LE-2011-120581

En mann ble dømt for å ha truet mindreårige jenter til å sende bilder og filmer av seg selv som utførte seksuelle handlinger som var grove nok til å karakteriseres som voldtekter. Handlingene foregikk over ca. 6 år.

Oppsummert dreide det seg om voldtekt overfor fem jenter, hvorav fire er under 14 år, voldtektsforsøk overfor tre jenter, seksuell handling under særdeles skjerpende omstendigheter overfor to jenter, ett tilfelle av seksuell omgang med jente under 16 år, forsøk på å fremtvinge seksualiserte foto fra seks jenter, tre tilfeller av skremmende eller plagsom opptreden eller hensynsløs atferd, besittelse av barnepornografisk materiale, utpressing av fjorten menn med til sammen ca kr 580 000, og forsøk på utpressing av syv menn.

Straffen ble satt til 10 år forvaring med en minstetid på 7 år. Ved straffutmålingen veide voldtektene tyngst, og det forelå ingen formildende omstendigheter. Retten differensierte oppreisningen fra 20 000 kr til 200 000 kr.

Les mer om hvordan og når man bør anmelde nettovergrep, hvorvidt man har krav på bistandsadvokat og mulighetene for oppreisningserstatning fra gjerningspersonen og Kontoret for voldsoffererstatning i de øvrige artiklene på nettovergrep.no.

