LE-2016-38512

En 21 år gammel mann ble dømt for seksualforbrytelser etter strl. (1902), herunder en rekke voldtekter og voldtektsforsøk over internett. Domfelte hadde tvunget de fornærmede til å sende seksualiserte bilder til ham og foreta seksuell omgang foran webkamera. Det var til sammen minst 135 fullbyrdede voldtekter overfor 16 fornærmede, samt forsøk på voldtekt overfor 4 fornærmede. De fleste var under 16 år, noen ned mot 12 år.

Straffen ble satt til 9 år fengsel etter fradrag på 3 år hovedsakelig på grunn av domfeltes tilståelse, men også noe som følge av hans unge alder og etterfølgende forhold. Det framgår av tingrettens dom TNERO-2015-155920 (se under) at oppreisningserstatningen til de fornærmede ble differensiert etter en konkret rimelighetsvurdering til beløp mellom 75 000 til 175 000 kr.

Les mer om hvordan og når man bør anmelde nettovergrep, hvorvidt man har krav på bistandsadvokat og mulighetene for oppreisningserstatning fra gjerningspersonen og Kontoret for voldsoffererstatning i de øvrige artiklene på nettovergrep.no.

 

Eidsivating lagmannsrett – LE-2016-38512
Saken gjelder anke over straffutmåling for et stort antall overtredelser av straffeloven (1902) kapittel 19 om seksualforbrytelser, herunder mange voldtekter, samt utmåling av oppreisningserstatning for én av de fornærmede.
Oslo statsadvokatembeter har 24. september 2015 satt A, født 0.0.1995, under tiltale for overtredelse av:
I
Straffeloven § 192 første ledd bokstav c
for ved vold eller ved truende adferd å ha fått noen til å ha seksuell omgang med en annen eller til å ha utført tilsvarende handlinger med seg selv.
Grunnlag:
a)
Gjentatte ganger i perioden mars 2013 til september 2014, fra bopel i [sted], etter først å ha forledet N01, f. 0.0.1994 til med mobiltelefon å sende bilder av seg selv naken, truet han via data/telefon N01 til å onanere mens han overvar dette via Skype og filmet deler av dette. Truslene gikk ut på at om N01 ikke gjorde som han sa, ville han legge nakenbilder av N01 på internett, sende dem til hans venner og/eller ødelegge fremtiden hans.
b)
Gjentatte ganger i perioden* mai mars 2013 til juni 2014, fra bopel i [sted], etter først å ha forledet N02 f. 0.0.1997 til å sende bilder av seg selv naken, truet han via data/telefon N02 til å onanere mens han overvar dette via Skype og/eller til å sende ham bilder og/eller film av at han onanerte. Truslene gikk ut på at om N02 ikke gjorde som han sa, ville han legge nakenbilder av N02 på internett, sende dem til hans venner og/eller ødelegge fremtiden hans.
c)
Gjentatte ganger i perioden september 2013 til desember 2013, fra bopel i [sted], etter først å ha forledet N03, f. 0.0.1998 til med mobiltelefon å sende bilder av seg selv naken, truet han via data/telefon N03, til å ta bilder av og/eller filme at han onanerte, og sende dette til ham, og/eller til å onanere mens han overvar dette via Skype, og filmet deler av dette. Truslene gikk ut på at om ikke N03 gjorde som han sa, ville han legge nakenbilder av N03 på internett, ødelegge fremtiden hans og/eller lignende.
d)
Gjentatte ganger i perioden november 2013 til april 2014, fra bopel i [sted], etter først å ha forledet N04, f. 0.0.1997 til med mobiltelefon å sende bilder av seg selv naken, truet han via data/telefon N04 til å onanere mens han overvar dette via Skype, og filmet deler av dette, og/eller til å sende ham bilder og/eller film av at han onanerte. Truslene gikk ut på at om N04 ikke gjorde som han sa, ville han legge nakenbilder av N04 på internett.
e)
Gjentatte ganger i perioden høsten 2013 til* juli august 2014, fra bopel i [sted], etter tidligere å ha forledet N05, f. 0.0.1996 til å sende nakenbilder av seg selv, truet han via data/telefon N05 til å onanere mens siktede overvar dette via Skype. Truslene gikk ut på at om N05 ikke gjorde som han sa, ville han legge nakenbilder av N05 på internett, sende dem til hans venner og/eller ødelegge fremtiden hans.
f)
Gjentatte ganger i perioden desember 2013 til våren 2014, fra bopel i [sted], etter først å ha forledet N06, f. 0.0.1996 til å sende nakenbilder av seg selv, truet han via data/telefon N06 til å onanere mens han overvar dette via Skype, og filmet deler av dette. Truslene gikk ut på at om N06 ikke gjorde som han sa, ville han legge nakenbilder av N06 på internett, ødelegge fremtiden hans og/eller lignende.
g)
Gjentatte ganger i perioden januar 2014 til sommeren 2014 fra bopel i [sted], etter først å ha forledet N07, f. 0.0.1997 til å sende nakenbilder eller -film av seg selv, truet han via data/telefon N07 til å onanere mens han overvar dette via Skype og/eller til å sende ham bilder og/eller film av at N07 onanerte. Truslene gikk ut på at om N07 ikke gjorde som han sa, ville han legge nakenbilder av N07 på internett og/eller ødelegge fremtiden hans.
h)
8. april 2014, fra bopel i [sted], etter tidligere å ha forledet N08, f. 0.0.1998 til å sende nakenbilder av seg selv, truet han via data/telefon N08 til å onanere mens han overvar dette via Skype. Truslene gikk ut på at om N08 ikke gjorde som han sa, ville han legge nakenbilder av N08 på internett, sende dem til hans venner og/eller ødelegge fremtiden hans.
i)
Gjentatte ganger i perioden mai til oktober 2014, fra bopel i [sted], etter først å ha forledet N09, f. 0.0.1999 til med mobiltelefon å sende bilder av seg selv naken, truet han via data/telefon N09 til å onanere mens siktede overvar dette via Skype, og filmet deler av dette, og/eller til å sende han bilder og/eller film av at han onanerte. Truslene gikk ut på at om N09 ikke gjorde som han sa, ville han legge nakenbilder av N09 på internett og/eller ødelegge fremtiden hans.
j)
Gjentatte ganger i perioden* juli mars 2013 til august september 2014, fra bopel i [sted], etter først å ha forledet N10, f. 0.0.1996 til å sende nakenbilder av seg selv, truet han via data/telefon N10 til å onanere mens han overvar dette via Skype, og filmet deler av dette, og/eller til å sende ham bilder og/eller film av at han onanerte. Truslene gikk ut på at om N10 ikke gjorde som han sa, ville han legge nakenbilder av N10 på internett og/eller ødelegge fremtiden hans.
k)
En eller flere ganger i perioden 27. til 28.10.14, fra bopel i [sted], etter at han i juli 2014 forledet N11, f. 0.0.1999 til å sende nakenbilder av seg, truet han via data/telefon N11 til å ta bilder av og/eller filme at han onanerte, og sende dette til han. Truslene gikk ut på at om N11 ikke gjorde som han sa, ville han legge nakenbilder av N11 på internett, ødelegge fremtiden hans og/eller lignende.
l)
Ved to anledninger i perioden 10. til 11. juli 2014, fra bopel i [sted], etter først å ha forledet N12, f. 0.0.2000 til å sende nakenbilder av seg, truet han via data/telefon N12 til å onanere mens han overvar dette via Skype og filmet deler av dette. Truslene gikk ut på at om N12 ikke gjorde som han sa, ville han legge nakenbilder av N12 på internett.
m)
11. juli 2014 og en til tre uker rundt denne datoen, fra bopel i [sted], etter først å ha forledet N13, f. 0.0.1998 til å sende bilder av seg selv naken via Skype og/eller til å opptre naken på Skype mens han tok bilder og/eller filmet dette, truet han N13 til å onanere mens han overvar dette via Skype. Truslene gikk ut på at om N13 ikke gjorde som han sa, ville han legge nakenbilder av N13 på internett og/eller ødelegge fremtiden hans.
n)
Gjentatte ganger i perioden mai til desember 2014, fra bopel i [sted], etter først å ha forledet N14, f. 0.0.1999 til med mobiltelefon å sende bilder av seg selv naken, truet han via data/telefon N14 til å onanere og sende filmen til han via KIK, samt til å onanere og/eller til å innføre en gjenstand analt, mens han overvar dette via Skype og filmet deler av dette. Truslene gikk ut på at om N14 ikke gjorde som han sa, ville han legge nakenbilder av N14 på internett.
o)
Gjentatte ganger i perioden fra slutten av august til oktober 2014, fra bopel i [sted], etter først å ha forledet N15, f. 0.0.1999 til med mobiltelefon å sende bilder av seg selv naken, truet han via data/telefon N15 til å onanere samt innføre en dildo en eller flere ganger analt, mens han overvar dette via Skype og filmet dette, samt truet han N15 til å fotografere og/eller filme at N15 onanerte, og sende bildene/filmene til han på Snap Chatchat og/eller KIK. Truslene gikk ut på at om N15 ikke gjorde som han sa, ville han legge nakenbilder av N15 på internett, ødelegge fremtiden hans og/eller lignende.
p)
26. oktober 2014, etter tidligere å ha forledet N16, f. 0.0.1997 til å sende nakenbilder og/eller film av seg selv, truet han via data/telefon N16 til å onanere mens han overvar dette via Skype, og filmet dette. Truslene gikk ut på at om N16 ikke gjorde som han sa, ville han legge nakenbilder av N16 på internett, sende dem til hans venner og/eller ødelegge fremtiden hans.
II
Straffeloven § 192 første ledd bokstav c, jf. strl §49
for ved vold eller ved truende adferd* å ha forsøkt å fått noen til å ha seksuell omgang med en annen eller til å ha utført tilsvarende handlinger med seg selv
Grunnlag:
a)
Onsdag 3. april 2013, fra bopel i [sted], etter først å ha forledet N17, f. 0.0.1996 til å sende nakenbilder av seg selv, truet han via data/telefon N17 til å onanere mens han skulle overvære dette via Skype og/eller til å skulle sende han bilder og/eller film av at han onanerte. Truslene gikk ut på at om N17 ikke gjorde som han sa, ville han legge nakenbilder av N17 på internett og/eller ødelegge fremtiden hans. Han lyktes ikke idet N17 ikke fulgte instruksene hans.
b)
Søndag 16. februar 2014, fra bopel i [sted], etter først å ha forledet*  N18 N18, f. 0.0.1999 til å sende et bilde av seg selv i boksershorts, truet han via data/telefon N18 til å onanere mens han skulle overvære dette via Skype. Truslene gikk ut på at om N18 ikke gjorde som han sa, ville han legge bildet av N18 på internett og/eller ødelegge fremtiden hans. Han lyktes ikke idet N18 ikke fulgte instruksene fra hans.
c)
Søndag 6. april 2014 fra bopel i [sted], etter først å ha forledet N19, f. 0.0.1996 til å sende nakenbilder eller -film av seg selv, truet han via data/telefon N19 til å onanere mens han skulle overvære dette via Skype og/eller til å sende han bilder og/eller film av at han onanerte. Truslene gikk ut på at om N19 ikke gjorde som han sa, ville han legge nakenbilder av N19 på internett og/eller delegge fremtiden hans. Han lyktes ikke idet N19 ikke fulgte instruksene hans.
d)
Onsdag 9. april 2014, fra bopel i [sted], etter først å ha forledet N20, f. 0.0.1997 til å sende nakenbilder eller -film av seg selv, truet han via data/telefon N20 til å onanere mens han skulle overvære dette via Skype og/eller til å skulle sende han bilder og/eller film av at han onanerte. Truslene gikk ut på at om N20 ikke gjorde som han sa, ville han legge nakenbilder av N20 på internett og/eller ødelegge fremtiden hans. Han lyktes ikke idet N20 ikke fulgte instruksene hans og brøt kontakten.
e)* I august 2014, etter at han i juli og august 2014 hadde forledet N21, f. 0.0.1996 til å sende bilder av seg selv naken og onanere mens han overvar og filmet dette via Skype, truet han via data/telefon N21 til å onanere mens han skulle overvære dette via Skype. Han lyktes ikke idet N21 kuttet kontakten med han.
III
Straffeloven § 200 annet ledd annet punktum
for å ha forledet barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferdsom nevnt i § 201.
Grunnlag:
a)
Gjentatte ganger* i perioden fra mai til 22. august våren 2013, fra bopel i [sted], forledet han N02, f. 0.0.1997 til å onanere mens han overvar dette via Skype og/eller til å sende han bilder og/eller film av at han onanerte.
b)
Gjentatte ganger i perioden beskrevet i post I, grunnlag c, fra bopel i [sted], forledet han N03, f. 0.0.1998 til å ta bilder av seg selv naken, onanere seg selv og/eller lignende.
c)
Lørdag 29. mars 2014, og i forkant av dette, fra bopel i [sted], forledet han N22, født 0.0.2001 til via Skype å vise seg naken fra flere vinkler, ‘spille gitar’ med penis og/eller lignende.
d)
I perioden 6. – 7. april 2014, fra bopel i [sted], forledet han N23, f. 0.0.1999 til å onanere mens han overvar dette via Skype og/eller til å sende ham bilder av at han var naken.
e)
Til tid og på sted beskrevet i post I, grunnlag h, og noen dager forut for dette, forledet han N08, født 0.0.1998 til å ta bilder og/eller film av seg selv naken, onanere seg selv og/eller lignende.
f)
Gjentatte ganger i perioden beskrevet i post I, grunnlag i, fra bopel i [sted], og noen dager forut for dette, forledet han N09, født 0.0.1999 til å ta bilder av seg selv naken, onanere seg selv og/eller lignende.
g)
Gjentatte ganger 10. juli 2014, og forut for dette, fra bopel i [sted], forledet han N12, f. 0.0.2000 til å ta bilder av seg selv naken, onanere seg selv og/eller lignende.
h)
I perioden ca. 10. juli til 18. august 2014, fra bopel i [sted], forledet han N24, f. 0.0.1999 til å onanere mens han overvar dette via Skype og/eller til å sende ham nakenbilder.
i)
Til tid og på sted beskrevet under post I, grunnlag m, forledet han N13, f. 0.0.1998 til å sende bilder av seg selv naken.
j)
Gjentatte ganger i perioden beskrevet i post I, grunnlag n, fra bopel i [sted], forledet han via data/telefon N14, f. 0.0.1999 til å ta bilder av seg selv naken, onanere seg selv og/eller lignende.
k)
Gjentatte ganger i perioden beskrevet i post I, grunnlag o, forledet han N15, f. 0.0.1999 til å ta bilder av seg selv naken, onanere seg selv og/eller lignende.
IV
Straffeloven § 200 annet ledd annet punktum, jf. strl §49
for å ha* forsøkt å forledet barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferdsom nevnt i § 201.
Grunnlag:
a)
I perioden 26 – 27. mars 2014, fra bopel i [sted],* forsøkte han å forlede N25, f. 0.0.1999 til å vise seg naken mens han overvar dette via Skype. Han lyktes ikke idet N25 ikke fulgte instruksjonene.
b)
Tirsdag 8. april 2014, fra bopel i [sted], forsøkte han å forlede N26, f. 0.0.2000 til via Skype, telefon og/eller lignende å sende bilder og/eller film av at han onanerte og/eller lignende. Han lyktes ikke idet N26 ikke sendte bilder og brøt kontakten.
V
Straffeloven § 201 bokstav c
for i ord eller handling å ha utvist seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd overfor barn under 16 år
Grunnlag:
a)
Gjentatte ganger i perioden beskrevet i post III, grunnlag a, chattet han med N02, f. 0.0.1997 med seksualisert innhold og sendte N02 bilder av en jente naken.
b)
Gjentatte ganger i perioden beskrevet i post I, grunnlag c, chattet han med N03, f. 0.0.1998 med seksualisert innhold og sendte N03 bilder av en jente naken.
c)
Til tid og på sted beskrevet i post II, grunnlag b, og noen dager forut for dette, chattet han med N18, f. 0.0.1999 med seksualisert innhold.
d)
Til tid og på sted beskrevet i post IV, grunnlag a, chattet han med N25, f. 0.0.1999 med seksualisert innhold.
e)
Til tid og på sted beskrevet i post III, grunnlag d, chattet han med N23, f. 0.0.1999 med seksualisert innhold og sendte N23 bilder av en jente naken.
f)
Gjentatte ganger i perioden beskrevet i post III, grunnlag e, fra bopel i [sted], chattet han med N08, født 0.0.1998 med seksualisert innhold og sendte N08 bilder av en jente naken.
g)
Gjentatte ganger i perioden beskrevet i post III, grunnlag f, fra bopel i [sted], chattet han med N09, født 0.0.1999 med seksualisert innhold og sendte N09 bilder av en jente naken.
h)
En eller flere ganger i perioden beskrevet i post VI, grunnlag o, fra bopel i [sted], chattet han med N11, født 0.0.1999 med seksualisert innhold og sendte N11 bilder av en jente naken.
i)
Gjentatte ganger i perioden beskrevet i post I, grunnlag l, fra bopel i [sted],chattet han med N12, født 0.0.2000, med seksualisert innhold og sendte han bilder av en jente naken.
j)
Til tid og sted beskrevet i post III, grunnlag h, chattet han med N24, f. 0.0.1999 med seksualisert innhold og sendte N24 bilder av en jente naken.
k)
Gjentatte ganger i perioden beskrevet i post I, grunnlag m, fra bopel i [sted], chattet han med N13, f. 0.0.1998 med seksualisert innhold og sendte N13 bilder av en jente naken.
l)
Gjentatte ganger i perioden beskrevet i post I, grunnlag o, fra bopel i [sted], chattet han med N15, født 0.0.1999 med seksualisert innhold og sendte N15 bilder av en jente naken.
m)
Gjentatte ganger i perioden beskrevet i post I, grunnlag n, fra bopel i [sted], chattet han med N14, født 0.0.1999 med seksualisert innhold og sendte N14 bilder av en jente naken.
VI
Straffeloven § 204 a første ledd bokstav a
for å ha produsert og/eller vært i besittelse av fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn
Grunnlag:
a)
Gjentatte ganger i perioden mars 2013 til august 2014, og i forkant av dette, produserte og/eller var han i besittelse av bilder og film som viser N10, f. 0.0.1996 naken og/eller mens han onanerer, fremskaffet slik beskrevet i post I, grunnlag j. Han overlot til andre ett eller flere bilder som viser N10 naken ved at han publiserte bildene på Instagram.
b)
Gjentatte ganger i perioden omkring 14. mars 2013, produserte og/eller var han i besittelse av bilder og film som viser N27, født 0.0.1995 naken og/eller mens han onanerer, fremskaffet ved å forlede og/eller be N27 sende ham bilder og/eller film, og ved å filme at N27 onanerte mens han overvar dette via Skype.
c)
Gjentatte ganger i perioden beskrevet i post I, grunnlag b, produserte og/eller var han i besittelse av bilder og film som viser N02, f. 0.0.1997 naken og/eller mens han onanerer, fremskaffet som beskrevet i post III, grunnlag a, og post I, grunnlag b.
d)
Gjentatte ganger i perioden beskrevet i post I, grunnlag c, produserte og/eller var han i besittelse av bilder og film som viser N03, født 0.0.1998 naken og/eller mens han onanerer, fremskaffet som beskrevet i post III, grunnlag b, og post I, grunnlag c.
e)
Gjentatte ganger høsten 2013 til* 16. mars 31. oktober 2014, produserte og/eller var han i besittelse av bilder og film som viser N05, f. 0.0.1996 naken og/eller mens han onanerer, fremskaffet som beskrevet i post I, grunnlag e. Han overlot til andre et eller flere bilder som viser N05 naken ved at han publiserte bildene på Instagram.
f)
Gjentatte ganger i perioden høsten 2013 til sommeren 2014, produserte og/eller var han i besittelse av bilder og film som viser N07, f. 0.0.1997 naken og/eller mens han onanerer, fremskaffet som bekrevet i post I, grunnlag g.
g)
Gjentatte ganger i perioden beskrevet i post I, grunnlag d, og i forkant av dette, produserte og/eller var han i besittelse av bilder og film som viser N04, f. 0.0.1997 naken og/eller mens han onanerer, fremskaffet som beskrevet i post I, grunnlag d. Han overlot til andre et bilde som viser N04 naken ved at han sendte dette til N28 via KIK.
h)
Gjentatte ganger i perioden beskrevet i post I, grunnlag f, produserte og/eller var han i besittelse av bilder og film som viser N06, født 0.0.1996 naken og/eller mens han onanerer, fremskaffet som beskrevet i post I, grunnlag f.
i)
Til tid og på sted beskrevet i post V, grunnlag c, produserte og/eller var han i besittelse av et bilde som viser N18, f. 0.0.1999 i boksershorts, fremskaffet som beskrevet i post V, grunnlag c, og post II, grunnlag b.
j)
Til tid og på sted beskrevet under post III, grunnlag d, produserte og/eller var han i besittelse av bilder som viser N23, f. 0.0.1999 naken og/eller mens han onanerer, fremskaffet som beskrevet i post III, grunnlag d.
k)
Gjentatte ganger i perioden beskrevet i post III, grunnlag e, produserte og/eller var han i besittelse av bilder og film som viser N08, født 0.0.1998, naken og/eller mens han onanerer, fremskaffet som beskrevet i post III, grunnlag e, og post I, grunnlag h.
l)
Gjentatte ganger til tid og sted beskrevet i post II, grunnlag d, produserte og/eller var han i besittelse av bilder og film som viser N20, f. 0.0.1997 naken, fremskaffet som beskrevet i post II, grunnlag d.
m)
Gjentatte ganger i perioden beskrevet i post I, grunnlag n, produserte og/eller var han i besittelse av bilder og film som viser N14, f. 0.0.1999 naken og/eller mens han onanerer, fremskaffet som beskrevet i post III, grunnlag j, og post I, grunnlag n.
n)
Gjentatte ganger i perioden beskrevet i post III, grunnlag f, produserte og/eller var han i besittelse av bilder og film som viser N09, født 0.0.1999 naken og/eller mens han onanerer, fremskaffet som beskrevet i post III, grunnlag f, og post I, grunnlag i.
o)
Gjentatte ganger i perioden sommeren 2014 til 28. oktober 2014, produserte og/eller var han i besittelse av bilder og film som viser N11, født 0.0.1999 naken og/eller mens han onanerer, fremskaffet som beskrevet i post I, grunnlag k.
p)
Gjentatte ganger i perioden beskrevet i post I, grunnlag l, produserte og/eller var han i besittelse av bilder og film som viser N12, f. 0.0.2000 naken og/eller mens han onanerer, fremskaffet som beskrevet i post I, grunnlag l.
q)
Til tid og på sted beskrevet i post III, grunnlag h, produserte og/eller var han i besittelse av bilder og film som viser N24, f. 0.0.1999 naken og/eller mens han onanerer, fremskaffet som beskrevet i post III, grunnlag h.
r)
Gjentatte ganger i perioden beskrevet i post I, grunnlag m, produserte og/eller var han i besittelse av bilder og film som viser N13, f. 0.0.1998 naken og/eller mens han onanerer, fremskaffet som beskrevet i post III, grunnlag i, og post I, grunnlag m.
s)
Gjentatte ganger i perioden august 2014 til 26. oktober 2014, produserte og/eller var han i besittelse av bilder og film som viser N16, født 0.0.1997 naken og/eller mens han onanerer, fremskaffet som beskrevet i post I, grunnlag p. Han overlot til andre 8 bilder som viser N16 naken ved at han publiserte bildene på Instagram.
t)
Gjentatte ganger i perioden beskrevet i post I, grunnlag o, produserte og/eller var han i besittelse av bilder og film som viser N15, født 0.0.1999 naken og/eller mens han onanerer, fremskaffet som beskrevet i post I, grunnlag o.
u)
Gjentatte ganger i oktober 2014 forledet han N29, f. 0.0.1997 til å sende bilder og/eller film av seg selv naken, og/eller mens han utførte seksuelle handlinger med seg selv, via Skype, Snap ChatChat og/eller lignende, og/eller filmet eller lagret bilder av N29 mens de hadde kontakt via Skype, ved å utgi seg for å være ‘ N30’ og blant annet si at N29 skulle få et ‘show’ dersom N29 gjorde som han sa.
v)
Mandag 23. februar 2015, fra bopel i [sted], forledet han N31, født 0.0.1997 til å onanere foran webkamera via Skype, og filmet dette.
Nedre Romerike tingrett avsa 10. februar 2016 dom i saken. I forhold til det som er gjenstand for behandling i ankesaken, gjengis følgende fra domsslutningen:
1.
A, født 0.0.1995, dømmes for overtredelser av:
– straffeloven § 192 første ledd bokstav c,
– straffeloven § 192 første ledd bokstav c, jf. straffeloven 49,
– straffeloven § 200 annet ledd annet punktum
– straffeloven § 200 annet ledd annet punktum, jf. straffeloven § 49,
– straffeloven § 201 bokstav c,
– straffeloven § 204 a første ledd bokstav a
til fengsel i 9 – ni – år, jf. straffeloven 1902 § 62 første ledd.
Varetekt kommer til fradrag med 327 – trehundreogtjuesju – dager.
3.
A, født 0.0.1995 dømmes til innen 14 dager å betale slik oppreisningserstatning:

N16, f. 0.0.1997 : 100.000, – etthundretusen – kroner.

Domfelte anket tingrettens dom. Anken gjaldt opprinnelig lovanvendelsen under skyldspørsmålet for forholdene i tiltalen post II, straffutmålingen og oppreisningserstatningen til de fornærmede etter tiltalen post II. Ved lagmannsrettens beslutning 3. mars 2016 ble anken henvist til ankeforhandling. Domfelte har senere trukket deler av anken, slik at anken nå kun omfatter straffutmålingen.
To av de fornærmede, N18 og N16, begjærte opprinnelig ny behandling av de sivile rettskrav (oppreisningserstatningen). N18 har senere trukket begjæringen.
Ankeforhandling ble avholdt i Hamar tinghus 30. og 31. august 2016. Domfelte møtte med sin offentlig oppnevnte forsvarer og forklarte seg. Lagmannsretten mottok forklaring fra tre vitner. Den øvrige bevisførsel fremgår av rettsboken.
Forsvareren la ned påstand om at domfelte anses på mildeste måte.
Aktor la ned påstand om at det i tingrettens dom gjøres den endring at fengselsstraffen fastsettes til 11 år.
Bistandsadvokat Trond Karlsen la ned påstand om at domfelte dømmes til å betale oppreisningserstatning til N16, fastsatt etter rettens skjønn.
Lagmannsretten bemerker:
Domfelte er 21 år, uten fast arbeid, ugift og uten forsørgerbyrde.
Det skal fastsettes samlet straff for svært mange overtredelser av straffeloven (1902) 19. kapittel om seksualforbrytelser, jf. straffeloven (1902) § 62 første ledd.
Førende for straffutmålingen vil være de fullbyrdede voldtektene som domfelte er funnet skyldig i, jf. straffeloven (1902) § 192 første ledd bokstav c, og forsøk på flere voldtekter etter samme straffebestemmelse, jf. straffeloven (1902) § 49.
Lagmannsretten finner likevel grunn til å påpeke at også de øvrige overtredelsene domfelte er funnet skyldig i, er alvorlige. Det dreier seg om svært mange overtredelser av straffeloven (1902) § 200 annet ledd annet punktum, straffeloven (1902) § 201 bokstav c og straffeloven (1902) § 204 a første ledd bokstav a. Disse lovovertredelsene ville i seg selv ha medført en fengselsstraff av ikke ubetydelig lengde. Som illustrasjon vises det til Rt-2009-140.
Domfelte er funnet skyldig i til sammen minst 135 fullbyrdede voldtekter overfor 16 fornærmede. For tre av de fornærmede foreligger det voldtekt ved seksuell omgang som må likestilles med samleie. I tillegg er domfelte funnet skyldig i forsøk på voldtekt overfor fire fornærmede.
Voldtektene er gjennomført etter hovedsakelig samme mønster overfor de fornærmede, og fremgangsmåten er nærmere beskrevet slik innledningsvis i tingrettens dom:
Tiltalte forklarte videre at hans typiske fremgangsmåte var å opprette ulike profiler med jentenavn på forskjellige sosiale medier og plattformer, slik som Kik, Snap Chat, Instagram, Facebook, Skype osv. Han kontaktet så tilfeldige gutter han fant på de ulike sosiale mediene, og under forehavende av å være jente innledet han kontakt. Nokså snart begynte han og den enkelte gutten å ha seksualiserte samtaler over nett og det ble utvekslet bilder, inkludert nakenbilder og bilder og filmer som viste seksuelle handlinger. Tiltalte sendte jentebilder han hadde funnet på internett, og den enkelte gutt sendte nakenbilder av seg selv tilbake.
Ved de to første tilfellene, hvor de fornærmede var N01 og N02 oppfattet tiltalte at guttene i kommunikasjonen etter hvert svarte ham frekt og spydig, og var tilbakeholdne med å sende flere bilder/filmer. Tiltalte truet da med å publisere nakenbilder av dem dersom de ikke gjorde som han sa. Tiltalte forklarte at da han oppdaget hvor «lett» det var å oppnå det han ønsket ved å fremme trusler, fortsatte han å gjøre dette, og det hele eskalerte også i omfang.
Tiltaltes typiske modus ble etter dette at han ved å true med publisering og offentliggjøring av nakenbilder av de fornærmede, fikk de fornærmede til å sende flere nakenbilder og filmer av seg selv, og også sende bilder og/eller filmer av at de onanerte. Videre fikk han mange av de fornærmede til å onanere foran ham via kamera på Skype. Dette gikk særlig på at guttene måtte holde «show» for ham, noe som innebar at guttene onanerte foran kamera, og hvor tiltalte fortløpende ga skriftlige og detaljerte instrukser med hensyn til hvilke handlinger, stillinger, vinkler, påkledning og ved enkelte tilfeller også bruk av gjenstander, han forlangte at den fornærmede skulle utføre.
Tiltalte lagret mye av det han fikk tilsendt av bilder og filmer, og han tok opp film av det som skjedde på Skype og han lagret også dette. De tilsendte filmene over Snap Chat og Kik var av kort varighet. «Showene» på Skype kunne ha varighet fra noen minutter til langt over en time. Det varierer for den enkelte fornærmede hvor mange ganger dette skjedde, og vil kommenteres nærmere nedenfor.
Felles for alle de fornærmede er at tiltalte aldri viste seg eller snakket med dem. Han hadde kun skriftlig kommunikasjon med de fornærmede.
De fornærmede forklarte at de innledningsvis i kontakten trodde de snakket med en jente, og at de ved løfte om å få (naken)bilder av jenta, sendte «henne» nakenbilder av seg selv. Noen av de fornærmede sendte 2-3 bilder, andre sendte svært mange, opptil over 100 bilder. Retten oppfattet det slik at kontakten innledningsvis var nokså uskyldig og vanlig, men at det raskt gikk over til seksualisert snakk og utveksling av bilder, før det for mange av de fornærmede utviklet seg til trusler og press om å sende flere bilder/filmer og deretter opptre på Skype.
Trusselen som ble fremmet var alltid publisering av bilder og filmer på nett og for familie og venner, og på den måten å ødelegge liv og fremtid for den enkelte.
Ved straffutmålingen tar lagmannsretten som utgangspunkt at voldtekter som faller inn under straffeloven (1902) § 192 første ledd bokstav c, er likestilt med voldtekter etter bokstav a og b, jf. Prp. 97 L (2009-2010) pkt. 5.1.2.3. Videre følger det av samme proposisjon at normalstraffenivået er det samme for voldtekter etter bokstav c som bokstav a og b.
Normalstraffen for én voldtekt som omfattes av minstestraffen på tre år, bør ikke være under fire års fengsel, jf. Prp. 97 L (2009-2010) pkt. 5.1.2.3. Minstestraffen får anvendelse i tilfeller hvor den seksuelle omgangen var samleie, jf. annet ledd bokstav a. Dette vil i saken her gjelde for voldtekten av tre av de fornærmede som har måttet føre gjenstander inn i anus.
For de øvrige voldtektene vil ikke minstestraffen gjelde, og dermed heller ikke normalstraffenivået slik det er fastsatt i lovens forarbeider. Etter lagmannsrettens syn er det likevel ikke grunn til å vurdere disse tilfellene vesentlig mildere enn de tilfellene som omfattes av minstestraffen. De fornærmede har bl.a. blitt tvunget til å foreta nedverdigende seksuelle handlinger «live» foran kamera som til dels ble filmet og sett av en for dem ukjent person, sende seksualiserte bilder, og uten å kunne ha noen kontroll med hva gjerningspersonen ville gjøre med filmene og bildene. For de fleste fornærmede har det vært gjentatte overgrep over en lang tidsperiode, for noen opp mot 1 ½ år. Gjennom bevisførselen er det videre belyst at det enkelte overgrep kunne pågå i lang tid, opptil 1 ½ time. Domfelte krevde at de fornærmede måtte stille opp når han ønsket det, herunder også om natten.
For de fornærmede har også frykten for at domfelte ville publisere/dele bilder og filmer av dem på sosiale medier, vært en betydelig belastning. Samtlige fornærmede er barn og ungdommer som i lang tid har hatt konstant frykt for den ydmykelsen en publisering av bildene/filmene ville medføre i forhold til venner og familie, men også for mulige negative følger for fremtidige skole- og jobbmuligheter. Som følge av at gjerningspersonen hadde bilder/filmer som kunne publiseres raskt, var det i praksis også svært vanskelig for dem å sette seg mot gjerningsmannens ønsker, eller å anmelde forholdet til politiet.
Straffen for forsøk straffes som utgangspunkt mildere enn fullbyrdet forbrytelse, jf. straffeloven (1902) § 51 første ledd. Ved voldtekt legger lagmannsretten til grunn at dette likevel ikke får noe betydelig utslag i utmålingen. Som påpekt i Rt-2011-1013 vil skadevirkningene ved voldtekt allerede foreligge ved forsøket. Også de fornærmede omhandlet i tiltalen post II, ble forledet til å sende seksualiserte bilder av seg selv. De ble videre utsatt for trusler om publisering/deling av bildene, og de har således måtte leve med samme angst og utrygghet som de fornærmede som ble utsatt for fullbyrdet voldtekt.
Sett hen til det betydelige antall voldtekter, herunder voldtektsforsøk, og antallet fornærmede i saken, må det utmåles en lengre ubetinget fengselsstraff.
Ved utmålingen legger lagmannsretten i skjerpende retning vekt på at domfeltes handlinger var planmessige, og representerte en kynisk utnyttelse av mange unge gutter for å oppnå egen seksuell tilfredsstillelse. Mange av de fornærmede som ble forledet til å sende seksualiserte bilder var under 16 år, noen ned mot 12 år. Lokkemiddelet var bl.a. at de fornærmede skulle få flere tusen «følgere» på sosiale medier, hvilket han visste appellerte til den aktuelle målgruppen. Overgrepene vedvarte over en lengre tidsperiode, ca. 2 år, og domfelte har opptrådt ufølsomt overfor de fornærmede, og påført dem betydelige psykiske belastninger. Gjennomgangen av chattelogger viser at flere av guttene tryglet om å få slippe, bl.a. som følge av smerter som følge av handlingene de ble instruert til å utføre, uten at dette ble hensyntatt av domfelte.
I skjerpende retning legger lagmannsretten også vekt på at domfelte begikk nye overgrep etter at han var anmeldt og avhørt av politiet i november 2014. Til tross for at han i den forbindelse ble pågrepet og måtte overnatte på glattcelle, begikk han nye overgrep, herunder voldtekter, kort tid etter løslatelsen. Da domfelte på nytt ble pågrepet i mars 2015, ble det på domfeltes telefon i tillegg funnet et betydelig antall seksualiserte bilder av samme kategori som han hadde mottatt etter pågripelsen i november 2014. Det er for lagmannsretten vanskelig å ha noen klar formening om hva domfeltes handlingsmønster gir uttrykk for, men det viser i alle fall at den anger han ga uttrykk for i avhøret i november 2014, ikke var uttrykk for noen ektefølt forståelse for de fornærmedes situasjon.
Lagmannsretten legger i skjerpende retning videre vekt på at domfelte, for noen av de fornærmede, også gjorde alvor av trusselen om å publisere bilder på sosiale medier. Som eksempel kan nevnes at domfelte, som respons på at én av de fornærmede ikke ville etterkomme hans ønsker, opprettet en falsk konto på Instagram, og la ut seksualiserte bilder av fornærmede. Selv om domfelte raskt fjernet bildene da fornærmede igjen sa seg villig til å etterkomme hans ønsker, viste denne handlingen fornærmede at domfelte mente alvor med truslene. For den fornærmede representerte dette en betydelig tilleggsbelastning. Samtidig understreker handlingen det kyniske i domfeltes handlingsmønster.
Forsvareren har anført at tingrettens utgangspunkt på 12 års fengsel er for høyt, og det er i den forbindelse vist til Rt-2009-140 og LA-2015-63380. Etter lagmannsrettens syn gir disse rettsavgjørelense liten veiledning for straffutmålingen for voldtekt. Sett hen til det betydelige antallet voldtekter og voldtektsforsøk, antallet fornærmede, og sammenholdt med de øvrige alvorlige overtredelsene av straffeloven (1902) kapittel 19 som domfelte er skyldig i, finner også lagmannsretten at straffen som utgangspunkt ligger opp mot 12 års fengsel. Lagmannsretten kan ikke se at det er rettspraksis som er direkte sammenlignbar med denne saken, men har funnet noe veiledning i bl.a. LE-2011-120581 og LE-2013-67470.
Domfelte har avgitt en uforbeholden tilståelse, og han skal ha fradrag i staffen etter straffeloven (1902) § 59 annet ledd. Bevissituasjonen fremstår som god, og lagmannsretten legger til grunn at saken ville blitt oppklart også uten domfeltes tilståelse. Under ankeforhandlingen har det blitt belyst at domfelte fra første avhør har vært samarbeidsvillig med politiet. Selv om han under politiets etterforskning ikke har kunne navngi alle fornærmede, eller huske alle detaljer fra overgrepene, legger lagmannsretten til grunn at hans erkjennelse både har lettet etterforskningen og iretteføringen av saken. Erkjennelsen har hatt prosessøkonomisk betydning, både i tingretten og lagmannsretten. Domfeltes uforbeholdne tilståelse har i denne type saker også betydning for de fornærmedes situasjon. Selv om flere av de fornærmede har avgitt forklaring til politiet og under rettsprosessen, har de sluppet belastningen ved at deres forklaring ble trukket i tvil. Samlet sett tilsier dette at det bør gjøres et merkbart fradrag i straffen.
Domfelte var 17 ½ år da overgrepene startet, og flere av de fornærmede var da ikke så mye yngre enn ham selv. Som følge av at overgrepene pågikk sammenhengende inntil domfelte var i underkant av 20 år, får alderen likevel kun begrenset betydning som formildende moment ved den konkrete straffutmålingen.
Tingretten har, etter fradrag for bl.a. domfeltes tilståelse og alder, fastsatt straffen til 9 års fengsel. Etter lagmannsrettens syn fremstår straffen i alle fall ikke som for streng. Domfelte har i ettertid gitt uttrykk for anger. Han har bedt om unnskyldning til noen av de fornærmede, og han har stått frem i media og advart mot de overgrep han selv har utført. I fengselet har han samtaleterapi med psykolog hver uke. Selv om slike subjektive etterfølgende forhold hos domfelte ikke kan medføre noe større fradrag i straffen ved så alvorlige integritetskrenkelser, finner lagmannsretten likevel at de bør tillegges noe vekt ved den konkrete utmålingen. Under tvil finner lagmannsretten derfor at den av tingretten utmålte straff bør bli stående.
Anken over straffutmålingen blir dermed å forkaste.
Sivile rettskrav:
En av de fornærmede, N16, har begjært ny behandling av kravet på oppreisningserstatning.
Domfelte er funnet skyldig i voldtekt av N16, og de formelle vilkår for å tilkjenne oppreisningserstatning er til stede, jf. skadeserstatningsloven § 3-5, jf. § 3-3. Dette er heller ikke bestridt av domfelte.
Ved den konkrete utmålingen skal det legges vekt på overgrepenes objektive grovhet, tiltaltes skyld, fornærmedes opplevelse av overgrepet og de skader fornærmede er påført.
Ved den skjønnsmessige vurderingen vil de forhold som er vektlagt under straffutmålingen ovenfor også gjøre seg gjeldende ved fastsettelsen av oppreisningserstatningen. Domfelte er funnet skyldig i minst fire voldtekter ved seksuell omgang av N16. Som følge av at det ikke har vært seksuell omgang likestilt med samleie, får den veiledende norm fastsatt i Rt-2011-743, ikke anvendelse.
Lagmannsretten legger til grunn at voldtektene, som for de andre fornærmede, har vært en betydelig belastning for N16. Som fremhevet i tingrettens dom medførte voldtektene mangel på søvn, isolasjon og problemer på skolen. Videre tenkte N16 i denne perioden på selvmord. N16 ble i tillegg utsatt for en ytterligere belastning som følge av at domfelte faktisk publiserte seksualiserte bilder av ham på en Instagram konto. Selv om bildene ble fjernet, utgjorde dette en tilleggsbelastning for N16.
Lagmannsretten kan i det vesentlige slutte seg til tingrettens vurdering av premissene for utmåling av oppreisningserstatning til de fornærmede, herunder også for N16. Etter en konkret rimelighetsvurdering, herunder også hensyntatt at fotografier av N16 faktisk ble publisert, finner lagmannsretten at oppreisningserstatningen bør fastsettes til kr 125.000.
Domfelte plikter som utgangspunkt å erstatte staten nødvendige omkostninger i ankesaken, jf. straffeprosessloven § 436 annet ledd. Som følge av domfeltes økonomiske situasjon, og at han skal sone en lengre fengselsstraff, idømmes han ikke sakskostnader.
Dommen er enstemmig.
Slutning
1.
Anken over straffutmålingen forkastes.
2.
A dømmes til å betale til N16 125 000 – etthundreogtjuefemtusen – kroner innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av denne dommen.
*
Rettelser gjort av møtende aktor under tingrettens hovedforhandling den 25. januar 2016.
Nedre Romerike tingrett – TNERO-2015-155920
A, er født 0.0.1995 og har adresse i [sted].
Ved tiltalebeslutning utferdiget av Statsadvokatene i Oslo 24. september 2015 er han satt under tiltale ved Nedre Romerike tingrett for overtredelse av:
I
Straffeloven § 192 første ledd bokstav c
for ved vold eller ved truende adferd å ha fått noen til å ha seksuell omgang med en annen eller til å ha utført tilsvarende handlinger med seg selv.
Grunnlag:
a)
Gjentatte ganger i perioden mars 2013 til september 2014, fra bopel i [sted], etter først å ha forledet N01, f. 0.0.1994 til med mobiltelefon å sende bilder av seg selv naken, truet han via data/telefon N01 til å onanere mens han overvar dette via Skype og filmet deler av dette. Truslene gikk ut på at om N01 ikke gjorde som han sa, ville han legge nakenbilder av N01 på internett, sende dem til hans venner og/eller ødelegge fremtiden hans.
b)
Gjentatte ganger i perioden * mai mars 2013 til juni 2014, fra bopel i [sted], etter først å ha forledet N02 f. 0.0.1997 til å sende bilder av seg selv naken, truet han via data/telefon N02 til å onanere mens han overvar dette via Skype og/eller til å sende ham bilder og/eller film av at han onanerte. Truslene gikk ut på at om N02 ikke gjorde som han sa, ville han legge nakenbilder av N02 på internett, sende dem til hans venner og/eller ødelegge fremtiden hans.
c)
Gjentatte ganger i perioden september 2013 til desember 2013, fra bopel i [sted], etter først å ha forledet N03, f. 0.0.1998 til med mobiltelefon å sende bilder av seg selv naken, truet han via data/telefon N03, til å ta bilder av og/eller filme at han onanerte, og sende dette til ham, og/eller til å onanere mens han overvar dette via Skype, og filmet deler av dette. Truslene gikk ut på at om ikke N03 gjorde som han sa, ville han legge nakenbilder av N03 på internett, ødelegge fremtiden hans og/eller lignende.
d)
Gjentatte ganger i perioden november 2013 til april 2014, fra bopel i [sted], etter først å ha forledet N04, f. 0.0.1997 til med mobiltelefon å sende bilder av seg selv naken, truet han via data/telefon N04 til å onanere mens han overvar dette via Skype, og filmet deler av dette, og/eller til å sende ham bilder og/eller film av at han onanerte. Truslene gikk ut på at om N04 ikke gjorde som han sa, ville han legge nakenbilder av N04 på internett.
e)
Gjentatte ganger i perioden høsten 2013 til * juli august 2014, fra bopel i [sted], etter tidligere å ha forledet N05, f. 0.0.1996 til å sende nakenbilder av seg selv, truet han via data/telefon N05 til å onanere mens siktede overvar dette via Skype. Truslene gikk ut på at om N05 ikke gjorde som han sa, ville han legge nakenbilder av N05 på internett, sende dem til hans venner og/eller ødelegge fremtiden hans.
f)
Gjentatte ganger i perioden desember 2013 til våren 2014, fra bopel i [sted], etter først å ha forledet N06, f. 0.0.1996 til å sende nakenbilder av seg selv, truet han via data/telefon N06 til å onanere mens han overvar dette via Skype, og filmet deler av dette. Truslene gikk ut på at om N06 ikke gjorde som han sa, ville han legge nakenbilder av N06 på internett, ødelegge fremtiden hans og/eller lignende.
g)
Gjentatte ganger i perioden januar 2014 til sommeren 2014 fra bopel i [sted], etter først å ha forledet N07, f. 0.0.1997 til å sende nakenbilder eller -film av seg selv, truet han via data/telefon N07 til å onanere mens han overvar dette via Skype og/eller til å sende ham bilder og/eller film av at N07 onanerte. Truslene gikk ut på at om N07 ikke gjorde som han sa, ville han legge nakenbilder av N07 på internett og/eller ødelegge fremtiden hans.
h)
8. april 2014, fra bopel i [sted], etter tidligere å ha forledet N08, f. 0.0.1998 til å sende nakenbilder av seg selv, truet han via data/telefon N08 til å onanere mens han overvar dette via Skype. Truslene gikk ut på at om N08 ikke gjorde som han sa, ville han legge nakenbilder av N08 på internett, sende dem til hans venner og/eller ødelegge fremtiden hans.
i)
Gjentatte ganger i perioden mai til oktober 2014, fra bopel i [sted], etter først å ha forledet N09, f. 0.0.1999 til med mobiltelefon å sende bilder av seg selv naken, truet han via data/telefon N09 til å onanere mens siktede overvar dette via Skype, og filmet deler av dette, og/eller til å sende han bilder og/eller film av at han onanerte. Truslene gikk ut på at om N09 ikke gjorde som han sa, ville han legge nakenbilder av N09 på internett og/eller ødelegge fremtiden hans.
