LA-2015-63380

En mann ble dømt for å ha forledet barn til å utvise seksuelt krenkende adferd gjennom internett, samt for å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år og vært i besittelse av overgrepsbilder av barn. Nettovergrepene ble begått over en periode på ca. 5 år. Det var 24 identifiserte og flere uidentifiserte jenter, der flere av jentene var ned i 10-11 årsalderen.

Straffen ble satt til 5 år, hvorav 2 år betinget med prøvetid på 3 år. Det ble gjort fradrag på 6 mnd. for tilståelse og lang saksbehandlingstid. Retten differensierte oppreisningserstatningen fra 25 000 kr til 175 000 kr.

Les mer om hvordan og når man bør anmelde nettovergrep, hvorvidt man har krav på bistandsadvokat og mulighetene for oppreisningserstatning fra gjerningspersonen og Kontoret for voldsoffererstatning i de øvrige artiklene på nettovergrep.no.

Agder lagmannsrett – LA-2015-63380
Vestfold og Telemark statsadvokatembeter har den 25. april 2014 satt A, født 0.0.1957, under tiltale ved Nedre Telemark tingrett for overtredelse av:
«I
Straffeloven § 195 første ledd annet straffalternativ
for å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år og den seksuelle omgangen var samleie.
Grunnlag:
En gang sommeren 2005 eller sommeren 2006 i en bil på en parkeringsplass ved X i Y fikk han N01, født 0.0.1992, til å suge sin penis og/eller hadde samleie med henne.
II
Straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf tredje ledd
for under særdeles skjerpende omstendigheter å ha forledet barn under 16 år til å utvise sekuelt krenkende eller annen uanstendig adferd.
Grunnlag:
a)
I tiden omkring sommeren 2005 til sommeren 2008 i [adresse] i Y eller andre steder, kontaktet han N01, født 0.0.1992, via en chattekanal på internett. Han utgav seg først for å være en ung sjakkspiller ved navn A1. Han forledet henne til å fotografere og/eller filme seg selv naken, med blottet underliv og i andre seksualiserte situasjoner, for så å sende ham bilder/film via internett.
b)
I tiden fra høsten 2005 til sommeren 2006 i [adresse] i Y eller annet sted, kontaktet han N02, født 0.0.1992, via en chattekanal på internett. Han utgav seg for å være en ung sjakkspiller på 17 år med navn A2. Han opparbeidet tillit hos henne og forledet henne over tid til å ta bilder av seg selv naken, blant annet mens hun førte en finger og/eller en gjenstand inn i skjeden og i andre seksualiserte situasjoner, for så å sende bildene til ham via internett.
c)
I tiden omkring 2006 til sommeren 2007 i [adresse] i Y eller andre steder, kontaktet han N03, født 0.0.1994, via chattekanaler på internett. Han utgav seg blant annet for å være en modellgutt på 14-15 år. Han opparbeidet tillit hos henne og forledet henne over tid til å kle av seg, posere naken og/eller utføre seksuelle handlinger med seg selv, samt å filme og/eller fotografere dette, for så å sende film/bilder til ham via internett.
d)
I tiden fra omkring 2006 til høsten 2008 i [adresse] i Y eller andre steder, kontaktet han N04, født 0.0.1993, via en chattekanal på internett og utgav seg for å være en gutt på omkring 20 år. Han opparbeidet tillit hos henne og forledet henne over tid til å kle av seg, posere naken og utføre seksuelle handlinger med seg selv, samt å fotografere dette, for så å sende bilder til ham via internett.
e)
I tiden fra omkring november 2006 til våren 2008 i [adresse] i Y eller andre steder, kontaktet han N05, født 0.0.1992, via en chattekanal på internett. Han utgav seg for å være gutt ved navn A3, modelljente ved navn A4 og seg selv som modellpappa ved navn A5. Han opparbeidet tillit hos henne og forledet henne over tid til å kle av seg, posere naken og utføre seksuelle handlinger med seg selv – derunder ved bruk av fingre og/eller gjenstand, samt å fotografere/filme dette, for så å sende bilder/film til ham via internett.
f)
I tiden fra vinteren 2005 til 2. desember 2006 i [adresse] i Y eller andre steder, kontaktet han N06, født 0.0.1990, via en chattekanal på internett. Han utgav seg for å være to unge gutter ved navn A6 og A7. Han opparbeidet tillit hos henne og forledet henne over tid til å kle av seg, posere naken og utføre seksuelle handlinger med seg selv, samt å fotografere/filme dette, for så å sende bilder/film til ham via internett.
g)
