TSOST-2016-133109:

En mann ble dømt for seksuelle overgrep mot totalt 38 jenter. Jentene var hovedsakelig mellom 11 og 13 år. Domfelte forledet dem til å sende ham bilder og filmer av seg selv avkledd, og presset dem til å sende bilder og filmer av at de utførte seksuelle handlinger med seg selv og/eller med andre.

Straffen ble satt til 12 år forvaring med en minstetid på 10 år. Retten fant ingen formildende omstendigheter, bortsett fra at domfelte tilstå nærmest alle forholdene. Oppreisningen til de fornærmede ble differensiert mellom 75 000 kr og 200 000 kr.

Les mer om hvordan og når man bør anmelde nettovergrep, hvorvidt man har krav på bistandsadvokat og mulighetene for oppreisningserstatning fra gjerningspersonen og Kontoret for voldsoffererstatning i de øvrige artiklene på nettovergrep.no.

2017-01-09 – TSOST-2016-133109
Kun rettens medlemmer nå til stede. Etter rådslagning og stemmegivning for lukkede dører, ble det for åpne dører avsagt slik
dom:
Statsadvokatene i Hedmark har den 21. august 2016 satt A, født 0.0.1972, under tiltale ved Sør-Østerdal tingrett til fellelse etter:
I
Straffeloven (1902) § 192 annet ledd bokstav a jf første ledd bokstav c
for ved truende adferd å ha fått noen til å ha seksuell omgang med seg selv og den seksuelle omgangen var likestilt med samleie
Grunnlag:
a)
Straffeloven (1902) § 192 tredje ledd bokstav a, jf. § 192 annet ledd bokstav a, jf. første ledd bokstav c *)
I perioden fra 2. juni 2015*) til 3. juni 2015 i [adresse] i [sted1], etter først å ha forledet N02, f. 0.0.2002, til å ta nakenbilder av seg selv med mobiltelefon som hun sendte til ham. Kort tid etter at han mottok bildene, videresendte han profilbilde og nakenbilder til N03 som benyttet profilen [alias1]. Han samarbeidet med N03 for å få bilder og film av henne. N02 ble ved gjentatte anledninger tvunget til å masturbere og/eller føre gjenstander, herunder en hårbørste, inn i skjeden, og sende ham filmer og/eller stillbilder av handlingene ved å skrive til henne at N03 ellers ville publisere bildene på internett hvis hun ikke gjorde som han sa. Filmer ble videresendt fra N03 til A som igjen lagret filmene på sin telefon og/eller PC. N02 ga ved flere anledninger uttrykk for at det hun måtte gjøre var smertefult.*
b)
I perioden fra 3. juni 2015 til 29. juli 2015 i [adresse] i [sted1], etter først å ha forledet N04, f. 0.0.2002, til å ta nakenbilder og film av seg selv med mobiltelefon som hun sendte til ham, tvang han henne ved gjentatte anledninger til å masturbere og/eller føre gjenstander, herunder tannbørste, inn i skjeden, og sende ham filmer og/eller stillbilder av handlingene ved å skrive til henne at han ville publisere bildene på internett hvis hun ikke gjorde som han sa. N04 forsøkte å motsette seg handlingene ved at hun ved flere anledninger gav uttrykk for at hun ville ta sitt eget liv dersom hun måtte utføre handlingene, ved at en venninne skrev det for henne på KIK. *)
c)
I perioden fra torsdag 11. juni 2015 til torsdag 23. juli 2015 i [adresse] i [sted1], etter først å ha forledet N05. f. 0.0.2003, til å ta nakenbilder av seg selv med mobiltelefon som hun sendte til ham, og deretter truet med å publisere bildene på internett, tvang han henne ved gjentatte anledninger til å ta nye bilder og film der hun måtte masturbere og/eller føre gjenstander, herunder tannbørste, dobørste*), kulepenn og stearinlys, inn i skjeden, og sende ham filmer og/eller stillbilder av handlingene. Hun ga ved flere anledninger uttrykk for at det var smertefullt å utføre handlingene.
II
Straffeloven (1902) § 195 første ledd første straffalternativ
for å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år
Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til dette:
a)
I tiden mellom 18. mars 2015 og 3. august 2015 i [adresse] i [sted1] medvirket han ved flere anledninger til at N06, f. 0.0.2003, hadde seksuell omgang. Medvirkningen skjedde ved at han oppmuntret N06 og instruerte henne til å ha seksuell omgang med N07, f. 0.0.2003. Omgangen besto i slikking og/eller suging av kjønnsorgan og/eller innføring av fingre i hverandres kjønnsorgan.
b)
I tiden mellom 18. mars 2015 og 3. august 2015 i [adresse] i [sted1] medvirket han ved flere anledninger til at N07, f. 0.0.2003, hadde seksuell omgang. Medvirkningen skjedde ved at han oppmuntret N07 og instruerte henne til å ha seksuell omgang med N06, f. 0.0.2003. Omgangen besto i slikking og/eller suging av kjønnsorgan og/eller innføring av fingre i hverandres kjønnsorgan.
c)
I tiden mellom 19. juni 2015 og 5. juli 2015 i [adresse] i [sted1] medvirket han ved flere anledninger til at N08, f. 0.0.2004, hadde seksuell omgang. Medvirkningen skjedde ved at han oppmuntret N08 og instruerte henne til å ha seksuell omgang med N09, f. 0.0.2004. Omgangen besto i slikking og/eller suging av hverandres kjønnsorgan og/eller innføring av fingre i hverandres kjønnsorgan.
d)
I tiden mellom 19. juni 2015 og 5. juli 2015 i [adresse] i [sted1] medvirket han ved flere anledninger til at N09, f. 0.0.2004, hadde seksuell omgang. Medvirkningen skjedde ved at han oppmuntret N09 og instruerte henne til å ha seksuell omgang med N08, f. 0.0.2004. Omgangen besto i slikking og/eller suging av hverandres kjønnsorgan og/eller innføring av fingre i hverandres kjønnsorgan.
e)
I tiden mellom 19. juni 2015 og 14. juli 2015 i [adresse] i [sted1] medvirket han ved flere anledninger til at N10, f. 0.0.2004, hadde seksuell omgang. Medvirkningen skjedde ved at han oppmuntret N10 og instruerte henne til å ha seksuell omgang med N11, f. 0.0.2003. Omgangen besto i slikking og/eller suging av kjønnsorgan og/eller innføring av fingre i hverandres kjønnsorgan.
f)
I tiden mellom 19. juni 2015 og 14. juli 2015 i [adresse] i [sted1] medvirket han ved flere anledninger til at N11, f. 0.0.2003, hadde seksuell omgang. Medvirkningen skjedde ved at han oppmuntret N11 og instruerte henne til å ha seksuell omgang med N10, f. 0.0.2004. Omgangen besto i slikking og/eller suging av kjønnsorgan og/eller innføring av fingre i hverandres kjønnsorgan.
III
Straffeloven (1902) § 222 første ledd annet straffalternativ jf straffeloven § 232 tredje punktum
for under særdeles skjerpende omstendigheter ved rettsstridig atferd eller ved å true med slik å ha tvunget noen til å gjøre, tåle eller unnlate noe, og det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter
Grunnlag:
a)
I tiden fra 9. januar 2015 til 12. juni 2015 i [adresse] i [sted1] tvang han ved flere anledninger N12, f. 0.0.2003, til å sende bilder hvor hun var helt eller delvis naken ved at han maset veldig om slike bilder fra N12.*)
b)
I tiden fra 11. januar 2015 til 1. august 2015 i [adresse] i [sted1] tvang han ved flere anledninger N13, f. 0.0.2002, til å sende ham bilder hvor hun var helt eller delvis naken og blant annet måtte smøre krem på kjønnsorganet og skrive ‘HORE’ på brystene sine ved at han skrev til N13 at han ville publisere intime bilder av henne på internett med mindre hun fortsatte å sende nakenbilder av seg selv til ham.
c)
Ved en anledning angivelig våren – sommeren 2015 i [adresse] i [sted1] tvang han N14, f. 0.0.2003, til å sende bilder hvor hun var helt eller delvis naken ved at han skrev til N14 at han ville ‘finne henne og ta henne’ med mindre hun fortsatte å sende nakenbilder av seg selv til ham.
d)
28. mai 2015 i [adresse] i [sted1] tvang han til N15, f. 0.0.2002, til å sende bilder hvor hun var helt eller delvis naken ved at han skrev at han ville publisere intime bilder av henne på internett med mindre hun fortsatte å sende nakenbilder av seg selv til ham
e)
Fra midten av juli 2015 i [adresse] i [sted1] tvang han ved flere anledninger N16, f. 0.0.2004, til å sende bilder hvor hun var helt eller delvis naken ved at han skrev at han ville publisere intime bilder av henne på internett og at han ville oppsøke henne hjemme, med mindre hun fortsatte å sende nakenbilder av seg selv til ham.
f)
I tiden fra 4. juli 2015 til 22. juli 2015 i [adresse] i [sted1] tvang han ved flere anledninger N17, f. 0.0.2003, til å sende bilder hvor hun var helt eller delvis naken ved at han skrev at han ville publisere intime bilder av henne på internett med mindre hun fortsatte å sende nakenbilder av seg selv til ham. Han publiserte slike bilder og sendte informasjon til N17 om hvor bildene lå.
g)
I tiden fra 6. juli 2015 til 29. juli 2015 i [adresse] i [sted1] tvang han ved flere anledninger N18, f. 0.0.2002, til å sende bilder hvor hun var helt eller delvis naken ved at han skrev til N18 at han ville publisere bilder som han hadde fått av henne tidligere, på internett med mindre hun fortsatte å sende nakenbilder av seg selv til ham.
h)
9. juli 2015 i [adresse] i [sted1] tvang han N06, f. 0.0.2003, til å sende bilder hvor hun var helt eller delvis naken ved at han skrev til N06 at han ville publisere intime bilder av henne på internett med mindre hun fortsatte å sende nakenbilder/-film av seg selv til ham
i)
9. juli 2015 i [adresse] i [sted1] tvang han N07, f. 0.0.2003, til å sende bilder hvor hun var helt eller delvis naken ved at han skrev at han ville publisere intime bilder av henne på internett med mindre hun fortsatte å sende nakenbilder/-film av seg selv til ham.
j)
Onsdag 22. juli 2015 kl. 21.49 i [adresse] i [sted1] tvang han N19, f. 0.0.2001, til å sende bilder hvor hun var helt eller delvis naken ved at han skrev at han ellers ville publisere intime bilder som han tidligere hadde mottatt av av henne på internett.
k)
26. juli 2015 i [adresse] i [sted1] tvang han N43 f. 0.0.2006, til å sende bilder hvor hun var helt eller delvis naken ved at han skrev at han ville publisere intime bilder av henne på Instagram med mindre hun fortsatte å sende nakenbilder av seg selv til ham.
l)
I tiden fra 27. juli 2015 til 28. juli 2015 i [adresse] i [sted1] tvang han ved flere anledninger N20, f. 0.0.2003, til å sende bilder hvor hun var helt eller delvis naken og/eller utførte seksuelle handlinger med seg selv ved at han skrev at han ellers ville publisere intime bilder og film som han tidligere hadde mottatt av henne på internett og Instagram.
m)
29. og 30. juli 2015 i [adresse] i [sted1] tvang han N21, f. 0.0.2003, til å sende bilder hvor hun var helt eller delvis naken ved at han skrev at han ville publisere intime bilder av henne på internett med mindre hun fortsatte å sende bilder av seg selv til ham.
IV
Straffeloven (1902) § 222 første ledd annet straffalternativ jf straffeloven § 232 tredje punktum, jf. strl (1902) § 49
for under særdeles skjerpende omstendigheter ved rettsstridig atferd eller ved å true med slik å ha forsøkt å tvinge noen til å gjøre, tåle eller unnlate noe, og det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter
Grunnlag:
a)
I tiden fra 19. juni 2015 til 21. juli 2015 angivelig mot slutten av perioden, i [adresse] i [sted1] forsøkte han å tvinge N22, f. 0.0.2004, til å sende bilder hvor hun var helt eller delvis naken ved at at han skrev til N22 at han ville publisere bilder som han tidligere hadde mottatt av henne på internett med mindre hun sendte seksualiserte bilder av seg selv til ham. Han lykkes ikke idet N22 ikke sendte flere slike bilder til ham.
b)
Mandag 20. juli 2015 kl. 18.13 i [adresse] i [sted1] forsøkte han å tvinge N23, f. 0.0.2004, til å sende bilder hvor hun var helt eller delvis naken ved at at han skrev til N23 at han ville publisere bilder som han tidligere hadde mottatt av henne på internett med mindre hun sendte seksualiserte bilder av seg selv til ham. Han lykkes ikke idet N23 ikke sendte slike bilder til ham.
V
Straffeloven (1902) § 200 tredje ledd jf annet ledd
for å ha foretatt seksuell handling med barn under 16 år. Handlingen ansees som utført under særdeles skjerpende omstendigheter idet det særlig er lagt vekt på at handlingen er misbruk av nært tillitsforhold og at handlingen er begått på en særlig krenkende måte
Grunnlag:
I perioden fra 18. oktober 2014 til 3. desember 2014 i [adresse] i [sted1] masturberte han seg selv ved flere anledninger over eller rett ved N24, f. 0.0.2007, mens hun*) sov. Han fikk sædavgang på kroppen og på klærne hennes. Handlingene er begått under særdeles skjerpende omstendigheter da N24 overnattet hjemme hos ham som klassevennine av hans sønn.
VI
Straffeloven (1902) § 200 annet ledd annet punktum jf tredje ledd
for under særdeles skjerpende omstendigheter å ha forledet barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd som nevnt i § 201. Handlingen ansees som utført under særdeles skjerpende omstendigheter idet det særlig er lagt vekt på hvor lang tid forholdet har pågått, om handlingen er misbruk av avhengighetsforhold eller nært tillitsforhold eller om handlingen er begått på en særlig smertefull eller krenkende måte
Grunnlag:
a)
I tiden fra 20. mai 2013 til 8. november 2013 i [adresse] i [sted1] kontaktet han N25, f. 0.0.1997, via Instagram. I chat sendte han bilder av en naken mindreårig jente til N25 og ba henne om å sende ham bilder der hun var helt eller delvis naken. Han forledet henne ved dette til ved gjentatte anledninger å fotografere seg selv naken, for så å sende ham bilder via mobiltelefon og/eller Instagram.
b)
I tiden fra 26. desember 2014 til 15. juli 2015 i [adresse] i [sted1] kontaktet han N26, f. 0.0.2002, via Instagram og KIK ved å utgi seg for å hete ‘[alias2]’ og være 14 år. I chat sendte han ved flere anledninger bilder av en naken mindreårig jente til N26*) og ba henne om å sende ham bilder der hun var helt eller delvis naken. Han forledet henne ved dette til ved gjentatte anledninger å fotografere selv naken og føre gjenstander og fingre inn i skjeden, for så å sende ham bilder via mobiltelefon, KIK og/eller Instagram.
c)
I tiden fra 4. januar 2015 til 29. mai 2015 i [adresse] i [sted1] kontaktet han N27, f. 0.0.2002, via Instagram ved å utgi seg for å hete ‘[alias2]’ og være 14 år og ved å kalle seg ‘[alias3]’. I chat sendte han ved flere anledninger bilder av en naken mindreårig jente til N27 og ba henne om å sende ham bilder der hun var helt eller delvis naken. Han forledet henne ved dette til ved gjentatte anledninger å fotografere seg selv naken, for så å sende ham bilder via mobiltelefon og/eller Instagram.
d)
