TOVRO-2016-491:

En mann ble dømt for å ha forledet barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende adferd over internett, vært i besittelse av barnepornografi og selv utvist seksuelt krenkende adferd overfor barn under 16 år. Det var totalt 25 fornærmede, hvorav 12 av dem var utsatt for internettovergrep etter § 200 (2) 2. pktm.  De fornærmede var fra omkring 9 år gamle og litt oppover. 

Straffen ble satt til 1 år og 3 mnd. fengsel etter fradrag på 5 mnd. for tilståelse og lang saksbehandlingstid. Isolert sett gjaldt 8 mnd. av straffen besittelse av barnepornografi.  Det ble fastsatt oppreisningserstatning til 8 av de fornærmede som ble utsatt for nettovergrep. Retten differensierte beløpet fra 15 000 kr til 50 000 kr.

Les mer om hvordan og når man bør anmelde nettovergrep, hvorvidt man har krav på bistandsadvokat og mulighetene for oppreisningserstatning fra gjerningspersonen og Kontoret for voldsoffererstatning i de øvrige artiklene på nettovergrep.no.

Øvre Romerike tingrett – TOVRO-2016-491
N01 er født 0.0.1984 og bor i [adresse], 0000 X.
Ved tiltalebeslutning utferdiget av Statsadvokatene i Oslo den 11. november 2015 er han satt under tiltale ved Øvre Romerike tingrett for overtredelse av og med rettelser under hovedforhandlingen slik
I
Straffeloven (1902) § 200 annet ledd annet punktum
for å ha forledet barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd som nevnt i § 201.
Grunnlag:
a)
I perioden 06. mars 2012 til 15. mai 2012, fra sin bopel i X, forledet han N03, født 0.0.2000, til å sende ham bilder av seg selv via skype, som blant annet viste hennes pupper.
b)
Mandag 11. mars 2013, fra sin bopel i X, forledet han N04, født 0.0.2001, til å sende ham flere bilder via skype av seg selv hvor bildene var av seksuell karakter.
c)
I perioden 2. januar 2013 til august 2013 og forut for dette, fra sin bopel i X, forledet han N05, født 0.0.1998, til å sende bilder av seg selv via skype, iført undertøy og/eller et toppløsbilde.
d)
I januar 2014 eller forut for dette, fra sin bopel i X, forledet han N06, født 0.0.2000, til å kle seg naken foran webkamera og/eller til å sende et bilde av seg naken via skype.
e)
I perioden 10. januar 2014 til 08. august 2014, fra sin bopel i X, forledet han N07, født 0.0.2005, til å kle av seg naken og/eller at hun fingret seg selv foran web-kamera, slik at han kunne overvære dette via skype.
f)
I perioden 10. februar 2014 til 01. april 2014, fra sin bopel i X, forledet han N08, født 0.0.2004, til å kle seg naken og at hun deretter blant annet tok på seg selv foran web-kamera slik at han kunne overvære dette via skype.
g)
Torsdag 10. april 2014 fra sin bopel i X, forledet han N09, født 0.0.2004, til å sende et bilde av seg selv med erigerte penis via skype.
h)
Medio april 2014, fra sin bopel i X, forledet han N10, født 0.0.2002, til å sende et bilde og/eller film av seg via skype hvor hun viste frem puppene sine.
i)
I perioden 06. juni 2014 til 27. juni 2014, fra sin bopel i X, forledet han N11, født 0.0.2000, til å sende han bilde via skype av seg selv med synlig undertøy og/eller naken.
j)
I perioden 03. juli 2014 til 23. juli 2014, fra sin bopel i X, forledet han N12, født 0.0.2004, til å sende han bilde og/eller video via skype av seg selv iført bikini.
k)
Fredag 20. juni 2014, fra sin bopel i X, forledet han N13, født 0.0.2004, til å filme seg selv naken på skype slik at han kunne overvære dette.
l)
I perioden 14. juli 2014 til 25. juli 2014, fra sin bopel i X, forledet han N14, født 0.0.2005, til å kle av seg naken foran web-kamera slik at han kunne se henne helt eller delvis naken via skype.
II
Straffeloven (1902) § 200 annet ledd annet punktum, jf. strl(1902) § 49
for å ha forledet barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferdsom nevnt i § 201.
Grunnlag:
a)
I perioden 26. februar til 10. april 2014, fra bopel i X, forsøkte han å forlede N16, født 0.0.2004, å sende nakenbilder og/eller vise seg naken på skype. Han lyktes ikke idet N16 ikke ønsket dette.
b)
I perioden 04. juni 2014 til 05. juni 2014, fra sin bopel i X, forsøkte han å forlede N17, født 0.0.2003, til å kle av seg naken på skype. Han lyktes ikke idet N17 ikke ønsket dette.
III
Straffeloven (1902) § 204 a første ledd bokstav a
for å ha produsert, innført, vært i besittelse av eller overlatt til en annen, eller mot vederlag å ha gjort seg kjent med fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn
Grunnlag:
Fredag 15. august 2014 på bopel i [adresse] i Y var han i besittelse av 11 bilder og 138 filmer som viser blant annet seksuelle overgrep mot barn og/eller som seksualiserer barn. Den totale lengden på filmene er på ca. 44 timer.
IV
Straffeloven (1902) § 201 bokstav c
for i ord eller handling å ha utvist seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd overfor barn under 16 år
Grunnlag:
a)
Til tid og sted som nevnt i post I grunnlag c, chattet han med N05, født 0.0.1998, med seksualisert innhold samt at han via skype viste frem sin penis og onanerte til han fikk utløsning.
b)
Til tid og sted som nevnt i post I, grunnlag d, sendte han bilde av seg selv naken og/eller viste han seg frem naken via skype til N06, født 0.0.2000.
c)
Til tid og sted som nevnt i post I, grunnlag e, chattet han med N07, født 0.0.2005, med seksualisert innhold, samt at han via skype viste frem sin penis, onanerte og hadde seksuell omgang med en plastikkvagina.
d)
I perioden 7. februar 2014 til 02. august 2014, fra sin bopel i X, sendte han via skype flere bilder av ei jente med naken overdel eller iført undertøy til N18, født 0.0.2005, samtidig som han utga seg for å være denne jenta.
e)
Til tid og sted som nevnt i post I, grunnlag f, chattet han med N08, født 0.0.2004, med seksualisert innhold, samt at han onanerte slik at N08 kunne overvære dette via skype.
