Spør advokatene om nettovergrep

Erstatning for PTSD

Posttraumatisk stressyndrom(PTSD) er en lidelse som er forårsaket av spesielle hendelser. Det er et område vi den senere tiden har fått betydelig økt kunnskap om.
PTSD og den aktuelle hendelsen kan gi grunnlag for erstatningskrav for inntektstap og merutgifter som kan kobles til traumet. Du kan også søke menerstatning i den grad muligheten for livsutfoldelse er […]

By |juni 21st, 2021|Spør advokatene om nettovergrep|Kommentarer er skrudd av for Erstatning for PTSD

Personvern

Vi respekterer personvernet til nettstedets besøkende, og ønsker derfor å informere om hvordan vi bruker persondata. Under følger retningslinjer for personvern for brukere av nettstedet.

Personvernerklæringen gjelder også data som er samlet gjennom tredjeparter, for eksempel gjennom meldinger eller skjema som er fylt ut på Facebook.

Vi har som mål å behandle personopplysninger med respekt og forsiktighet. […]

By |mai 19th, 2018|Spør advokatene om nettovergrep|Kommentarer er skrudd av for Personvern

Hva gjør en bistandsadvokat?

Dersom du har krav på bistandsadvokat, gjelder retten til advokathjelp allerede før anmeldelse er inngitt. Du kan dermed få hjelp til selve anmeldelsen. Vurderer du å anmelde, men velger å ikke gjøre det, så vil du ha fri rettshjelp likevel.

Bistandsadvokaten kan bli med når fornærmede skal forklare om forholdet hos politiet eller på Barnehuset. Videre vil bistandsadvokaten følge […]

By |juni 12th, 2017|Spør advokatene om nettovergrep|Kommentarer er skrudd av for Hva gjør en bistandsadvokat?

Er en anmeldelse anonym overfor skadevolder?

By |juni 8th, 2017|Spør advokatene om nettovergrep|Kommentarer er skrudd av for Er en anmeldelse anonym overfor skadevolder?

Hva skjer etter jeg har anmeldt et nettovergrep?

By |juni 8th, 2017|Spør advokatene om nettovergrep|Kommentarer er skrudd av for Hva skjer etter jeg har anmeldt et nettovergrep?

Har jeg rett på bistandsadvokat?

Dersom du har blitt utsatt for et seksuelt overgrep over internett vil du i de fleste tilfelle ha krav på bistandsadvokat  dekket av staten. Det avgjørende er hvor grovt og alvorlig overgrepet er. Eksempler på tilfeller som kan gi krav på bistandsadvokat dekket av det offentlige er seksuelle overgrep der barn er involvert eller der noen har blitt truet eller presset til å […]

By |juni 8th, 2017|Spør advokatene om nettovergrep|Kommentarer er skrudd av for Har jeg rett på bistandsadvokat?

Hvordan kan voldtekt skje uten fysisk kontakt?

Straffeloven (2005) § 291 inneholder den objektive gjerningsbeskrivelsen av voldtekt og tilsvarer, med en liten språklig endring, straffeloven (1902) § 192 (1) første punktum.

Det følger av strl. § 291 bokstav c) at dersom noen «ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre handlinger som svarer til […]

By |juni 8th, 2017|Spør advokatene om nettovergrep|Kommentarer er skrudd av for Hvordan kan voldtekt skje uten fysisk kontakt?

Hva er strafferammen for nettovergrep?

På nettovergrep.no begrenser vi terminologien «nettovergrep» til straffbare handlinger av seksuell karakter som har funnet sted over kommunikasjon på internett eller på telefon. Dette omfatter imidlertid en rekke ulike typetilfeller. Strafferammen for nettovergrep vil dermed variere utfra typetilfelle og overgrepets alvorlighetsgrad.

Straffeloven (2005) § 291 inneholder den objektive gjerningsbeskrivelsen av voldtekt. Det følger av strl. § 291 bokstav […]

By |juni 8th, 2017|Spør advokatene om nettovergrep|Kommentarer er skrudd av for Hva er strafferammen for nettovergrep?

Hvor lang tid kan det gå før jeg anmelder et nettovergrep?

By |juni 8th, 2017|Spør advokatene om nettovergrep|Kommentarer er skrudd av for Hvor lang tid kan det gå før jeg anmelder et nettovergrep?

Hvor mye kan man få i erstatning for nettovergrep?

Utgangspunktet er at den som er utsatt for et nettovergrep skal ha full erstatning for alt sitt økonomiske tap. Bistandsadvokaten din vil bistå med å kreve erstatning på fornærmedes vegne.

Menerstatning er en erstatning for tapt livsutfoldelse. Dette har du krav på dersom nettovergrepet er årsaken til en varig og til dels omfattende psykisk skade. Det er en […]

By |juni 8th, 2017|Spør advokatene om nettovergrep|Kommentarer er skrudd av for Hvor mye kan man få i erstatning for nettovergrep?