j)
Gjentatte ganger i perioden * juli mars 2013 til august september 2014, fra bopel i [sted], etter først å ha forledet N10, f. 0.0.1996 til å sende nakenbilder av seg selv, truet han via data/telefon N10 til å onanere mens han overvar dette via Skype, og filmet deler av dette, og/eller til å sende ham bilder og/eller film av at han onanerte. Truslene gikk ut på at om N10 ikke gjorde som han sa, ville han legge nakenbilder av N10 på internett og/eller ødelegge fremtiden hans.
k)
En eller flere ganger i perioden 27. til 28.10.14, fra bopel i [sted], etter at han i juli 2014 forledet N11, f. 0.0.1999 til å sende nakenbilder av seg, truet han via data/telefon N11 til å ta bilder av og/eller filme at han onanerte, og sende dette til han. Truslene gikk ut på at om N11 ikke gjorde som han sa, ville han legge nakenbilder av N11 på internett, ødelegge fremtiden hans og/eller lignende.
l)
Ved to anledninger i perioden 10. til 11. juli 2014, fra bopel i [sted], etter først å ha forledet N12, f. 0.0.2000 til å sende nakenbilder av seg, truet han via data/telefon N12 til å onanere mens han overvar dette via Skype og filmet deler av dette. Truslene gikk ut på at om N12 ikke gjorde som han sa, ville han legge nakenbilder av N12 på internett.
m)
11. juli 2014 og en til tre uker rundt denne datoen, fra bopel i [sted], etter først å ha forledet N13, f. 0.0.1998 til å sende bilder av seg selv naken via Skype og/eller til å opptre naken på Skype mens han tok bilder og/eller filmet dette, truet han N13 til å onanere mens han overvar dette via Skype. Truslene gikk ut på at om N13 ikke gjorde som han sa, ville han legge nakenbilder av N13 på internett og/eller ødelegge fremtiden hans.
n)
Gjentatte ganger i perioden mai til desember 2014, fra bopel i [sted], etter først å ha forledet N14, f. 0.0.1999 til med mobiltelefon å sende bilder av seg selv naken, truet han via data/telefon N14 til å onanere og sende filmen til han via KIK, samt til å onanere og/eller til å innføre en gjenstand analt, mens han overvar dette via Skype og filmet deler av dette. Truslene gikk ut på at om N14 ikke gjorde som han sa, ville han legge nakenbilder av N14 på internett.
o)
Gjentatte ganger i perioden fra slutten av august til oktober 2014, fra bopel i [sted], etter først å ha forledet N15, f. 0.0.1999 til med mobiltelefon å sende bilder av seg selv naken, truet han via data/telefon N15 til å onanere samt innføre en dildo en eller flere ganger analt, mens han overvar dette via Skype og filmet dette, samt truet han N15 til å fotografere og/eller filme at N15 onanerte, og sende bildene/filmene til han på Snap Chatchat og/eller KIK. Truslene gikk ut på at om N15 ikke gjorde som han sa, ville han legge nakenbilder av N15 på internett, ødelegge fremtiden hans og/eller lignende.
p)
26. oktober 2014, etter tidligere å ha forledet N16, f. 0.0.1997 til å sende nakenbilder og/eller film av seg selv, truet han via data/telefon N16 til å onanere mens han overvar dette via Skype, og filmet dette. Truslene gikk ut på at om N16 ikke gjorde som han sa, ville han legge nakenbilder av N16 på internett, sende dem til hans venner og/eller ødelegge fremtiden hans.
II
Straffeloven § 192 første ledd bokstav c, jf. strl §49
for ved vold eller ved truende adferd å ha forsøkt å få noen til å ha seksuell omgang med en annen eller til å ha utført tilsvarende handlinger med seg selv
Grunnlag:
a)
Onsdag 3. april 2013, fra bopel i [sted], etter først å ha forledet N17, f. 0.0.1996 til å sende nakenbilder av seg selv, truet han via data/telefon N17 til å onanere mens han skulle overvære dette via Skype og/eller til å skulle sende han bilder og/eller film av at han onanerte. Truslene gikk ut på at om N17 ikke gjorde som han sa, ville han legge nakenbilder av N17 på internett og/eller ødelegge fremtiden hans. Han lyktes ikke idet N17 ikke fulgte instruksene hans.
b)
Søndag 16. februar 2014, fra bopel i [sted], etter først å ha forledet N18, f. 0.0.1999 til å sende et bilde av seg selv i boksershorts, truet han via data/telefon N18 til å onanere mens han skulle overvære dette via Skype. Truslene gikk ut på at om N18 ikke gjorde som han sa, ville han legge bildet av N18 på internett og/eller ødelegge fremtiden hans. Han lyktes ikke idet N18 ikke fulgte instruksene fra hans.
c)
Søndag 6. april 2014 fra bopel i [sted], etter først å ha forledet N19, f. 0.0.1996 til å sende nakenbilder eller -film av seg selv, truet han via data/telefon N19 til å onanere mens han skulle overvære dette via Skype og/eller til å sende han bilder og/eller film av at han onanerte. Truslene gikk ut på at om N19 ikke gjorde som han sa, ville han legge nakenbilder av N19 på internett og/eller delegge fremtiden hans. Han lyktes ikke idet N19 ikke fulgte instruksene hans.
d)
Onsdag 9. april 2014, fra bopel i [sted], etter først å ha forledet N20, f. 0.0.1997 til å sende nakenbilder eller -film av seg selv, truet han via data/telefon N20 til å onanere mens han skulle overvære dette via Skype og/eller til å skulle sende han bilder og/eller film av at han onanerte. Truslene gikk ut på at om N20 ikke gjorde som han sa, ville han legge nakenbilder av N20 på internett og/eller ødelegge fremtiden hans. Han lyktes ikke idet N20 ikke fulgte instruksene hans og brøt kontakten.
e)
* I august 2014, etter at han i juli og august 2014 hadde forledet N21, f. 0.0.1996 til å sende bilder av seg selv naken og onanere mens han overvar og filmet dette via Skype, truet han via data/telefon N21 til å onanere mens han skulle overvære dette via Skype. Han lyktes ikke idet N21 kuttet kontakten med han.
III
Straffeloven § 200 annet ledd annet punktum
for å ha forledet barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferdsom nevnt i § 201.
Grunnlag:
a)
Gjentatte ganger * i perioden fra mai til 22. august våren 2013, fra bopel i [sted], forledet han N02, f. 0.0.1997 til å onanere mens han overvar dette via Skype og/eller til å sende han bilder og/eller film av at han onanerte.
b)
Gjentatte ganger i perioden beskrevet i post I, grunnlag c, fra bopel i [sted], forledet han N03, f. 0.0.1998 til å ta bilder av seg selv naken, onanere seg selv og/eller lignende.
c)
Lørdag 29. mars 2014, og i forkant av dette, fra bopel i [sted], forledet han N22, født 0.0.2001 til via Skype å vise seg naken fra flere vinkler, ‘spille gitar’ med penis og/eller lignende.
d)
I perioden 6. – 7. april 2014, fra bopel i [sted], forledet han N23, f. 0.0.1999 til å onanere mens han overvar dette via Skype og/eller til å sende ham bilder av at han var naken.
e)
Til tid og på sted beskrevet i post I, grunnlag h, og noen dager forut for dette, forledet han N08, født 0.0.1998 til å ta bilder og/eller film av seg selv naken, onanere seg selv og/eller lignende.
f)
Gjentatte ganger i perioden beskrevet i post I, grunnlag i, fra bopel i [sted], og noen dager forut for dette, forledet han N09, født 0.0.1999 til å ta bilder av seg selv naken, onanere seg selv og/eller lignende.
g)
Gjentatte ganger 10. juli 2014, og forut for dette, fra bopel i [sted], forledet han N12, f. 0.0.2000 til å ta bilder av seg selv naken, onanere seg selv og/eller lignende.
h)
I perioden ca. 10. juli til 18. august 2014, fra bopel i [sted], forledet han N24, f. 0.0.1999 til å onanere mens han overvar dette via Skype og/eller til å sende ham nakenbilder.
i)
Til tid og på sted beskrevet under post I, grunnlag m, forledet han N13, f. 0.0.1998 til å sende bilder av seg selv naken.
j)
Gjentatte ganger i perioden beskrevet i post I, grunnlag n, fra bopel i [sted], forledet han via data/telefon N14, f. 0.0.1999 til å ta bilder av seg selv naken, onanere seg selv og/eller lignende.
k)
Gjentatte ganger i perioden beskrevet i post I, grunnlag o, forledet han N15, f. 0.0.1999 til å ta bilder av seg selv naken, onanere seg selv og/eller lignende.
IV
Straffeloven § 200 annet ledd annet punktum, jf. strl §49
for å ha forsøkt å forlede barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferdsom nevnt i § 201.
Grunnlag:
a)
I perioden 26 – 27. mars 2014, fra bopel i [sted], * forsøkte han å forlede N25, f. 0.0.1999 til å vise seg naken mens han overvar dette via Skype. Han lyktes ikke idet N25 ikke fulgte instruksjonene.
b)
Tirsdag 8. april 2014, fra bopel i [sted], forsøkte han å forlede N26, f. 0.0.2000 til via Skype, telefon og/eller lignende å sende bilder og/eller film av at han onanerte og/eller lignende. Han lyktes ikke idet N26 ikke sendte bilder og brøt kontakten.
V
Straffeloven § 201 bokstav c
for i ord eller handling å ha utvist seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd overfor barn under 16 år
Grunnlag:
a)
Gjentatte ganger i perioden beskrevet i post III, grunnlag a, chattet han med N02, f. 0.0.1997 med seksualisert innhold og sendte N02 bilder av en jente naken.
b)
Gjentatte ganger i perioden beskrevet i post I, grunnlag c, chattet han med N03, f. 0.0.1998 med seksualisert innhold og sendte N03 bilder av en jente naken.
c)
Til tid og på sted beskrevet i post II, grunnlag b, og noen dager forut for dette, chattet han med N18, f. 0.0.1999 med seksualisert innhold.
d)
Til tid og på sted beskrevet i post IV, grunnlag a, chattet han med N25, f. 0.0.1999 med seksualisert innhold.
e)
Til tid og på sted beskrevet i post III, grunnlag d, chattet han med N23, f. 0.0.1999 med seksualisert innhold og sendte N23 bilder av en jente naken.
f)
Gjentatte ganger i perioden beskrevet i post III, grunnlag e, fra bopel i [sted], chattet han med N08, født 0.0.1998 med seksualisert innhold og sendte N08 bilder av en jente naken.
g)
Gjentatte ganger i perioden beskrevet i post III, grunnlag f, fra bopel i [sted], chattet han med N09, født 0.0.1999 med seksualisert innhold og sendte N09 bilder av en jente naken.
h)
En eller flere ganger i perioden beskrevet i post VI, grunnlag o, fra bopel i [sted], chattet han med N11, født 0.0.1999 med seksualisert innhold og sendte N11 bilder av en jente naken.
i)
Gjentatte ganger i perioden beskrevet i post I, grunnlag l, fra bopel i [sted],chattet han med N12, født 0.0.2000, med seksualisert innhold og sendte han bilder av en jente naken.
j)
Til tid og sted beskrevet i post III, grunnlag h, chattet han med N24, f. 0.0.1999 med seksualisert innhold og sendte N24 bilder av en jente naken.
k)
Gjentatte ganger i perioden beskrevet i post I, grunnlag m, fra bopel i [sted], chattet han med N13, f. 0.0.1998 med seksualisert innhold og sendte N13 bilder av en jente naken.
l)
Gjentatte ganger i perioden beskrevet i post I, grunnlag o, fra bopel i [sted], chattet han med N15, født 0.0.1999 med seksualisert innhold og sendte N15 bilder av en jente naken.
m)
Gjentatte ganger i perioden beskrevet i post I, grunnlag n, fra bopel i [sted], chattet han med N14, født 0.0.1999 med seksualisert innhold og sendte N14 bilder av en jente naken.
VI
Straffeloven § 204 a første ledd bokstav a
for å ha produsert og/eller vært i besittelse av fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn
Grunnlag:
a)
Gjentatte ganger i perioden mars 2013 til august 2014, og i forkant av dette, produserte og/eller var han i besittelse av bilder og film som viser N10, f. 0.0.1996 naken og/eller mens han onanerer, fremskaffet slik beskrevet i post I, grunnlag j. Han overlot til andre ett eller flere bilder som viser N10 naken ved at han publiserte bildene på Instagram.
b)
Gjentatte ganger i perioden omkring 14. mars 2013, produserte og/eller var han i besittelse av bilder og film som viser N27, født 0.0.1995 naken og/eller mens han onanerer, fremskaffet ved å forlede og/eller be N27 sende ham bilder og/eller film, og ved å filme at N27 onanerte mens han overvar dette via Skype.
c)
Gjentatte ganger i perioden beskrevet i post I, grunnlag b, produserte og/eller var han i besittelse av bilder og film som viser N02, f. 0.0.1997 naken og/eller mens han onanerer, fremskaffet som beskrevet i post III, grunnlag a, og post I, grunnlag b.
d)
Gjentatte ganger i perioden beskrevet i post I, grunnlag c, produserte og/eller var han i besittelse av bilder og film som viser N03, født 0.0.1998 naken og/eller mens han onanerer, fremskaffet som beskrevet i post III, grunnlag b, og post I, grunnlag c.
e)
Gjentatte ganger høsten 2013 til * 16. mars 31. oktober 2014, produserte og/eller var han i besittelse av bilder og film som viser N05, f. 0.0.1996 naken og/eller mens han onanerer, fremskaffet som beskrevet i post I, grunnlag e. Han overlot til andre et eller flere bilder som viser N05 naken ved at han publiserte bildene på Instagram.
f)
Gjentatte ganger i perioden høsten 2013 til sommeren 2014, produserte og/eller var han i besittelse av bilder og film som viser N07, f. 0.0.1997 naken og/eller mens han onanerer, fremskaffet som bekrevet i post I, grunnlag g.
g)
Gjentatte ganger i perioden beskrevet i post I, grunnlag d, og i forkant av dette, produserte og/eller var han i besittelse av bilder og film som viser N04, f. 0.0.1997 naken og/eller mens han onanerer, fremskaffet som beskrevet i post I, grunnlag d. Han overlot til andre et bilde som viser N04 naken ved at han sendte dette til N28 via KIK.
h)
Gjentatte ganger i perioden beskrevet i post I, grunnlag f, produserte og/eller var han i besittelse av bilder og film som viser N06, født 0.0.1996 naken og/eller mens han onanerer, fremskaffet som beskrevet i post I, grunnlag f.
i)
Til tid og på sted beskrevet i post V, grunnlag c, produserte og/eller var han i besittelse av et bilde som viser N18, f. 0.0.1999 i boksershorts, fremskaffet som beskrevet i post V, grunnlag c, og post II, grunnlag b.
j)
Til tid og på sted beskrevet under post III, grunnlag d, produserte og/eller var han i besittelse av bilder som viser N23, f. 0.0.1999 naken og/eller mens han onanerer, fremskaffet som beskrevet i post III, grunnlag d.
k)
Gjentatte ganger i perioden beskrevet i post III, grunnlag e, produserte og/eller var han i besittelse av bilder og film som viser N08, født 0.0.1998, naken og/eller mens han onanerer, fremskaffet som beskrevet i post III, grunnlag e, og post I, grunnlag h.
l)
Gjentatte ganger til tid og sted beskrevet i post II, grunnlag d, produserte og/eller var han i besittelse av bilder og film som viser N20, f. 0.0.1997 naken, fremskaffet som beskrevet i post II, grunnlag d.
m)
Gjentatte ganger i perioden beskrevet i post I, grunnlag n, produserte og/eller var han i besittelse av bilder og film som viser N14, f. 0.0.1999 naken og/eller mens han onanerer, fremskaffet som beskrevet i post III, grunnlag j, og post I, grunnlag n.
n)
Gjentatte ganger i perioden beskrevet i post III, grunnlag f, produserte og/eller var han i besittelse av bilder og film som viser N09, født 0.0.1999 naken og/eller mens han onanerer, fremskaffet som beskrevet i post III, grunnlag f, og post I, grunnlag i.
o)
Gjentatte ganger i perioden sommeren 2014 til 28. oktober 2014, produserte og/eller var han i besittelse av bilder og film som viser N11, født 0.0.1999 naken og/eller mens han onanerer, fremskaffet som beskrevet i post I, grunnlag k.
p)
Gjentatte ganger i perioden beskrevet i post I, grunnlag l, produserte og/eller var han i besittelse av bilder og film som viser N12, f. 0.0.2000 naken og/eller mens han onanerer, fremskaffet som beskrevet i post I, grunnlag l.
q)
Til tid og på sted beskrevet i post III, grunnlag h, produserte og/eller var han i besittelse av bilder og film som viser N24, f. 0.0.1999 naken og/eller mens han onanerer, fremskaffet som beskrevet i post III, grunnlag h.
r)
Gjentatte ganger i perioden beskrevet i post I, grunnlag m, produserte og/eller var han i besittelse av bilder og film som viser N13, f. 0.0.1998 naken og/eller mens han onanerer, fremskaffet som beskrevet i post III, grunnlag i, og post I, grunnlag m.
s)
Gjentatte ganger i perioden august 2014 til 26. oktober 2014, produserte og/eller var han i besittelse av bilder og film som viser N16, født 0.0.1997 naken og/eller mens han onanerer, fremskaffet som beskrevet i post I, grunnlag p. Han overlot til andre 8 bilder som viser N16 naken ved at han publiserte bildene på Instagram.
t)
Gjentatte ganger i perioden beskrevet i post I, grunnlag o, produserte og/eller var han i besittelse av bilder og film som viser N15, født 0.0.1999 naken og/eller mens han onanerer, fremskaffet som beskrevet i post I, grunnlag o.
u)
Gjentatte ganger i oktober 2014 forledet han N29, f. 0.0.1997 til å sende bilder og/eller film av seg selv naken, og/eller mens han utførte seksuelle handlinger med seg selv, via Skype, Snap ChatChat og/eller lignende, og/eller filmet eller lagret bilder av N29 mens de hadde kontakt via Skype, ved å utgi seg for å være ‘ N30’ og blant annet si at N29 skulle få et ‘show’ dersom N29 gjorde som han sa.
v)
Mandag 23. februar 2015, fra bopel i [sted], forledet han N31, født 0.0.1997 til å onanere foran webkamera via Skype, og filmet dette.
*Rettelser gjort av møtende aktor den 25. januar 2016, og fremgår av original tiltalebeslutning som vedlagt rettsboken.
Hovedforhandling ble holdt 18. – 25. januar 2016. Tiltalte møtte og erkjente seg skyldig etter tiltalebeslutningen.
Retten mottok forklaring fra 26 vitner, og det ble foretatt slik dokumentasjon som framgår av rettsboken.
Aktor la ned påstand om at tiltalte dømmes i samsvar med tiltalebeslutningen til fengsel i 11 år med fradrag av 310 dager for utholdt varetekt. Videre la aktor ned påstand om at tiltalte idømmes inndragning av 5 stk Iphone, 2 stk PC, 2 stk Macbook, 1 Imac, 1 Ipad, 1 JVC kamera, 4 minnebrikker og 1 minnepenn.
Forsvarer la ned påstand om at tiltalte anses på mildeste måte.
Bistandsadvokatene la ned påstander slik som fremgår nedenfor.
Rettens vurdering
Basert på den umiddelbare bevisførselen under hovedforhandlingen, finner retten det bevist utenfor enhver rimelig tvil at tiltalte er skyldig i alle tiltalens forhold.
Det bemerkes innledningsvis at alle de straffbare forholdene er begått i tiden før ikrafttredelsen av straffeloven av 2005. Retten anvender straffeloven 1902 fullt ut, da det ikke kan sees at ny straffelov i praksis vil virke gunstigere for tiltalte enn gammel straffelov, jf. straffeloven 2005 § 3 første ledd.
Tiltalte har erkjent straffeskyld for alle forholdene, og han har for retten forklart seg om hvert enkelt forhold og den enkelte fornærmede. Hans erkjennelse styrkes av sakens øvrige bevis.
Innledningsvis gis en mer generell oversikt over tiltaltes handlinger og hans typiske fremgangsmåte overfor de fornærmede, før den enkelte post og den enkelte fornærmede behandles.
Straffesaken startet ved at to av de fornærmede, N15 (post I o) og N11 (post I k) anmeldte forholdene den 29. oktober 2014. Etter noe etterforskning brakte politiet på det rene at det var tiltalte som sto bak de forskjellige nettprofilene som var benyttet overfor N15 og N11. Politiet oppsøkte og pågrep tiltalte 31. oktober 2014. Tiltalte erkjente at det var han som sto bak de aktuelle nettprofilene og samtidig fortalte han politiet om ytterligere noen navn han hadde gjort tilsvarende mot. Tiltalte ble etter gjennomført avhør løslatt 1. november 2014.
Ved politiets gjennomgåelse av beslaglagt datautstyr og telefoner ble ytterligere forhold avdekket. Det viste seg videre at N05 (post I e) og N16 (post I p) henholdsvis den 13. juni og 3. november 2014 hadde anmeldte liknende forhold til sitt lokale politi.
Politiet ble så i mars 2015 oppmerksom på at tiltalte fortsatt hadde tilsvarende kontakt som tidligere med noen av de identifiserte fornærmede, og tiltalte ble på nytt pågrepet 25. mars 2015. Han har sittet varetektsfengslet etter dette. Flere av tiltalebeslutningens poster gjelder forhold som skjedde etter pågripelsen i oktober 2014.
Tiltalte forklarte for retten at han i den perioden tiltalebeslutningen gjelder hadde det personlig vanskelig. Han hadde videre et ønske om å komme i kontakt med gutter på internett.
Tiltalte forklarte videre at hans typiske fremgangsmåte var å opprette ulike profiler med jentenavn på forskjellige sosiale medier og plattformer, slik som Kik, Snap Chat, Instagram, Facebook, Skype osv. Han kontaktet så tilfeldige gutter han fant på de ulike sosiale mediene, og under forehavende av å være jente innledet han kontakt. Nokså snart begynte han og den enkelte gutten å ha seksualiserte samtaler over nett og det ble utvekslet bilder, inkludert nakenbilder og bilder og filmer som viste seksuelle handlinger. Tiltalte sendte jentebilder han hadde funnet på internett, og den enkelte gutt sendte nakenbilder av seg selv tilbake.