f)
Til tid og sted beskrevet i post II, grunnlag a, fra sin bopel i X, chattet han med N16, født 0.0.2004, med seksualisert innhold hvor han utga seg for å være ei jente på 13 år, samt at han sendte henne flere nakenbilder.
g)
Tirsdag 11. mars 2014 fra sin bopel i X, chattet han med N19, født 0.0.2002, med seksualisert innhold, samt at han onanerte slik at N19 overværte dette via skype.
h)
I perioden 08. april 2014 til 15. juli 2014, fra sin bopel i X, viste han seg frem via skype til N20, født 0.0.2003, ved at han kledde seg naken og onanerte til han fikk utløsning.
i)
Tirsdag 1. mai 2014, fra sin bopel i X, chattet han med N21, født 0.0.2003, med seksualisert innhold, samt at han sendte henne en videolink av seksuell karakter.
j)
I perioden 25. februar 2014 til 30. juli 2014, fra sin bopel i X, sendte han flere nakenbilder av ei jente via skype til N09, født 0.0.2004, samtidig som han utga seg for å være denne jenta.
k)
Til tid og sted som nevnt i post I, grunnlag h, chattet han med N10 født 0.0.2002, med seksualisert innhold, samt at han viste seg frem på Web-kamera ved at han viste frem sin penis, onanerte og sendte bilder av seg selv kun iført undertøy slik at N10 kunne overvære dette via skype.
l)
I perioden 04 juni 2014 til 15. juni 2014, fra sin bopel i X, chattet han med N22, født 0.0.2004, på skype, samt at han sendte henne flere nakenbilder av gutter og av ei jente kun iført undertøy, og utga seg for å være denne jenta.
m)
I perioden 14. april 2014 til 12. august 2014, fra sin bopel i X, chattet han med N23, født 0.0.2003, med seksualisert innhold, samt at han onanerte slik at N23 overværte dette via skype.
n)
I perioden 01. mai 2013 til 10. august 2013, fra sin bopel i X, chattet han med N24, født 0.0.2002, med seksualisert innhold, samt at han tok frem sin penis og/eller onanerte slik at N24 kunne overvære dette via skype.
o)
Til tid og sted nevnt i post II, grunnlag b, utga han seg for å være ei jente på 13 år samtidig som han sendte bilder av ei jente iført undertøy via skype til N17, født 0.0.2003.
p)
Til tid og sted som nevnt i post I, grunnlag i, chattet han med N11 født 0.0.2000, med seksualisert innhold, samt at han via skype blant annet viste frem sin penis og onanerte. Han sendte også bilder av seg selv kun iført undertøy og/eller naken. Han sendte også bilder av ei jente iført undertøy og/eller naken samtidig som han utga seg for å være denne jenta.
q)
Til tid og sted som nevnt i post I, grunnlag k, chattet han med N13, født 0.0.2004, med seksualisert innhold og hvor han utga seg for å være ei 13 år gammel jente.
r)
Mandag 30. juni 2014, fra sin bopel i X, utga han seg for å være ei jente på 13 år og oversendte et nakenbile av en gutt via skype til N25, f. 0.0.2003.
s)
Til tid og sted som nevnt i post I, grunnlag j, viste han seg naken frem via skype til N12, født 0.0.2004.
t)
I perioden 22. juli 2014 til 23. juli 2014, fra sin bopel i X, sendte han via skype blant annet bilde av nakne menn og et bilde av ei jente iført skjørt og BH til N26, født 0.0.2001.
u)
Til tid og sted som nevnt i post I, grunnlag l, chattet han med N14 født 0.0.05, med seksuelt innhold, samt at han via skype sendte ett eller flere bilder av seksuell karakter.
v)
Onsdag 6. august 2014, fra sin bopel i X, chattet han med N27, født 0.0.2002, med seksualisert innhold, hvor han utga seg for å være ei jente på 12 år. Han sendte henne også et nakenbilde av en gutt via skype.
w)
Onsdag 13. august 2014, fra sin bopel i X, utga han seg for å være ei jente på 14 år samtidig som han sendte bilder av nakne menn via skype til N28, f. 0.0.2002.
V
Straffeloven (1902) § 201 bokstav c, jf. strl(1902) § 49
for i ord eller handling å ha utvist seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd overfor barn under 16 år
Grunnlag:
I perioden 03. mars 2014 til 25. mars 2014, fra bopel i X, viste han via skype blant annet frem sin penis og onanerte til han fikk utløsning, samt at han sendte bilder av seksuell karakter, til det han trodde var ei 10 år gammel jente.
Videre i tiltalebeslutningen angis:
Straffeloven (1902) § 62 første ledd kommer til anvendelse.
Påstand om inndragning, jf. straffeloven § 35, forbeholdes nedlagt for alt IT-utstyr brukt i forbindelse med de straffbare handlinger.
Påstand om erstatning/oppreisning til de fornærmede forbeholdes nedlagt. Påstanden vil bli nedlagt av bistandsadvokat for de saker hvor bistandsadvokat er oppnevnt.
Hovedforhandling ble holdt over fem dager, 15. – 17., 19. og 22. august 2016 i tinghuset i Eidsvoll. Tiltalte møtte og erkjente seg skyldig etter tiltalebeslutningen, unntatt for post I b hvoretter han erkjente seg ikke skyldig.
Retten mottok forklaring fra 13 vitner og én rettsoppnevnt sakkyndige, og det ble foretatt slik dokumentasjon som framgår av rettsboken.
Aktor la ned påstand om at tiltalte dømmes i samsvar med tiltalebeslutningen til fengsel ett år og tre måneder med fradrag av 25 dager for utholdt varetekt. Videre la aktor ned påstand om at tiltalte dømmes til å tåle inndragning av én Hewlett Packard PC og at han ikke idømmes sakskostnader.
Bistandsadvokaten, advokat Marianne Stein, nedla påstand om at tiltalte dømmes til, innen 14 dager, å betale:
1. N07 oppreisning fastsatt etter rettens skjønn, oppad begrenset til kr 50.000,-.
2. N03 oppreisning fastsatt etter rettens skjønn, oppad begrenset til kr 30.000,-.
3. N04 oppreisning fastsatt etter rettens skjønn, oppad begrenset til kr 15.000,-.
4. N05 oppreisning fastsatt etter rettens skjønn, oppad begrenset til kr 15.000,-.
5. N06 oppreisning fastsatt etter rettens skjønn, oppad begrenset til kr 15.000,-.
6. N11 oppreisning fastsatt etter rettens skjønn, oppad begrenset til kr 30.000,-.
7. N12 oppreisning fastsatt etter rettens skjønn, oppad begrenset til kr 30.000,-.
8. N13 oppreisning fastsatt etter rettens skjønn, oppad begrenset til kr 15.000,-.
Forsvarer la ned påstand om at tiltalte anses på mildeste måte og at han frifinnes for kravene om oppreisning.
