Øvre Romerike tingrett fant en 22-år gammel mann skyldig i nettovergrep mot sju jenter, men hele straffen på seks måneders fengsel ble gjort betinget.

Mannen ble dømt for å ha kommunisert med sju jenter via Skype. Han forledet dem til å sende bilder av brystene og underlivet sitt til ham. Jentene var i alderen fra 10 til 12 år da de seksuelle overgrepene fant sted i tidsrommet 2011–2013.

Allmennpreventive hensyn tilsier streng straff for slike handlinger, men Øvre Romerike tingrett fant i dette tilfellet flere formildende omstendigheter.

Det var på det rene at 22-åringen ble mobbet på skolen, hadde få venner og hadde slitt med å komme i arbeid. Retten la videre vekt på at «han tilsto med en gang han ble forelagt de enkelte forholdene i politiavhør. Det får særlig vekt at tilståelsene vil kunne lette belastningene for de fornærmede». Lang saksbehandlingstid ble trukket fram som et ytterligere formildende moment. Han ble også frifunnet for kravet om å betale saksomkostninger. Dommen var enstemmig.

Les mer om strafferammen for nettovergrep her.

Les mer om seksuelle overgrep på internett her.

Kilde: https://www.rb.no/ovre-romerike-tingrett/overgrep/skype/domt-for-nettovergrep-mot-sju-jenter-slipper-a-sone-straffen/s/5-43-516248