Ved de to første tilfellene, hvor de fornærmede var N01 og N02 oppfattet tiltalte at guttene i kommunikasjonen etter hvert svarte ham frekt og spydig, og var tilbakeholdne med å sende flere bilder/filmer. Tiltalte truet da med å publisere nakenbilder av dem dersom de ikke gjorde som han sa. Tiltalte forklarte at da han oppdaget hvor «lett» det var å oppnå det han ønsket ved å fremme trusler, fortsatte han å gjøre dette, og det hele eskalerte også i omfang.
Tiltaltes typiske modus ble etter dette at han ved å true med publisering og offentliggjøring av nakenbilder av de fornærmede, fikk de fornærmede til å sende flere nakenbilder og filmer av seg selv, og også sende bilder og/eller filmer av at de onanerte. Videre fikk han mange av de fornærmede til å onanere foran ham via kamera på Skype. Dette gikk særlig på at guttene måtte holde «show» for ham, noe som innebar at guttene onanerte foran kamera, og hvor tiltalte fortløpende ga skriftlige og detaljerte instrukser med hensyn til hvilke handlinger, stillinger, vinkler, påkledning og ved enkelte tilfeller også bruk av gjenstander, han forlangte at den fornærmede skulle utføre.
Tiltalte lagret mye av det han fikk tilsendt av bilder og filmer, og han tok opp film av det som skjedde på Skype og han lagret også dette. De tilsendte filmene over Snap Chat og Kik var av kort varighet. «Showene» på Skype kunne ha varighet fra noen minutter til langt over en time. Det varierer for den enkelte fornærmede hvor mange ganger dette skjedde, og vil kommenteres nærmere nedenfor.
Felles for alle de fornærmede er at tiltalte aldri viste seg eller snakket med dem. Han hadde kun skriftlig kommunikasjon med de fornærmede.
De fornærmede forklarte at de innledningsvis i kontakten trodde de snakket med en jente, og at de ved løfte om å få (naken)bilder av jenta, sendte «henne» nakenbilder av seg selv. Noen av de fornærmede sendte 2-3 bilder, andre sendte svært mange, opptil over 100 bilder. Retten oppfattet det slik at kontakten innledningsvis var nokså uskyldig og vanlig, men at det raskt gikk over til seksualisert snakk og utveksling av bilder, før det for mange av de fornærmede utviklet seg til trusler og press om å sende flere bilder/filmer og deretter opptre på Skype.
Trusselen som ble fremmet var alltid publisering av bilder og filmer på nett og for familie og venner, og på den måten å ødelegge liv og fremtid for den enkelte.
Videre oppfattet retten de fleste fornærmede (i særlig grad fornærmede etter post I og II) dit hen at de i hele perioden de var i kontakt med tiltalte levde i konstant frykt for at bilder ville bli publisert, og at det ville bli kjent på skole og for familie og venner hva som hadde foregått. For de fleste av de fornærmede innebar dette betydelig redsel og ubehag, problemer og utfordringer på skole, problemer med søvn og det sosiale livet. Den enkelte fornærmede kommenteres nærmere nedenfor under hver enkelt post samt under straffeutmålingen og spørsmålet om oppreisning.
Tiltalens post I og II (voldtektsbestemmelsen), henger for mange av de fornærmede sammen med tiltalens post III og IV, forledelse til seksuell adferd og post V, seksuelt krenkende atferd overfor barn under 16 år, og post VI, besittelse av seksualiserte foto/film av barn. Sammenhengen er som nevnt ovenfor at tiltalte først, ved å sende seksualiserte bilder av en naken jente, forledet barn under 16 år til å sende seksualiserte foto/film av seg selv. Dette ble ledsaget av seksualisert samtale over nett. Tiltalte skal senere ha truet med å bekjentgjøre disse bildene eller filmene, hvis han ikke fikk ytterligere foto/film av de fornærmede der de også utførte seksuell omgang med seg selv. Tiltalte lagret både tilsendte bilder og filmer, og han filmet og lagret «showene» på Skype.
De alvorligste forholdene i saken er subsumert under voldtektsbestemmelsen i straffeloven 1902 § 192 første ledd bokstav c, tiltalen post I og II. Som voldtekt med strafferamme inntil 10 år rammes også den som ved truende adferd får noen til å ha seksuell omgang med seg selv.
Lovens vilkår om seksuell omgang omfatter samleieliknende forhold, men også det som er aktuelt i de fleste postene i vår sak, onanering. Retten er ikke i tvil om at de handlinger de fornærmede etter post I og II måtte utføre rammes av bestemmelsen.
Lovens vilkår om truende adferd er relativt og kan omfatte fysiske krenkelser, men også andre type trusler så som eksempelvis skandalisering. Det avgjørende er hvilken effekt trusselen har på fornærmede, og derved har også trusselens styrke betydning. Det kreves mindre styrke i den truende adferden når fornærmede er mindreårig eller på annet vis er i en sårbar situasjon i forhold til tiltalte, jfr. også lovens ordlyd om at det skal legges vekt på om fornærmede er under 14 år. Retten er ikke i tvil om at truslene tiltalte har fremmet i nærværende sak rammes av nevnte straffebestemmelse. Hver av de fornærmede etter post I og II ble truet som beskrevet, noe som er dokumentert ved fremlagte Skype-logger mellom tiltalte og fornærmede. For noen av de fornærmede er det fremlagt Skype-logger over hendelser/«show» hvor det ikke fremgår en eksplisitt trussel. Likevel opplevde den enkelte fornærmede konstant å være underlagt trusselen om publisering, og det var denne trusselen som var den direkte årsaken til guttenes handlinger, selv om tiltalte ikke behøvde å fremme eksplisitt trussel hver gang han hadde kontakt med den enkelte.
Det er videre for denne type voldtekt ikke noe vilkår at gjerningsmannen er tilstede sammen med fornærmede når denne begår seksuelle handling med seg selv. For å rammes av voldtektsbestemmelsen er det avgjørende således om det er årsakssammenheng mellom den truende adferden fra gjerningsmannen side og den seksuelle omgang fornærmede må gjøre med seg selv.
Det er således helt uten betydning om den truende adferd fremsettes gjennom mobiltelefon eller pc, så lenge det er årsakssammenheng mellom en slik truende adferd og fornærmedes handlinger.
Retten er etter dette ikke i tvil om at forholdene som er omhandlet i tiltalebeslutningens post I og II må anses som voldtekt, og at de objektive vilkår for straffeskyld er oppfylt for hver enkelt post. Basert på tiltaltes forklaring i retten samt de fornærmedes forklaringer er retten heller ikke i tvil om at de subjektive vilkår for straffeskyld er oppfylt for hvert enkelte tilfelle. Det vises til gjennomgåelsen nedenfor for den enkelte fornærmede.
For postene III, IV og V er det videre et straffbarhetsvilkår at fornærmede var under 16 år. Villfarelse om alder utelukker ikke straffeskyld, med mindre ingen uaktsomhet foreligger i så måte, jf. straffeloven § 200 fjerde ledd, jf. § 196 tredje ledd. Det er her tale om en svært streng aktsomhetsnorm.
De fleste fornærmede dette gjelder har forklart at deres alder fremgår av deres profiler på Instagram og Facebook, muligens også andre steder. Videre er de fleste fornærmede en del av tiltaltes utvidede sosiale krets og miljø. Flere av de fornærmede hadde gått eller gikk på samme skole som tiltalte, de var venners venner, eller også eventuelt venner på Facebook med tiltalte. Retten har videre sett hver av de fornærmede i retten, hvorav fire stykker ved avspilt dommeravhør. Retten er etter dette ikke i tvil om at tiltalte i mange av tilfellene var kjent med den enkeltes alder. For de øvrige er retten ikke i tvil om at tiltalte uansett har utvist grov uaktsomhet dersom han ikke fikk rede på deres alder, da det både ut fra utseendet, atferd og miljø er tydelig at det er tale om svært unge gutter. Retten går etter dette ikke grundig inn på aldersvilkåret for den enkelte post, da dette er funnet oppfylt for hver av de fornærmede.
Tilsvarende gjelder for post VI, straffeloven § 204 a første ledd bokstav a, da bestemmelsen rammer hvor fornærmede er under 18 år. Retten er ikke i tvil om at tiltalte visste, eller burde vite at hver av de fornærmede for denne posten var under 18 år. For samme post, post VI, bemerkes også at alle bildene og filmene det er tale om, utvilsomt viser seksualisering av barn, noe som heller ikke er bestridt. Det er tale om seksualiserte nakenbilder og bilder av seksuell handling, og rammes av bestemmelsen.
Post I a) – N01
Tiltalte har erkjent straffeskyld og forklarte at han i mars 2013 kom i kontakt med N01 på chatte-tjenesten Kik under en profil med navn N32. De begynte raskt å utveksle bilder av hverandre. Tiltalte oppfattet så – som nevnt ovenfor – N01 som frekk og tilbakeholden i en tilbakemelding, og den første trusselen ble fremsatt. Tiltalte truet med at dersom N01 ikke sendte ham flere bilder, ville han sende kompromitterende bilder av N01 til fornærmedes venner, at fremtiden ville bli ødelagt osv. N01 sendte da flere nakenbilder av seg selv, og under samme trussel gikk partene over til kommunikasjon på Skype.
N01 ble så truet til å holde «show» for tiltalte på Skype, noe som innebar onanering under fortløpende instruksjoner fra tiltalte. Showene kunne ha varighet på noen minutter til over en time.
Dette pågikk over en periode på 1,5 år, og innebar rundt 18 tilfeller av onanering på Skype. I beslaget tatt hos tiltalte fant politiet tre filmer av N01 fra Skype, noe tiltalte bekreftet i retten var riktig. Filmene ble lagret for at tiltalte skulle kunne se på de senere og benytte dem som pornografi, noe som gjelder for alt det lagrede materialet.
N01 forklarte for retten at han ble truet og presset til å opptre på Skype for tiltalte, og at han ikke følte han hadde noe valg for å unngå offentliggjøring av bildene. At handlingen ble gjort etter trusler og press støttes etter rettens oppfatning av fremlagte logger over Skype-aktiviteten. Videre forklarte N01 at selve aktiviteten på Skype var ydmykende og frustrerende. Han hadde problemer med søvn denne perioden og var svært engstelig for at det skulle bli kjent. N01 var 18 år da de straffbare forholdene startet.
Retten finner det bevist utenfor enhver rimelig tvil at både objektive og subjektive straffbarhetsvilkår er oppfylt, og tiltalte blir å dømme for post I a). Retten finner det bevist at det er tale om i hvert fall 18 voldtekter over en periode på rundt 1,5 år.
Post I b), III a), V a og VI c – N02
Tiltalte har erkjent straffeskyld og forklarte for retten at han på slutten av 2012 kom i kontakt med N02 på Kik under sine jenteprofiler N32 og N33. Tiltalte og N02 hadde seksualisert chatting og de utvekslet bilder over Kik og Snap Chat, inkludert seksualiserte nakenbilder. Den første trusselen fra tiltalte var at han ville sende nakenbilder av N02 til N02s kjæreste. Etter hvert gikk kontakten over på Skype, hvor tiltalte under trussel om publisering av bilder tvang N02 til å onanere foran ham. Tiltalte forklarte at det var «lett» å true N02 ettersom han hadde kjæreste. Tiltalte forklarte videre at N02 var den første han truet.
I beslaget hos tiltalte ble det funnet i alt åtte filmer av N02 og i alt 17 logger på Skype. Filmene har varighet på mellom 5 minutter og 30 minutter. Loggene viser seksuell omgang i form av onanering fra N02 på detaljert instruksjon fra tiltalte og under trusler om publisering av bilder. Tiltalte bekreftet dette omfanget.
N02 forklarte på sin side at den første trusselen kom en gang han ikke hadde tid til å sende tiltalte bilder. Han ble da truet til likevel å sende bilder på Kik, og trusselen var publisering av bilder. Partene gikk på tiltaltes initiativ så over til kommunikasjon på Skype, hvor N02 ble truet til å onanere foran tiltalte og på tiltaltes detaljerte instruksjoner. Fornærmede bekreftet i retten at det kunne ha skjedd 17 ganger, noe som også bekreftes av fremlagte logger. Onanering på Skype kunne ha varighet fra 5 minutter til over en time den enkelte gang. N02 forklarte videre at partene flere ganger hadde snakket over internett med seksualisert innhold.
N02 forklarte videre at han hver dag i denne perioden opplevde en sterk frykt og redsel for at bilder var publisert. Han fikk problemer med soving, han gråt seg i søvn, og var svært preget av dette i en lang periode.
Retten er ikke i tvil om at de objektive og subjektive vilkår for straffeskyld er oppfylt for tiltalte for post I b) og han blir å dømme for posten. Retten finner det bevist at det i hvert fall er tale om 17 voldtekter over en periode på over ett år.
Tiltalte er videre tiltalt etter post III a, straffeloven § 200 annet ledd annet punktum. N02 var 15 år da de straffbare handlingene startet. Retten er ikke i tvil om at tiltalte var kjent med at fornærmede var under 16 år. N02 var en del av tiltaltes utvidede nettverk. Etter N02s forklaring i retten finner retten at N02 fremstår som ung. Retten er ikke i tvil om at de objektive og subjektive vilkår for straffeskyld også er oppfylt for post III a.
Retten finner videre at det foreligger straffeskyld for post V a. Det vises her til forklaringen fra tiltalte og fornærmede, slik disse er gjengitt ovenfor.
Videre blir tiltalte funnet skyldig etter post VI c. Tiltalte filmet og lagret N02s nakenbilder og handlingene på Skype, og de objektive og subjektive vilkår for straffeskyld er oppfylt også for denne posten.
Post I c), III b), V b, VI d – N03
Tiltalte har erkjent straffeskyld. Han forklarte at han kom i kontakt med N03 på Kik, og at det på samme måte som de øvrige fornærmede raskt ble utveksling av nakenbilder, før N03 ble truet til å sende flere bilder, og også holde show i form av onanering på Skype.
N03 forklarte at han høsten 2013 fikk kontakt med det han trodde var en jente på Kik, og at kontakten raskt utviklet seg til seksualisert kontakt inkludert utveksling av seksualiserte bilder. Da N03 etter hvert nektet å sende flere bilder, ble han utsatt for trusler om publisering av bilder og at fremtiden skulle ødelegges, dersom han ikke sendte flere bilder. Etter hvert ble han truet til «show» på Skype, hvor han måtte onanere under detaljerte instrukser fra tiltalte om stilling, vinkler, handlinger og effekter som skulle benyttes. Kontakten med tiltalte og trusselsituasjonen varte i noen måneder.
N03 forklarte videre at han i denne perioden følte sterk redsel hele tiden, og han var redd for at gjerningspersonen var ute etter ham. Han var engstelig for å gå hjem om kvelden i frykt for at det lå nye meldinger fra tiltalte til ham, og han var redd på dagtid for at noe var publisert. Han sjekket sosiale medier «hele tiden» for å sjekke om noe var lagt ut. Han sov dårlig og hadde det svært vanskelig.
N03 var 15 år da de straffbare handlingene startet. Politiet har i beslaget funnet en lagret video av N03, og en Skypelogg. Det er tale om minst en onanering på Skype, og mange tilsendte og lagrede nakenbilder og nakenbilder hvor det vises onanering. Retten er videre ikke i tvil om at tiltalte var kjent med N03 lave alder, sett hen til hans utseende, hans profil på nett og hans forklaring, jf. også det som er sagt om dette generelt ovenfor.
Retten finner at både de objektive og subjektive vilkår for straffeskyld er oppfylt for postene I c), III b), V b, VI d, og tiltalte blir å domfelle for postene. Retten finner det bevist at det i hvert fall er tale om en voldtekt.
Post I d), VI g) – N04
Tiltalte har erkjent straffeskyld og har forklart at han fikk kontakt med N04 på Kik via en konkurranseprofil «Shout out Norway». Tiltalte opprettet denne profilen for å gi inntrykk av at den enkelte kunne være med på en konkurranse, og dermed vinne flere følgere på Instagram. «Konkurransen» begynte ved at den enkelte deltaker skulle ta bilder av ordinære gjenstander, før konkurransen etter hvert gikk over til bilder av kroppen, undertøy og etter hvert nakenbilder. Når tiltalte hadde mottatt nakenbilder, ble disse bildene så benyttet for å true de fornærmede til å sende flere bilder, og etter hvert gå over på Skype for å holde «show». Tiltalte forklarte at konkurransen ikke var en reell konkurranse, men bare en måte å lure de fornærmede til å sende ham bilder. Dette var fremgangsmåten overfor N04.
N04 ble truet til å holde show i form av onanering på Skype, i hvert fall tre ganger. Tiltalte erkjente også at han som ledd i trusselen mot N04 sendte et nakenbilde til N04s kjæreste, jf. post VI g.
N04 forklarte om kontakten via «Shout out Norway», og også om kontakten med en jenteprofil. N04 forklarte at han ble truet til å sende nakenbilder og bilder av onanering samt onanere på Skype, sistnevnte i hvert fall tre ganger. Trusselen var publisering av bilder/filmer av ham.
N04 forklarte videre at denne perioden var dyster. Han syntes det var vanskelig å gå på skolen, og han fikk mye fravær da han var engstelig for at noe var publisert, eller at vennene hans hadde fått vite dette. Han fikk som følge av dette nedsatt karakter i orden og oppførsel, og det påvirket lekser, innleveringer og prøver. Han kjente A fra før, da de var i samme krets og han er venn med tiltaltes fetter.
N04 var 16 år da de straffbare forholdene startet. Retten er ikke i tvil om at onaneringen som ble gjort på bilder og på Skype ble gjort under trusler, og at de objektive og subjektive vilkår for straffeskyld for post I d er oppfylt. Det er tale om i hvert fall tre voldtekter over en periode på seks måneder.
Videre ble det funnet filmer og bilder av N04 på tiltaltes pc, og tiltalte blir også å dømme for post VI g). Tiltalte overlot også i hvert fall ett av bildene til en annen, fornærmedes kjæreste.
Vilkårene for domfellelse etter post I d) og VI g) er oppfylt, og tiltalte blir å dømme.
Post I e), VI e) – N05
Tiltalte erkjente straffeskyld og forklarte at han fant N05 på Instagram, og at han tok kontakt med ham på Kik under navnet N33. Partene sendte etter hvert bilder frem og tilbake, før kontakten gikk over på Skype og N05 under trusler måtte holde gjentatte «show» for tiltalte i form av onanering. Trusselen ble fremsatt på Kik, og gikk ut på at dersom N05 ikke ville fortsette å vise seg frem, ville bildene deles på Instagram. En gang publiserte tiltalte et bilde av N05 for å underbygge trusselen og vise at han mente alvor med denne.
N05 har forklart at han hadde hatt kontakt med både en jente på Kik, og noe senere den ovenfor omtalte «Shout out Norway»-profilen. I kontakten med disse profilene sendte han bilder av seg selv av privat karakter. Da han så nektet å sende flere bilder kom trusselen om publisering av bildene. Under samme trussel ble det opprettet kontakt på Skype, hvor han ved rundt 20 anledninger måtte onanere på tiltaltes detaljerte instrukser. Varigheten hver gang ved mellom 15 minutter og 1,5 timer. Ved to tilfeller nektet han, og da la tiltalte ut bilde av ham på Instagram slik at N05 ble gjort oppmerksom på at dette ble gjort. N05 forklarte for retten at han etter dette fikk panikk, og at han bare måtte fortsette å gjøre som tiltalte krevde. På et tidspunkt opplevde han ikke å kunne leve lenger med dette, og han anmeldte forholdet på X lensmannskontor sommeren 2014.
N05 forklarte videre at dette hadde hatt store konsekvenser for ham. Han var engstelig hver dag for å gå på skolen på grunn av frykten for at bilder var delt eller publisert. Dette gikk utover skolegangen ved at han fikk høyt fravær og dårligere karakterer, og han fikk et svært dårlig forhold til sin familie. Han hadde det vondt i hele perioden.
Politiet har beslaglagt i alt 20 filmer og Skype-logger som viser seksuell omgang under trusler. Retten er ikke i tvil om at de objektive og subjektive vilkår for straffeskyld er oppfylt for post I e, og at det tale om i hvert fall 20 voldtekter over en periode på rundt ett år.
Videre var N05 17 år da de straffbare forholdene startet. N05 var en del av den ytre bekjentskapskretsen til A, og retten finner at vilkårene for domfellelse også etter post VI e er oppfylt.
Post If, VI h – N06
Tiltalte har erkjent straffeskyld og har forklart at kontakten startet på Kik, og at det ble sendt bilder frem og tilbake før han fremmet trussel om publisering av bilder på Facebook. Tiltalte erkjente at det kan ha vært seks tilfeller av onanering på Skype som følge av trusler mot N06, og at N06 også sendte ham nakenbilder og bilder av onanering som følge av tilsvarende trusler.
