TLIST-2011-106628

En ung mann ble dømt for å forlede jenter helt ned i 10-11 års alderen til å vise seg naken foran webkamera mens han så på, samt ett forsøk på det samme og vært i besittelse av fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn og fremstillinger som seksualiserer barn.

Straffen ble satt til 7 måneder fengsel. Domfelte måtte videre betale kr 15 000 og kr 20 000 i oppreisning til to fornærmede. Retten uttalte at forsøk på overtredelse av strl. (1902) § 200 (2) 2. pktm., jf. (3) kan være ansvarsbetingende i visse situasjoner. I denne saken ville det imidlertid være å strekke oppreisningsansvaret for langt dersom dette også skulle omfatte et enkelt tilfelle av nettbasert kontakt av et slikt omfang som her.

Les mer om hvordan og når man bør anmelde nettovergrep, hvorvidt man har krav på bistandsadvokat og mulighetene for oppreisningserstatning fra gjerningspersonen og Kontoret for voldsoffererstatning i de øvrige artiklene på nettovergrep.no.

Lister tingrett – TLIST-2011-106628
Framsto:
Navn: A
Navn: 0.0.1991
Navn: —veien 36, 0000 X
Navn: Norge
Navn: Mann
Yrke/stilling: Butikkmedarbeider
Inntekt: ca. 150.000/år
Formue: 60.000 (BSU-konto)
Forsørgelsesbyrde: Ingen
Tiltalte ble gjort kjent med tiltalen og orientert om forutsetningene for tilståelsesdom i forhold til dom i meddomsrett.
Tiltalte ble gjort kjent med sin rett til å nekte å forklare seg. Han var villig til å forklare seg. Tiltalte erklærte seg straffskyldig i henhold til tiltalebeslutningen.
Tiltalte forklarte at han har kontaktet/chattet (pratet) med mange unge jenter, hovedsakelig på Nettby/MSN. Trolig er det snakk om over hundre stykk – alle i aldersgruppen 8-13 år. Han tror han var 12-13 år og gikk i 7 klasse da han begynte å chatte. I begynnelsen bruke han hotmail adressen, sa hvem han var og oppga sin riktige alder. Da han var litt eldre, kanskje rundt 15-16 år, brukte han fiktive navn. Han løy også om alderen fordi han følte han ble for gammel til å snakke med 12-13 åringer.
Tiltalte forklarte at han innledet kontakten med jentene ved å skrive en invitasjon som lyder omtrent slik; «Hei ☺ du virker snill. Vil du snakke på msn […] «. Etter å ha innledet/skapt kontakt på nettby, forsøkte han å bygge opp et tillitsforhold ved å chatte videre med jentene på MSN.
Da han hadde blitt litt bedre kjent/venn med jentene fikk han dem gjerne til å slå på webkamera. Han forklarte at han enten spurte dem direkte, eller sendte en invitasjon til å gjøre dette. Han forsøkte deretter å få jentene til å kle av seg – gjerne ved å fortelle at hun er søt og/eller fin.
Som eksempel nevner han at det gjerne kunne være slik at jenta var på nett før hun skulle legge seg, og satt i pysj eller undertøy foran webkamera. Da spurte han jenta om hun turte å ta av seg noen klær. Han forklarte at han ikke føler at han la press på jentene, men heller utfordret dem ved å spørre om de turte. Han forklarte videre at noen av jentene da kledde av seg uten å stille spørsmål, mens andre spurte masse og bare kledde av seg lite eller ingenting. De fleste kledde ikke av seg i det hele tatt.
Tiltalte forklarer videre at han ikke vet helt hvor mange jenter han har fått til å kle av seg, men at det er mange. Første gang det skjedde var han 12-13 år. Han husker ikke helt detaljene om hvordan det skjedde, men forklarer at de chattet på MSN, ble venner og at noen av jentene deretter kledde av seg. Han forklarte at han begynte med dette fordi han likte jenter og aldri hadde sett en naken jente før. Det var også liten sjanse for å bli tatt. Det begynte gjerne med at han spurte jentene om å få se magen deres, og kanskje undertøy. Mange ganger tok jentene dette som en utfordring, «enkelte jenter liker å vise seg frem».