Rettens vurdering
Den 16. september 2013 mottok politiet i Z anmeldelse fra mor til fornærmede N03 om at datteren hadde vært utsatt for seksualisert krenkelse via Internett. N03 ble avhørt på Barnehuset i Hamar. Det ble ikke funnet spor som kunne lede til noen mistenkt.
Den 28. juli 2014 mottok politiet i Oslo anmeldelse fra far til fornærmede N14 om at datteren hadde vært utsatt for seksualisert krenkelse via Internett. Politiet fant fram til en IP adresse lokalisert i [adresse] på X i Y. Saken ble overført til politiet på Romerike.
Politiet ransaket i [adresse] på X den 15. august 2014. Det ble beslaglagt datautstyr. Tiltalte ble pågrepet. På stedet, like etter pågripelsen, nektet tiltalte kjennskap til seksuelle krenkelser via nettet. I avhør på politihuset på Lillestrøm senere samme dag tilstod tiltalte seksuelle krenkelser via Internett, noe hanogså har gjort i senere avhør og under hovedforhandlingen.
Ved undersøkelse av en PC framkom blant annet logger fra Skype som viste kommunikasjon mellom tiltalte og de fornærmede. Ut fra opplysningene som framkom har politiet klart å identifisere 26 fornærmede, 25 jenter og én gutt. Fornærmede er avhørt. Videre framkom at tiltalte hadde lagret barnepornografiske bilder og filmer på PC.
Tiltaltes forklarte at han kom i kontakt med de fornærmede via fiktive profiler han hadde opprettet – [Brukernavn 1] (N30) og [Brukernavn 2] (N31). Han gikk inn på spillet MovieStarPlanet, der det for en stor del er unge jenter som spiller, og kom i kontakt med de fornærmede.
Etter at det var opprettet kontakt med de fornærmede, som var ni til ti år og noen litt eldre, kom tiltalte via N30 raskt inn på pubertet samt jentekropper og guttekroppers utvikling i den forbindelse. Han fikk så ofte de fornærmede til å kontakte seg via [Brukernavn 2] for at han skulle forklare om pubertet samt guttekroppens utvikling. Som retten skal komme nærmere tilbake til, utviklet det seg til at de fornærmede sendte bilder av seg til tiltalte. Bilder av de fornærmede lettkledd eller nakne og noen ganger direkte overføring av opptak via web-kamra. I motsatt retning sendte tiltalte bilder av unge jenter som han hadde funnet på nettet og som han utga seg for å være. Han sendte også i flere tilfelle direkte via web-kamra film av sitt kjønnsorgan. I noen tilfelle samtidig som han onanerte, enkelte ganger til han fikk utløsning. I enkelte tilfelle viste han at han førte en gummivagina på sin penis. I flere tilfelle ble de fornærmede forledet til å sende bilder av seg selv mot at tiltalte ga dem poeng på spill. Spillene var slik innrettet at det måtte betales for poeng, VIP eller annet, for å spille videre. Tiltalte betalte mer for nakenbilder enn bilder der de fornærmede var lettkledde.
Etter straffeloven 2005 § 3 kommer straffelovgivningen på handlingstiden til anvendelse. Likevel anvendes lovgivningen på tidspunktet for avgjørelsen når det fører til gunstigere resultat for tiltalte. På handlingstiden var straffeloven av 1902 gjeldende. Forholdene i post I og II reguleres i dag av straffeloven 2005 § 305 bokstav b som har en strafferamme på fengsel inntil ett år. Straffeloven 1902 § 200 andre ledd andre punktum har en strafferamme på fengsel inntil tre år. Det avgjørende er dog ikke strafferammen, men om gjeldende straffenivå vil gi gunstigere resultat. Forarbeidene til 2005 loven gir ingen konkret veiledning i straffenivået for forholdene her. Dog er det generelt slik at straffenivået for seksuallovbrudd ikke skal være mildere. Det vises til dom fra Høyesterett, HR-2016-1467-A, i avsnitt (14). Det vises også til Norsk spesiell strafferett 2. utgave av Magnus Matningsdal side 288 midt på. Retten legger til grunn at straffenivået ikke er mildere etter straffeloven 2005 § 305 bokstav b enn etter straffeloven 1902 § 200 andre ledd andre punktum, som da anvendelse. For øvrige forhold er ikke strafferammen senket. Retten legger til grunn at straffenivået ikke er senket. Reglene i 1902 loven anvendes for alle forholdene i tiltalen.
Tiltalebeslutningen post I a
Tiltalte forklarte at han ikke kunne huske konkret at han kommuniserte med N03. Han erkjente straffskyld da han ut fra Skype-loggen kunne se at han har forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen. Han ser dette som en typisk samtale han drev med.
Retten finner det hevet over tvil at tiltalte i tiden 6. mars til 15. mai 2012 var i kontakt med fornærmede N03 via Skype. Han var klar over hennes alder, hun skrev at hun var 11 år og ble 12, og at hun gikk i 6 klasse. Han forledet henne til å sende han sju bilder av seg. Noen av bildene viste ansiktet hennes. Også overkroppen ble vist. Minst ett av bildene viset hennes blottede bryst. Retten bygger særlig på Skype-logger og forklaring fra fornærmede i dommeravhør.
Tiltalte blir å dømme etter tiltalen.
Tiltalebeslutningen post I b
Tiltalte nektet straffskyld, han mente det i dette tilfelle kun var forsøk og ikke fullbyrdet handling. Han kunne ikke huske at det ble sendt bilder av seksuell karakter. I noen tilfelle ble det skrevet om bilder på chatten uten at det var tilfelle.
Retten finner det hevet over tvil at tiltalte mandag 11. mars 2013 bevisst forledet fornærmede N04, som da var 11 år – noe hun skrev, til å sende til han via Skype flere bilder av henne av seksuell karakter. Retten bygger på Skype-logg fra chatt mellom dem. Det tas gjentatte ganger opp at han skal betale henne. Det er tale både om 15 000 og 50 000. I kommunikasjon med andre fornærmede har det kommet klart fram at betaling av med 15 000 (som koster ca. 100 kroner å kjøpe) og 50 000 (som koster ca. 350 kroner å kjøpe) har vært for bilder av seksuell karakter. Videre framkommer at de ringes og det chattes om tiltalte ser noe og det bekrefter han, men litt dårlig på grunn av lyset. Videre chattes om nytt bilde og tiltalte skriver: «jeg så deg fint men ikke det under dyna … hvis du viser uten dyna over så går det». Deretter sendes flere bilder.