N06 forklarte på sin side at han var 17 år da han fikk kontakt med det han trodde var en jente på Kik, og hvor han ble bedt om å være med på en konkurranse om følgere på Instagram. Snart gikk kontakten over til å sende private bilder. Etter hvert kom trusselen om at dersom han ikke gjorde som tiltalte sa, ville bilder bli publisert på Facebook. Fornærmede turte da ikke å gjøre annet enn tiltalte forlangte. Tiltalte underbygget trusselen ved at fornærmede en gang fikk tilsendt et bilde – en skjermdump – av at tiltalte lastet ned et bilde av fornærmede. Dette var for å vise at bilder kunne bli publisert. I alt onanerte han rundt seks ganger på Skype, og han sendte en del bilder. Etter hvert opphørte kontakten med tiltalte.
N06 forklarte videre at han som følge av dette fikk dårlig selvtillit, og at det som følge av redselen for offentliggjøring av bilder var vanskelig å gå på skolen, og at han dermed skulket skolen en del. Han fikk dårligere karakterer og hadde et mer begrenset sosialt liv enn ellers.
Politiet har i beslaget funnet i alt seks Skype-logger og 2 filmer som knyttes til fornærmede N06. Retten finner det bevist utenfor enhver rimelig tvil at N06 i løpet av en periode på tre måneder i hvert fall seks ganger ble truet til seksuell omgang, og de objektive og subjektive vilkår for straffeskyld er oppfylt. Tiltalte blir å dømme for post I f.
N06 var 17 år da han sendte seksualiserte bilder til tiltalte og filmene fra Skype ble laget. N06 var en del av As utvidede nettverk, og retten finner at vilkårene for å dømme også etter post VI h er oppfylt.
Tiltalte dømmes for post I f og VI h.
Post I g, VI f – N07
Tiltalte har erkjent straffeskyld, men har forklart at han ikke husker noe spesielt om fornærmede N07.
Politiet har funnet Skype-logger på tiltaltes pc som viser gjentatte tilfeller av onanering på Skype, alle under trussel om publisering av bilder.
N07 forklarte at han ble kontaktet på Kik i forbindelse med en konkurranse hvor han tilsynelatende kunne vinne følgere på Instagram. Etter hvert sendte han nakenbilder av seg selv. Han ble etter kort tid kontaktet på nytt – og da ble de forrige bildene brukt for å presse ham til å sende nye bilder. Da fornærmede ikke svarte på denne henvendelsen ble bildene lagt ut på en Instagram-konto. Fornærmede følte seg da presset til å gjøre som tiltalte sa. Han ble truet til å onanere og sende bilder og filmer av dette rundt 10 ganger på Kik, og senere ved en anledning på Skype. N07 forklarte at han ble kontaktet igjen og igjen, og at han bare ville bli kvitt det hele.
N07 forklarte videre at han var svært flau over dette, og engstelig for publisering. Han var redd for at det var noen i vennekretsen som sto bak dette, og som dermed hadde delt det med andre venner av ham. Han fortalte videre at dette var de verste månedene i hans liv, og han isolerte seg. Særlig da bildet av ham ble lagt ut på Instagram fikk han panikk, og han greide ikke å tenke på annet enn at livet hans nå raknet og at alle kom til å få se dette, inkludert venner, foreldre og fremtidige arbeidsgivere.
Han vet hvem tiltalte er, da de var venner på Facebook og hadde gått på samme ungdomsskole. Dette gjorde det verre for ham, da han fikk bekreftet at det var en i hans bekjentskapskrets, og at bildene dermed kunne ha vært delt med hans venner.
Politiet har beslaglagt Skype-logger som bekrefter fornærmedes forklaring.
N07 var 17 år da de straffbare forholdene startet, og bilder og videoer av seksuelle handlinger ble sendt tiltalte. Retten er etter dette ikke i tvil om at straffbarhetsvilkårene for post I g og VI f er oppfylt, og tiltalte blir å dømme for begge postene. Det er tale om i hvert fall 10 voldtekter over en periode på noen måneder våren 2014.
Post I h, III e, V f, VI k – N08
Tiltalte har erkjent straffeskyld og forklart at han fikk kontakt med N08 på Kik eller Snap Chat, eventuelt en side på Facebook. Tiltalte forklarte vider at han var klar over at N08 var 15 år da han ble truet til å vise seg og onanere på Skype foran ham. Trusselen var publisering av nakenbilder av fornærmede.
N08 forklarte på sin side at han fikk kontakt med det han trodde var en pen jente på internett. Han ville gjerne tøffe seg litt, og han sendte naken- og seksualiserte bilder av seg selv. De chattet også med seksualisert innhold. Etter hvert skulle de snakke på Skype. N08 hadde da egentlig ikke tid, for han skulle på fotballkamp. Tiltalte truet ham da med publisering av bildene, og N08 måtte ha «show» for tiltalte på Skype. Ettersom N08 skulle på fotballkamp måtte han onanere et sted i skogen, mens han filmet seg selv over Skype slik at tiltalte så ham. Samtidig sa han til tiltalte at han var redd, og at han ikke likte dette. Kontakten mellom dem opphørte etter dette.
N08 forklarte at han var svært redd for publisering av bildene, og han var så redd at han daglig sjekket internett for å se om noe var lagt ut om ham. Han hadde hele tiden dette i bakhodet. Han har ennå ikke fortalt noen om det som skjedde, og han har en vond følelse i magen hver dag.
Politiet har beslaglagt materiale som underbygger fornærmedes forklaring.
Retten finner det etter dette bevist utenfor enhver rimelig tvil at N08 en gang ble truet til å ha seksuell omgang med seg selv, post I h, at han ble forledet til å ta bilder av selv naken og seksualisert (post III e), at han chattet med seksualisert innhold med tiltalte (post V f) og at tiltalte hadde lagrede seksualiserte bilder av N08 (post VI k) og tiltalte blir å domfelle for alle postene. Tiltalte forklarte selv for retten at han også var klar over tiltaltes alder på gjerningstidspunktet. Videre viser retten til N08s utseende, som klart gir indikasjon på ung alder.
Post I i, III f, V g, VI n – N09
Tiltalte har erkjent straffeskyld og har forklart at han kontaktet N09 på en konkurranse-profil først, og at kontakten gikk over på Kik. Det ble utvekslet bilder, hvor tiltalte sendte bilder av nakne jenter, og N09 sendte naken- og seksualiserte bilder av seg selv. Etter hvert truet han N09 til å sende flere tilsvarende bilder, og også ha show på Skype. Tiltalte erkjenner at det i hvert fall var fem tilfeller med onanering på Skype ved bruk av trusler. Handlingene involverte også bruk av en kosebamse og andre effekter.
N09 var 14 år da de straffbare forholdene fant sted. Han ble avhørt ved dommeravhør, og dommeravhøret ble avspilt for retten under hovedforhandlingen. N09 bekreftet tiltaltes forklaring om at han gjentatte ganger under trusler måtte onanere foran tiltalte på Skype, herunder bruke en bamse, og også andre effekter. N09 forklarte også at han sendte et meget stort antall seksualiserte bilder av seg selv. Showene kunne ha lang varighet, og var ikke ferdige før tiltalte selv bestemte at de var ferdige.
Politiet har beslaglagt Skype-logger samt filmer som knyttes til N09. Retten finner det bevist utenfor enhver rimelig tvil at tiltalte ved bruk av trusler minst fem ganger tvang N09 til å utføre seksuell omgang med seg selv (post I i). Videre er det klart at N09 ble forledet til å ta seksualiserte bilder og filmer av seg selv, og sende disse til tiltalte (post III f). Videre chattet tiltalte med N09 med et seksualisert innhold, og sendte N09 bilder av en naken jente (post V g). Tiltalte filmet og lagret N09 som viste N09 i seksuell aktivitet (post VI n). Tiltalte dømmes for alle de nevnte tiltalepostene.
Post I j, VI a – N10
Tiltalte har erkjent straffeskyld og forklart at kontakten startet på Kik, og at det raskt ble sendt nakenbilder. Etter hvert gikk kontakten over til Skype, hvor også N10 ble utsatt for trusler om publisering av bilder dersom han ikke gjorde som tiltalte forlangte. Tiltalte bekreftet at det for N10s del kunne være rund 25 hendelser på Skype, hvor fornærmede måtte ha show for ham. Tiltalte la ut et bilde av N10 på Instagram, for å underbygge trusselen om publisering.
N10 har under hovedforhandlingen for sin del bekreftet at han fikk kontakt med det han trodde var en jente på Kik, og at kontakten raskt ble seksualisert snakk og utveksling av bilder av naken- og seksuell karakter. På Skype ble han under trussel om publisering av bilder tvunget til å vise seg frem og onanere, mens tiltalte ga detaljerte instrukser om stilling, vinkel og handlinger. Dette skjedde ufrivillig mellom 25 – 35 ganger. I tillegg ble han ved en anledning truet til å ta gjenstander og fingre analt. Tiltalte truet med å legge ut bilder på Instagram og tagge alle vennene hans, at han skulle gjøre livet hans til et helvete, og at fremtiden skulle ødelegges. Ved to anledninger ble også et bilde lagt ut på Instagram. I alt varte dette over en periode på 1,5 år.
N10 forklarte at dette var en svært tøff periode i livet, hvor han var svært redd for spredning av bilder. Han var redd for at fremtiden var ødelagt, og det hele gikk utover skolegangen ved at han fikk nedsatt i orden og oppførsel da han ofte kom for sent og var trett og uopplagt. Han isolerte seg mer fra venner, og han visste ikke hvordan han skulle komme ut av situasjonen. Tiltalte hadde gått på samme skole som fornærmede, men de kjente ikke hverandre fra før.
Retten finner det bevist utenfor enhver rimelig tvil at N10 ble truet til i hvert fall 25 ganger, i løpet av 1,5 år, å onanere foran tiltalte, jf. post I j. Ved i hvert fall en anledning er det tale om voldtekt til seksuell omgang som likestilles med samleie, jf. straffeloven 1902 § 206. Politiet har beslaglagt seksualiserte bilder og filmer av N10 hos tiltalte, og tiltalte dømmes også for post VI a. N10 var 17 år da bildene og filmene ble produsert, sendt og lagret hos tiltalte. Det er også på det rene at bilder ble publisert ved to anledninger på Instagram.
Post I k, V h, VI o – N11
Tiltalte har erkjent straffeskyld og forklarte at han fikk kontakt med fornærmede på Snap Chat. Det ble raskt utveksling av bilder, hvor fornærmede i hvert fall sendte tiltalte ett bilde som viste magen. Tiltalte sendte fornærmede nakenbilder av en jente. Da fornærmede ble uvillig til å sende mer, truet tiltalte ham til å sende grovere og grovere bilder, og skaffet seg på den måten mer og mer å true med. Tiltalte truet fornærmede også til å sende video på Snap Chat av onanering. Tiltalte forsøkte å true fornærmede til å ha show på Skype, men dette skjedde ikke.
N11 bekreftet tiltaltes forklaring, og forklarte at han under trusler i hvert fall hadde sendt tiltalte mellom 5 – 10 videosnutter av seg selv som onanerte. Han ble også truet til å opptre på Skype, men dette klarte han å utsette. Han måtte også skrive en erotisk historie til tiltalte. Fornærmede sa til tiltalte at han kom til å anmelde forholdet, og da kom de verste truslene mot ham. Blant annet skrev tiltalte at det var bedre med 30 minutters show enn 30 år med helvete.
N11 forklarte videre at han og vennen N15, fornærmet etter post I o, snakket sammen og fant at de var utsatt for det samme. De bestemte seg da for å anmelde.
N11 forklarte at han i denne perioden hadde det svært vanskelig. Han var fortvilet, og visste ikke hvordan han skulle komme ut av situasjonen. Det gikk ut over skolen, og det medførte mye fravær og dårligere karakterer. N11 mente at tiltalte var klar over hans alder.
Politiet har beslaglagt materiale som understøtter fornærmedes forklaring.
Retten er etter dette ikke i tvil om at tiltalte truet N11 til å utføre seksuell omgang med seg selv (post I k), og at han ble truet til å sende bilder og filmer av dette til tiltalte. Videre er det klart at partene hadde samtaler over nett med seksualisert innhold, og at tiltalte sendte bilder av nakne jenter til fornærmede, post V h. Tiltalte lagret seksualiserte filmer og bilder av N11, post VI o, og tiltalte blir å dømme for alle nevnte poster. Når det gjelder fornærmedes alder vises det til det generelle som er sagt om dette ovenfor. I tillegg kommer N11s utseendet og atferd, og retten er ikke i tvil om at straffbarhetsvilkåret er oppfylt.
Post I l, III g, V i, VI p – N12
Tiltalte har erkjent straffeskyld for alle postene, og har forklart at han fikk kontakt med N12 via en Facebook-gruppe, men at han for øvrig husker lite.
N12 har forklart seg i dommeravhør, og dommeravhøret ble avspilt for retten. N12 forklarte at han fikk kontakt med det han trodde var en jente på Snap Chat. Jenta sendte ham nakenbilder og seksualiserte bilder av seg selv, og han sendte «henne» tilsvarende bilder av seg selv. Etter hvert truet tiltalte med at dersom fornærmede ikke sendte flere bilder, ville han publisere bilder av fornærmede på nett. Fornærmede oppfattet da at han ikke hadde noe valg, og han sendte mange seksualiserte bilder av seg selv, kanskje opp til 50 bilder. Etter hvert ble han også truet til å ha «show» på Skype, hvor han to ganger samme kveld måtte onanere foran tiltalte. N12 forklarte at han var redd og kvalm da det hele pågikk.
Politiet har funnet Skype-logg og film som underbygger fornærmedes forklaring.
Retten finner etter det bevist at fornærmede først ble forledet til å sende tiltalte seksualiserte bilder av seg selv, både nakenbilder og bilder av onanering, og at han deretter to ganger ble truet til å onanere på Skype. Tiltalte involverte fornærmede i seksualisert chat, og sendte ham bilder av nakne jenter. Tiltalte fikk fornærmede til å ta bilder og filme seg selv og seksuell aktivitet, og han lagret også bilder av dette. N12 var 14 år da de straffbare forholdene ble begått, noe som fremkommer med tydelighet av fornærmedes utseende og atferd. Tiltalte blir å dømme for postene I l, III g, V i, VI p.
Post I m, III i, V k, VI r – N13
Tiltalte har erkjent straffeskyld og forklarte at kontakten med N13 oppsto på Snap Chat, og at det deretter var «standard-modus». Han fikk kontakt med N13 under forehavende av å være jente, og han truet ham til å ha «show» på Skype. Trusselen gikk på at han ville publisere bilder av N13 på internett dersom han ikke gjorde som tiltalte sa.
N13 har bekreftet at han sommeren 2014 fikk kontakt med det han trodde var en jente via Snap Chat, og at han sendte naken- og seksualiserte bilder av seg selv til henne. De hadde også seksualisert chatting. Da han ikke lenger ønsket dette, ble han truet med publisering av bildene dersom han ikke sendte mer. Under samme trussel ble han tvunget til å onanere på Skype foran tiltalte. Etter en slik Skype-hendelse blokket han tiltalte på internett, og han hørte ikke mer etter dette.
N13 forklarte videre at han etter den siste Skype-hendelsen alltid har vært redd for at det skulle komme ut bilder på internett av ham. Da det verste sto på, sjekket han internett ofte for å se om det var lagt ut noe om ham.
Politiet har funnet Skype-logger i tiltaltes beslag som understøtter fornærmedes forklaring.
Retten finner det etter dette bevist at N13 ble forledet til å sende bilder av seg selv naken og i seksualiserte posisjoner til tiltalte, og at tiltalte deretter truet ham til å ha seksuell omgang på Skype. Videre hadde de seksualiserte chatter. Tiltalte mottok og lagret bilder av fornærmede, og lagret film av ham. N13 var 15 år da de straffbare forholdene startet. N13s alder står på hans profil på Skype. Videre vises retten til hans utseende og atferd. Tiltalte blir å dømme for postene I m, III i, V k, VI r.
Post I n, III j, V m, VI m – N14
Tiltalte har erkjent straffeskyld for alle postene vedrørende N14, og har forklart at han kom i kontakt med N14 på enten Kik, Snap Chat eller Instagram under forehavende av å være jente. Ved å love å gi «show» tilbake, forledet han N14 til å gjøre seksuelle handlinger. Da N14 etter hvert ble motvillig, truet tiltalte ham til å onanere og å innføre gjenstander analt foran kamera på Skype. Tiltalte erkjenner at det er tale om i hvert fall fem ganger hvor handlinger er utført etter trusler, og han visste at N14 var 15 år da handlingene skjedde. Tiltalte erkjenner videre at han hadde kontakt med N14 på samme måte også i tiden etter han ble pågrepet i oktober 2014.
N14 har på sin side forklart at han fikk kontakt med det han trodde var en jente på Snap Chat, og at det raskt utviklet seg til seksualisert snakk og utveksling av tilsvarende bilder. Etter hvert ble det trusler om at dersom han ikke sendte flere bilder ville bilder av ham publiseres. Fornærmede sendte da nye bilder og filmer av at han selv onanerte, og også nakenbilder. Etter hvert gikk kommunikasjonen over på Skype. På Skype ble han truet til å onanere flere ganger, og også innføre gjenstand analt. Innføring analt skjedde 5-6 ganger. Antall onaneringer på Skype og filmer av det samme på Kik og Snap Chat er i antall over 10 ganger. Det var også kontakt etter oktober 2014, og også da var det tale om filmer av onanering som ble sendt tiltalte på Kik. Et «show» på Skype kunne vare fra en halv time til 1,5 timer.
N14 fortalte videre at han var fryktelig redd mens dette pågikk, redd for at bilder og filmer skulle publiseres. Han sjekket om noe var lagt ut «hele tiden». Han var redd da han ikke selv hadde noen kontroll over situasjonen, og han var maktesløs. Dette tok mye energi, og han var sliten i denne perioden.
N14 var 15 år da de straffbare forholdene startet. N14 bekreftet at tiltalte var kjent med hans alder da de hadde kontakt. Politiet har i tiltaltes beslag funnet filmer og Skype-logger som knyttes til N14.
Retten finner etter dette at vilkårene for pådømmelse for postene I n, III j, V m, VI m er oppfylt, og tiltalte blir å dømme for samtlige nevnte poster. Det er tale om totalt i hvert fall 10 voldtekter, hvor minst fire voldtekter til seksuell omgang som likestilles med samleie, jf. straffeloven § 206.
Post I o, III k, V l, VI t – N15
Tiltalte har erkjent straffeskyld for alle postene, og har forklart at kontakten startet på Snap Chat. N15 ble forledet til å sende tiltalte naken- og seksualiserte bilder av seg selv, i den tro at han sendte – og fikk – tilsvarende bilder av en jente. N15 ble etter hvert mer motvillig, og tiltalte truet ham da til å fortsette å sende bilder, og etter hvert kommunisere på Skype, hvor han ble tvunget til å onanere. N15 ble også truet til å bruke dildo på seg selv, og å innføre denne analt. Slik bruk av dildo skjedde tre ganger, og onanering på Skype var i hvert fall seks ganger i løpet av perioden. Tiltalte erkjenner at til tross for at N15 ga klart uttrykk for smerte under en episode, beordret tiltalte ham til å fortsette. Tiltalte forklarte at trusselen han brukte var publisering av bilder på nett. Ved en anledning, for å vise alvoret med trusselen, opprettet han en Instagram-konto og la ut et intimt bilde av N15. N15 ble «tagget», slik at han fikk varsel om publiseringen. Tiltalte erkjente i retten at han visste alderen på N15.
N15 forklarte på sin side at han fikk kontakt med en han trodde var jente på Snap Chat. I starten var alt frivillig, også bildeutveksling. Da N15 etter hvert sendte færre og færre bilder kom truslene om publisering, og han ble da tvunget til å sende bilder og filmer av seg selv til tiltalte. Bildene og filmene var av ham naken, og hvor han utførte seksuelle handlinger i form av onanering.
Så fikk N15 melding om, eller et bilde av, at det var lagt ut bilde av ham på Instagram, og en trussel om at han nå måtte lage «show» på Skype. Så snart N15 lovet å holde show ble bildet av ham fjernet fra Instagram. Det var tiltalte som bestemte innholdet i showet, eller han ba N15 om å være «kreativ». Da kunne N15 få en tidsfrist på å finne på noe. Han ble også ved to eller tre anledninger tvunget til å innføre en dildo analt. Dette var smertefullt, og han blødde. Han ble også tvunget til å skrive en erotisk historie til tiltalte. Showene hadde varighet på timer, og var på natten. N15 forklarte at han under trusler sikkert sendte over 100 bilder og 40-50 videoer av seg selv til tiltalte.
N15 forklarte at han hadde det svært vanskelig i denne perioden. Han var 15 år da det startet – noe tiltalte visste – og han syntes det på grunn av redsel for publisering var vanskelig å gå på skolen. Han isolerte seg fra venner. Han var sliten etter å holde «show» på natten, og han prøvde å sove på dagen. Han fikk av den grunn mye fravær, mellom 10-20 dager fravær mellom sommer og jul, og det ble krangling mellom han og hans mor som følge av dette. Han fikk dårlige resultater på skolen. Han sjekket internett hele tiden for å se om noe var lagt ut, særlig fordi tiltalte hadde bevist at han var i stand til å gjøre dette. Han hadde dårlig nattesøvn. Han ville ikke fortelle noe til sine foreldre eller venner, før han snakket med N11 om det som foregikk. Sammen med N11 anmeldte han forholdet oktober 2014.
Politiet har funnet Skype-logger og filmer av N15 som underbygger N15s forklaring.
