt. Hun husker ikke om hun spurte om han lagret bildene.
Det er lagt fram et bilde med fokus på N47s nakne bryster. Bildene tilfredsstiller lovens krav fordi det gir seksuelle assosiasjoner. Teksten på andre bilder understreker det. Bildet er sist endret og lagret 3. november 2013. Aldersforskjellen mellom tiltalte og N47 er 2 år og 8 måneder og hun var mellom 16 og 18 år da bildene ble tatt. Det foreligger jevnbyrdighet i alder og utvikling men det er ikke gitt samtykke fordi hun ikke positivt har gitt sitt samtykke.
Tiltalte blir å dømme for forsettlig overtredelse av post 7ai.
Tiltalebeslutningens post 7aj og 7ak – se under post 5l og 5p
Straffeutmåling
Tiltalte vokste opp på [Sted 4] med foreldre og tre søstre. Han er nr tre i søskenflokken. Han ble mobbet på skolen og følte seg som en taper, og i ungdomsskolen fikk han diagnosen ADHD. I oppveksten var han vant til å klare seg selv og det var uro i hjemmet. Hans foreldre ble skilt i 2010. Han har liten kontakt med dem i dag. Han bor nå hos sin søster på [Sted 1]. Høsten 2010 begynte han på teknikk og industriell produksjon på [Sted 16] videregående skole. Det gikk ikke så bra, han hadde mye fravær og høsten 2011 begynte han på samme linje på [Sted 3]. Han skiftet etter hvert linje til service og samferdsel og det gikk litt bedre, men han fullførte ikke det tredje året. Han sier ifølge de sakkyndige at: «jeg [ga] faen fordi jeg så at jeg ikke kom til å klare det. Jeg satt bare å spilte. Hvis jeg gikk på skolen så satt jeg bare ute i gangen og glodde. Det var dumt! Hadde jeg bare gjort det bedre de første årene, så hadde jeg vært ferdig og hadde vært lærling nå. I stedet snylter jeg på NAV. Jeg har forsøkt å få tak i arbeid, men jeg er ukvalifisert til alt». Våren 2013 arbeidet han på Tine på [Sted 24] men ble oppsagt etter tre uker, fordi han ble pågrepet av politiet. Skoleåret 2013 deltok han på et program «Styrk» i regi av Nav. Tiltaltes behandler i NAV sier at han er motivert for å arbeide, men at det er for mange omstendigheter i livet hans som gjør det vanskelig å få en fast jobb. Tiltalte går nå på [Sted 22] videregående skole.
Tiltalte fortalte at han hadde sin seksuelle debut da han var 13 år. Han erkjente at det sikkert ikke var særlig populært blant jentene at han hadde sex med flere samtidig. Men han skjønner ikke hvordan de kunne ta skade av kontakten med ham. Ingen av jentene har bebreidet ham for at de hadde sex, men etter dommeravhørene var «alle i mot ham». Han tenkte ikke underveis at det var ugreit. Han kommer ikke på at han sa nei til noen invitasjon fra jentene. Det var lyst som ledet ham. Med unntak av én fikk han ikke avslag fra noen av jentene da han spurte om de ville ha sex med ham. Han vet ikke hvorfor de sa ja. Han følte ikke at han hadde ansvar for situasjonen. De var jevnbyrdige. Mange av jentene hadde debutert før de hadde samleie med ham så de var ikke særlig perfekte de heller. Selv om han er 20 år på papiret er han 2-3 mindre i «huet».
Tiltalte fortalte videre at det har vært vanskelig å slutte å be om å få bilder og sende bilder, selv etter at han kom ut fra varetekt. Han sjekket mobiltelefonen hver morgen for å se om det var kommet noen bilder. Han har aktivt gått inn for å skaffe seg bilder. Han tenkte at han skulle slutte med det, fordi det ikke var bra for ham, men det har vært vanskelig. Han var avhengig. Han ble seksuelt opphisset når han så på nakne jenter. Ellers mener han at det er normalt at gutter spør etter nakenbilder av jenter. Han har imidlertid ikke sendt et eneste bilde etter juli/august 2014. Han nekter for å ha sendt forespørsel til to jenter høsten 2014 om å få en «dirtysnap».
Tiltaltes søster fortalte at han nå bor hos henne, at han er umoden, han tar en dag av gangen og tenker at ting ordner seg, han klarer ikke å administrere egen økonomi. Store deler av dagen går med til dataspill.
Tiltalte får behandling hos psykolog på DPS Lillehammer. Behandlingen er ikke kommet særlig langt, og psykologen mener at han har behov for behandling i fengslet, noe retten sier seg enig i og forutsetter at han får. De sakkyndige uttaler seg også om behovet for behandling, se nedenfor. Tiltalte uttalte til sin psykolog at han er motstrebende enig i at han har gjort noe galt.
Så vel personundersøker som de sakkyndige sier at tiltalte i møte med dem har fremstått samarbeidsvillig, fleksibel og hyggelig og de har hatt god kontakt.
De sakkyndige konkluderer med at han er tilregnelig og at det ikke er forhold som tilfredsstiller vilkårene for straffnedsettelse, jf straffeloven § 56 C. I tilleggserklæringen fremlagt for retten etter avsluttet bevisførsel konkluderer de sakkyndige slik:
«De sakkyndige har hos observanden funnet en rekke risikofaktorer som på gruppenivå har vist sammenheng med økt risiko for nye seksuelle overgrep. Sentralt i risikobildet står det store antallet seksuelle overgrep han har begått, det at han har begått forskjellige seksuelle overgrep, og hans bagatellisering av disse. Men også det faktum at han har fortsatt å ha seksuell omgang med barn under 16 år, til tross for at han har vært under etterforskning. Observanden har i tillegg personlige risikofaktorer som motiverer for nye overgrep, som fjerner de naturlige sperrene for at slike overgrep igjen skal skje, og som virker destabiliserende på de beslutninger han skal ta i fremtiden. De sakkyndige vil derfor konkludere med at det hos observanden foreligger høy risiko for gjentakelse av seksuell vold. Om observanden skulle søke adekvat terapi for sine seksuelle avvik, vil denne risikoen kunne reduseres.