I tiden fra våren 2008 til høsten 2008 i [adresse] i Y eller andre steder, kontaktet han N07, født 0.0.1994, via en chattekanal på internett. Han utgav seg for å være A8 på 17 år. Han opparbeidet tillit hos henne og forledet henne til fotografere seg selv naken og i andre seksualiserte posisjoner, for så å sende bilder til ham via internett.
h)
I tiden fra omkring sommeren 2006 til 29. august 2008 i [adresse] i Y eller andre steder, kontaktet han N08, født 0.0.1992, via en chattekanal på internett. Han utgav seg blant annet for å være unge modeller ved navn A6, A8 og A9, samt seg selv som venn av A6 ved navn A5. Han opparbeidet tillit hos henne og forledet henne over lang tid til å fotografere og filme seg naken, blant annet mens hun onanerte, førte en finger og/eller gjenstand inn i skjeden og gjennomførte samleie med en gutt, for så å sende bildene og filmene til ham via internett.
i)
I tiden fra høsten 2007 til slutten av 2008 i [adresse] i Y eller andre steder, kontaktet han N09, født 0.0.1996, via en chattekanal på internett. Han utgav seg for å være en ung jente som het A10. Han opparbeidet tillit hos henne og forledet henne over tid til å kle av seg, posere naken og/eller utføre seksuelle handlinger med seg selv – derunder ved å føre en eller flere Q-tips inn i skjeden, samt å filme og/eller fotografere dette, for så å sende film/bilder til ham via internett.
j)
I tiden fra 22. oktober 2007 til våren 2008 i [adresse] i Y eller andre steder, kontaktet han N10, født 0.0.1996, via en chattekanal på internett. Han utgav seg for å være modellagent ved navn A8, en jente og en mann med navn A5 – som begge jobbet sammen med A8. Han opparbeidet tillit hos henne og forledet henne over tid til å kle av seg, posere naken og/eller utføre seksuelle handlinger med seg selv, samt å filme og/eller fotografere dette, for så å sende film/bilder til ham via internett.
k)
I tiden fra høsten 2007 til våren 2008 i [adresse] i Y eller andre steder, kontaktet han N11, født 0.0.1996, via en chattekanal på internett. Han utgav seg for å være modellagent ved navn A8. Han opparbeidet tillit hos henne og forledet henne over tid til å kle av seg, posere og fotografere seg naken, med blottet underliv og i andre seksualiserte situasjoner, for så å sende bilder til ham via internett.
l)
I tiden omkring sommeren og høsten 2007 i [adresse] i Y eller andre steder, kontaktet han N12, født 0.0.1992, via en chattekanal på internett. Han utgav seg for å være A6 på omkring 23 år. Han opparbeidet tillit hos henne og forledet henne over tid til å fotografere seg naken, med blottet underliv og i andre seksualiserte situasjoner, for så å sende bildene til ham via internett.
m)
I tiden fra desember 2008 til mars 2009 i [adresse] i Y eller andre steder, kontaktet han N13, født 0.0.1998, via en chattekanal på internett. Han utgav seg for å være modell på 14 år som het A4. Han forledet henne til å fotografere og filme seg selv naken, med blottet underliv og i andre seksualiserte situasjoner, for så å sende bildene/filmer til ham via internett.
n)
I tiden sommeren/høsten 2007 i [adresse] i Y eller andre steder, hadde han kontakt med N14, født 0.0.1992, via en chattekanal på internett. Han utgav seg for å være modellagent ved navn A2. Han opparbeidet tillit hos henne og forledet henne til å kle av seg, posere og fotografere seg naken, for så å sende bilder til ham via internett.
o)
I tiden fra omkring november 2007 til 28. september 2008 i [adresse] i Y eller andre steder, kontaktet han N15, født 0.0.1992, via en chattekanal på internett. Han utgav seg for å være A8 på 18 år, A6 som drev A2 modellbyrå, A9 som jobbet som modell og seg selv som fotografen A5. Han opparbeidet tillit hos henne og forledet henne over tid til å kle av seg, posere naken og utføre seksuelle handlinger med seg selv, samt å fotografere dette, for så å sende bilder til ham via internett.
p)
I tiden omkring høsten 2007 til mars 2008 i [adresse] i Y eller andre steder, kontaktet han N16, født 0.0.1995, via en chattekanal og utgav seg for å være en annen. Han opparbeidet tillit hos henne og forledet henne til å kle av seg, posere naken og utføre seksuelle handlinger med seg selv – derunder ved bruk av fingre og/eller gjenstand, samt å fotografere og/eller filme dette, for så å sende bilder/film til ham via internett.
q)
