Posttraumatisk stressyndrom(PTSD) er en lidelse som er forårsaket av spesielle hendelser. Det er et område vi den senere tiden har fått betydelig økt kunnskap om.
PTSD og den aktuelle hendelsen kan gi grunnlag for erstatningskrav for inntektstap og merutgifter som kan kobles til traumet. Du kan også søke menerstatning i den grad muligheten for livsutfoldelse er […]