TSGUD-2012-199310

En mann i 40 årene ble dømt for en rekke seksualforbrytelser overfor gutter under 16 år, herunder forledet 17 gutter til å sende nakenbilder og filmer. Han ble i tillegg dømt for voldtekt og seksuell omgang med gutter under 16 år og besittelse av barnepornografi.

Straffen ble satt til 9 år forvaring med en minstetid på 6 år. Retten uttalte at nettovergrepene isolert sett kvalifiserte til rundt 2 år fengsel. To av de fornærmede utsatt for nettovergrep fikk 30 000 kr i oppreisning, og en fikk 15 000 kr. De øvrige fornærmede oppfylte ikke lovens krav til «skade» i skadeerstatningsloven § 3-5.

Les mer om hvordan og når man bør anmelde nettovergrep, hvorvidt man har krav på bistandsadvokat og mulighetene for oppreisningserstatning fra gjerningspersonen og Kontoret for voldsoffererstatning i de øvrige artiklene på nettovergrep.no.

Sør-Gudbrandsdal tingrett – TSGUD-2012-199310
A, er født 0.0.1968 og bor i Vei01, 0000 Sted01, pt i varetektsarrest i Oslo.
Ved tiltalebeslutning utferdiget av Det nasjonale statsadvokatembetet 21. februar 2013 er han satt under tiltale ved Sør-Gudbrandsdal tingrett for overtredelse av
I
Straffeloven § 192 første ledd bokstav a jf annet ledd bokstav a
for ved vold eller ved truende adferd å ha skaffet seg seksuell omgang og den seksuelle omgang var samleie eller likestilt med samleie.
Grunnlag:
a)
Ved en rekke anledninger i årene 2004 – 2007, blant annet i Sted02, tiltvang han seg seksuell omgang med B, født 0.0.1988. Han etablerte kontakt med B via nettstedet Gaysir ved å utgi seg for å være kontrollør for nettstedet. Han skrev at B hadde gjort noe som kunne medføre politianmeldelse og/eller opphold på ungdomsanstalt, og at han kunne hjelpe B mot at han han fikk noe tilbake. Slik fikk han B til å møte seg og føre sin penis inn i hans munn, og ved minst en anledning førte han sin penis inn i Bs munn. Etterhvert tiltvang han seg fortsatt seksuell omgang også ved å true B med å si at han skulle ta livet av seg og etterlate et brev som skulle sørge for at B ble dømt for medvirkning til selvdrap.
b)
Ved fire anledninger i årene 2007 – 2009, på Sted03, tiltvang han seg seksuell omgang med C, født 0.0.1992. I 2006 etablerte han kontakt med C via internett ved å utgi seg for å være en jevnaldrende gutt. Han fikk C til å møte seg ved å utgi seg for å være den jevnaldrende guttens trener, som måtte ‘godkjenne’ C før C fikk møte gutten. Han kjøpte sigaretter og kontantkort for mobiltelefon til C og skaffet seg så seksuell omgang med C ved at han truet med at han skulle sende regning for det innkjøpte, pålydende ca 6000 kroner, til Cs foreldre hvis ikke C gjennomførte seksuell omgang med ham. Ved en anledning slo han også C i ansiktet da C ga uttrykk for at han ikke ville ha seksuell omgang. Denne truende atferd ledet til at han ved minst en anledning fikk føre sin penis inn i Cs munn og/eller inn i Cs endetarmsåpning og at C ved flere anledninger førte sin penis inn i hans munn..
II
Straffeloven § 192 første ledd bokstav a
for ved vold eller ved truende adferd å ha skaffet seg seksuell omgang.
Grunnlag:
I årene 2004 – 2008, blant annet på Sted04, tiltvang han seg seksuell omgang med D, født 0.0.1988. Han etablerte kontakt med D via nettstedet Gaysir ved å utgi seg for å være kontrollør for nettstedet og sa at han ville politianmelde D for å ha gitt uriktig informasjon. For å unnlate politianmeldelse, krevde han at D opprettet en ny nettside med riktig informasjon hvoretter han krevet at D sendte ham nakenbilder av seg selv. Etter at D hadde sendt ham flere nakenbilder og en film hvor han onanerte, truet han med å distribuere dette til Ds familie og venner dersom D ikke møtte ham og gjorde som han ba om og han tvang med dette, ved gjentatte anledninger, D til å føre sin penis inn i hans munn.
III
Straffeloven § 196 annet ledd bokstav c
for å ha hatt seksuell omgang med barn under 16 år og den skyldige tidligere har vært straffet etter denne bestemmelsen.
Grunnlag:
28. mars 2010, i området Sted05 på Sted01, hadde han seksuell omgang med E, født 0.0.1994, ved at han førte Es penis inn i sin munn.
IV
Straffeloven § 196 første ledd
for å ha hatt seksuell omgang med barn under 16 år.
Grunnlag:
a)
Ved flere anledninger i tiden fra primo april til 30. mai 2004, blant annet på Sted04, hadde han seksuell omgang som beskrevet i post II med D, født 0.0.1988.
b)
Ved en eller flere anledninger fra høsten 2007 til 23. februar 2008, på Sted03, hadde han seksuell omgang som beskrevet i post Ib med C, født 0.0.1992.
V
Straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf tredje ledd
for under særdeles skjerpende omstendigheter å ha forledet barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd i ord eller handling.
Grunnlag:
a)
Sensommeren 2009, fra sin bopel i Vei01 på Sted01, etablerte han kontakt over internett og mobiltelefon med F, født 0.0.1997, ved å utgi seg for å være en jevnaldrende jente. Gjennom denne kontakten forledet han F og hans kamerat G, født 0.0.1997, til å sende seg nakenbilder og ved en anledning til å kle av seg foran webkamera og utføre seksuelle handlinger sammen mens han så på og gjorde opptak.
b)
Sensommeren 2009, fra sin bopel i Vei01 på Sted01, etablerte han kontakt via internett og mobiltelefon med G, født 0.0.1997, ved å utgi seg for å være en jevnaldrende jente. Gjennom denne kontakten forledet han G og hans kamerat F, født 0.0.1997, til å sende seg nakenbilder og ved en anledning til å kle av seg foran webkamera og utføre seksuelle handlinger sammen mens han så på og gjorde opptak.
VI
Straffeloven § 200 annet ledd annet punktum
for å ha forledet barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd i ord eller handling.
Grunnlag:
a)
Fra slutten av 2003 til 30. mai 2004, fra sin bopel i Vei01 på Sted01, etablerte han kontakt med D, født 0.0.1988, som beskrevet i post II. Gjennom denne kontakten forledet han D til å sende seg nakenbilder og en film hvor D onanerte.
b)
I årene 2006 – 2009, fra sin bopel i Vei01 på Sted01, etablerte han kontakt med C, født 0.0.1992, som beskrevet i post Ib. Gjennom denne kontakten forledet han C til å sende seg en rekke meldinger med seksuelt innhold samt nakenbilder.
c)
I 2006, fra sin bopel i Vei01 på Sted01, etablerte han kontakt via internett med H, født 0.0.1991. Gjennom denne kontakten forledet han H til å sende seg flere nakenbilder, herunder bilder av sin penis, samt en film hvor H onanerte.
d)
I årene 2006-2008, fra sin bopel i Vei01 på Sted01, etablerte han kontakt via internett med I, født 0.0.1993, ved å utgi seg for å være en jevnaldrende jente, og sendte I meldinger med seksuelt innhold samt nakenbilder og film av en jente som onanerte. Gjennom denne kontakten forledet han etterhvert I til å sende seg nakenbilder, herunder bilder av sin penis, samt en film hvor I onanerte.
e)
I tiden november 2006 – mars 2007, fra sin bopel i Vei01 på Sted01, etablerte han kontakt via internett med J, født 0.0.1991, ved å utgi seg for å være en jevnaldrende jente, og sendte J meldinger med seksuelt innhold samt nakenbilder. Gjennom denne kontakten forledet han J til å sende seg meldinger med seksuelt innhold og nakenbilder, herunder bilder av sin penis, samt en film hvor J onanerte.
f)
I 2007 fra sin bopel i Vei01 på Sted01 etablerte han kontakt via internett med K, født 0.0.1992, ved å utgi seg for å være en jevnaldrende jente. Gjennom denne kontakten forledet han K til å sende seg meldinger med seksuelt innhold samt nakenbilder, herunder bilder av sin penis.
g)
I tiden januar – februar 2007 fra sin bopel i Vei01 på Sted01 etablerte han kontakt via mobiltelefon og internett med L, født 0.0.1993, ved å utgi seg for å være en jevnaldrende jente, og sendte L meldinger med seksuelt innhold og/eller nakenbilder. Gjennom denne kontakten forledet han L til å sende seg bilde av sin penis.
h)
I tiden januar – 3. august 2007, fra sin bopel i Vei01 på Sted01, etablerte han kontakt over internett med M, født 0.0.1991, ved å utgi seg for å være en jevnaldrende jente, og sendte M nakenbilder. Gjennom denne kontakten forledet han M til å sende seg nakenbilder, herunder bilder av sin penis.
i)
I tiden februar – 10. juni 2007, fra sin bopel i Vei01 på Sted01, etablerte han kontakt over internett med N, født 0.0.1991, ved å utgi seg for å være en jevnaldrende jente, og sendte N nakenbilder. Gjennom denne kontakten forledet han N til å sende ham meldinger med seksuelt innhold samt nakenbilder, herunder bilde av sin penis.
j)
 Fra høsten 2007 til begynnelsen av 2008, fra sin bopel i Vei01 på Sted01 etablerte han kontakt med O, født 0.0.1992, ved å utgi seg for å være en jevnaldrende jente, Gjennom denne kontakten forledet han O til å sende seg meldinger med seksuelt innhold samt bilde av sin penis.
k)
I tiden oktober – november 2007 fra sin bopel i Vei01 på Sted01 etablerte han kontakt med P, født 0.0.1995, ved å utgi seg for å være en jevnaldrende jente, og sendte P meldinger med seksuelt innhold samt nakenbilder. Gjennom denne kontakten forledet han P til å sende seg meldinger med seksuelt innhold samt bilde av sin penis.
l)
I årene 2007-2010, fra sin bopel i Vei01 på Sted01, etablerte han kontakt via internett med E, født 0.0.1994, og sendte E meldinger med seksuelt innhold samt tilbød E alkohol og tobakk. Gjennom denne kontakten forledet han E til å sende seg flere nakenbilder, herunder bilder av sin penis, samt en film hvor E onanerte.
m)
I tiden januar – mars 2009, fra sin bopel i Vei01 på Sted01, etablerte han kontakt via internett med Q, født 0.0.1994, ved å utgi seg for å være en jevnaldrende jente, og sendte Q meldinger med seksuelt innhold samt nakenbilder. Gjennom denne kontakten forledet han Q til å sende seg meldinger med seksuelt innhold samt nakenbilder, herunder bilder av sin penis.
n)
Vinteren 2009, fra sin bopel i Vei01 på Sted01 etablerte han kontakt via internett med R, født 0.0.1994, ved å utgi seg for å være en jevnaldrende jente, og sendte R meldinger med seksuelt innhold og/eller nakenbilde. Gjennom denne kontakten forledet han R til å sende seg bilde av sin penis.
o)
I tiden august 2009 – januar 2010 fra sin bopel i Vei01 på Sted01 etablerte han kontakt via internett med S, født 0.0.1995, ved å utgi seg for å være en jevnaldrende jente, og sendte S nakenbilde. Gjennom denne kontakten forledet han S til å sende seg meldinger med seksuelt innhold samt bilder av sin penis.
p)
I tiden desember 2009 – 28. februar 2010, fra sin bopel i Vei01 på Sted01, etablerte han kontakt over internett med T, født 0.0.1994, og sendte T meldinger med seksuelt innhold. Gjennom denne kontakten forledet han T til å sende seg meldinger med seksuelt innhold samt bilder av sin penis.
q)
I desember 2010 fra sin bopel i Vei01 på Sted01 etablerte han kontakt via internett med U, født 0.0.1996. Gjennom denne kontakten forledet han U til å onanere foran webkamera mens han så på og gjorde opptak og/eller fikk han U til å sende over opptaket i ettertid.
VII
Straffeloven § 204 a første ledd bokstav a
for å ha vært i besittelse av barnepornografi.
Grunnlag:
a)
Onsdag 23. mars 2011, på sin bopel i Vei01 på Sted01, var han i besittelse av omlag 1000 bildefiler og omlag 370 filmfiler som fremstiller/dokumenterer seksuelle overgrep mot barn og/eller fremstiller barn i seksuell aktivitet og/eller seksuelt betonte poseringssituasjoner. Materialet var elektronisk lagret.
b)
Tirsdag 18. september 2012, på sine bopeler på Sted06 og i Vei01 på Sted01, var han i besittelse av omlag 240 filmfiler som fremstiller/dokumenterer seksuelle overgrep mot barn og/eller fremstiller barn i seksuell aktivitet og/eller seksuelt betonte poseringssituasjoner. Materialet var elektronisk lagret.
Fra høsten 2007 til begynnelsen av 2008, fra sin bopel i Vei01 på Sted01, etablerte han kontakt med O, født 0.0.1992, ved å utgi seg for å være en jevnaldrende jente. Gjennom denne kontakten forledet han O til å sende seg nakenbilder, herunder bilder av sin penis.
Hovedforhandling ble holdt over to uker fra mandag 25. februar til fredag 8. mars 2013. Tiltalte møtte og erkjente seg ikke skyldig etter noen av tiltalebeslutningens poster.
Retten mottok forklaring fra 33 vitner, og det ble foretatt slik dokumentasjon som framgår av rettsboken.
Aktor endret antallet bildefiler i tiltalebeslutningens post 7a) fra 1000 til 800 og antallet filmer i post 7b) fra 240 til 200.
Aktor la ned påstand om at tiltalte dømmes i samsvar med tiltalebeslutningen til forvaring med en tidsramme på 9 år og en minstetid på 6 år. I tidsramme og minstetid gjøres fradrag med 173 dager for utholdt varetekt pr 8. mars 2013.
Med hjemmel i straffeloven § 35 ble påstått inndragning av

En Compaq Presario 0000 bærbar PC (beslagjournalnr. 2011/19-1)

En Toshiba Satellite bærbar PC (beslagjournalnr. 2011/19-2)

En Seagate 000000000 harddisk (beslagjournalnr. 2011/19-6)

En Western Digital 000000 harddisk (beslagjournalnr. 2011/19-7)

En Kingston USB stick (beslagjournalnr. 2011/19-15)

38 CD/DVD-plater (beslagjournalnr. fra og med 2011/3991-2 til og med 2011/3991-12, fra og med 2011/3991-14 til og med 2011/3991-24, fra og med 2011/3991-26 til og med 2011/3991-41

3 tekstdokument (beslagsjournalnr. fra og med 2011/3991-51 til og med 2011/3991-53)

En Lenovo bærbar PC (beslagjournalnr. 2012/379-2)