Han forklarer at han har fått jenter til å vise seg helt nakne, mens andre bare viste litt. De dro for eksempel opp genseren eller trusa for å vise magen, rumpa brystet og/eller kjønn. Han forklarer at han også har spurt dem om å vise underlivet ved å spre beina, samt ta på eget underliv. Han påpeker at han aldri har spurt jenter om å stikke inn fingre eller gjenstander i underlivet. Noen har imidlertid uoppfordret fingret seg selv foran webkamera.
Han forklarer videre at han gjerne innledet et slags «kjæresteforhold» til jentene, og at det var dette som gjorde at de kledde av seg alt. Han forklarer at småjenter ikke bryr seg så mye, de er ikke så redde; «det er nok derfor jeg går så langt ned i alder – jeg har ikke sjansen på voksne damer. Jeg har alltid likt jenter på min alder i virkeligheten. Jeg trenger noen å snakke med – å få sett på. Jeg forstår det ikke. Jeg skjønner jeg har problemer».
Om de konkrete forhold i tiltalebeslutningen forklarte tiltalte at han mot slutten av 2008 og begynnelsen av 2009 chattet med flere jenter.
Tiltalte forklarer at en av disse jentene var B fra Y. På profilen hennes stod det at hun var 10 år gammel. Tiltalte forklarte at han ikke husker profilnavnet hennes på Nettby eller MSN. Ifølge tiltalte er dette en av de sakene han angrer mest på, fordi han vet hvem jenta er i virkeligheten. Jenta vet også hvem han er.
Tiltalte forklarte at han var i kontakt med B mange ganger både dag og kveld i løpet av noen uker på våren 2009. Han forklarte at hun noen ganger satt i vanlige klær, andre ganger i pysj. De første gangene pratet de sammen. Han forsøkte å skape tillit. Tiltalte forklarte at han ikke husker hvor mange ganger de var i kontakt før han spurte om hun torde å ta av seg litt tøy. B spurte først hvorfor. Tiltalte svarte da noe slik som «for å se om du er tøff nok».
Tiltalte sier at han har fått B til å kle av seg alt tøyet, og at hun har vært helt naken – kanskje 2 ganger. Han forklarer videre at hun har vist både bryster og kjønnsorgan på webkamera.
Tiltalte forklarte videre at han i samme periode var i kontakt med ei jente som hette C. Ved tilsvarende fremgangsmåte som beskrevet ovenfor overtalte han også C til å vise seg naken foran webkamera. Han forklarte at hun viste både bryster og et nakent kjønnsorgan. I tillegg fikk han henne til å berøre sitt nakne kjønnsorgan og vise dette frem for han på webkamera. Han fikk henne også til å ta bilder av og filme kroppen sin, herunder sitt kjønnsorgan, og sende bilder og film til hans mobiltelefon som mms (multimedie) meldinger.
Tiltalte forklarte at C var den eneste som sendte bilder og filmer på mms. Han kan ikke huske hva han sa for å få henne til å gjøre dette, men han tror ikke han truet henne på noen måte.
Tiltalte husker ikke helt hvor mange bilder/filmer han mottok, men tror det i alt var rundt 5-6 bilder og 2-3 filmer. Han viste eller videresendte aldri bildene til noen andre.
Tiltalte forklarte videre at han var i kontakt med veldig mange jenter i den aktuelle perioden, og at det er vanskelig å huske alle. Det er også vanskelig å huske i detalj hvem han har vært i kontat med, og hvor mye hver enkelt jente viste på webcamera. Han husker imidlertid at han en gang snakket med to jenter (D og E) samtidig, og at han overtalte dem til å kle av seg og vise seg frem for ham i undertøyet på webcamera. Han forsøkte også å få jentene til å vise kjønnsorganene, men husker at de ikke hadde lyst til det – og heller ikke gjorde det.
Tiltalte forklarte at han forsøkte å slutte med å kontakte jentene. Han hadde opphold på uker og også måneder uten at han hadde kontakt med jenter på nettet. Han sier at det var akkurat som om han ble dratt tilbake – at han nærmest var avhengig, og at det er savnet etter å ha en jente å snakke med og også å se på som dro han tilbake.