Eidsivating lagmannsrett – LE-2011-120581
Ved tiltalebeslutning av 23. mai 2011 fra statsadvokatene i Hedmark og Oppland, ble N01 tiltalt for overtredelse av:
I
Straffeloven § 192 første ledd bokstav c
for ved vold eller ved truende adferd å ha fått noen til å ha seksuell omgang med en annen eller til å ha utført tilsvarende handlinger med seg selv
Grunnlag:
a)
I tiden fra påsken 2007 til en gang i 2008 på Østlandet, etter først å ha forledet N02, f. 0.0.1990 til med mobiltelefon å sende bilder av seg selv naken og mens hun bl a førte en gjenstand inn skjeden, truet han henne til å fotografere og/eller filme seg selv naken, mens hun onanerte og/eller stakk en finger inn i skjeden e.l. og deretter sende dette til ham. Trusselen gikk ut på at han kom til å legge bildene han allerede hadde ut på nettet og/eller sende dem til familie eller venner.
b)
Høsten 2008 på Østlandet, etter først å ha forledet N03 f. 0.0.1995 til med mobiltelefon å sende bilder av seg selv mens hun var naken, truet han henne til å ta nye bilder/filmer av seg selv i seksuelle situasjoner slik som masturbasjon for deretter å sende bildene til ham. Trusselen gikk ut på at han kom til å legge bildene han allerede hadde ut på nettet og/eller sende de til familie eller venner.
c)
Vinteren 2009/2010 på Østlandet, etter først å ha forledet N04, f. 0.0.1996 til med mobiltelefon å sende seg bilder og filmer hvor hun var naken, truet han henne til å filme seg selv naken og/eller i situasjoner slik som masturbasjon og innføring av finger i skjeden for deretter å sende filmene til ham. Trusselen gikk ut på at han kom til legge bildene han allerede hadde ut på nettet og/eller sende de til familie eller venner.
d)
Høsten/vinteren 2009 til vinteren/våren 2010 på Østlandet, etter først å ha forledet N05, f. 0.0.1995 til med mobiltelefon å sende bilder og/eller filmer av seg selv mens hun var naken, truet han henne til å ta nye filmer mens hun var naken og onanerte og deretter sende filmene til ham. Trusselen gikk ut på at han kom til å legge bildene og/eller filmene han allerede hadde ut på nettet og/eller sende de til familie eller venner.
e)
Våren 2010 på Østlandet, etter først å ha forledet N06, f. 0.0.1998 til å sende bilder av seg selv med mobiltelefonen mens hun var naken, truet han henne til å filme seg selv naken mens hun onanerte og deretter sende filmen til ham. Trusselen gikk ut på at han kom til å legge bildene han allerede hadde ut på nettet og/eller sende de til familie eller venner.
II
Straffeloven § 192 første ledd bokstav c jf § 49
for ved vold eller ved truende adferd å ha forsøkt å få noen til å ha seksuell omgang med en annen eller til å ha utført tilsvarende handlinger med seg selv
Grunnlag:
a)
Sommeren 2008 på Østlandet, etter først å ha forledet N07, f. 0.0.1992 til å sende seg bilder naken og i seksuelle situasjoner, forsøkte han å få henne til å sende nye bilder med onanering e.l. ved å true med å legge bildene ut på nettet og/eller sende de til familie eller venner. Forsøket lyktes ikke i det hun ikke etterkom hans krav.
b)
I april 2008 på Østlandet, etter først å ha forledet N08, f. 0.0.1995 til å sende filmer av seg selv hvor hun bl a onanerte og stakk en finger inn i anus, forsøkte han å få henne til å filme seg selv i tilsvarende situasjoner og sende det til ham ved å true med at de filmene han allerede hadde ville bli lagt ut på nettet. Forsøket lyktes ikke i det hun ikke etterkom hans krav.
c)
I april/mai 2010 på Østlandet, etter tidligere å ha forledet N09, f. 0.0.1996 til å sende et bilde med naken overkropp, forsøkte han å få henne til å sende en film hvor hun onanerer seg selv ved å true med å legge ut bildet på nettet og/eller sende det til familie eller venner og/eller skade hesten hennes. Forsøket lyktes ikke i det hun ikke etterkom hans krav.
III
Straffeloven § 200 annet ledd første punktum, jf. tredje ledd
for under særdeles skjerpende omstendigheter å ha foretatt seksuell handling med barn under 16 år. Handlingen ansees som utført under særdeles skjerpende omstendigheter idet det særlig er lagt vekt på hvor lang tid forholdet har pågått, om handlingen er misbruk av slektskapsforhold, omsorgsforhold, stilling, avhengighetsforhold eller nært tillitsforhold eller om handlingen er begått på en særlig smertefull eller krenkende måte
Grunnlag:
Fredag 18. desember 2009 på sykehuset i S02, som overlege i anestesi i forbindelse med en operasjon etter å ha lagt N10 f. 0.0.1996 i narkose, befølte han hennes nakne bryster og førte en hånd ned mot hennes skjede og/eller tok på hennes skjede.
IV
Straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf tredje ledd
for under særdeles skjerpende omstendigheter å ha forledet barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd som nevnt i § 201. Handlingen ansees som utført under særdeles skjerpende omstendigheter idet det særlig er lagt vekt på hvor lang tid forholdet har pågått, om handlingen er misbruk av slektskapsforhold, omsorgsforhold, stilling, avhengighetsforhold eller nært tillitsforhold eller om handlingen er begått på en særlig smertefull eller krenkende måte
Grunnlag:
a)
I tiden 2003 – 2005 på Østlandet, kontaktet han N02 f. 0.0.1990 ved å sende tektsmeldinger til henne og utgi seg for å være en jevnalderende jente. Han forledet henne deretter til å ta bilder av seg selv naken, onanere seg selv, føre en banan inn i skjeden e.l. for så å sende bildene til ham ved bruk av mobiltelefon.
b)
I mai/juni 2004 på Østlandet, kontaktet han N11 f. 0.0.1991 ved å sende tekstmeldinger og utgi seg for å være NN på 16 år. Han forledet henne deretter til å fotografere seg selv med naken overkropp for så å sende bildene til han ved bruk av mobiltelefon.
c)
I tiden mai/juni 2006 på Østlandet, kontaktet han N12 f. 0.0.1994 ved å sende tekstmeldinger og utgi seg for å være NN på 13 år. Han forledet henne deretter til å fotografere/filme seg selv naken for så å sende bildene/filmene til ham ved bruk av mobiltelefon.
d)
I tiden april 2006 til høsten 2008 på Østlandet, kontaktet han N13 f. 0.0.1994 ved å sende tekstmeldinger og utgi seg for å være NN 11 år. Han forledet henne deretter til å fotografere seg selv naken for så å sende bildene til ham ved bruk av mobiltelefon.
e)
Sommeren/høsten 2008 på Østlandet, kontaktet han N03 f. 0.0.1995 ved å sende tekstmeldinger og utgi seg for å være NN på 12 år. Han forledet henne til å fotografere seg selv naken i seksuelle situasjoner for så å sende bildene til ham ved bruk av mobiltelefon.
f)
Høsten 2005 på Østlandet, kontaktet han N07 f. 0.0.1992 ved å sende tekstmeldinger og utgi seg for å være NN på 13 år. Han forledet henne til å fotografere seg selv naken, mens hun onanerte, førte en gulrot inn i skjeden e.l. for så å sende bildene til ham ved bruk av mobiltelefon.
g)