Retten finner etter dette at vilkårene for å domfelle etter post I o, III k, V l, VI t er oppfylt, og tiltalte blir å dømme. N15 ble forledet til å sende seksualiserte bilder og filmer av seg selv, og han ble truet til seksuell omgang med seg selv. Han chattet med seksualisert innhold med tiltalte, og han fikk tilsendt bilder av en naken jente av tiltalte. Tiltalte fikk laget og lagret filmer og bilder som viste N15 i seksualiserte posisjoner. Det er tale om over en periode på noen måneder omkring 10 voldtekter, hvorav to voldtekter er seksuell omgang likestilt med samleie, jf. straffeloven § 206. Tiltalte blir å dømme for alle nevnte poster.
Post I p, VI s – N16
Tiltalte har erkjent forholdet og forklarte at kontakten oppsto på Snap Chat, før de begynte å chatte på Kik, og det ble bildeutveksling av bilder med seksualisert innhold. Tiltalte truet så med å publisere bilder dersom N16 ikke onanerte for ham på Skype, noe N16 under trusler etterkom. Tiltalte opprettet også en konto på Instagram med et profilnavn som liknet på N16s eget. Tiltalte la der ut bilder av N16, for å vise at han gjorde alvor av trusselen.
N16 bekreftet at de fikk kontakt på Snap Chat under forehavende av at tiltalte var jente. De snakket sammen og ble kjent, før det gikk over til bildeutveksling. I begynnelsen sendte de vanlige bilder, men snart ble det også utvekslet nakenbilder. N16 forklarte at han følte seg presset til å sende det første nakenbildet. Tiltalte presset også på for å få flere bilder. Etter hvert kommuniserte de på Skype, og N16 hadde «show» for tiltalte. Tiltalte lovet å slette alt, bare han hadde et show. Tiltalte truet med å publisere bilder, og å ødelegge fremtiden til fornærmede. N16 forklarte at han hadde sendt inntil 10 bilder på Snap Chat, og kanskje 2-3 filmer av at han onanerte.
Da N16 protesterte på videre bilde- og filmutveksling ble det lagt ut bilder av ham på en Instagram-konto – en konto som var opprettet slik at det også var mulig for N16s venner raskt å få tilgang på den. Tiltalte la der ut nakenbilder av fornærmede, og N16 forklarte at han ble svært stresset av dette. Han gjorde så ett «show» i form av onanering for tiltalte, ved det løftet at da skulle alt bli slettet.
N16 forklarte at dette var en svært vanskelig tid, da han ikke sov, han isolerte seg og han gjorde det dårligere på skolen. Han tenkte at fremtiden var ødelagt, og han følte seg maktes- og hjelpeløs. Han forklarte at han i denne perioden tenkte på selvmord, og at han ikke kunne leve med dette.
Da tiltalte på nytt tok kontakt og maste på ham, valgte N16 den 3. november 2014 å anmelde saken. Da tiltalte ble fortalt dette ble han sint.
Politiet har funnet Skype-logger og filmer av N16. N16 hadde fortalt om sin egen alder til tiltalte.
Retten finner det etter dette bevist utenfor enhver rimelig tvil at tiltalte truet N16 til seksuell omgang, og at han produserte, lagret og delte seksualiserte bilder av N16. Det er tale om i hvert fall fire voldtekter. Tiltalte blir å dømme for postene I p og VI s.
Post II a – N17
Tiltalte har erkjent straffeskyld for forsøk på voldtekt til seksuell omgang. Tiltalte har forklart at han kontaktet N17 på Kik, men at han for øvrig ikke husker noe av kommunikasjonen dem i mellom.
N17 har på sin side forklart at han april 2013 fikk kontakt med det han trodde var en jente på Kik, og at det raskt ble utvekslet rundt 10-15 nakenbilder mellom dem. N17 forsto etter hvert at det var noe som ikke stemte med kontakten, og ønsket ikke å være med mer. Tiltalte tok da kontakt på Skype. Da fornærmede fremdeles ikke ønsket å bidra med mer, ble han truet med at de tilsendte bildene ville bli publisert og sendt venner av ham, om han ikke viste seg og onanerte på Skype.
N17 forklarte at han fikk panikk da trusselen kom, men at han tenkte at dersom han nå gjorde som han ble bedt om, ville det bli verre. N17 involverte sin far i dette, og faren skrev til tiltalte på Skype at dette ville bli anmeldt. Tiltalte hadde da svart at de uansett ikke ville finne ut hvem han var.
N17 fulgte ikke tiltaltes instrukser. Tiltalte kontaktet igjen N17 på Kik og Instagram, og på Instagram hadde han også kommentert på et bilde og truet med publisering dersom fornærmede ikke gjorde som han sa. N17 ble redd og slettet kommentaren, og han endret sin profil på Instagram. N17 forklarte videre at dette var en svært vanskelig tid, da han ikke visste hva som ville skje. Han følte seg paranoid den første tiden, han slet med å sove og han isolerte seg. Han var redd for at venner hadde sett bildene, og han var ikke seg selv det første året etter hendelsen. Han er fremdeles redd for at bildene ligger der ute et sted, og at de kan publiseres.
Politiet har funnet Skype-logger i beslaget som understøtter fornærmedes forklaring.
Retten finner etter dette at både objektive og subjektive vilkår for straffeskyld for forsøk på voldtekt til seksuell omgang er oppfylt, og tiltalte blir å dømme for post II a.
Post II b, V c, VI i – N18
Tiltalte har erkjent straffeskyld, og mener å huske at han oppnådde kontakt med N18 via en konkurranse-profil. Han husker ikke nå å ha visst om alderen til N18, men har en referanse til at han er «ung» i kommunikasjonen, så han må ha visst i hvert fall det. For øvrig husker han lite fra dette.
N18 har på sin side forklart at han fikk kontakt med tiltalte via en konkurranse-profil på Instagram. Etter hvert, og som ledd i «konkurransen» ble N18 forledet til å sende nakenbilder av seg selv til tiltalte. Etter hvert forsto N18 at det var noe rart, og han ønsket ikke å være med mer. Tiltalte truet ham da med publisering av tidligere sendte bilder dersom han ikke sendte flere bilder, og dersom han ikke ville onanere foran ham. N18 forklarte at han tidlig i kommunikasjonen opplyste at han var 15 år gammel. Alt skjedde i løpet av en dag.
Han var redd for at bilder skulle legges ut, og at venner skulle få se dette, og han var redd for mobbing osv. dersom dette ble kjent. Han isolerte seg noe en periode etter at dette kom ut.
Politiet har funnet bilder av N18 i beslaget.
Retten finner av både de objektive og subjektive vilkår for straffeskyld er oppfylt, og tiltalte blir å dømme for postene II b, V c og VI i.
Post II c – N19
Tiltalte erkjenner straffeskyld for forsøk på voldtekt. Kontakten ble etablert på Kik under tiltaltes profil N34. Han truet med publisering av bilder dersom N19 ikke viste onanering. Han lagret en video N19 hadde sendt ham.
N19 forklarte på sin side at han fikk kontakt med en jente på Kik, og at det ble flørting, seksualisert chatting og bildeutveksling med «henne» på nett. Det endte også med at han sendte en video av seg selv som onanerte, under forehavende at han skulle få en tilsvarende video tilbake. N19 forklarte også at han mente å ha bli truet med publisering av bilder dersom han ikke onanerte for tiltalte. Selve bildesending og video av onanering gjorde han for å få tilsvarende tilbake. Da han stanset kom truslene om publisering og ødeleggelse av fremtiden.
Retten er ikke i tvil om at tiltalte ved trusler forsøkte å tvinge N19 til seksuell omgang, og tiltalte blir å dømme for post II c.
Post II d, VI l – N20
Tiltalte har erkjent straffeskyld og forklarte at kontakten oppsto på Kik eller Snap Chat. Tiltale mottok flere bilder på Snap Chat, og truslene ble fremmet på Kik.
N20 forklarte at han den 9. april 2014 ble kontaktet av en jente på Snap Chat, og det ble sendt bilder frem og tilbake mellom dem. Tiltalte sendte også en liten film av at han onanerte. De ble snart enige om å snakke på Skype, men da den andre personen ikke ville slå på sitt kamera forsto N20 at noe var tull, og han ville ikke være med mer. Tiltalte fremmet da trusler om at dersom han ikke gjorde som han sa, så ville bilder henges opp på skolen og livet hans ødelegges. Tiltalte ønsket at N20 skulle onanere på Skype. Fornærmede gjorde ikke som tiltalte sa. Fornærmede hadde opplyst tiltalte om sin alder.
N20 forklarte at dette hadde vært en ubehagelig opplevelse, og at han var redd for publisering.
Politiet har funnet bilder av N20 i beslaget.
Etter dette er retten overbevist om at både objektive og subjektive vilkår for straffeskyld er oppfylt, og tiltalte blir å dømme for post II d og VI l.
Post III c – N22
Tiltalte har erkjent straffeskyld for posten, men kan huske lite av hendelsen.
N22 har i dommeravhør som ble avspilt for retten forklart at han ble kontaktet på Instagram først, så gikk kontakten over på Kik. Han forklarte at det står på hans Instagram-profil hvor gammel han er, og at han på det aktuelle tidspunktet 29. mars 2014 var 12 år gammel. Kontakten var en «konkurranse» hvor fornærmede skulle ta bilder av forskjellige ting, og etter hvert også seg selv. Etter hvert gikk også kontakten over på Skype. Han ble presset til å vise seg naken på Skype, ved at tiltalte sa at han ville legge ut bilde av fornærmede i boksershorts på internett dersom han ikke viste seg på Skype.
Politiet har beslaglagt Skype-logger hos tiltalte som støtter fornærmedes forklaring.
Retten finner at vilkårene for domfellelse etter post III c er oppfylt, og tiltalte blir å dømme.
Post III d, V e, VI j – N23
Tiltalte erkjenner straffeskyld, men husker lite fra hendelsene. Han erkjenner å ha forledet N23 til å onanere for seg via Skype. Tiltalte lovet å sende – som jente – show tilbake for å få show av fornærmede.
N23 har forklart at han ble kontaktet på Kik av en konkurranse-profil. Raskt ble han bedt om å sende «drøye» bilder, noe han også gjorde, inkludert etter hvert nakenbilder av seg selv. Etter hvert gikk kontakten over på Skype, og det ble en seksualisert kontakt – og han onanerte på Skype foran tiltalte. Han ble lovet et tilsvarende show tilbake for å gjøre dette. Da det aldri kom noe show, avsluttet han kontakten. N23 forklarte også om trusler om publisering dersom han ikke gjorde som tiltalte sa, men at det er uklart om han utførte noen handling etter trussel, eller om kontakten opphørte. N23 forklarte også at hans riktige alder fremkommer av hans Instagramprofil.
N23 forklarte at han ikke tok trusselen helt alvorlig, men at han samtidig var redd for slik publisering. Han sjekket internett ofte for å se om noe var lagt ut.
Politiet har funnet bilder og film av N23 i beslaget.
Retten finner etter dette av både objektive og subjektive vilkår for straffeskyld er oppfylt for nevnte poster, og tiltalte blir å dømme for post III d, V e, VI j.
Post III h, V j, VI q – N24
Tiltalte har erkjent straffeskyld, og forklarte at han opprettet kontakt under profilen N30. Han erkjenner videre at det er tale om onanering, og i hvert fall ett tilfelle av «show».
N24 forklarte på sin side at han ble kontaktet av en jente, og at hun etter hvert spurte om nakenbilder av ham. Han sendte 15-20 bilder av seg selv til «henne», og kontakten gikk så over på Skype. Under løfte om å få et show tilbake, onanerte N24 foran tiltalte på Skype. N24 fikk imidlertid ikke noe tilbake, og kontakten ble brutt. Tiltalte var insisterende og masete, men ingen klare trusler ble fremmet. N24 opplyste tiltalte underveis i kontakten, og før onaneringen, at han var 15 år gammel.
N24 forklarte at han ble kontaktet av politiet, og at han nå har inntrykk av at han er lurt av en pedofil, og at dette er forvirrende, rart og ekkelt.
Politiet har funnet bilder og logger av N24 i beslaget.
Etter dette finner retten at de objektive og subjektive vilkår for straffeskyld er oppfylt for post III h, V j, VI q, og tiltalte blir å dømme for disse.
Post IV a, V d – N25
Tiltalte har erkjent straffeskyld for forsøk på å forlede N25 til å vise seg naken, samt seksualisert chatting med ham. Tiltalte husker derimot ikke særlig mer.
N25 forklarte at han fikk bilder av tiltalte, og han sendte bilder tilbake – inkludert nakenbilder av seg selv. Kontakten gikk over på Skype, og der ble fornærmede bedt om å onanere foran tiltalte. N25 gjorde dette.
Møtende aktor endret under hovedforhandlingen tiltalen til å gjelde fullbyrdet overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum.
Retten finner å dømme for fullbyrdet overtredelse. Det vises til N25s forklaring, som støttes opp av fremlagt Skype-logg. Retten finner at også Skype-loggene viser at N25 faktisk tok frem penis og onanerte.
Videre viser loggen seksualisert samtale, og retten finner at objektive og subjektive vilkår for straffeskyld for overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum samt straffeloven § 201 bokstav c er oppfylt, og tiltalte blir å domfelle for dette.
Post IV b – N26
Tiltalte har erkjent straffeskyld for forholdet, men husker ingenting av det som skjedde.
N26 har forklart seg i dommeravhør, og dette ble spilt av i retten. N26 forklarte at han ble kontaktet på Kik, og at de også kommuniserte på Snap Chat. De sendte noen bilder til hverandre. N26 fikk tilsendt seksualiserte bilder av bryst og kjønnsorgan. Han sendte tilbake bilder, men uten at dette var direkte nakenbilder, og han «viste tissen to sekunder på Skype», senere presisert til å vare ett til to sekunder. N26 logget av etter dette.
Det kan være spørsmål om også dette er en fullbyrdet overtredelse. Sett hen til N26s forklaring, finner retten likevel å dømme for forsøk, da det ikke er helt klart hva som foregikk i det ene sekundet fornærmede muligens viste penis på Skype.
Politiet har beslaglagt materiale som støtter fornærmedes forklaring.
De objektive og subjektive vilkår for straffeskyld er oppfylt, og tiltalte blir å dømme for post IV b.
Post VI b – N27
Tiltalte erkjente straffeskyld og forklarte at han tok kontakt under profilen N32. Det ble sendt bilder på Kik, og tiltalte forledet fornærmede til å holde show på Skype. Han lagret en film av Skype-kontakten.
N27 forklarte at han fikk kontakt med tiltalte på Instagram under profilen N32. Kontakten ble raskt seksualisert, og kontakten endte med at fornærmede onanerte på Skype foran tiltalte. Han gjorde dette fordi han var lovet å få tilsvarende show tilbake. Etter dette avsluttet fornærmede kontakten. Tiltalte begynte da å mase på mer, før han gikk over til å true med å publisere det han hadde av materiale på fornærmede. Det kom gjentatte trusler, men fornærmede tok ikke mer kontakt og svarte ikke på henvendelser. Han ble nervøs av truslene, men valgte å overse dette.
Politiet har beslaglagt en Skype-logg som bekrefter fornærmedes forklaring.
Det kan stilles spørsmål om dette ikke i realiteten var trusler om voldtekt til seksuell omgang, sett hen til truslene som ble fremmet. Retten har likevel funnet å domfelle for post VI b, sett hen til at det kan være noe uklarhet om hva trusselen gikk ut på.
Tiltalte blir å domfelle for post VI b.
Post VI u – N29
Tiltalte har erkjent straffeskyld og forklart at han fikk kontakt med N29 over nett via en Facebook-side. De la til hverandre på Snap Chat, og ganske snart ble det seksualisert chatting og utveksling av seksualiserte bilder. Under forehavende av han var jente, og skulle gi et show tilbake, ble N29 forledet til å onanere på Skype foran tiltalte. Han lagret to filmer fra opptreden på Skype, samt noen bilder sendt fra Snap Chat.
N29 bekreftet tiltaltes forklaring om at han trodde han snakket med en jente, og at han onanerte på Skype i den tro at han skulle få tilsvarende opptreden tilbake.
Politiet har i beslaget funnet lagrede filmer.
Retten finner at de objektive og subjektive vilkår for straffeskyld er oppfylt, og tiltalte blir å dømme for post VI u.
Post VI v – N31
Tiltalte har erkjent straffeskyld for posten.
Politiet har beslaglagt Skype-logger og bilder av N31. Politibetjent Ena Biscevic forklarte for retten at politiet har vært i kontakt med fornærmede som bekreftet at det var ham. Videre har politiet fått bekreftet hans alder fra dansk politi. Han har ikke selv ønsket å snakke mer med norsk politi.
Sett hen til det beslaglagte materialet og N31s alder er vilkårene for straffeskyld også oppfylt for post VI v, og tiltalte blir å dømme i henhold til posten.
Straffeutmåling
Det skal utmåles straff for en rekke alvorlige seksuelle overgrep mot 28 fornærmede over en periode på over 2 år. Ofrene er i alderen 12-18 år, hvorav 15 av ofrene var under 16 år da overgrepene startet. De fornærmedes lave alder har betydning for straffeutmålingen i saken, jf. her Rt-2011-743 avsnitt 11.
De alvorligste forholdene er overtredelse av straffeloven § 192 første ledd bokstav c som omfatter å ha truet 16 gutter til å ha seksuell omgang med seg selv, og forsøk på det samme overfor fire gutter. Når det gjelder forsøk vises det til Rt-2011-1013, og det bemerkes at også ved forsøk vil mye av skaden ved voldtekt allerede være forårsaket, slik at også for forsøk vil det måtte utmåles en ikke ubetydelig straff.
Det er overtredelsen av voldtektsbestemmelsen som er førende for straffeutmålingen. Likevel vil også overtredelsen av straffeloven § 200, § 201 og § 204 få betydning for straffeutmålingen, da også disse overtredelsene isolert sett ville innebære ubetinget fengselsstraff av betydelig lengde, se eksempelvis Rt-2009-140.
Tiltalebeslutningens post I og II er handlinger som faller inn under voldtektsbestemmelsen i § 192 første ledd bokstav c. Bestemmelsen ble tilføyd til voldtektsbestemmelsen i 2000. Bakgrunnen var at Høyesterett hadde kommet til at tidligere § 192 ikke omfattet tilfeller hvor noen ble tvunget til å gjøre handlinger med seg selv, noe som ville vært seksuell omgang dersom de hadde vært utført av gjerningsmannen. Departementet antydet at disse handlingene burde bedømmes noe mildere enn andre tilfeller av voldtekt. Det var imidlertid justiskomiteen ikke enig i. Fra Prp. 97 l (2009-2010) kap. 5.1.2.3 hitsettes følgende:
Normalstraffenivået skal være det samme uavhengig av om voldtekten rammes av § 192 første ledd bokstav a, b eller c. Lovgiver har valgt å sidestille disse formene for voldtekt, og de bør også likestilles ved straffeutmålingen.
Justiskomiteen fremhevet at en slik fremgangsmåte «kunne fremstå som særlig ydmykende for offeret» jf. Innstilling O. Nr. 92 (1999-2000) kapittel 4.3.3 side 10. Det vises i denne forbindelse også til LE-2011-120581 som gir uttrykk for tilsvarende.
Retten tar derfor utgangspunkt i at også denne type voldtekter, der tiltalte ved truende adferd får de fornærmede til å gjøre seksuelle handlinger med seg selv, skal bedømmes på linje med andre voldtekter.
Når det gjelder straffenivået hitsettes følgende fra Prp. 97 l (2009-2010) kap 8.1:
Minstestraffen er hevet til 3 år. Dette understreker alvoret i voldtekter som nevnt i § 192 annet ledd bokstav a-b og må ha konsekvenser for straffutmålingen utover den straffen som minimum skal utmåles, jf. også justiskomiteens uttalelse i Innst.O.nr.72 (2004-2005) side 29, om at det kun er de minst alvorlige handlingene som er omfattet av gjerningsbeskrivelsen som skal ilegges minstestraffen. Normalstraffnivået for voldtekter som rammes av minstestraffen, bør ikke være under fengsel i 4 år. Dette gjelder for alle voldtekter – uavhengig av hvilket alternativ i § 192 fjerde (bokstav a, b eller c) som kommer til anvendelse. Med normalstraffnivå menes straffnivået i saker hvor det verken foreligger særlige skjerpende eller formildende omstendigheter. Det klare utgangspunktet er at straffen skal være ubetinget. Bare unntaksvis, når det foreligger særlige formildende omstendigheter, kan det være aktuelt å gjøre deler av straffen betinget.
Der det foreligger skjerpende omstendigheter, må straffnivået heves ytterligere. I slike saker bør straffnivået ikke være under fengsel i 5 år. At voldtekten er begått overfor en mindreårig, skal være et klart straffskjerpende moment.
Ved gjentakelse eller grove voldtekter hvor minstestraffen kommer til anvendelse, bør normalstraffnivået ikke være under fengsel i 5 år. Det klare utgangspunktet er at straffen skal være fullt ut ubetinget.
Som tidligere bemerket er det for denne type voldtekt ikke noe vilkår at gjerningsmannen er tilstede sammen med fornærmede når denne begår seksuelle handlinger med seg selv. Det avgjørende er at det er årsaksammenheng mellom den truende adferden og den seksuelle omgang fornærmede må gjøre med seg selv.