Tiltale blir å dømme etter tiltalen.
Tiltalebeslutningen post I c og IV a
Tiltalte forklarte at han chattet med fornærmede N05 med seksuelt tilsnitt over en to-års periode fram til august 2013. Han fikk henne til å sende fire bilder av seg, to der hun var naken og to der hun var lettkledd. Ved flere anledninger overførte han dirkete via web-kamra til henne av sin penis da han onanerte til han fikk utløsning.
Retten finner det hevet over tvil at tiltalte bevisst forledet fornærmede til å sende bildene av seg, to der hun var naken og to der hun kun var iført truse og bh slik fornærmede forklarte. Han chattet bevisst med henne om seksuelle forhold og han viste henne flere ganger dirkete via web-kamra at han onanerte til sædavgang. Fornærmede forklarte at hun trodd hun chattet med en gutt som var 17 år. Hun var 14 år. Retten bygger på tiltaltes forklaring, forklaring fra fornærmede og Skype-logg.
Tiltalte blir å dømme etter tiltalen.
Tiltalebeslutningen post I d og IV b
Tiltalte forklarte at han chattet med fornærmede N06 over et år til januar 2014, med store mellomrom mellom hver gang de chattet. Fornærmede viste seg naken for han via web-kamra. Han spurte henne om hun ville fingre seg, men det gjorde hun ikke. Han sendte bilder til henne.
Retten finner det hevet over tvil at tiltalte bevisst forledet fornærmede til å vise han via web-kamra film av at hun var naken. Han sendte også via web-kamra til henne der han blant annet viste sin blottede penis, slik fornærmede har forklart. Retten bygger på forklaring fra tiltalte og i tillegg forklaring fra fornærmede i dommeravhør samt Skype-logg.
Tiltalte blir å dømme etter tiltalen.
Tiltalebeslutningen post I e og IV c
Tiltalte forklarte at han chattet med fornærmede N07 i et halvt til ett års tid til august 2014. Fornærmede viste seg flere ganger for tiltalte naken via web-kamra, noen ganger samtidig som hun fingret seg. Flere ganger viste tiltalte sin blottede penis for fornærmede via web-kamra. Flere av gangene samtidig som han onanerte, også til han fikk utløsning, og ved et par anledninger førte han en plastikkvagina på sin penis.
Retten finner det hevet over tvil at tiltalte bevisst forledet fornærmede som var 9 år til å vise han direkte via web-kamra at hun var naken og at hun fingret seg. Han viste henne direkte via web-kamra flere ganger sin blottede penis som han noen ganger onanerte, enkelte av gangene til utløsning. Ved et par anledninger førte han en plastikkvagina på sin penis. Retten bygger på tiltaltes forklaring samt Skype-logg.
Tiltalte blir å dømme etter tiltalen.
Tiltalebeslutningen post I f og IV e
Tiltalte kunne ikke huske fornærmedes navn. Han erkjenner straffskyld da han ut fra Skype-loggen ser at han har forøvet disse forholdene.
Retten finner det hevet over tvil at tiltalte i perioden 10. februar til 1. april 2014 forledet fornærmede N08, som skrev hun var 10 år, til å vise han direkte via web-kamra at hun kledde seg naken og at hun tok på seg selv. Han viste for henne direkte via web-kamra at han onanerte. Retten bygger særlig på Skype-logg.
Tiltalte blir å dømme etter tiltalen.
Tiltalebeslutningen post I g og IV j
Tiltalte forklarte at han 10. april 2014 fikk fornærmede N09 til å sende bilder av seg selv med erigert penis. I perioden 25. februar til 30. juli 2014 sendte tiltalte flere bilder av nakne jenter, som han utgav for å være seg selv, til fornærmede.
Retten finner det hevet over tvil at tiltalte forledet fornærmede, som skrev han var 9 år, til å sende bilder til tiltalte der fornærmede var naken og hadde erigert penis. Tiltalte sendte bilder til fornærmede av nakne jenter som han utgav for å være seg selv. Retten bygger på forklaring fra tiltalte samt Skype-logg.
Tiltalte blir å dømme etter tiltalen.
Tiltalebeslutningen post I h og IV k
Tiltalte forklarte at han ikke husket dette direkte. Han erkjenner straffskyld da han ut fra Skype-loggen ser at han har forøvet disse forholdene.
Retten finner det hevet over tvil at tiltalte i april 2014 forledet fornærmede N10, som skrev hun var 11 år, til å sende seg bilder av fornærmede med blottede pupper. Tiltalte viste fornærmede direkte via Web-kamra at han var iført undertøy. Han viste sin penis samtidig som han onanerte. Retten bygger på forklaring fra fornærmede i dommeravhør og Skype-logg.
Tiltalte blir å dømme etter tiltalen.
Tiltalebeslutningen post I i og IV p
Tiltalte forklarte at han ikke husket dette direkte. Han erkjenner straffskyld da han ut fra Skype-loggen ser at han har forøvet disse forholdene.
Retten finner det hevet over tvil at tiltalte i juni 2014 bevisst forledet fornærmede N11 født 0.0.2000, som skrev hun var 12 år, til å sende han bilder via Skype av seg selv iført undertøy. Tiltalte chatten med henne med seksualisert innhold og på web-kamra via Skype viste han henne sin penis og onanerte. Han sendte også til henne bilder av seg selv der han kun var iført undertøy og han sendte henne bilder av ei jente kun iført undertøy og utga seg for å være den jenta. Retten bygger særlig på Skype-logg samt forklaring fra fornærmede i dommeravhør.
Tiltalte blir å dømme etter tiltalen.
Tiltalebeslutningen post I j og IV s
Tiltalte forklarte at han ikke husket dette direkte. Han erkjenner straffskyld da han ut fra Skype-loggen ser at han har forøvet disse forholdene.
Retten finner det hevet over tvil at tiltalte i juli 2014 bevisst forledet fornærmede N12, som skrev hun var 12 år, til å sende bilde av seg selv iført bikini. Han viste seg naken for henne via Skype. Retten bygger på Skype-logg og forklaring fra fornærmede i dommeravhør.
Tiltalte blir å dømme etter tiltalen.