I tiden omkring sommeren og høsten 2008 i [adresse] i Y eller andre steder, kontaktet han N17, født 0.0.1995, via en chattekanal på internett. Han utgav seg for å være modell omkring 19 år med navn A11. Han opparbeidet tillit hos henne og forledet henne over tid til å kle av seg, posere naken og ta bilde av seg selv naken og i andre seksualiserte situasjoner, for så å sende bildene til ham via internett.
r)
I tiden omkring sommeren 2008 i [adresse] i Y eller andre steder, kontaktet han N18, født 0.0.1995, via en chattekanal på internett. Han utgav seg for å være modell på omkring 16 år som het A4. Han opparbeidet tillit hos henne og forledet henne til å kle av seg, posere naken og utføre seksuelle handlinger med seg selv, samt å fotografere dette, for så å sende bilder til ham via internett.
s)
I tiden omkring sommeren 2008 til mars 2009 i [adresse] i Y eller andre steder, kontaktet han N19, født 0.0.1998, via en chattekanal på internett. Han utgav seg for å være en jente ved navn A12. Han opparbeidet tillit hos henne og forledet henne over tid til å kle av seg, posere naken og utføre seksuelle handlinger med seg selv – derunder ved bruk av fingre og Q-tips, samt å fotografere/filme dette, for så å sende bilder/film til ham via internett.
t)
I tiden omkring mars 2009 i [adresse] i Y eller andre steder, kontaktet han N20, født 0.0.1996, via en chattekanal på internett. Han utgav seg for å være modell på 16 år som het A4. Han opparbeidet tillit hos henne og forledet henne til å kle av seg, posere naken og/eller utføre seksuelle handlinger med seg selv – derunder ved bruk av fingre og dildo, samt å fotografere dette, for så å sende bilder til ham via internett.
u)
I tiden fra 2005 til 10. februar 2010 i Y eller andre steder, kontaktet han via chattekanaler på internett flere uidentifiserte jenter under 16 år og utgav seg blant annet for å være ung jente og/eller gutt. Han opparbeidet tillit hos dem og forledet dem over tid til å kle av seg, posere naken og/eller utføre seksuelle handlinger med seg selv, samt å fotografere og/eller filme dette for så å sende bilder/film til ham via internett og/eller mobiltelefon.
III
Straffeloven § 204 a første ledd bokstav a
for å ha produsert, anskaffet, vært i besittelse av eller overlatt til en annen fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn.
Grunnlag:
a)
I tiden fra sommeren 2005 til 10. februar 2010 i [adresse] i Y forholdt han seg som nevnt i post II a) – u). Han var totalt i besittelse av flere hundre filmer og flere tusen bilder av barn i seksualiserte situasjoner. Han videreformidlet flere av disse bildene og filmene til noen av jentene nevnt i post II, og/eller til andre privatpersoner han var i kontakt med på internett, og/eller la dem ut på åpne internettsider.
b)
I tiden våren til høsten 2007 i [adresse] i Y eller andre steder, kontaktet han N21, født 0.0.1991, via en chattekanal på internett. Han fikk derunder N21 til å sende seksualiserte bilder av seg selv til ham elektronisk, og som han lagret på sin datamaskin.
c)
I tiden omkring januar 2008 til januar 2009 i [adresse] i Y eller andre steder, kontaktet han N22, født 0.0.1992, via en chattekanal på internett. Han utgav seg for å hete A4 og å være modell. Han opparbeidet tillit hos henne og forledet henne over tid til å ta og sende seksualiserte bilder av seg selv til ham elektronisk, og som han lagret på sin datamaskin.
d)
I tiden februar/mars 2009 i [adresse] i Y eller andre steder, kontaktet han N23, født 0.0.1992, via en chattekanal på internett. Han utgav seg for modell med navn A13. Han opparbeidet tillit hos henne og forledet henne til å ta og sende seksualiserte bilder av seg selv til ham elektronisk, og som han lagret på sin datamaskin.»
Nedre Telemark tingrett avsa den 7. april 2015 dom med slik domsslutning:
«1.
A, født 0.0.1957, dømmes for overtredelse av straffeloven § 195 første ledd annet straffalternativ, straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd og straffeloven § 204a første ledd bokstav a, jf. straffeloven § 62 første ledd, til fengsel i 5 – fem – år. Soning av 2 – to – år utsettes med en prøvetid på 3 – tre – år, jf. straffeloven §§ 52-54. Ved soning kommer 112 – etthundreogtolv – dager til fradrag for utholdt varetekt, jf. straffeloven § 60 første ledd.
2.
A, født 0.0.1957 dømmes til å tåle inndragning av 2 – to – Toshiba laptop og 1 – en – Compaq laptop, jf. straffeloven § 35.
3.
A, født 0.0.1957, dømmes til innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av denne dom, å betale erstatning for ikke-økonomisk tap (oppreisning) til