I begynnelsen av april 2008 på Østlandet, kontaktet han N08 f. 0.0.1995 ved å sende tekstmeldinger og utgi seg for å være NN på 12 år. Han forledet henne deretter bl a til å filme seg selv naken, mens hun onanerte og førte finger inn i anus for så å sende filmene til ham ved bruk av mobiltelefon.
h)
I tiden april/juni 2009 på Østlandet, kontaktet han N14 f. 0.0.1995 ved å sende tekstmeldinger og utgi seg for å være ei jente på 13 år. Han forledet henne deretter til å fotografere og/eller filme seg selv med naken overkropp for så å sende bildene/filmene til ham ved bruk av mobiltelefon.
i)
I tiden juni/juli 2009 på Østlandet, kontaktet han N15 f. 0.0.1996 ved å sende tekstmeldinger og utgi seg for å være NN på 12 år. Han forledet henne deretter til å fotografere og/eller filme seg selv naken for så å sende bildene/filmene til ham ved bruk av mobiltelefon.
j)
I tiden fra august 2009 til vinteren 2009/2010 på Østlandet, kontaktet han N04 f. 0.0.1996 ved å sende tekstmeldinger og utgi seg for å være NN på 13 år. Han forledet henne deretter til å fotografere og/eller filme seg selv med naken overkropp for så å sende bildene/filmene til ham ved bruk av mobiltelefon.
k)
I august/september 2009 på Østlandet, kontaktet han N16 f. 0.0.1996 ved å sende tekstmeldinger og utgi seg for å være NN på 13 år. Han forledet henne til å fotografere seg selv bl a naken, mens hun onanerte og førte inn en leke i sin skjede for så å sende bildene til ham ved bruk av mobiltelefon.
l)
I tiden september 2009 til vinteren/våren 2010 på Østlandet, kontaktet han N05 f. 0.0.1995 ved å sende tekstmeldinger og utgi seg for å være NN på 12 år. Han forledet henne deretter til å fotografere og/eller filme seg selv naken for så å sende bildene/filmene til han ved bruk av mobiltelefon.
m)
I tiden januar til mai 2010 på Østlandet, kontaktet han N09 f. 0.0.1996 ved å sende tekstmeldinger og utgi seg for å være NN på 12 år. Han forledet henne deretter til å fotografere seg selv med naken overkropp for så å sende bildene til ham ved bruk av mobiltelefon.
n)
I tiden februar til april 2010 på Østlandet, kontaktet han N06 f. 0.0.1998 ved å sende tekstmeldinger og utgi seg for å være NN på 12 år. Han forledet henne deretter til å fotografere seg selv naken for så å sende bildene til ham ved bruk av mobiltelefon.
o)
Antakelig sommeren 2004 på Østlandet, kontaktet han N17 f. 0.0.1992 ved å sende tekstmeldinger og utgi seg for å være NN på 13 år. Han forledet henne deretter til å fotografere seg selv i seksuelle situasjoner slik som masturbasjon og/eller innføring av finger i skjeden for så å sende bildene til ham ved bruk av mobiltelefon.
V
Straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf tredje ledd, jf. strl § 49
for under særdeles skjerpende omstendigheter å ha forledet barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd som nevnt i § 201. Handlingen ansees som utført under særdeles skjerpende omstendigheter idet det særlig er lagt vekt på hvor lang tid forholdet har pågått, om handlingen er misbruk av slektskapsforhold, omsorgsforhold, stilling, avhengighetsforhold eller nært tillitsforhold eller om handlingen er begått på en særlig smertefull eller krenkende måte
Grunnlag:
a)
Ved flere anledninger i 2009 på Østlandet, kontaktet han N18 f. 0.0.1996 ved å sende tekstmeldinger og utgi seg for å være en jente på 12 år. Han sendte henne flere seksualiserte bilder og/eller filmer og prøvde å få henne til å sende tilsvarende fimer og/eller bilder tilbake. Forsøket lyktes ikke da hun ikke sendte noe tilbake.
b)
I januar 2010 på Østlandet, kontaktet han N19 f. 0.0.1997 ved å sende tekstmeldinger og utgi seg for å være en jente på 12 år. Han sendte henne flere seksualiserte bilder og/eller filmer og prøvde å få henne til å sende tilsvarende filmer og/eller bilder tilbake. Forsøket lyktes ikke da hun ikke sendte noe tilbake.
VI
Straffeloven § 196 første ledd
for å ha hatt seksuell omgang med barn under 16 år
Grunnlag:
Ved flere anledninger høsten/vinteren 2004-2005, på S03 vertshus i S04, S05 S06 camping i S05, hadde han samleie med N20 f. 0.0.1989, samt at han førte sin penis inn i hennes munn.
VII
Straffeloven § 266 tredje ledd jf annet ledd
for å ha forsøkt ved å true med anklage eller anmeldelse for noe straffbart eller ved å fremsette ærekrenkende beskyldning eller skadelig opplysning, i uberettiget vinnings hensikt, å ha tvunget noen til å foreta en handling som voldte tap eller fare for tap for han eller den han handlet for
Grunnlag:
a)
Vinteren/våren 2004 på Østlandet, ved bruk av mobiltelefon, utga han seg for å være ei jente som sendte nakenbilder av seg selv til N21, og fikk N21 til å sende nakenbilder av seg selv i retur. Deretter utga han seg for å være faren til jenta som han opplyste var mindreårig, og krevde at N21 skulle betale ham kr 50 000 for å unngå anmeldelse til politiet. N21 hadde ikke mulighet til å betale kr 50 000 og overleverte ham kr 25 000 i en park på S01.
b)
Sommeren/høsten 2004 på Østlandet, ved bruk av mobiltelefon, utga han seg for å være ei jente som sendte nakenbilder av seg selv til N22, og fikk N22 til å sende nakenbilder av seg selv i retur. Deretter utga han seg for å være far til jenta som han opplyste var mindreårig, og krevde at N22 skulle betale ham kr 30 000 for å unngå anmeldelse til politiet. N22 overleverte ham til sammen kr 30 000 ved to anledninger henholdsvis ved S07 kirke i S02 og ved vanntårnet i S02.
c)
Vinteren/våren 2006 på Østlandet, ved bruk av mobiltelefon, utga han seg for å være ei jente som sendte nakenbilder av seg selv til N23, og fikk N23 til å sende nakenbilder av seg selv i retur. Deretter utga han seg for å være faren til jenta som han opplyste var mindreårig, og krevde at N23 skulle betale ham kr 600 000 for å unngå anmeldelse til politiet. N23 hadde ikke mulighet til å betale kr 600 000 og overleverte ham kr 150 000 ved S01 flyplass 7. april 2006.
d)
Vinteren 2005 på Østlandet, ved bruk av mobiltelefon, utga han seg for å være ei jente som sendte nakenbilder av seg selv til N24, og fikk N24 til å sende nakenbilder av seg selv i retur. Deretter utga han seg for å være far til jenta som han opplyste var mindreårig, og krevde at N24 skulle betale ham kr 12 000 for å unngå anmeldelse til politiet. N24 overleverte ham kr 12 000 ved Gardermoen flyplass.
e)
Vinteren 2005 på Østlandet, ved bruk av mobiltelefon, utga han seg for å være ei jente som sendte nakenbilder av seg selv til N25 og fikk N25 til å sende nakenbilder av seg selv i retur. Deretter utga han seg for å være faren til jenta som han opplyste var mindreårig, og krevde at N25 skulle betale ham kr 10 000 for å unngå anmeldelse til politiet. N25 overleverte ham kr 10 000 ved Heradsbygd kirke i S02.
f)
Våren 2005 på Østlandet, ved bruk av mobiltelefon, utga han seg for å være ei jente som sendte nakenbilder av seg selv til N26, og fikk N26 til å sende nakenbilder av seg selv i retur. Deretter utga han seg for å være faren til jenta som han opplyste var mindreårig, og krevde at N26 skulle betale ham kr 9 000 for å unngå anmeldelse til politiet. N26 overleverte ham kr 9 000 på Clarion Hotell ved sentralbanestasjonen i Oslo