Tiltalebeslutningen post I k og IV q
Tiltalte forklarte at han ikke husket dette direkte. Han erkjenner straffskyld da han ut fra Skype-loggen ser at han har forøvet disse forholdene.
Retten finner det hevet over tvil at tiltalte i juni 2014 bevisst forledet fornærmede N13, som skrev hun var 9 år, til å filme seg selv naken slik at han kunne overvære det via Skype. Han chattet med henne med seksualisert innhold og utga seg for å være ei 13 år gammel jente. Retten bygger på Skype-logg.
Tiltalte blir å dømme etter tiltalen.
Tiltalebeslutningen post I l og IV u
Tiltalte forklarte at han ikke husket dette direkte. Han erkjenner straffskyld da han ut fra Skype-loggen ser at han har forøvet disse forholdene. I avhør hos politiet forklarte han å huske navnet på fornærmede og at hun hadde vist seg naken foran kamra.
Retten finner det hevet over tvil at tiltalte i juli 2014 bevisst forledet fornærmede N14, som skrev hun var 9 år, til å kle seg naken foran web-kamra slik at han kunne overvære det via Skype. Han chattet med henne med seksualisert innhold og han sendte minst ett bilde til henne av seksuell karakter. Retten bygger på Skype-logg.
Tiltalte blir å dømme etter tiltalen.
Tiltalebeslutningen post II a og IV f
Tiltalte forklarte at han ikke husket dette direkte. Han erkjenner straffskyld da han ut fra Skype-loggen ser at han har forøvet disse forholdene.
Retten finner det hevet over tvil at tiltalte i tiden 26. februar til 10. april 2014 bevisst forsøkte å forlede fornærmede N16, som skrev hun var 10 år, til å sende nakenbilder av seg eller å kle seg naken foran web-kamra. Han lyktes ikke da fornærmede ikke gjorde det. Han chattet med henne med seksualisert innhold samtidig som han utga seg for å være 13 år og han sendte til henne flere nakenbilder. Retten bygger på Skype-logg.
Tiltalte blir å dømme etter tiltalen.
Tiltalebeslutningen post II b og IV o
Tiltalte forklarte at han mente å huske navnet på fornærmede, men han kunne ikke huske samtalen. Han erkjenner straffskyld da han ut fra Skype-loggen ser at han har forøvet disse forholdene.
Retten finner det hevet over tvil at tiltalte i juni 2014 bevisst forsøkte å forlede fornærmede N17, som skrev hun var 11 år, til å kle seg naken foran web-kamra. Han lyktes ikke da fornærmede ikke gjorde det. Han chattet med henne og utga seg for å være 13 år. Han sendte til henne bilder av ei jente iført undertøy. Retten bygger på Skype-logg.
Tiltalte blir å dømme etter tiltalen.
Tiltalebeslutningen post IV d
Tiltalte forklarte at han ikke husket dette direkte. Han erkjenner straffskyld da han ut fra Skype-loggen ser at han har forøvet forholdet.
Retten finner det hevet over tvil at tiltalte i perioden 7. februar til 2. august 2014 bevisst sendte til fornærmede N18, som skrev hun var 9 og blir 10 år, via Skype bilder av jente med naken overkropp og jente i kun undertøy samtidig som han utga seg for å være den jenta. Retten bygger på Skype-logg.
Tiltalte blir å dømme etter tiltalen.
Tiltalebeslutningen post IV g
Under hovedforhandlingen frafalt aktor tiltalebeslutningen post IV g etter bevisets stilling. Tiltalte frifinnes, jf. straffeprosessloven § 73 første ledd første punktum.
Tiltalebeslutningen post IV h
Tiltalte forklarte at han ikke huske dette direkte. Han erkjenner straffskyld da han ut fra Skype-loggen ser at han har forøvet forholdet.
Retten finner det hevet over tvil at tiltalte i perioden 8. april til 15. juli 2014 bevisst viste seg fram til fornærmede N20, som skrev hun var 11 år, via Skype ved at han kledde seg naken og onanerte til han fikk utløsning. Retten bygger på Skype-logg.
Tiltalte blir å dømme etter tiltalen.
Tiltalebeslutningen post IV i
Tiltalte forklarte at han mente å huske Skype-navnet på fornærmede. Han erkjenner straffskyld da han ut fra Skype-loggen ser at han har forøvet forholdet. Sex-videoen som ble sendt viser sex i dusjen.
Retten finner det hevet over tvil at tiltalte 1. mai 2014 bevisst chattet med fornærmede N21, som skrev hun var 11 år, med seksualisert innhold og han sendte til henne link til en video som viser sex utført i en dusj. Retten bygger på tiltaltes forklaring og på Skype-logg.
Tiltalte blir å dømme etter tiltalen.
Tiltalebeslutningen post IV l
Tiltalte forklarte at han ikke husket dette direkte. Han erkjenner straffskyld da han ut fra Skype-loggen ser at han har forøvet forholdet.
Retten finner det hevet over tvil at tiltalte i perioden 4. til 15. juni 2014 bevisst chattet med fornærmede N22, som skrev hun var 9 år, og sendte henne flere nakenbilder av gutter og av ei jente iført undertøy og utga seg for å være den jenta. Retten bygger på Skype-logg.
Tiltalte blir å dømme etter tiltalen.
Tiltalebeslutningen post IV m
Tiltalte forklarte at han husker chatten med fornærmede. Han husker at han runket så fornærmede kunne se det via Skype.
Retten finner det hevet over tvil at tiltalte i perioden 14. april til 12. august 2014 bevisst chattet med fornærmede N23, som skrev hun var 11 år, med seksualisert innhold samt at han onanerte så hun kunne overvære det via Skype. Retten bygger på forklaring fra tiltalte, forklaring fra fornærmede i dommeravhør og på Skype-logg.
Tiltalte blir å dømme etter tiltalen.
Tiltalebeslutningen post IV n
Tiltalte forklarte at han husket navnet på fornærmede. Han husker ikke chatten, men tror han viste fram penis. Han erkjenner straffskyld da han ut fra Skype-loggen ser at han har forøvet forholdet.
Retten finner det hevet over tvil at tiltalte i perioden 1. mai til 10. august 2013 bevisst chattet med fornærmede N24, som skrev hun var 12 år, med seksualisert innhold samt at han viste fram sin penis så hun kunne overvære det via Skype. Retten bygger på forklaring fra tiltalte, forklaring fra fornærmedes mor og på Skype-logg.
Tiltalte blir å dømme etter tiltalen.