N01 med kr 175.000 – etthundreogfemogsyttitusen – kroner,

N02 med kr 65.000 – femogsekstitusen – kroner

N03 med kr 70.000 – syttitusen – kroner

N04 med kr 85.000 – femogåttitusen – kroner

N05 med kr 110.000 – etthundreogtitusen – kroner

N06 med kr 100.000 – etthundretusen – kroner

N24 med kr 55.000 – femogfemtitusen – kroner

N08 med kr 175.000 – hundreogfemogsyttitusen – kroner

N09 med kr 75.000 – femogsyttitusen – kroner

N10 med kr 60.000 – sekstitusen – kroner

N11 med kr 55.000 – femogfemtitusen – kroner

N12 med kr 55.000 – femogfemtitusen – kroner

N13 med kr 70.000 – syttitusen – kroner

N14 med kr 95.000 – femognittitusen – kroner

N15 med kr 120.000 – etthundreogtyvetusen – kroner

N16 med kr 70.000 – syttitusen – kroner

N17 med kr 55.000 – femogfemtitusen – kroner

N18 med kr 65.000 – femogsekstitusen – kroner

N19 med kr 60.000 – sekstitusen – kroner

N20 med kr 55.000 – femogfemtitusen – kroner

N25 med kr 25.000 – femogtyvetusen – kroner

N21 med kr 30.000 – tredvetusen – kroner

N22 med kr 40.000- førtitusen – kroner.»
A har anket tingrettens dom. Anken gjelder bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet for tiltalens post I, straffutmålingen og erstatningsutmålingen til fornærmede i post I. Lagmannsretten besluttet 21. april 2015 å henvise anken.
I brev til lagmannsretten 28. august 2015 erklærte tiltalte at han trekker bevisanken og at han frafaller kravet om ny behandling av det sivile kravet. Saken blir etter dette å heve hva angår bevisanken, men fortsetter hva angår anken over reaksjonsspørsmålet, jf. straffeprosessloven § 326 annet ledd. Det foreligger heller ikke krav fra fornærmede om ny behandling av oppreisningserstatningen for lagmannsretten.
Ankeforhandling ble holdt i Y 2. og 3. september 2015. Tiltalte møtte sammen med sin forsvarer. Det ble hørt ett vitne. Om dokumentasjon av skriftlig materiale vises til rettsboken.
Forsvarer har anført at tingrettens utmålte straff er vesentlig for lang og at en større del av fengselsstraffen skulle vært gjort betinget. Han nedla påstand om at tiltalte anses på mildeste måte. Aktor påstod anken forkastet.
Lagmannsrettens vurdering:
Domfelte er 57 år. Han er kjent skyldig i grove seksuallovbrudd mot barn. Tingretten har beskrevet omstendighetene rundt de straffbare forhold slik:
Tiltalte er født i 1957. Han var tidligere ansatt ved en barneskole i Y som assistent og arbeidet blant annet ved skolefritidsordningen. Han var også leder av en sjakklubb ved skolen. Han har erkjent og retten legger til grunn som bevist ut over enhver tvil, at han over et lengre tidsrom fra datamaskin hjemme på bopel i Y «chattet» med unge piker på internett, og at han i denne sammenheng ga seg ut for å være en annen enn den han var. Han benyttet i det alt vesentlige identiteter som tilsa at han var en gutt eller yngre pike. Det forekom også at han brukte flere identiteter i kommunikasjonen med én pike uten å opplyse at det var én person som stod bak identitetene. Som gutt utga tiltalte seg gjennomgående for å være litt eldre enn pikene han kommuniserte med. Dette ble i følge tiltalte, gjort fordi han erfarte at de han kom i kontakt med, fant det spennende å «chatte» med gutter som var noen år eldre enn dem selv. Tiltalte har forklart at han ikke kunne benytte sin egen identitet i «chattingen» med barna/ungdommene fordi han da ikke ville oppnå ønsket kontakt som følge av egen alder.