g)
Høsten 2005, ved bruk av mobiltelefon, utga han seg for å være ei jente som sendte nakenbilder av seg selv til N27 og fikk N27 til å sende nakenbilder av seg selv i retur. Deretter utga han seg for å være faren til jenta som han opplyste var mindreårig, og krevde at N27 skulle betale ham kr 30 000 for å unngå anmeldelse til politiet. N27 overleverte ham kr 30 000 ved S09 i S02 28. november 2005.
h)
Våren 2006 på Østlandet, ved bruk av mobiltelefon, utga han seg for å være ei jente som sendte nakenbilder av seg selv til N28 og fikk N28 til å sende nakenbilder av seg selv i retur. Deretter utga han seg for å være faren til jenta som han opplyste var mindreårig, og krevde at N28 skulle betale ham kr 250 000 for å unngå anmeldelse til politiet. N28 hadde ikke mulighet til betale kr 250 000 og overleverte ham kr 25 000 ved S10 på S01 24. mai 2006.
i)
I mai/juni 2006, ved bruk av mobiltelefon, utga han seg for å være ei jente som sendte nakenbilder av seg selv til N29, og fikk N29 til å sende nakenbilder av seg selv i retur. Deretter utga han seg for å være faren til jenta som han opplyste var mindreårig, og krevde at N29 skulle betale ham kr 100 000 for å unngå anmeldelse til politiet. N29 overleverte ham kr 100 000 ved S01 flyplass.
j)
I slutten av 2006/begynnelsen av 2007, ved bruk av mobiltelefon, utga han seg for å være ei jente som sendte nakenbilder av seg selv til N30, og fikk N30 til å sende nakenbilder av seg selv i retur. Deretter utga han seg for å være faren til jenta som han opplyste var mindreårig, og krevde at N30 skulle betale ham kr 40 000 for å unngå anmeldelse til politiet. N30 overleverte ham kr 40 000 ved Ullevål Stadion i Oslo ved en anledning i mars 2007.
k)
Vinteren 2007 på Østlandet, ved bruk av mobiltelefon, utga han seg for å være ei jente som sendte nakenbilder av seg selv til N31, og fikk N31 til å sende nakenbilder av seg selv i retur. Deretter utga han seg for å være faren til jenta som han opplyste var mindreårig, og krevde at N31 skulle betale ham kr 100 000 for å unngå anmeldelse til politiet. N31 hadde ikke mulighet til å betale ham kr 100 000 og overleverte ham kr 60 000 ved Frognerparken i Oslo ved en anledning i mars 2007.
l)
Vinteren 2006 på Østlandet, ved bruk av mobiltelefon, utga han seg for å være ei jente som sendte nakenbilder av seg selv til N32, og fikk N32 til å sende nakenbilder av seg selv i retur. Deretter utga han seg for å være faren til jenta som han opplyste var mindreårig, og krevde at N32 skulle betale ham kr 50 000 for å unngå anmeldelse til politiet. N32 overleverte ham kr 50 000 ved S01 flyplass i mars 2006.
m)
Høsten 2007 på Østlandet, ved bruk av mobiltelefon, utga han seg for å være ei jente som sendte nakenbilder av seg selv til N33, og fikk N33 til å sende nakenbilder av seg selv i retur. Deretter utga han seg for å være faren til jenta som han opplyste var mindreårig, og krevde at N33 skulle betale ham kr 20 000 for å unngå anmeldelse til politiet. N33 overleverte ham kr 20 000 i Oslo i september 2007.
n)
I mars 2008, ved bruk av mobiltelefon, utga han seg for å være ei jente som sendte nakenbilder av seg selv til N34, og fikk N34 til å sende nakenbilder av seg selv i retur. Deretter utga han seg for å være faren til jenta som han opplyste var mindreårig, og krevde at N34 skulle betale ham kr 50 000 for å unngå anmeldelse til politiet. N34 hadde ikke mulighet til å betale kr 50 000 og overleverte ham kr 25 000 ved — videregående skole.
VIII
Straffeloven § 266 tredje ledd jf annet ledd, jf. strl § 49
for å ha forsøkt ved å true med anklage eller anmeldelse for noe straffbart eller ved å fremsette ærekrenkende beskyldning eller skadelig opplysning, i uberettiget vinnings hensikt, å ha tvunget noen til å foreta en handling som voldte tap eller fare for tap for han eller den han handlet for
Grunnlag:
a)
Sommeren 2006 på Østlandet, ved bruk av mobiltelefon, utga han seg for å være ei jente som sendte nakenbilder av seg selv til N35, og fikk N35 til å sende nakenbilder av seg selv i retur. Deretter utga han seg for å være faren til jenta som han opplyste var mindreårig, og krevde at N35 skulle betale ham kr 100 000 for å unngå anmeldelse til politiet. Forsøket lyktes ikke da N35 ikke etterkom hans krav om å betale.
b)
Sommeren 2006 på Østlandet, ved bruk av mobiltelefon, utga han seg for å være ei jente som sendte nakenbilder av seg selv til N36, og fikk N36 til å sende nakenbilder av seg selv i retur. Deretter utga han seg for å være faren til jenta som han opplyste var mindreårig, og krevde at N36 skulle betale ham kr 400 000 for å unngå anmeldelse til politiet. Forsøket lyktes ikke da N36 ikke etterkom hans krav om å betale.
c)
Ved årskifte 2006/2007 på Østlandet, ved bruk av mobiltelefon, utga han seg for å være ei jente som sendte nakenbilder av seg selv til N37, og fikk N37 til å sende nakenbilder av seg selv i retur. Deretter utga han seg for å være faren til jenta som han opplyste var mindreårig, og krevde at N37 skulle betale ham kr 100 000 for å unngå anmeldelse til politiet. Forsøket lyktes ikke da N37 ikke etterkom hans krav om å betale.
d)
I november 2007 på Østlandet, ved bruk av mobiltelefon, utga han seg for å være ei jente som sendte nakenbilder av seg selv til N38, og fikk N38 til å sende nakenbilder av seg selv i retur. Deretter utga han seg for å være faren til jenta som han opplyste var mindreårig, og krevde at N38 skulle betale ham penger for å unngå anmeldelse til politiet. Forsøket lyktes ikke da N38 ikke etterkom hans krav om å betale.
e)
Høsten/vinteren 2007 på Østlandet, ved bruk av mobiltelefon, utga han seg for å være ei jente som sendte nakenbilder av seg selv til N39, og fikk N39 til å sende nakenbilder av seg selv i retur. Deretter utga han seg for å være faren til jenta som han opplyste var mindreårig, og krevde at N39 skulle betale ham kr 50 000 for å unngå anmeldelse til politiet. Forsøket lyktes ikke da N39 ikke etterkom hans krav om å betale.
f)
I mars 2008 på Østlandet, ved bruk av mobiltelefon, utga han seg for å være ei jente som sendte nakenbilder av seg selv til N40, og fikk N40 til å sende nakenbilder av seg selv i retur. Deretter utga han seg for å være faren til jenta som han opplyste var mindreårig, og krevde at N40 skulle betale ham kr 25 000 for å unngå anmeldelse til politiet. Forsøket lyktes ikke da N40 ikke etterkom hans krav om å betale.
g)
I tiden fra 22. august til 25. oktober 2010 på Østlandet, ved bruk av mobiltelefon, utga han seg for å være ei jente som sendte nakenbilder av seg selv til N41, og fikk N41 til å sende nakenbilder av seg selv i retur. Deretter utga han seg for å være faren til jenta som han opplyste var mindreårig, og krevde at N41 skulle betale ham kr 120 000 for å unngå anmeldelse til politiet. Forsøket lyktes ikke da N41 kontaktet politiet og han ble pågrepet.