I tiden fra 6. januar 2015 til 27. juli 2015 i [adresse] i [sted1] kontaktet han N20, f. 0.0.2003, via Instagram og KIK ved å utgi seg for å hete ‘[alias2]’ og være 14 år. I chat sendte han ved flere anledninger bilder av en naken mindreårig jente til l N20 og ba henne om å sende ham bilder der hun var helt eller delvis naken. Han forledet henne med dette til ved gjentatte anledninger å fotografere og filme seg selv naken, føre gjenstander inn i skjeden og så å sende ham bilder og film via mobiltelefon og/eller Instagram.
e)
I tiden fra 9. januar 2015 til 12. juni 2015 i [adresse] i [sted1] kontaktet han N12, f. 0.0.2003, via Instagram og KIK ved å utgi seg for å hete ‘[alias2]’ og være 14 år. I chat sendte han ved flere anledninger bilder av en naken mindreårig jente til N12 og ba henne om å sende ham bilder der hun var helt eller delvis naken. Han forledet henne ved dette til ved gjentatte anledninger å fotografere seg*) selv naken for så å sende ham bilder og film via mobiltelefon og/eller Instagram.
f)
I perioden fra 11. januar 2015 til 3. august 2015 i [adresse] i [sted1] kontaktet han N13, f. 0.0.2002, via Instagram, Facebook og KIK og utgav seg for å hete ‘[alias2]’ og være 14 år. I chat utgav han seg også for å hete ‘[alias4]’, og være ‘[alias2]’ sin far. Han sendte ved flere anledninger bilder av en naken mindreårig jente til N13 og ba henne *)om å sende ham bilder der hun var helt eller delvis naken. Han opplyste til N13 at ‘[alias4]’ også ville se bilder av henne. Han forledet henne ved dette til å fotografere og filme seg selv naken og føre fingre inn i skjeden, for så å sende ham bilder og film via mobiltelefon, Facebook og/eller Instagram.
g)
I tiden fra januar 2015 til august 2015 i [adresse] i [sted1] kontaktet han N19, f. 0.0.2001, via Instagram og KIK ved å utgi seg for å hete ‘[alias2]’ og være 14 år. I chat sendte han ved flere anledninger bilder av en naken mindreårig jente til N19 og ba henne om å sende ham bilder der hun var helt eller delvis naken. Han forledet henne ved dette til ved gjentatte anledninger å fotografere og filme seg selv naken, for så å sende ham bilder og film via mobiltelefon og/eller Instagram.
h)
I tiden fra 12.*) januar 2015 til 10. juni 2015 i [adresse] i [sted1] kontaktet han N28, f. 0.0.2003, via Instagram og KIK ved å utgi seg for å hete ‘[alias2]’ og være 14 år. I chat sendte han ved flere anledninger bilder av en naken mindreårig jente til N28 og ba henne om å sende ham bilder der hun var helt eller delvis naken Han forledet henne ved dette til ved gjentatte anledninger å fotografere seg selv naken og føre gjenstander og fingre inn i skjeden, for så å sende ham bilder og film via mobiltelefon, KIK og/eller Instagram
i)
I tiden fra 21. januar 2015 til 10. juni 2015 i [adresse] i [sted1] kontaktet han N29, f. 0.0.2004, via Instagram ved å utgi seg for å hete ‘[alias2]’ og være 14 år. I chat sendte han ved flere anledninger bilder av en naken mindreårig jente til N29 og ba henne om å sende ham bilder der hun var helt eller delvis naken. Han forledet henne ved dette til ved gjentatte anledninger å fotografere seg selv naken, for så å sende ham bilder og film via mobiltelefon og/eller Instagram.
j)
I tiden fra 23. januar 2015 til 2. august 2015 i [adresse] i [sted1] kontaktet han N14 født 0.0.2003, via Instagram ved å utgi seg for å hete ‘[alias2]’ og være 14 år. I chat sendte han ved flere anledninger bilder av en naken mindreårig jente til N14 og ba henne om å sende ham bilder der hun var helt eller delvis naken. Han forledet henne ved dette til ved gjentatte anledninger å fotografere og filme seg selv naken, for så å sende ham bilder og film via mobiltelefon og/eller Instagram.
k)
I tiden fra 24. januar 2015 til 18.*) juli 2015 i [adresse] i [sted1] kontaktet han N30, f. 0.0.2003, via Instagram ved å utgi seg for å hete ‘[alias2]’ og være 14 år. I chat sendte han ved flere anledninger bilder av en naken mindreårig jente til N30 og ba henne om å sende ham bilder der hun var helt eller delvis naken. Han forledet henne ved dette til ved gjentatte anledninger å fotografere seg selv naken for så å sende ham bilder og film via Instagram
l)
I tiden fra 23. februar 2015 til 25. mai 2015 i [adresse] i [sted1] kontaktet han N31, f. 0.0.2004, via Instagram ved å utgi seg for å hete ‘[alias2]’ og være 14 år. I chat sendte han ved flere anledninger bilder av en naken mindreårig jente til N31 og ba henne om å sende ham bilder der hun var helt eller delvis naken. Han forledet henne ved dette til ved gjentatte anledninger å fotografere seg selv naken og føre fingre inn i skjeden, for så å sende ham bilder via mobiltelefon og/eller Instagram.
m)
I tiden fra 28. februar 2015 til 7. juli 2015 i [adresse] i [sted1] kontaktet han N32, f. 0.0.2006, via Instagram ved å utgi seg for å hete ‘[alias2]’ og være 14 år. I chat sendte han ved flere anledninger bilder av en naken mindreårig jente til N32 og ba henne om å sende ham bilder der hun var helt eller delvis naken. Han forledet henne ved dette til ved gjentatte anledninger å fotografere og filme seg selv naken og føre en stein og fingre inn i skjeden, for så å sende ham bilder via mobiltelefon og/eller Instagram.
n)
I tiden fra 18. mars 2015 til 3. juni 2015 i [adresse] i [sted1] kontaktet han N33, f. 0.0.2004, via Instagram ved å utgi seg for å hete ‘[alias2]’ og være 14 år. I chat sendte han ved flere anledninger bilder av en naken mindreårig jente til N33 og ba henne om å sende ham bilder der hun var helt eller delvis naken. Han forledet henne ved dette til ved gjentatte anledninger å fotografere seg selv naken og føre fingre inn i skjeden, for så å sende ham bilder via Instagram.
o)
I tiden fra 18. mars 2015 til 3. august 2015 i [adresse] i [sted1] kontaktet han N06 f. 0.0.2003, via Instagram ved å utgi seg for å hete ‘[alias2]’ og være 14 år. I chat sendte han ved flere anledninger bilder av en naken mindreårig jente til N06 og ba henne om å sende ham bilder der hun var helt eller delvis naken. Han forledet henne ved dette til ved gjentatte anledninger å fotografere og filme seg selv naken og føre fingre*) inn i skjeden og ha seksuell omgang med N07, f. 0.0.2003, for så å sende ham bilder og film via mobiltelefon og/eller Instagram.
p)
I tiden fra 18. mars 2015 til 3. august 2015 i [adresse] i [sted1] kontaktet han N07, f. 0.0.2003, via Instagram og KIK ved å utgi seg for å hete ‘[alias2]’ og være 14 år. I chat sendte han ved flere anledninger bilder av en naken mindreårig jente til N07 og ba henne om å sende ham bilder der hun var helt eller delvis naken. Han forledet henne ved dette til ved gjentatte anledninger å fotografere og filme seg selv naken og føre fingre*) inn i skjeden og ha seksuell omgang med N06 f. 0.0.2003, for så å sende ham bilder og film via mobiltelefon og/eller Instagram.
q)
I tiden fra 7. mai 2015 til 22*). juli 2015 i [adresse] i [sted1] kontaktet han N34, f. 0.0.2000, via Instagram, Snapchat og KIK ved å utgi seg for å hete ‘[alias2]’ og være 14 år. I chat sendte han ved flere anledninger bilder av en naken mindreårig jente til N34 og ba henne om å sende ham bilder der hun var helt eller delvis naken. Han forledet henne ved dette til ved gjentatte anledninger å fotografere seg selv naken og føre fingre inn i skjeden, for så å sende ham bilder via mobiltelefon, KIK og/eller Instagram.
r)
I tiden fra slutten av mai 2015 til 4. juni 2015 i [adresse] i [sted1] kontaktet han N02, f. 0.0.2002, via Instagram og KIK og utgav seg for å hete ‘[alias2]’ og være 14 år. I chat sendte han bilder av en naken mindreårig jente til N02 og ba gjentatte ganger ba henne om å sende ham bilder der hun var helt eller delvis naken. Han forledet henne med dette til å fotografere og filme seg selv naken og føre gjenstander inn i skjeden, for så å sende ham bilder og film via mobiltelefon og/eller Instagram.
s)
28. mai 2015 i [adresse] i [sted1] kontaktet han N15, f. 0.0.2002, via Instagram ved å utgi seg for å hete ‘[alias2]’ og være 14 år. I chat sendte han ved flere anledninger bilder av en naken mindreårig jente til N15 og ba henne om å sende ham bilder der hun var helt eller delvis naken. Han forledet henne ved dette til å fotografere seg selv naken, for så å sende ham bilder via mobiltelefon og/eller Instagram.
t)
Fredag 29. mai 2015 i [adresse] i [sted1] kontaktet han N35, f. 0.0.2003, via Instagram ved å utgi seg for å hete ‘[alias2]’ og være 14 år. I chat sendte han ved flere anledninger bilder av en naken mindreårig jente til N35 og ba henne om å sende ham bilder der hun var helt eller delvis naken. Han forledet henne ved dette til å fotografere seg selv naken, for så å sende ham bilder via mobiltelefon og/eller Instagram.
u)
I tiden fra 30. mai 2015 til 31. mai 2015 i [adresse] i [sted1] kontaktet han N36, f. 0.0.2004, via Instagram ved å utgi seg for å hete ‘[alias2]’ og være 14 år. I chat sendte han ved flere anledninger bilder av en naken mindreårig jente til N36 og ba henne om å sende ham bilder der hun var helt eller delvis naken. Han forledet henne ved dette til ved gjentatte anledninger å fotografere seg selv naken, for så å sende ham bilder og film via mobiltelefon og/eller Instagram
v)
I tiden fra 30. mai 2015 til 30. juni 2015 i [adresse] i [sted1] kontaktet han N44, f. 0.0.2005, via Instagram ved å utgi seg for å hete ‘[alias2]’ og være 14 år. I chat sendte han ved flere anledninger bilder av en naken mindreårig jente til N44 og ba henne om å sende ham bilder der hun var helt eller delvis naken. Han forledet henne ved dette til ved gjentatte anledninger å fotografere seg selv naken og føre fingre inn i skjeden, for så å sende ham bilder via mobiltelefon og/eller Instagram.
w)
I tiden fra 3. juni 2015 til 29. juli 2015 i [adresse] i [sted1] kontaktet han N04, f. 0.0.2002, via Instagram og KIK ved å utgi seg for å hete ‘[alias2]’ og være 14 år. I chat sendte han ved flere anledninger bilder av en naken mindreårig jente til N04 og ba henne om å sende ham bilder der hun var helt eller delvis naken. Han forledet henne med dette til ved gjentatte anledninger å fotografere og filme seg selv naken og føre gjenstander og fingre inn i skjeden, for så å sende ham bilder og film via mobiltelefon og/eller Instagram.
x)
I perioden fra søndag 7. juni 2015 til mandag 8. juni 2015 i [adresse] i [sted1] kontaktet han N37, f. 0.0.2005, via Instagram ved å utgi seg for å hete ‘[alias2]’ og være 14 år. I chat sendte han ved flere anledninger bilder av en naken mindreårig jente til N37 og ba henne om å sende ham bilder der hun var helt eller delvis naken. Han forledet henne ved dette til å fotografere seg selv naken for så å sende ham bilder via Instagram.
y)
I tiden fra 10. juni 2015 til 29 juli 2015 i [adresse] i [sted1] kontaktet han N18, f. 0.0.2002, via KIK ved å utgi seg for å hete ‘[alias2]’ og være 14 år. I chat sendte han bilder av en naken mindreårig jente til N18 og ba henne om å sende ham bilder der hun var helt eller delvis naken. Han forledet henne ved dette til ved gjentatte anledninger å fotografere og filme seg selv naken og føre gjenstander eller fingre inn i skjeden, for så å sende ham bilder og film via KIK.
z)
I tiden fra 11. juni 2015 til 23. juli 2015 i [adresse] i [sted1] kontaktet han N05, f. 0.0.2003, via Instagram ved å utgi seg for å hete ‘[alias2]’ og være 14 år. I chat sendte han bilde av en naken mindreårig jente til N05 og ba henne om å sende ham bilder der hun var helt eller delvis naken. Han forledet henne ved dette til gjentatte anledninger å fotografere og filme seg selv naken og føre gjenstander inn i skjeden, for så å sende ham bilder og film via mobiltelefon og/eller Instagram.
aa)
I tidenfra 13. juni 2015 til 27. juli 2015 i [adresse] i [sted1] kontaktet han N38, f. 0.0.2004, via Instagram ved å utgi seg for å hete ‘[alias2]’ og være 14 år. I chat sendte han ved flere anledninger bilder av en naken mindreårig jente til N38 og ba henne om å sende ham bilder der hun var helt eller delvis naken. Han forledet henne ved dette til ved gjentatte anledninger å fotografere seg selv naken, for så å sende ham bilder via Instagram.
ab)
I tiden fra 14. juni 2015 til 3. august 2015 i [adresse] i [sted1] kontaktet han N09, f. 0.0.2004, via Instagram, Oovooo og KIK ved å utgi seg for å hete ‘[alias2]’ og være 14 år. I chat sendte han ved flere anledninger bilder av en naken mindreårig jente til N09 og ba henne om å sende ham bilder der hun var helt eller delvis naken. Han forledet henne med dette til ved gjentatte anledninger å fotografere og filme seg selv naken og føre fingre inn i skjeden og/eller i tilsvarende situasjoner sammen med N08, f. 0.0.2004, for så å sende ham bilder og film via mobiltelefon og/eller Instagram.
ac)
I tiden fra 19. juni 2015 til 21. juli 2015 i [adresse] i [sted1] kontaktet han N22, f. 0.0.2004, via Instagram ved å utgi seg for å hete ‘[alias2]’ og være 14 år. I chat sendte han ved flere anledninger bilder av en naken mindreårig jente til N22 og ba henne om å sende ham bilder der hun var helt eller delvis naken. Han forledet henne ved dette til ved gjentatte anledninger å fotografere seg selv helt eller delvis naken, for så å sende ham bilder via Instagram.
ad)
I tiden fra 19. juni 2015 til 1. august 2015 i [adresse] i [sted1] kontaktet han N11, f. 0.0.2003, via Instagram ved å utgi seg for å hete ‘[alias2]’ og være 14 år. I chat sendte han ved flere anledninger bilder av en naken mindreårig jente til N11 og ba henne om å sende ham bilder der hun var helt eller delvis naken. Han forledet henne ved dette til ved gjentatte anledninger å fotografere og filme seg selv naken, kysse N10, f. 0.0.2004, og føre gjenstander inn i skjeden, for så å sende ham bilder og film via Instagram
ae)
I tiden fra 19. juni 2015 til 14. juli 2015 i [adresse] i [sted1] kontaktet han N10, f. 0.0.2004, via Instagram ved å utgi seg for å hete ‘[alias2]’ og være 14 år. I chat sendte han ved flere anledninger bilder av en naken mindreårig jente til N10 og ba henne om å sende ham bilder der hun var helt eller delvis naken. Han forledet henne ved dette til ved gjentatte anledninger å fotografere og filme seg selv naken og føre gjenstander inn i skjeden, kysse bryster og underliv til N11, f.11. juni 2003, for så å sende ham bilder og film via mobiltelefon og/eller Instagram.
af)
I tiden fra 19. juni 2015 til 5. juli 2015 i [adresse] i [sted1] kontaktet han N08, f. 0.0.2004, via Instagram og KIK ved å utgi seg for å hete ‘[alias2]’ og være 14 år. I chat sendte han ved flere anledninger bilder av en naken mindreårig jente til N08 og ba henne om å sende ham bilder der hun var helt eller delvis naken. Han forledet henne ved dette til ved gjentatte anledninger å fotografere og filme seg selv naken og føre gjenstander inn i skjeden, ha seksuell omgang med N09, f. 0.0.2004, for så å sende ham bilder og film via mobiltelefon og/eller Instagram.