Aktor har ikke påstått forvaring, jf straffeloven § 39 bokstav c. Retten er enig i denne vurdering jf Rt-2014-495, til tross for de sakkyndiges konklusjoner. Det er nærliggende fare for at tiltalte vil begå nye alvorlige seksuell overgrep. På den annen side er han ung og han har ikke tidligere sonet straff. Tiltalte skal nå sone en lang fengselsstraff. På bakgrunn av uttalelsene fra hans psykolog på DPS og redegjørelsen fra de sakkyndige synes det å være håp om bedring forutsatt at han gis adekvat og langvarig behandling og ro rundt sin livssituasjon.
Tiltalte skal nå dømmes for en rekke forhold der allmennpreventive hensyn gjør seg sterkt gjeldende. Retten legger bare i begrenset grad vekt på hans personlige forutsetninger, selv om det legges til grunn at han har hatt en vanskelig oppvekst og skolegang uten tilstrekkelige rammer og oppfølging. I tillegg legger retten en viss vekt på at tiltalte fremsto noe yngre enn alderen tilsa og at det ikke er grunn til å tro at tiltalte bevisst kynisk utnyttet jentene. Hans handlingsmønster bærer imidlertid preg av total uansvarlighet.
Tiltalte skal for det første dømmes for to tilfeller av seksuell omgang med barn under 14 år og den seksuelle omgangen var samleie eller likestilt med samleie. Minstestraffen er 3 år. I Prop.97 L (2009-2010) fremgår på side 25 at det er en forutsetning at minstestraffen bare skal anvendes for de minst alvorlige sakene. På side 26 fremgår at normalstraffenivået i saker hvor minstestraffen kommer til anvendelse bør være rundt fengsel i 4 år. Det fremgår videre at det skal sterke formildende omstendigheter til for å utmåle en straff på under 4 år.
Høyesterett har fulgt opp disse signalene fra lovgiver. I Rt-2013-601 uttaler Høyesterett i avsnitt 29 at
I Rt-2012-1261 ble det utmålt straff for samleier med en jente på 13 år og 7 måneder. Domfelte var 19 år og 10 måneder på gjerningstidspunktet, og det var ikke noe vennskaps- eller kjæresteforhold mellom dem. Høyesterett tok utgangspunkt i normalstraffen på 4 år, men satte straffen til fengsel i 3 år etter fradrag for tilståelsesrabatt.
Tiltalte har erkjent forholdene, og skal derfor ha tilståelsesrabatt. De to fornærmende har hatt forskjellig kjennskap til tiltalte da han begikk overgrepene mot dem. N04 kjente ham knapt, men overgrepet ble gjennomført etter at de hadde kysset og med hennes venner til stede i huset. N15 kjente tiltalte som en venn før de tre overgrepene fant sted. Ingen av jentene har anmeldt forholdene. Aldersforskjellen mellom tiltalte og jentene er hhv 6 år og 3 måneder (N04) og 5 år og 7 måneder (N15) og han var hhv 19 og 19 ½ år da han begikk overgrepene. Retten kan ikke se at det foreligger sterke formildende omstendigheter i vår sak, selv om tiltalte var en del av gjengen, at han var grei, og at det kan synes å ha vært en kultur for å ha sex i tidlig alder. Tiltalte har som nevnt over forstått at han hadde «draget på unge jenter» og retten er ikke i tvil om at han utnyttet det til å dekke egne seksuelle behov. Straffeutmålingen for disse to tiltaleposter vil da etter tilståelsesrabatt isolert sett ligge på rundt 4 år og 6 måneder.
Tiltalte er funnet skyldig i å ha hatt samleie med alle jentene beskrevet i tiltalebeslutningens post 3a til 3n. Han skal dømmes for post 3k og 3n fordi det er på det rene at det ikke foreligger jevnbyrdighet i alder og utvikling. Retten har for de øvrige poster kommet til at kravet til jevnbyrdighet i alder og utvikling er oppfylt. Aldersforskjellen mellom tiltalte og jentene varierer fra 4 år og 1 måned til 1 år og 7 måneder. Spørsmålet er om straffen for overtredelsene av denne grunn skal falle bort, jf straffeloven § 196 siste ledd.
I Rt-2013-601 viser Høyesterett til uttalelser i Rt-2005-1651 avsnitt 13 hvor det slås fast at det må foreligge «særlige forhold» for å idømme straff når kravet til jevnbyrdighet i alder og utvikling er oppfylt. Om skjønnsmomentene uttales det i avsnitt 17:
Aldersforskjellen, det forhold at de to ikke hadde noe kjæresteforhold og heller ikke kjente hverandre fra før, og utnyttelse av situasjonen er relevante momenter ved vurderingen av om straff bør falle bort. Særlig vil det forhold at den fornærmede er utnyttet, kunne lede til at straff ikke bør falle bort.
I dommen fra 2013 viser Høyesterett også til Rt-2011-1428 hvor det uttales at det klart må være anledning til å ta i betraktning det samlede handlingsmønster til tiltalte når det foreligger flere overgrep mot tre forskjellige mindreårige over en periode på få måneder. (avsnitt 28)
Høyesterett viser videre til i dommen fra 2013 at
(46)
Foreliggende sak gjelder mange overgrep mot seks mindreårige over en relativt kort tidsperiode. Som jeg skal komme tilbake til, hadde overgrepene et systematisk og planmessig preg. I en slik situasjon finner jeg det klart at det samlede handlingsmønsteret må kunne vektlegges ved vurderingen av straffbortfall for de enkelte overgrepene.