Tiltalte har videre opplyst at han innledningsvis kunne kommunisere med pikene på åpne kanaler på internett, og at samtalen etter en tid ble flyttet over til en lukket kanal, msn. Han har også forklart at mange av jentene fortalte om seg selv og om problemer de hadde. Dette kunne være at de var ensomme, ble mobbet, at de syntes de ikke hadde et pent utseende, at de hadde spiseforstyrrelser m.m.. Mange av pikene var videre opptatt av klær, sminke og kropp. I følge tiltalte ba han om nakenbilder eller filmer av mange av dem han «chattet» med. Han oppdaget at det var enklere å få dem til å sende fotografier eller film av seg selv, dersom han utga seg for å være modell eller en som søkte etter piker som kunne bli modell. I den forbindelse kunne han også sende nakenbilder han hadde mottatt av andre piker og utgi disse for å være av ham. Han har også erkjent at han har gitt anvisning på hvordan bildene eller filmen skulle være, for eksempel hvilke posisjoner piken skulle innta, og om hun skulle bruke dildo eller annen gjenstand som kunne inngå i en seksuell handling. I politiavhør opplyste tiltalte ytterligere at han sa til piker at han måtte få flere nakenbilder og/eller filmer som viste seksuelle handlinger, dersom jentene ville unngå at han distribuerte bilder eller film han allerede hadde mottatt fra dem. Konsekvensen ble da i flere tilfeller at flere av pikene ikke våget annet enn å etterkomme tiltaltes krav. Dette fremgår for øvrig også av dokumenterte «chattelogger».
Lagmannsretten ser først på de enkelte poster i tiltalen.
Domfelte er funnet skyldig i overtredelse av straffeloven § 195 første ledd annet straffalternativ, jf. tiltalens post I. Forholdet gjelder fornærmede N01, født 0.0.1992.
Hendelsesforløpet som ledet frem til overgrepet er av tingretten beskrevet slik:
Omkring årsskiftet 2004/2005 kom N01 som er født 0.0.1992, i kontakt med en angivelig gutt på internett. Han kalte seg «A1» og fortalte at han var opptatt av sjakk. I følge fornærmede sa han at han var et par år eldre enn henne. Tiltalte har erkjent at det var han som ga seg ut for å være «A1». Ved innledningen av kontakten «chattet» de om dagligdagse temaer. Tiltalte vant fornærmedes tillit. Fornærmede har forklart at de også avtalte å møtes, og at møtet fant sted sommeren før hun skulle begynne på ungdomsskolen. Dette var i 2005. Tiltalte har bestridt at han har truffet fornærmede. Retten er imidlertid ikke i tvil om at fornærmedes detaljerte redegjørelse for møtet er korrekt og legger den til grunn. Hun har forklart at hun sommeren før hun skulle begynne på ungdomsskolen, syklet til Z barneskole i Y hvor hun etter avtale skulle treffe «A1». Han hadde kort tid i forveien erkjent overfor henne på nettet at han var litt eldre enn hva han hadde opplyst tidligere, men fornærmede trodde ikke han var mer enn 2-3 år mer enn henne. På skolen møtte hun en voksen mann i 40-årene med grått hår samlet i hestehale og som skulle være A1. Han foreslo at de skulle kjøre en tur i hans bil, og fornærmede våget ikke si nei. De kjørte mot X i Y. På vei dit forsøkte tiltalte å beføle fornærmede, som trakk seg unna. Han prøvde også å få henne til å ta på ham i skrittet, men heller ikke det ville fornærmede. Ved X, på et skjermet område, stanset tiltalte. Mens han fremdeles satt