ag)
I tiden fra 21. juni 2015 til 28. juli 2015 i [adresse] i [sted1] kontaktet han N43, f. 0.0.2006, via Instagram ved å utgi seg for å hete ‘[alias2]’ og være 14 år. I chat sendte han ved flere anledninger bilder av en naken mindreårig jente til N43 og ba henne om å sende ham bilder der hun var helt eller delvis naken. Han forledet henne med dette til ved gjentatte anledninger å fotografere seg selv naken, for så å sende ham bilder via mobiltelefon og/eller Instagram.
ah)
I tiden fra 22. juni 2015 til 15. juli 2015 i [adresse] i [sted1] kontaktet han N17, f. 0.0.2003, via Instagram og KIK ved å utgi seg for å hete ‘[alias2]’ og være 14 år. I chat sendte han ved flere anledninger bilder av en naken mindreårig jente til N17 og ba henne om å sende ham bilder der hun var helt eller delvis naken. Han forledet henne ved dette til ved gjentatte anledninger å fotografere selv naken, for så å sende ham bilder via mobiltelefon og/eller Instagram.
ai)
I tiden fra 4. juni 2015 til 4. august 2015 i [adresse] i [sted1] kontaktet han N16 født 0.0.2004, ved å utgi seg for å hete ‘[alias2] ‘ og være 14 år. I chat sendte han bilder av en naken mindreårig jente til N16 og ba henne om å sende ham bilder der hun var helt eller delvis naken. Han forledet henne ved dette til ved gjentatte anledninger å fotografere selv helt eller delvis naken for så å sende ham bilder via mobiltelefon, KIK og/eller Instagram
aj)
I tiden fra 25. juni 2015 2015 til 18. juli 2015 i [adresse] i [sted1] kontaktet han N21, f. 0.0.2003, via Instagram og Snapchat ved å utgi seg for å hete ‘[alias2]’ og være 14 år. I chat sendte han ved flere anledninger bilder av en naken mindreårig jente til N21 og ba henne om å sende ham bilder der hun var helt eller delvis naken. Han forledet henne ved dette til ved gjentatte anledninger å fotografere seg selv naken, for så å sende ham bilder via mobiltelefon og/eller Instagram.
VII
Straffeloven (1902) § 200 annet ledd annet punktum jf tredje ledd, jf. strl (1902) § 49
for under særdeles skjerpende omstendigheter å ha forsøkt å forlede barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd som nevnt i § 201. Handlingen ansees som utført under særdeles skjerpende omstendigheter idet det særlig er lagt vekt på hvor lang tid forholdet har pågått, om handlingen er misbruk av avhengighetsforhold eller nært tillitsforhold eller om handlingen er begått på en særlig smertefull eller krenkende måte
Grunnlag:
I tiden fra16. juli 2015 til 21. juli 2015 kontaktet han N23 født 0.0.2004, via KIK ved å utgi seg for å hete ‘[alias2] ‘ og være 14 år. I chat sendte han bilder av en naken mindreårig jente til N23 og ba henne om å sende ham bilder der hun var helt eller delvis naken. Han forsøkte ved dette å forlede henne til å fotografere seg selv naken, for så å sende ham bilder og film. Han lykkes ikke idet N23 ikke sendte ham slike bilder.
VIII
Straffeloven (1902) § 204 a første ledd bokstav a
for å ha produsert og vært i besittelse av eller overlatt til en annen fremstilling som seksualiserer barn eller viser seksuelle overgrep mot barn
Grunnlag:
a)
I perioden fra 20. mai 2013 til 15. desember 2014 i [adresse] i [sted1] skaffet han seg ved en rekke anledninger 824 bilder fra N25, f. 0.0.1997, der hun var naken og/eller som viste henne seksualisert fremstilt. Ved flere anledninger betalte han henne med kontanter som han sendte i posten eller overleverte personlig, samt at han sendte eller leverte tobakksvarer personlig til henne. N25 sendte ham bilder som han lagret på sin mobiltelefon eller datamaskin. I samme periode sendte han ved flere anledning bilder til N25 som viste en eller flere voksne personer som hadde seksuell omgang med barn.
b)
I perioden fra 18. oktober 2014 til 3. desember 2014 i [adresse] i [sted1] tok han ved minst 9 forskjellige anledninger flere bilder av N24, f. 0.0.2007, der hun var helt eller delvis naken, og lagret bildene.*)
c)
I tiden fra 26. desember 2014 til 15. juli 2015 i [adresse] i [sted1] skaffet han seg ved flere anledninger 466 bilder, der N26, f. 0.0.2002, var helt eller delvis naken eller mens hun utførte seksuelle handlinger med seg selv, lagret dem, samt at han sendte tilsvarende bilder av andre ukjente mindreårige jenter til N26. Han videreformidlet også deler av de bilder som han skaffet seg, til N03
d)
I tiden fra 4. januar 2015 til 29. mai 2015 i [adresse] i [sted1] skaffet han seg ved flere anledninger 100 bilder der N27, f. 0.0.2002, var helt eller delvis naken, lagret dem, samt at han sendte tilsvarende bilder og film av andre ukjente mindreårige jenter til N27.
e)
I tiden fra 6. januar 2015 til 27. juli 2015 i [adresse] i [sted1] skaffet han seg ved flere anledninger 398 bilder og 30 filmer (med spilletid tilsammen 6 minutter og 58 sekunder), der N20, f. 0.0.2003, var helt eller delvis naken eller mens hun utførte seksuelle handlinger med seg selv, lagret dem, samt at han sendte tilsvarende bilder og film av andre ukjente mindreårige jenter til N20. Flere av bildene han mottok la han ut på en russisk nettside med overgrepsmateriale.
f)
I tiden fra 9. januar 2015 til 12. juni 2015 i [adresse] i [sted1] skaffet han seg ved flere anledninger 289 bilder, der N12, f. 0.0.2003, var helt eller delvis naken, lagret dem, samt at han sendte tilsvarende bilder av andre ukjente mindreårige jenter til N12. Han opprettet også en felles brukerkonto på Instagram ([alias5]) der de utvekslet tilsvarende bilder.
g)
I perioden fra 11. januar 2015 til 3. august 2015 i [adresse] i [sted1] skaffet han seg ved flere anledninger tilsammen 1579 bilder og 44 filmer av N13, f. 0.0.2002, der hun var helt eller delvis naken eller mens hun utførte seksuelle handlinger med seg selv, og lagret dem senere, samt at han sendte tilsvarende bilder av andre ukjente mindreårige nakne jenter til N13. Ved flere anledninger betalte han henne med ladekoder til mobiltelefon og avtalte at han skulle sende kontanter pr brev som godtgjørelse for bilder og film. Ved flere anledninger sendte han bilder og film som*) han hadde mottatt videre til N03
h)
I tiden fra 11. januar 2015 til 1. august 2015 i [adresse] i [sted1] skaffet han seg ved flere anledninger til sammen 1547 bilder og 16*) filmer av N19, f. 0.0.2001, der hun var helt eller delvis naken eller mens hun utførte seksuelle handlinger med seg selv og lagret dem, samt at han sendte tilsvarende bilder og film av andre ukjente mindreårige jenter til N19. Ved flere anledninger betalte han henne med ladekoder til mobiltelefon som godtgjørelse for bildene.
i)
I tiden fra 12. januar 2015 til 10. juni 2015 i [adresse] i [sted1] skaffet han seg ved flere anledninger 272 bilder, der N28, f. 0.0.2003, var helt eller delvis naken eller mens hun utførte seksuelle handlinger med seg selv, lagret dem, samt at han sendte tilsvarende bilder av andre ukjente mindreårige jenter til N28
j)
I tiden fra 21. januar 2015 til 10. juni 2015 i [adresse] i [sted1] skaffet han seg ved flere anledninger 173 bilder, der N29, f. 0.0.2004 var helt eller delvis naken, lagret dem, samt at han sendte tilsvarende bilder av andre ukjente mindreårige jenter til N29.
k)
I tiden fra 23. januar 2015 til 2. august 2015 i [adresse] i [sted1] skaffet han seg ved flere anledninger til sammen 294 bilder*), der N14, f. 0.0.2003, var helt eller delvis naken, lagret dem, samt at han sendte tilsvarende bilder av andre ukjente mindreårige jenter til N14.
l)
I tiden fra 24. januar 2015 til 18. juli 2015 i [adresse] i [sted1] skaffet han seg ved flere anledninger tilsammen 22 bilder der N30, f. 0.0.2003, var helt eller delvis naken, lagret dem, samt at han sendte tilsvarende bilder av andre ukjente mindreårige jenter til N30.
m)
I tiden fra 23. februar 2015 til 25. mai 2015 i [adresse] i [sted1] skaffet han seg ved flere anledninger 34 bilder, der N31 f. 0.0.2004, var helt eller delvis naken mens hun utførte seksuelle handlinger med seg selv, lagret dem, samt at han sendte tilsvarende bilder av andre ukjente mindreårige jenter til N31.
n)
I tiden fra 28. februar 2015 til 7. juli 2015 i [adresse] i [sted1] skaffet han seg ved flere anledninger 124 bilder, der N32, f. 0.0.2006, var helt eller delvis naken eller mens hun utførte seksuelle handlinger med seg selv, lagret dem, samt at han sendte tilsvarende bilder av andre ukjente mindreårige jenter til N32.
o)
I tiden fra 18. mars 2015 til 3. august 2015 i [adresse] i [sted1] skaffet han seg ved flere anledninger 248 bilder og 95 filmer med en samlet spilletid på 42 minutter, der N06, f. 0.0.2003, var helt eller delvis naken eller mens hun utførte seksuelle handlinger med seg selv og/eller med N07, f. 0.0.2003, lagret dem, samt at han sendte tilsvarende bilder og film av andre ukjente mindreårige jenter til N06.
p)
I tiden fra 18. mars 2015 til 3. juni 2015 i [adresse] i [sted1] skaffet han seg ved flere anledninger 46 bilder, der N33, f. 0.0.2004 var helt eller delvis naken eller mens hun utførte seksuelle handlinger med seg selv, lagret dem, samt at han sendte tilsvarende bilder og film av andre ukjente mindreårige jenter til N33.
q)
I tiden fra 18. mars 2015 til 3. august 2015 i [adresse] i [sted1] skaffet han seg ved flere anledninger 174 bilder og 89 filmer med samlet spilletid på 40 minutter, der N07, f. 0.0.2003, var helt eller delvis naken eller mens hun utførte seksuelle handlinger med seg selv og/eller med N06*) N06 f. 0.0.2003, lagret dem, samt at han sendte tilsvarende bilder og film av andre ukjente mindreårige jenter til N07.
r)
I tiden fra 7. mai 2015 til 22*). juli 2015 i [adresse] i [sted1] skaffet han seg ved flere anledninger 49*) bilder, der N34, f. 0.0.2000, var helt eller delvis naken eller mens hun utførte seksuelle handlinger med seg selv, lagret dem, samt at han sendte tilsvarende bilder av andre ukjente mindreårige jenter til N34.
s)
28. mai 2015 i [adresse] i [sted1] skaffet han seg 53 bilder, der N15, f. 0.0.2002 var delvis naken, lagret dem, samt at han sendte tilsvarende bilder av andre ukjente mindreårige jenter til N15.
t)
29. mai 2015 i [adresse] i [sted1] skaffet han seg 10 bilder, der N35, f. 0.0.2003, var helt eller delvis naken, lagret dem, samt at han sendte tilsvarende bilder av andre ukjente mindreårige jenter til N35.
u)
I tiden fra 30. mai 2015 til 30. juni 2015 i [adresse] i [sted1] skaffet han seg ved flere anledninger 111 bilder der N44, f. 0.0.2005 var helt eller delvis naken eller mens hun utførte seksuelle handlinger med seg selv*), lagret dem, samt at han sendte tilsvarende bilder av andre ukjente mindreårige jenter til N44.
v)
30. og 31. mai 2015 i [adresse] i [sted1] skaffet han seg til sammen 31 bilder, der N36, f. 0.0.2004, var helt eller delvis naken eller mens hun utførte seksuelle handlinger med seg selv, lagret dem samt at han sendte tilsvarende bilder av andre ukjente mindreårige jenter til N36.
w)
I tiden fra slutten av mai 2015 til 4. juni 2015 i [adresse] i [sted1] skaffet han seg ved flere anledninger 123*) bilder og 19 filmer med samlet spilletid på 2 minutter av N02, f. 0.0.2002, der hun var helt eller delvis naken eller mens hun utførte seksuelle handlinger med seg selv, lagret dem, samt at han sendte bilder og film av andre ukjente mindreårige jenter til N02 der det var skildret seksuelle handlinger. Han delte også deler av materialet han skaffet seg fra N02 med N03 og/eller videreformidlet opplysninger om N02 til N03 slik at også N03 kunne kontakte henne for å skaffe seg tilsvarende bilder og film.
x)
I tiden fra 3. juni 2015 til 29. juli 2015 i [adresse] i [sted1] skaffet han seg ved flere anledninger tilsammen 203 bilder og 514 filmer (med samlet spilletid 2 timer og 1 minutt), der N04, f. 0.0.2002, var helt eller delvis naken eller mens hun utførte seksuelle handlinger med seg selv, lagret dem, samt at han sendte tilsvarende bilder og film av andre ukjente mindreårige jenter til N04 der det var skildret seksuelle handlinger. Han delte også film og/eller bilder med N03.
y)
I tiden fra 4. juni 2015 til 4. august 2015 i [adresse] i [sted1] skaffet han seg ved flere anledninger 937 bilder der N16, f. 0.0.2004, var helt eller delvis naken og lagret dem. Han sendte bilder av andre ukjente helt eller delvis nakne mindreårige jenter til N16. Flere av bildene han mottok fra N16 la han ut på en russisk nettside med overgrepsmateriale.
z)
I tiden 7. juni 2015 til 8. juni 2015 formentlig i [adresse] i [sted1] skaffet han seg ved flere anledninger tilsammen 21 bilder der N37, f. 0.0.2005, var helt eller delvis naken, lagret dem, samt at han sendte tilsvarende bilder av andre ukjente mindreårige jenter til N37.
aa)
I tiden fra 10. juni 2015 til 29. juli 2015 i [adresse] i [sted1] skaffet han seg ved flere anledninger 288 bilder og 34 filmer*) der N18, f. 0.0.2002, var helt eller delvis naken og/eller mens hun utførte seksuelle handlinger med seg selv og lagret dem. Han sendte bilder og film av andre ukjente helt eller delvis nakne mindreårige jenter til N18. Flere av bildene han mottok fra N18 la han ut på en russisk nettside med overgrepsmateriale.
ab)
I tiden fra 11. juni 2015 til 23. juli 2015i [adresse] i [sted1] skaffet han seg ved flere anledninger 988*) bilder og 8 filmer, der N05, f. 0.0.2003, var helt eller delvis naken eller mens hun utførte seksuelle handlinger med seg selv, lagret dem, samt at han sendte tilsvarende bilder og film av andre ukjente mindreårige jenter til N05.
ac)
I tiden fra 13. juni 2015 til 27. juli 2015 i [adresse] i [sted1] skaffet han seg ved flere anledninger 71 bilder der N38, f. 0.0.2004 var helt eller delvis naken, lagret dem, samt at han sendte tilsvarende bilder av andre ukjente mindreårige jenter til N38.
ad)
I tiden fra 19. juni 2015 til 21. juli 2015 i [adresse] i [sted1] skaffet han seg ved flere anledninger tilsammen 59 bilder der N22, f. 0.0.2004, var delvis naken, lagret dem, samt at han sendte tilsvarende bilder og film av andre ukjente mindreårige jenter til N22.
ae)
I tiden fra 19. juni 2015 til 14. juli 2015 i [adresse] i [sted1] skaffet han seg ved flere anledninger 137 bilder samt flere filmer der N10, f. 0.0.2004 var helt eller delvis naken eller mens hun utførte seksuelle handlinger med seg selv, og/eller utførte seksuelle handlinger med N11. f. 0.0.2003, lagret dem, samt at han sendte tilsvarende bilder og film av andre ukjente mindreårige jenter til N10.