Tiltalte har i perioden mai 2011 til november 2013 hatt samleier eller seksuell omgang likestilt med samleie med 14 jenter under 16 år. Han har hatt seksuell omgang flere ganger med flere av jentene i samme tidsperiode. Mange av jentene utrykker at de har likt ham godt og flere har vært forelsket i ham. Flere har også uttalt at han var en del av gjengen. Retten mener at overgrepene har hatt et systematisk og planmessig preg ved at det er tiltalte som i de aller fleste av tilfellene har tatt initiativet til kontakt med jentene og vært den aktive. Han oppsøkte plasser hvor mindreårige oppholdte seg og han innledet vennskap ved å vise interesse for dem. Flere sier at han lyttet til deres problemer og utfordringer. Tiltalte fikk på denne måten god kunnskap om jentenes situasjon. Flere av dem hadde en vanskelig oppvekst og var sårbare. De sakkyndige uttaler som nevnt over at han hadde «funnet oppskriften». Tiltalte har i svært begrenset grad vært kjærester med jentene, og han har til dels vært åpen på det overfor dem. Han hadde imidlertid et sterkt og lite kontrollert sexbehov som ble tilfredsstilt ved å utnytte jentenes følelser for ham. Det var lettere å «få napp» hos mindreårige og retten legger til grunn at tiltalte hele tiden var på jakt etter nye jenter. Retten står her ikke overfor en situasjon som gjelder utforsking av egen seksualitet, men «mer om forfølgelse av et allerede etablert seksuelt mønster», jf Rt-2011-1428 og Ot.prp.nr.28 (1999-2000). Siden retten nå står overfor 14 jenter som tiltalte har hatt til sammen minst 40 samleier eller seksuell omgang likestilt med samleie over en periode på ca 2 ½ år mener retten at det samlede handlingsmønster gjør at det foreligger «særlige forhold» som gjør at straff for handlingene ikke kan falle bort.
Når det gjelder straffeutmålingen uttaler Høyesterett i dommen fra 2013 avsnitt 40 at
Etter straffeloven § 196 straffes seksuell omgang med barn under 16 år med fengsel inntil 6 år. Departementet uttaler i Prop. 97 L (2009-2010) side 27 at normalstraffnivået bør være fengsel rundt 6 måneder. Videre slår departementet fast at «[det] klare utgangspunktet er at straffen skal være ubetinget», og at det ikke er formildende at den seksuelle omgangen ikke er oppnådd ved «tvang, utnyttelse eller maktmisbruk».
Retten legger til grunn at straff for tiltalebeslutningens post 3 isolert sett ligger på rundt 1 år og 6 måneder. Det er da tatt hensyn til at det foreligger jevnbyrdighet i alder og utvikling, at han har erkjent forholdene og på den måten lettet etterforskningen og opplevelsene for jentene. I straffeskjerpende retning kommer at han nesten aldri brukte prevensjon til tross for at han hadde hatt klamydia i februar 2012 og blitt gjort oppmerksom på at han var smittebærer i mai 2013 og dermed utsatte jentene for smittefare. I tillegg kommer at han utsatte jentene for å bli gravide. Ytterligere vises til at han gjennomførte samleie med N14 etter at han var pågrepet og mistenkt for å ha hatt samleie med flere av de ovennevnte fornærmede.
Når det gjelder tiltalebeslutningens post 4 har retten ikke funnet dommer hvor noen er straffet for overtredelse av straffeloven § 155 og der den allmennfarlige sykdommen er klamydia. Det finnes imidlertid flere dommer der den allmennfarlige sykdommen er HIV. Straffeutmålingen varierer, men ligger på minst 1½ år fengsel. Å være smittebærer med HIV-viruset anser retten langt mer alvorlig enn å være smitteførende med klamydia. Samtidig kan klamydiasmitte i enkelte tilfelle føre til alvorlige komplikasjoner og til infertilitet. Det er straffeskjerpende at tiltalte ikke brukte prevensjon særlig fordi hans seksuelle aktivitet omfattet så mange partnere. Retten legger til grunn at straffen for post 4 isolert sett medfører en kortere ubetinget fengselsstraff.
På samme måte som for overtredelsene under post 3 mener retten at kravet til jevnbyrdighet i alder og utvikling heller ikke under post 5 kan medføre at straffen kan bortfalle. Tiltaltes samlede handlingsmønster tilsier at det foreligger «særlige forhold». Til sammen 15 jenter er forledet til å sende seksualiserte bilder til ham. Fremgangsmåten er den samme og kan beskrives som planmessig og systematisk. Etter å ha opprettet kontakt på sosiale medier har de snakket om dagligdagse ting og etterhvert har tiltalte tatt initiativ til og mast på at det skal sendes nakenbilder, helst med fokus på kjønnsorgan og aller helst at de skal masturbere seg selv. For å overtale dem til å sende bilder har han også mange ganger sendt dem bilder av sin erigerte penis. Tiltalte erkjente i retten som nevnt over at han var blitt «avhengig» av å få bilder.
Straffen for overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum har Høyesterett uttalt seg om i Rt-2013-699. Her uttales det at straffen normalt bør være ubetinget «fengsel fra 60 dager og oppover avhengig av de nærmere omstendigheter. Høyesterett viser til forarbeidene i Ot.prp.nr.18 (2006-2007) og til Rt-2009-140 avsnitt 27 hvor det fremgår at «voksnes utnyttelse av barn og unge via Internett «representerer en alvorlig trussel for mindreårige», og at det derfor er «god grunn til å markere alvoret og behov for rettsbeskyttelse gjennom straffenivået.»»
Tiltalte har ikke erkjent forholdene med unntak av post 5c og e. Bildene og filmene som jentene er forledet til å ha sendt ham varierer fra et enkelt nakent bryst til grove seksuelle handlinger, ved bruk av gjenstander og fingre. I formildende retning kommer at bildene ikke er videreformidlet og at jentene visste hvem de sendte bildene til. I tillegg vektlegges jevnbyrdighet i alder og utvikling. Overtredelsene av denne post kvalifiserer isolert sett til en straff på mange måneders ubetinget fengsel, jf også Rt-2009-140.
Overtredelsene av post 6 kvalifiserer til en kort ubetinget fengselsstraff.
Tiltalte skal tilslutt dømmes for tiltalebeslutningens post 7. Når det gjelder straffenivået for denne post viser retten til Rt-2009-140 og Frostating lagmannsrett LF-2013-142685. I sistnevnte dom hadde en mann fotografert og filmet 36 jenter i alderen 14 til 17 år i seksualiserte posisjoner. Retten finner at våre forhold isolert sett ville medføre noen måneders fengsel. Tiltalte har ikke videreformidlet bildene. Alt tyder på at de var til eget bruk. Han har også bidratt til å identifisere noen av jentene.