i førersetet, holdt hennes hode, måtte fornærmede suge hans penis. Hun ønsket ikke dette, men følte hun ikke hadde noe valg. Deretter ble hun bedt om å kle av seg, hvilket hun etterkom. Tiltalte trakk ned sine bukser. Han satt seg i baksetet, hvor fornærmede igjen sugde hans penis og deretter hadde de vaginalt samleie. Det er uklart om tiltalte brukte prevensjon, og om han fikk utløsning. Retten legger derfor til grunn at prevensjon ble brukt, slik fornærmede ga uttrykk for i politiavhør foretatt i april 2010, og at han ikke fikk utløsning.
Forsvarer har gjort gjeldende at det ikke fant sted kontakt mellom fornærmede og domfelte før i 2006. Til støtte for anførselen er det vist til analysert beslag med chattelogg mellom partene samt spesialetterforsker Torstein Schjervens forklaring.
Ved vurderingen av de faktiske forhold som straffutmålingen skal bygge på, må lagmannsretten legge til grunn at rimelig tvil skal komme domfelte til gode på samme måte som ved avgjørelsen av skyldspørsmålet.
Tidsangivelsen i tiltalens post I er «sommeren 2005 eller 2006». Fornærmede har, etter eget ønske, ikke avgitt forklaring for lagmannsretten. Etter det opplyste legges til grunn at fornærmede under politiavhør ga uttrykk for usikkerhet omkring tidspunktet. Det fremgår av tingrettens dom at hun under hovedforhandlingen relaterte hendelsen til sommeren før hun begynte på ungdomsskolen, altså sommeren 2005. Vitnet Schjerven har analysert databeslagene. Han forklarte for lagmannsretten at det ikke er gjenfunnet kommunikasjon mellom fornærmede og tiltalte før i 2006. Lagmannsretten finner etter dette ikke å kunne utelukke domfeltes forklaring om at kontakt ble etablert først i 2006. Under henvisning til de strenge beviskrav som redegjort for, legges til grunn at hendelsen omhandlet i tiltalens post I fant sted sommeren 2006. Fornærmede fylte 14 år 0.0.28 d.å.
Straffeutmålingen må reflektere at domfelte er betydelig eldre enn fornærmede, og at overgrepet er alvorlig, skremmende og meget krenkende. Domfelte utnyttet fornærmedes tillit og sårbarhet til kynisk tilfredstillelse av egne behov.
Domfellelsen for overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd, jf. tiltalens post II, gjelder overgrep overfor 24 identifiserte og flere uidentifiserte jenter over en lang tidsperiode. Flere av jentene var svært unge, ned i 10-11 årsalder. Domfelte fulgte samme mønster som gjengitt fra tingrettens beskrivelse for så vidt gjelder fornærmede N01.
Om den nærmere beskrivelse fremgår av tingrettens dom side 26-27:
Tiltalte vant som påpekt ovenfor, de fornærmedes tillit ved å utgi seg for å være en ung gutt eller ung pike. De «chattet» innledningsvis om temaer unge er opptatt av, og i den forbindelse ble han kjent med at flere av ungdommene slet med problemer som ensomhet, mobbing og vanskelige forhold i hjemmet. Etter at tillit var etablert, utnyttet tiltalte kynisk sin posisjon til å få de fornærmede til å sende ham et til sammen stort antall fotografier og filmer som viste nærbilder av kjønnsorgan og seksuelle handlinger. Han ga også anvisning på hva slags bilder han ville ha, og hvilke gjenstander som pikene kunne benytte ved de seksuelle handlingene. Tiltalte overtalte også de fornærmede til å sende seksualiserte bilder og filmer der fornærmedes ansikt vistes. Han fikk ved ett tilfelle også en 15 år gammel pike