af)
I tiden fra 19. juni 2015 til 1. august 2015 i [adresse] i [sted1] skaffet han seg ved flere anledninger 96 bilder og flere filmer, der N11, f. 0.0.2003, var helt eller delvis naken, eller mens hun utførte seksuelle handlinger med seg selv eller utførte seksuelle handlinger med N10, f. 0.0.2004, lagret dem, samt at han sendte tilsvarende bilder av andre ukjente mindreårige jenter til N11.
ag)
I tiden fra 21. juni 2015 til 28. juli 2015 i [adresse] i [sted1] skaffet han seg ved flere anledninger 66 *)bilder, der N43, f. 0.0.2006, var helt eller delvis naken, lagret dem, samt at han sendte tilsvarende bilder av andre ukjente mindreårige jenter til N43.
ah)
I tiden fra 14. juni 2015 til 3. august 2015 i [adresse] i [sted1] skaffet han seg ved flere anledninger tilsammen 304 bilder og 105 filmer (med samlet spilletid på 23 minutter), der N09, f. 0.0.2004, var helt eller delvis naken eller mens hun utførte seksuelle handlinger med seg selv eller N08, f. 0.0.null 2004*), lagret dem, samt at han sendte tilsvarende bilder og film av andre ukjente mindreårige jenter til N09.
ai)
I tiden fra 19. juni 2015 til 5. juli 2015 i [adresse] i [sted1] skaffet han seg ved flere anledninger 98 bilder*) der N08, f. 0.0.2004, var helt eller delvis naken eller mens hun utførte seksuelle handlinger med seg selv eller N09, f. 0.0.2004, lagret dem, samt at han sendte tilsvarende bilder av andre ukjente mindreårige jenter til N08.
aj)
I tiden fra 22. juni 2015 til 15. juli 2015 i [adresse] i [sted1] skaffet han seg ved flere anledninger 103 bilder der N17, f. 0.0.2003, var helt eller delvis naken, lagret dem, samt at han sendte tilsvarende bilder av andre ukjente mindreårige jenter til N17. Flere av bildene han mottok fra N17 la han mellom 4. og 22. juli 2015 ut på en russisk nettside med overgrepsmateriale.
ak)
I tiden fra 25. juni 2015 til 30. juli 2015 i [adresse] i [sted1] skaffet han seg ved flere anledninger 83 bilder, der N21 f. 0.0.2003, var helt eller delvis naken, lagret dem, samt at han sendte tilsvarende bilder av andre ukjente mindreårige jenter til N21.
al)
I tiden fra 16. juli 2015 til 21. juli 2015 i [adresse] i [sted1] sendte han til sammen 17 bilder av ukjente mindreårige jenter som var helt eller delvis nakne til N23, f. 0.0.2004.
am)
Tirsdag 4. august 2015 i [adresse] i [sted1] oppbevarte han tilsammen 9451 bilder og 426 filmer, med samlet spilletid på 3 timer og 50 minutter, som viser ukjente barn i seksualisert fremstilling eller som viser seksuelle overgrep mot barn. Bilder og film er lastet ned fra nettsteder eller fremskaffet direkte fra jenter som politiet ikke har identifisert i etterforskingen, og kommer i tillegg til de bilder som ellers er nevnt i post VIII, grunnlag a – post VIII, grunnlag al
IX
Straffeloven (1902) § 201 bokstav c
for i ord eller handling å ha utvist seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd overfor barn under 16 år
Grunnlag:
a)
I perioden fra 20. mai 2013 til 8. november 2013 i [adresse] i [sted1] sendte han ved flere anledning bilder til N25 som viste en eller flere voksne personer som hadde seksuell omgang med barn til N25, f. 0.0.1997, og/eller chattet med henne med et seksualisert innhold.
b)
I tiden fra 26. desember 2014 til 15. juli 2015 i [adresse] i [sted1] sendte han ved gjentatte anledninger bilder av helt eller delvis nakne mindreårige jenter til N26, f. 0.0.2002, og/eller chattet med henne med et seksualisert innhold.
c)
I tiden fra 4. januar 2015 til 29. mai 2015 i [adresse] i [sted1] sendte han ved gjentatte anledninger bilder av helt eller delvis nakne mindreårige jenter til N27, f. 0.0.2002, og/eller chattet med henne med et seksualisert innhold.
d)
I tiden fra 6. januar 2015 til 27. juli 2015 i [adresse] i [sted1] sendte han ved gjentatte anledninger bilder av helt eller delvis nakne mindreårige jenter til N20, f. 0.0.2003, og/eller chattet med henne med et seksualisert innhold.
e)
I tiden fra 9. januar 2015 til 12. juni 2015 i [adresse] i [sted1] sendte han ved gjentatte anledninger bilder av helt eller delvis nakne mindreårige jenter til N12, f. 0.0.2003, og/eller chattet med henne med et seksualisert innhold og/eller delte bilder med N12 på en felles brukerkonto på Instagram ([alias5]) som han hadde opprettet sammen med N12.
f)
I tiden fra slutten av mai 2015 til 4. juni 2015 i [adresse] i [sted1] sendte han ved gjentatte anledninger bilder av helt eller delvis nakne mindreårige jenter til N13, f. 0.0.2002, og/eller chattet med henne med et seksualisert innhold.
g)
I tiden fra 11. januar 2015 til 1. august 2015 i [adresse] i [sted1] sendte han ved gjentatte anledninger bilder av helt eller delvis nakne mindreårige jenter til N19, f. 0.0.2001, eller chattet med henne med et seksualisert innhold.
h)
I tiden fra 12. januar 2015 til 10. juni 2015 i [adresse] i [sted1] sendte han ved gjentatte anledninger bilder av helt eller delvis nakne mindreårige jenter til N28, f. 0.0.2003, og/eller chattet med henne med et seksualisert innhold.
i)
I tiden fra 21. januar 2015 til 10. juni 2015 i [adresse] i [sted1] sendte han ved gjentatte anledninger bilder av helt eller delvis nakne mindreårige jenter til N29, f. 0.0.2004, og/eller chattet med henne med et seksualisert innhold.
j)
I tiden fra 23. januar 2015 til 2. august 2015 i [adresse] i [sted1], sendte han ved gjentatte anledninger bilder av helt eller delvis nakne mindreårige jenter til N14, f. 0.0.2003, og/eller chattet med henne med et seksualisert innhold.
k)
I tiden fra 24. januar 2015 til 18. juli 2015 i [adresse] i [sted1] sendte han ved gjentatte anledninger bilder av helt eller delvis nakne mindreårige jenter til N30, f. 0.0.2003, og/eller chattet med henne med et seksualisert innhold.
l)
I tiden fra 23. februar 2015 til 25. mai 2015 i [adresse] i [sted1] sendte han ved gjentatte anledninger bilder av helt eller delvis nakne mindreårige jenter til N31 f. 0.0.2004, og/eller chattet med henne med et seksualisert innhold.
m)
I tiden fra 28. februar 2015 til 7. juli 2015 i [adresse] i [sted1] sendte han ved gjentatte anledninger bilder av helt eller delvis nakne mindreårige jenter til N32, f. 0.0.2006, og/eller chattet med henne med et seksualisert innhold.
n)
I tiden fra 18. mars 2015 til 3. august 2015 i [adresse] i [sted1] sendte han ved gjentatte anledninger bilder av helt eller delvis nakne mindreårige jenter til N06, f. 0.0.2003, og/eller chattet med henne med et seksualisert innhold.
o)
I tiden fra 18. mars 2015 til 3. juni 2015 i [adresse] i [sted1] sendte han ved gjentatte anledninger bilder av helt eller delvis nakne mindreårige jenter til N33, f. 0.0.2004, og/eller chattet med henne med et seksualisert innhold.
p)
I tiden fra 18. mars 2015 til 3. august 2015 i [adresse] i [sted1] sendte han ved gjentatte anledninger bilder av helt eller delvis nakne mindreårige jenter til N07, f. 0.0.2003, og/eller chattet med henne med et seksualisert innhold.
q)
I tiden fra slutten av mai 2015 til 4. juni 2015 i [adresse] i [sted1] sendte han ved gjentatte anledninger bilder av helt eller delvis nakne mindreårige jenter til N02, f. 0.0.2002, og/eller chattet med henne med et seksualisert innhold.
r)
I tiden fra 7. mai 2015 til 22.*) juli 2015 i [adresse] i [sted1] sendte han ved gjentatte anledninger bilder av helt eller delvis nakne mindreårige jenter til N34, f. 0.0.2000, og/eller chattet med henne med et seksualisert innhold.
s)
28. mai 2015 i [adresse] i [sted1] sendte han ved gjentatte anledninger bilder av helt eller delvis nakne mindreårige jenter til N15, f. 0.0.2002, og/eller chattet med henne med et seksualisert innhold.
t)
29. mai 2015 i [adresse] i [sted1] sendte han ved gjentatte anledninger bilder av helt eller delvis nakne mindreårige jenter til N35, f. 0.0.2003, og/eller chattet med henne med et seksualisert innhold.
u)
I tiden fra 30. mai 2015 til 30. juni 2015 i [adresse] i [sted1] sendte han ved gjentatte anledninger bilder av helt eller delvis nakne mindreårige jenter til N44, f. 0.0.2005, og/eller chattet med henne med et seksualisert innhold.
v)
30. og 31. mai 2015 i [adresse] i [sted1] sendte han ved gjentatte anledninger bilder av helt eller delvis nakne mindreårige jenter til N36, f. 0.0.2004, og/eller chattet med henne med et seksualisert innhold.
w)
I tiden fra 3. juni 2015 til 29. juli 2015 i [adresse] i [sted1] sendte han ved gjentatte anledninger bilder av helt eller delvis nakne mindreårige jenter til N04, f. 0.0.2002, og/eller chattet med henne med et seksualisert innhold.
x)
I tiden fra 4. juni 2015 til 4. august 2015 i [adresse] i [sted1] sendte han ved gjentatte anledninger bilder av helt eller delvis nakne mindreårige jenter til N16, f. 0.0.2004, og/eller chattet med henne med et seksualisert innhold.
y)
I tiden 7. juni 2015 til 8. juni 2015 formentlig i [adresse] i [sted1] sendte han ved gjentatte anledninger bilder av helt eller delvis nakne mindreårige jenter til N37, f. 0.0.2005, og/eller chattet med henne med et seksualisert innhold.
z)
I tiden fra 10. juni 2015 til 29. juli 2015 i [adresse] i [sted1] sendte han ved gjentatte anledninger bilder av helt eller delvis nakne mindreårige jenter til N18, f. 0.0.2002, og/eller chattet med henne med et seksualisert innhold.
aa)
I tiden fra 11. juni 2015 til 23. juli 2015 i [adresse] i [sted1], sendte han ved gjentatte anledninger bilder av helt eller delvis nakne mindreårige jenter til N05, f. 0.0.2003, og/eller chattet med henne med et seksualisert innhold.
ab)
I tiden fra 13. juni 2015 til 27. juli 2015 i [adresse] i [sted1] sendte han ved gjentatte anledninger bilder av helt eller delvis nakne mindreårige jenter til N38, f. 0.0.2004, og/eller chattet med henne med et seksualisert innhold.
ac)
I tiden fra 14. juni 2015 til 3. august 2015 i [adresse] i [sted1] sendte han ved gjentatte anledninger bilder av helt eller delvis nakne mindreårige jenter til N09, f. 0.0.2004, og/eller chattet med henne med et seksualisert innhold.
ad)
I tiden fra 19. juni 2015 til 21. juli 2015 i [adresse] i [sted1] sendte han ved gjentatte anledninger bilder av helt eller delvis nakne mindreårige jenter til N22, f. 0.0.2004, og/eller chattet med henne med et seksualisert innhold.
ae)
I tiden fra 19. juni 2015 til 14. juli 2015 i [adresse] i [sted1] sendte han ved gjentatte anledninger bilder av helt eller delvis nakne mindreårige jenter til N10, f. 0.0.2004, og/eller chattet med henne med et seksualisert innhold.
af)
I tiden fra 19. juni 2015 til 1. august 2015 i [adresse] i [sted1] sendte han ved gjentatte anledninger bilder av helt eller delvis nakne mindreårige jenter til N11, f. 0.0.2003, og/eller chattet med henne med et seksualisert innhold.
ag)
I tiden fra 19. juni 2015 til 5. juli 2015 i [adresse] i [sted1] sendte han ved gjentatte anledninger bilder av helt eller delvis nakne mindreårige jenter til N08, f. 0.0.2004, og/eller chattet med henne med et seksualisert innhold.
ah)
I tiden fra 21. juni 2015 til 28. juli 2015 i [adresse] i [sted1] sendte han ved gjentatte anledninger bilder av helt eller delvis nakne mindreårige jenter til N43, f. 0.0.2006, og/eller chattet med henne med et seksualisert innhold.
ai)
I tiden fra 22. juni 2015 til 15. juli 2015 i [adresse] i sendte han ved gjentatte anledninger bilder av helt eller delvis nakne mindreårige jenter til N17, f. 0.0.2003, og/eller chattet med henne med et seksualisert innhold.
aj)
I tiden fra 25. juni 2015 til 30. juli 2015 i [adresse] i [sted1] sendte han ved gjentatte anledninger bilder av helt eller delvis nakne mindreårige jenter til N21 f. 0.0.2003, og/eller chattet med henne med et seksualisert innhold.
ak)
I tiden fra 16. juli 2015 til 21. juli 2015i [adresse] i [sted1] sendte han ved gjentatte anledninger bilder av helt eller delvis nakne mindreårige jenter til N23, f. 0.0.2004, og/eller chattet med henne med et seksualisert innhold.
Straffeloven (1902) § 61, § 62 første ledd og § 54 nr. 3 kommer til anvendelse.
Påstand om forvaring med tidsramme 12 år forbeholdes nedlagt.
Påstand om inndragning av mobiltelefoner, datautstyr og rettigheter til samt innhold på e-postkontoer, kontoer og profiler på sosiale medier forbeholdes inndratt, jf. straffeloven (1902) § 35.
*) = Rettelser gjort av møtende aktor, jf. straffeprosessloven § 254 tredje ledd:
Møtende aktor har foretatt rettelser i tiltalebeslutningen, jf. straffeprosessloven § 254 tredje ledd. Rettelsene er inntatt ovenfor i kursiv, og angitt med stjerne. Han har også foretatt en subsumsjonsendring i tiltalen post I a ved at straffeloven (1902) § 192 tredje ledd bokstav a, jf. første ledd bokstav c, jf. andre ledd bokstav a trer i stedet for § 192 annet ledd bokstav a, jf. første ledd bokstav c. Tiltalte meddelte at han samtykket til subsumsjonsendringen. Retten samtykket således til subsumsjonsendringen, jf. straffeprosessloven § 254 andre ledd.
Hovedforhandling i saken ble avholdt i tiden 18.10. til torsdag 17.11. 2016, i rettssal 1, Tinghuset, Elverum.
Tiltalte møtte, og ga forklaring. Han erkjente seg straffskyldig etter tiltalebeslutningen, både før og etter endringene foretatt i hovedforhandlingen av møtende aktor.
Under bevisførselen ble det avhørt 11 vitner, og for øvrig foretatt slik dokumentasjon som rettsboken viser.
Aktor har under hovedforhandlingen nedlagt slik påstand:
1.
A, født 0.0.1972, dømmes for overtredelse av straffeloven (1902) § 192 tredje ledd, bokstav a, jf. første ledd bokstav c, jf. andre ledd bokstav a, straffeloven (1902) § 192 første ledd bokstav c, jf. andre ledd bokstav a, straffeloven (1902) § 195 første ledd første straffalternativ, straffeloven (1902) § 222 andre straffalternativ, jf. straffeloven (1902) § 232 tredje punktum, straffeloven (1902) § 200 andre ledd første punktum, jf. tredje ledd, straffeloven (1902) § 200 andre ledd andre punktum, jf. tredje ledd, straffeloven (1902) § 204a og straffeloven (1902) § 201 første ledd bokstav c, alt sammenholdt med straffeloven (1902) § 62 første ledd og § 61 første ledd, som felles straff med den betingede del av Sør-Østerdal tingretts dom av 30. august 2012, jf. straffeloven (1902) § 54 andre ledd, til en straff av forvaring i 14 år med minstetid på 9 år, jf. straffeloven (1902) § 39c, jf. straffeloven (2005) § 40.
2.
I tidsrammen og i minstetiden fragår 472 dager for utholdt varetektsfengsel
3.
Han dømmes til å tåle inndragning, jf. straffeloven (1902) § 35 av:

Samsung Galaxy S III (GT-i9300), beslag 2015/2088,1

Minnekort fra Samsung Galaxy S III (GT-i9300), beslag 2015/2088,1

Samsung Galaxy S III (GT-i9300), Beslag 2015/2088,2

Minnekort fra Samsung Galaxy S III (GT-i9300), beslag 2015/2088,2

Toshiba Sattelite C650-15P, beslag 2015/2090,1

Samsung Galaxy S IV (GT-i9505), beslag 2015/2090,2

HTC Sensation XL (PI39200), beslag 2015/2090,5

Samsung Galaxy Trend Plus (GTS7580), beslag 2015/2091,2
Han dømmes videre til å tåle inndragning av rettigheter til og innhold på, jf. straffeloven (1902) § 37d:

[epost1] – Benyttet i tilknytning til Facebook konto [alias2] samt skype

[epost2] – Benyttet i tilknytning [alias2] på Kik

[epost3] – Benyttet i tilknytning til [alias4] på Kik

[alias2] – Instagram

[alias2] – Kik

[alias4] – Kik

[0000] ([alias2]) – Facebook / Facebook Messenger

[alias2] – Skype

[alias2] – Snapchat
Fornærmede nedla ved sin bistandsadvokat slik
påstand:
Rettsforliket vedrørende erstatningsbeløpene – slik det er fremlagt for retten – inntas i dommen som partenes felles påstand.
Tiltalte nedla ved sin forsvarer slik
påstand:
1.
Tiltalte frifinnes for tiltalen post Ia, IIIa og IIIc.
2.
Tiltalte behandles for øvrig på mildeste måte.
Både bistandsadvokaten og forsvareren meddelte at de – for så vidt gjelder de sivilrettslige krav – nedla felles påstand overensstemmende med deres rettslig bindende avtale.
Tiltalte A er født den 0.0.1972, og har adresse [adresse], [0000] [sted2]. Han var, inntil han ble pågrepet av politiet, daglig leder. Han har oppgitt sin inntekt til brutto 300 000 kroner i 2015, samt at han fikk dobbel barnetrygd. Han er p.t. uten inntekt. Han er uformuende, og har oppgitt sin gjeld til om lag 1 000 000 kroner. Han er ugift, og er far til ett barn, som han ikke lenger har omsorgen for. Han er tidligere domfelt for seksuallovbrudd.
Skyldspørsmålet
1. Bevisvurderingen
1.1. Beviskravet
Ved bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet har retten lagt til grunn at det for domfellelse kreves at det fra påtalemyndighetens side er ført fullt bevis for de faktiske forhold, både i objektiv og i subjektiv henseende, og at enhver rimelig tvil skal løses til fordel for den enkelte tiltalte, jf. f.eks. Rt-1978-882 og Rt-1978-884, jf. også Høyesteretts ankeutvalgs (daværende Kjæremålsutvalget) kjennelse av 7. mai 1992 med løpenummer 959/1992 [HR-1992-959-S]. Bevisbedømmelsen skal foretas på grunnlag av en vurdering av flere momenter som hver for seg kan ha ulik bevisstyrke. Det kreves således ikke at hvert enkelt moment skal være bevist utover enhver rimelig tvil, så lenge det etter en samlet vurdering av momentene ikke er rimelig tvil om konklusjonen, jf. f.eks. Rt-2005-1353. Beviskravet skal håndheves strengt, jf. f.eks. Rt-1998-1945.
1.2. Tiltaltes erkjennelse
Tiltalte har i retten erkjent å ha forholdt seg slik som beskrevet i den endrede tiltalen for alle tiltaleposters vedkommende. Han har også erkjent seg straffskyldig. Han har forklart at han husker alle de fornærmede, men han at han ikke husker alle detaljer når det gjelder hva som fant sted i kommunikasjonen med hver av dem. Det er således – på enkeltpunkter – noe avvik mellom de fornærmedes forklaringer og innholdet i chatteloggene, og det tiltalte har forklart.
Omfanget av bevisførselen har vært tilpasset hva tiltalte har forklart at han husker av hva han har foretatt seg overfor den enkelte fornærmede, jf. prinsippet i straffeprosessloven § 292 første ledd. I de tilfeller hvor tiltaltes forklaring dekker alle forhold av betydning for vurderingen av skyld- eller straffespørsmålet, har det vært tilstrekkelig å dokumentere sammendragene av de tilrettelagte avhør, utskriftene av chatteloggene og bilde- og videobevis, samt vitnebevis og andre dokumentbevis.
I de fleste tilfeller har det imidlertid vært nødvendig å spille av de tilrettelagte avhørene helt eller delvis. Avhørene er avspilt i den utstrekning aktor, forsvarer eller retten har funnet det nødvendig for få saken fullstendig opplyst.
Aktor, forsvarer og bistandsadvokat har fått uttale seg om gjennomføringen av bevisførselen, og ikke hatt innvendinger. I de tilfeller hvor tiltales forklaring i retten samsvarer med de opplysninger de fornærmede har gitt og det som fremkommer av dokumentene, er bevisvurderingen nedenfor gjort relativt kortfattet. I de tilfeller hvor tiltalte ikke husker detaljer, eller først har husket hendelsesforløpet bedre etter at chattelogger og bildemateriale er dokumentert i detalj i retten, eller hvor det på relevante punkter er avvik mellom bevisene og tiltaltes forklaring, er bevisvurderingen grundigere redegjort for.
1.3. Innledende oversikt over tiltaltes handlemåte
Bevisvurderingen og bevisresultatet for den enkelte tiltalepost fremkommer nedenfor. Idet flere forhold av betydning for den samlede vurdering – så vel for skyldspørsmålet som for straffespørsmålet – går igjen i flere tiltaleposter, finner retten det hensiktsmessig å gjennomgå noen av disse innledningsvis og i en mer overordnet sammenheng. Det gjelder f.eks. tiltaltes forberedelser, hans valg av brukerprofil på nettet, identitet og kommunikasjonsplattformer på internett, den typiske fremgangsmåte og fremdriften i kontakten med de fornærmede, hans kunnskap om de fornærmedes alder og situasjon, hans måte å forholde seg til de fornærmedes reaksjoner på, handlemåtens intensitet og omfang, motivet for handlingene, samt bruken av det bilde- og videomateriale tiltalte fikk tilgang til og opphørsmåten for hans aktiviteter overfor de fornærmede.
1.3.1. Tiltaltes valg av brukernavn og identitet, samt digitale plattformer på internett
Tiltalte har forklart at han på et tidspunkt senhøsten 2014 besluttet å gjenoppta et handlingsmønster – av noenlunde samme art og med noenlunde samme formål – som de forhold som han ble domfelt for i Sør-Østerdal tingretts dom av 30. august 2012 (sak 12-115467MED-SOST), nemlig å skaffe seg nakenbilder av bryster og kjønnsorgan til prepubertale jenter, og å få de fornærmede til å foreta seg aktiviteter av seksuell karakter og fotografere og filme dette og sende det til ham. Det er på det rene at tiltalte var i gang med dette senest den 14.12.14, mens han fortsatt befant seg i prøvetiden fastsatt i tingrettens dom. For så vidt gjelder fornærmede N25 startet kontakter 16.04.13 med sms. Den ubetingede delen av straffen var da sonet.
Tiltalte har forklart at han bestemte seg for å gi seg ut for å være en jente på nettet denne gangen. Da han ble domfelt i 2012, hadde han utgitt seg for å være en gutt på 14 år med profilnavnet «[alias6]». Han har i retten forklart at han trodde at det ville bli lettere å skaffe seg nakenbilder av prepubertale jenter når han fremsto som en jente. Han har opplyst at det faktisk også viste seg å være lettere å få tak i nakenbilder av prepubertale jenter når han forega at han var en litt eldre jente enn målgruppen.
Tiltalte startet med en profil på Instagram som han kalte «[alias3]». Han fremsto på denne profilen som en jente (og benyttet da samme profilbilde som nedenfor omtalte [alias2]). Tallet 13 skulle indikere alderen til den jenta han valgte å fremstå som. Han har forklart at hensikten var å komme i kontakt med prepubertale jenter for å få tak i nakenbilder av «pupper og vagina». Han brukte denne profilen bl.a. i sin kontakt med de fornærmede N26, N20, N27 og N12.
Tiltalte har forklart at han både sendte og fikk tilsendt bilder av nakne bryster og kjønnsorganer til prepubertale jenter ved bruk av denne profilen. Det førte til at denne profilen ble nedstengt fra tjenesteleverandøren Instagrams side. Slik han forstod det, skyldtes nedstengningen innholdet i kommunikasjonen, bl.a. nakenbildenes karakter. På bakgrunn av nedstengningen, fikk tiltalte som regel de fornærmede over fra Instagram til kommunikasjonsplattformen Kik, etter en kort innledende kommunikasjon på Instagram. På Kik kunne han uten begrensninger sende og motta bilder av bryster og kjønnsorganer, samt bilder av innføring av fingre og eller gjenstander i skjeden til prepubertale jenter. Dette var – etter det han har forklart – det han var «sugen på» å skaffe seg.
Etter at «[alias3]» profilen ifølge tiltalte var nedstengt, opprettet tiltalte en ny identitet på flere kommunikasjonsplattformer. Det mest anvendte brukernavn og den mest brukte identiteten er [alias2] ([alias2]/Kik og/eller [alias2]/Instagram) på Facebook, Instagram og/eller på Kik. Det er også eksempler på at denne identiteten eller tilsvarende er benyttet på snapchat ([alias2]). Første bevislige publisering på [alias2] profilen er 14.01.15 og siste publisering er 03.08.15, dagen før tiltalte ble pågrepet av politiet. Han brukte samme profilbilde på de ulike elektroniske plattformene. Tiltalte opplyste som regel at [alias2] var 14 år gammel, og bodde utenfor Oslo. En god illustrasjon på hvordan tiltalte presenterte seg som [alias2], utover det som profilnavnet indikerer, er hans svar til fornærmede N21, jf. bevisutdraget side 1851, chattelinje 3, hvor han opplyser følgende: «[alias2] 14 år fra Oslo». Ved nærmere pågang fra de fornærmede etter opplysninger om geografisk lokasjon, opplyste han til enkelte at [alias2] bodde på Grünerløkka (som regel feilskrevet av tiltalte ved at han bruker betegnelsen Grynerløkka).
Dialogen med fornærmede N21 er også illustrerende for tiltaltes behov for å unngå alle former for direkte bildeoverføring mellom den angivelige [alias2] og de fornærmede. Han opplyser at hun ([alias2]) er hos pappa, se chattelinje 9, og at hun derfor ikke kan bruke Skype slik som fornærmede foreslår. Ser man bevisene under ett, er dette en vanlig omgåelse fra tiltaltes side. Han kan f.eks. ikke delta i «skyping», bruke «facetime», benytte webkamera i applikasjoner, ei heller sende selfies direkte fra mobilkamera, men må nødvendigvis sende bilder fra det bildegalleriet han hadde rigget seg til med for formålet. Siden tiltalte er en mann født i 1972, og foregir å være en mindreårig pike på 14 år, vil enhver lyd- eller bildeoverføring med de fornærmede i sann tid ødelegge hans opplegg for å skaffe seg nakenbilder av dem. Flere av de fornærmede etterspør bruk av kommunikasjonsformer som ville ha medført at de kunne ha sett og hørt [alias2] snakke i sann tid, og tiltalte svarer da enten at det er tekniske problemer, manglende funksjoner på mobilen, skader eller fravær av PC av ulike årsaker. Det vises i den forbindelse f.eks. til hva han opplyste til fornærmede N18 da hun registrerte at han ikke sendte bilder av [alias2] fra kameraet på mobiltelefonen, men bare fra galleri. Hun tok opp dette, og [alias2] forklarte at kameraet på mobilen var ødelagt. N18 har forklart at [alias2] holdt fingeren bak på mobilen for å få henne til å tro at kameraet var ødelagt. Enkelte av de fornærmede spurte om de kunne møte [alias2], og tiltalte måtte da finne unnskyldninger for å unngå dette. Det gjelder f.eks. N18, jf. bevisutdraget side 2296 chattelinje 1175 og N34, jf. side 1722 chattelinje 29.
Tiltalte styrer selv kommunikasjonen over til applikasjonen Kik der han opplever at han er trygg på at han kan sende grove nakenbilder uoppdaget, og holder kommunikasjonen unna dataenheter, applikasjoner og programmer som er egnet til å avsløre hans sanne identitet. Idet hans ofre er svært unge og uerfarne, lykkes han stort sett i sitt forehavende på dette punkt.
Undertiden opplyste han på forespørsel, eller av eget tiltak, at [alias2] var «litt lesbisk» eller «lesbisk» som ledd i å forklare hvorfor hun ([alias2]) ønsket seg så mange nakenbilder av andre jenter. Flere av de fornærmede reagerte på [alias2]s behov for så mange bilder, og særlig bilder av «tissen» deres. [alias2] ble nettkjæreste med flere av jentene, og tiltalte har forklart at det var lettere når hun opplyste at hun «likte jenter».
I enkelte tilfeller opplyste tiltalte i rollen som [alias2] at [alias2]s far het [alias4]. Han opprettet to kontoer på [alias4], en på Instagram og en på Kik. Også på denne profilen benyttet han et bilde av en annen person enn seg selv, jf. bevisutdraget side 2422, chattelinje 1549, og sendte bilde av det som angivelig skulle være denne profilbrukerens penis, jf. samme side, chattelinje 1551. Han brukte [alias4] profilen bl.a. dersom noen av de fornærmede ikke etterkom [alias2] sine anmodninger om nakenbilder. Det er f.eks. dokumentert slik kommunikasjon mellom [alias4] profilen og de fornærmede N19 (96 meldinger), jf. bevisutdraget side 682 følgende og N18 (66 meldinger), jf. bevisutdraget side 2243 flg. Tiltalte opplyste stort sett at [alias4] var 30 år gammel, noe som også fremgikk av profilbetegnelsen. [alias4] opplyste da til enkelte av de fornærmede at han hadde sett bilder av dem fra [alias2] og fortsatte å presse dem til å sende bilder, som hans angivelige datter [alias2] hadde mislyktes med.
Tiltalte har også operert med «[alias7]» f.eks. på Skype, og «[alias9]» på Skype og Kik overfor en av de fornærmede, f, eks. N25, se hjelpedokumentet side 7.
For øvrig er brukernavnet «[alias9]» benyttet opp mot en russisk nettside hvor tiltalte lastet ned og opp nakenbilder av prepubertale jenter.
1.3.2. Forberedelse til innsamling av bilder av prepubertale jenter
Etter å ha vært «[alias3]», valgte tiltalte, som ovenfor nevnt, å gi seg ut for å være «[alias2]», som var 14. Han valgte å lage en egen mappe/et eget galleri med en samling av bilder som skulle forestille å være av [alias2]. Det vesentligste av dette bildematerialet fant han på den russiske nettsiden [nettside], som bl.a. inneholder overgrepsbilder av barn. Han skaffet seg imidlertid også noen bilder av andre prepubertale jenter som kunne ligne på jenta på «[alias2] bildene» til dette formål. Idet ikke alle bildene var av samme jente, reagerte enkelte av mottakerne på forskjeller mellom bildene. På grunn av deres unge alder og uerfarenhet klarte tiltalte likevel å komme i besittelse av en rekke nakenbilder av dem.
Tiltalte valgte bilder av en jente på nevnte nettside som kunne se ut som en fjortenåring. Denne piken er ikke identifisert av politiet, og man vet ikke annet om henne enn at noen har lastet opp bilder og videoer av henne på den russiske nettsiden, og at tiltalte har lastet ned slike bilder/videoer av henne. Tiltalte benyttet hennes bilder som profilbilde på alle de sosiale medier/plattformer som han benyttet under foregivende av å være [alias2]. Han benyttet for øvrig noen av de samme bildene på profilen «[alias3]». Han har forklart at han samlet både bilder og videoer av henne i en egen mappe/et eget galleri. Det var både «vanlige» bilder og nakenbilder, bilder med klær f.eks, i topp og singlet, delvis med klær, f.eks. BH og truse, og delvis naken, f.eks. med nakne bryster, hvor hun beføler og/eller kysser brystene sine, med nakne kjønnsorganer, også hvor kjønnsleppene brettes ut og/eller kjønnsorganet og området rundt smøres inn med krem, og hvor fingre og/eller gjenstander føres inn i kjønnsorganet, f.eks. skaftet på en tannbørste.
Tiltalte samlet også bilder av N04 for bruke til å skaffe seg flere bilder, idet hun etter hans oppfatning lignet litt på de bildene han hadde samlet om [alias2].
1.3.3. Etablering av kontakt mellom tiltalte og de fornærmede, og utvelgelse av de fornærmede
I det alt vesentlige er det tiltalte, under foregivende av å være [alias2] , 14 år, som har tatt kontakt med de fornærmede i saken. Det er imidlertid noen få eksempler på at de fornærmede kan ha, eller har, kontaktet profilen til [alias2], før han kontaktet dem.
