Nettovergrep har foreløpig ingen etablert definisjon. På Nettovergrep.no begrenser vi terminologien «nettovergrep» til straffbare handlinger av seksuell karakter som har funnet sted over kommunikasjon på internett eller på telefon.

Noen instanser benytter en videre definisjon, for eksempel ved at mobbing på nett også anses som nettovergrep. Vi har også sett at noen kaller det nettovergrep dersom en voksen mann innleder kontakt med et barn på nett for deretter å møte barnet og utføre et fysisk overgrep. Dette er utvilsomt også straffbart, men vi begrenser imidlertid terminologien vår til å gjelde seksuelle overgrep som skjer over internett.

Eksempler på overgrep på internett

Under har vi listet opp noen typetilfeller av overgrep over internett:

  • Seksuelt språk mellom en ung jente og en voksen person i en chat.
  • En voksen person sender nakenbilde til et barn.
  • En voksen person forleder et barn til å sende ham nakenbilder.
  • En voksen person forleder et barn til å utføre seksuelle handlinger med seg selv over webcam.
  • En voksen person forleder flere barn (som er i samme rom) til å utføre seksuelle handlinger med hverandre mens han ser på over webcam.
  • En person presser eller truer en annen person til å utføre seksuell omgang med seg selv mens han ser på over webcam, selv om begge er voksne.

Nettovergrep i straffeloven

Det finnes en rekke eksempler fra rettspraksis som kan illustrere hva som ligger i nettovergrep. Vi vil derfor gå gjennom hvert enkelt straffebud med eksempler fra domstolene.

Voldtekt over internett (nettvoldtekt)

Det fremgår av straffelovens bestemmelse om voldtekt at det er voldtekt dersom man med truende adferd presser noen til å ha seksuell omgang med seg selv eller med en annen. Voldtekt har 10 års strafferamme.

Voldtekt er en av de strengeste bestemmelsene i straffeloven. Dersom vedkommende i tillegg ble presset til å føre en gjenstand inn i skjede- eller endetarmsåpningen er nettovergrepet likestilt med voldtekt til samleie, med en strafferamme på 15 år og en minstestraff på 3 år.

Det vil også være straffbart dersom fornærmede ikke gjør som gjerningspersonen instruerer. Han vil da kunne bli dømt for voldtektsforsøk.

Eksempler fra domstolen

En voksen mann fra Østlandet lurte en ung kvinne til å sende seg flere nakenbilder- og filmer. Han truet henne dermed til å sende flere filmer av at hun onanerte, herunder at hun måtte føre fingre inn i skjeden. Trusselen gikk ut på at han ville spre nakenbildene han allerede hadde fått ut på internett dersom hun ikke gjorde som han sa. Han ble dømt til flere års fengsel for voldtekten, og ble også dømt til å betale kvinnen 150 000 kroner i oppreisningserstatning etter nettovergrepet.

En mann fra Østlandet truet med å legge ut nakenbilder av en ung gutt dersom han ikke onanerte på webcam. Han lyktes imidlertid ikke med å fullføre denne voldtekten, da gutten ikke gjorde som han sa. Han ble dermed dømt for forsøk på voldtekt. Fornærmede ble tilkjent kroner 75 000 i erstatning for overgrepet.

§ 291. Voldtekt

Med fengsel inntil 10 år straffes den som
a)    skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd,
b)    har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen, eller
c)    ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.

§ 292. Minstestraff for voldtekt til samleie mv.

Straffen er fengsel fra 3 inntil 15 år dersom voldtekten som nevnt i § 291 omfattet:
a)    innføring av penis i skjede- eller endetarmsåpning,
b)    innføring av penis i fornærmedes munn,
c)    innføring av gjenstand i skjede- eller endetarmsåpning, eller
d)    dersom lovbryteren har fremkalt en tilstand som nevnt i § 291 bokstav b for å oppnå seksuell omgang.

Seksuell omgang med barn over nettet

Det følger av straffeloven at det er strengt forbudt å få barn under 16 år til å utføre seksuell omgang med seg selv, selv om dette for eksempel skjer på webcam eller liknende. Her er det inget krav om at gjerningsmannen har truet eller presset barna. Strafferammen er henholdsvis 10 og 6 år avhengig av om fornærmede er under 14 eller 16 år. Også forsøk på å få barn til å utføre slike handlinger er straffbart, selv om de ikke utfører handlingen.

Eksempel fra domstolen

En voksen mann fra østlandet ga seg ut for å være et barn i et chatterom, og forledet deretter to små barn til å utføre oralsex på hverandre foran webcam. Han ble dømt til flere års fengsel for dette og flere andre forhold, og ble dømt til å betale hver av barna kroner 150 000 i oppreisning.

§ 299. Voldtekt av barn under 14 år

Med fengsel inntil 10 år straffes den som
a)    har seksuell omgang med barn under 14 år,
b)    får et barn under 14 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv, eller
c)    foretar kvalifisert seksuell handling med barn under 14 år.

§ 302. Seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år

Den som har seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, straffes med fengsel inntil 6 år, hvis ikke forholdet også rammes av andre bestemmelser. På samme måte straffes den som får et barn mellom 14 og 16 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.

 

Sende nakenbilder til barn, forlede barn til å sende nakenbilder og seksuelt språk ovenfor barn

Straffeloven har flere bestemmelser som rammer den som forleder barn til å sende seg nakenbilder, eller få barn til å utføre seksuelle handlinger med seg selv eller andre.

Eksempel fra domstolen

En voksen mann skrev til en svært ung jente(10 år) på en grov og seksualisert måte, og forledet henne videre til å sende ham nakenbilder blant annet av sitt underliv. Mannen ble dømt for dette og en lang rekke andre forhold til forvaring med minstetid på 8 år.

§ 304. Seksuell handling med barn under 16 år

Den som foretar seksuell handling med barn under 16 år, straffes med fengsel inntil 3 år, hvis forholdet ikke rammes av § 299.

§ 305. Seksuelt krenkende atferd mv. overfor barn under 16 år

Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som

a) i ord eller handling utviser seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd i nærvær av eller overfor barn under 16 år.

b) tvinger eller forleder et barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd, med mindre forholdet rammes av strengere bestemmelser.

Befatning med barnepornografi

I saker som gjelder nettovergrep ovenfor barn vil gjerningspersonen også ha overtrådt straffebudet om barnepornografi. Politiet vil normalt beslaglegge gjerningspersonens telefon, pc, nettbrett mv., og erfaringsmessig vil politiet ofte finne store mengder bildemateriale som seksueliserer barn. Med barn menes i denne bestemmelsen alle som er under 18 år eller fremstår som under 18 år.

Kilder:

Lovdata, straffeloven