Tiltalebeslutningen post IV r
Tiltalte forklarte at han ikke husket dette direkte. Han erkjenner straffskyld da han ut fra Skype-loggen ser at han har forøvet forholdet.
Retten finner det hevet over tvil at tiltalte 30. juni 2014 bevisst chattet med fornærmede N25, som skrev hun var 11 år, herunder utga han seg for å være en 13 år gammel jente og han sendte fornærmede nakenbilde av en gutt. Retten bygger på Skype-logg.
Tiltalte blir å dømme etter tiltalen.
Tiltalebeslutningen post IV t
Tiltalte forklarte at han ikke huske dette direkte. Han erkjenner straffskyld da han ut fra Skype-loggen ser at han har forøvet forholdet.
Retten finner det hevet over tvil at tiltalte i perioden 22. til 23. juli 2014 bevisst chattet med fornærmede N26, som skrev hun var 12 år, og sendte henne et bilde av nakne menn og et bilde av ei jente kun iført skjørt og BH. Retten bygger på Skype-logg.
Tiltalte blir å dømme etter tiltalen.
Tiltalebeslutningen post IV v
Tiltalte forklarte at han ikke husket dette direkte. Han erkjenner straffskyld da han ut fra Skype-loggen ser at han har forøvet forholdet.
Retten finner det hevet over tvil at tiltalte 6. august 2014 bevisst chattet med fornærmede N27, som skrev hun var 12 år, med seksualisert innhold og utgav seg for å være ei jente på 12 år. Han sendte fornærmede at bilde av nakne gutter via Skype. Retten bygger på Skype-logg.
Tiltalte blir å dømme etter tiltalen.
Tiltalebeslutningen post IV w
Tiltalte forklarte at han ikke huske dette direkte. Han erkjenner straffskyld da han ut fra Skype-loggen ser at han har forøvet forholdet.
Retten finner det hevet over tvil at tiltalte 13. august 2014 bevisst chattet med fornærmede
N28, som skrev hun var 12 år, med seksualisert innhold og utgav seg for å være ei jente på snart 14 år. Han sendte fornærmede at bilde av nakne gutter via Skype. Retten bygger på Skype-logg.
Tiltalte blir å dømme etter tiltalen.
Tiltalebeslutningen post V
Tiltalte forklarte at han ikke husket dette direkte. Han erkjenner straffskyld da han ut fra Skype-loggen ser at han har forøvet forholdet.
Retten finner det hevet over tvil at tiltalte i perioden 3. til 25. mars 2014 bevisst viste fram sin penis og onanerte til han fikk utløsning og sendte bilder av seksuell karakter til noen han trodde var ei jente på 10 år. Den tiltalte sendte til er ikke identifisert og dette blir da å se som et forsøk. Retten bygger på Skype-logg.
Tiltalte blir å dømme etter tiltalen.
Tiltalebeslutningen post III
Ved undersøkelse av PC som ble beslaglagt hos tiltalte på X den 15. august 2014 framkom 11 bilder og 138 filmer, med total spilletid på 44 timer, som viste seksuelle overgrep mot barn og seksualisering av barn. Barna framstår å være fra rundt 10 år og opp til 15 til 16 år. I et utdrag vises, barn som tar voksen manns penis i munnen, voksen mann som har samleie med barn, voksen person som innfører dildo i barns kjønnsåpning, barn som fører dildo i egen kjønnsåpning, barn som viser kjønnsorgan og rumpe, barn som fører vibrerende tannbørste mot eget kjønnsorgan, barn som tar på eget kjønnsorgan, barn som viser seg fram naken, barn som fører fingre inn i eget kjønnsorgan, barn som skifter truse, nakent barn.
Tiltalte forklarte at han i samme tidsrommet som han begikk forholdene som beskrevet i de øvrige postene i tiltalen fikk tak i bildene og filmene ved å søke med ordene teen og cam på et program på Internett. Han søkte og lot materialet lastes ned. Han beholdt materialet på sin PC, men så lite på det. Han videresendte ikke noe.
Tiltale blir å dømme etter tiltalen.
Straffutmåling
Tiltalte er en 31 år gammel tidligere ustraffet mann. Han skal ha straff for besittelse av barnepornografi, 12 tilfelle av forledelse av barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende adferd samt to forsøk på det samme og 22 tilfelle av utvist seksuell krenkende atferd overfor barn under 16 år samt ett forsøk på samme. Alle forholdene ville alene medført fengsel, straffeloven 1902 § 62 første ledd er anvendt.
For alle forholdene taler allmennprevensjonen for streng straff.
Da det gjelder straff for besittelsen av barnepornografien vises det til dommer fra Høyesterett, Rt-2002-1187 og Rt-2013-950. I siste dom ble det idømt fengsel i 8 måneder for besittelse av 28 filmer med spilletid på 14 timer og 35 minutter samt spredning. I saken mot tiltalte er det ikke tale om spredning, men det er et klart mer omfattende materiale, 11 bilder og 138 filmer med total spilletid på 44 timer. Retten tar for dette utgangspunkt i en straff på fengsel i 8 måneder.
For øvrige forholdene taler det skjerpende at tiltalte grovt har utnyttet tillitten han hadde opparbeidet til de fornærmede, som han visste var unge – fra omkring 9 år og litt oppover. Han var utspekulert da han kontaktet dem via til to profiler, N30 ([Brukernavn 1]) og N31 ([Brukernavn 2]). De fornærmede trodde de var i kontakt med ei jente og en gutt, som var litt eldre enn dem. Tiltalte brukte bevisst profilene for å påvirke de fornærmede barna. Det er gjennomgående at de fornærmede først kom i kontakt N30 ofte ved at tiltalte gikk inn på nettstedet MovieStarPlanet. N30 kom raskt inn på seksualitet og fikk dem til å kontakte profilen N31 som kunne forklare og vise mer om seksualitet. Som et ledd i manipuleringen av barna tilbød og ga tiltalte flere barn poeng på spill, noe som kostet penger. Barna kunne da spille mer. Ofte var motytelsen at de sendte helt eller delvis nakenbilder av seg eller at de viste seg helt eller delvis nakne på web-kamra. Tiltalte bedrev sin aktivitet over tid og han holdt på til han ble stoppet av politiet. Flere av de fornærmede barna sliter etter overgrepene. For flere består problemene i at de sliter med å stole på folk og å være alene samt med skyldfølelse og skam.
