Dersom du har blitt utsatt for et seksuelt overgrep over internett vil du i de fleste tilfelle ha krav på bistandsadvokat  dekket av staten. Det avgjørende er hvor grovt og alvorlig overgrepet er. Eksempler på tilfeller som kan gi krav på bistandsadvokat dekket av det offentlige er seksuelle overgrep der barn er involvert eller der noen har blitt truet eller presset til å gjøre ting de ikke ønsket.

De fleste anmeldelsene av nettovergrep gjelder nettopp gjerningsmenn som lurer barn under 16 år til å sende nakenbilder. Også forsøk er straffbart, og vil gi deg de samme rettigheter som om forbrytelsen var blitt fullbyrdet. Det er alderen din da den straffbare handlingen fant sted som er avgjørende for om tilfellet er å anse som overgrep mot barn. Voksne personer som anmelder overgrep som fant sted da de var under 16 vil dermed også ha krav på bistandsadvokat.

Dersom du har blitt truet eller presset til å utføre seksuelle handlinger med seg selv eller andre, er dette juridisk å anse som voldtekt. I slike tilfeller vil også voksne ha krav på gratis advokathjelp, jf. straffeprosessloven § 107 a (1) a. Også forsøk på nettvoldtekt gir krav på advokatbistand. Voldtektsforsøk har lang strafferamme og gir krav på oppreisning og fri advokathjelp.

Advokaten du kontakter kan hjelpe deg med å vurdere om du skal anmelde saken, og kan også hjelpe deg med å komme i dialog med politiet i forbindelse med anmeldelsen. Du vil også ha fri rettshjelp dersom du velger å ikke anmelde overgrepet.