Ifølge ferske tall fra politiet har antall anmeldte seksuallovbrudd økt kraftig. På den andre siden anmeldes stadig færre vinningsforbrytelser.

Politidirektoratets statistikk for de fire første månedene i 2017 viser at det ble anmeldt til sammen knappe 100.000 lovbrudd i denne perioden. Det utgjør en nedgang på 6,4 % sammenlignet med i fjor og en nedgang på 17,9 % i forhold til 2013.

Det er imidlertid store forskjeller mellom de ulike kriminalitetstypene ifølge tall fra politiets straffesaksregister (STRASAK). Statistikken viser at hovedårsaken til nedgangen færre anmeldte vinningslovbrudd.

På tross av nedgang i antall anmeldte lovbrudd, har antall anmeldelser av seksuallovbrudd økt betydelig både det siste året og de siste fem årene. Dette gjelder spesielt seksuelle overgrep mot barn. I løpet av de fire første månedene har det sammenlignet med samme periode i fjor vært 16,8 % flere anmeldte seksuallovbrudd.

Ifølge statistikken har antall anmeldelser av seksuell omgang med barn mellom 14 til 16 år og seksuell handling med barn under 16 år, økt med 27 % siden i fjor og videre 206,7 % siden 2013. På fem år har antallet anmeldelser har økt fra 239 til hele 733.

Politidirektoratet (POD) skriver at økningen blant annet kan knyttes opp til operasjon Dark Room og at det enkelte politidistrikt som følge av dette har store internettrelaterte saker med mange fornærmede. Videre peker de på flere årsaker til de nye tallene:

  • Økt avdekking av mørketall, men også reell økning.
  • Gjerningsmenn når mange ofre gjennom internett.
  • Økt fokus på seksuelle overgrep mot barn kan ha bidratt til flere anmeldelser.
  • Flere barn og unge tok kontakt med politiet etter Kripos-kampanjen «Ikke alle hemmeligheter skal holdes».

Årsaken til den kraftige nedgangen i antall anmeldte vinningsforbrytelser er POD derimot usikre på. De skriver imidlertid at noe kan ha sammenheng med markedssvingninger knyttet omsetning av nye elektroniske apparater. Politiet har videre hatt en betydelig satsing for å redusere vinningsforbrytelser, noe de også vil fortsette med i framtiden.

Les mer om seksuelle overgrep på internett her.

Kilde: https://www.nrk.no/hordaland/kraftig-okning-i-antall-anmeldte-seksuallovbrudd-1.13555158