Retten har funnet noe veiledning i dom fra Høyesterett, Rt-2016-1467-A [Skal vel være HR-2016-1467-A – Lovdatas anm.], selv om det er mange ulikheter. Der ble far dømt til fengsel i seks måneder for ved ti anledninger å ha onanert i overvær av 14 år gammel datter. I dom fra Frostating lagmannsrett, LF-2012-66894, ble mann domfelt for blant annet å ha forledet 12 år gammel jente til å onanere foran web-kamra samt at han hadde onanert foran web-kamra, og noen andre forhold til fengsel i 120 dager. Men den saken er klart mindre omfattende enn det vi her står overfor.
For alle forholdene samlet tar retten utgangspunkt i en straff på fengsel i ett år og åtte måneder.
Tiltalte har hatt personlige problemer ved at han var klart overvektig og har tatt slakneoperasjon. Han har problemer på sin arbeidsplass ved at noen andre ansatte motarbeider han på grunn av saken. Ledelsen har tatt opp hans problemer, men det har ikke blitt helt borte. I forbindelse med hovedforhandlingen har problemene blusset opp. Retten finner dog ikke å kunne gi slike personlige belastninger for tiltalte særlig formildende betydning i denne saken, med dens art og omfang.
Det taler formildende at tiltalte har tilstått og har erkjent straffskyld for alle forhold med unntak for ett der han nektet straffskyld da han mente det kun var forsøk. Det får særlig vekt at tilståelsene vil kunne lette belastningene for de fornærmede. Saken er blitt noe mindre ressurskrevende å behandle. Det gis kompensasjon for tilståelsen ved at det trekkes fra fire måneder i straffen.
Det taler formildende at saksbehandlingstiden har vært noe lengre enn det som har vært nødvendig. Etter at tiltalte var pågrepet og beslag tatt i august 2014 ble saken etterforsket til i mai 2015, en tidsbruk som var nødvendig. Saken ble oversendt til statsadvokaten med politiets påtalemessige innstilling i oktober, statsadvokaten reiste tiltale 11. november og 24. desember innkom saken retten for berammelse. Den påtalemessige behandlingen har tatt noe for lang tid – anslagsvis et par måneder. Hovedforhandling ble berammet 10. mars 2016 og avholdt fra 15. august. Dom faller i dag 29. august, om lag åtte måneder etter at saken kom til retten. Retten har en for lang tidsbruk på fem måneder. Den for lange tidsbruken er totalt på sju måneder. Retten finner å kompensere for dette ved å trekke fra én måned i straffen.
Etter dette blir straffen å sette til fengsel i ett år og tre måneder.
Tiltalte har krav på fradrag i straffen for utholdt varetekt med 25 dager.
Inndragning
Etter straffeloven 1902 § 35 kan ting som har vært brukt ved en straffbar handling inndras. Én bærbar PC ble brukt ved straffbare handlinger – kommunikasjon med de fornærmede og oppbevaring av barnepornografi. Tiltalte hadde ikke innsigelse mot inndragning. Retten finner vilkårene oppfylt og at én Hewlett Packard bærbar PC skal inndras.
Oppreisning
Etter skadeserstatningsloven § 3-5 første ledd bokstav a kan den som forsettlig eller grovt uaktsomt har voldt skade på person pålegges å betale fornærmede oppreisning. Også psykisk skade omfattes. Retten finner vilkårene oppfylt og at de fornærmede som har krevd oppreisning skal tilkjennes det.
Retten finner det klart sannsynliggjort at den fornærmede som har krevd oppreisning er påført psykisk skade ved tiltaltes krenkelser av dem. Tiltalte har forsettlig påført de fornærmede de skadevoldende handlingene.
Retten har sett hen til den rettsoppnevnte sakkydiges generelle vurderingen om skade etter slike overgrep. Hun antar at seksuelle krenkelser over internett har del av de samme virkninger som overgrep som har foregått i virkeligheten. Det er foreløpig forsket lite på seksuelle overgrep via nettet, men skadevirkningene av seksuelle overgrep er veldokumenterte. Konsekvenser av at et barn i denne aldersgruppen har erfart svik og utnyttelse av en voksen er at de forventes å bli sårbare og å utvikle mistillit og utrygghet overfor andre. Dette kan vedvare. De kan bli forstyrret i måten å håndtere grenser overfor voksne på, de kan framstå som mer ukritiske i kontakten med voksne. At barn eksponeres for voksenseksualitet kan forstyrre deres seksuelle utvikling og medføre risiko for nye seksuelle overgrep og bli belastning i et senere parforhold relatert til dette temaet. Det er vanskelig å si noe sikkert om sannsynligheten for at barn vil få reaksjoner senere av å ha sendt nakenbilder av seg selv. Om barnet opplever å ha kontroll er av betydning. Barn som får hjelp og støtte vil være bedre rustet etterpå enn de som fortrenger saken uten å bearbeide og sortere inntrykkene. At barn blir minnet om saken for eksempel i forbindelse med hovedforhandlingen forventes å medføre at de får noe av de samme reaksjonens som de har erfart tidligere. Flere faktorer gjør enkelte barn mer sårbare enn andre barn. Negative faktorer er generelt svake evner (lav intelligens), fysiske skader som gjør det vanskelig å få venner, stor grad av innadvendthet eller impulsivt temperament, utilfredsstillende omsorgssituasjon eller tidligere erfaring med seksuelle overgrep, vold eller mobbing.
Fornærmede N03 hadde en sårbarhet fra tidligere. Hun var i behandling hos BUP. Retten finner det klart sannsynliggjort at tiltalte ved sine overgrep påførte fornærmede skade. Hun har vært tilbakeholden med å forklare om forholdene. Hun ble mer usikker og redd etter overgrepet. Hun sliter med å stole på folk i større grad etter overgrepet. Fremdeles sliter hun og det skyldes i alle fall for en del overgrepet. Retten bygger i det vesentlige på forklaring fra fornærmedes mor sammenholdt med den sakkyndiges generelle utredning. Oppreisningen finnes passende satt til 30 000 kroner.
Fornærmede N04 var sårbar etter tidligere svik via nettstedet MovieStarPlanet. Retten finner det klart sannsynliggjort at overgrepet tiltalte utsatte henne for i alle fall medvirket til psykisk skade hun har. Fra høsten 2013 fikk hun klart mer angst i seg. Hun har slitt på skolen, men det går bedre etter at hun har fått god hjelp av skolen. Hun har flyttet fra Bergen til Sverige, også det kan ha medvirket. Men retten finner det allikevel klart sannsynliggjort at overgrepene har medvirket til skaden hun har ved angst og problemer med å fungere sosialt. Det er blitt bedre, men er ikke borte. Retten bygger i det vesentlige på forklaring fra fornærmedes mor sammenholdt med den sakkyndiges generelle utredning. Oppreisningen finnes passende satt til 15 000 kroner.