Etter en pause på noen måneder husker han at han mot slutten av 2009 på nytt kom i kontakt med en jente som hette F fra Z. Han forsøkte også å overtale henne til å vise seg naken på webkamera, uten at han lyktes med dette.
Tiltalte forklarte også at han hadde mange bilder – og også noen filmer – av nakne jenter/barn, herunder også av seksuelle overgrep mot barn. Han forklarer at han hadde lastet ned det meste fra nettet, men at noen av bildene og filmene var de som C hadde sendt ham som mms meldinger.
Om de nærmere enkeltheter forklarte tiltalte seg i overensstemmelse med de forklaringene han tidligere har gitt til politiet, henholdsvis 11. november 2009, 27. oktober 2009 og 13. april 2011 (dok 02,16, 02,17 og 21)). Forklaringene ble lest opp, og tiltalte vedtok disse som del av sin rettslige forklaring.
Opplest og vedtatt.
Tiltalte ble videre gjort kjent med politiets forslag til straff. Han hadde ingen bemerkninger til dette. Forsvarer kom med sitt syn på straffeforslaget, og ba retten vurdere tiltalte på mildeste måte.
Tiltalte ble også gjort kjent med de oppreisningskrav (sivile krav) som er fremmet av bistandsadvokatene på vegne av 3 av de fornærmede. Han hadde ikke bemerkninger til disse, men sa at han ønsker å ta ansvar for sine handlinger, og at han er fryktelig lei seg for det han har gjort.
Forsvarer fikk også anledning til å kommentere oppreisningskravene.
Tiltalte samtykket til at saken blir avgjort ved tilståelsesdom.
Rettsmøtet varte fra kl. 0900 til kl. 1130.
Det ble deretter med kun dommeren tilstede avsagt slik
DOM
Ved tiltalebeslutning utferdiget av Agder statsadvokatembeter 15. februar 2011 er A, født 0.0.1991, bor —veien 36, 0000 X, satt under tiltale ved Lister tingrett for overtredelse av:
I.
Straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf tredje ledd
for under særdeles skjerpende omstendigheter å ha forledet barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd som nevnt i § 201.
Grunnlag:
a)
Ved flere anledninger i tiden desember 2008 – våren 2009 i X, under chatting med B født 0.0.1998 på Internett, forledet han henne til å kle av seg og vise seg naken for ham på webcamera, herunder med særlig fokus på hennes bryster og kjønnsorgan. Flere ganger fikk han henne til å vise seg for ham bare iført bh og truse.
Handlingene ble begått under særdeles skjerpende omstendigheter fordi de var planmessige utført på nettsamfunnet Nettby og/eller andre steder på Internett, fornærmedes unge alder og at hun ble instruert til avbildning på
webcamera med særlig fokus på hennes kjønnsorgan.
b)
Ved flere anledninger i tiden desember 2008 – mars 2009 i X, under chatting med C født 0.0.1997 på Internett, forledet han henne til å kle av seg og vise seg naken for ham på webcamera, herunder med særlig fokus på hennes bryster og nakne kjønnsorgan. Han fikk henne til å berøre sitt nakne kjønnsorgan og samtidig vise dette frem for ham på webcamera. Han forledet henne videre til å avfotografere og filme sin nakne kropp og sitt nakne kjønnsorgan og sende bilder og film av dette til hans mobiltelefon. Handlingen er begått under særdeles skjerpende omstendigheter fordi de ble planmessig utført på nettsamfunnet Nettby og/eller andre steder på Internett overfor barn i svært ung alder, fornærmedes unge alder og at hun ble instruert til å avbilde sitt kjønnsorgan og berøre dette.
II.
Straffeloven § 200 annet ledd annet punktum
for å ha forledet barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferdsom nevnt i § 201.
Grunnlag:
Ved en og/eller ved flere anledninger i desember 2008 i X, under chatting med D født 0.0.1998 og E født 0.0.1998 på Internett, forledet han jentene til å kle av seg og vise seg frem for ham i undertøyet på webcamera.
III.
Straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf tredje ledd, jf. strl § 49
for under særdeles skjerpende omstendigheter å ha forsøkt å forlede et barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd som nevnt i § 201.