Tiltalte plukket ut de fornærmede ut fra profilbildene deres. Han har forklart at han la vekt på at de skulle være i alderen 9-13 år gamle, som var den aldersgruppen som han var seksuelt interessert i å ha nakenbilder av. Han «addet dem» på Instagram som venner. Etter hvert som han fikk flere «Instagram-venner», la han til nye jenter i prepubertal alder som var venner med de jentene han selv allerede var blitt venner med. Han har i retten forklart at han erfarte at det var lettere å få kontakt og å få bilder, dersom han henvendte seg til noen som var venner med hans venner. [alias2] ble da lettere og raskere akseptert av de fornærmede som hun kontaktet. [alias2] hadde i utgangspunktet mer tillit hos de han kontaktet. Instagram var den mest brukte oppstartsplattformen fra tiltaltes side, selv om han også kontaktet, eller forsøkte å kontakte, prepubertale jenter på andre plattformer, som f.eks. Kik, Snapchat, Skype og Facebook.
1.3.4. Videre dialog med de fornærmede etter kontaktetableringen
Så vel tiltalte som de fornærmede har forklart at de første meldingene/chattelinjene var av helt «dagligdags» og ordinær karakter. Det ble ofte kommunisert om alder, om hvor man kom fra i landet, hva man drev med, skolen man gikk på, hva man var interessert i og andre spørsmål som tiltalte antok at opptok jenter i alderen 9-13 år. Tiltalte fikk etter hvert en viss erfaring med den språklige sjargongen i denne aldersgruppen, og han brukte flere uttrykk som var typiske i kommunikasjonen i denne aldersgruppen – når han forega å være [alias2] på 14 år.
Tiltalte har forklart at en del av jentene i alderen 9-13 år ofte spurte hvordan det var på rommet til [alias2], f.eks. om hun hadde fint jenterom. Han fant det derfor hensiktsmessig å laste ned fra internett flere bilder av og fra ulike jenterom, som han la i en egen mappe og som ved behov raskt kunne sendes de fornærmede som informasjon om hvordan [alias2] hadde det på rommet sitt. Innholdet i denne mappen er godt illustrert i kommunikasjonen med fornærmede N34, jf. bevisutdraget side 1727 hvor tiltalte i rollen som [alias2] sender utvalgte «bilder fra rommet sitt».
Det kunne også bli diverse spørsmål om jenteklær av ulike slag og i ulike sammenhenger, og han samlet derfor også en del bilder av jenteklær som han oppfattet at var av interesse for prepubertale jenter. Disse brukte han bl.a. for å vise nye klær som [alias2] angivelig hadde fått seg.
Tiltalte, som fra nettsiden [nettside], hadde lastet ned ovenfor omtalte sett med bilder av [alias2], startet med å sende den fornærmede som han søkte å etablere kontakt med ulike bilder av den angivelige [alias2] med klær på, og fikk på forespørsel tilbake tilsvarende bilder med klær på. Både han og de fleste fornærmede har forklart at han etter en stund etterspurte bilder «i topp eller singlet». Tiltalte søkte å etablere en ordning med de fornærmede hvor [alias2] sendte en viss type bilder først, og deretter fikk tilsvarende bilder tilbake fra den fornærmede. En slags gjensidig utvekslingsordning. Tiltalte etablerte tillit og «vennskap» mellom den fornærmede og [alias2], og utvidet hele tiden omfanget av utvekslede bilder. Tiltalte ga de fornærmede mange komplimenter for deres utseende og kropp, f.eks. at de etter [alias2]s oppfatning var «søt», «pen», «fin», perfekt», «deilig», «vakker», «kjempedigg» og «sexy» eller lignende. Enkelte av de fornærmede uttrykte tvil om hvor perfekte de var, men [alias2] ga dem alle fine komplimenter. Tiltalte ga flere av de fornærmede bekreftelser som de ønsket på egen kropp og utseende, og tilrettela for tillit som grunnlag for bildeutveksling.
Tiltalte har forklart at [alias2] for mer enn halvparten av de fornærmedes vedkommende, også ble «nettkjæreste» med dem. Derfor brukte han ofte ord som «søta mi», «søtnos», «snuppa» eller «snuppa mi», «JM» (jenta mi), «pus» og «prinsessa». Han har forklart at han erfarte at det var lettere å få nakenbilder fra jentene når de ble nettkjærester med [alias2]. Det ble – etter hva tiltalte har forklart – en mer fortrolig kommunikasjon mellom dem som kjærester, og mer bildeutveksling. Han fikk mer nakenbilder, noe som på grunn av kjæresteforholdet fremsto som mer «naturlig». Han erfarte at flere av de fornærmede oppfattet det som stas å være nettkjærester med en litt eldre jente, og at dette bidro til at det var lettere å bli nettkjærester, og derved få tak i nakenbilder av yngre mindreårige jenter. For fornærmede N22s vedkommende, etablerte tiltalte en situasjon hvor de ikke var nettkjærester, men en form for «søstre», og han betegnet henne som «søs».
For så vidt gjelder fornærmede N12 etablerte tiltalte, som [alias2], 14 år, en felles brukerprofil, kalt «[alias5]». Formålet var å få en mer effektiv utveksling av nakenbilder av henne. Det at de var nettkjærester, og hadde en felles brukerprofil gjorde bildeutvekslingen mye lettere. Denne kontoen benyttet tiltalte også til kommunikasjon med andre fornærmede med sikte på å skaffe seg nakenbilder av f.eks. kjønnsorganer til prepubertale jenter. I bevisutdraget side 2444 er det dokumentert kommunikasjon mellom tiltalte fra felles den felles brukerprofilen «[alias5]», og fornærmede N20, hvor tiltalte sier: «Ta å åpne fitta mere» i forbindelse med at han anmodet om å få bilde av hennes blottede kjønnsorgan.
1.3.5. Utviklingen i kravet om å få oversendt flere nakenbilder utover i kontaktperioden
Etter at [alias2] og den fornærmede hadde utvekslet en del bilder med klær, sendte tiltalte i rollen som [alias2] bilder av «seg selv» med nakne bryster, og senere med nakenbilder som viste kjønnsorganet. Tiltalte, i egenskap av å være [alias2], ga uttrykk for at han ønsket tilsvarende bilder tilbake. I tillegg til å sende de fornærmede nakenbilder av den angivelige [alias2]s bryster og kjønnsorgan for å illustrere hva tiltalte ville ha fra dem, anmodet han i flere tilfeller om å få tilsendt «puppebilder» og bilder av «musa» til de fornærmede i chattekommunikasjonen. For å vise hva han ønsket av «musa» sendte han et illustrasjonsbilde, se f.eks. bevisutdraget side 2457, og skriver «Ta slike bilder som jeg tar da hvis du får det til» (gjelder fornærmede N32). Tiltalte ba noen ganger om bilder «med stive brystvorter». Det gjelder f.eks. overfor fornærmede N19, jf. bevisutdraget side 626, og N18, jf. bevisutdraget side 2246 chattelinje 120. Han sendte også bilder og/eller videoer hvor den angivelige [alias2], eller en annen mindreårig jente, bretter ut kjønnsleppene sine, og fører fingre inn i skjeden (med eller uten bevegelse), eventuelt også fører gjenstander inn i skjeden (med eller uten bevegelse). Han meddelte at han ønsket tilsvarende bilder av den fornærmede tilbake. Illustrerende for bilder tiltalte sender for å motta bilder av at kjønnsleppene brettes ut, og at fingre føres inn i skjeden ses i bevisutdraget side 1777 chattelinje 49 og side 1778 chattelinje 68, samt chattelinje 52 i bevisutdraget side 1778, som alle er bilder han sendte fornærmede N26 for å få tilsvarende bilder tilbake.
I chattelogger som er dokumentert i retten, ba tiltalte noen av de fornærmede om f.eks. om å «kysse puppene» sine, at de «tok på tissen» sin med en eller flere fingre, at de skulle «fingre» seg, og han ba dem om å «ta fingrene inn i hullet», samt at de skulle «bevege fingrene» og så ta bilder eller film og sende til [alias2] . Han instruerte f.eks. fornærmede N02 til å ta bilde «når du åpner musa da», jf. linje 782 i bevisutdraget side 360. I chattelinje 36, bevisutdraget side 489, ber tiltalte fornærmede N13 om å «Smøre musa å da». N13 opplyser til tiltalte at det svir i kjønnsorganet hennes, noe han mener går over, jf. bevisutdraget side 545 chattelinje 618 og 625. Det vise til hjelpedokumentet side 6 bilde nr 4 i øverste linje. I noen tilfeller anmodet tiltalte om at de fornærmede skulle smøre seg inn med krem på brystene og/eller på, ved eller i kjønnsorganet og/eller i «rumpehullet». Tiltalte som «[alias9]» skriver til fornærmede N25: «kan du smøre Fitta med litt krem. Så den blir litt blank», jf. bevisutdraget side 576 chattelinje 469. I bevisutdraget side 2451 mottar han et bilde fra fornærmede N05 hvor hun etter tiltaltes instruks har lagt krem på/ved kjønnsorganet og spør om det er «så masse» han mener at bør påsmøres, hvoretter [alias2] da svarer «Jupp». Også hvor en av de fornærmede klaget over at det gjorde vondt å føre gjenstander inn i skjeden, ga tiltalte beskjed om at det kunne smøres med krem for å kunne imøtekomme hans anmodning om innføring av gjenstand.
Overfor for flere av de fornærmede sendte tiltalte også bilde av den angivelige [alias2] hvor hun fører en gjenstand inn i skjeden. Tiltalte benyttet oftest bilde av at skaftet på en tannbørste føres inn i skjeden og/eller video hvor tannbørsten og/eller andre gjenstander føres ut og inn (beveges) i skjeden. Han anmodet da om at den fornærmede foretok tilsvarende på seg selv, og filmet og/eller sendte stillbilde av det til [alias2]. Idet flere av de fornærmede åpenbart ikke var kjent med, eller hadde erfaring fra, innføring av gjenstander i skjeden, forklarte tiltalte dem hva han ønsket innført i skjeden og sendt bilde av. Han har i kommunikasjonen med de fornærmede nevnt gjenstander som tannbørste, kulepenn og stearinlys (av ham kalt talglys). Han har også nevnt dobørste, skrutrekker og kjøkkenredskaper f.eks. overfor fornærmede N05. En av de fornærmede fant ikke noe annet å imøtekomme anmodningen om innføring av gjenstand i skjeden på enn å bruke en avlang stein (fornærmede N32) som hun hadde hjemme.
Tiltalte har ved flere anledninger også gitt uttrykk for at han ønsker bilder hvor fornærmede har besøk av en venninne, f.eks. overfor fornærmede N09, jf. linje 40 i chattedialogen (datert 02.07.15 kl. 19.30.19). Han har også bedt om og fått bilder hvor f.eks. noen av de fornærmede fører fingre inn i en annen mindreårig jentes kjønnsorgan, samt at de kysser hverandre, kysser og/eller suger «puppene» til hverandre og at de «slikker mus», jf. f.eks. chattelogg 09.07.15 kl. 00.40.28 linje 93.
Hvor mange av de bildene han hadde i bildegalleriet han faktisk fikk sendt til den enkelte fornærmede var avhengig av når i utviklingsforløpet, og på hvilken måte den fornærmede motsatte seg å medvirke til det han ville, og om truslene han fremsatte førte frem eller ikke. Kravet om å få tilsendt stadig grovere bilder/videoer opphørte ikke før tiltalte ble blokkert/slettet eller fornærmede av andre grunner sluttet å svare.
1.3.6. Valg av virkemidler for å få de fornærmede til å etterkomme anmodningen om nakenbilder av bryster og/eller kjønnsorgan
a) Selve byttesituasjonen – gjensidig utveksling av bilder
Tiltaltes opplegg for å få tak i nakenbilder av prepubertale jenter har som utgangspunkt bygget på at han etablerte en «byttesituasjon», hvor han – under foregivende av å være en jente, [alias2] på 14 år – først sender ordinære bilder av [alias2]. Tiltalte skapte da en oppfatning hos de fornærmede om at [alias2] forventet å få tilsvarende bilder tilbake fra dem. Dette gikk som regel greit, da ingen av de fornærmede reagerte på de innledende bildenes karakter. Tiltalte fulgte deretter opp med å sende ulike typer nakenbilder/videoer av bryster, at bryster beføles eller kysses på, nærbilder av kjønnsorganer, bilder av kjønnsorganer som smøres inn med fuktighetskrem, hvor kjønnsleppene brettes ut, eller av at fingre og/eller gjenstander føres inn og ut av skjeden. Det har variert en del hvor langt utover i bildeserien tiltalte har kommet før de fornærmede har motsatt seg å medvirke. Ved oversendelse av bilder skriver tiltalte «din tur» eller «kom igjen». Illustrerende for fremgangsmåten er samhandlingen med de fornærmede N26, N10, N30 og N33, jf. drøftelsene nedenfor. Gjennom utvelgelsen av de bildene han sendte illustrerte tiltalte til de mindreårige jentene hva de skulle gjøre og hvordan de skulle gjøre det, og han supplerte med skriftlige instruksjoner i chattesamtalen. Mange av de fornærmede, hvor flere er mellom 10 og 13 år gamle opplevde at de «måtte» sende tilsvarende bilder tilbake til [alias2]. De kom derfor i en situasjon hvor de opplevde at de var «forpliktet» til å sende tilsvarende bilder til [alias2] som hun sender dem. Denne stilltiende forutsatte eller uttalte ordningen med gjensidig utveksling av bilder var grunnpilaren i fremgangsmåten til tiltalte for å få nakenbilder. Bare hvis denne metoden ikke førte frem, benyttet tiltalte befalinger, tilbud om belønning eller trusler og tvang.
Byttesituasjonen ble ytterligere forsterket da han fikk en del av dem til å bli «nettkjærester» med [alias2]. De opplevde det da som svært vanskelig å ikke respondere med samme type bilder som deres nettkjæreste hadde sendt dem. De var jo kjærester, og det hele var internt og fungerte mer som «en hemmelighet».
Mange av de fornærmede har forklart at [alias2] opptrådte meget bestemt, maste mye og presset dem, og dette forsterket opplevelsen av at de «måtte» etterkomme hennes krav om bilder av samme type som hun hadde sendt dem.
Disse effektene var tilsiktet fra tiltaltes side, og han har forklart at han erfarte at de virket.
b) Tilbud om ulike former for belønning
Etter en kortere periode med tillitsbygging mellom [alias2] og de fornærmede, med komplimenter for kropp og utseende og nettkjæresteforhold, var tiltalte i gang med gjensidig utveksling av samme type bilder. Først «ordinære» bilder, så nakenbilder. Han sendte «puppebilde» av [alias2], og forventet at han fikk «puppebilde» av fornærmede i retur. Han trappet dette suksessivt opp til å omfatte ytterligere nakenbilder og/eller film.
Idet de fornærmede med noen få unntak – gjennom hele kommunikasjonen – oppfattet at de chattet og utvekslet bildemateriale med en jente på 14 – som for de fleste – var eldre enn dem, opplevde flere av dem at det var litt «stas» å få komplimenter for kropp og utseende fra [alias2].
Tiltalte, i egenskap av [alias2], tilbød også forskjellige økonomiske goder f.eks. i form av ladekort og kontantkort, samt kontanter som vederlag for nakenbilder av «puppene» og «musa», jf. f.eks. bevisutdraget side 492-499, hvor tiltalte forhandler om økonomisk vederlag for nakenbilder med fornærmede N13 og deretter får nakenbilder av brystene og kjønnsorganene hennes. Han sendte flere av de fornærmede bilder av f.eks. ladekort eller skjermbilder av lading av kontantkort på nett. Han har også sendt bilder av pengesedler for å dokumentere hva de skal få som vederlag for bilder, og at han hadde penger. For en del av de som ble tilbudt pengers verdi eller penger, ble det fra tiltaltes side ikke levert det han lovet dem for å få bildemateriale. Dette har han forklart at han visste allerede da han avtalte at de skulle få vederlag for nakenbilder.
Han har også tilbudt å kjøpe klær som vederlag, f.eks. til fornærmede N17.
Tiltalte har også tilbudt sjokolade, snus og tobakk, og levert sjokolade, f.eks. til fornærmede N25.
c) Befalinger
Etter hvert som [alias2] krevde flere og mer intime nakenbilder, begynte enkelte av de fornærmede å vegre seg. Da ble [alias2] noe mer bestemt i kommunikasjonen. Mange av de fornærmede opplevde at hun var meget «bestemt» og «maste veldig». Flere av de fornærmede oppfattet at [alias2] hadde en truende tone, og tiltalte har erkjent at han hadde det. Dette underbygges også av chatteloggene. Han har forklart at det var nødvendig for å få de nakenbildene han etterspurte.
Flere av chatteloggene og de tilrettelagte avhørene viser at flere av de fornærmede var redde for at [alias2] skulle bli sur, for at de skulle skuffe henne, og de oppfattet situasjonen slik at de «måtte» gjøre det som [alias2] befalte, selv om de ikke «ville det». Tiltalte har i retten erkjent at han var klar over den overtakssituasjonen han var i, og at han utnyttet denne for å få de nakenbildene han ønsket.