Fornærmede N05 følte seg dum da hun fikk vite at hun var lurt og manipulert av tiltalte. Retten finner det klart sannsynliggjort at hun er påført skade av overgrepet tiltalte utsatte henne for. Hun har fått vansker med å stole på folk. Hun har vonde drømmer. Hun har mareritt om tiltalte. Problemene har avtatt noe, men er fortsatt tilstede. Retten bygger i det vesentlige på forklaring fra fornærmede sammenholdt med den sakkyndiges generelle utredning. Oppreisningen finnes passende satt til 15 000 kroner.
Fornærmede N06 var en normalt oppegående jente, utadvendt og sosial. Retten finner det klarte sannsynliggjort at hun ble påført skade ved overgrepet tiltalte utsatte henne for. Etter overgrepet forandret hun seg. Hun ble innesluttet og aggressiv. Satt mye på rommet sitt. Hun fikk mye vondt i magen. Hun ville ikke fortelle om overgrepet. Da det ble tatt opp ble hun sint. Hun fikk skyldfølelse og gråt. For tiden blir hun bedre og bedre. Hun har ikke vært hos psykolog, men foreldrene har bearbeidet ettervirkningene ved å snakke med henne. Retten bygger i det vesentlige på forklaring fra fornærmedes mor sammenholdt med den sakkyndiges generelle utredning. Oppreisningen finnes passende satt til 15 000 kroner.
Fornærmede N07 var en samvittighetsfull, stille og rolig jente som likte å hjelpe folk. Hun var glad og positiv. Retten finner det klart sannsynliggjort at hun ble påført skade av overgrepet tiltalte utsatte henne for. Hun har slitt veldig etter overgrepet. Hun ville ikke ligge på sitt eget rom lengre og hun ville ikke legge seg før hennes mor la seg. Hun ville ikke være alene hjemme og hun ville ikke gå til venner. Hun fikk oppfølging fra BUP over et halvt år. Hun er bedre nå enn det hun var en periode. Retten bygger i det vesentlige på forklaring fra fornærmedes mor sammenholdt med den sakkyndiges generelle utredning, og epikrise fra BUP. Oppreisningen finnes passende satt til 50 000 kroner.
Fornærmede N11 var en smilende og blid jente, men med mange utfordringer. Hun har total hypophysesvikt / binyresvikt og hun har lett psykisk utviklingshemming. Hun er 16 år, men fungere på flere områder som en 6 – 8 åring. Retten finner det klart sannsynliggjort at hun ble påført skade av overgrepet tiltalte utsatte henne for. Etter overgrepet har hun følt skyld, hun føler at hun har gjort noe galt. Hun er redd for at tiltalte skal oppsøke eller kontakte henne. Hun tar lettere til tårer og blir lettere aggressiv enn det hun ble i tiden før overgrepet. Hun liker ikke å se nærkontakt mellom mennesker. Hun har fått oppfølging av BUP og er henvist videre til HAB-team. Retten bygger i det vesentlige på forklaring fra fornærmedes mor sammenholdt med den sakkyndiges generelle utredning, og skriv fra BUP. Oppreisningen finnes passende satt til 30 000 kroner.
Fornærmede N12 var en sprudlende, utadvendt og kontaktsøkende jente. Retten finner det klart sannsynliggjort at hun ble påført skade av overgrepet tiltalte utsatte henne for. Etter overgrepet ble kjent for hennes mor ved at politiet ringte ville ikke fornærmede snakke om det som hadde skjedd. Hun var redd og la lokk på saken. Hun er redd for at tiltalte skal oppsøke henne. Hun tør ikke være hjemme alene. Hun har fått problemer med å sove. Hun tørr ikke å være alene i huset hjemme, i ferier må hun ha noen hos seg. Hun har slitt på skolen. Retten bygger i det vesentlige på forklaring fra fornærmedes mor sammenholdt med den sakkyndiges generelle utredning. Oppreisningen finnes passende satt til 30 000 kroner.
Fornærmede N13 var en snill, rolig og flink jente. Retten finner det klart sannsynliggjort at hun ble påført skade av overgrepet tiltalte utsatte henne for. Etter overgrepet er hun blitt redd. Hun klarer mindre enn før. Det er blitt problematisk for henne å gå ut å handle alene. Hun vil ikke være ute alene så mye mer, hun vil være mer hjemme med mor og far. Hun vil ikke snakke om saken. Det ble bedre, men da hun fikk vite om saken for retten ble belastningene sterkere igjen. Retten bygger i det vesentlige på forklaring fra fornærmedes mor sammenholdt med den sakkyndiges generelle utredning. Oppreisningen finnes passende satt til 15 000 kroner.
Sakskostnader
Aktor påstod tiltalte ikke idømt sakskostnader. Sakskostnader idømmes ikke. Det er lagt vekt på at tiltalte har tilstått og at hans økonomi vil bli svekket ved oppreisningene han er dømt til å betale.
Dommen er enstemmig. Dommen er ikke avsagt tidligere på grunn av arbeidet med å utforme den.
Domsslutning
1.
N01, født 0.0.1984, frifinnes for tiltalebeslutningen post IV g.
2.
N01, født 0.0.1984, dømmes for overtredelse av straffeloven 1902 § 200 andre ledd andre punktum, straffeloven 1902 § 200 andre ledd andre punktum, jf. § 49, straffeloven 1902 § 204 a første ledd bokstav a, straffeloven 1902 § 201 bokstav c og straffeloven 1902 § 201 bokstav c, jf. § 49, sammenholdt med straffeloven 1902 § 62 første ledd, til fengsel i 1 -ett- år og 3 -tre- måneder. I straffen fragår 25 -tjuefem- dager for utholdt varetekt.
3.
I medhold av straffeloven § 35 inndras en Hewlett Packard bærbar PC.
4.
N01 dømmes til, innen 2 -to- uker fra dommens forkynnelse, å betale oppreisning til

N07 med 50 000 -femtitusen- kroner,

N03 med 30 000 -trettitusen- kroner,

N04 med 15 000 -femtentusen- kroner,

N05 med 15 000 -femtentusen- kroner,

N06 med 15 000 -femtentusen- kroner,

N11 med 30 000 -trettitusen- kroner,

N12 med 30 000 -trettitusen- kroner og

N13 med 15 000 -femtentusen- kroner.