En Compaq mini bærbar PC (beslagjournalnr. 2011/3991-22)
Videre la aktor ned påstand om saksomkostninger etter rettens skjønn.
Bistandsadvokaten påsto oppreisningserstatning til følgende slik:
B inntil kr 180 000,-.
C inntil kr 180 000,-
D inntil kr 180 000,-
E inntil kr 60 000,-.
F inntil kr 60 000,-
G inntil kr 60 000,-
P inntil kr 30 000,-
K inntil kr 30 000,-
Q inntil kr 30 000,-
I inntil kr 30 000,-.
Forsvarer la ned påstand om at tiltalte frifinnes med unntak av tiltalebeslutningens post 7, subsidiært at han anses på mildeste måte. Han frifinnes for oppreisningskravene, subsidiært anses på mildeste måte.
Rettens vurdering
Tiltalte har ikke erkjent straffeskyld for noen av tiltalebeslutningens poster. Han erkjenner imidlertid å ha møtt B, C, D og E, jf tiltalebeslutningens post 1- 4, og flere av guttene i tiltalebeslutningens post 6. Han erkjenner å ha hatt seksuell omgang med B og D etter at de var fylte 16 år. Den seksuelle kontakten var frivillig. Han erkjenner ikke å ha hatt seksuell omgang med C og E.
Som det vil fremgå nedenfor, har retten funnet det bevist at tiltalte har kommet i kontakt med de fleste fornærmede ved å opptre med en annen identitet eller ved å utgi seg for å ha et falsk oppdrag.
Det er på det rene at kontakten med B, C og D er opprettet enten på nettstedet Gaysir eller Qruiser (QX). Qruiser markedsfører seg som nordens største internettsamfunn for homofile og bifile mm. Gaysir er en nettportal for norske homofile.
Så vel tiltalte, som B og D, forklarte at kontakten mellom dem ble opprettet på Gaysir i 2004, ved at tiltalte utga seg for å ha et oppdrag for redaksjonen på nettstedet. Begge guttene skulle ha lagt ut opplysninger på sine profiler som redaksjonen reagerte på og som tiltalte skulle ordne opp i. Tiltalte forklarte i retten at han i ettertid tror at han selv, ble lurt av noen andre til å påta seg oppdraget. Retten finner at tiltaltes begrunnelse for kontaktetablering med guttene å ha liten troverdighet, særlig på grunn av likhet i guttenes forklaringer om hvordan kontakten med tiltalte utviklet seg.
Kontakten med C ble opprettet på nettstedet Qruiser eller Gaysir. Tiltalte hevder at de snakket sammen om vanlige ting som opptok dem og at han møtte C fysisk to ganger i Sted03. C forklarte at han kom i kontakt med tiltalte på nettet etter at han hadde vært i kontakt med «Gutt02» en jevnaldrende gutt, på et av nettstedene. Tiltalte fikk C til å møte seg i Sted03 under påskudd av å være treneren til «Gutt02» og han måtte «godkjenne» C før «Gutt02» fikk møte ham. Tiltalte erkjente ikke å kjenne til denne «Gutt02».
I vurderingen av tiltaltes troverdighet i forhold til kontaktetablering med C har retten lagt vekt på dom fra Huddinge tingsrätt 2. desember 2005 hvor tiltalte ble dømt til fengsel i 8 måneder for seksuell utnyttelse av mindreårig, i perioden 1. januar til 14. februar 2005. Huddinge tingsrätt legger til grunn at fornærmede i denne saken via nettstedet QX kom i kontakt med en gutt som het «Gutt01» som var 13 år. To ganger avtalte de å møtes men det kom noe i veien begge gangene. Istedenfor skulle fornærmede få møte «Gutt01s» onkel, som var tiltalte. Tingsrätten fant det bevist at da de møttes ga tiltalte fornærmede penger og de sugde hverandre. Tiltalte visste at fornærmede var under 15 år og «Gutt01s» epostadresse Gutt01_13 har vært registrert på tiltaltes IPadresse.
Måten tiltalte kom i kontakt med fornærmede på via «Gutt01» er til forveksling lik måten «Gutt02» er brukt for å komme i kontakt med C. I tillegg kommer at det fremgår av chattelogger mellom C og «Gutt02» og mellom C og tiltalte at tiltalte og «Gutt02» kjenner hverandre. Det er påfallende at både tiltalte og «Gutt02» har en gjennomgående skrivefeil ved at de skriver ordet «kanskje» med en «r» «karnskje». Denne skrivefeilen går igjen i andre chatter som tiltalte har erkjent å ha skrevet, jf chatt mellom T og tiltalte, jf post 6p og tiltalte og E, jf post 6l, og i andre chatter han ikke har erkjent å ha skrevet, som chatt mellom «Line» og K, jf post 6f. Videre kommer at i chatten mellom «Gutt02» og C bruker «Gutt02» uttrykket «avsuget» for å suge penis, det samme uttrykket bruker tiltalte i chatten med E. For øvrig vises til at «Gutt02» har benyttet epostadressen —@hotmail.com som tiltalte erkjente å kjenne til. Retten er etter dette overbevist om at tiltalte er «Gutt02» og at tiltalte har brukt «Gutt02» til å komme i kontakt med C.
Tiltaltes forklaring vedrørende kontaktetablering under postene 1 a) og b), post 2 og 4 a) og b) har således liten troverdighet. Det samme gjelder i forhold til kontaktetablering med guttene nevnt i post 5 og 6. Guttene tror at de er kommer i kontakt med en jevnaldrende jente, men som det fremgår nedenfor, er retten ikke i tvil om at det er tiltalte, som har utgitt seg for å være «Line» eller «Solo» el lign, de har kommet i kontakt med.
Tiltalebeslutningens post 1
A er i post 1 tiltalt for to overtredelser for ved vold eller truende atferd å ha skaffet seg seksuell omgang og den seksuelle omgangen var samleie eller sidestilt med samleie. I Ot.prp.nr.28 (1999-2000) kap 16.1.1 fremgår at:
«Hva som skal anses som «vold» og som «truende adferd» er relativt. Hvorvidt gjerningsmannens atferd er av en slik karakter at den omfattes av en eller begge disse to begrepene, er altså situasjonsbetinget. Typisk kreves mindre styrke i overgrepet når fornærmede er mindreårig, eller på annet vis står i en sårbar situasjon i forhold til gjerningsmannen. I en dom inntatt i Rt-1989-979 kom Høyesterett til at det var utøvd vold når domfelte tok «tak rundt sin 16 år gamle niese B og klemte henne hardt inntil seg». Truende atferd kan innebære frykt for liv og helse, men omfatter også andre trusler. Det er heller ikke noe ubetinget krav om at truslene må gjelde forhold som er straffbare. Også trusler om å sette ut rykter om fornærmede, eller anmelde vedkommendes kriminelle handlinger til politiet, kan etter omstendighetene omfattes av dette straffekravet. Jo mindre alvorlig trusselen er, desto mindre sannsynlig vil det imidlertid være at den har vært årsaken til den seksuelle omgangen.»
Tiltalebeslutningens post 1a
Tiltalte har erkjent å ha hatt oralsex med B, men hevder at det har vært frivillig. Han erkjenner å ha utført oralsex på B ved å ha sugd hans penis. Han kan ikke huske om B har sugd ham. Tiltalte fortalte at de møttes på Gaysir og tiltalte tok kontakt fordi han hadde fått beskjed fra redaksjonen i Gaysir at han skulle sjekke om B var den han utga seg for å være, og om han var seriøs. Det var kommet 2-3 klager på ham fordi han hadde skrevet ganske trakasserende meldinger. Tiltalte utelukket, som nevnt over, ikke nå at han kan ha blitt lurt av noen til å utføre dette oppdraget og at det ikke kom fra nettstedet. Tiltalte mente at de hadde møttes 5-10 ganger og at forholdet ble avsluttet i 2005.
B tok kontakt med politiet etter at han hadde lest om straffesaken mot tiltalte i avisa.
B fortalte at han fra tidlig alder visste han at han var homofil. I miljøet han vokste opp i var det mye fordommer mot homofili. Hans foreldre kjente ikke til hans legning og han vokste opp som en lukket gutt. Han opprettet i januar 2004, før han var 16 år, en profil på nettstedet Gaysir. Han la inn en anonym profil med oppdiktet brukernavn og med uriktig fødselsdato. Etter han var fylt 16 år fikk han en melding på Gaysir fra en som utga seg for å være en kontrollør på nettstedet om at han skulle luke ut useriøse brukere. Slik B forsto det hadde han gjort noe ulovlig og han gikk med på å møte kontrolløren; som var tiltalte. De møttes på Sted07 i Sted02 og B satte seg inn i tiltaltes bil. De kjørte til Sted23. Tiltalte sa hvem han var, at han arbeidet som ambulansesjåfør og at han kjente mange av vennene til B fra (…)miljøet. Han ga et slags troverdig inntrykk. Tiltalte hadde som ekstrajobb for Gaysir å ta kontakt med brukere som nettstedet mente var useriøse. B fikk aldri ordentlig beskrevet hva Gaysir reagerte på, men tiltalte ga uttrykk for at han var heldig som hadde møtt ham og at han skulle hjelpe ham ut av problemene. B kunne ellers risikere å bli politianmeldt, bli dømt og komme på ungdomsansalt. Tiltalte brukte lang tid på å forklare B at han var heldig som fikk hjelp av ham. For at tiltalte skulle hjelpe ham måtte han ha noe tilbake. B oppfattet at det tiltalte ønsket var oralsex. Tiltalte suget B til sædavgang etter at de hadde snakket lenge sammen. Tiltalte sa før de dro fra hverandre at han skulle dra rett hjem og ta mange telefoner og ordne opp med Gaysir.
B hevdet at han traff tiltalte mellom 30-70 ganger over en periode på ca tre år. Hyppigere den første tiden enn senere. Hver gang tiltalte tok kontakt med han var begrunnelsen at «saken hans var kommet opp igjen» eller at han måtte bevise at han var seriøs. På hvert møte var det en forventning om at tiltalte skulle ha sex ellers ville noe forferdelig skje. Politiet kunne for eks komme på skolen. B opplevde kontakten som et stort psykisk press. Det lettet litt hver gang han hadde hatt sex med tiltalte, for da ble tiltalte fornøyd, men det varte bare fram til neste gang tiltalte tok kontakt. For å unngå at saken skulle forfølges måtte B la tiltalte suge ham. Et par ganger suget også B tiltalte. Første gang var i senga i tiltaltes trailer, andre gang var i huset hans i Sted06. Som regel var det nok at tiltalte fikk suge ham, men disse to gangene merket B at det ikke var nok for tiltalte. B ble redd og gjorde det han mente at tiltalte forventet av ham.
Etter hvert oppsto det en relasjon mellom dem hvor tiltalte også truet med å ta livet sitt når B ga uttrykk for at han ønsket å komme ut av forholdet. En gang fikk han en SMS fra en venn av tiltalte som sa at tiltalte var på sykehus og at B var skyld i det. B har aldri truffet denne vennen og han tror nå at denne vennen ikke finnes og at det var tiltalte som sendte SMSen. Meldingen kom fra skjult nummer. Ordlyden i SMSen var lik ordlyden i SMSer tiltalte pleide å sende. Tiltalte nevnte også at han hadde et notat som han hadde overlevert denne vennen og hvor det fremgikk at han hadde tatt livet sitt fordi B ikke hadde oppfylt sin del av avtalen. B sluttet å møte tiltalte i mai 2007. Han fikk igjen en melding om at «saken hans var kommet opp igjen», men da kontaktet han Gaysir og fikk beskjed om at det ikke fantes noe slikt kontrollsystem som tiltalte utga seg for å være en del av.
Retten har ingen grunn til å betvile at tiltalte har forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningens post 1a. For det første har tiltalte erkjent at det har vært seksuell omgang mellom dem. Bs forklaring om hvordan kontakten kom i gang støttes av tiltaltes forklaring og er meget troverdig. Tiltalte har opptrådt på samme måte overfor B som han har gjort overfor D, jf tiltalebeslutningens post 2. Han får kontakt, utgir seg uriktig for å ha oppdrag, og ved å true med å anmelde B til politiet og senere å gi ham skylden for at han begår selvmord, legger han et press på B for å få ham til å ha oralsex med seg. Retten finner bevist utover enhver rimelig tvil at det er årsakssammenheng mellom truslene og den seksuelle omgangen.
Retten er således ikke i tvil om at tiltalte ved truende atferd overfor B har skaffet seg seksuell omgang og at omgangen ved et par anledninger var likestilt med samleie, jf straffeloven § 206. Tiltalte blir å dømme for forsettlig overtredelse av denne tiltalepost.
Tiltalebeslutningens post 1b
Tiltalte erkjente å ha møtt C i Sted03 to ganger da han var på vei til eller fra Sted08. Han erkjente imidlertid ikke å ha hatt seksuell kontakt med ham. Tiltalte mente at han traff C enten på nettstedet Gaysir eller Qruiser. De snakket om løst og fast og særlig om hvordan C hadde det. Tiltalte fortalte at det var vondt å høre hvor vanskelig C hadde det og han sammenliknet de problemer C hadde i oppveksten med de problemer han selv hadde hatt. Tiltalte syntes synd på C. Når de pratet på MSN pratet de også mye om sex. Tiltalte brukte ikke sitt eget navn på nettet, han brukte aliasnavn eller han forkortet sitt eget navn. Tiltalte oppga likevel etter hvert navnet sitt til C på MSN. De avtalte at de kunne treffes hvis tiltalte hadde et oppdrag nordover.
Før de treftes første gang kjøpte tiltalte kontantkort til Cs mobiltelefon fordi C sa at han ikke hadde mer ringetid igjen på kortet. Den eneste grunnen til at de skulle møtes var for å snakke sammen. Første gang kom tiltalte kjørende med sin trailer og parkerte utenfor bedehuset i Sted03. Han tok pause fra kjøringen i 45 minutter. De satt sammen i førerhuset, tiltalte med beina på rattet. På dette møte fortalte C at han var adoptivbarn, at han hadde det vanskelig hjemme, at han hadde problemer med barnevernet, og at han var usikker på sin seksuelle legning.
Neste møte var utenfor Narvesen i Sted03. Tiltalte parkerte traileren, C kom og de snakket sammen i førerhuset. De snakket om det samme som de hadde snakket om på det første møtet. Tiltalte spanderte brus og røyk på C. Tiltalte uttrykte at det var «dessverre dumsnilt av ham å betale», men «sånn er jeg alltid». Tiltalte «ville bare være snill; gi uten å kreve noe tilbake.» Tiltalte forklarte også at «Det kan ha hendt at han kan ha sagt til C at han vil sende regningen for innkjøpet til ham», men det har i så tilfelle skjedd etter at tiltalte ble kjent med at C hadde anmeldt ham. Til sammen har tiltalte kjøpt totre kontantkort og en brus og røyk til C. Tiltalte syntes at det var vondt å høre at C har forklart at tiltalte betalte for seksuelle tjenester ved å gi ham kontantkort og røyk. Tiltalte har aldri krevd C for 6000 kroner eller truet med å sende regning på 6000 kroner til hans foreldre.
De har ikke vært i kontakt etter møtet ved Narvesen. Tiltalte kan ikke huske om de snakket om Cs alder. Han kan ikke huske at det var noe tema om C var over eller under 16 år. Samtaletema var Cs liv. Tiltaltes kontakt med C avtok etter at han kom ut fra fengselet for alt dreide seg da om «W» som han hadde møtt i fengselet.
C fortalte at han ble kjent med en «Gutt02» på nettstedet Qruiser og at det var gjennom «Gutt02» at han ble kjent med tiltalte. Tiltalte nekter som nevnt over, å kjenne til «Gutt02». C opprettet en profil på Qruiser for å bli kjent med andre homofile. «Gutt02» var (…) og C trodde at «Gutt02» var en jevnaldrende gutt. De sendte bilder og de snakket om å møtes. C sendte nakenbilder til «Gutt02». De chattet og begge kunne se hverandre på web kamera men «Gutt02» viste seg aldri på web. De møttes heller aldri. En gang sendte «Gutt02» bilde av en ung gutt, hvor ansikt, overkropp og kjønnsorgan var synlig. De avtalte å møtes, men før C kunne møte «Gutt02» måtte han bli «godkjent» av «Gutt02» sin trener. Å bli «godkjent» betød slik C oppfattet det at C måtte ha sex med treneren. Treneren var tiltalte. Det var ikke naturlig for C å ha sex med en så gammel mann.
De møttes første gang i tiltaltes trailer utenfor bedehuset i Sted03. Tiltalte hadde en seng bak førersetet. De havnet i senga og enten sugde tiltalte ham eller han sugde tiltalte. De møttes flere ganger og det var mest slik at tiltalte sugde ham. En gang gjennomførte tiltalte analsex med C. Det var tiltalte som stakk sin penis inn i hans endetarm. Alle møtene har vært i Sted03 og i tiltaltes trailer. Bl.a har de møttes på skysstasjonen ved Narvesen. C fikk røyk og kontantkort av tiltalte og tiltalte truet med å sende regningen for røyken og kontantkortene dersom han ikke gjorde som tiltalte sa. I dommeravhøret fortalte C at tiltalte hadde sagt at han skyldte ham 6000 kroner og at regningen ville bli sendt foreldrene dersom han ikke gjorde som tiltalte sa. C fortalte at han følte seg presset til å ha sex med tiltalte. C ville ikke møte tiltalte mer og sa at han hadde fått en kjæreste. I dommeravhøret fortalte C at de møttes og hadde sex i hvert fall fire ganger. C fastholdt dette i retten. Han fortalte i dommeravhøret at han møtte tiltalte over en periode på to vintre og i retten fortalte han at det skjedde første gang da han gikk på ungdomsskolen. Høsten 2005 til våren 2008 gikk han på ungdomsskolen. I februar 2006 ble han 14 år. I dommeravhøret fortalte C at han hadde lovet tiltalte ikke å si til noen det de holdt på med fordi C var under 16 år.
Barneverntjenesten anmeldte forholdet til Sted03 lensmannskontor sommeren 2009.
I beslag gjort hos C fremgår at C har chattet på MSN med epostadresse A@hotmail.com og —@hotmail.com. Tiltalte har erkjent at førstnevnte adresse er hans og at han kan kjenne til —adressen.
Det er funnet to chattelogger fra hver av adressene og tiltalte har erkjent at chatten fra A@hotmail.com 22. november 2008 er en samtale mellom ham og C. I denne chatten framgår at C har chattet med en person som heter «Gutt02» og at tiltalte kjenner ham. Følgende gjengis:
… ..
28.12.2008 23:15:12 fra C:
men tror ikke det funker  mellom meg og Gutt02
28.12.2008 23:15:17 fra C:
avstanden er for stor
28.12.2008 23:15:54 fra tiltalte:
mulig det, og jeg er iåforseg enig  med deg, men det er jo noe du og han må avgjøre det da,
28.12.2008 23:16:08 fra C:
mhm
28.12.2008 23:16:40 fra tiltalte:
eneste jeg vveit er at han er en  fantastisk gutt, og det samme er jo du
28.12.2008 23:16:46 fra C:
😛
28.12.2008 23:16:48 fra C:
takk
28.12.2008 23:16:52 fra C:
du og er da det
28.12.2008 23:17:27 fra tiltalte:
nai nai jeg er jo ikke det, men  likte jo deg da, hi hi du virker ut til å være en flott gutt
28.12.2008 23:16:50 fra C:
takk:$
28.12.2008 23:18:13: fra tiltalte:
kjekk snill og litt til er du
28.12.2008 23:18:17 fra C:
😛
28.12.2008 23:18:23 fra C:
nå rødmer jeg
28.12.2008 23:19:03 fra tiltalte:
hi hi men jeg meiner det å da,  ellers hadde jeg ikke orket gi deg så mange tele kort og truffet deg og vil  treffe deg igjen
28.12.2008 23:19:16 fra C:
nååw
28.12.2008 23:19:58 fra tiltalte:
sku vært gøy og truffet deg igjen,  men du vil sikkert ikke det da
28.12.2008 23:20:10 fra C:
joda jeg skylder jo deg det
28.12.2008 23:02:35 fra tiltalte:
ja karnskje være enig med deg der  ette alt jeg har gitt deg da
28.12.2008 23:20:42 fra C:
nettop
28.12.2008 23:21:16 fra tiltalte:
karnskje på samme måte som sist vi  treffedes å eller?
28.12.2008 23:21:27 fra C:
😛
28.12.2008 23:21:44 fra tiltalte:
om du vil det da
28.12.2008 23:21:56 fra C:
hmm
28.12.2008 23:22:10 fra tiltalte:
ja eller nei
28.12.2008 23:22:16 fra C:
oki
Deretter sender tiltalte et bilde av «min karnskje største kjærliget» som er et bilde av W. Dette har tiltalte erkjent. Videre inviterer tiltalte C til å ha på webcamera. Samtalen forløper da slik:
28.12.2008 23:45:02 fra C:
jeg vil ikke ha på:P
28.12.2008 23:45:11 fra tiltalte:
joda
28.12.2008 23:45:15 fra C:
ikke nå
28.12.2008 23:45:36 fra tiltalte:
:(synd da, sku bare vært fint å se deg
28.12.2008 23:45:43 fra C:
😛
28.12.2008 23:46:03 fra tiltalte:
men men får vel klare meg uten jeg:»(
28.12.2008 23:46:06 fra C:
😛
28.12.2008 23:46:32 fra tiltalte:
men synd hi hi
28.12.2008 23:46:35 fra C:
😛
28.12.2008 23:48:48 fra tiltalte:
har du funnet deg ny kjæreste eller
28.12.2008 23:48:56 fra C:
nei ikke enda
28.12.2008 23:49:02 fra C:
men kanskje snart:P
28.12.2008 23:49:30 fra tiltalte:
ok får håpe du finne neon snart da,  for du fortjener en god gutt
… … .
Samtalen 28. desember 2008 viser at det har vært kontakt mellom C og tiltalte og at tiltalte ønsker å møte C. C har mottatt mange telekort av tiltalte og det skinner igjennom at C mener at han skylder tiltalte noe.
Tiltalte nekter for å kjenne til «Gutt02». Retten fester som nevnt ikke lit til hans forklaring. Retten mener at det er ført bevis for at «Gutt02» er tiltalte og at «A» som omtales i chatt nedenfor, er tiltalte. Det fremgår av chatteloggen mellom C og personen bak epostadressen —@hotmail.com at «Gutt02» og tiltalte kjenner hverandre. Chatten har foregått 15. november 2008 og det er på det rene at C tror at han chatter med «Gutt02» og at C er svært interessert i ham. Han inviterer «Gutt02» til å starte sitt webkamera men «Gutt02» svarer» ja men det fungerer ikke etter jeg måtte slette hele dataen». C spør om å få et bilde av «Gutt02» og da sendes etter hvert to bilder av overkroppen til I, som er fornærmet i post 6d. Samtalen mellom C og «Gutt02» er svært seksualisert. Det fremgår følgende etter at de har chattet fra kl 16:57:49:
15.11.2008 17:44:28 fra Gutt02:
ja det har jeg, men  du hadde du og A sex eller?
15.11.2008 17:44:43: fra C:
han sugde meg
15.11.2008 17:45:15: fra Gutt02:
