Straffeloven (2005) § 291 inneholder den objektive gjerningsbeskrivelsen av voldtekt og tilsvarer, med en liten språklig endring, straffeloven (1902) § 192 (1) første punktum.

Det følger av strl. § 291 bokstav c) at dersom noen «ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv», er dette en voldtekt. Dette omfatter også nettvoldtekt, der den truende atferden skjer gjennom internett. Også forsøk på nettvoldtekt er omfattet.

Eksempler fra domstolen

En voksen mann fra Østlandet lurte en ung kvinne til å sende seg flere nakenbilder- og filmer. Han truet henne dermed til å sende flere filmer av at hun onanerte, herunder at hun måtte føre fingre inn i skjeden. Trusselen gikk ut på at han ville spre nakenbildene han allerede hadde fått ut på internett dersom hun ikke gjorde som han sa. Han ble dømt til flere års fengsel for voldtekten, og ble også dømt til å betale kvinnen 150 000 kroner i oppreisningserstatning etter nettovergrepet.

En mann fra Østlandet truet med å legge ut nakenbilder av en ung gutt dersom han ikke onanerte på webcam. Han lyktes imidlertid ikke med å fullføre denne voldtekten, da gutten ikke gjorde som han sa. Han ble dømt for forsøk på voldtekt. Fornærmede ble tilkjent kroner 75 000 i erstatning for overgrepet.

Les mer om hva nettovergrep innebærer her.