Den som har blitt utsatt for seksuelle overgrep over internett vil ofte ha krav på bistandsadvokat som blir dekket av staten. Advokaten hjelper til med anmeldelse, under etterforskning og eventuelt i hovedforhandling, samt med å kreve erstatning for nettovergrepet.

I hvilke typer nettovergrep har man krav på bistandsadvokat?

Sekuelle overgrep over internett kommer i ulike variasjoner. De groveste tilfellene gir krav på bistandsadvokat dekket av det offentlige. Eksempler er seksuelle overgrep der barn er involvert eller der noen har blitt forsøkt truet eller presset til å gjøre ting de ikke ønsket.

Nettvoldtekt

Sistnevnte tilfelle er  juridisk sett å anse som voldtekt, og også voksne vil ha krav på gratis advokathjelp betalt av staten i disse tilfellene. Et typetilfelle som går igjen i domstolene er der overgriperen har skaffet seg nakenbilder av fornærmede, og deretter truer med å publisere disse dersom ikke fornærmede sender bilder eller videoer/webcam hvor hun gjør seksuelle ting med seg selv. Truslene kan også være av annen karakter enn dette, og det finnes eksempler på at gjerningsmann har truet med drap eller fysisk vold i stedet.

Det følger av straffeprosessloven § 107 a første ledd bokstav a at den som er utsatt for voldtekt har krav på bistandsadvokat, og dette gjelder også nettvoldtekt. Også forsøk på nettvoldtekt gir krav på advokatbistand. Så dersom noen har forsøkt å true deg til å sende grove bilder som beskrevet i avsnittet over, men du ikke har gjort dette, så er det fortsatt et voldtektsforsøk med lang strafferamme og med krav på oppreisning og fri advokathjelp.

Seksuelle overgrep mot barn på nettet

I de fleste tilfeller av nettovergrep mot barn under 16 år vil barnet ha krav på bistandsadvokat dekket av det offentlige. Eksempler kan være der det er et barn som blir utsatt for en slik nettvoldtekt som er beskrevet i avsnittene ovenfor. Et annet praktisk eksempel er der noen forleder barn til å sende nakenbilder av seg selv. De fleste anmeldelsene av nettovergrep gjelder gjerningsmenn som lurer unge jenter eller gutter til å sende nakenbilder.

Det er verdt å merke seg også her at «forsøk» er straffbart, og vil gi fornærmede de samme rettigheter som om forbrytelsen var blitt fullbyrdet.

En annen ting som er verdt å merke seg er at det er alderen på fornærmede da den straffbare hendelsen fant sted som er avgjørende for om det er å anse som overgrep mot barn. Så voksne personer som anmelder overgrep som fant sted da de var under 16 vil også ha krav på advokat.

Hva gjør en bistandsadvokat?

Retten til bistandsadvokat gjelder allerede før anmeldelse er inngitt. Man kan dermed få hjelp til selve anmeldelsen. Dersom man vurderer å anmelde, men ikke gjør det likevel, så vil en ha fri rettshjelp likevel.

Bistandsadvokaten kan bli med når fornærmede skal forklare om forholdet hos politiet eller på barnehuset. Videre vil bistandsadvokaten følge opp politiet under resten av etterforskningsfasen, og bli et bindeledd mellom fornærmede og politiet. Bistandsadvokaten vil også bli med i rettssaken dersom det blir tatt ut tiltale, og vil også bistå med å kreve erstatning/voldsoffererstatning på fornærmedes vegne.