Grunnlag:
Primo november 2009 i X, under chatting med F 24.04.2000 på Internett, forsøkte han å forlede henne til å kle av seg og vise seg naken og/eller i undertøyet for ham på webcamera. Handlingene ble begått under særdeles skjerpende omstendigheter fordi de var planmessig utført på nettsamfunnet Nettby og/eller andre steder på Internett og fornærmedes unge alder. Forbrytelsen ble ikke fullbyrdet idet fornærmede ikke kledde av seg.
IV.
Straffeloven § 204a første ledd bokstav a
for å ha produsert, innført, vært i besittelse av eller overlatt til en annen, eller mot vederlag å ha gjort seg kjent med fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn
Grunnlag:
I tidsrommet 2008 – november 2009 i X, var han i besittelse av til sammen 192 bildefiler og minst 4 filmfiler av fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn og fremstillinger som seksualiserer barn. Flere av bilde- og filmfilene omhandlet C født 0.0.1997 i situasjoner som beskrevet i post I c. De øvrige filene hadde han lastet ned fra Internett.
Siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse i retten i dag. Riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder siktedes politiforklaringer den 11. november 2009, 27. oktober 2009 og 13. april 2011 (dok 02,16, 02,17 og 21)), dommeravhør av de fornærmede henholdsvis 4. februar 2010 (dok 02,38, 03,22, 04,10) og 29. juli 2010 (dok 14,09), utskrifter av diverse logg- og samtalespesifikasjoner fra mobil- og teleleverandører (dok 02,03, 02,32, 02,33, 03,10, 03,20, 04,02, 04,07, 14,03, 01,04, 01,06), rapport datert 11.01.2010 (dok 02,34), rapport om undersøkelse av databeslag (dok 07,03) dokumenterte seksuelle overgrepsbilder (dok 07,04 og 07,05) og avhør av vitne (dok 01,10) .
På denne bakgrunn har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet forsettlig.
Både de subjektive og de objektive vilkår for straff er oppfylt. Siktede har samtykket i at saken blir avgjort ved tilståelsesdom. Retten finner at vilkårene for pådømmelse etter straffeprosessloven § 248 er til stede og at slik pådømmelse ikke er betenkelig. Siktede dømmes i samsvar med siktelsen.
Straffutmåling
Ved straffutmålingen bemerkes at tiltalte er 20 år gammel, og tidligere ustraffet.
Tiltalte dømmes nå for to overtredelser av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd, hvor strafferammen er inntil 6 års fengsel idet tredje ledd kommer til anvendelse. Tiltalte dømmes også for et forsøk på overtredelse av samme jf. straffeloven § 49.
I tillegg dømmes han for en overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum, hvor strafferammen er inntil 3 års fengsel.
Tiltalte skal også dømmes for en overtredelse av straffeloven § 204a første ledd bokstav a, hvor strafferammen er fengsel i inntil 3 år.
Straffeloven § 62 første ledd kommer til anvendelse på samtlige poster. Det innebærer at det nå skal utmåles en fellesstraff for alle de forhold tiltalte dømmes for.
I skjerpende retning vektlegges at allmennpreventive hensyn tilsier en streng reaksjon ved seksuelle overgrep mot barn. Tiltalte har brukt ulike samtaleprogram på internett til å kontaktet svært unge jenter i en sårbar alder. Han har utgitt seg for å være på deres alder, og over en avgrenset tidsperiode opparbeidet seg et tillitsforhold til jentene. Kontakten med jentene dreiet etter hvert over på et seksuelt spor. Jentene ble overtalt og/eller utfordret til å kle av seg og vise seg frem foran webkamera mens domfelte så på. Det var forholdsvis stor variasjon mellom jentene med hensyn til hvor mye de viste til tiltalte foran webkamera – fra fremvisning delvis påkledd, til at en av jentene berørte sitt kjønnsorgan. Enkelte av jentene stakk også uoppfordret fingre inn i skjeden.
I formildende retning legger retten vekt på at tiltalte har tilstått forholdene fra første stund jf. straffeloven § 59 annet ledd. Dette har for det første stor betydning for de fornærmede, men har også lettet etterforskningen. Tiltalte har også gitt klart uttrykk for at han ønsker å ta ansvar for sine handlinger, og at han er fryktelig lei seg for det han har gjort.
