En mannlig barneskolelærer er varetektsfengslet i Dark Room-saken, siktet for befatning av fremstillinger som seksualiserer barn.

Ifølge VGs opplysninger arbeider mannen som lærer på barnetrinnet i en kommune på Østlandet. Rektoren på den aktuelle skolen vil ikke kommentere saken, men rådmannen i kommunen opplyser at mannen er suspendert fra stillingen sin.

Politiets etterforskning mot mannen førte etter kort tid til pågripelse. Han har blitt undergitt brev- og besøksforbud av Tingretten, og fengslingen er begrunnet med fare for bevisforspillelses.

Politiadvokaten uttaler at noe av det de etterforsker er om det er andre medskyldige. Til nå er det ikke gjort flere pågripelser, men det etterforskes opp mot det. Hun påpeker at dokumentene i saken er klausulerte og at hun ikke kan si mer om siktelsen eller selve beslaget nå, annet enn at det er et relativt omfattende beslag.

Ifølge mannens forsvarer stiller tiltalte seg uforstående til siktelsen og erkjenner seg ikke skyldig. Hun påpeker at er usikkert om materialet i beslaget er straffbart.

Les mer om seksuelle overgrep på internett her.

Kilde: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/krim/barneskolelaerer-paagrepet-i-dark-room-sak/a/24022510/