IX
Straffeloven § 222 første ledd annet straffalternativ jf Straffeloven § 232 tredje punktum, jf. strl § 49
for under særdeles skjerpende omstendigheter å ha forsøkt ved rettsstridig atferd eller ved å true med slik å ha tvunget noen til å gjøre, tåle eller unnlate noe
Grunnlag:
a)
I juni 2004 på Østlandet, etter at han hadde forledet N11, f. 0.0.1991 til å sende bilder av seg selv naken, forsøkte han å tvinge henne til å sende bilder av bl a skjeden sin med å true med at han visste hvor hun bodde, samt at han oppgav navnet til familien hennes og til venner som han kunne sende tidligere bilder til. Han lyktes ikke i forsøket da N11 ikke etterkom hans krav.
b)
I tiden høsten 2008 til sommeren 2009 på Østlandet, etter å ha forledet N13, f. 0.0.1994 til å sende bilder av seg selv naken, forsøkte han å tvinge henne til å sende nye bilder og/eller filme seg selv naken ved å true med å legge ut disse bildene på nettet og/eller sende de til familie eller venner. Forsøket lyktes ikke da hun ikke etterkom hans krav.
c)
Våren 2009 på Østlandet, etter at han hadde forledet N14 , f. 0.0.1995 til å sende bilder og/eller filmer av seg selv naken, forsøkte han å tvinge henne til å sende ham nye bilder/filmer av henne naken ved å true med å legge bildene/filmene han allerede hadde ut på nettet og/eller sende de til familie eller venner. Forsøktet lyktes ikke da N14 ikke etterkom hans krav.
d)
I juni 2009 på Østlandet, etter at han hadde forledet N15 , f. 0.0.1996 til å sende bilder og/eller filmer av seg selv naken, forsøkte han å tvinge henne til å sende nye filmer av seg selv naken ved å true med å legge bildene/filmene han allerede hadde ut på nettet og/eller sende de til familie eller venner. Forsøket lyktes ikke da N15 ikke etterkom hans krav.
e)
I september 2009 på Østlandet, etter at han hadde forledet N16, f. 0.0.1996 til å sende bilder av seg selv naken, forsøkte han å tvinge henne til å filme seg selv naken og/eller i seksuelle situasjoner ved å true med å legge bildene han allerede hadde ut på nettet og/eller sende disse til familie eller venner. Forsøket lyktes ikke da N16 ikke etterkom han krav.
f)
Vinteren 2009 på Østlandet, etter flere år tidligere å ha forledet N17, f. 0.0.1992 til å fotografere seg selv i seksuelle situasjoner slik som masturbasjon, forsøkte han å tvinge henne til å sende nye nakenbilder ved å true med å legge de bildene han allerede hadde ut på nettet og/eller sende de til familie eller venner. Forsøket lyktes ikke da N17 ikke etterkom hans krav.
X
Straffeloven § 204 a første ledd bokstav a
for å ha produsert, innført, vært i besittelse av eller overlatt til en annen, eller mot vederlag å ha gjort seg kjent med fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn
Grunnlag:
a)
Ved tid og på sted som beskrevet under post I, grunnlag a, forholdt han seg som der beskrevet.
b)
Ved tid og på sted som beskrevet under post IV, grunnlag b, forholdt han seg som der beskrevet.
c)
Ved tid og på sted som beskrevet under post IV, grunnlag c, forholdt han seg som der beskrevet.
d)
Ved tid og på sted som beskrevet under post IV, grunnlag d, forholdt han seg som der beskrevet.
e)
Ved tid og på sted som beskrevet under post I, grunnlag b og post IV, grunnlag e, forholdt han seg som der beskrevet.
f)
Ved tid og på sted som beskrevet under post IV, grunnlag f, forholdt han seg som der beskrevet.
g)
Ved tid og på sted som beskrevet under post IV, grunnlag g, forholdt han seg som der beskrevet.
h)
Ved tid og på sted som beskrevet under post IV, grunnlag h, forholdt han seg som der beskrevet.
i)
Ved tid og på sted som beskrevet under post IV, grunnlag i, forholdt han seg som der beskrevet.
j)
Ved tid og på sted som beskrevet under post IV, grunnlag j og post I, grunnlag c, forholdt han seg som der beskrevet.
k)
Ved tid og på sted som beskrevet under post IV, grunnlag k, forholdt han seg som der beskrevet.
l)
Ved tid og på sted som beskrevet under post I, grunnlag d, og post IV, grunnlag l, forholdt han seg som der beskrevet.
m)
Fredag 18. desember 2009 på sykehuset S02, filmet han med mobilkamera mens han befølte N10, f. 0.0.1996 på brystene.
n)
Ved tid og på sted som beskrevet under post IV, grunnlag m, forholdt han seg som der beskrevet.
o)
Ved tid og på sted som beskrevet under post I, grunnlag e, og post IV, grunnlag n, forholdt han seg som der beskrevet.
p)
Ved tid og på sted som beskrevet under post IV, grunnlag o, forholdt han seg som der beskrevet.
q)
Torsdag 28. oktober 2010 på bopel i —gt 3 i S01, oppbevarte han en HP bærbar datamaskin som inneholdt minst 120 bilder og filmer med seksuelle overgrep mot barn.
r)
Forut for mandag 25. oktober 2010 på bopel i —gt 3 i S01, oppbevarte han en iMac datamaskin som inneholdt minst 11000 bilder og filmer med seksuelle overgrep mot barn. Bildene og filmene var slettet fra datamaskinen.
XI
Helsepersonelloven § 67 første ledd jf § 21a
for å ha brukt eller besittet opplysninger som nevnt i § 21 (taushetsbelagte opplysninger) uten at det var begrunnet i helsehjelp til pasienten, administrasjon av slik hjelp eller var sæskilt hjemlet i lov eller forskrift
Grunnlag:
Torsdag 28. oktober 2010 på bopel i — gate 3 i S01, var han i besittelse av pasientopplysninger på 1.233 forskjellige personnavn. Opplysningene kommer fra pasienter hos Kommunelegen i S11, St. Olav hospital i Trondheim, Fylkessjukehuset i Kristiansund, samt Sykehuset innlandet avdeling S02.
XII
Straffeloven § 390a
for ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred
Grunnlag:
a)
I tiden oktober 2008 til august 2009 på Østlandet, kontaktet han N42 ved å sende tekstmeldinger og utgi seg for å være ei jente. Han forledet henne deretter til å fotografere seg selv og å sende bilder til han ved bruk av mobiltelefon. Deretter utga han seg for å være en som hadde funnet en mobiltelefon med bilder av henne og prøvde å få henne til å fotografere seg naken ved å true med å legge ut de bildene han allerede hadde på nettet.
b)
I januar 2010 på Østlandet, kontaktet han N43 ved å sende tekstmeldinger og/eller MSN og utgi seg for å være NN. Han sendte henne flere nakenbilder av ei jente og prøvde å få henne til å sende tilsvarende bilder i retur. Deretter utga han seg for å være en som hadde funnet en mobiltelefon med bilder av henne og krevde at hun skulle sende nakenbilder av seg selv ved å true med å legge ut bildene han hevdet å ha av henne på nettet.
c)
I januar 2010 på Østlandet, kontaktet han N44 ved å sende tekstmeldinger og utgi seg for å være NN. Han sendte henne flere nakenbilder av ei jente og prøvde å få henne til å sende tilsvarende i retur.
d)
Torsdag 25. mars 2010 på S25 i S19, filmet han med skjult mobilkamera N45 på badet mens hun dusjet.
Hedmarken tingrett avsa den 11. juli 2011 dom med slik domsslutning:
1.
N01 født 0.0.1972 dømmes for overtredelse av