Tiltalte har videre forklart at han maste veldig på mange av de fornærmede for å få bilder, så selv om han ikke truet med bestemte handlinger som f.eks. å komme å ta dem eller å legge ut bilder av dem på nettet, oppfattet han at de fornærmede opplevde å være presset til det de gjorde. Illustrerende er chatteloggen mellom [alias2] og fornærmede N20, jf. bevisutdraget side 1029 linje 77, hvor det fremkommer at det er [alias2] som «bestemmer» hva fornærmede skal gjøre, og det er [alias2] som bestemmer «når dette er slutt», jf. linje 80 og linje 88. Se også linje 116. Slik oppfattet også flere av de andre fornærmede situasjonen. Noen var redde, og noen opplevde det slik at de ikke hadde noe valg. Deres unge alder og manglende erfaring medførte at de ikke så noen annen utvei enn å etterkomme tiltaltes krav om stadig mer inngripende bildemateriale. Det er også et uttrykk for tiltaltes bestemmende rolle i egenskap av å være [alias2] at han fikk fornærmede N13 til å skrive «Hore», «Jeg er hore», og telefonnummer på brystet og å sende bilder av dette til tiltalte. Omtalen av noen av de fornærmede som «hora mi», henger også sammen med hans behov for å kunne dominere.
d) Trusler
Flere av de fornærmede motsatte seg å etterkomme tiltaltes krav om nakenbilder av bryster og kjønnsorganer og innføring av fingre og/eller gjenstander i kjønnsorganene. For enkelte av disse truet tiltalte med å komme «å ta dem», eller ordla seg på en måte som gjorde at de oppfattet det slik, dersom de ikke etterkom hans ønsker om flere bilder. For å sette økt makt bak denne typen trusler sjekket han opp navnet på steder i nærheten av fornærmedes bosted, og opplyste at han befant seg i nærheten. For så vidt gjelder fornærmede N16 forklarte hun i tilrettelagt avhør at tiltalte ga inntrykk av å være i [sted3], og siden det var i nærheten av hennes bosted, ble hun redd. Hun oppfattet at [alias2] skulle komme å «ta henne».
N14 har i tilrettelagt avhør forklart at hun oppfattet at [alias2] skulle komme å «ta henne», dersom hun ikke etterkom kravene om flere bilder. For denne fornærmedes vedkommende opplyste [alias2] at hun ville gjøre det kjent at fornærmede hadde «en dårlig familie» eller mente at hun hadde det, dersom kravet om bilder ikke ble etterkommet. Det beskrevne er illustrerende for tiltaltes modus og generelle handlemåte for å komme i besittelse av nakenbilder. Det vises til drøftelsen under tiltalebeslutningen post III c nedenfor.
Fornærmede N12 opplevde at dersom hun ikke sendte ham ytterligere bilder ble hun truet med at hun «skulle dø og sånt», jf. bevisutdraget side 1503 og 1516. Det vises for øvrig til drøftelsen under post III a nedenfor.
I de aller fleste tilfeller hvor de fornærmede ikke etterkom tiltaltes krav om nakenbilder av kjønnsorganer, med berøring av kjønnsorgan eller innføring av fingre og/eller gjenstander, valgte tiltalte å true dem med å legge ut på Instagram og/eller på internett generelt de bildene han allerede hadde kommet i besittelse av f.eks. N15, jf. utdraget side 1499 og N18 se bevisutdraget side 2321 chattelinje 1584. Som oftest var det bilder av fornærmede med lite klær, nakne bryster, helfigur mv., som det var aktuelt å true med å legge ut.
For noen av de fornærmede satte han makt bak denne trusselen ved å laste opp bilde på ovennevnte russiske nettside, og deretter ta screenshot/eller fotografi med en annen enhet, som viste at bildet lå ute på denne nettsiden. Det er f.eks. tilfellet for fornærmede N18, hvor han sendte screenshot som viste at han hadde lagt ut nakenbilder av henne, jf. bevisutdraget side 2322 chattelinje 1601 og 1614.
Mange av de fornærmede var på grunn av lav alder og umodenhet/uerfarenhet ute av stand til å unngå effekten av tiltaltes trusler om å legge ut allerede mottatte bilder, dersom han ikke fikk nye bilder. De oppfattet at den eneste måten å komme ut av det på, var å sende de bildene tiltalte etterspurte. De fleste gangene han truet med å legge ut bilder, fikk han således flere bilder etter at han fremsatte trusselen.
Undertiden truet tiltalte med å sende bildene til noen som befant seg i nærheten av fornærmede. Han truet f.eks. med å sende bilder av fornærmede N18 til «arbeidskamerater» som tiltalte hadde og som kom fra [sted4], jf. bevisutdraget side 2423 chattelinje 1572 og 1574.
Tiltalte har ved flere anledninger anmodet om at flere av de fornærmede må sende bilder av ansiktet og puppene og nakenbilder av hele kroppen med ansiktet, og/eller av kjønnsorganet med ansiktet, se f.eks. bevisutdraget side 174 linje 39 og side 180 linje 295 og side 182 linje 314, side 201 linje 650, side 202 linje 657, linje 667 hvor [alias2] ber fornærmede N18 sende bilder av «puppene å ansiktet» eller tilsvarende. I bevisutdraget side 359 linje 774 ber tiltalte fornærmede N02 sende bilde til ham av «musa å puppene å ansiktet». Fornærmede N13 bes i bevisutdraget side 508 linje 181 i chatteloggen om å ta bilder av «puppene å ansiktet». Tilvarende er situasjonen for fornærmede N25, som i bevisutdraget side 578 linje 557 bes sende [alias2] bilde av «pupp med ansiktet». Overfor fornærmede N09 ber tiltalte om å få bilde «så jeg ser begge puppene å ansiktet ditt», jf. bevisutdraget side 943, linje 31. Også overfor fornærmede N20 ba tiltalte gjentatte ganger om bilder av «pupper å ansiktet», jf. bevisutdraget side 1026 linje 42, jf. linje 60, 98, 100 lenger nede i samme chattelogg. Tilsvarende gjorde han overfor fornærmede N06, jf. bevisutdraget side 1173 linje 41 hvor han ber om «puppe å ansiktet bilder», jf. også linje 63, 183 nedenfor. Også for fornærmede N26, ba tiltalte om bilder av «ansiktet å puppene» jf. bevisutdraget side 1779 linje 83, 223 i chatteloggen. Samme handlemåte har tiltalte utvist overfor fornærmede N15, jf. drøftelsen under tiltalen post III d) nedenfor. Tiltalte har forklart at han fikk større makt bak pressmiddelet om å legge bilder av den fornærmede ut på nettet, hvis han allerede hadde bilder av nakne bryster eller kjønnsorgan med ansikt. Risikoen for å bli lagt ut på nett med ansikt og nakne kroppsdeler viste seg etter tiltaltes erfaring å være et meget effektivt pressmiddel mot de fornærmede.
Dersom truslene ikke førte frem, brukte tiltalte ved et par anledninger profilen [alias4], hvor han forega å være [alias2]s far, og truet videre fra denne profilen, som f.eks. overfor fornærmede N18, jf. bevisutdraget side 2421 til side 2423.
Han benyttet seg også av samarbeid med andre aktører som samlet på tilsvarende bilder for å true til seg bilder, f.eks. N03 alias «[alias1]». Han sendte profiler på fornærmede som han mente at N03 kunne få bilder av, og han byttet nakenbilder av prepubertale jenter med ham. Samarbeid om trusler for å fremtvinge at de fornærmede tok nakenbilder og sendte disse, er representativt illustrert ved samhandlingen mellom tiltalte som [alias2] og N03 som «[alias1]» overfor fornærmede N02. Det er også godt illustrert i kommunikasjonen mellom tiltalte og fornærmede N13 på Kik. I bevisutdraget side 534, chattelinje 492 uttaler N13: «Men si til [alias14] (visningsnavn for N03) OG [alias4] AT DE SKAL SLUTTE!!!!!!!!!». Det vises også til samhandlingen mellom tiltalte og N03 vedrørende fornærmede N21.
1.3.7. De fornærmedes reaksjons betydning for tiltaltes valg av handlemåte
Tiltalte har forklart at han var «helt besatt» av å få tak i nakenbilder av bryster og kjønnsorganer, og at han ikke brydde seg om de fornærmedes reaksjoner på hans krav om stadig flere og grovere bilder og/eller filmer. Flere av de fornærmede gråt på bilder han fikk sendt. Den tydeligste illustrasjonen på dette er fornærmede N02, jf. bevisutdraget side 352 flg. Her samhandlet tiltalte med N03 alias [alias1] og/eller «[alias10]», og var fortløpende kjent med fornærmedes situasjon, se bevisutdraget side 354 linje 704 og videre linje 721 og 726. Også når de fornærmede sa at det gjorde vondt å føre gjenstander inn i skjeden på tiltaltes kommando, ignorerte han det. Han sa enten at det kunne brukes krem, eller at smerten ville gå over. Han har i retten forklart at bilde og/eller film av innføring av gjenstand i vagina måtte han ha, og at når «kåtskapen» rådde brydde han seg ikke om annet.
Enkelte av jentene var så fortvilet at de ga uttrykk for at de ville ta livet sitt, eller at tiltalte ødela livet deres. Tiltalte har forklart at han husker det, men at han var så hissig på å skaffe seg nakenbilder at han ignorerte det. En illustrasjon på dette ser man i forhold til fornærmede N18, jf. bevisutdraget f.eks. side 2323 chattelogens linje 1638 og 1640, side 2324 linje 1660, og side 2420, linje 1490, side 2425 linje 1638 og 1640, side 2426 linje 1660, hvor pågangen etter bilder bare fortsetter fra tiltaltes side på tross av flere meddelelser om at hun vurderer å begå selvmord. Tilsvarende fortvilelse brakte tiltalte fornærmede N20 i, gjennom å true med å publisere nakenbilder på nett dersom hun ikke etterkom krav om flere nakenbilder av bryster og kjønnsorganer med innføring av fingre og/eller gjenstander i vagina, jf. bevisutdraget side 1030 chattelinje 92. Også fornærmede N04 ga uttrykk for at hun ville ta livet sitt på grunn av tiltaltes trusler om å publisere identifiserbare nakenbilder av henne på nettet, jf. bevisutdraget side 1080, hvor det på en skjermdump fremgår at hun vil ta selvmord på grunn av tiltaltes handlemåte i den fiktive rollen som [alias2].
Det er ingen eksempler på at tiltalte har dratt omsorg for noen av de fornærmede mens han hadde kontakt med dem. Heller ikke de han etablerte nettkjæresteforhold med hadde noen annen funksjon enn den nytteverdien de kunne ha som prepubertale nakenobjekter for ham. Som han selv har forklart, var han kun besatt av å få nakenbilder av dem, og han brydde seg ikke om dem utover et de kunne bidra med for å tilfredsstille hans seksuelle behov for tilgang til bildemateriale av prepubertale jenter.
1.3.8. Intensitet og omfang
Tiltalte har forklart at han kunne ha kontakt med opptil 10 mindreårige jenter samtidig på en dag. Han var særlig aktiv rundt skoleferier og i helgene. Han jobbet med å skaffe bilder mens han var på jobb, men intensiverte aktiviteten utover kvelden og natten. Han har forklart at dette med å skaffe bilder av bryster og kjønnsorganer til nakne prepubertale jenter opptok ham «hele tiden». Hans forklaring stemmer godt med de grafer som er dokumentert over hans nettaktivitet, og det store antall bilder han fikk de fornærmede til å sende ham, se nedenfor under drøftelsen for hver enkelt fornærmet. Han har forklart at det var som en «besettelse». Han opplevde at han var så «manisk» etter å få nakenbilder at han i perioder ikke tenkte på noe annet. Han har forklart at «det var en evig runddans hver eneste dag fra morgen til kveld». Etterforsker Ståle Guldbrandsen har i sin vitneforklaring og ved powerpointdokumentasjon vist grafiske og numeriske oversikter over surfeaktiviteter, chatteaktiviteter som støtter tiltaltes forklaring om intensiteten og omfanget av hans aktivitet for å komme i besittelse av nakenbilder av prepubertale jenter. «[alias2]» profilen på Instagram ble fulgt av 611 profiler, og tiltaltes profil fulgte 1 789 profiler.
Tiltalte har videre forklart at han aldri fikk nok bilder av nakne prepubertale jenter. Han har forklart at det var «et kick han fikk av å få stadig nye jenter til å kle av seg». Han tente seksuelt på at de etterkom hans beskjeder. Han ble helt opphengt, og «kåtskapen rådde». Han har forklart at «kåtskapen kunne ikke dekkes ved bildene han hadde, det var nødvendig å få stadig nye bilder».
Han var nettkjærester med flere jenter samtidig.
1.4. Tiltaltes motiv for handlingene:
Tiltalte har opplyst at han tenner seksuelt på å se prepubertale jenter nakne. Han har forklart at det er «det seksuelle» og «kåtskapen» som driver ham til å skaffe seg tilgang til å se nakne småjenter i virkeligheten og/eller på bilder og/eller film. Han har i retten forklart at: «det er kåtskapen som kjører huet, og det er seksuelt alt».
Tiltalte har opplyst at det særlig er jenter i alderen 9-13 år han foretrekker å se nakne. Han har også uttalt at han ønsker at de skal være 11-13 år «slik at de skal ha pupper».
Som det fremgår nedenfor, kledde han delvis av N24, 7 år og 5 måneder gammel på handlingstidspunktet, slik at han kunne se på rumpen og/eller kjønnsorganet hennes. Mens hun sov la han henne i ulike posisjoner og positurer, slik at han fikk tatt bilder av henne, og ved minst to anledninger onanerte han seg selv til sædavgang slik at han sprutet sæd i sengen, på klærne og delvis på kroppen hennes. Han fotograferte deretter fornærmede og at han hadde hatt sædavgang på lakenet eller på fornærmede eller hennes klær.
Tiltalte har forklart at det ikke er tilstrekkelig til å dekke hans behov for nakenbilder kun å laste ned allerede eksisterende nakenbilder av bryster og kjønnsorganer til prepubertale jenter og forholde seg til disse. Han har lastet ned flere slike bilder fra nettet, og er godt kjent med hvor de kan nedlastes fra. Han har forklart at han får seksuell tilfredsstillelse av at jentene etter beskjed fra ham kler av seg og etterkommer hans instruksjoner om å ta bilder og/eller video av «puppene» og «musa», kysse egne eller andre småjenters bryster, slikke andre småjenters kjønnsorgan, smøre seg inn på brystene, på/ved eller i kjønnsorgan og/eller analåpning, å brette ut kjønnsleppene, føre fingre inn i skjeden og/eller å føre ulike gjenstander inn i skjeden, enten sin egen skjede eller andre prepubertale jenters skjede.
Tiltalte har i retten forklart at han «tenner sterkt seksuelt» på at de fornærmede etterkommer hans anmodning om å brette ut kjønnsleppene sine, og sende ham bilder og/eller video av at de gjør det.
Tiltalte har videre forklart at han tenner seksuelt på at han utøver makt over jentene, og får dem til å etterkomme hans befalinger. At det er han som bestemmer. Han har forklart at særlig overfor de fornærmede N20, N13 og N18 ga det ham seksuell tenning at han bestemte over dem, og drev dem til å etterkomme sine krav. Illustrerende for hans maktbruk er videoen N02 sender ham hvor hun gråter.
Det avgjørende for om han krever at de fornærmede skal foreta seg noe med kjønnsorganet sitt, er hvor kåt han er på handlingstidspunktet. Han har forklart at han som regel har vært «mest seksuelt opphisset» når han har krevd innføring av fingre og/eller gjenstander i skjeden og filming av dette.
Når [alias2] i flere chattelogger opplyser at hun er veldig «kåt» eller «kjempekåt», så er det tiltalte som er kåt. Det er hans egen seksuelle opphisselse han beskriver i chatteloggen. Overfor fornærmede N18 opplyser han at han blir «mega kåt», jf. bevisutdraget side 2269 chattelinje 681 (og chattelinje 1216 side 2298), og «kåt på den deilige musa di å de store deilige puppene dine», jf. bevisutdraget side 2280 chattelinje 869.
Han bruker betegnelsen «kåta mi» overfor fornærmede N09, jf. bevisutdraget side 950 chattelinje 153, og sender et nakenbilde av fornærmede N17 hvor det er skrevet med tusj «Kåta mi», jf. bevisutdraget side 944 linje 42.
Tiltalte har videre forklart at han blir seksuelt opphisset av tanken på at en prepubertal jente blir sett på naken av en voksen mann. Det er årsaken til at han i chatteloggen spør fornærmede N34 om faren hennes har sett henne naken. Tanken på dette gjorde ham «kåt».
Tiltalte har bedt flere av jentene om å ta bilder rett etter at de har dusjet. Han har forklart det med at han blir opphisset av det.
Tiltalte har videre forklart at han blir sterkt seksuelt opphisset av å se på at prepubertale jenter har sex med andre prepubertale jenter. Dette er bakgrunnen for at han for noen av de fornærmede har instruert dem om å kysse hverandres bryster og/eller kjønnsorgan og/eller å føre fingre inn i hverandres skjede. Og dette er årsaken til at han spør om de har en venninne som kan komme på besøk.
Det er en del av hans seksuelle behov å skaffe seg bilder og/eller film av dette, og å lagre materialet. Han har forklart at «når han er mest kåt, er det bare å få tak i nakenbilder som gjelder for ham».
1.5. Hva brukte han bildene/videoene til?
a) Lagring