flink:D
15.11.2008 17:45:23: fra C:
men tror jeg holder meg  til deg
15.11.2008 17:45:27 fra C:
jeg skal det
15.11.2008 17:46:38 fra Gutt02:
ok, men forstår  ikke helt det da, for om du er så kåt som det virker så forstår jeg ikke  hvorfor du er så redd han og at du ikke vil treffe han igjen, han kunne helt  sikkert hjulpet deg med å bli avsuget, og du veit jeg ikke bryr meg om ha  gjør det med deg.
15.11.2008 17:47:25 fra C:
men jeg vil bare ha deg
15.11.2008 17:49:28 fra Gutt02:
du veit han kunne  sikkert suget deg så du fikk tømt deg rett som helst da å for meg gjør det  ikke noe jeg liker deg uansett jeg og for meg blir og er det bare en glede  om han får det meg deg, men drit i det bare
15.11.2008 17:52:26 fra C:
hva mener du nå?
15.11.2008 17:52:41 fra Gutt02:
glem det
15.11.2008 17:52:50 fra C:
oki
15.11.2008 17:53:08 fra C:
liker du meg?
15.11.2008 17:54:57 fra C:
men må dra snart jeg:S
15.11.2008 17:55:00 fra Gutt02:
ja gjør det, men  forstår deg egentlig ikke da, for vi er ikke i sammen og du sier at  A var flink til å suge, da forstår jeg ikke hvorfor det er  et problem for deg at du og han treffes og du blir avsuget igjen av han om  du likte det, for jeg sier at du er for meg en god gutt uansett og at det  ikke bryr meg om dere to hjør det igjen, samt etter det jeg veit så skylder  du han såppas etter alt han har gitt deg, men det betyr karnskje ikke noe  for deg at han har brukt mange penger på deg for min del, det sier jo  egentlig veldig mye da
15.11.2008 17:55:56 fra C:
jeg vil jo møte han
15.11.2008 17:56:02 fra C:
men er redd for tiden
15.11.2008 17:56:06 fra C:
det er ikke noe med han
15.11.2008 17:56:14 fra C:
jeg vil møte ham
15.11.2008 17:56:23 fra C:
men lurer bare på når jeg  får treffe deg
15.11.2008 17:57:37: fra C:
jeg bryr meg
15.11.2008 17:57:46: fra C:
ikke si at jeg ikke gjør  det ass
15.11.2008 17:57:59 fra C:
du er faktisk den som  betyr mest for meg!
15.11.2008 17:58:49 fra Gutt02:
hvorfor er du redd?  og jo vi treffes nok, jeg skal sikkert oppover til *** i løpet av vinteren  på (…) så da karnskje vi hadde kunne treffes,, synes  egentlig du burde være dritt skamfull mot A etter alt han  har gjort for deg da men, og at du burde være så skamfull over og ikke gjort  opp for deg ange det han har kjøpt at du borde jaggu møtt han snart igjen  synes jeg da
«Gutt02» fortsetter å presse C til å møte «A» og det fremgår at C skal gi «A» sex for alt han har gitt til C. Det fremgår følgende:
15.11.2008 18:18:45 fra Gutt02:
det er bra, så  A var flink til å suge je he he, har vurdert og la han få  gjøre det med meg jeg også.$
Det er på det rene at «Gutt02» kjenner «A» og at han vet at «A» har gitt C gaver som han mener at C skal gi en gjenytelse for. C har forklart at han kom i kontakt med «Gutt02» på nettstedet Gaysir og at han kom i kontakt med tiltalte som utga seg for å være treneren til «Gutt02» og at han måtte godkjenne ham før «Gutt02» fikk møte ham. Det er på det rene at C og «Gutt02» aldri har møtt hverandre. Det er videre på det rene at i de to ovennevnte chattene fremgår en gjennomgående skrivefeil og det er at ordet «kanskje» er skrevet «karnskje». Denne feilskrift fremgår også i andre chatter fra andre eposter som tiltalte ikke erkjenner at han kjenner til. Bildene sendt av «Gutt02» er bilder av I funnet i beslaget hos tiltalte og en person tiltalte har erkjent å kjenne. Videre viser retten til dommen fra Huddinge tingsrätt 2. desember 2005 nevnt over. Måten tiltalte kom i kontakt med «Gutt01» er til forveksling lik måten «Gutt02» er brukt for å komme i kontakt med C. Til slutt vises til at tiltalte har innrømmet kjennskap til epostadressen —@hotmail.com.
Retten er etter dette ikke i tvil om at tiltalte er «Gutt02» og «A» og at C og tiltalte har hatt seksuell kontakt ved at tiltalte har suget C. Dette underbygges også av vitneprov fra Cs søster og mor. Cs søster fortalte at hun hadde gått inn på Cs telefon en gang han hadde glemt den hos henne. Hun fant et 20-talls meldinger fra tiltalte som hun reagerte på. Hun fant dem svært truende og ubehagelige og med seksuelt innhold. Cs svar var avvisende og hun følte at tiltalte «overkjørte hennes bror». Det var tydelig at de hadde møttes før. Hennes inntrykk var at C som betaling for kontantkort og røyk utførte seksuelle handlinger med tiltalte. C ønsket ikke å møte tiltalte. Hun ringte tiltalte og kalte ham «grislæst».
Tiltalte erkjente i retten å ha blitt oppringt av søsteren til C og blitt kalt «grislæst». Hun hadde vært rasende.
Søsteren sendte meldingene over til moren deres. Cs mor bekreftet i retten innholdet i meldingene. Hun bekreftet det hun hadde fortalt i politiavhør 28. august 2009 at tiltalte i meldingene beskyldte C for at dette var noe han ønsket selv og at det var frivillig. Det virket som at C ønsket å komme seg unna. Meldingene var seksuelt betinget og de var truende ved at tiltalte ville sende regningen til foreldrene dersom C ikke gjorde som han ble bedt om. C svarte at det fikk tiltalte bare gjøre fordi nå orket han ikke mer.
Cs mor tok kontakt med Sted10 politidistrikt, men saken ble ikke fulgt opp derfra. Hun tok også kontakt med Cs behandler og fortalte om SMSene.
På bakgrunn av journalnotater fra St Olavs hospital kan det bekreftes at Cs mor ble klar over forholdet før 6. januar 2009. Hun underrettet Cs behandler pr telefon 6. januar 2009 om at C har truffet en eldre mann flere ganger og at de mest sannsynlig hadde hatt sex sammen.
Av journalnotat fra St. Olavs Hospital Bup klinikk 6. januar 2009 fremgår at:
«En tar opp med C at hans mor har informert om at han har truffet en eldre mann flere ganger, hvor de mest sannsynlig også har hatt sex sammen. C spør da om moren har vært inne og sjekket mobilen hans, og en svarer da at en har fått denne informasjonen fra hans mor, og at han får spørre selv om hvordan hun har fått kjennskap til dette. C roer seg på det, og en understreker at moren gjør dette fordi hun er bekymret for han, og ønsker å hjelpe han så han ikke skal havne i trøbbel.
C innrømmer forholdet. Han har truffet denne mannen i ca et år, han er ca 40 år, har sagt at han bor på Sted09, og han kjører lastebil. C har mottatt «betaling» i form av penger/kontantkort, og slik sett kommet i et avhengighetsforhold hvor denne mannen har lagt press på han ved at han har vært nødt til å stille opp fordi han har skyldt han noe. C mener at han har møtt denne mannen flere ganger i løpet av et år, og at de møttes på nettet.
De har kommunisert via sms når de har gjort avtaler. Han møtte han sist nå forrige helg, og bedyrer at han nå har gjort opp for seg og er ferdig med denne mannen. Han skal ikke møte han igjen. Han sier at det først og fremst er denne mannen som har gjort ting med han, de kommuniserte lite verbalt, og han syntes det var ekkelt etter at ting hadde skjedd og skyndet seg da av gårde. De møttes i denne mannens lastebil».
Retten finner etter dette bevist at det er årsakssammenheng mellom tiltaltes trusler og den seksuelle omgangen. Retten finner det således bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte ved truende atferd overfor C har skaffet seg seksuell omgang og at omgangen ved et par anledninger var likestilt med samleie, jf straffeloven § 206. Tiltalte blir å dømme for forsettlig overtredelse av tiltalebeslutningens post 1b).
Tiltalebeslutningens post 4b)
A er også tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med C før han var 16 år. C ble 16 år 0.0.2008. Retten må da ta stilling til om det er ført bevis for at tiltalte og C har hatt seksuell omgang før dette tidspunkt.
Tiltalte forklarte i politiavhør at han traff C da han kjørte langtransport for *** Norge mellom Sted01 og Sted10. Tiltalte har i retten hatt problemer med å finne ut når han møtte i C men han sier på den ene siden at det må ha vært før han sonet dommen fra 2. januar 2008 eller at det var etter soning 17. mai 2008. Samtidig forklarte han at kontakten med C avtok etter at han møtte W i fengselet.
Fra tiltaltes arbeidsgiver er det innhentet kjørelister og retten legger til grunn at han i hvert fall kjørte post fra Sted01 til Sted10 i oktober 2007. Det er også fremlagt kopi av brev fra hans arbeidsgiver datert 10. desember 2007 i forbindelse med at tiltalte søkte om utsettelse av soning av ovennevnte dom. Av brevet framgår at tiltalte også på dette tidspunkt kjørte langtransport for *** Norge mellom Oslo og Sted10. Det er videre på det rene at tiltalte sonet dommen fra 2. januar 2008 til 17. mai 2008 slik at han ikke kan ha møtt C i denne perioden. Flere av bildene funnet av C i beslag hos tiltalte er «Last Written» (begrepet «Last Written» er omtalt under post 6) i september 2007 og C har selv forklart at han tror at han møtte tiltalte da han var 14 år. C ble 14 år 23. februar 2006. Han sier i dommeravhøret at siden han var under 16 år hadde han lovet tiltalte ikke å si det til noen.
Retten finner Cs forklaring om alder sannsynlig og den støttes av det som fremgår av chattelogg mellom tiltalte og E, jf post 3 og chattelogg mellom tiltalte og T, post 6p, hvor tiltalte åpenbart er opptatt av guttenes lavalder. C sier videre i dommeravhøret at han møtte tiltalte to vintre, og at det begynte før «Sted11» var koblet inn». Cs mor sier at C var på utredning på Sted11 i ungdomsskolen fra våren 2006. Han gikk da i 8. klasse. Etter heldøgnsopphold høsten 2006 fortsatte han på Sted11 skole, en skoleavdeling for BUP.
Til behandler på St Olavs Hospital fortalte C 6. januar 2009 at forholdet til tiltalte hadde foregått i ca 1 år. Forholdet måtte da ha startet før 6. januar 2008 fordi tiltalte som nevnt var på soning i 4 ½ måned fra 2. januar 2008.
Retten finner på bakgrunn av ovennevnte det bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte har hatt seksuell omgang med C før han fylte 16 år. Han kan ikke høres med at han ikke visste hvor gammel C var. Tiltalte blir å dømme for forsettlig overtredelse av straffeloven § 196.
Tiltalebeslutningens post 6b
På en Seagate hardisk funnet hos tiltalte under ransaking 23. mars 2011 er funnet seks bilder med filnavn som inneholder navnet «C» og som C har bekreftet er ham, hvorav fire er tatt av hans erigerte penis. Bildene er «Last Written» hhv 6. september, 15. september og 28. september 2007 og 23. mai 2008.
C ble som nevnt, 16 år 23. februar 2008. Tiltalte husker ikke om C sendte nakenbilder til ham i september 2007 og mai 2008.
Retten finner på bakgrunn av det som er funnet bevist under post 1b og 4b at tiltalte ved å utgi seg for å være en jevnaldrende gutt «Gutt02» har forledet C til å sende ham en rekke meldinger med seksuelt innhold og nakenbilder før han fylte 16 år. Han kan ikke høres med at han ikke visste hvor gammel C var. Tiltalte blir å dømme for forsettlig overtredelse av denne tiltalepost.
Tiltalebeslutningens post 2, 4a og 6a)
Fornærmede D ble identifisert gjennom beslag av to CDer gjort etter ransaking på tiltaltes bopel 23. mars 2011. I beslag 2011-3991-15 ble det funnet flere bilder/videoer med «D» i tittelen. Det lå også noen brev skrevet av en som het «D» som bodde på Sted04.
D fortalte at han og en venn opprettet hver sin profil på nettstedet Gaysir da de var 13 år gamle. D er ikke homofil. Guttene var bare nysgjerrige og ville ha det moro. De la ut meldinger om at de ville treffe folk. I påsken 2004 fikk han en melding på telefonen av en som presenterte seg som administrator på Gaysir. Han fikk beskjed om at profilen hans var ulovlig og at han ville bli anmeldt. En sak var nettopp ferdig og de involverte var dømt til tre måneders fengsel. Han som sendte meldingen ville ha bekreftet at D var den han utga seg for å være og han ville ha nakenbilder av ham. Tiltalte har erkjent at han sendte meldingen til D og at han hadde fått oppdraget fra redaksjonen i Gaysir. Han erkjente ikke å ha bedt om nakenbilder. De avtalte å møtes og de møttes inne på solariet på Sted04. I følge D sa tiltalte at han ville ha noe mer, ellers ville han sende nakenbildene til Ds familie og venner. Tiltalte ville ha oralsex. Han satte seg på kne, tok ned Ds bukser og sugde ham. Deretter møttes de mange ganger i lastebilen til tiltalte på Sted04 industrianlegg og det lå under hele tiden at dersom D ikke ville møte ham, ville tiltalte sende bildene til hans familie og venner eller politianmelde ham.
Andre gang de møttes var ca en uke etter møtet på solariet. Siste gang de møttes var før sommeren 2007. D anslår at de møttes mer enn 30 ganger, oftere i starten enn senere og med unntak av en gang da de øvelseskjørte, sugde tiltalte ham. Overgrepene skjedde i førerhuset i tiltaltes lastebil. D fortalte at tiltalte kjørte for TT Transport.
Tiltalte hevder at det var D som var den aktive part og at de ikke hadde sex før høsten 2004 etter at D var 16 år. D sendte bildene til tiltalte på to CD-plater. Tiltalte har aldri sagt at han ville sende bildene videre dersom D ikke gjorde som han ville. Tiltalte vet ikke hvor mange ganger de møttes men kanskje 10-15 ganger. Begge ønsket å møte hverandre. I 2006 fikk han en melding fra bror til D om at D hadde tatt livet sitt og at han takket tiltalte for all hjelp han hadde gitt D.
Mange av nakenbildene tatt av D er «Last written» før D fylte 16 år 30. mai 2004. Det er bilder fra 18. april, 16. mai, 21. mai, 22. mai og 24. mai 2004. Første påskedag i 2004 var 11. april. Det er lagt fram brev fra D som er «Last written» 23. mai og 11. juni 2004. I brevet datert 23. mai 2004 fremgår at:
«Det jeg prøver å si er at etter det treffet vi skal ha når du kommer hjem, kanskje det er best for oss å bryte kontakten.: (jeg foreslår dette for at du ikke skal bli skuffet og sånn for antakeligvis vil jeg ikke ha tid til å treffe deg: (»
Det er på det rene at tiltalte sonet en dom for besittelse av barnepornografi i tidsrommet 25. mai 2004 til 11. juni 2004. Det kan tyde på at tiltalte hadde snakket med D om at han ville bli borte noen dager, jf «når du kommer hjem». I tillegg kommer at det i arbeidstakerregisteret fremgår at tiltalte 4. februar 2004 begynte å kjøre lastebil for GR Transport AS og for TB Transport AS 20. august 2004. Det er på det rene at tiltalte fra han kjørte for TR Transport AS kjørte biler merket TT Transport. Han hadde i april 2004 førerkort for lett lastebil og fra 3. mai 2004 førerkort for lastebil med tilhenger. Retten legger ikke avgjørende vekt på at D fortalte at tiltalte kjørte bil fra TT transport da de møttes første gang. Det er på det rene at tiltalte etter 20. august 2004 kjørte trailer for TT transport. Overgrepene foregikk til sommeren 2007 og det er således på det rene at de fleste og siste gangene de møttes, kjørte tiltalte bil fra TT Transport.
Retten er etter dette ikke i tvil om at tiltalte ved truende adferd har fått suge D. Retten er heller ikke i tvil om at dette skjedde første gang før D var 16 år. Tiltalte kan ikke høres med at han ikke visste eller burde vite hvor gammel D var. Ved samme handlemåte finner retten bevist at tiltalte, før D var 16 år, forledet D til å sende ham nakenbilder og en film hvor han onanerte. Det fremgår klart av brevene at D har sendt bilder og at det har skjedd før 30. mai 2004. For øvrig fremgår av brevene at D ville ut av forholdet men at han ikke ville støte tiltalte. Dette bygger opp under Palmner forklaring om at han var redd for hva tiltalte ville gjøre med bildene dersom han ikke ville møte tiltalte.
Tiltalte blir etter dette å dømme for forsettlig overtredelse av tiltalebeslutningens post 2, 4a og 6a
Tiltalebeslutningens post 3 og 6 l)
E er identifisert ved at politiet fant en chattelogg mellom ham og tiltalte etter å ha gjennomført ransaking 23. mars 2011. Filmene og bildene som ble funnet på to harddisker hos tiltalte, en Seagate og på en bærbar Compaq pc lå på mappe kalt «E». Nakenbildene og filmen hvor E onanerer er «Last written» 27. april 2009, 11. juli 2009, 24. mai 2010, 5. november 2010 og 11. januar 2011.
E ble 16 år 0.0.2010.
E og tiltalte bor i samme gate og de kjente til hverandre. I chatteloggen mellom tiltalte og E som skriver seg fra perioden 31. januar til 24. mai 2010, før E var 16 år fremgår at E er sterkt interessert i å få snus og penger av tiltalte og at moren hans ikke ønsker at han skal ha kontakt med tiltalte. Det var tiltalte fullstendig klar over. Han starter chatteloggen slik:
31.01.2010 18:37:17 fra tiltalte
hei veit jeg ikke skal gjøre dette,  men håper at alt er med deg, veit jeg ikke skal skrive eller noe, men ville  bare høre før jeg evnt sletter deg fra min msn.
31.01.2010 18:38:02 fra E:
Hei. Alt er bra. Jeg sier  jo ikke til mamma at du snakker til meg. Men kan du mekke snus? Jeg har det  bra. Duda?
… … …
E fortalte at han ble kjent med tiltalte da han var ca 13 år på nettstedet «nettby». Kontakten utviklet seg slik at E ba om snus og penger og tiltalte ga ham det. Det var aldri snakk om noen gjenytelse før det var gått ca ett år. E mottok fra 100 til 500 kroner og fikk snus, en eller flere esker om gangen. Tiltalte la snusen i postkassen sin eller ved Kiwi Sted22. Tiltalte sa etter ca ett år at E skyldte ham noe fordi han hadde fått så mye av ham. Tiltalte måtte få noe tilbake. Han ville ha bilder og videoer. Dette ville ikke E gi ham, så han holdt seg borte fra tiltalte en stund. De kom i kontakt igjen og da tok E nakenbilder av seg selv med sitt kamera. Han tok også videoer hvor han onanerte til sædavgang. Tiltalte ble fornøyd og E fikk penger og snus. E bekreftet at bilder og film som ble funnet i beslag etter ransaking 23. mars 2011 hos tiltalte er bilder og film han har tatt av seg selv.
Da E var 14 eller 15 år sa tiltalte til ham at han skulle få en flaske cognac og 10 esker med snus dersom han fikk suge ham. E er helt sikker på at han var under 16 år. E trengte alkohol til en avslutningsfest for …sesongen. Oralsexen skjedde på våren. De avtalte å møtes på SMS. De kjørte i tiltaltes bil opp til Sted12 forbi Sted13. De satt i førersetet. Tiltalte sugde ham og E måtte ordne slik at han fikk sædavgang.
Tiltalte har ikke erkjent å ha hatt seksuell omgang med E. Tiltalte hevder at E har sendt ham bilder og filmer uoppfordret for å få snus. E vet at tiltalte er dumsnill og han har utnyttet det. Han følte at meldingene fra E var truende og pressende og som regel var det han som tok kontakt for å få snus og penger. E kjente til tiltaltes legning og han sendte bilder for å få snus og penger i betaling.
Retten refererer videre følgende fra loggen:
28.03.2010 18:19:02 fra E:
Hallo
28.03.2010 18:19:59 fra tiltalte:
hei ja
28.03.2010 18:20:31 fra E:
Kan vi møtes etterpå? Og  nå har jeg bestemt meg: )
28.03.2010 18:20:56 fra tiltalte:
tja kan sikkert det, men hva har du  bestemt deg for a
28.03.2010 18:21:25 fra E:
at jeg skal ha drikka og  snusen: )
28.03.2010 18:21:56 fra tiltalte:
hehe men det har jeg jo forstått at  du vil ha da
28.03.2010 18:22:04 fra E:
ja: )
28.03.2010 18:22:21 fra E:
Men kan du ta med en sekk  når vi møtes som jeg kan ha det i?: )
28.03.2010 18:23:05 fra tiltalte:
hummm en sekk, kan vel sikkert finne  en liten jeg,
28.03.2010 18:23:37 fra E::
)
28.03.2010 18:24:20 fra tiltalte:
men hvor og når da? Og skal vi bare  møtes så du får tinga eller noe mere?
28.03.2010 18:24:38 fra E:
altså hvis jeg bare kan  få tingene så fint: )
28.03.2010 18:26:09 fra tiltalte:
jeg forstår, så du vil da ikke det  andre eller?
28.03.2010 18:26:19 fra E:
Nei egentlig ike
28.03.2010 18:27:09 fra tiltalte:
oki jeg forstår, men har du da  penger til å betale for de tinga da?
28.03.2010 18:27:23 fra E:
OKei greit. Da får du  suge meg da ; )
28.03.2010 18:28:38 fra tiltalte:
ikke om du ikke vil det, og det er  jo ikke lovelig, så det beste er vel karnskje og ikke gjøre noe av noe, og  heller vente med alt, for du er jo egentlig for ung til snus, drikke osv, så  blir karnskje litt feil alt
28.03.2010 18:28:57 fra E:
Skjerp deg  A!!
28.03.2010 18:29:24 fra tiltalte:
er jo det jeg gjør da
28.03.2010 18:29:48 fra E:
Ja så derfor møtes vi. Du  suger meg. OG jeg får snusen og drikka:D:D Deal?: )
28.03.2010 18:30:43 fra tiltalte:
er jo ikke det at jeg ikke vil det,  men er jo ikke lovelig noe av dette og jeg er da litt usikker, for blir jo  liksom litt feil
28.03.2010 18:30:53 fra E:
okei:(
28.03.2010 18:31:47 fra tiltalte:
det jeg er mest redd for er jo at du  skal løpe rundt og si mye dritt om meg videre frammover
28.03.2010 18:32:06 fra E:
Haha lol. Det hadde jeg  aldri gjort
28.03.2010 18:33:09 fra tiltalte:
jeg veit ikke, og vil jo helst kunne  stole på deg veit du, men jeg tenker jo også på hva som kan hende om for  eksempel mor di får vite om at jeg har kjøpt slik til deg og hva som da hender
28.03.2010 18:33:28 fra E:
OKei greit, Da driter vi  i det da: (
28.03.2010 18:34:31 fra tiltalte:
ok det kan vi gjørra, ikke noe  problem det for meg, men du ska vite at jeg egentlig har lyst, men alt er jo  opp til deg.
28.03.2010 18:34:57 fra E:
Ja men hvis du har lyst  så gjør vi det da!!!!!!!!!!!
28.03.2010 18:36:34 fra tiltalte:
som sakt så har jeg jo lyst, men da  må du love meg at det aldri blir nevnt noe ang det i ettertid, og du skal da  også vite det at om vi gjør det og du synes det var ok, så kan det jo hende  seinere også, det er jo også opp til deg,
28.03.2010 18:36:50 fra E:
Ja ; )
28.03.2010 18:37:12 fra E:
Men kan du møte meg.. Vet  du de nye leilighetene ved den kirka over Sted14
28.03.2010 18:38:26 fra tiltalte:
er ikke helt med på hvor du meine nå
28.03.2010 18:40:06 fra E:
Når du kjører opp mot  skistadion fra kiwi Sted14 så kjører du litt oppover mot  skistadion. Også til venstre. Da kommer du til en kirke. Vet du hvor jeg  meiner?
28.03.2010 18:40:51 fra tiltalte:
må bli borte i  Sted15 da
28.03.2010 18:41:03 fra E:
Trur det ja
28.03.2010 18:41:19 fra E:
Men hvis du kan lade  mobilkortet mitt så kan jeg ringe deg når jeg er der?
28.03.2010 18:42:02 fra tiltalte:
ja det kan jeg sikkert gjørra, men  når ca blir det?
28.03.2010 18:42:14 fra E:
Om kanskje 20 minutter ++
28.03.2010 18:42:44 fra tiltalte:
ok, men hvor har du tenkt at vi skal  sku gjørra det da?
28.03.2010 18:43:29 fra E:
Det finner vi ut: ) Men  lad mobilkortet mitt nå med en gang da. I tilfelle det blir om mindre enn 20  min. Jeg vet ikke hvor lenge det blir til. Men snakkes: )
28.03.2010 18:43:29 fra E:
Hade
… … … ..
01:04:2010 00:02:11 fra E:
OKei, da kan jeg legge  penger i en plastpose på verandaen min. Også kommer du opp dit i kveld og  henter den og gir meg snusen ; )
01:04:2010 00:02:37:
fra tiltalte:
nopp jeg går ikke opp på deres  gårdsplass
01:04:2010 00:02:44 fra E:
hvorfor ikke?
01:04:2010 00:03:16 fra tiltalte:
jeg fikk klar meld av din mor om og  ikke engang tenke på og gå dit opp heller ikke så mye som se opp til dere
01:04:2010 00:04:02 fra E:
Hehe. Det er vel kanskje  det minste du burde bry deg om. Jeg mener det var kanskje verre å suge meg  enn å gå på våres gårdsplass. Eller?:P
01:04:2010 00:05:10 fra tiltalte:
hva snakker du om? byner du true meg  eller? for om du gjør det så kan du bare glemme å få noe som helst videre
01:04:2010 00:06:04 fra E:
Nei jeg truer deg jo  ikke:P Jeg bare sier at det er jo ikke noe farlig. Og at det hadde vel vært  verre om mamma hadde funnet ut at du har sugd meg enn om hun finner ut at du  har vært på våres gårdsplass. Du er enig i det?
01:04:2010 00:06:55 fra tiltalte:
ja det kan nok tenkes ja, men samma  det, du kan få snusen mot penger i morra en gang
01:04:2010 00:07:97 fra E:
Brb
01:04:2010 00:18:28 fra E:
Da ligger pengene ute på  verandaen min. mamma og pappa sover: )
01:04:2010 00:19:16 fra tiltalte:
men jeg kan ikke gå ut nå, har  nettop dursjet og skal legge meg snart, så det må bli en eller anna gang i  morra
… … ..
På bakgrunn av Es forklaring og chatteloggen finner retten bevist utover enhver rimelig at tiltalte i slutten av mars 2010 suget E. E var på dette tidspunkt under 16 år og det visste tiltalte, jf chatt 28.03.2010 kl 18:28:38 til kl 18:30:53. Videre er det på det rene at tiltalte på dette tidspunkt var domfelt ved Huddinge tingsrätt for overtredelse av tilsvarende bestemmelse i Sverige. Retten legger til grunn at det straffskjerpende alternativ kan anvendes selv om overtredelsen er begått og pådømt i Sverige.
Tiltalte blir etter dette å dømme for forsettlig overtredelse av tiltalebeslutningens post 3.
For ytterligere å beskrive forholdet mellom tiltalte og E i forhold til tiltalebeslutningens post 6 l) gjengis følgende fra loggen:
01.04.2010 00:26:31 fra E:
Skal du ha penger da?
01.04.2010 00:27:18 fra tiltalte:
drit i penga, for orker ikke bråke  om små penger, men husk det er siste boksen du får av meg, og det er det du  selv som har villet at det blir
01.04.2010 00:27:56 fra E:
OKei. Men kan du ikke  komme opp nåda? Siden det er nå jeg vil ha:P. Jeg kan legge igjen litt sperm  i posen ;)’
01.04.2010 00:28:46 fra tiltalte:
ha ha nei du, hadde du lagt en minne  pen der så he he, men glem det
01.04.2010 00:28:57 fra E:
Minnepenn med hva?
01.04.2010 00:29:36 fra E:
Nei Greit. Men fint hvis  du kunne komme opp med snusen
01.04.2010 00:30:07 fra tiltalte:
glem det, det jeg meinte var heller  en minne penn med det du gjør for å få sperm enn bare sperm men glem det
… … …
14.05.2010 01:11:25 fra tiltalte:
tviler på det gitt, for som sagt så  begynne jeg og bli lei maset om snus og alle avtaler som du tar og ikke  holder de, så jeg tviler på det nå gitt
14.05.2010 01:11:36 fra E:
Pliiiis
14.05.2010 01:12:50 fra E:
🙁
14.05.2010 01:13:56 fra tiltalte:
ja jeg viet du blir sur nå, men det  er jo helt og holdent din egen feil, å du kan ikke forvente at jeg abre skal  slippe alt jeg har for å stikke og kjøpe snus til deg, og bruke masse penger  på det hele tiden
14.05.2010 01:14:32 fra E:
Nei jeg forventer det  ikke. Jeg bare håper. Så pliss A … .Vær så snill: )
14.05.2010 01:15:04 fra tiltalte:
ja du håper, men da må du også  akseptere et nei også
14.05.2010 01:15:20 fra E:
jammen plis  A: ) PLIIS:)
14.05.2010 01:15:44 fra E:
🙁
14.05.2010 01:16:59 fra tiltalte:
jeg bruker jo snart mer penger på  snus til deg jeg en jeg gjør på røyk til meg selv å bare det sier litt  egentlig, og ikke nok med det, jeg har en som vær dag maser og maser og  maser om tusen vis av kr, akurat som jeg er en bang for alle sammen jo
14.05.2010 01:17:22 fra E:
Sorry da: (
14.05.2010 01:18:51 fra tiltalte:
du veit det, at det er ikke jeg som  har fått deg til å begynne med snus, du burde tenkt på hva det koster den  dagen du begynt med det, en jævla boks koster 80 kr ca, så da kan du regne  ut selv hvor mye jeg har gitt deg
14.05.2010 01:19:56 fra E:
Jeg vet de  A ; ) Men plis. Bare de to siste usle boksene jeg spørr om  nå: )
14.05.2010 01:19:59 fra E:
PLiiiis:)
14.05.2010 01:20:08 fra E:
Jeg vet det**
14.05.2010 01:22:31 fra tiltalte:
som sagt, vi hadde en avtale, og vil  gjærne vi holder den, vi hadde en avtale om at neste gang du spurte etter  snus så sku du la deg avsug, den holdt du ikke så laget vi en avtale om  aldri mere spørre etter snus, den holdt du heller ikke, så kommer du med  forslag om film og bilder, bare for å slippe å holde dine egne avtaler, ja  ja litt frekt etter min mening.
… … ..
14.05.2010 01:35:17 fra E:
okei, jeg lover å ikke  spørre mer etter snus, også kan jeg sende ett bilde av pikken min ok?
14.05.2010 01:37:51 fra tiltalte:
jeg renger da med at du nå for  første gang klarer og holde det du har lovet om aldri mere å spørre etter  snus, du veit det at det ikke hadde vært noe som helst problem og kjøpt snus  til deg, videre, men ettersom du ikke holder noen avtaler så ja da er det  derfor ejg nå ikke vil kjøpe flere bokser til deg, då derfor skal jeg den  siste snusboksen nå i keld, og det blir den siste, å du kan jo bare sende  bilde
… … .
Retten finner det etter dette bevist at tiltalte har forledet E før han ble 16 år til å sende seg nakenbilder og film som motytelse for penger og snus. Det er på det rene at E har visst hvem han har sendt bildene til. Det er også på det rene at han har hatt en egeninteresse i å sende tiltalte bilder og filmer. Det avgjørende for «forledelsen» er slik det fremgår av chatteloggen at E har hatt et stort behov for snus og at tiltalte har forstått det. Retten finner det derfor bevist at tiltalte har utnyttet Es behov for snus og penger til å skaffe seg nakenbilder og filmer. Han har på denne måten lokket E. Tiltalte blir etter dette å dømme for forsettlig overtredelse av tiltalebeslutningens post 6l).
Tiltalebeslutningens post 4a) og b)
Retten har tatt stilling til disse tiltaleposter over.
Tiltalebeslutningens post 5 og 6
A er tiltalt for å ha forledet en rekke unge gutter under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller uanstendig atferd i ord eller handling. Det fremgår av Ot.prp.nr.22 (2008-2009) under kapittel 7.14.1 at «Med forledelse menes ulike former for psykisk påvirkning, som lokking eller luring, jf Ot.prp.nr.28 (1999-2000) side 16». Videre er på side 16 henvist til Eidsivating lagmannsretts dom av 1. april 2008 (LE-2007-186555) hvor det fremgår at … . «Det straffverdige er selve det å forlede den mindreårige til å utvise seksuell atferd, selv om bare gjerningspersonen er tilstede eller iakttar atferden gjennom elektronisk kommunikasjon. Departementet er enig i denne forståelse av bestemmelsen.»
Spesialetterforsker Skjerven på Kripos har gått igjennom kopier av harddisker andre og lagringsmedier som ble funnet på tiltaltes bopel i Sted01 ved ransaking 23. mars 2011. Han fant flere filer som viser seksualiserte filmer og bilder av unge gutter. Noen av filene viser unge gutter som ut fra filnavn og innhold kunne være norske. Flere av guttene i tiltalebeslutningen er identifisert av Sør-Trøndelag politidistrikt eller av Kripos.
Filene i beslaget er omtalt slik: «Path» er i hvilket beslag i hvilken undermappe denne filen er lagret. «File Created» er tidsstempel som viser når denne filen er lagret på dette stedet. «Last Written» er tidsstempel som viser når filens innhold sist er endret.
Retten har ingen grunn til å betvile at alle filene som er avdekket på hardisker, bærbare PCer eller disketter, er funnet etter ransaking på tiltaltes bopeler i Sted06 og Sted01. Tidspunktene som fremgår av «File Created» og «Last Written» kan det hefte usikkerhet ved på grunn av at disse tidspunktene avhenger av hvilken dato og tid som ligger inne i det elektroniske lagringsmediet filen er funnet på. I tillegg kommer som usikkerhetsmoment dato og tid i det elektroniske mediet filen er sent fra. Retten legger således til grunn at dato og tid på filene funnet i beslaget må vurderes opp mot andre bevis som er fremlagt under den enkelte tiltalepost. Retten finner det imidlertid svært lite sannsynlig at bildene som er lagt fram for retten er tatt senere enn de tidspunktene som fremgår av «File Created» og «Last Written». I så tilfelle måtte dato og klokkeslett på lagringsmediene så vidt retten kan forstå, med aktiv handling være stilt fram i tid.
Tiltalebeslutningens post 5a og 5b
F ble identifisert av politiet ved gjennomgang av beslag gjort hos tiltalte etter ransaking 23. mars 2011. Det ble funnet to nakenbilder av en gutt i en fil benevnt «F» Bildene er «Last Written» 30. august 2009. G ble identifisert av politiet på samme måte. Det ble funnet to nakenbilder av en gutt i en fil kalt «G». De er også «Last Written» 30. august 2009. Bildene av F ble funnet på tiltaltes Seagate harddisk, bildene av G ble funnet på samme harddisk og på tiltaltes Western Digital harddisk. På Seagate harddisken ble også funnet filmer i filen «G». Filmene viser F mens han har Gs penis i munnen og G mens han har Fs penis i sin munn. Det ble på samme sted også funnet en film hvor en gutt onanerer og gnir sin penis foran webkamera. Det er «Last written» ovennevnte dag.
F ble 16 år 0.0.2013 og G er ikke fylt 16 år enda. Det er på det rene at guttene er langt under 16 år da bildene og filmene ble sendt.
F fortalte at han og vennen G var hjemme hos ham og spilte Xboks. De bodde begge i Vei01, samme vei som tiltalte bor i. Han husker ikke når det var. G skulle overnatte hos ham. I løpet av kvelden fikk G en SMS fra en jente om de kunne sende nakenbilde. Han trodde at jenta som sendte meldingen het «Line» etter at politiet hadde forelagt ham forskjellige navn, bl a «Line». De hadde ikke vært i kontakt med «Line» før. Hun sendte dem et bilde av en naken jentekropp. De stilte seg opp nakne og tok bilder av hverandre med telefonen. Han tror at de brukte begge telefonene. De fikk en ny melding fra jenta og hun sendte et bilde tilbake med en naken jentekropp, ansiktet syntes ikke. Så ble det stille en stund. De fikk en melding med spørsmål om de ville være med på MSN eller et videoprogram. De hadde hver sin PC med webkamera. De ble spurt om å gjøre forskjellige ting. De valgte begge å onanere. Da de skulle legge seg fikk de en ny melding med spørsmål om de ville gjøre noe annet. De fikk beskjed om å suge hverandre ellers ville de bli anmeldt. De stilte inn webkameraet og tok sin penis en kort stund inn i den andres munn. Før de gjorde det tok de en plastpose rundt penis. De likte det ikke.
Det ble avspilt dommeravhør av G. Han bekreftet Fs forklaring om enn motvillig, og han mente at navnet på jenta kunne være «—» «eller noe, jeg husker ikke».
Tiltalte har ingen forklaring på dette forholdet.
Retten fester ikke lit til tiltaltes forklaring. Det vises til at de bodde i sammen vei og til tiltaltes tilknytning til navnet «Line», se under post 6. Retten finner således bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte, ved å utgi seg for å være en jevnaldrende jente, forledet F og G til å sende seg nakenbilder og til å ta den andres penis inn i egen munn. Bildene og filmen er sendt tiltalte før guttene fylte 16 år. Det foreligger særlig skjerpende omstendigheter særlig fordi tiltalte fikk guttene til å ta penis inn i hverandres munn. Retten har vurdert, etter at det var nevnt av aktor først under skyldprosedyren om forholdet skal subsumeres under straffeloven § 195. Det fremgår av Ot.prp.nr.28 (1999-2000) kapittel 8 at. . «Forledelse av noen under 16 år til utuktig handling må også omfattes av dette alternativet; derimot kommer forledelse av barn til utuktig omgang under straffeloven § 195 og § 196». Retten finner ikke å prøve spørsmålet under henvisning til straffeprosessloven § 38 første ledd annet punktum. Retten kan ikke se at det foreligger «særlig grunn» særlig fordi subsumsjonsendringen kom i prosedyren og dermed sent under hovedforhandlingen. Tiltalte fikk da liten tid til sitt forsvar. Tiltalte blir etter dette å dømme for forsettlig overtredelse av tiltalebeslutningens post 5 a og b.
Tiltalebeslutningens post 6
13 av guttene omtalt i denne tiltalepost skal være forledet av en jevnaldrende jente til å sende nakenbilder og/eller meldinger med seksuelt innhold. Flere av de fornærmede har fortalt at de kom i kontakt med en jente som het «Line», «Sol», «Solo» eller «Sologirl». Tiltalte nekter for å ha kjennskap til epostadresser som er knyttet til «Linenavnet» og han kan ikke forklare hvordan bildene er havnet på harddisker og andre lagringsmedier som ble beslaglagt på hans to bopeler. Han skyldte i retten på at W som han møtte under soning i Hamar fengsel våren 2008, kan ha lagt inn bildene. Han hadde tilgang til tiltaltes brukernavn og passord og han har brukt PCene til tiltalte. I følge tiltalte er W ute etter å «ta» ham og han har utnyttet tiltalte maksimalt.
W møtte i retten. Han soner nå en dom fra Follo tingrett for bl.a besittelse av våpen, heleri og bilbrukstyveri. Han bekreftet at han ble kjent med tiltalte i fengselet våren 2008. W fortalte at han har fått en rekke gaver fra tiltalte. Som narkoman har han alltid behov for penger. Som «betaling» har han ytt tiltalte seksuelle tjenester og han har sendt ham nakenbilder og filmer hvor han har onanert. De har hatt et turbulent forhold og W erkjente å ha utøvet vold mot tiltalte. Han beskrev tiltaltes forhold til ham som om tiltalte var «besatt» av ham.
W hevder at tiltalte sendte eposter til Ws tidligere kjærester, deres arbeidsgivere og familie for å ødelegge deres forhold. Ws forklaring styrkes av eposter sendt til Ws arbeidsgiver ES i Sted24 fra epostadressen til tiltalte, A@hotmail.com hvor W omtales på en svært negativ måte. Retten har ingen grunn til å betvile at det er tiltalte som har sendt epostene. I tillegg er sendt tilsvarende negative eposter om W til ES fra facebooksiden til «Line Fjellet» med epostadressen Linesmukka@hotmail.com. Dette underbygger at tiltalte brukte så vel denne facebooksiden og denne epostadressen.
W hevder å ha vært på tiltaltes bopel i Sted01 2-3 ganger. Tiltaltes mor, som bor på denne adressen, trodde at W ikke hadde vært der mer enn en gang. Hun fortalte at W aldri hadde vært alene i leiligheten til tiltalte. W fortalte at han har vært inne på tiltaltes datamaskiner men ikke uten at tiltalte først har låst opp maskinen ved bruk av passord. Tiltaltes mor sitt vitneprov underbygger at W i alle fall bare i begrenset grad kan ha vært inne på tiltaltes datamaskiner.
Foruten det som er nevnt over vises videre til følgende:
Politiet har gått igjennom en ekstern hardisk som tilhører K jf post 6f. For retten er fremlagt en chattelogg mellom K og «Line» (Line@hotmail.com) Av denne chatteloggen fremgår 2. januar 2008 følgende:
(10:41) Line:
Til alle Lines venner og uvenner, det er nå med stor  sorg dette skrives,det ble i dag mede oss den største melding om at Line nå  har valgt å gå bort. Vi vil da med dette få takke alle kontakter Line har  hadt her inne, takk for at noen av dere prøvde å trøste henne
Vi lyser fred over Lines bortgang takk for alt kjære søss takk for alle  gode timer og dager vi hadde sammen, hvil i fred
(10:43) K:
?!?!?!?!?!?!?!
(10:43) Line:
min søster døde i går
(10:43) K:
FAEN eller
Chatten avsluttes kl 1047. Det er på det rene at tiltalte ankom Hamar fengsel for å sone dom i flere måneder 2. januar 2008 kl 1300, altså samme dag som meldingen om at «Line» var død ble sendt.
Også fornærmede i post 6d I som hadde kontakt med en jente som kalte seg et eller annet med «Solo» fikk beskjed om at hun hadde tatt livet sitt. Det samme fortalte fornærmede i post 6j, O. Han fikk beskjed fra «Solos» søster om at «Solo» var død. Dette var i begynnelsen av 2008. Hun takket alle som hadde vært venner med «Solo».
I samme chattelogg mellom K og «Line» fremgår fra 10. september 2007 følgende:
(15:02) K:
halla
(15:02) Line:
hei ja
(15:03) K:
skjer?
(15:03) Line:
ikke noe skal snart dursje
(15:03) K:
gærr
(15:03) Line:
du da
(15:03) K:
driiver med lekser
(15:03) K:
og tar bilder
(15:04) Line:
he he oki for å sende meg
(15:04) K:
har du noen å sende da?
(15:04) Line:
tja karnskje det du
(15:04) K:
send noen du da
(15:04) K:
så skal du få se på cam
(15:05) Line:
vil heller ha bilder jeg
(15:03) K:
begge deler da
Retten har registrert som også nevnt over skrivefeilen i ordet «karnskje» og i «dursje». Tiltalte har også i chatten med T, jf post 6p, som han har erkjent å ha vært deltaker i, skrevet ordet «dursje». I tillegg er som nevnt over at tiltalte skriver ordet kanskje «karnskje». Dette trekker i retning av at det er tiltalte som står bak -post adressen Line@hotmail.com.
For øvrig har politiet funnet at de to epostadressene Linesmukka@hotmail.com og Linesmukka@gmail.com begge har tilknytninger til navnet «Line Fjellet». Tiltalte hadde gitt sitt passord «(…)» til sin konto A@hotmail.com til politiet. Politiet kom inn på Lineadressene med samme passord. Fra Linesmukka@gmail.com kunne politiet i kontoinnstillingene se at kontoen hadde profilnavn «Line Fjellet» og at den var koblet til A@hotmail.com som sekundæradresse. Linesmukka@hotmail.com adressen var også knyttet til profilnavnet «Line Fjellet». Den hadde ikke tilknytning til noen sekundær epostadresse men til tiltaltes telefonnummer
På harddisker funnet i beslag hos tiltalte ble videre funnet flere bilder av unge jenter med filnavn «Line» eller «meg». Det var bilder av jentefjes, nakne jentekropper og jenter i utfordrende posisjoner. Flere av disse bildene har guttene i denne tiltalepost bekreftet å ha mottatt fra en «Line». «Line» sine brukerbilder i Windows Live Messenger (senere MSN) kan knyttes til Line15@live.no og Line@hotmail.com.
For øvrig logger tiltalte, A@hotmail.com seg av kl 01:39:55 og Line15@live.no seg på kl 01:40:19 på samme Seagate harddisk nevnt tidligere 16. april 2010. Dette betyr at med 24 sekunders mellomrom skiftes MSN adresse på samme maskin fra A@hotmail.com til Line15@live.no. Dette underbygger ytterligere at det er tiltalte som står bak «Lineadressene».
Retten er etter dette overbevist om at det er tiltalte som står bak alle «Lineadressene» nevnt over og at det er tiltalte som har utgitt seg for å være den jevnaldrende jenta «Line» som guttene har hatt kontakt med over internett. Han kan ikke høres med at det er W som står bak adressene. Det er for mange knytninger mellom tiltalte og epostadressene, samt at guttene har fortalt tilnærmet like «historier» om hvordan de kom i kontakt og sendte nakenbilder. I tillegg kommer at mange av forholdene under tiltalebeslutningens post 6 hvor «Line» er brukt som kontaktnavn er begått før tiltalte ble kjent med W.