Retten er etter dette kommet til at straffen kan settes til 5 år og 6 måneder. Til fradrag i straffen går 7 dager i utholdt varetekt.
Erstatning
Alle de fornærmede omtalt i tiltalebeslutningens post 1, 2 og 3 har reist krav om oppreisningserstatning mot tiltalte i medhold av skadeserstatningsloven § 3-5 første ledd bokstav b, jf § 3-3. Ved overtredelse av straffeloven § 195 og § 196 skal det ved utmålingen av oppreisningsbeløpets størrelse legges vekt på handlingens art, hvor lang tid forholdet har pågått, om handlingen er misbruk av slektskapsforhold, omsorgsforhold, avhengighets- eller tillitsforhold og om handlingen er begått på en særlig smertefull eller krenkende måte.
Det finnes ikke noe fastsatt normalnivå for oppreisning ved seksualovertredelser mot barn og overtredelser av straffeloven § 195 og § 196. I slike saker skal oppreisningen fastsettes etter en konkret vurdering jf Rt-2012-1129 avsnitt 23. Årsaken er at overtredelsene kan ha meget forskjellig karakter, blant annet ut fra den fornærmedes og gjerningspersonens alder, om det er et kjæresteforhold mellom de to, hva handlingen går ut på, om det er tale om én eller flere handlinger, og graden av press eller utnyttelse fra gjerningspersonens side, jf Rt-2004-1068 avsnitt 33. Oppreisningsbeløpet ble i denne dommen satt til kr 40 000. En eldre mann hadde hatt ett samleie med en jente under 14 år. Jenta hadde fremstått eldre og deltatt i handlingen.
Høyesterett har uttalt at på samme måte som for utmåling av straff vil nivået for oppreisning kunne være gjenstand for utvikling ikke minst som følge av økende kunnskap om skadevirkninger. Straffene i saker om overgrep mot barn er gradvis blitt skjerpet de siste årene, og erkjennelsen om de langvarige skadevirkningene må også reflekteres i utmåling av erstatningen jf Rt-2011-247 avsnitt 45.
Felles for alle jentene, med unntak av N04, er at tiltalte har hatt kontakt med dem på forhånd, enten fysisk eller på sosiale medier. Flere av dem har hatt kontakt med ham i ettertid. Retten legger til grunn at de ikke har oppfattet overgrepene som svært skremmende eller krenkende. Ingen av dem har på egen hånd anmeldt forholdene. Flere av dem har vært forelsket i ham og flere har sagt at de ikke har vært opptatt av aldersforskjellen. Retten mener derfor, som for straffeutmålingen, at det ved erstatningsutmålingen, der det foreligger jevnbyrdighet i alder og utvikling, bør tas hensyn til denne omstendighet. Samtidig er det vanskelig å forutsi hvilken belastning overgrepene vil utgjøre for de fornærmede på sikt. Det legges også til grunn at tiltalte overfor mange av jentene har utnyttet et tillitsforhold. Retten har ved utmåling av oppreisningserstatningen funnet veiledning i Rt-2013-601.
Forholdene beskrevet i tiltalebeslutningens post 4, 5 og 7 kommer ikke under skadeserstatningsloven 3-5 første ledd bokstav b jf § 3-3. De fornærmede nedenfor har krevd erstatning etter skadeserstatningsloven § 3-5 første ledd bokstav a. Kravet for å få utbetalt erstatning er da at tiltalte forsettlig eller grovt uaktsom har voldt skade på den fornærmede.
I Ot.prp.nr.20 (1991-1992) om endringer i straffeloven og skadeserstatningsloven kap 6.2.1 «Gjeldende rett» fremgår:
( … ) Vilkåret for at oppreisning kan tilkjennes, er at det forsettlig eller grovt uaktsomt er voldt personskade (skl § 3-5 første ledd bokstav a), eller at det forsettlig eller grovt uaktsomt er skjedd en krenking eller utvist mislig atferd som nevnt i skl § 3-3 (skl § 3-5 første ledd bokstav b), ( … ). Det er da selve krenkingen som er grunnlaget for idømmelse av oppreisning. ( … ) Med «tort og smerte og … annen krenking eller skade av ikke økonomisk art» siktes til fysiske smerter, angst og psykisk lidelse, plager og ulemper ellers, lengre sykehusopphold, hindring i normal livsførsel mm. Skade som ikke er varig, eller ikke betydelig, eller ikke er av medisinsk art, kan gå under oppreisningsregelen.( … )
Flere av de fornærmede som har krevd erstatning etter skadeserstatningsloven § 3-5 første ledd bokstav a) fortalte i retten at det har plaget dem at tiltalte lagret bildene av dem og at de har gruet seg for å møte som vitne. Dette har medført søvnvansker, konsentrasjonsproblemer og nedsatt matlyst. Noen har også følt skam. Retten ser dette som forbigående problemer som vanskelig kan betraktes som «skade» i lovens forstand selv om også psykisk skade dekkes av bestemmelsen. Retten legger til grunn at psykisk skade forutsetter en mer alvorlig og langvarig sykehistorie enn relativt kortvarige og forbigående psykiske plager som naturlig følger av å bli påført et ubehag. Påføring av klamydia anser retten for å være «skade» i lovens forstand, selv om man som regel blir frisk etter enkel behandling. Studier viser imidlertid at 2-5% av jentene utvikler tegn på bekkenbetennelser. Ubehandlet over tid vil trolig 10-20 % av jentene utvikle oppadstigende infeksjon der betennelsen sprer seg oppover til livmoren og ut i eggledere som igjen kan føre til kroniske underlivssmerter, svangerskap utenfor livmor og eventuell infertilitet, jf uttalelse fra overlege dr med Anne Olaug Olsen, se under post 4.
N02 – oppreisningskrav begrenset oppad til kr 225 000
Tiltalte har påstått seg frifunnet for oppreisningskravet.