Det er således uten betydning at den truende adferd er fremsatt gjennom mobiltelefon eller pc, og retten kan heller ikke se at dette er formildende. Dette kan tvert i mot tale for å være skjerpende. Retten viser til at det ikke er tvil om at tiltaltes truende adferd er blitt opplevd som skremmende og oppskakende for de fornærmede. Der en voldtekt utføres selv av gjerningsmannen har de fornærmede en mulighet til konkret å forholde seg til overgrepet. I saken her har tiltalte opptrådt som en skjult gjerningsmann som stadig kom igjen. De fornærmede har aldri kunnet forholde seg til om faren for nye overgrep var over. Tiltalte har vært en ukjent gjerningsmann, de fornærmede visste ikke hvem han var, hvor han var, eller når han ville ta kontakt igjen. De har levd med en frykt for at foto og film kunne bli publisert, og har ikke hatt noen kontroll på om overgrep med lignende trussel ville bli fremsatt på ny.
Mange av ofrene har opplevd gjentatte overgrep, så mange som over 20 voldtekter, og mange har måttet tåle dette i en lang periode, så langt som over 1,5 år. I tillegg kommer at hvert enkelt overgrep kunne ha lang varighet; fra noen minutter til i noen tilfeller over en time.
Det er tale om i hvert fall 135 voldtekter i den angjeldende perioden, hvorav for tre fornærmede også er voldtekt til seksuell omgang som må likestilles med samleie, jf. straffeloven § 206. For hver enkelt fornærmet er det tale om et fortsatt forhold gjennom den perioden de ble utsatt for krenkelsene.
Felles for alle de fornærmede er at de har opplevd sterk redsel og frykt for publisering av bilder og filmer. Alle de fornærmede har måttet leve med vedvarende trusselsituasjon over lang tid, og den usikkerheten den har skapt, og noen er fremdeles urolige for at publisering kan skje.
Mange av de fornærmede har forklart om en følelse av maktesløshet og tvangssituasjon. De har ikke visst hvem overgriperen var, når han eventuelt skulle ta kontakt igjen, og hvorvidt han ville gjøre alvor av trusselen. Flere av de fornærmede opplevde også at han publiserte bilder. Alle de fornærmede fortalte om frykt, søvnproblemer, sosial isolasjon og fallende skoleresultater.
Tiltalte har overfor hver enkelt fornærmet planmessig og kynisk utnyttet dem til egen seksuell tilfredsstillelse. Han har under hver sekvens overfor den enkelte kommet med detaljerte instrukser om til dels ydmykende handlinger, og vært den som kunne avslutte episoden, eventuelt «godkjenne» den. Han lurte flere av de fornærmede ved å si at det nå var siste gang de måtte gjøre noe, for så å komme tilbake flere ganger å kreve mer. Han har oversett den enkeltes trygling om å slippe, og selv ved kommentarer om smerte og blod har han ikke latt den fornærmede slippe unna. Han tvang den enkelte til å følge hans minste ordre, både når det gjaldt når og hvor, og på hvilken måte. Han tok ikke hensyn til den enkelte gutts behov for søvn eller lekselesing, ei heller deres motvilje. Han har ikke utvist noen form for empati med noen av guttene underveis.
Overgrepene er begått mot mindreårige gutter i deres eget hjem og deres private sfære. De fornærmede levde i en vedvarende trusselsituasjon, noen i over 1,5 år, andre kortere. Uansett har alle levd med frykten for publisering siden den første trusselen ble fremmet. Han utøvet makt over den enkelte fornærmede, og han har utnyttet de fornærmedes særlige sårbare alder.
Tiltalte filmet sine egne overgrep, og benyttet filmene som porno i etterkant. Filming vil uansett innebære en risiko for spredning, og disse forholdene virker straffeskjerpende i denne saken. I tillegg kommer at selve filmingen av overgrep representerer en selvstendig krenkelse av de fornærmede, jf. her eksempelvis LB-2015-59539.
Retten har merket seg, og legger vekt på i straffeskjerpende retning, at tiltalte fortsatte sin kriminelle virksomhet også etter at han ble pågrepet i oktober 2014. Når det eksempelvis gjelder N14 ble han voldtatt fem ganger etter oktober 2014, noe som etter rettens oppfatning viser tiltaltes faste forbryterske forsett. Videre, foranlediget av tiltaltes forklaring i retten, finner retten grunn til å bemerke at flere av de fornærmede underveis i det som skjedde ga uttrykk for at dette var vondt, ubehagelig og uønsket, uten at dette hadde noen effekt på ham. Til fornærmede N17 ga han uttrykk for at de ved en anmeldelse ikke ville oppnå noe, da de ikke ville finne ut hvem han var. Han benyttet selv begrepet «terror» om det han holdt på med, men uten at denne innsikten fikk han til å avstå fra ytterligere overgrep.
Når det gjelder overgrep over internett hitsettes følgende fra Rt-2009-140 avsnitt 27:
Voksnes utnyttelse av barn og unge via Internett representerer en alvorlig trussel for mindreårige, og det er etter mitt syn god grunn til å markere alvoret og behovet for rettsbeskyttelse gjennom straffenivået i saker som dette. Når overtredelsene samlet sett strekker seg over så lang tid, gjelder så mange – og til dels så unge og særlig sårbare – barn, og er så planmessig og viljefast gjennomført som her, må fengselsstraffen etter mitt syn bli betydelig.
Dette avsnittet gjaldt overtredelse av straffeloven § 200 tredje ledd. Avsnittet gir likevel god veiledning også for sak. Høyesterett uttaler at straffen isolert sett for 46 overtredelser av straffeloven § 200, hvorav halvparten ble omfattet av bestemmelsens tredje ledd ville være fengsel mellom to år og seks måneder og tre år.
Aktor har antydet at utgangspunktet for straffeutmålingen bør ligge på ubetinget fengsel i 12 år, før det gjøres fradrag for eventuelt formildende omstendigheter. Retten finner at dette er et riktig utgangspunkt. Det vises i den forbindelse særlig til LE-2011-120581. Det var i den saken tale om likeartede forhold som i vår sak, men et lavere antall overgrep overfor fem yngre jenter. Det uttales der at en eventuelt idømt frihetsstraff ville vært fengsel i 10 år. For veiledning vises videre til LE-2013-67470.
Når det gjelder formildende omstendigheter vil tiltaltes erkjennelse være det dominerende elementet. Han har erkjent straffeskyld for alle forhold, og har ved det lettet både etterforskning og i særlig grad iretteføringen. Tiltalte har ikke erkjent mer enn det som det ellers var godt med bevismateriale for, men retten finner likevel grunn til å gi en merkbar tilståelsesrabatt. For de fornærmede, kanskje særlig i saker som dette, er det av betydning at tiltalte erkjenner og også sier unnskyld, og erkjenner den integritetskrenkelsen de fornærmede er påført.
Retten har ingen grunn til å tvile på at tiltalte, slik han selv forklarte og ga uttrykk for i retten, har en ektefølt anger over de lidelsene han har påført de fornærmede, og at han ønsker å si unnskyld til hver og en av dem.
Tiltalte var ung da de straffbare forholdene startet, da han ennå ikke var fylt 18 år. De straffbare forholdene pågikk imidlertid helt frem til mars 2015, og tiltalte var da snart 20 år gammel. Videre kommer at de fleste fornærmede var jevngamle med tiltalte, likevel med noen klare unntak. I denne saken foreligger altså ikke dimensjonen med stor aldersforskjell. For straffeutmålingen for de under 18 år vises også til straffeloven 2005 § 78 bokstav i, jf. § 33, jf. straffeloven 1902 § 18. Tiltaltes alder kan likevel ikke komme inn som noe avgjørende moment i formildende retning i denne alvorlige saken, jf. her eksempelvis LB-2015-59539, jf. også Rt-2013-67 og Rt-2013-601.
Tiltalte har hatt en vanskelig varetektsperiode, men uten at dette får betydning for straffeutmålingen.
Retten har vektlagt tiltaltes erkjennelse og alder i større grad enn påtalemyndigheten, og har kommet til at fengsel i ni år er passende straff.
Inndragning
Aktor har nedlagt påstand om inndragning av 5 stk Iphone, 2 stk bærbar PC, 2 stk MacBook, 1 IMac, 1 Ipad, I JVC kamera, 4 stk minnebrikker og 1 minnepenn, alt som beslaglagt.
Retten finner at vilkårene for slik inndragning er oppfylt, og idømmer inndragning som påstått, jf. straffeloven § 35 annet ledd jf. § 37 d første ledd til fordel for statskassen.
Oppreisning
Innledningsvis bemerkes at retten har funnet at de fornærmede etter tiltalebeslutningens post I og II tilkommer oppreisningserstatning, men at vilkårene for erstatning ikke er oppfylt for de øvrige fornærmede, jf. skadeserstatningsloven § 3-3 (slik den lød før endring som følge av straffeloven av 2005).
Det fremgår av skadeserstatningsloven § 3-5 jf. § 3-3 at tiltalte kan pålegges å betale erstatning for skade av ikke økonomisk karakter til den som er krenket ved en forbrytelse mot straffelovens § 192, § 200 3. ledd, kapitel 21, § 196 og § 390a. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på overgrepenes objektive grovhet, tiltaltes skyld, fornærmedes opplevelse av overgrepet og de skader de fornærmede er påført.
Retten skal fastsette oppreisningsbeløpet skjønnsmessig ut i fra det som anses rimelig. Retten viser også til rettspraksis som foreligger, og de erstatningsnivåer som etter hvert må sies å ha etablert seg i nyere praksis.
For voldtekt til samleie har Høyesterett fastsatt veiledende norm for beløpets størrelse. Normen ble i Rt-1988-532 satt til kr 30.000. Beløpet er senere økt i samsvar med kunnskapen om skadevirkningen av voldtekt og nivået for voldtekt til samleie ble etter 2003 på kr 100.000.
Høyesterett har i Rt-2011-743 oppjustert normen til kr 150.000 der det også uttales i avsnitt 22:
Formålet med den veiledende normen tilsier at den bare fravikes der det foreligger særlige grunner, jfr Rt-2003-1580 avsnitt 39. Fornærmedes alder kan være en slik grunn. Jeg vil anta at det nokså gjennomgående er riktig med en forhøyet oppreisningserstatning der offeret er mindreårig – under 18 år. Selve voldtektshandlingen vil være særlig skremmende for barn, og skadepotensiale er enda større enn for voksne. Jeg viser til Rt-2003-740 avsnitt 32, hvor førstvoterende fremhever at «oppreisningsansvaret» overfor mindreårige som blir valdtekne, må setjast høgre enn ovenfor vaksne. Den saken gjaldt en pike på 14 år og 11 måneder, og oppreisningen ble satt til 75.000 kroner. Jeg minner om – som sammenlikningsgrunnlag – at den veiledende normen den gang var 30.000 kroner, men at den kort tid senere ble hevet jf Rt-2003-1580.
Retten tar dermed utgangspunkt i at den veiledende normen for voldtekt til samleie i dag er kr 150.000. Retten tar videre med seg at oppreisningserstatningen kan forhøyes der fornærmede er mindreårig under 18 år, slik at normen for voldtekt til samleie der fornærmede er mindreårig er 175 000 kroner, jf. Rt-2011-743, hvor også avsnitt 23 hitsettes:
Fornærmede i vår sak var 17 ½ år da voldtekten skjedde. Lagmannsretten fant grunn til å øke oppreisningen med 25 000 kroner. Jeg er enig i dette, og går inn for at oppreisningen settes til 175 000 kroner.
Retten viser videre til Rt-2008-50, der Høyesterett til den tidligere normen uttaler i pkt 25:
Det følger av dommen der normen for oppreisningsbeløpet ble fastsatt, at det skal atskillig til før man går over – eller – under – normen på 100.000 kroner. Fordelen med normen blir lett borte hvis den bare skal anvendes på voldtekter som vurderes å ligge nær et gjennomsnitt – en vurdering som for øvrig kan være vanskelig å foreta. Man må godta at normen blir brukt også ved voldtekter som skiller seg noe ut – som alvorligere eller noe mindre alvorlige.
Retten viser igjen til at § 192 første ledd bokstav c ved truende adferd å få noen til å gjøre seksuelle handlinger med seg selv, ble tilføyd til voldtektsbestemmelsen i 2000. Til departementets antydning om at disse handlingene burde bedømmes noe mildere enn andre tilfeller av voldtekt, bemerket justiskomiteen at en slik fremgangsmåte vil «kunne fremstå som særlig ydmykende for offeret». Tilsvarende betraktninger gjør seg gjeldende også ved oppreisning.
Utover den enkelte fornærmedes egen forklaring har det ikke vært noe bevisførsel rundt skadevirkninger for den enkelte fornærmede, utover vitneførsel angjeldende N09. Basert på dette finner retten at det ikke kan legges til grunn at de fornærmede har skadevirkninger utover det som ordinært måtte kunne forventes ved den type overgrep det skal utmåles oppreisning for. Når det gjelder den enkelte fornærmedes opplevelse av overgrepene vises det til gjennomgåelsen ovenfor under skyldspørsmålet. Dette gjentas ikke under oppreisningsspørsmålet for den enkelte.
For de av de fornærmede som omfattes av voldtekt til seksuell omgang likestilt med samleie, er utgangspunktet 175 000 kroner. For alle disse fornærmede er det i tillegg tale om flere overgrep over en viss periode. Likevel finner retten ikke grunnlag for å gå utover normen på 175 000 kroner, sett hen til at det skal atskillelig til før det er grunnlag for å gå utover normen.
For annen seksuell omgang enn voldtekt til samleie, er det i rettspraksis ikke fastsatt noen bestemt norm. Her vil handlingens objektive grovhet, graden av skadevolders skyld og fornærmedes subjektive opplevelse av krenkelsen være sentrale momenter.
Retten legger etter til grunn et utgangspunkt på 150.000 kroner for § 192 første ledd bokstav c i vår sak for de tilfellene det har vært mange overgrep over en lengre tidsperiode, særlig fordi det legges vekt på at de fornærmede var gutter fra 12 år til 18 år da voldtektene fant sted.
For de av de fornærmede som har opplevd ett eller få overgrep finner retten å utmåle oppreisning på 100 000 kroner.
Skadevirkningene ved en voldtekt vil i mange tilfeller allerede være inntrådt allerede ved forsøket, jf. Rt-2011-1013 og tilsvarende LB-2014-100862. Likevel, slik post II i nærværende sak ligger an finner retten at riktig nivå for oppreisning for disse fornærmede i denne saken er 75 000 kroner.
For de som er fornærmet etter straffeloven § 200 annet ledd annet punktum, § 201 bokstav c og § 204 a første ledd bokstav c utmåles ikke oppreisning. Disse bestemmelsene er ikke opplistet i skadeserstatningsloven § 3-3, noe retten finner er en bevisst begrensning i oppreisningsinstituttet. Videre kan ikke retten se at det for noen av de fornærmede er påvist skader, slik at skadeserstatningsloven § 3-5 første ledd bokstav a kommer til anvendelse.
For  N01, post I a, med påstand om oppreisning etter rettens skjønn, er det tale om minst 18 overgrep i form av voldtekt over en periode på 1,5 år. Han var 18 da de straffbare forholdene fant sted. Retten finner riktig oppreisning å være 150 000 kroner.
For N02, post I b, III a, V a og V i, med påstand om oppreisning etter rettens skjønn, er det tale om minst 17 voldtekter over en periode på ett år og fire måneder. N02 var 15 år da de straffbare forholdene startet. Retten finner riktig oppreisning å være 150 000 kroner.
For  N03, post I c, III b, V b og VI d, med påstand om oppreisning etter rettens skjønn oppad begrenset til 175 000 kroner, er det tale om minst en voldtekt, og et vedvarende trusselbilde i nesten ett år. N03 var 15 år gammel da de straffbare forholdene startet. Retten finner riktig oppreisning å være 100 000 kroner.
For  N04, post I d og VI g er det tale om minst fire voldtekter over en periode på seks måneder. Han var 16 år da de straffbare forholdene skjedde. Retten finner riktig oppreisning å være 100 000 kroner.
For  N05 er det tale om rundt 20 voldtekter over en periode på rundt ett år. Han var 17 år da de straffbare forholdene fant sted. Retten finner riktig oppreisning å være 150 000 kroner.
For N06, post I f og VI h, med påstand om oppreisning etter rettens skjønn oppad begrenset til 150 000 kroner, er det tale om minst seks voldtekter over en periode på rundt tre måneder. Han var 17 år da de straffbare forholdene fant sted. Retten finner riktig oppreisning å være 100 000 kroner.
For  N07, post I g og VI f, med påstand om oppreisning etter rettens skjønn oppad begrenset til 175 000 kroner, er det tale om minst 10 voldtekter over en periode på et halvt år. Han var 16 år da truslene startet. Retten finner riktig oppreisning å være 150 000 kroner.
For N08, post I h, III e, V f og VI n, med påstand om oppreisning etter rettens skjønn oppad begrenset til 150 000 kroner, er det tale om ett overgrep. Han var 15 år da overgrepet fant sted. Retten finner riktig oppreisning å være 100 000 kroner.
For  N09, post I i, III f, V g og VI n, med påstand om oppreisning etter rettens skjønn, er det tale om minst fem voldtekter over en periode på fem måneder. N09 var 14 år da overgrepene startet. Retten finner riktig oppreisning å være 100 000 kroner.
For N10, post I j og VI a er det tale om minst 23 voldtekter, hvorav ett tilfelle som sammenliknes med samleie, over en periode på 1,5 år. N10 var 16 år da overgrepene startet. Retten finner riktig oppreisning å være 175 000 kroner.
For  N11, post I k, V h, VI o, med påstand om oppreisning etter rettens skjønn oppad begrenset til 175 000 kroner, er det tale om minst en voldtekt. Han var 15 år på tidspunktet for overgrepet. Retten finner riktig oppreisning å være 100 000 kroner.
For  N12 post I l, III g, V i og VI p, med påstand om oppreisning etter rettens skjønn oppad begrenset til 200 000 kroner, er det tale om minst to voldtekter. Han var 14 år på tidspunktet for overgrepet. Retten finner riktig oppreisning å være 100 000 kroner.
For  N13, post I m, III i, V k og VI r, med påstand om oppreisning etter rettens skjønn oppad begrenset til 175 000 kroner, er det tale om minst en voldtekt. Han var 15 år gammel da overgrepet skjedde. Retten finner riktig oppreisning å være 100 000 kroner.
For  N14 post I n, III j, V m og VI m, med påstand om oppreisning etter rettens skjønn, er det tale om minst 10 voldtekter til seksuell omgang, hvorav fire likestilles med samleie, over en periode på syv måneder. N14 var 15 år da de straffbare forholdene startet. Retten finner riktig oppreisning å være 175 000 kroner.
For  N15, post I o, III k, V l og VI t, med påstand om oppreisning etter rettens skjønn oppad begrenset til 250 000 kroner. er det tale om minst 10 voldtekter, hvorav to tilfeller likestilles med samleie, over en periode på et par måneder. N15 var 15 år på tidspunktet for de straffbare handlinger. Retten finner riktig oppreisning å være 175 000 kroner.
For N16, post I p og VI s, med påstand om oppreisning etter rettens skjønn oppad begrenset til 200 000 kroner, er det tale om minst fem voldtekter høsten 2014. Han var 16 år på tidspunktet for de straffbare handlinger. Retten finner riktig oppreisning å være 100 000 kroner.
For  N17, post II a, med påstand om oppreisning etter rettens skjønn oppad begrenset til 100 000 kroner, er det tale om ett forsøk på voldtekt til seksuell omgang våren 2013. Han var 17 år da det skjedde. Retten finner riktig oppreisning å være 75 000 kroner.
For  N18, post II b, V c og Vi, med påstand om oppreisning etter rettens skjønn, er det tale om ett forsøk på voldtekt til seksuell omgang. N18 var 14 år på tidspunktet. Retten finner riktig oppreisning å være 75 000 kroner.
For  N19, post II c, med påstand om oppreisning etter rettens skjønn, er det tale om ett forsøk på voldtekt til seksuell omgang. N19 var 18 år da det skjedde. Retten finner riktig oppreisning å være 75 000 kroner.
For  N20, post II d og Vi l, med påstand om oppreisning etter rettens skjønn, er det tale om ett tilfelle av forsøk på voldtekt til seksuelle omgang da N20 var 17 år. Retten finner riktig oppreisning å være 75 000 kroner.
Bistandsadvokat Holmen prosederte på at det for N27s tilfelle er klar sannsynlighetsovervekt for at det foreligger forsøk på voldtekt. N27 forklarte selv i retten at han ble utsatt for trusler da han ikke lenger ville sende flere filmer og bilder av seg selv. Tiltalte forklarte ikke om trusler overfor N27, bare løfter om å vise show tilbake. De fremlagte loggene med dok.nr 13,10,03 viser etter rettens oppfatning heller ikke trusler. Retten finner etter dette ikke bevismessig grunnlag for å domfelle for forsøk på voldtekt, og heller ikke klar sannsynlighetsovervekt for at dette. Det utmåles ikke oppreisning for N27.
Bistandsadvokat Anne Hazeland Tingstad la ned påstand om oppreisning også for N25, post IV a (endret til fullbyrdet overtredelse av møtende aktor) og for N24, post III h. Som nevnt ovenfor kan ikke retten se at det er bevisført noe rundt de fornærmedes skader, og finner i forlengelsen av dette at vilkårene for oppreisning ikke er til stede, jf. skadeserstatningsloven § 3-5 jf. § 3-3.
Bistandsadvokat Benestad la ned påstand om oppreisning for N23, post III d, V e og VI j. Som for de øvrige finner ikke retten at det er bevisført noe rundt skadevirkninger på de fornærmede, og retten kan ikke se at vilkårene for oppreisning etter skadeserstatningsloven § 3-5 jf. § 3-3 er oppfylt.
Saksomkostninger
Tiltalte har erkjent alle sakens poster. Sett hen til hans erkjennelse, hans økonomiske forhold og den utmålte oppreisningen idømmes ikke saksomkostninger.
Dommen er enstemmig.
Domsslutning
1.
A, født 0.0.1995, dømmes for overtredelser av:

