Kariåsen ungdomsklubb mener dialog mellom foreldre kan forebygge at barna deres blir ofre for nettrelaterte overgrep, og inviterer til foreldremøte fredag 2. juni. Målet med møtet er å få foreldrene til å utveksle tanker om hvordan de kan bruke sin kompetanse om egne barn til å forebygge at barna utsettes for seksuelle overgrep.

Hvordan skal foreldre gå fram overfor egne barn, og hvordan skal de sette seg inn i teknologien?

På agendaen står blant annet disse temaene:

  • Mobbing på nett
  • Farer ved å legge ut bilder av egne barn
  • Hvorfor barn bør være kritiske når de får venneforespørsler og følgere i sosiale medier
  • Trenden der unge (særlig jenter) stripper og poserer foran webkamera
  • Faren for seksuelle overgrep som følge av fysiske avtaler gjort etter nettmøter
  • Salg og bytte av seksuelle tjenester
  • I hvilket omfang man som foreldre kan og bør kontrollere barnas nettbruk

Les mer om hva «nettovergrep» innebærer her.

Lars Flagstad, som er invitert til møtet, uttaler at de voksne kan følge spesielt med på om barna har mottatt materielle gaver som kan ha blitt brukt som byttemiddel mot seksuelle bilder, videor og tjenester. Han mener møtet kan være starten på en foreldredialog som kan videreutvikles i senere arrangementer.

Politiet gir foreldre råd for å forebygge nettovergrep mot sine barn, les mer her: http://www.nettovergrep.no/politiets-rad-til-foreldre-i-kampen-mot-nettovergrep/

 

Les mer om saken her:

https://www.sb.no/nettvett/foreldre/overgrep/haper-foreldre-kommer-til-tankedugnad-mot-nettovergrep/s/5-73-409906

Les mer om advokathjelp etter nettrelaterte overgrep.