Saken ble anmeldt til politiet den 22. mai 2009. Tiltale ble først tatt ut av Statsadvokatene i Agder den 15. februar 2011. Saken ble sendt tingretten 28. juni 2011, som behandlet saken 14. juli 2011. Saken gjelder utveksling av diverse krenkende materiell på internett, som gjerne foranlediger etterforskning av en viss varighet og et visst omfang. Tidsforløpet i nærværende sak overstiger imidlertid det som har vært nødvendig for å få saken avgjort i tingretten, og kan ikke bebreides tiltalte. Tvert imot burde tiltaltes tilståelse etter rettens vurdering medført en langt raskere behandling.
Retten er etter en samlet vurdering kommet til at straffen passende kan settes som foreslått av påtalemyndigheten, til fengsel i 7 måneder som gjøres betinget med en prøvetid i 3 år jf. straffeloven § 52 følgende. Uten tiltaltes erkjennelse av forholdene ville straffen blitt strengere. Varetektsfradraget er på 2 dager.
Inndragning
Påtalemyndigheten har begjært inndragning av 2 stykk Asus laptop (X5DIN og F3S), 1 stk HP laptop (modell 1599) og 1 stk Sony Ericsson minnepenn (M2), slik som det fremkommer av beslagsrapport datert 11. november 2009 (dok 02,22) jf. straffeloven § 35.
De aktuelle gjenstandene er brukt av tiltalte under de straffbare handlingene. Retten finner at formålet med bestemmelsene som setter straff for de aktuelle handlingene tilsier at samtlige gjenstander skal inndras med hjemmel i straffelovens § 35.
Begjæringen om inndragning av de ovenfor nevnte gjenstander tas etter dette til følge.
Oppreisning
Det er fremmet krav om oppreisning til 3 av de fornærmede i saken.
Retten behandler først oppreisningskravene i forhold til de to fornærmede under tiltalebeslutningens post I, B og C.
Etter det resultat retten er kommet frem til er vilkårene for at tiltalte skal dømmes til å betale oppreisning til B og C oppfylt i saken, jf. jf. skadeserstatningsloven § 3-5 første ledd bokstav b jf. § 3-3.
Når det gjelder den nærmere utmålingen følger prinsippene for denne av den særskilte utmålingsbestemmelsen i § 3-5 annet punktum. Ved krenkelser eller mislig atferd som i nærværende sak skal det ved utmåling av oppreisning «særlig legges vekt på handlingens art, hvor lang tid forholdet har pågått, om handlingen er et misbruk av slektskapsforhold, omsorgsforhold, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, og om handlingen er begått på en særlig smertefull eller krenkende måte».
Det følger av en rekke avgjørelser i Høyesterett at det etter bestemmelsen skal gjøres en individuell vurdering for hvert enkelt tilfelle. «Det vil først og fremst være krenkelsens karakter som er avgjørende for utmålingen. Konkrete skadevirkninger kan også være relevante, men det er ikke nødvendig å påvise slike» jf. Rt-2011-247.
Når det gjelder den konkrete utmålingen er krenkelsene overfor jentene forholdsvis like. Som tidligere nevnt har tiltalte bygget opp et slags tillitsforhold, og overtalt dem til å vise seg frem på webkamera. Jentene var svært unge (mellom 10 og 13 år), og følgelig i en svært sårbar alder. Etter rettens vurdering foreligger det her en klar risiko for senskader – for både B og C.
Oppreisningserstatning er påstått med inntil kroner 30 000 for begge de ovennevnte. Forsvarer har påpekt at han synes dette er noe høyt, og har i den forbindelse vist til Høyesteretts utmåling i Rt-2009-140. I nevnte sak var det tale om en 35 år gammel mann som hadde tilsvarende fremgangsmåte som tiltalte i nærværende sak. Forholdene strakk seg imidlertid over lenger tid, og omfattet utveksling av et betydelig antall bilder. De fornærmede ble i nevnte sak tilkjent kroner 20 000.