straffeloven § 192 første ledd bokstav c,

straffeloven § 192 første ledd bokstav c jf strl § 49,

straffeloven § 200 annet ledd første punktum, jf. tredje ledd,

straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf tredje ledd,

straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf tredje ledd, jf. strl § 49,

straffeloven § 196 første ledd,

straffeloven § 266 tredje ledd jf annet ledd,

straffeloven § 266 tredje ledd jf annet ledd, jf. strl § 49,

straffeloven § 222 første ledd annet straffealt. jf § 232 tredje punktum, jf § 49,

straffeloven § 204 a første ledd bokstav a,

helsepersonelloven § 67 første ledd jf § 21 a,

straffeloven 390 a. alt sammenholdt med straffeloven § 62 første ledd og § 63 annet ledd

til forvaring jf. straffeloven § 39 c nr. 1 med en tidsramme på 10 – ti – år

og en minstetid på 7 – sju – år, jf. straffeloven § 39 e første og annet ledd.
I tidsramme og minstetid gjøres fradrag med 262 dager for utholdt varetektsfengsel.
2.
N01 fradømmes retten til å praktisere som lege eller inneha stilling som helsepersonell på ubestemt tid, jf. straffeloven § 29 første ledd bokstav b og § 33 a annet ledd.
3.
N01 dømmes til innen 14 dager å betale slik oppreisningserstatning:
– A: N18 30.000 – trettitusen – kroner.
– B: N05 150.000, – ethundreogfemtitusen –  kroner
– C: N13 120.000, – ethundreogtjuetusen –  kroner
– D: N17 75.000, – syttifemtusen – kroner
– E: N11 75.000, – syttifemtusen -kroner
– F: N10 80.000, – åttitusen – kroner
– G: N44 20.000, – tjuetusen –  kroner
– H: N20 60.000, – sekstitusen – kroner
– I: N03 150.000, –  ethundreogfemtitusen – kroner
– J: N15 60.000, – sekstitusen  -kroner
– K: N04 150.000, –  ethundreogfemtitusen – kroner
– L: N07 130.000, –  ethundreogtrettitusen – kroner
– M: N09 75.000, – syttifemtusen -kroner
– N: N16 100.000, – ethundretusen  – kroner
– O: N42 20.000, –  tjuetusen – kroner
– P: N08 100.000, – ethundretusen – kroner
– Q. N02 200.000, – tohundretusen  – kroner
– R: N06 150.000, – ethundreogfemtitusen –  kroner
– S: N19 30.000, – trettitusen – kroner
– T: N14 60.000, – sekstitusen -kroner
– U: N43 20.000, – tjuetusen – kroner
– V: N12 40.000, – førtitusen -kroner
4.
N01 dømmes til innen 14 dager til å betale erstatning til:

A: N21 25.000,- tjuefemtusen – kroner

B: N22 20.000,- tjuetusen – kroner

C: N23 150.000,- ethundreogfemtitusen – kroner

D: N26 9.000,- nitusen – kroner

E: N27 30.000,- trettitusen – kroner

F: N28 25.000,- tjuefemtusen – kroner

G: N29 100.000,- ethundretusen – kroner

H: N30 40.000,- førtitusen – kroner

I: N31 60.000,- sekstitusen – kroner

J: N32 50.000,- femtitusen – kroner

K: N33 20.000,- tjuetusen – kroner

L: N34 25.000,- tjuefemtusen – kroner
N01 anket tingrettens dom til Eidsivating lagmannsrett. Anken gjaldt bevisvurderingen under skyldspørsmålet for tiltalepostene I, II, IV a, b, c, d, f og o, V, VI, VII bokstav am, VIII, IX, X a, b, c, d, f, p, q, og r, XII a, b, og c. Videre ble det anket over straffutmålingen og de sivile krav. Ved lagmannsrettens beslutning av 10. august 2011, ble anken over bevisvurderingen under skyldspørsmålet for så vidt gjaldt postene I og II henvist til ankeforhandling. For øvrig ble anken nektet fremmet.
N01 begjærte omgjøring av lagmannsrettens beslutning, men ved lagmannsrettens beslutning av 17. oktober 2011 ble begjæringen ikke tatt til følge. I brev datert 6. november 2011 trakk N01 anken når det gjaldt tiltalebeslutningens post I a.
Ankeforhandling ble holdt på S01 9., 10., 11., 15., 16., og 17. november, samt 19. desember 2011. Tiltalte møtte med sin forsvarer og avga forklaring. Det ble ført 10 vitner, avspilt 5 dommeravhør, og dokumentasjonen fremgår av rettsboken. Videre ble det avhørt to rettsoppnevnte sakkyndige. Psykolog Thore Langfeldt ble også etter begjæring fra forsvareren oppnevnt som sakkyndig, men hans rapporter ble ikke godkjent av Den Rettsmedisinske Kommisjon. Langfeldt ble derfor avhørt som sakkyndig uten oppnevning.
Lagretten ble forelagt fire hovedspørsmål om voldtekt, og tre hovedspørsmål om forsøk på voldtekt. Samtlige spørsmål ble besvart med ja. Retten legger lagrettens kjennelse til grunn. N01 blir etter dette å domfelle for fire tilfeller av forbrytelse mot straffeloven § 192 første ledd bokstav c, og tre tilfeller av forbrytelse mot straffeloven § 192 første ledd bokstav c, jf § 49.
Når det gjelder straffespørsmålet legger lagmannsretten følgende faktum til grunn som bevist ut over enhver rimelig og fornuftig tvil:
Tiltalte har i et tidsrom fra ca 2004 til 2010 påført unge jenter ulike seksuelle krenkelser, og foretatt utpressing av voksne menn. De voldtekter lagretten har funnet tiltalte skyldig i, fant sted i tidsrommet sommeren 2008 til april/mai 2010. Tiltalte har i lagmannsretten forklart at han i 2007/2008 fant en plastpose med gamle mobiltelefoner, som viste seg å inneholde seksualiserte foto og filmer av unge jenter. Han oppdaget at «tidligere eier» av telefonene hadde brukt disse til å presse penger fra voksne menn. Dette skjedde ved at «tidligere eier» utga seg for å være en av jentene det var bilder og film av på telefonen, for så å sende bilder til voksne menn med spørsmål om å få tilsvarende bilder av dem tilbake. Mennene som svarte med å sende nakenfoto ble deretter presset for penger for å unngå anmeldelse. Tiltalte bestemte seg for å fortsette på samme måte som den «tidligere eier».
Tiltalte avga tilsvarende forklaring i tingretten, men tingretten festet på ingen måte lit til tiltaltes forklaring. Det gjør heller ikke lagmannsretten, som viser til tingrettens begrunnelse på dette punkt, som også er sammenfallende med lagmannsrettens syn.
Den fremgangsmåte tiltalte har benyttet, er at han først forledet barn under 16 år til å sende seksualiserte foto/film av seg selv til ham. Deretter sendte han tekstmeldinger til dem hvor han truet med å bekjentgjøre disse fotoene og filmene, hvis han ikke fikk ytterligere foto og filmer der de også utførte seksuelle handlinger og omgang med seg selv.
I 2008 kontaktet tiltalte N03 ved å utgi seg for å være en jente på tolv år. N03 var like gammel. Han sendte en melding som tilsynelatende var feilsendt til N03. Tiltalte sendte et ansiktsfoto av den jenta han utga seg for å være, og fikk N03 til å sende et tilsvarende foto av seg selv tilbake. Deretter sendte han bilde av overkropp og bryst av den samme jenta, og senere av kjønnsorganet. Hele tiden fikk han N03 til å sende tilsvarende foto tilbake. På høsten 2008 tok han kontakt med N03 igjen. Denne gangen utga han seg for å være en gutt som hadde funnet en telefon med nakenfoto av henne. Han krevde at hun skulle sende foto og film av seg selv der hun masturberte, ellers ville han sende de bildene han allerede hadde til vennene hennes. Hun gjorde som han sa.
Sommeren 2009 kontaktet tiltalte N04 ved å utgi seg for å være NN. N04 var på dette tidspunktet 13 år. Han fulgte samme fremgangsmåte som beskrevet ovenfor. N04 ble etter hvert utsatt for trusler om at de filmene som var mottatt ville bli lagt ut på internett, hvis hun sluttet å sende filmer. Tiltalte fikk henne på denne måten til å filme seg selv i seksuelle situasjoner, der hun blant annet masturberte og hadde en finger i skjeden.
Tilsvarende fremgangsmåte benyttet han overfor N05 , 14 år, og N06 11 år.
Når det gjelder N07, 12 år, truet han også henne med å sende belastende nakenfoto av henne til hennes venner dersom hun ikke masturberte og stakk gjenstander inn i skjeden. Forsøket lykkes ikke, fordi N07 nektet å gjøre dette.
N08, 12 år, ble truet med at bilder av henne ville bli lagt ut på Nettby, hvis hun ikke filmet seg selv mens hun stakk en finger inn i skjeden. Da hun ikke fikk til dette, ble hun instruert om å stikke fingeren inn i rumpehullet i stedet. Tiltalte lykkes ikke i sitt forsøk da N08s bror oppdaget hva som hadde foregått, og varslet moren.
Også N09, 13 år, ble utsatt for samme fremgangsmåte fra tiltaltes side. Hun har i dommeravhør fortalt at hun ble bedt om å filme seg mens hun «fingret» seg selv. Hun hadde fått mistanke om at det var en mann hun hadde hatt kontakt med. Denne mannen truet med å legge nakenfoto av henne ut på nettet, og med å skade hesten hennes. Hun nektet å gjøre det hun ble bedt om, og saken ble anmeldt til politiet. Lagmannsretten ser ingen grunn til å tvile på det N09 har forklart i dommeravhøret.
Aktor har nedlagt påstand om at tiltalte dømmes til forvaring i 10 år med en minstetid på 7 år, og at han fradømmes retten til å praktisere som lege eller inneha stilling som helsepersonell på ubestemt tid.
Forsvareren har bedt om at det ikke idømmes forvaring, og at tiltalte ellers blir å anse på mildeste måte.
Lagmannsretten skal utmåle en straff for de forhold tiltalte nå er dømt for, og de forhold som er rettskraftig avgjort ved Hedmarken tingretts dom av 11. juli 2011.
Oppsummert dreier det seg om voldtekt overfor fem jenter, hvorav fire er under 14 år, voldtektsforsøk overfor tre jenter, seksuell handlig under særdeles skjerpende omstendigheter overfor to jenter, ett tilfelle av seksuell omgang med jente under 16 år, forsøk på å fremtvinge seksualiserte foto fra seks jenter, tre tilfeller av skremmende eller plagsom opptreden eller hensynsløs atferd, besittelse av barnepornografisk materiale, utpressing av fjorten menn med til sammen ca kr 580 000, og forsøk på utpressing av syv menn.
Ved straffutmålingen er voldtektene de forhold som veier tyngst. Forsvareren har reist spørsmålet om voldtekter som i dette tilfelle, der noen blir tvunget til seksuell handling med seg selv, skal vurderes like strengt som voldtekt i tradisjonell forstand. Det er vist til at Justisdepartementet i forbindelse med endringene i straffeloven i 2005, mente at disse handlingene burde bedømmes noe mildere enn andre tilfeller av voldtekt. Justiskomiteen var ikke enig i dette, og lagmannsretten deler justiskomiteens syn. Lagmannsretten har gjennom ankeforhandlingen fått et innblikk i hvor skremmende og nedverdigende voldtektene har vært for de unge jentene. De har vært utsatt for en hensynsløs hersketeknikk og noen ble truet til å utføre ydmykende handlinger som å stikke bananer, gulrøtter og pinner opp i skjeden. Tiltalte opptrådte intenst pågående, og sendte truende meldinger til jentene i skoletiden, under barnedåp, og i egen konfirmasjon. Noen av jentene har mottatt flere hundre meldinger i løpet av få dager. Etter bevisførselen i lagmannsretten er det kommet frem at flere av de fornærmede sliter med alvorlige psykiske problemer i ettertid.
Lagmannsretten har ved straffutmålingen ikke funnet formildende omstendigheter.
I likhet med tingretten, finner lagmannsretten at en eventuelt idømt frihetsstraff bør være fengsel i 10 år. Lagmannsretten viser i den forbindelse til tingrettens premisser som lagmannsretten slutter seg til.
Spørsmålet er så om det skal idømmes forvaring. Forvaring kan idømmes hvis lovbryteren har begått, eller forsøkt å begå alvorlige forbrytelser som nevnt i straffeloven § 39 c. Det er tilfelle i vår sak, og grunnvilkåret for å idømme forvaring er til stede. Formålet med forvaring er å beskytte samfunnet mot at farlige lovbrytere begår ny farlig kriminalitet i fremtiden. Det kreves at det foreligger en nærliggende fare for at domfelte vil begå nye, tilsvarende overgrep. I begrepet «nærliggende fare» ligger at gjentakelsesfaren må være kvalifisert og reell på det tidspunktet da dom avsies. Ved en slik vurdering legges det vekt på de forbrytelser som er begått, og domfeltes atferd, sosiale og personlige funksjonsevne. Tidligere domfellelser vil ofte være en viktig indikator. Så er ikke tilfelle i vår sak, hvor det er tale om en tilsynelatende velfungerende lege. På den annen side dreier det seg om en person som dømmes for en rekke overgrep av seksuell karakter. Det er i hovedsak mindreårige jenter som han har benyttet seg av, de fleste under 14 år. Han har benyttet seg av deres umodenhet, og kynisk misbrukt deres tillit på det groveste. Pågangen overfor sine unge ofre har skjedd på en grenseløs og aggressiv måte. Dette har som nevnt ovenfor pågått over en lang tid.
Tiltalte har i liten grad vist at han har innsikt i alvoret i det han har utsatt sine unge ofre for. Som eksempel kan nevnes han i slutten av ankeforhandlingen opplyste at han før han ble pågrepet av politiet allerede hadde bestemt seg for «å slutte med dette tøyset».
Lagmannsretten finner etter en totalvurdering at det i dag foreligger en nærliggende fare for at tiltalte på nytt vil begå alvorlige seksuallovbrudd.
Ved vurderingen om forvaring skal idømmes må det også vurderes om det etter soning av en eventuell idømt tidsbestemt frihetsstraff vil foreligge en nærliggende fare for gjentakelse. Jo lengre en tidsbestemt straff er, desto vanskeligere vil en slik vurdering være. I dette tilfelle dreier det seg om 10 år. Tiltalte vil etter soning av full tid være 49 år ved løslatelse. Når lagmannsretten skal vurdere den fremtidige faren for gjentakelse, vil de sakkyndiges vurdering av tiltaltes personlighet ha betydning. De har funnet at tiltalte har en dyssosial personlighetsforstyrrelse. Dette er i følge de sakkyndige en tilstand som anses lite påvirkelig også over tid. Tilstanden vil følgelig utgjøre en risiko for fremtidig atferd liknende den som har brakt tiltalte i konflikt med samfunnet. Etter de sakkyndiges vurdering vil tiltaltes personlighetsforstyrrelse og forstyrrelse i det seksuelle objektvalg anses som en risikofaktor for fremtidig atferd av liknende art som han er domfelt for.
Dyssosial personlighetsforstyrrelse er en diagnose det er svært vanskelig å behandle, særlig fordi svært få av dem som får denne diagnosen erkjenner at de tilhører denne gruppen. Slik er det også i vår sak. En vellykket behandling er ofte avhengig av at den det gjelder er motivert for behandling. Det er sjelden tilfelle når vedkommende benekter diagnosen.
Da saken ble behandlet i tingretten uttalte de sakkyndige at de kunne diagnostisere tiltalte under tilstanden F65.5 Sadomasochisme, og under en viss tvil at han oppfyller kriteriene for tilstanden F65.4 Pedofili. Under ankeforhandlingen i lagmannsretten har de sakkyndige opplyst at de ikke lengre er i tvil om at tiltalte oppfyller kriteriene under pedofilidiagnosen.
Psykolog Thore Langfeldt har ikke funnet det tilstrekkelig dokumentert at diagnosene F65.5 Sadomasochisme og F65.4 Pedofili, kan anvendes i denne saken.
Lagmannsretten finner, etter en totalvurdering, at vilkårene for å idømme forvaring er oppfylt og at forvaring bør idømmes.
Tidsrammen for forvaring settes tilsvarende en eventuell frihetsstraff til 10 år. Minstetiden settes til 7 år.
Til fradrag i tidsrammen og minstetiden kommer 426 dager for utholdt varetekt.
Fra påtalemyndigheten er det nedlagt påstand om at tiltalte fradømmes retten til å praktisere som lege, og retten til å inneha stilling som helsepersonell på ubestemt tid.
Etter straffeloven § 29 første ledd b, kan den som har begått en straffbar handling som viser at vedkommende er uskikket eller kan misbruke en stilling, fratas stillingen og retten til å utøve slik virksomhet når allmenne hensyn tilsier det.
Lagmannsretten finner det i denne sammenheng tilstrekkelig å vise til de forhold tiltalte er domfelt for, og særlig det forhold der han i egenskap av anestesilege forgriper seg på en mindreårig pasient mens hun er i narkose. Lagmannsretten finner det åpenbart at tiltalte er uskikket, og uten allmennhetens tillit til å praktisere som lege eller inneha stilling som helsepersonell. Han fradømmes derfor retten til dette på ubestemt tid.
Tiltalte har i lagmannsretten, ved sin forsvarer, ikke bestridt de sivile krav. De har derfor heller ikke vært gjenstand for behandling.
Saksomkostninger er ikke påstått og idømmes ikke.
Dommen er enstemmig.
Domsslutning
1.
N01, født 0.0.1972, dømmes for forbrytelse mot straffeloven § 192 første ledd bokstav c og straffeloven § 192 første ledd bokstav c, jf § 49, samt de forhold som er rettskraftig avgjort ved Hedmarken tingretts dom av 11. juli 2011, alt sammenholdt med straffeloven § 62 og § 63 annet ledd, til forvaring jf straffeloven § 39 c nr. 1, med en tidsramme på 10 – ti – år og en minstetid på 7 -sju – år, jf straffeloven § 39 e første og annet ledd.
I tidsramme og minstetid gjøres fradrag med 426 – firehundreogtjueseks – dager for utholdt varetekt.
2.
N01 fradømmes retten til å praktisere som lege eller inneha stilling som helsepersonell på ubestemt tid, jf straffeloven § 29 første ledd bokstav b og § 33 a annet ledd.
3.
N01 dømmes til innen 14 dager å betale slik oppreisningserstatning:

A: N18 30.000 – trettitusen – kroner.

B: N05 150.000, – ethundreogfemtitusen – kroner

C: N13 120.000, – ethundreogtjuetusen – kroner

D: N17 75.000, – syttifemtusen – kroner

E: N11 75.000, – syttifemtusen -kroner

F: N10 80.000, – åttitusen – kroner

G: N44 20.000, – tjuetusen – kroner

H: N20 60.000, – sekstitusen – kroner

I: N03 150.000, – ethundreogfemtitusen – kroner

J: N15 60.000, – sekstitusen -kroner

K: N04 150.000, – ethundreogfemtitusen- kroner

L: N07 130.000, – ethundreogtrettitusen – kroner

M: N09 75.000, – syttifemtusen -kroner

N: N16 100.000, – ethundretusen – kroner

O: N42 20.000, – tjuetusen – kroner

P: N08 100.000, – ethundretusen – kroner

Q: N02 200.000, – tohundretusen – kroner

R: N06 150.000, – ethundreogfemtitusen – kroner

S: N19 30.000, – trettitusen – kroner

T: N14 60.000, – sekstitusen -kroner

U: N43 20.000, – tjuetusen – kroner

V: N12 40.000, – førtitusen -kroner
4.
N01 dømmes til innen 14 dager til å betale erstatning til:

A: N21 25.000,- tjuefemtusen – kroner

B: N22 20.000,- tjuetusen – kroner

C: N23 150.000,- ethundreogfemtitusen – kroner

D: N26 9.000,- nitusen – kroner

E: N27 30.000,- trettitusen – kroner

F: N28 25.000,- tjuefemtusen – kroner

G: N29 100.000,- ethundretusen – kroner

H: N30 40.000,- førtitusen – kroner

I: N31 60.000,- sekstitusen – kroner

J: N32 50.000,- femtitusen – kroner

K: N33 20.000,- tjuetusen – kroner

L: N34 25.000,- tjuefemtusen – kroner
LE-2011-120581
Side 13