til å gjennomføre samleie med gutt hun selv måte finne, fordi han ville ha bilder av slik handling. Tiltalte har også ved flere tilfeller benyttet to eller flere falske identiteter i kommunikasjonen med den enkelte fornærmede. Derved manipulerte han ytterligere og la press på fornærmede til å sende seg seksualiserte bilder og/eller filmer som viste seksuelle handlinger. Flere av de mottatte nakenbildene hvor også fornærmedes ansikt vises, har han benyttet som profilbilder på internett i tilknytning til falske identiteter som han har opprettet. Disse fotografiene har følgelig vært tilgjengelige for et ubegrenset antall personer. Da noen av pikene ikke lenger var villig til å sende flere nakenbilder, ble de utsatt for sterk pågang for å skaffe tiltalte ytterligere materiale av samme art som han hadde fått tidligere. I tillegg truet han med å spre materialet han allerede hadde mottatt, til pikens venner og/eller familie. Ved i hvert fall to tilfeller gjorde han dessuten alvor av trusselen. Én gang sendte han nakenbilde av en av pikene til pikens yngre søster. Ved en annen anledning distribuerte han nakenbilder av en pike som da gikk på ungdomsskolen, til hennes medelever i klassen. I den forbindelse sendte han som også omtalt ovenfor, fotografiene fra en falsk identitet han hadde opprettet for å gi inntrykk av at fornærmede selv hadde sendt fotografiene. Så vel denne fornærmede som de øvrige har i ettertid følt betydelig frykt for hva som kan ha skjedd med bildene som er sendt til tiltalte.
Antallet overgrep og den periode overgrepene har foregått, herunder fortsettelsen etter politiets første beslag i mars 2009, viser at domfelte har hatt en vedvarende og sterk vilje til å gjennomføre seksuelle overgrep mot barn. Hans fremgangsmåte overfor jentene var utspekulert og kynisk. Han utøvde press og fremsatte trusler og oppnådde slik at jentene utførte handlinger de følte seg tvunget til. Enkelte av handlingene han presset frem er særdeles graverende. Det samme gjelder fremgangsmåten han benyttet for å tvinge jentene som motsatte seg fortsatt oversendelse av materiale. Det vises til tingrettens beskrivelse som referert. For fornærmede N08 ble forholdet vurdert som så grovt at tingretten utmålte en oppreisningserstatning på 175 000 kroner. Lagmannsretten slutter seg til tingrettens vurdering.
Forholdet omhandlet i post III gjelder overtredelse av straffeloven § 204a første ledd bokstav a. Besittelsen omhandler flere hundre filmer og flere tusen bilder av barn i seksualiserte situasjoner, samt videreformidling av deler av materialet. Dette er dels materiale som domfelte skaffet seg i forbindelse med overtredelsen av straffeloven § 200, jf. post II. Flere av bildene og filmene videresendte han til noen av jentene nevnt i post II. I tillegg ble noen av bildene lagt ut på åpne internettsider som profilbilder til hans falske identiteter. Forholdet omhandler perioden sommeren 2005 til 10. februar 2010.
Ved utmålingen av den samlede straff tar lagmannsretten utgangspunkt i at seksuelle overgrep mot barn hører til straffelovens mest graverende lovbrudd. De svært alvorlige skadevirkninger dette kan medføre for fornærmede, ofte for resten av livet, har ledet til at reaksjonsnivået – som et uttrykk for samfunnets fordømmelse av slike handlinger – gradvis er blitt skjerpet.