Tiltalte er frifunnet for voldtekt. Det skal utmåles en erstatning for at tiltalte ved tre anledninger har hatt seksuell omgang med N02. Hun var 14 år og 8 måneder første gang. Særlig det første overgrepet har vært krenkende for N02. Hun har hatt flere samtaler med helsesøster i [Sted 2]. Hennes problemer er sammensatte. Hun har vært i opposisjon mot foreldrene og særlig mot mor. Hun fremstår reflektert men er nok sårbar. Det foreligger jevnbyrdighet i alder og utvikling, men N02 var ung da det første overgrepet fant sted. Oppreisningserstatningen settes til kr 20 000.
N03 – oppreisningskrav begrenset oppad til kr 175 000
Tiltalte har påstått seg frifunnet for oppreisningskravet.
Tiltalte er frifunnet for voldtekt og seksuell omgang med barn under 16 år. Selv om retten mener at det er sannsynlig at det har funnet sted seksuell omgang mellom tiltalte og N03 foreligger det ikke klar sannsynlighetsovervekt for at overgrepet har funnet sted, jf Rt-1996-864. Tiltalte blir å frifinne for oppreisningskravet.
N04 – oppreisningskrav begrenset oppad til kr 75 000
Tiltalte har ikke påstått seg frifunnet for erstatningskravet.
N04 sier i dommeravhør at hun ikke har tenkt så mye på det tiltalte har utsatt henne for. Hun har vært hos helsesøster i [Sted 2] og fra journalnotat fra november 2013 til mai 2014 fremgår at det går bra med N04. N04 var imidlertid 12 år da overgrepet fant sted. Tiltalte utnyttet situasjonen. Hennes mor fortalte at N04 etter hendelsen forandret seg mye. Hun ble redd for å reise til [Sted 3], hun ble innesluttet og viste aggresjon mot mor. Oppreisningen settes til kr 40 000.
N05 – oppreisningskrav begrenset oppad til kr 75 000
Tiltalte har ikke påstått seg frifunnet for erstatningskravet.
Fosterfaren til N15 fortalte at hun kom til dem i desember 2012 etter seks måneder i institusjon. Hun har hatt det vanskelig med venner og på skolen etter at saken ble kjent. Hun har aldri følt seg vellykket og hun har søkt mot likesinnede. Vennegjengen er oppløst og hun har vanskeligheter med å finne plassen sin. Hun ble frustrert etter at hun oppdaget at tiltalte drev med flere. Hun følte seg utnyttet. Hun reagerte voldsomt da hun ble kjent med at hun måtte møte i dommeravhør. Hun hadde angstanfall da hovedforhandlingen startet. Hun går på BUP hver 14. dag. Hun har tilrettelagt skoledag og er sykmeldt 2 timer hver dag. Hun har egen assistent og har vanskeligheter med å konsentrere seg. Hun har ikke hatt angstanfall tidligere.
N15 er en sårbar jente og hun har sammensatte problemer. Hun var 13 år og 11 måneder da det første samleiet fant sted og tiltalte har hatt samleie med henne tre ganger og utsatt henne for fare for klamydia. Oppreisningen settes til kr 50 000.
N06 – oppreisningskrav begrenset oppad til kr 70 000
Tiltalte har ikke påstått seg frifunnet for erstatningskravet.
N06 har slitt med depresjoner og sosial angst. Hun har vært innlagt på psykiatrisk sykehus. Hun har hatt en vanskelig oppvekst og det har ikke fungert på skolen. Hun går nå til samtale på DPS. Tiltalte har hatt to samleier med henne i 2011 og hun var 14 år og 10 måneder. Samleiene ble begått hjemme hos tiltalte og tiltalte utnyttet N06s sårbare situasjon. Det foreligger jevnbyrdighet i alder og utvikling, men N06 var ung da overgrepene fant sted. Retten legger til grunn at hennes problemer har mange årsaker. Oppreisningen settes til kr 30 000.
N07 – oppreisningskrav begrenset oppad til kr 50 000 og erstatning for økonomiske tap på kr 52 621,83
Tiltalte har påstått seg frifunnet for erstatningskravene.
N07 og tiltalte hadde ett samleie rett før hun fylte 16 år. Deretter har de hatt flere samleier og de var i en periode kjærester. Tiltalte bodde også i kort periode hos henne. N07 har vært sentral i opprullingen av saken, særlig fordi hun kjente eller tok initiativ til å komme i kontakt med flere av jentene og at hun ved en tilfeldighet kom over mange av bildene og filmene som tiltalte var i besittelse av og som hun kopierte over på minnepenn. Retten kan se at saken som sådan har vært til mye større belastning for N07, enn for de andre jentene, på grunn av den rollen hun har spilt, og det forholdet hun hadde til tiltalte. Samtidig er det et spørsmål om hvor langt erstatningsansvaret for tiltalte rekker. Det er lagt frem legejournaler som beskriver hennes psykiske helse fra 6. desember 2013. Hun led da av søvnløshet og følte seg utrygg og forfulgt av media. Grunnen til at hennes navn ble kjent for pressen og mange av jentene var feil begått under berammelse av dommeravhør i november 2013. Tiltalte kan ikke lastes for det. Det fremgår i samme legejournal at «mor bor i Vestfold og far på [Sted 3]. Ikke bodd hos faren siden 14 år, men de har kontakt. Pas er fulgt av BUP siden 13 år, gr at moren «er syk i hodet»». Retten legger til grunn at N07 har mye å stri med som heller ikke tiltalte kan lastes for. Samtidig er det lite tvilsomt at saken har påvirket henne psykisk, hun har slitt med dårlig samvittighet for å ha dratt jentene inn i saken og hun har vært truet av tiltaltes mor. Retten setter etter dette oppreisningserstatningen til kr 30 000.
N07 mener at den rollen hun har tatt i saken har medført at hun ikke klarte å gjennomføre et studium våren 2014 som hun hadde fått innvilget studielån til. Retten finner det imidlertid ikke tilstrekkelig bevist at tiltalte kan holdes ansvarlig for at hun ikke gjennomførte studiet våren 2014, og retten er også i tvil om hun er påført skade i skadeserstatningslovens forstand, jf § 3-1. Han frifinnes for kravet om erstatning for økonomisk tap.