Det er ikke funnet noen elektroniske spor knyttet til navnet «Sol» , «Solo» eller «Sologirl». Retten er likevel på bakgrunn av guttenes forklaringer, særlig på hvilken måte kontakten ble avsluttet på funnet det bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte også står bak denne kontakten.
Forøvrig bemerkes at tiltalte i avhør i mai 2010 sa at han tror at alt det politiet fant hos ham på ransaking 23. mars 2009 var hans.
Tilslutt vises til at tiltalte var dommer og (…) i (…), og at han i årene tiltalebeslutningen omhandler var på en rekke (…)arrangementer. Flere av guttene kommer fra (…)miljøet og flere av dem kjenner til tiltalte derfra. Noen av guttene kjenner tiltalte fra nabolaget. Dette underbygger også tilknytningen mellom tiltalte og guttene. Tiltaltes forklaring om at saken bla. bygger på en sammensvergelse mellom flere av guttene finner retten helt usannsynlig. Det vises særlig til at ingen av guttene, med unntak av C har anmeldt forholdene de nå er fornærmet i. De er til dels motvillig trukket inn i saken etter at navnet deres ble funnet i beslag gjort hos tiltalte.
Flere av guttene er i alderen 15-16 år. Retten viser i denne sammenheng til Straffelovrådets innstilling om revisjon av straffelovens bestemmelser om forbrytelser mot sedeligheten, avgitt i mars 1960 s. 25 hvor det er beskrevet hva som ligger i at «villfarelse om alder [ikke] utelukker straffeskyld med mindre ingen uaktsomhet foreligger i så måte», jf straffeloven § 196 tredje ledd. Det fremgår av innstillingen at:
«Etter denne bestemmelse er straffeskyld utelukket bare i de tilfelle hvor ingen uaktsomhet kan legges gjerningsmannen til last. Det er således en meget streng bedømmelse som domstolene skal legge til grunn i denne henseende. Kan man på noen måte si at gjerningsmannen har handlet uaktsomt, vil han måtte straffelles. Det må foreligge meget tungtveiende grunner, om gjerningsmannen skal frifinnes i henhold til den foreslåtte lovregel, som må oppfattes som en unntaksbestemmelse. Den vil ikke kunne anvendes hvis gjerningsmannen har satt seg ut over mulig tvil om hvor gammel den annen er (han har f.eks. slått seg til ro med den annens uttalelse om alderen)».
Dette innebærer at det skal svært mye til før tiltalte kan høres med at han har vært tilstrekkelig aktsom i forhold til å undersøke guttenes alder.
Retten går så igjennom de enkelte forhold under post 6. Tiltalebeslutningens poster 6a og 6b er behandlet over.
Tiltalebeslutningens post 6c
H ble identifisert av politiet ved gjennomgang av beslag gjort hos tiltalte etter ransaking 23. mars 2011. Det ble funnet nakenbilder med bl.a nærbilde av penis på en CD. Bildene ble funnet i en fil benevnt «H». Bildene er «Last Written» 24. mai 2006. Det er også funnet en film i samme fil hvor en gutt onanerer. Filmen er «Last Written» 14. april 2006.
H ble 16 år 0.0.2007. Han hevder at han aldri har møtt tiltalte, men han drev med (…) da han gikk på barneskolen. H forklarte at han sendte bildene som fremgår av politiets beslag til en jevnaldrende jente. Han kom i kontakt med henne enten på MSN eller nettstedet «Deiligst.no». Han tok bildene av seg selv enten med mobiltelefon eller ved bruk av webkamera. Han tror at bildene ble sendt enten over mobil eller MSN. Han sendte bildene da han gikk på ungdomsskolen og før han fikk kjæreste i 9. klasse. Han begynte på ungdomsskolen høsten 2004. Han skal ha fått bilder tilbake fra jenta. Han husker ikke hva jenta kalte seg.
Tiltalte hadde ingen forklaring til denne tiltalepost.
Retten fester ikke lit til at tiltalte ikke kjenner til bildene. Retten finner etter dette bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte, ved å utgi seg for å være en jevnaldrende jente, forledet H til å sende seg nakenbilder. Retten legger til grunn at bildene er sendt senest i mai 2006 men sannsynligvis tidligere. I alle fall før H fylte 16 år. Tiltalte kan ikke høres med at han ikke visste hvor gammel H var. Tiltalte blir å dømme for forsettlig overtredelse av denne tiltalepost.
Tiltalebeslutningens post 6d
I ble identifisert av politiet ved gjennomgang av beslag gjort hos tiltalte etter ransaking 23. mars 2011. Det ble funnet nakenbilder med bl.a nærbilde av penis på samme CD som det ble funnet bilder av H. Bildene ble funnet i en fil benevnt «I» Bildene er «Last Written» 17. september 2006 til 17. februar 2007. Det ble også funnet en film på en Seagate hardisk funnet hos tiltalte i forbindelse med samme ransaking. Filmen ligger i fil kalt «I@hotmail.com», og viser en gutt som onanerer. Filmen er «Last Written» 19. oktober 2008. MSN brukeren I@hotmail.com har delt en mappe på sin datamaskin med med en MSN-konto Line5@live.no som finnes på flere av datamaskinene funnet i beslag hos tiltalte.
I ble 16 år 0.0.2009. Han forklarte at frem til august 2008 bodde han i Vei01, samme vei som tiltalte bor i. Da han sendte nakenbilder av seg selv trodde han at han sendte bilder til «Line Olsen» på Sted16. Han mener at det var «Line» som først spurte om han kunne sende nakenbilder. Han sendte nakenbilder fordi hun sendte nakenbilder. «Line» var ett år eldre enn han og han sendte bildene da han var 13 år gammel. Bildene ble tatt med digitalkamera. «Line» kontaktet ham via MSN og sa at hun hadde sett ham på Sted17 og at hun hadde vært sammen med en venninne som kjente ham. Hun kjente venninnen via speideren. Telefonnummeret hennes klarte han aldri å spore opp og han snakket aldri med henne. Han prøvde å ringe henne, men hun svarte aldri. De kommuniserte bare skriftlig på SMS eller MSN. Ved en anledning sendte hun kontantkort til ham fordi han ikke hadde penger. En gang han googlet sammen med noen venner mente han at han fant et bilde av «Line» på nettet. Han konfronterte henne med det. Da ble hun sint og beskyldte ham for å ha lagt ut bilder av henne på nettet og truet med å gå til politiet. I ble redd og begynte å bli usikker på om «Line» var den hun utga seg for å være. Han avsluttet kontakten, la alle bildene over på en minnebrikke og kastet den i Mjøsa.
I kjente igjen samtlige bilder av en jente som politiet fant på K sin harddisk. Bildene ligger på fil benevnt «Line». Han kjente også igjen bilder av samme jente lagret på Seagate harddisk tatt i beslag på tiltaltes bopel etter ransaking 23. mars 2011. Bildene ligger i filer kalt «meg» og «Line».
Etter at I flyttet fra Vei01 tok tiltalte kontakt med ham på nettstedet nettby og ønsket ham lykke til og at han ikke hadde fått tatt avskjed med ham. De holder kontakt og ved en anledning i 10. klasse spør I om tiltalte kan kjøpe sprit til ham. Tiltalte sier at det kan han dersom han får et bilde av I i bar overkropp. I sendte et bilde av fjeset sitt. Tiltalte kjøpte sprit tre ganger til ham, en flaske vodka, en flaske «Hot and Sweet» og en flaske «Jagermeister». I betalte for spriten, men ikke full pris og da han fikk den siste flasken sa tiltalte at han kunne få den gratis dersom han fikk lov til å suge I. I tillegg ville han spandere trafikalt grunnkurs og kontantkort på ham. Da I ikke ville suge ham truet tiltalte med at han ville sende regning for spriten til foreldrene hans og at han ville begå selvmord. I ble skremt og kontakten ble avsluttet.
I husket at måten «Line» og tiltalte skrev på liknet, bla. med dårlig tegnsetting og at de begge skrev med rød skrift.
Tiltalte har ingen forklaring på hvordan bildene av I er kommet inn på hans CD og filmen på hans harddisk. Tiltalte forklarte at det ikke medfører riktighet at han har spurt om å få suge I. Han erkjenner å ha kjøpt sprit til I.
Retten fester ikke lit til at tiltalte ikke kjenner til bildene. Retten finner etter dette bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte, ved å utgi seg for å være en jevnaldrende jente og sende I meldinger med seksuelt innhold, forledet I til å sende seg nakenbilde. Retten legger til grunn at bildene er sendt senest i februar 2007 og oktober 2008 før I fylte 16 år. Tiltalte kan ikke høres med at han ikke visste hvor gammel I var. Tiltalte blir å dømme for forsettlig overtredelse av denne tiltalepost.
Tiltalebeslutningens post 6e
J ble identifisert av politiet ved gjennomgang av beslag gjort hos tiltalte etter ransaking 23. mars 2011. Det ble funnet tre nakenbilder med bl.a bilde av erigert penis på samme CD som det ble funnet nakenbilder av H og I. Bildene ble funnet i en fil benevnt «J» Bildene er «Last Written» 17. februar til 25. februar 2007.
J ble 16 år 0.0.2007. J var (…) og han traff tiltalte første gang på (…)arrangement. Tiltalte kom bort til ham og lurte på hvordan det gikk og han sa at han var (…)dommer. Tiltalte la ham til på sin facebook, noe J godtok. …. De hadde kontakt på facebook og SMS. Tiltalte ga han noen gaver, bl.a en T-skjorte og snus. J lurte på hvorfor han gjorde det. Tiltalte ville ha bilde av tatovering han har på kroppen. J ville ikke sende ham det. Da J forsøkte å avslutte kontakten sa tiltalte at han hadde snakket med advokaten sin og at han ville sende regning på gavene han hadde fått. Tiltalte sa også at han ville ta livet sitt. J viste meldingene til faren sin som tok kontakt med politiet. Faren hans ringte til tiltalte.
I løpet av ungdomsskolen kom han i kontakt på nettby med en jevnaldrende jente. Hun kalte seg et eller annet med «Solo». «Solo» ville ha bilder av ham og han sendte nakenbilder av seg selv. Han fikk tilbake lignende bilder. En gang sendte han en film hvor han onanerte. Det var hennes forslag. Han har aldri snakket med «Solo» De hadde kontakt i 1-2 år. Han hadde kontakt med «Solo» høsten 2007. Han fikk etter hvert en melding om at jenta hadde tatt livet sitt. Denne meldingen kom fra moren hennes eller «noe sånt».
Retten finner etter dette bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte, ved å utgi seg for å være en jevnaldrende jente og sende J meldinger med seksuelt innhold, forledet J til å sende seg nakenbilde og en film hvor han onanerer. Retten bemerker at «Line» overfor K, jf posten under avgikk ved døden 2. januar 2008 samme dag tiltalte skulle inn til soning. Retten legger til grunn at bildene og filmen er sendt senest i februar 2007 før J fylte 16 år. Tiltalte kan ikke høres med at han ikke visste hvor gammel J var. Tiltalte blir å dømme for forsettlig overtredelse av denne tiltalepost.
Tiltalebeslutningens post 6f
K ble identifisert av politiet ved gjennomgang av beslag gjort hos tiltalte etter ransaking 23. mars 2011. Det ble funnet flere bilder i en fil benevnt « K» hvorav bla tre bilder med av erigert penis på en CD-plate. Bildene er «Last Written» fra 10. februar 2007 til 1. mars 2007.
K ble 16 år 0.0.2008. Han har drevet aktivt med (…) og han traff tiltalte gjennom (…)miljøet. Han kom i kontakt med en som het Linn eller noe slikt gjennom nettby eller facebook. Deretter hadde de kontakt på MSN. Han tror at kontakten ble etablert i 6. eller 7. klasse og han huske ikke hvor lengde den varte, men den ble avsluttet ved at jenta hadde begått selvmord. Hun sendte bilder til ham og han sendte nakenbilder til henne. Han hadde ikke noe forholdt til henne og han husker ikke at han snakket med henne.
For retten er fremlagt en chattelogg mellom K og «Line» (Linehotmail.com) 2. januar 2008 kl 1041 til 1043, som er referert over under innledningen til tiltalebeslutningens post 6. Chatten avsluttes kl 1047. Det fremgår av chatten at «Line» er død. Det er på det rene at tiltalte ankom Hamar fengsel for å sone dom 2. januar 2008 kl 1300.
Det er videre på Ks harddisk funnet 22 bildefiler hvor bildene er benevnt fra Line jpg til Line(22) jpg. Det samme bildene er funnet på beslag hos tiltalte hhv på hans Seagate harddisk og på en Compaq bærbar PC.
For øvrig er referert fra chatt 10. september 2007 mellom de samme og hvor «Line» har skrivefeilene «dursje» og «karnskje» og hvor det fremgår at K sender bilder.
Tiltalte har ingen forklaring på hvorfor det er funnet nakenbilder av K i beslag hos ham. Tiltalte erkjenner å kjenne ham fra (…)miljøet. Han mener at K, J, jf post 6e, og L, jf post 6g og N, jf post 6i har sammenholdt sine forklaringer. De er i samme gjeng. Dette er et komplott mellom tiltaltes svigerinne, moren til E og ei «kjerring» i Sted02. Retten finner tiltaltes forklaring helt usannsynlig. Det vises særlig til at guttene ble identifisert ved gjennomgang av beslag lenge etter at forholdene var avsluttet. Ingen av guttene eller nevnte kvinner har anmeldt forholdene.
Retten finner etter dette bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte, ved å utgi seg for å være en jevnaldrende jente, forledet K til å sende seg nakenbilder. Retten legger til grunn at bildene er sendt senest i februar 2007 før K fylte 16 år. Kontakten K ble avsluttet før han ble 16 år, jf chatten over. Tiltalte kan ikke høres med at han ikke visste hvor gammel K var. Tiltalte blir å dømme for forsettlig overtredelse av denne tiltalepost.
Tiltalebeslutningens post 6g
Q ble identifisert av politiet ved gjennomgang av beslag gjort hos tiltalte etter ransaking 23. mars 2011. Det ble funnet flere bilder i en fil kalt «Q» hvorav bla ett bilde av erigert penis på en CD-plate. Bildet av den erigerte penisen er «Last Written» 23. februar 2007.
L ble 16 år 0.0.2009. Han hevder at han aldri har møtt tiltalte før, men han har drevet med (…) fra han var 7-16 år. Han fikk kontakt med en jente på nettet. Han husket ikke hvor gammel han var men til politiet har han sagt at han var 13 år da kontakten ble etablert. Han mener at jenta het «Line» eller «Linda» og han fikk inntrykk av at hun var på samme alder som han. Han husket at en jente sendte en melding etter et (…) på Sted18. Hun sa «jeg så deg i (…) i dag og du var kjekk». Han søkte på telefonnummeret og mener at han fikk opp et svensk nummer. Hun begynte å sende bilder av seg selv og etter hvert nakenbilder. Hun sa at han var feig som ikke sendte bilder tilbake. Han fikk etter hvert dårlig samvittighet og han sendte da ett nakenbilde tilbake. Han vet ikke hvor lenge kontakten varte, men kanskje mellom 6 måneder og ett år. Hun skrev at hun skulle anmelde ham fordi han ikke sendte flere nakenbilder. Han svarte ikke på denne meldingen og da ble det hele avsluttet. Han gjenkjenner bilde av «Line» funnet i beslag hos tiltalte på hans bærbare Compaq og på harddisken til K.
Tiltalte mener at han antakelig har møtt L siden han hørte til (…)miljøet. Han har ingen formening om hvordan bildene av L har havnet på CD beslaglagt på hans bopel. Tiltalte fastholder at guttene i (…)miljøet har snakket sammen og han tror at de har sammensverget seg mot ham.
Som nevnt fester ikke retten lit til tiltaltes forklaring. Retten finner således bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte, ved å utgi seg for å være en jevnaldrende jente og sende L meldinger med seksuelt innhold, forledet L, til å sende seg nakenbilde. Bildene er sendt senest i februar 2007 før L fylte 16 år. Tiltalte kan ikke høres med at han ikke visste hvor gammel L var. Tiltalte blir å dømme for forsettlig overtredelse av denne tiltalepost.
Tiltalebeslutningens post 6h
M kjenner ikke tiltalte og han har aldri drevet med (…). Under ransaking på tiltaltes bopel 18. september 2012 ble det funnet to almanakker. I den ene, en Scania kalenderhåndbok 2007 hadde tiltalte skrevet sitt navn, og på en side sto det «M 15 ÅR 00000000». Politiet ringte nummeret og kom i kontakt med M. Han bruker «M» som kallenavn på nettstedet Nettby.
M ble 16 år 0.0.2007. M fortalte at han kom i kontakt med en som het «Line» på nettby. Hun var fra Sted01. De utvekslet etter hvert MSN-adresser. De hadde alminnelige samtaler. Hun var 16 år, han var 15 år. Han hørte aldri stemmen hennes og det var aldri snakk om at de skulle møtes. Han og «Line» begynte å utveksle nakenbilder. M sendte bilder av kroppen sin og av sin erigerte penis. M ble vist bilder av en jente som ligger på en fil funnet på tiltaltes harddisk og på Ks harddisk. Han bekreftet at han tidligere hadde sett nakenbildene.
Tiltalte hevder at det ikke er han som har skrevet M 15 ÅR 000000 i sin almanakk. Han hevder at det kunne være mange som skrev i den fordi almanakken lå i bilen. Han kjenner ikke til forholdet.
Retten fester ikke lit til tiltaltes forklaring om at det kan være andre som har skrevet inn fornærmede i almanakken. Det vises til tiltaltes modus er likner på andre forhold beskrevet i post 6, og at M har mottatt bilder av «Line» fra tiltaltes harddisk. Retten finner således bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte, ved å utgi seg for å være en jevnaldrende jente, forledet M, til å sende seg nakenbilder. Bildene er sendt senest før august 2007 da M fylte 16 år. Tiltalte kan ikke høres med at han ikke visste hvor gammel M var. Tiltalte blir å dømme for forsettlig overtredelse av denne tiltalepost.
Tiltalebeslutningens post 6i
N ble identifisert av politiet ved gjennomgang av beslag gjort hos tiltalte etter ransaking 23. mars 2011. Det ble funnet flere bilder i en fil kalt «N.Sted02» og bla. ett bilde av erigert penis på en Seagate harddisk. Bildet av den erigerte penisen er «Last Written» 19. juni 2009.
N ble 16 år 0.0.2007. Han kjente tiltalte gjennom (…)miljøet. Han har aldri hatt kontakt med ham pr telefon eller på internett. I februar 2007 var han på (…) i Sverige. Etter dette var det en jente som tok kontakt med ham på SMS. Hun hadde et svensk nummer. Senere utvekslet de epostadresser og deretter chattet de på MSN. Jenta som het «Line» sa at hun hadde sett ham i (…), at hun var 15 år og at hun var venninne til noen av de svenske jentene som hadde deltatt. De snakket først om helt vanlige ting. Senere dreide kontakten seg mer over på sex. Han tror at det var hun som tok initiativet. Han sendte bilder av sin penis en eller to ganger forsommeren 2007. Bildet funnet i beslag hos tiltalte er tatt på hans soverom. Han tok bilde med sin mobil og sendte det til jenta. Hun sendte også nakenbilder av seg. Etter at han fylte 16 år dabbet kontakten av. N kjenner igjen bilde av «Linejpg» som er funnet i beslag hos tiltalte. Dette bildet er «Last Written» 22. mai 2007.
I 2009 tok hun kontakt igjen. Da var hun svært interessert i å få bilder av hans penis. Han sendte et bilde. Jenta hadde samme MSN-adresse men nytt norsk telefonnummer. Han forsøkte å sjekke nummeret men fant det ikke. Jenta truet med å anmelde ham til politiet dersom han ikke sendte henne bilder. Rett etter at han sendte bildet avsluttet han kontakten. Han begynte å ane at det ikke var en jevnaldrende jente han kommuniserte med. Han blokkerte MSN og slettet logger. Han føler seg lurt.
Tiltalte har ingen kjennskap til filen «N.Sted02» funnet på hans harddisk. Tiltalte var forøvrig ikke på (…) i Sverige i 2007.
Retten fester ikke lit til tiltaltes forklaring og finner bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte, ved å utgi seg for å være en jevnaldrende jente, forledet N, til å sende seg ett nakenbilde. Bildene er sendt forsommeren 2007 før N fylte 16 år. Retten legger avgjørende vekt på Ns forklaring om når kontakten ble opprettet og gjenopprettet. Tiltalte kan ikke høres med at han ikke visste hvor gammel N var. Tiltalte blir å dømme for forsettlig overtredelse av denne tiltalepost.
Tiltalebeslutningens post 6j
O kjenner ikke tiltalte fra før av og han har aldri drevet med (…). Under ransaking på tiltaltes bopel 18. september 2012 ble det som nevnt over funnet to almanakker. I en almanakk fra norsk transportarbeiderforbund sto det på en side «GUT 14 Sted19 00 000000. Politiet ringte nummeret og kom i kontakt med O.
O ble 16 år 0.0.2008. Han fortalte at han bodde i Sted19 skoleåret 2007 til 2008. Han gikk på skole i Sted01 og når han var hjemme var han mye på internett. Han var i kontakt med flere jenter, bla. en som het «Sologirl». Han har aldri møtt henne fysisk og aldri hørt stemmen hennes. Hun var svensk og gikk første året på videregående. Han brukte selv «gut» eller «gutt 14 år» som kallenavn på nettet. Han har hatt samme telefonnummer siden 5. klasse. De kommuniserte på nettby og SMS. Kontakten ble flirtende og han sendte nakenbilde av hele kroppen sin med erigert penis til henne. Dette var ved juletider og han hadde nisselue på seg. Han tror at han sendte mellom 10-15 bilder. Han hadde veldig lyst til å møte henne men det ble aldri noe av. «Solos» søster skrev på nettet at Solo var død og hun takket alle som hadde vært venner med «Solo». På denne måten ble kontakten avsluttet.