straffeloven § 192 første ledd bokstav c,

straffeloven § 192 første ledd bokstav c, jf. straffeloven 49,

straffeloven § 200 annet ledd annet punktum

straffeloven § 200 annet ledd annet punktum, jf. straffeloven § 49,

straffeloven § 201 bokstav c,

straffeloven § 204 a første ledd bokstav a
til fengsel i 9 – ni – år, jf. straffeloven 1902 § 62 første ledd.
Varetekt kommer til fradrag med 327 – trehundreogtjuesju – dager.
2.
A, født 0.0.1995 idømmes inndragning av:

5 stk Iphone,

2 stk bærbar PC,

2 stk MacBook,

1 IMac,

1 Ipad,

1 JVC kamera,

4 stk minnebrikker og

1 minnepenn
Jf. straffeloven § 35, jf. § 37.
3.
A, født 0.0.1995 dømmes til innen 14 dager å betale slik oppreisningserstatning:
N01, f. 0.0.1994 : 150.000, – etthundreogfemtitusen – kroner.
N02, f. 0.0.1997 : 150.000, – etthundreogfemtitusen – kroner.
N03, f. 0.0.1998 : 100.000, – etthundretusen – kroner.
N04, f. 0.0.1997 : 100.000, – etthundretusen – kroner.
N05, f. 0.0.1996 : 150.000, – etthundreogfemtitusen – kroner.
N06, f. 0.0.1996 : 100.000, – etthundretusen – kroner
N07, f. 0.0.1997 : 150.000, – etthundreogfemtitusen – kroner.
N08, f. 0.0.1998 : 100.000, – etthundretusen – kroner.
N09, f. 0.0.1999 : 100.000, – etthundretusen – kroner.
N10, f. 0.0.1996 : 175.000, – etthundreogsøttifemtitusen – kroner.
N11, f. 0.0.1999 : 100.000, – etthundretusen – kroner.
N12, f. 0.0.2000 : 100.000, – etthundretusen – kroner.
N13, 30.10.1998: 175.000, – etthundreogsøttifemtitusen – kroner.
N14, f. 0.0.1999 : 175.000, – etthundreogsøttifemtitusen – kroner.
N15, f. 0.0.1999 : 175.000, – etthundreogsøttifemtitusen – kroner.
N16, f. 0.0.1997 : 100.000, – etthundretusen – kroner.
N17, f. 0.0.1996 : 75.000, – syttifemtusen – kroner.
N18, f. 0.0.1999 : 75.000, – syttifemtusen – kroner.
N19, f. 0.0.1996 : 75.000, – syttifemtusen – kroner.
N20, f. 0.0.1997 : 75.000, – syttifemtusen – kroner.
4.
Saksomkostninger idømmes ikke.