N08 – oppreisningskrav begrenset oppad til kr 60 000
Tiltalte har ikke påstått seg frifunnet for erstatningskravet.
N08 fortalte at hun ikke har hatt noen problemer etter forholdet med tiltalte. Det har ikke påvirket skolegangen hennes og hun har ikke tatt skade verken psykisk eller fysisk. Hun var 14 år og 2 måneder da overgrepet fant sted og hun har vært utsatt for fire overgrep. Det foreligger jevnbyrdighet i alder og utvikling, men N08 var ung da overgrepene fant sted. På bakgrunn av usikkerhet om senvirkninger settes erstatningen til kr 20 000.
N09 – oppreisningskrav begrenset oppad til kr 60 000
Tiltalte har ikke påstått seg frifunnet for erstatningskravet.
N09 har slitt med denne saken, og det prates om saken på skolen. For et par uker siden droppet hun ut av skolen. Tiltalte har hatt ett samleie med N09, hun var 14 år og 2 måneder da samleiet fant sted. Det ble gjennomført hjemme hos tiltalte og han tvang seg på henne. Det er stor sannsynlighet for at tiltalte smittet henne med klamydia. Det foreligger jevnbyrdighet i alder og utvikling, men N09 var ung da overgrepene fant sted. Oppreisningen settes til kr 30 000.
N10 – oppreisningskrav begrenset oppad til kr 60 000
Tiltalte har påstått seg frifunnet for oppreisningskravet.
Hun er glad for at saken kom opp. Hun er irritert over hva tiltalte har gjort. Hun følte seg ekkel etter overgrepene og det har bygget seg opp et sinne mot ham. Hun var 15 år og 11 måneder da forholdet fant sted og hun har hatt seksuell omgang med ham også etter fylte 16 år. Det foreligger jevnbyrdighet i alder og utvikling og N34 var nesten 16 år da overgrepet fant sted. Tiltalte frifinnes for erstatningskravet.
N11 – oppreisningskrav begrenset oppad til kr 50 000
Tiltalte har påstått seg frifunnet for oppreisningskravet.
N11 fortalte at føler seg brukt og har hatt det vondt etterpå. Det har ikke gått utover skolearbeidet, men hun sliter med å stole på gutter. Hun er redd for at det samme kan skje igjen. Hun var 15 år og 9 måneder da samleiet fant sted. Det foreligger jevnbyrdighet i alder og utvikling og N11 nærmet seg 16 år da overgrepene fant sted. Tiltalte frifinnes for erstatningskravet
N12 – oppreisningskrav begrenset oppad til kr 50 000
Tiltalte har påstått seg frifunnet for oppreisningskravet.
N12 synes det er svært vanskelig at saken er kommet opp. Det har gått utover konsentrasjonen på skolen. Hun angrer på det hun har gjort. Hun hadde ingen problemer med dette før saken kom opp. Tiltalte har hatt samleie med N12 to ganger og hun var 15 år og 7 måneder da det første samleiet fant sted. Det foreligger jevnbyrdighet i alder og utvikling og N12 nærmet seg 16 år da overgrepene fant sted. Tiltalte frifinnes for erstatningskravet.
N13 – oppreisningskrav begrenset oppad til kr 50 000
Tiltalte har påstått seg frifunnet for oppreisningskravet.
N13 fortalte at hun har hatt det helt greit etter hendelsen. Tiltalte har hatt ett samleie med henne og begge er enige om at det var fornærmende som var aktiv. Hun var 15 år og 4 måneder da hendelsen fant sted. Tiltalte frifinnes for erstatningskravet.
N14 – oppreisningskrav begrenset oppad til kr 70 000
Tiltalte har ikke påstått seg frifunnet for erstatningskravet.
Tiltalte har hatt gjentatt samleier med N44 over tid også etter at han sist satt i varetekt. Tiltalte utnyttet at hun var forelsket i ham. Hun er en sårbar jente, med sammensatt problematikk og hun har hatt mye skolefravær i forbindelse med saken. N44 var 14 år og 8-9 måneder da det første samleiet fant sted. Det foreligger ikke jevnbyrdighet i alder og utvikling. Tiltalte og N44 er fortsatt venner. På grunn av usikkerhet om senvirkninger settes oppreisningserstatningen settes til kr 30 000.
N15 – oppreisningskrav begrenset oppad til kr 70 000
Tiltalte har ikke påstått seg frifunnet for erstatningskravet.
N15 fortalte at hun i ettertid føler seg brukt. Han var bare ute etter sex. Hun oppfattet at hvis hun sa nei så gikk han til noen andre. Hun var 15 år og 9 måneder da det første samleie fant sted. Tiltalte påførte henne kjønnssykdom. Hun hadde mye fravær i første klasse på videregående. Hun var veldig sliten. Oppreisningserstatningen settes til kr 20 000.
N16 – oppreisningskrav begrenset oppad til kr 50 000
Tiltalte har påstått seg frifunnet for oppreisningskravet.
N22 fortalte at hun synes det er vanskelig at saken er kommer opp og hun skjønner ikke hvorfor. Hun var med på det og tar ansvar for det som skjedde. Hun var 15 år og 11 måneder da samleiene fant sted. Det foreligger jevnbyrdighet i alder og utvikling og N22 nærmet seg 16 år da overgrepene fant sted. Tiltalte frifinnes for erstatningskravet
N17 – oppreisningskrav begrenset oppad til kr 70 000
Tiltalte har ikke påstått seg frifunnet for oppreisningskravet. Retten antar at dette er feil i og med at tiltalte ikke har erkjent å ha hatt samleie med henne.