Tiltalte har ingen kommentar til Os vitneprov utover at det kan være mange som har skrevet i almanakken som ble funnet hos ham. Han kjenner ikke til O.
Retten fester ikke lit til tiltaltes forklaring og finner bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte, ved å utgi seg for å være en jevnaldrende jente, forledet O til å sende seg nakenbilde. Bildene er sendt mest sannsynlig sendt høsten 2007 før tiltalte sonet dom 2. januar 2008. I alle fall er bildene sendt før O fylte 16 år. Retten legger avgjørende vekt på Os forklaring om når kontakten ble opprettet og på hvilken måte den ble avsluttet. Tiltalte kan ikke høres med at han ikke visste hvor gammel O var. Tiltalte blir å dømme for forsettlig overtredelse av denne tiltalepost.
Tiltalebeslutningens post 6k
P ble identifisert av politiet ved gjennomgang av beslag gjort hos tiltalte etter ransaking 23. mars 2011. Det ble funnet flere bilder i en fil benevnt «P» hvorav ett bilde med av erigert penis på en Seagate harddisk. Bildet er «Last Written» 4. november 2007. Det ligger også en fil kalt «gutt 11 år.Contact» på en bærbar Compaq pc i beslag hos tiltalt. Denne filen inneholder et telefonnummer, 00000000, som er registrert på fornærmede. Bildet er «Last Written» 8. januar 2011.
P ble 16 år 0.0.2011. Han kjenner ikke tiltalte fra før. Han var på nettby og han tror at han var 12 år da en jente på 17-18 år begynte å skrive til ham. Han tror at hun het «Sol» eller «Solo». De skrev til hverandre en måneds tid før jenta spurte om han kunne sende et bilde av sin penis. Han sendte et bilde og fikk et nakenbilde av jenta tilbake. Han tror at han sendte to nakenbilder og han bekreftet at bildet av penis funnet i beslaget hos tiltalte var av ham. Han tror at han tok bildene med mobiltelefon. Han sluttet å skrive til henne fordi han fikk en dårlig følelse. Han følte seg ikke presset til å sende bildene, han gjorde det mest for spenningens skyld. P bekreftet at telefonnummeret beskrevet over er hans. Telefonnummeret lå også i telefonlista på tiltaltes telefon, en Sony Ericsson C902.
Tiltalte har ingen kunnskap om dette forhold. Han uttrykte: «Kan ikke hjelpe til med dette. Hadde jeg visst det skulle jeg med glede ha hjelpt deg».
Retten fester ikke lit til tiltaltes forklaring og finner bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte, ved å utgi seg for å være en jevnaldrende jente og sende P meldinger med seksuelt innhold og nakenbilde, forledet P til å sende seg nakenbilde. Bildet er sendt mest sannsynlig sendt høsten 2007. I alle fall er bildene sendt før P fylte 16 år. Retten legger avgjørende vekt på Ps forklaring om når kontakten ble opprettet. Fornærmedes telefonnummer og bilder av ham ble funnet på to forskjellige lagringsmedier hos tiltalte og i tillegg ble telefonnummeret hans funnet i tiltaltes telefonbok. Tiltalte kan ikke høres med at han ikke visste hvor gammel P var. Tiltalte blir å dømme for forsettlig overtredelse av denne tiltalepost.
Tiltalebeslutningens post 6l
Denne tiltalepost er tatt stilling til over under post 3.
Tiltalebeslutningens post 6m
Q ble identifisert av politiet ved gjennomgang av beslag gjort hos tiltalte etter ransaking 23. mars 2011. Det ble funnet mange bilder og bla. flere bilder av erigert penis i en fil kalt Q@hotmail.com på en Seagate harddisk. Nakenbildene er «Last Written» fra 16. januar 2009 til 2. mars 2009. Mappens plassering i beslaget viser at Q@hotmail.com har delt en mappe på sin datamaskin med en annen MSN bruker; Line15@live.no som dermed kan hente filer i mappen til Q.
Line15@live.no er en MSN-konto som finnes på flere av tiltaltes datamaskiner.
Q ble 16 år 0.0.2010. Han drev med (…) fra 2008 til 2011, men kjenner ikke tiltalte. Han ble tipset av en kamerat på skolen om «Line» som hadde sendt nakenbilder på nettby. Q tok kontakt med «Line» og det tok ikke lang tid før hun sendte bilder. Hun sa at dersom hun skulle sende nakenbilder måtte han gjøre det også. Han tok bildene som ligger under filen nevnt over med et fotokamera. De kommuniserte bare på MSN og ikke muntlig. Da han ikke ville sende en film hvor han onanerte sa «Line» at hun hadde meldt forholdet til politiet. Dette uroet Q en stund. Q bekreftet å ha sett noen av bildene som lå på harddisken til K og at dette var den «Line» som han hadde hatt kontakt med. Ett av bildene ligger også på tiltaltes harddisk.
Tiltalte har aldri sett Q før. Han har ingen forklaring på hvordan bildene er havnet på hans harddisk.
Retten fester ikke lit til tiltaltes forklaring og finner bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte, ved å utgi seg for å være en jevnaldrende jente og sende Q meldinger med seksuelt innhold og nakenbilde, forledet Q, til å sende seg nakenbilder. Bildene er sendt senest mars 2009 og før Q fylte 16 år. Bildene viser en gutt som er yngre enn 16 år. Tiltalte kan ikke høres med at han ikke visste hvor gammel Q var. Tiltalte blir å dømme for forsettlig overtredelse av denne tiltalepost.
Tiltalebeslutningens post 6n
R ble identifisert av politiet ved gjennomgang av beslag gjort hos tiltalte etter ransaking 23. mars 2011. Det ble funnet flere bilder i en fil kalt «R», og bla. ett bilde av erigert penis på en harddisk i en Compaq bærbar pc. Bildet av den erigerte penisen er «Last Written» 30. januar 2011. Dette bildet er også datert 8. januar 2010 på beslag 2011-19-2.
R ble 16 år 0.0.2010. Han mener at han har møtt tiltalte en gang i forbindelse med (…) i Sted20. Han er usikker på når han møtte tiltalte, men han mente det var da han gikk i 7. eller 8. klasse, Tiltalte syntes at han (…) pent. Høsten 2010 begynte R på vgs01. Han kom i kontakt med tiltalte på facebook og han tror at det var tiltalte som tok initiativet. Kontakten dreide seg om (…), lastebiler og biler. Tiltalte foreslo å øvelseskjøre med ham til tross for at R ikke hadde trafikalt grunnkurs. Det syntes R var merkelig men tiltalte sa at det ikke var politi i skogen overfor vgs01. R har aldri sendt bilder til tiltalte, men han sendte bilder til en jente som var ett år eldre enn han. Hun var fra Sted16 og het «Line». Han hadde lagt kontakten inn på telefonen sin. De kom i kontakt på SMS ved at «Line» hadde flyttet til Sted16 og hun hadde sett ham på et (…) på Sted18. Han tror at han var 14 år da han var på (…) på Sted18. R skjønte ikke hvordan «Line» hadde fått tak i nummeret hans. Han tror at han fikk et nakenbilde av henne. Han ville først ikke sende noe tilbake men da sa hun at hun ble livredd siden hun hadde sendt et bilde til ham. Da tok han et bilde av sin penis som han sendte henne over telefon. Kontakten varte en liten stund og han tror den opphørte ved at han unnlot å svare eller unnlot å sende bilder. Han forsøkte å ringe til jenta, men hun tok aldri telefonen. Han gjorde seg noen tanker om at han kunne være lurt. I tiden fra han avsluttet kontakten med denne jenta til tiltalte tok kontakt da han begynte på vgs01 skjedde det ingenting.
Tiltalte sier at han har vært i kontakt med R etter at han begynte på vgs01. Tiltalte kjenner faren til R og fare spurte tiltalte om ikke han kunne ta kontakt med R. Han mener at han startet å snakke med R på facebook i 2009-2010. Tiltalte kjenner ikke til hvorfor bildet av Rs erigerte penis ligger på en harddisk beslaglagt hos ham.
Retten fester ikke lit til tiltaltes forklaring og finner bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte, ved å utgi seg for å være en jevnaldrende jente og sende R nakenbilde, forledet R til å sende seg ett nakenbilde. Bildet er sendt før R begynte på vgs01 i 2010 og før R fylte 16 år. Tiltalte kan ikke høres med at han ikke visste hvor gammel R var. Tiltalte blir å dømme for forsettlig overtredelse av denne tiltalepost.
Tiltalebeslutningens post 6o
S ble identifisert av politiet ved gjennomgang av beslag gjort hos tiltalte etter ransaking 23. mars 2011. Det ble funnet en film bestående av enkeltbilder i en fil kalt «S 13 —», og bla. tre bilder av erigert penis på en Seagate harddisk. Filmen er «Last Written» 26. januar 2010.
S ble 16 år 0.0.2011. Han kjenner ikke tiltalte. Han gjenkjenner bildene fra filmen og han forklarte at han har tatt og sendt bildene til en jente som han traff på nettby. Det var jenta som tok kontakt og de verken snakket sammen eller traff hverandre på andre måter enn på nettby. Han husker ikke navnet på jenta helt sikkert, men han tror at hun het «Line» og var fra Oslo eller Sted16. Han tror at han var yngre enn 14 år da bildene ble tatt. Han husker ikke hvor lenge kontakten varte eller hvordan det opphørte. Han kjenner igjen to ansiktsbilder av «Line» funnet på Ks harddisk hvorav ett også finnes på tiltaltes beslaglagte harddisk på bærbar Compaq pc.
Tiltalte har ingen formening om hvordan disse bildene er havnet på hans harddisk.
Retten fester ikke lit til at tiltalte ikke kjenner til bildene og finner bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte, ved å utgi seg for å være en jevnaldrende jente, forledet S, til å sende seg en film med tre bilder av hans erigerte penis. Bildene er sendt før S fylte 16 år. Bildene viser klart at S var yngre enn 16 år da bildet ble tatt. Tiltalte kan ikke høres med at han ikke visste hvor gammel S var. Tiltalte blir å dømme for forsettlig overtredelse av denne tiltalepost.
Tiltalebeslutningens post 6p
T ble identifisert av politiet ved gjennomgang av beslag gjort hos tiltalte etter ransaking 23. mars 2011. Det ble funnet en chattelogg fra 26. februar til 24. mai 2010 på en Seagate harddisk mellom tiltalte og T.
T ble 16 år 0.0.2010. T fortalte at han for noen år siden kom i kontakt med tiltalte via nettstedet Gaysir. Han husker at tiltalte ringte ham da han var på et juleball før jul 2009. Han gikk da i 10. klasse. De hadde hatt kontakt i noen uker før han ringte. Han husker ikke hvem som tok kontakt først. De skrev litt på Gaysir og på MSN. De utvekslet telefonnummer. De pratet om alt mulig også om sex, bla. om hva de likte å gjøre. Han husker at de utvekslet bilder av penis. Han husker ikke hvem som tok initiativ til det. Han husker ikke om det skjedde en eller flere ganger. Kontakten dabbet av etter at han ble 16 år. Det kan være fordi han ikke ville møte tiltalte. Kommunikasjonen dem imellom tilsa at tiltalte var ute etter sex. Tiltalte fortalte at han var trailersjåfør, at han var ca 40 år og at han holdt til i distriktet. Det var snakk om at de skulle møtes, men T hadde ikke lyst på grunn av aldersforskjellen.
Tiltalte erkjenner å ha chattet med T og at de snakket både om dagligdagse og seksuelle ting. Det kan godt hende at de snakket om hva de likte å gjøre seksuelt. Alder var ikke et tema. Tiltalte tror ikke at T har sendt bilde av sin penis til ham, ialle fall har han aldri sendt bilde av sin penis til T Han husker at T sendte melding til han den kvelden han var på juleball. Det var et spørsmål om de kunne møtes. De avsluttet kontakten i midten av 2011.
For retten er fremlagt en logg fra 26. februar til 24. mai 2010. Av denne fremgår bl.a at:
… .
26.02.2010 22:36:01 fra tiltalte:
du fikk ett [kontantkort] sist pga  det du lovet, men det gikk ikke, så får se om jeg kjøper ett til eller ikke
26.02.2010 22:36:21 fra T:
oki …
26.02.2010 22:37:28 fra tiltalte:
ble jo litt skuffet egentlig, men  var jo ikke uventa heller da
26.02.2010 22:38:09 fra T:
heh … ja skjønner det,  men var usikker pga var ikke 16, men når jeg er fylt 16 så går det:D
26.02.2010 22:39:24 fra tiltalte:
oki, jeg forstår det, men synes det  var dumt av deg og si og love når du ikke var 16, du kunne heller sakt til  meg at du ikke var det enda, da hadde allt blitt på en anna måte
26.02.2010 22:39:51 fra T:
mhm:( sorry var bare så  usikker, men KAN love det når jeg blir 16 år !!:D
… ..
26.02.2010 23:03:38 fra tiltalte:
men sku ikke nekte på å og få smake  den hehe
26.02.2010 23:03:54 fra T:
hehe:D
26.02.2010 23:04:28 fra tiltalte:
men det får jeg nok ikke:'(
26.02.2010 23:05:13 fra T:
joooo!!!:D
26.02.2010 23:05:50 fra tiltalte:
hum oki får se på det he he
… … ..
Retten finner etter dette bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte, ved psykisk press, har forledet T til å sende seg ett bilde av sin penis og å sende meldinger med seksuelt innhold. Chatteloggen er fra to dager før T var 16 år og det er tydelig at de har snakket om sex før. Begge sier at de var i kontakt på juleballet desember 2009 før T fylte 16 år. Tiltalte kan ikke høres med at han ikke visste hvor gammel T var. Tiltalte blir å dømme for forsettlig overtredelse av denne tiltalepost.
Tiltalebeslutningens post 6q
U ble identifisert av politiet ved gjennomgang av beslag gjort hos tiltalte etter ransaking 23. mars 2011. Det ble funnet en film i en fil kalt « U», hvor en gutt onanerer. Filen ble funnet på en harddisk i en Compaq bærbar pc. Filmen av den onanerende gutten er «Last Written» 31. desember 2010.
U ble 16 år 0.0.2012. Han har aldri møtt tiltalte. Han gjenkjente bildene på filmen. Han har selv tatt filmen med webkamera og han sendte filmen over pcen. Han var i kontakt med en jente på nettby eller jippi.no som han ikke kjente. Kontakten oppsto ved at det var en som skrev «du er pen». Kontakten varte kort tid. Han sendte bildene til henne. Han føler seg lurt.
Tiltalte har ingen forklaring på hvordan denne filmen er havnet på hans harddisk.
Retten fester ikke lit til tiltaltes forklaring og finner bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte, ved å utgi seg for å være en jevnaldrende jente, forledet U, til å sende seg en film hvor han onanerer. Filmen er sendt før U fylte 16 år. Tiltalte kan ikke høres med at han ikke visste hvor gammel U var. Tiltalte blir å dømme for forsettlig overtredelse av denne tiltalepost.
Tiltalebeslutningens post 7
Spesialetterforsker Skjerven redegjorde for beslaget av bildefiler og filmer funnet etter ransaking på tiltaltes bopeler 23. mars 2011 og 18. september 2012.
Han har talt opp ca 800 bildefiler og ca 370 filmfiler funnet i beslag etter ransaking 23. mars 2011 og ca 200 filmfiler etter ransaking 18. september 2012 som fremstiller seksuelle overgrep mot barn og/eller fremstiller barn i seksuell aktivitet og /eller seksuelt betonte poseringssituasjoner.
Bildene og filmene var elektronisk lagret på Compaq Presario CQ61 bærbar PC, Toshiba Satellite bærbar PC, Seagate 000000000 harddisk, Western Digital 000000 harddisk, Kingston USB stick, Lenovo bærbar PC, Compaq mini bærbar PC og en rekke CD/DVD-plater.
Av de 800 bildene er 560 unike og resten kopier. Ca 500 viser nakne gutter som poserer mens ca 230 viser gutter i seksuell omgang med andre gutter. Resten viser gutter som utfører handlinger med seg selv. Guttene er i alderen 12-14 år.
Filmene til sammen har en varighet på ca 85 timer. Av de ca 570 filmene er ca 420 unike og resten er kopier. Filmene skildrer i ca 50 timer seksuell omgang mellom gutter som ser ut til å være mellom 12-14 år. Resten viser gutter som poserer eller gjør seksuelle handlinger med seg selv.
Retten ble vist noen bilder og filmer fra beslaget. Det er ingen tvil om at fremvist materiale oppfyller beskrivelsen i straffeloven § 204a bokstav a.
To CD-plater viser bilder som er identiske med bilder tiltalte ble dømt for å ha vært i besittelse av ved Sør-Gudbrandsdal tingretts dom av 22. desember 2003. Retten er på bakgrunn av spesialetterforsker Skjervens forklaring og fremlagte straffesaksdokumenter fra Gudbrandsdal politidistrikt Sak 1463/02 hvor det fremgår at inndratte disketter er makulert ikke i tvil om at bildene på denne sakens to CD plater ikke tidligere har vært i beslag i Gudbrandsdal politidistrikt sak 1463/02.
Retten har etter dette funnet et bevist at tiltalte har vært i besittelse av filmer og bilder som beskrevet i tiltalebeslutningens post 7. Han blir å dømme for forsettlig overtredelse av denne tiltalepost.
Straffeutmåling
Tiltalte er 22. desember 2003 ved Sør-Gudbrandsdal tingrett dømt til 75 dager fengsel hvorav 50 dager ble gjort betinget for besittelse av barnepornografi. Han er 2. desember 2005 ved Huddinge tingsrätt i Sverige dømt for seksuell omgang med en mindreårig gutt til 8 måneder fengsel.
Tiltalte har ikke erkjent noen av forholdene. Han har dermed forsterket belastningen for de fornærmede som i tillegg er unge og uerfarne. Forholdene er begått over en periode over nærmere seks år, fra 2004 til 2010.
Tiltalte skal dømmes for en rekke seksualforbrytelser, hvorav de groveste er beskrevet i tiltalebeslutningens post 1, 2, 3 og 4. Den seksuelle omgangen er oppnådd dels ved å gi uriktige opplysninger og true med anmeldelse, dels ved å true med å begå selvmord, dels ved å true med å sende nakenbilder til familie og venner og dels ved å «kjøpe» de fornærmede ved gi gaver og kreve gjenytelse. Samtidig har han også fremstått interessert og forståelsesfull slik at han har opparbeidet en form for fortrolighet. Han har planmessig rettet seg inn mot gutter i 14-16 årsalderen, han har hatt kontakt med såvel homofile som og heterofile gutter og han har hatt flere forhold gående samtidig. Han har vært svært aktiv på internett og hans søken har vært rettet mot gutter som har fremstått utforskende og kanskje usikker på egen legning. Alle overgrepene er alvorlige, men spesielt overgrepene mot B og C fremstår som særlig alvorlige fordi disse guttene var/er sårbare. Retten er ikke i tvil om at tiltalte var klar over det. Utnyttelsen av disse guttene er grov også fordi de anses for å ha vært særlig mottakelige for tiltaltes initiativ. For B og C er det tale om, i tillegg til seksuell omgang, seksuell omgang likestilt med samleie. Skadepotensialet anses stort og uoversiktlig særlig også fordi guttene har levd under press over lengre tid.
Aktor har anført at straffenivået for handlingene mot B, D, C og E isolert sett kvalifiserer til en fengselsstraff på minst 5 år. Hun viser til at minstestraffen for voldtekt til samleie på tiden da handlingene ble begått var 2 år. Hun var videre vist til Rt-2009-140 hvor Høyesterett vurderte to overtredelser av straffeloven § 195 til 3 år og 6 måneders fengsel. Retten finner at foranledningene til den seksuelle omgangen har likhetstrekk med vår sak, men jentene var yngre. Saken anses mer alvorlig. På den annen side er det i vår sak snakk om fire gutter som tiltalte over lengre tid utnyttet ved å holde dem «fanget» ved å true og lokke. Da straffenivået er skjerpet de siste år, bla. ved at minstestraffen er økt til 3 år ved voldtekt til samleie er det ikke urimelig at straffenivået i vår ligger på ca 5 år for disse overtredelsene.
Tiltalte skal videre dømmes for 19 overtredelser av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum, hvorav to av handlingene, mot G og F er begått under særdeles skjerpende omstendigheter. I ovennevnte Høyesterettsdom la Høyesterett til grunn at straffen isolert sett for 46 tilsvarende overtredelser mot unge jenter, hvorav 31 var begått under særdeles skjerpende omstendigheter ville ligge på mellom 2 år og seks måneder og 3 års fengsel. Aktor har vist til at overtredelsene i vår sak kvalifiserer til rundt 2 år isolert sett. Retten er ikke uenig i det, og viser til at tiltalte ved å utgi seg for å være en jevnaldrende jente har forledet guttene til å sende seg nakenbilder, til dels nakenbilder av erigerte peniser og noen filmer hvor de onanerte. Særlig alvorlig er de seksuelle handlingene han har fått G og F til å gjøre med hverandre. Guttene var da i 12-årsalderen.
Til slutt skal tiltalte dømmes for to overtredelser av straffeloven § 204a første ledd bokstav a. Besittelsen gjelder ca 800 bildefiler og ca 570 filmer med ca 85 timer spilletid med barnepornografisk innhold. Mesteparten har tiltalte lastet ned fra internett, men besittelsen gjelder også bilder og filmer tatt av guttene nevnt i post 5 og 6 i tiltalebeslutningen. Tiltalte har således foruten å ha vært i besittelse av bildene/filmene også medvirket til å produsere bilder/filmer. Det er på det rene at to bilder av I omtalt under tiltalebeslutningens post 1b er videreformidlet til C. Bildene, som viser en naken rygg, er ikke av de groveste, men skaper en utrygghet for at tiltalte kan ha videreformidlet andre bilder.