Straffeloven ble endret både i 2000 og i 2009, og deretter 25. juni 2010. I forbindelse med endringen i 2009 ga lovgiver signaler om en markert økning av straffene for seksuelle overgrep mot barn. Forut for dette, siden 1990-tallet, har det skjedd en gradvis økning i straffenivået som følge av strengere praksis i domstolene.
De handlinger domfelte er funnet skyldig i ble begått i perioden 2005 til 10. februar 2010. I tråd med Høyesteretts avgjørelse inntatt i RT-2009-1412 legges til grunn at lovgivers intensjon om betydelig skjerpelse i straffenivået for seksuelle overgrep mot barn, jf. forarbeidene til lov 19. juni 2009 nr. 74, ikke kan tillegges vekt for handlinger begått før denne loven ble vedtatt. Dette er imidlertid ikke ensbetydende med at gjerningstidens reaksjonsnivå skal legges til grunn. Dommen inneholder viktige retningslinjer for denne problemstillingen. Det vises til avsnitt 26-30. Det følger av dette at domfelte må akseptere at straffen fastsettes på grunnlag av en generell gradvis strengere utvikling i rettspraksis. For seksuelle overgrep mot barn har det som nevnt skjedd en slik gradvis utvikling mot et strengere straffenivå, og denne utviklingen er antatt å ville ha fortsatt uten lovendringen, jf. ovennevnte dom avsnitt 34.
Ved den konkrete utmåling har lagmannsretten funnet noe veiledning i Høyesteretts avgjørelse inntatt i RT-2009-140. Samlet finnes en straff av fengsel i fem år og seks måneder passende, før fradrag for tilståelsen og lang saksbehandlingstid.
Straffeloven § 59 annet ledd pålegger domstolene å vurdere om straffen skal reduseres som følge av siktedes tilståelse. Saken har vært en stor belastning for de fornærmede. At tiltalte har erkjent forholdene omhandlet i tiltalens post II og III, har bidratt til å redusere påkjenningen som straffesaken representerer for de fornærmede. Tiltalte har benektet overgrepet overfor fornærmede i post I. Hun har levd med redselen for ikke å bli trodd, og tiltalte utsatte henne for ytterligere påkjenning ved skyldanken. At anken, kort tid før berammet ankeforhandling ble trukket på dette punkt, antas å ha noe betydning for fornærmede. Dette, og tilståelsen for øvrig, representerer også en prosessøkonomisk gevinst som hensyntas. Lagmannsretten er enig med tingretten i at tilståelsen bør gi en reduksjon i straffen på 6 måneder.
Ved straffutmålingen må det gjøres fradrag for lang saksbehandlingstid. Før tiltale ble tatt ut, lå saken hos politiet og påtalemyndigheten i tilsammen nærmere tre år uten at det ble gjennomført etterforskningsskritt av betydning. Dette er et klart brudd på den rett domfelte har til å få saken avgjort innen rimelig tid, jf. EMK artikkel 6 nr. 1. For å reparere denne krenkelsen må straffen reduseres, jf. artikkel 13.
Forsvarer har som formildende omstendigheter også vist til den ekstra mediebelastning som følge av påtalemyndighetens sendrektighet, domfeltes helsetilstand og hans aksept av de fornærmedes tilkjente oppreisningsbeløp som påstås vesentlig for høye. Disse forhold kan etter lagmannsrettens syn ikke lede til straffereduksjon her.
Alle forhold tatt i betraktning er lagmannsretten kommet til at straffen passende settes til fengsel i 5 år. For å reparere konvensjonsbruddet gjøres 2 år av fengselsstraffen betinget med en prøvetid på 3 år.
Anken blir etter dette å forkaste.
Dommen er enstemmig.
Domsslutning:
Anken forkastes.