N17 var akkurat fylt 14 år da overgrepet fant sted. Det foreligger ikke jevnbyrdighet i alder og utvikling. Hun ble smittet av klamydia og hun har hatt problemer med å bli frisk. Hun har måttet ta to kurer. N17s mor fortalte at N17 det siste året har hatt det vanskelig. Hun har bedrevet selvskading, hatt stort fravær på skolen, og hun har hatt mye vondt i magen med liten matlyst. Hun har gått til behandling på Barnehuset på Hamar siden dommeravhøret i november 2013 og fram til høsten 2014. Det fremgår at hun sliter med flashbacks fra overgrepet og da han holdt henne fast inne på toalettet. N17 sliter nok også med andre ting som ikke skyldes overgrepet. Det var planlagt oppstart på BUP for utredning av ADHD. Oppreisningserstatningen settes etter dette til kr 40 000.
N38 – oppreisningskrav begrenset oppad til kr 30 000
Tiltalte har påstått seg frifunnet for oppreisningskravet.
N38 fortalte at hun hadde det tungt etter oppholdet på [Sted 3] våren 2013. Hun ble mobbet. Hun fikk lapper i skapet hvor det sto «at hun skulle dø». Tiltalte var hennes eneste venn. Hun hadde aldri trodd at tiltalte skulle smitte henne med klamydia. Hun droppet ut av skolen. Hun følte seg sveket og hun flyttet hjem til foreldrene. Det har tatt lang tid å bygge seg opp igjen. Moren fortalte at hun utover våren begynte å bli bekymret for datteren. Hun gråt i telefonen og hun gikk ned i vekt. Da hun kom hjem til foreldrene stengte hun seg inne på rommet og begynte med selvskading. Hun så en veldig stor forandring på henne etter oppholdet på [Sted 3]. Før var hun en åpen og glad jente. Retten mener at N38 har slitt med mye som tiltalte ikke kan lastes for Retten finner imidlertid at tiltalte grovt uaktsomt har påført N38 klamydia, jf omtalen under post 4 over. Oppreisningserstatningen settes til kr 20 000.
Nedenfor behandles erstatningskravene som følge av tiltalebeslutningens post 5 og 7, sendt og lagret seksualiserte bilder og filmer.
N18 – oppreisningskrav begrenset oppad til kr 50 000
Tiltalte har påstått seg frifunnet for oppreisningskravet.
N62 fortalte at saken har gått inn på henne. Det er hardt å få vite at tiltalte har hatt seksuell omgang med så mange. Det har vært en psykisk belastning at han lagret filmen. Hun ble ikke smittet av klamydia. Retten kan ikke se at det er ført tilstrekkelig bevis for at tiltalte har påført N62 skade. Han blir å frifinne for kravet.
N19 – oppreisningskrav begrenset oppad til kr 50 000
Tiltalte har påstått seg frifunnet for oppreisningskravet.
N19 har vært smittet av klamydia i perioden tiltalte var smitteførende, jf over under post 4. Hun husket ikke om hun hadde hatt samleie med andre i samme periode. Hun har gjennomført behandling. Det er ikke opplyst for retten at hun fikk alvorlige symptomer etter smitten. Det er ikke opplyst at forholdet til tiltalte har gått utover skolearbeidet. Hun har snakket med rådgiver, stemor og faren sin om saken. Hun har også hatt andre ting som har plaget henne. Retten kan ikke se at det er ført tilstrekkelig bevis for at tiltalte har påført N19 skade. Han blir å frifinne for kravet.
N20 – oppreisningskrav begrenset oppad til kr 50 000
Tiltalte har påstått seg frifunnet for oppreisningskravet.
N20 fortalte at hun ikke tenkte så mye over saken i starten, men hun ble lei seg da saken kom opp. Bildene har plaget henne litt. I tillegg hadde det vært kjedelig om hun hadde blitt smittet av klamydia. N20 følte seg brukt av ham fordi han dro til N47 etter at de hadde hatt sex. Helsesøster N67 fortalte at N20 og N47 kom til henne og de virket opprørte. Hun husker ikke om begge eller bare en av dem gråt. Hun har ikke hatt kontakt med jentene etterpå. Retten kan ikke se at det er ført tilstrekkelig bevis for at tiltalte har påført N62 skade. Han blir å frifinne for erstatningskravet.
N22 – oppreisningskrav begrenset oppad til kr 30 000
Tiltalte har påstått seg frifunnet for oppreisningskravet.
N22 fortalte at hun har bodd i mange fosterhjem. Hun føler seg sviktet og stoler ikke på noen. I høst har det vært helt forferdelig og hun har vært livredd for at tiltalte skal dukke opp. Hun vet ikke akkurat hvorfor hun er så redd for ham. Hun har rømt fra [Sted 8] og fosterhjemmet. Hun har snakket med N65 på familievernkontoret på [Sted 3] om problemene sine. Hun har «mange syke tanker i hodet.» N65 fortalte at N22 har vært til behandling siden oktober 2011. Han bekreftet at hun har bodd på en rekke institusjoner. Han fortalte at når N22 får mye oppmerksomhet så knytter hun seg fort til personen, men det varer gjerne ikke lenge. Hun hadde ikke fortalt om tiltalte før hun skulle inn til dommeravhør. Våren 2014 har hun hatt flere typer problemer. Hun slet med selvskading og selvmordstanker. Høsten 2014 har det skjedd positive ting, men det er hele tiden en understrøm av problemer hos henne. Hun har en impulsiv væremåte. Hun har ikke uttrykt at hun er redd for noen. Retten kan ikke se at det er ført tilstrekkelig bevis for at tiltalte har påført N22 skade. N22 har mange og sammensatte problemer som tiltalte ikke kan lastes for. Han blir å frifinne for erstatningskravet.
N23 – oppreisningskrav begrenset oppad til kr 30 000
Tiltalte har påstått seg frifunnet for oppreisningskravet.
N23 føler seg brukt og hun føler skam. Hun har vært fulgt opp av kontaktlæreren sin, N66. Hun fortalte at hun var med N23 til avhør og at N23 var flau over det hun hadde vært med på og at hun følte ubehag og at situasjonen var vanskelig. Hun kan ha vanskeligheter med å konsentrere seg på skolen. Retten kan ikke se at det er ført tilstrekkelig bevis for at tiltalte har påført N23 skade. Han blir å frifinne for erstatningskravet.