I nevnte Høyesterettsdom la Høyesterett til grunn at besittelse av vel 8000 bildefiler og 1747 filmer anskaffet gjennom pedofilt nettverk og ved å lagre bilder og filmer som unge jenter hadde sendt ham ville kvalifisere til ca ett års fengsel. Retten finner at forholdene i vår sak på grunn av omfanget skal bedømmes noe mildere.
Dersom tiltalte skulle idømmes en tidsbestemt straff anfører aktor at nivået ville ha ligget på sju år. Retten finner strafforslaget passende.
Aktor har imidlertid nedlagt påstand om at tiltalte skal idømmes forvaring med en tidsramme på ni år og en minstetid på seks år.
Det følger av straffeloven § 39c at:
når en tidsbestemt straff ikke anses tilstrekkelig til å verne samfunnet, kan forvaring i anstalt under kriminalomsorgen idømmes i stedet for fengselsstraff når vilkårene i nr. 1 eller nr. 2 er oppfylt:
1.
Lovbryteren finnes skyldig i å ha begått eller forsøkt å begå en alvorlig voldsforbrytelse, seksualforbrytelse, frihetsberøvelse, ildspåsettelse eller en annen alvorlig forbrytelse som krenket andres liv, helse eller frihet,² eller utsatte disse rettsgodene for fare. I tillegg må det antas å være en nærliggende fare for at lovbryteren på nytt vil begå en slik forbrytelse. Ved farevurderingen skal det legges vekt på den begåtte forbrytelsen eller forsøket sammenholdt særlig med lovbryterens atferd og sosiale og personlige funksjonsevne. Det skal særlig legges vekt på om lovbryteren tidligere har begått eller forsøkt å begå en forbrytelse som nevnt i første punktum.
2.
Lovbryteren finnes nå skyldig i å ha begått eller forsøkt å begå en mindre alvorlig forbrytelse av samme art som nevnt i nr. 1, og har tidligere begått eller forsøkt å begå en forbrytelse som nevnt der. I tillegg må det antas å være en nær sammenheng mellom den tidligere og den nå begåtte forbrytelsen, og faren for tilbakefall til en ny forbrytelse som nevnt i nr. 1 må antas å være særlig nærliggende.
Tiltalte er funnet skyldig i å ha begått flere alvorlige seksualforbrytelser. Det er således alternativ nr 1 som spørsmålet om forvaring skal vurderes i forhold til.
Det retten må vurdere er om det antas å være en nærliggende fare for at tiltalte på nytt vil begå en slik forbrytelse. Ved farevurderingen skal det legges vekt på den begåtte forbrytelsen sammenholdt særlig med tiltaltes atferd og sosiale og personlige funksjonsevne. Det skal videre særlig legges vekt på om tiltalte tidligere har begått en forbrytelse som nevnt i første punktum.
Tiltalte er tidligere dømt for tilsvarende alvorlig seksualforbrytelse ved Huddinge tingrätts dom av 2. desember 2005. I tillegg er han i 2003 dømt for besittelse av barnepornografi. Han sonet dommene hhv fra 25. mai 2004 til 11. juni 2004 og fra 2. januar 2008 til 17. mai 2008. Så vel forut for som etter soning av de to dommene begikk han alvorlige seksuelle overgrep. Dette kan tyde på at tiltalte ikke har evne til å forstå at han begår alvorlige straffbare handlinger eller at han ikke klarer å forhindre at han begår alvorlige straffbare handlinger. Dette trekker i retning av å anse gjentakelsesvilkåret for oppfylt.
Det neste som skal vurderes er tiltaltes atferd og sosiale og personlige funksjonsevne. I følge opplysninger fra personundersøkelse datert 14. februar 2013 fremgår at tiltalte av praktiske årsaker bodde i en hybelleilighet hos sin mor i Vei01 i Sted01. Han har også et hus i Sted06 som han kjøpte i 2000-2001. Hit flyttet han tilbake etter pinse i 2011. Han jobbet som —sjåfør fra 2000 til 2004, og han har fra 2004 vært —sjåfør. Han ble sykemeldt etter en trafikkulykke i mars 2011. Han har etter sykemeldingsperioden hatt praksisplass ved Sted06 boog servicesenter fram til sommeren 2012.
Tiltalte har opplyst at han har hatt en «grei økonomi». Den er blitt vanskeligere etter at han traff W og etter at han ble sykemeldt. Moren hans hjelper ham.
Tiltalte har et godt forhold til sin mor og søster og han har noen gode venner. Han har et svært vanskelig forhold til sin tidligere svigerinne som han sier «alltid har hatet ham». Han har også et svært vanskelig forhold til W som han møtte i fengselet våren 2008 og som han ønsket å hjelpe. Han har vært utsatt for trusler som er anmeldt og henlagt og drapsforsøk fra Ws venner som han ikke har anmeldt, fordi han ikke har tiltro til politiet.
Tiltalte har fra oppveksten av vært opptatt av (…) og (…). Interessen har vedvart og han har som voksen vært dommer og (…).
Tiltalte drikker sjelden alkohol og bruker ikke andre rusmidler. Hans fastlege opplyser at tiltalte også til ham:
«har opplyst at han opplever seg truet, forfulgt, misforstått, mistenkeliggjort og urettferdig behandlet. På denne bakgrunn har siktede vært deprimert og har hatt problemer med ernæring, og har vært underernært, til tider på grensen til suicidal.»
Tiltalte har aldri snakket med sin fastlege om de forhold han nå står tiltalt for eller om sine tidligere dommer.
Tiltaltes saksbehandler ved Nav Sted06 uttaler at hun opplevde at tiltalte «bagatelliserte og skyldte på andre i de sakene han tidligere var dømt for.» Tilsvarende opplevde TR, tiltaltes arbeidsgiver, som beskrevet over.
Tiltalte vurderer sin egen situasjon som:
«helt for jævlig». Han sier at han ble forundret og forskrekket, samtidig også lei seg. Han sier at dette er bare tull. Han mener at hans tidligere svigerinne og hennes to venninner er mye av årsaken til at nå er siktet i saken. I tillegg så viser han til mannen han har hatt et forhold til, [W] som han mistenker har planlagt å få ham fengslet over langt tid» … «Videre sier siktede at han opplever at han allerede er dømt, det er ingen som tror på han uansett. Han mener at politiet har brukt media for å bygge sak på han. Han er også skeptisk til personundersøker og personundersøkelsen, da han sier at alt han sier vil bli brukt mot han. Han har ikke noe liv på utsiden av fengselet lenger nå, etter alt dette. Den eneste løsningen er å dø. Han sier at motivet for de fornærmede er å få penger – herunder erstatning, og å ta han fordi han er homofil».
Personundersøker vurderer tiltalte til å ha hatt et relativt
«ryddig liv på områder som boligsituasjon, arbeidsliv, økonomi og personlige forhold … … I sine forklaringer omdefinerer og omskriver han de faktiske forhold i tidligere dommer. I noen grad bagatelliserer og skylder han på andre i de forholdene han tidligere er dømt for. Han er svært overbevisende i sin argumentasjon. Det kan til tider synes som om mye av det han nå forteller, er blitt en integrert del av hans virkelighetsoppfatning. Det framstår for personundersøker som at siktede kan ha en tendens til å legge forhold som påvirker hans liv utenfor seg selv. Han mener at «alle» er ute etter han, og deler av det han forklarer tyder på at han blir utsatt for det som nærmest kan forklares som en sammensvergelse. Han er nedstemt og fortvilet over den situasjon han nå er havnet i. … Han har ikke uttrykt bekymring for ofrene i saken. Heller er han av den oppfatning at noen av dem har skyld i hans nåværende situasjon».
Politilege Stein Ikdahl har foretatt en prejudisiell undersøkelse av tiltalte. Han vurdere tiltalte slik:
«Det fremkommer ingen sikre tegn på realitetsbrist hos undersøkte. Hans holdning til de påklagede forhold er bortforklarende og bagatelliserende ved at han mener seg nærmest forfulgt og trakassert av samfunnet på grunn av sin homofili … … .Det er ingen opplysninger om tidligere psykisk lidelse hos ham som kan gi holdepunkter for at han noen gang har vært psykotisk. Han må derfor vurderes som tilregnelig i rettspsykiatrisk forstand».
Ikdahl forklarte seg for retten. Slik retten forstår det er faren for tilbakefall for personer som begår overgrep mot yngre gutter stor. Dersom tiltalte ikke erkjenner å ha noe problem vil en slik legning være svært vanskelig å behandle. Dersom han skulle erkjenne et slikt problem er det langtidsbehandling som er nødvendig. Ikdahl refererte fra et kasus hvor behandlingen tok åtte år og vedkommende hadde erkjent at han hadde et problem og ønsket å gå i behandling.
Tiltalte avsluttet i sin sluttreplikk med å si at han har vært utsatt for «juging» hele tiden. «Hadde jeg hatt svar på noe, ville jeg svart ærlig. Jeg har alltid stilt opp for de svakeste og vært dumsnill». Det har ikke ligget noen seksuell tankegang bak alle møtene med guttene.
Faren for fremtidige alvorlige forbrytelser skal bedømmes på domstidspunktet. Forholdene er begått fra påsken 2004 til mars 2010, over en periode på seks år. Hans måte å forholde seg til guttene vil retten betegne som beregnende og manipulerende. Han har mange kontakter parallelt. Ettersom guttene responderer på hans invitasjoner utvikles enten kortvarige eller sterkere og lengre relasjoner. Tiltalte har god tid, og han skjønner når han må avslutte forholdet. Han har rettet seg mot gutter i en utforskende fase.
Rettens inntrykk av tiltalte er således som beskrevet av personundersøker og politilege Ikdahl. Han anser seg selv for å være uten skyld, han er dumsnill, føler seg forfulgt og han har blitt utnyttet. Forholdene han nå skal domfelles for er begått før, mellom og etter soning av to dommer for tilsvarende forhold. Tiltalte åpner ikke for noen selverkjennelse til tross for massive bevis mot ham.
Det er ingen ytre hjelpetiltak som kan iverksettes for å redusere faren for gjentakelse. Tiltalte har ordnede forhold på det personlige plan, ikke rusproblemer, noen venner, godt forhold til nær familie, jobb og bolig. Hans manglende oppfatning av egen skyld og eget ansvar, at han nå skal dømmes for mange seksualforbrytelser begått over mange år, og at han tidligere er dømt for tilsvarende handlinger, gjør at retten anser at det vil være en nærliggende fare for at tiltalte på nytt vil begå en slik forbrytelse.
Retten er etter dette kommet til at vilkårene for forvaring er oppfylt. Retten finner aktors strafforslag rimelig og fastsetter forvaringen i tråd med påstand.
Erstatningsutmåling
Følgende fornærmede har krevd oppreisning med hjemmel i skadeserstatningsloven § 3-5 første ledd bokstav b, jf § 3-3:
B med inntil kr 180 000,-.
C med inntil kr 180 000,-
D med inntil kr 180 000,-
E med inntil kr 60 000,-.
F med inntil kr 60 000,-
G med inntil kr 60 000,-
Det fremgår av skadeserstatningsloven § 3-5 første ledd at den som forsettlig eller grovt uaktsomt har tilføyd krenking eller utvist mislig atferd som nevnt i § 3-3 kan pålegges å betale den fornærmede en slik engangssum som retten finner rimelig til erstatning (oppreisning) for den voldte tort og smerte for annen krenking eller skade av ikkeøkonomisk art. Ved krenking eller mislig atferd som nevnt i straffeloven § 195, § 196 og § 200 tredje ledd skal det ved utmåling av oppreisningen særlig legges vekt på handlingens art, hvor lang tid forholdet har pågått, om handlingen er et misbruk av bl.a avhengighetsforhold eller tillitsforhold, og om handlingen er begått på en særlig smertefull eller krenkende måte.
Det fremgår av Rt-2011-743 (19) at
«ved overtredelse av straffeloven § 192 første ledd bokstav a, jf. andre ledd bokstav a, bør den veiledende normen nå være 150 000 kroner».
I avsnitt 22 fremgår at:
«Formålet med den veiledende normen tilsier at den bare fravikes det det foreligger særlige grunner, jf Rt-2003-1580 avsnitt 39. Fornærmedes alder kan være en slik grunn»
Generelt viser retten til NOU-1991-13 kapittel 2.1.2 og 2.1.3 hvor det fremgår at:
«Psykosomatiske skadevirkninger opptrer svært hyppig blant barn/ungdom som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Problemene er oftest meget langvarige. En del av de mest refererte skader eller symptomer på skader er depresjon, angst, konsentrasjonsvansker, læreproblemer, skyldfølelse, selvforakt, regresjon, tilbaketrekning, forvirring, psykose, aggresjon, sorg, seksualisert atferd, problemer med kjønnsidentitet, problemer i forhold til andre barn og voksne mv. … Skadene har en tendens til å øke etter hvert som barnet utvikler seg. Skadene kan også ha lang «latenstid» før de viser seg. Et barn som tilsynelatende ikke har tatt skade av overgrepene i barndommen, kan vise store forstyrrelser ved ekteskapsinngåelse eller når egne barn skal ha omsorg … … ..Virkningene varer hele livet, men kan slå ulikt ut i ulike faser i livet. Behandlingsapparatet kan hjelpe noen noe, men er helt utilstrekkelig i forhold til de fleste.»
Retten har funnet bevist at overgrepene mot B har foregått over en periode på tre år og at det minst har vært 30 ganger med seksuell omgang hvor tiltalte har suget ham og et par ganger hvor B har suget tiltalte. Tiltalte er således funnet skyldig i overtredelse av straffeloven § 192 første ledd bokstav a, jf. andre ledd bokstav a. B har i disse årene levd under press fra tiltalte. Han uttrykker det slik at «han opplevde at tiltalte hadde et jerngrep på psyken hans».
B meldte seg for politiet etter at saken var blitt kjent i media. Han har slitt med traumer etter overgrepene. Han reiste til Stockholm for å gå på skole der etter videregående. Han ville bort fra tiltalte. Det tok tid før han kunne snakke om overgrepene og han har hatt det problematisk følelsesmessig. Etter at han fikk forklare seg for politiet har trykket lettet og det går bedre nå. B har ikke vært til behandling. Retten finner imidlertid på bakgrunn av ovennevnte beskrevne generelle erfaringer at det ikke er usannsynlig at overgrepene også i framtiden vil prege B. Retten finner at det foreligger «særlige grunner» fordi forholdet har foregått over lang tid. Retten fastsetter oppreisningserstatningen etter en helhetsvurdering til 170 000 kroner.
Retten har funnet bevist at overgrepene mot C har foregått over en periode på ca to år og at det minst har vært 4 ganger med seksuell omgang hvor tiltalte har suget ham, en gang hvor C har suget tiltalte og en gang hvor tiltalte har hatt analsex med ham. Tiltalte er således funnet skyldig i overtredelse av straffeloven § 192 første ledd bokstav a, jf. andre ledd bokstav a.
Cs forhold ble meldt til politiet sommeren 2009. C har slitt psykisk siden 4 års alderen og han har vært behandlet i BUP gjennom hele oppveksten. Han har flere diagnoser og han har bl.a vist seksualisert atferd overfor andre menn/gutter. Det kan være vanskelig å si hvor stor del av hans plager som kan relateres til overgrepene tiltalte har utsatt ham for.
Retten oppfatter C som en svært sårbar gutt som det kan være lett å manipulere særlig på det seksuelle området. Dette har tiltalte forstått gjennom bla. chatten han hadde med C som «Gutt02». I retten var C klart preget og han hadde store problemer med å møte tiltalte og å snakke om overgrepene. Selv om det er vanskelig å skille årsaken til Cs problemer fra hverandre finner retten det overveiende sannsynlig at Cs plager i dag og usikkerhet om plager i fremtid kan relateres til overgrepene han har vært utsatt for. Retten finner at det foreligger «særlige grunner» og fastsetter oppreisningen etter en helhetsvurdering til 170 000 kroner. Det er vektlagt at C var under 16 år da overgrepene startet, at overgrepene har foregått over ca 2 år og at han har vært forledet til å sende tiltalte bilder.
I forhold til D er tiltalte funnet skyldig i ved truende atferd å ha skaffet seg seksuell omgang. Retten har funnet bevist at tiltalte har sugd D mer enn 30 ganger over en periode på 3 år. Det foreligger for denne overtredelsen ingen veiledende norm og rettspraksis varierer fra 40 000 til 60 000 kroner, jf bl.a LH-2009-95631, LE-2010-142917 og LG-2012-48965.
D fremsto med et velordnet liv. Han har imidlertid holdt overgrepet skjult for alle også sin kjæreste og nærmeste familie. På bakgrunn av det presset som tiltalte har hatt på D over tre år i overgangen fra barn til voksen sammenholdt med antall overgrep finner retten etter en helhetsvurdering, hvor risiko for senere skadevirkninger er tilstede, å fastsette oppreisningen til 90 000 kroner.
E har krevd oppreisning med inntil 60 000 kroner. Han hevder selv at han ikke nå har fått psykiske problemer som følge av overgrepet og den vedvarende kontakten han har hatt med tiltalte. Retten finner likevelpå bakgrunn av handlingens objektive grovhet, tiltaltes skyld, og risiko for senere skadevirkninger å fastsette oppreisningsbeløpet til 40 000 kroner.
G og F har også krevd oppreisning på inntil 60 000 kroner. De har begått seksuelle handlinger en gang med hverandre etter å ha blitt forledet av tiltalte via internett. De var 12 år da handlingene ble utført. De finner det begge problematisk at de har vært forledet av tiltalte og de synes det er svært vanskelig å snakke om hendelsen. Retten finner på bakgrunn av handlingens objektive grovhet, guttenes alder, tiltaltes skyld, og risiko for senere skadevirkninger å fastsette oppreisningsbeløpet til 30 000 kroner til hver av dem.
Følgende har krevd oppreisning med hjemmel i skadeserstatningsloven § 3-5 første ledd bokstav a:
P inntil kr 30 000,-
K inntil kr 30 000,-
Q inntil kr 30 000,-
I inntil kr 30 000,-.
For å kunne tilkjennes oppreisningserstatninger for overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd må det foreligge skade, fysisk eller psykisk, i skadeserstatningslovens forstand, jf skadeserstatningsloven § 3-5. Det er den som krever oppreisning som har bevisbyrden for den skade han påstår. Ingen av de fire guttene, unntatt P, har fremlagt dokumentasjon som belyser hvilken skade de hevder å være påført. De beskriver alle tre at saken har vært en belastning for dem. K fortalte at han har hatt problemer med å konsentrere seg på skolen, han sliter med å stole på andre, saken har «stresset ham», men han har ikke fått store psykiske problemer. Han har ikke oppsøkt hjelpeapparatet. I fortalte at han også har fått konsentrasjonsproblemer, søvnproblemer og han har vært utrygg og redd for at bildene av ham skulle bli videresendt. Han har vært deprimert, drevet med selvskading, men ikke oppsøkt hjelpeapparatet. Q fortalte at han har følt skam over at han lot seg lure av tiltalte, han har hatt noe konsentrasjonsproblemer og vært bekymret for at bildene er blitt videresendt. Han har snakket med helsesøster 3-4 ganger etter at han ble innkalt til avhør. Utover dette har han ikke hatt behov for oppfølging.
Retten er ikke i tvil om at denne saken han vært en belastning for disse tre guttene, slik som det også har vært for de andre guttene som har vært utsatt for samme forledelse av tiltalte. Retten kan også se at det ikke har vært lett for guttene å bli minnet på hva de har vært med på som yngre. Flere har gitt uttrykk for at de føler skam og skyld og de synes det er flaut. Det synes klart for retten at guttene gjerne skulle ha hatt handlingene ugjort. Retten er likevel i tvil om de opplysninger retten har fått om guttenes problemer tilfredsstiller lovens krav til «skade». Det foreligger ingen dokumentasjon eller vitneprov som utdyper guttenes vansker i forhold til varighet, styrke og omfang. Forholdene ble avsluttet i 2007 for K, i 2008 for I og i mars 2009 for Q. Problemene guttene har beskrevet er slik retten ser det er særlig knyttet til at de har måttet møte i retten og forklare seg om forhold de har lagt bak seg. Retten er derfor kommet til at tiltalte må frifinnes for oppreisningskravet fra K, Q og I.
Oppreisningskravet står annerledes for P. For retten er fremlagt uttalelse fra Sted21 videregående skole og fra Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) datert 20. februar 2013. Det fremgår av uttalelsen fra UNN at P for tiden er under behandling hos Ambulant Psykiatrisk team. Det fremgår at:
«Han er sterkt preget av den kommende rettssaken, det påvirker han negativt og hemmer han i alle daglige gjøremål, og fremtiden er satt på vent. Belastningen med at saken kommer opp etter flere år oppleves som stor, han fikk en krisereaksjon som sannsynligvis vil vedvare til etter rettssaken. Frykten for det som venter han under rettssaken har ført til store søvnproblemer og tidvis nattlige mareritt. Han har store problemer med å stille på skolen, har stort fravær, noe som ikke var aktuelt før han ble kontaktet i forbindelse med saken høsten 2012.
Uttalelsen fra Sted21 videregående skole underbygger uttalelsen fra UNN. Retten finner etter dette at det er sannsynliggjort at P er påført skade og at det er årsakssammenheng mellom skaden og den handling tiltalte har forledet ham til å gjøre. Etter en helhetsvurdering settes oppreisningserstatningen til 15 000 kroner.
Inndragning
Med hjemmel i straffeloven § 35 inndras lagringsmedia funnet på tiltaltes bopeler i Vei01 og Sted06 som inneholder straffbart materiale og som har vært brukt til straffbare handlinger. Følgende inndras:

En Compaq Presario CQ61 bærbar PC (beslagjournalnr. 2011/19-1)

En Toshiba Satellite bærbar PC (beslagjournalnr. 2011/19-2)

En Seagate 000000000 harddisk (beslagjournalnr. 2011/19-6)

En Western Digital 000000 harddisk (beslagjournalnr. 2011/19-7)

En Kingston USB stick (beslagjournalnr. 2011/19-15)

38 CD/DVD-plater (beslagjournalnr. fra og med 2011/3991-2 til og med 2011/3991-12, fra og med 2011/3991-14 til og med 2011/3991-24, fra og med 2011/3991-26 til og med 2011/3991-41

3 tekstdokument (beslagsjournalnr. fra og med 2011/3991-51 til og med 2011/3991-53)

En Lenovo bærbar PC (beslagjournalnr. 2012/379-2)

En Compaq mini bærbar PC (beslagjournalnr. 2011/3991-22)
Saksomkostninger
Aktor har påstått idømt sakskostnader etter rettens skjønn. I medhold av straffeprosessloven § 436 fastsetter retten omkostningene skjønnsmessig til 10 000 kroner. Hovedforhandlingen varte i 10 dager og det ble ført 33 vitner.
Dommen er enstemmig.
Domsslutning:
A, født 0.0.1968, dømmes for overtredelse av straffeloven § 192 første ledd bokstav a jf annet ledd bokstav a, straffeloven § 192 første ledd bokstav a, straffeloven § 196 annet ledd bokstav c, straffeloven § 196 første ledd, straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf tredje ledd, straffeloven § 200 annet ledd annet punktum og straffeloven § 204 a første ledd bokstav a, alt sammenholdt med straffeloven § 62 og § 61 til forvaring med en tidsramme på 9 – ni – år og en minstetid på 6 – seks – år.
I tidsramme og minstetid gjøres fradrag med 186 – etthundreogåttiseks- dager for utholdt varetekt pr 21. mars 2013.
Med hjemmel i straffeloven § 35 inndras

En Compaq Presario CQ61 bærbar PC (beslagjournalnr. 2011/19-1)

En Toshiba Satellite bærbar PC (beslagjournalnr. 2011/19-2)

En Seagate 000000000 harddisk (beslagjournalnr. 2011/19-6)

En Western Digital 000000 harddisk (beslagjournalnr. 2011/19-7)

En Kingston USB stick (beslagjournalnr. 2011/19-15)

38 CD/DVD-plater (beslagjournalnr. fra og med 2011/3991-2 til og med 2011/3991-12, fra og med 2011/3991-14 til og med 2011/3991-24, fra og med 2011/3991-26 til og med 2011/3991-41

3 tekstdokument (beslagsjournalnr. fra og med 2011/3991-51 til og med 2011/3991-53)

En Lenovo bærbar PC (beslagjournalnr. 2012/379-2)

En Compaq mini bærbar PC (beslagjournalnr. 2011/3991-22)
Han dømmes til innen 14 dager fra forkynnelse av dommen å betale oppreisningserstatning til:
B med 170.000 -etthundreogsyttitusenkroner
C med 170.000 -etthundreogsyttitusenkroner
D med 90.000 -nittitusenkroner
E med 40.000 -førtitusenkroner.
F med 30.000 -trettitusenkroner
G med 30.000 -trettitusenkroner
P med 15.000 -femtentusenkroner
Han frifinnes for å betale oppreisningserstatning til K, Q og I.
Han dømmes til å betale saksomkostninger med kr 10.000 -titusenkroner.