Retten er enig i at nevnte dom kan tjene som et utgangspunkt i nærværende sak. Det bemerkes samtidig at oppreisningsnivået i saker som gjelder overgrep mot barn – i samsvar med straffenivået – nok har økt noe etter nevnte avgjørelse jf. Rt-2011-247.
Forholdene i nærværende sak er etter rettens vurdering mindre alvorlige enn i den ovenfor nevnte sak. Det er for alle de fornærmede tale om en forholdsvis avgrenset tidsperiode, og aldersforskjellen er mindre; tiltalte var kun 17-18 år da de aktuelle handlingene fant sted.
Det er heller ikke tale om utstrakt utveksling av bilde/film materiale. Det er kun den ene fornærmede som i nærværende sak har sendt tiltalte bilder/film på mobiltelefon. Samlet finner derfor retten at krenkelsene i nærværende sak er av en noe annen karakter, og ikke like alvorlige.
Retten finner heller ikke holdepunkter for å konkludere med at tiltalte noen gang har truet jentene. Basert på de bevis som foreligger i saken, herunder utskrifter av diverse samtaler mellom tiltalte og de fornærmede, legger retten til grunn at tiltalte kun har oppfordret og/eller utfordret jentene til å utlevere seg.
Selv om det er klare likheter mellom de krenkelser B og C er påført, er det etter rettens vurdering også slik at krenkelsene mot C er av noe mer alvorlig karakter. Det nevnes i den forbindelse at tiltalte fikk C til å berøre sitt kjønnsorgan foran webkameraet, samt at hun ble forledet til å sende både bilder og film til tiltalte. Retten finner av denne årsak grunn til å differensiere oppreisningsbeløpene noe.
Etter en helhetsvurdering finner retten at kroner 15 000 fremstår som en rimelig oppreisningserstatning til B i nærværende sak, mens C tilkjennes kroner 20 000.
Når det gjelder oppreisning til F er det her tale om oppreisning for forsøk på overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd, jf. straffeloven § 49.
Det er tale om forsøk på overtredelse av en alvorlig krenkelse. Bistandsadvokaten har vist til Rt-2011-247, hvor Høyesterett har konkludert med at forsøk på overtredelse av straffeloven § 195 også omfattes av skadeserstatningsloven § 3-5 første ledd bokstav b jf. § 3-3. Følgelig bør også forsøk på overtredelse av § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd også kunne utløse oppreisningserstatning.
Retten er enig i at også forsøk på overtredelse som i nevnte sak i gitte situasjoner bør være ansvarsbetingende. Etter en konkret vurdering har imidlertid retten kommet til at den konkrete krenkelsen overfor F i nærværende sak ikke er av en slik karakter at den kvalifiserer til oppreisning. Det er her tale om et enkelt forsøk på å få en jente til å utlevere seg på nett. Etter rettens vurdering vil det være å strekke ansvaret for langt dersom dette også skal omfatte nettbasert kontakt av et slikt begrenset omfang som i dette tilfellet. Tiltalte blir etter dette å frikjenne for oppreisning til F.
Domsslutning
A, født 0.0.1991, dømmes for to overtredelser av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd, en overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum, en overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd, jf. straffeloven § 49, en overtredelse av straffeloven § 204a første ledd bokstav a, alt sammenholdt med straffeloven § 62 første ledd og straffeloven § 59 annet ledd, til en straff av fengsel i 7 – syv – måneder.
Fullbyrdelsen av straffen utsettes i medhold av straffeloven § § 52-54 med en prøvetid på 3 – tre – år.
Varetekt kommer til fradrag med 2 dager.
A, født 0.0.1991, dømmes til å tåle inndragning av 2 stykk Asus laptop (X5DIN og F3S), 1 stk HP laptop (modell 1599) og 1 stk Sony Ericsson minnepenn (M2) jf. straffeloven § 35.
A, født 0.0.1991, dømmes til å betale oppreisning til B født 0.0.1998, med 15.000,- femtentusen – kroner, innen 14 – fjorten – dager fra dommens forkynnelse.
A, født 0.0.1991, dømmes til å betale oppreisning til C født 0.0.1997, med 20.000,- tyvetusen – kroner, innen 14 – fjorten – dager fra dommens forkynnelse.
A, født 0.0.1991, frifinnes for å betale oppreisning til F, født 0.0.2000.