N21 – oppreisningskrav begrenset oppad til kr 30 000
Tiltalte har påstått seg frifunnet for oppreisningskravet.
Hun har hatt det vondt etter at saken er kommet opp og da hun fikk greie på at tiltalte hadde lagret bildene. Hun har i den forbindelse hatt en del netter uten søvn, men hun har ikke snakket med noen om det som har skjedd. Det er et vanskelig tema. Retten kan ikke se at det er ført tilstrekkelig bevis for at tiltalte har påført N21 skade. Han blir å frifinne for erstatningskravet.
N28 – oppreisningskrav begrenset oppad til kr 30 000
Tiltalte har påstått seg frifunnet for oppreisningskravet.
Hun fortalte at hun har gått til psykolog men at hun har sluttet fordi det ikke hjalp. Hun blir sint for ingenting. Hun har grudd seg for å møte i retten. Hun får ikke sove og hun har ingen matlyst. Hennes mor fortalte at N28 for et år siden ble mer aggressiv. Hun har knust telefonen sin i fullt raseri og det er problematisk å få henne på skole. Hun sluttet hos psykolog fordi det ikke fungerte. Retten kan ikke se at det er ført tilstrekkelig bevis for at tiltalte har påført N28 skade. Han blir å frifinne for erstatningskravet.
N47 – oppreisningskrav begrenset oppad til kr 30 000
Tiltalte har påstått seg frifunnet for oppreisningskravet.
N47 fortalte at hun knakk sammen da hun fikk vite om saken. Hun fikk angst og er redd for at hun skal bli lurt igjen. Han fikk henne til å tro at han likte henne. Hun droppet ut av skolen og måtte gå første året om igjen. N47s mor fortalte at N47 har hatt angstanfall i etterkant. Hun har vært utsatt for overgrep før av sin halvbror og hun føler nå at hun ikke kan stole på noen. Hun gikk på BUP som 8-9 åring og fikk diagnosen ADHD. Det er nok denne diagnosen som er årsak til at hun måtte dele opp første klasse og ta fagene i første klasse over to år. Hun vil nå ikke ha behandling for angsten sin, men får hjelp hvis de kontakter BUP. Hun har nå et trygt og stabilt kjæresteforhold. Retten kan ikke se at det er ført tilstrekkelig bevis for at tiltalte har påført N47 skade. Han blir å frifinne for erstatningskravet.
N39 – oppreisningskrav begrenset oppad til kr 20 000
Tiltalte har påstått seg frifunnet for oppreisningskravet.
N39 fortalte at hun begynte med selvskading og at hun begynte på BUP, mest fordi hun var plaget av bildene hun sendte, men sluttet fordi hun ikke syntes at hun fikk hjelp der. Hun sliter med å vite at bildene hun sendte er lagret. Retten kan likevel ikke se at det er ført tilstrekkelig bevis for at tiltalte har påført N39 skade. Han blir å frifinne for erstatningskravet.
N33 – oppreisningskrav begrenset oppad til kr 20 000
Tiltalte har påstått seg frifunnet for oppreisningskravet.
N33 fortalte at hun har fått redusert selvtillit, at hun har vanskeligheter med å stole på folk, hun føler seg ikke så bra. Hun har hatt lite søvn de siste dagene, men hun har vært i arbeid. Hun har ikke snakket med psykolog etter at saken kom opp. Hun har hatt psykiske vansker tidligere, på ungdomsskolen. Retten kan ikke se at det er ført tilstrekkelig bevis for at tiltalte har påført N33 skade. Han blir å frifinne for erstatningskravet.
N31 – oppreisningskrav begrenset oppad til kr 30 000
Tiltalte har påstått seg frifunnet for oppreisningskravet.
N31 har ikke tenkt så mye over saken. Hun krever erstatning fordi tiltalte løy overfor henne og at han kan ha vist bilder av henne til andre. Retten kan ikke se at det er ført tilstrekkelig bevis for at tiltalte har påført N31 skade. Han blir å frifinne for erstatningskravet.
Inndragning
Aktor har påstått inndragning av én Samsung Galaxy S3 mobiltelefon, én HP 4320 S pc, én Samsung S4 mobiltelefon, én Acer Aspire pc og én Samsung ekstern harddisk. Tiltalte motsatte seg ikke inndragningskravet. Retten finner at vilkåret for inndragning etter straffeloven § 35 andre ledd er til stede og inndrar ovennevnte gjenstander.
Dommen er enstemmig.
Domsslutning:
1.
N01, født 0.0.1994, frifinnes for tiltalebeslutningens post 1a, 1b, 2b og 5k.
2.
N01, født 0.0.1994, dømmes for
2 overtredelser av straffeloven § 195 første ledd annet straffalternativ, jf § 206
14 overtredelser av straffeloven § 196 første ledd
7 overtredelser av straffeloven § 155 første straffalternativ
15 overtredelser av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum
13 overtredelsen av straffeloven § 201 bokstav c
37 overtredelser av straffeloven § 204a første ledd bokstav a
til fengsel i 5-fem-år og 6-seks-måneder, jf straffeloven § 62 første ledd.
Varetekt kommer til fradrag med 7-sju-dager.
3.
N01 frifinnes for å betale oppreisningserstatning til
N03
N10
N11
N12
N13
N16
N18
N19
N20
N22
N23
N21
N28
N47
N39
N33
N31
4.
N01 frifrinnes for å betale erstatning for økonomisk tap på kr 52 621,83 til N07.
5.
N01 dømmes til å betale oppreisningserstatning til:
N02
med kr 20 000
N04
med kr 40 000
N05
med kr 50 000
N06
med kr 30 000
N07
med kr 30 000
N08
med kr 20 000
N09
med kr 30 000
N14
med kr 30 000
N15
med kr 20 000
N17
med kr 40 000
N38
med kr 20 000
6.
I medhold av straffeloven § 35 inndras én Samsung Galaxy S3 mobiltelefon, én HP 4320 S pc, én Samsung S4 mobiltelefon, én Acer Aspire pc og én Samsung ekstern harddisk.