På tross av at tiltalte overfor flere av de fornærmede lovet å ikke lagre eller å slette bildene, f.eks. dersom han fikk flere bilder, lagret han absolutt alle bilder han fikk fra de fornærmede. Straks minnet i de mobiltelefonene han benyttet var fullt, overførte han bildene/videoene til sin datamaskin og lagret dem der.
Enkelte applikasjoner gir en tilbakemelding til senderen om at mottakeren f.eks. tar screenshot av bildet som mottas. Tiltalte løste dette problemet ved å ta bilde eller film av skjermen på visningsenheten ved hjelp av en annen telefon. Derfor kunne avsenderen fortsatt tro at bildet ikke var sikret og lagret hos [alias2]. Han kunne da benytte det bildet han hadde sikret seg til å true til seg nye bilder med, og han kunne lagre det for senere bruk. Ett eksempel på dette er handlemåten overfor N05. Han har forklart at han gjorde det på denne måten for ikke å risikere at fornærmede ville slutte å sende ham bilder dersom hun trodde han lagret materialet.
Tiltalte har forklart at han lovet flere av de fornærmede at han skal slette eller unnlate å lagre bilder mv., men har aldri hatt til hensikt å holde løftene. Det er f.eks. tilfelle for de fornærmede N36, N14 og N02. Å gi slike løfter var ifølge tiltalte helt nødvendig for å få dem til å fortsette å sende ham ulovlige bilder/videoer. Tiltalte har forklart at han lagret alle bildene han fikk fra de fornærmede, og at det var «kåtskapen» som gjorde at han lagret dem.
b) Lagret bildemateriale av ikke identifiserte prepubertale jenter
Tiltalte har kommunisert med, fått nakenbilder fra og lagret en rekke nakenbilder av prepubertale jenter, som det ikke har latt seg gjøre å identifisere. Det er for flere av disse jentene dokumentert samme fremgangsmåte som for de fornærmede i vår sak. Det er dokumentert 30 Instagram kontoer hvor det er funnet ulovlige bilder. Det er til sammen 1 356 nakenbilder fra samtlige Instagramkontoer. Det er også bildemateriale og videoer fremskaffet på plattformen Kik etter samme mønster som for de fornærmede i vår sak. Det er bilder av nakne bryster og blottede kjønnsorganer til prepubertale jenter.
I tillegg er det en rekke bilder fra surfing på nettet. Det er på tiltaltes lagringsmedier funnet 185 bilder som er kjente filer fra politiets database over overgrepsbilder mot barn.
Antall ulovlige bilder som er funnet på tiltaltes lagringsmedier er 9 451, hvorav 5546 unike. Antall ulovlige videoer er 426.
Bildene han hadde lagret var ikke kryptert, eller på annen måte sikret ved passord eller lignende.
c) Spredning og distribusjon
Det er særlig i tre situasjoner at tiltalte har bevirket til å overføre nakenbilder til andre personer, nemlig når han gikk tom for «[alias2] » bilder fra galleriet, når han trengte å dokumentere at trusselen om å legge bilder av de fornærmede ut på nettet var reell, og når han byttet bilder og profiler med N03 med det siktemål å få tak i flere bilder. Samhandlingen med N03 er best illustrert for så vidt gjelder handlemåten overfor N02 hvor de bildene N03 fikk fra N02 var sendt til tiltalte som [alias2] nærmest umiddelbart, jf. powerpoint II, utferdiget av etterforsker Ståle Gulbrandsen side 19, og redegjort for i Gulbrandsens forklaring.
d) Mangel på [alias2] bilder
For flere av de fornærmedes vedkommende, krevde tiltalte flere hundre bilder. Han har forklart at han derfor «gikk tom» for bilder av den angivelige [alias2], så det hendte at han for å opprettholde bildeutvekslingen så seg nødt til å sende bilder av de fornærmede i vår sak til noen av de andre fornærmede. Det gjelder f.eks. bilde av N17 sendt til N09. Han har videre forklart at han har sendt nakenbilde av N04 til bl.a. N09. Han har også sendt bilder til andre av de fornærmede, f.eks. av N13, N18 og N20.
e) Behovet for å true med å publisere allerede mottatte bilder for å få nye bilder
For de fornærmede som ikke etterkom hans ønsker om stadig mer nakenbilder, fant tiltalte det som ovenfor nevnt nødvendig å true med å publisere på Instagram eller på nettet de bildene han allerede hadde fått tak i av vedkommende. For å gi trusselen en sterkere effekt, la han enkelte bilder ut f.eks. på ovennevnte russiske nettside og tok deretter screenshots av dette slik at den som skulle trues fikk se dokumentasjon på at trusselen hans var reell. I chattelogg med fornærmede N17 den 15.07.15 kl. 13.52.35 fremkommer det et eksempel på denne type bruk av bilder av en av de fornærmede. Tilsvarende i bevisutdraget side 944 chattelinje 42. Også overfor f.eks. N18 fremgår det av bevisutdraget side 211 linje 871-876 i chatteloggen at tiltalte dokumenterer med screenshot at han har lagt ut bilder av fornærmede på nettet. Se også bevisutdraget side 1860 linje 226-227 hvor tiltalte viser screenshot av N21, som dokumentasjon på at hans trussel er reell.
f) Behovet for å bytte til seg bilder og å samarbeide om å få prepubertale jenter til å sende flere bilder
Tiltalte og N03 ble en gang i 2015 oppmerksomme på hverandre på nettet, og oppdaget at de begge var en annen enn den identiteten de oppga, henholdsvis [alias1] (hvor tallet 95 ga inntrykk av at [alias1] var født i 1995) og [alias2] 14. De valgte å samarbeide om å fremskaffe nakenbilder av prepubertale jenter. For tiltaltes del skjedde det dels ved at han sendte profilen til enkelte av de fornærmede for at N03 skulle kunne fortsette jakten på bilder overfor dem, og dels ved at tiltalte sendte nakenbilder til N03 av noen av de fornærmede for å få bilder av andre prepubertale jenter i bytte. For enkelte av de fornærmede samhandlet tiltalte mer direkte med å få jentene til å sende nakenbilder, og da ble det sendt bilder mellom ham og N03 etter hvert som deres felles anstrengelse resulterte i flere nakenbilder. Et illustrerende eksempel på dette er samhandlingen deres overfor fornærmede N02, jf. drøftelsen under tiltalen post I a) nedenfor. Tilsvarende eksempel på samarbeid mellom tiltalte og N03 for å skaffe bilder illustreres under tiltalen post VI b) nedenfor som gjelder fornærmede N26.
1.5.6. Samlet oversikt over distribusjon av nakenbilder tiltalte har skaffet seg under foregivende av å være [alias2] 14
Tiltalte har på en eller flere av de måter som er nevnt ovenfor distribuert nakenbilder av følgende fornærmede: N33, N16, N28, N18, N19, N26, N13, N17, N20, N02, N21, N06 og N07. Det vises til bevisutdraget side 1919 og forklaring fra spesialetterforsker Ståle Gulbrandsen.
I tillegg har han distribuert de nakenbildene han har fått av den for politiet ukjente jenta som tiltalte har foregitt at er [alias2].
1.7 Opphør av kontakten mellom de fornærmede og tiltalte med identiteten [alias2], [alias4], [alias9], eller [alias3].
Det er ingen eksempler på at tiltalte av eget tiltak har sluttet å kreve bilder som følge av at han ønsket å avstå av egen fri vilje, hvis det fortsatt var mulig å presse fornærmede til å sende flere nakenbilder. Det hendte at han ga opp fordi enkelte fornærmede ikke ønsket å etterkomme hans anmodninger, og truet med å varsle foreldrene eller politiet eller opplyste at de hadde gjort det.
Hans kontakt med de fornærmede opphørte i all hovedsak ved at han ble slettet eller blokkert som følge av tiltak fra de fornærmedes side, og til slutt som følge av at han ble pågrepet av politiet.
1.8 Kunnskap om de fornærmedes faktiske alder.
For alle de fornærmede har tiltalte i retten forklart at han på det i tiltalen angitte handlingstidspunkt var kjent med deres faktiske alder. Kunnskap om dette har han i det alt vesentlige fått ved at han har kommunisert med dem om deres alder, eller ved at det har fremgått av informasjon i deres brukerprofil eller gjennom annen informasjon de har gitt i kommunikasjonen med ham. Som illustrasjon på kommunikasjon om alder vises til bevisutdraget side 2243 chattelinje 12 hvor tiltalte spør fornærmede N18 om hun er 01 som [alias2], underforstått født i 2001.
2. Noen felles lovanvendelsesspørsmål:
2.1. Straffeloven (1902) eller straffeloven (2005)
De straffbare forhold som tiltalen omfatter er avsluttet før ikrafttreden av straffeloven (2005), og skal pådømmes etter straffeloven (1902), med mindre straffeloven § 3 tilsier noe annet, jf. straffeloven (2005) § 3 første ledd. Lovvalgsspørsmålet skal avgjøres etter en vurdering av det konkrete tilfelle. Retten kan ikke se at det for noen av de straffebud som er brakt til anvendelse foreligger noen uttrykt lovgivervilje knyttet til straffeloven (2005) at det straffbare forhold skal bedømmes mildere enn etter straffeloven (1902). Retten har vurdert det enkelte straffebud og domfeltes situasjon for den enkelte tiltalepost, og kan ikke se at anvendelse av straffeloven (2005) gir noe gunstigere resultat for domfelte. Det er for øvrig enighet mellom påtalemyndigheten og forsvarer om at ny straffelov ikke ville kunne gi noe mildere resultat for tiltalte. Henvisningene i dommen er således til straffeloven av 1902, med mindre annet er angitt.
2.2. Konkurrensspørsmål
Tiltaltes samlede aktivitet for å komme i besittelse av seksualiserte bilder og film av prepubertale jenter har medført at han i gjennomføringen har krenket flere straffebud. De alvorligste handlingene omfatter å få noen til å ha seksuell omgang med seg selv og medvirkning til å ha seksuell omgang med barn under 14 år.
For å komme i posisjon til å skaffe seg seksualiserte bilder og film, har tiltalte bl.a. benyttet både benyttet forledelse ved bruk av falsk identitet og trusler. Handlemåten rammes således både av straffeloven § 222 og straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd.
I og med at tiltalte har skaffet seg, lagret og sendt nakenbilder av prepubertale jenter samt for å få andre jenter til å sende ham tilsvarende nakenbilder, samt instruert jentene til å foreta seg handlinger, fotografere/filme og sende ham, rammes ulike sider ved handlemåten av § 204 a første ledd bokstav a og straffeloven § 201 bokstav c.
2.3.1. Straffeloven (1902) § 222 første ledd annet punktum, jf. første punktum – tiltalen post III
Som det fremgår av redegjørelsen ovenfor, og drøftelsen for de aktuelle tiltalepostene nedenfor, har tiltalte truet med å legge ut/dele/distribuere identifiserbare nakenbilder av enkelte av de fornærmede på ulike kommunikasjonsplattformer på Internett (eventuelt dele bilder med konkret angitte personer som f.eks. vedrørende fornærmede N18), dersom han ikke fikk tilsendt flere nakenbilder. Målet var å tvinge de fornærmede til å sende ham flere nakenbilder av bryster og kjønnsorgan, f.eks. med innføring av fingre og/eller gjenstander i skjeden. Han har således truet de fornærmede til å «gjøre» noe.
Nakenbildene han truet med å publisere/dele med andre, omfatter enten bilder i hel- eller halvfigur, bilder av bryster og ansikt, eller bilder av kjønnsorganer og ansikt, eller bare av kjønnsorganer og/eller bryster. Å true med en slik handling er etter rettens syn å true med «rettstridig atferd» i straffeloven (1902) § 222 første ledds forstand. Han har således truet med en handling som er rettsstridig i seg selv, idet å publisere seksualiserte bilder av barn på nettet er å anse som en straffbar handling etter straffeloven (1902) § 204 a.
Påtalemyndigheten har gjort gjeldende at handlingen etter § 222 første ledd er begått under «særdeles skjerpende omstendigheter», jf. § 232 tredje punktum, som angitt i § 222 første ledd siste punktum. I Ot.prp.nr.79 (1988-1989) Om endringer i straffeloven og straffeprosessloven m.m (skjerpete strafferammer for voldsforbrytelser, straff for innførsel av pornografi, styrking av domstolenes fagkyndighet i saker om økonomisk kriminalitet, raskere behandling av straffesaker m.m) er begrepet «særdeles skjerpende omstendigheter» drøftet. Uttrykket «særdeles skjerpende omstendigheter» viser til bestemmelsen § 232 tredje punktum. Meningen er ifølge forarbeidene at det er de straffskjerpende momentene som er nevnt der, som det også skal legges vekt på, så langt de passer, ved spørsmålet om forhøyelse av strafferammen etter § 222. Det framgår der at oppregningen av straffskjerpende momenter ikke er uttømmende. Også vurderingen av om tvangen etter § 222 er begått under særdeles skjerpende omstendigheter, skal bygge på en totalvurdering. Dette utgangspunkt er også kommet til uttrykk i særmerknadene til § 232 i forarbeidene. Bestemmelsen i straffeloven § 222 gjelder uavhengig av fornærmedes alder. Det er her tale om svært unge personer, idet de fleste er mellom 11 og 13 år gamle, og om lag en tredjepart er mellom 9 og 11 år gamle. Retten finner at selve det å stille så unge personer som barn fra 8-15 år overfor en trussel om å legge identifiserbare nakenbilder av dem på nettet, eller på kommunikasjonsplattformer de benytter seg mye av, i seg selv en særlig skjerpende omstendighet. Det skaper en sterk frykt hos jenter på denne alderen, en frykt som gir en meget sterk tvingende effekt. Mange av de fornærmede har forklart at de fryktet å finne nakenbilder av seg selv på nettet, en frykt som man for så vidt aldri kan bli helt kvitt når slike bilder først er kommet på avveie. Retten finner at selve gjennomføringsmåten sett under ett, dvs den måten tiltalte har brakt de fornærmede inn i tvangssituasjonen på, særlig det at han på forskjellige måter forsøkte å sikre seg bilder av ansiktet og bryster og/eller kjønnsorgan på for derved å få en sterkere effekt av trusselen om å bli gjenkjent, må medføre at det samlet sett foreligger «særdeles skjerpende omstendigheter». Den rådvillhet som en yngre og uerfaren, og i denne sammenheng «forsvarsløs» person opplever når man står overfor en slik trussel, tilsier etter rettens syn at første ledds andre punktum bringes til anvendelse. De konkrete omstendigheter drøftes under den enkelte tiltalepost.
2.3.2. Straffeloven (1902) § 200 annet ledd annet punktum (annet straffalternativ), jf. tredje ledd – tiltalen post VI
Samtlige fornærmede nevnt under tiltalen post VI var under 16 år på gjerningstidspunktet. Det hører således til den personkrets av fornærmede som omfattes av bestemmelsen. Tiltalte har, ved å foregi at han var [alias2] på 14 år, forledet de fornærmede til å ta nakenbilder og/eller video av seg selv og sende til ham. Det vises for øvrig til gjennomgangen av den overveiende gjennomføringsmåte ovenfor, og handlemåten overfor den enkelte nedenfor. Ved at tiltalte har fått de fornærmede til å sende nakenbilder av seg selv til ham, har han fått dem til å utvise slik atferd som nevnt i straffeloven § 201 første, jf. andre ledd. Det følger av Rt. 1968 [Skal vel være Rt-1968-571, Lovdatas anm.] og Rt-1982-983 at nakenfotografering omfattes. Det å forlede noen til å kle av seg og fotografere seg selv, og å sende bilde eller video av dette til andre omfattes av bestemmelsen. Se f.eks. Ot.prp.nr.22 (2008-2009) side 445 første spalte og Rt-2013-699. Videre omfattes utuktig tale og rått snakk av bestemmelsen, jf. f.eks. Rt-1991-347 og Rt-1965-743. Retten har under den enkelte tiltalepost og i den innledende oversikten ovenfor gitt noen eksempler fra tiltaltes uttrykksmåte og oversendelse av utuktige bilder, overfor de fornærmede, som samlet klart ligger innenfor det som omfattes av bestemmelsen.
Etter straffeloven (1902) § 200 tredje ledd, utvides strafferammen dersom handlingen er begått under særdeles skjerpende omstendigheter. Ved avgjørelsen av om særdeles skjerpende omstendigheter foreligger, skal det etter ordlyden særlig legges vekt på hvor lang tid forholdet har pågått, om handlingen er misbruk av slektskapsforhold, omsorgsforhold, stilling, avhengighetsforhold eller nært tillitsforhold og om handlingen er begått på en særlig smertefull eller krenkende måte.
Oppregningen av straffskjerpende kriterier i bestemmelsen er ikke uttømmende, jf. ordene «særlig legges vekt på». Utgangspunktet er at det kreves en viss grad av alvorlighet knyttet til de kjennetegn ved handlingen som skal medføre bruk av tredje ledd, jf. begrepet «særdeles».
Retten legger også til grunn at det skal foretas en totalvurdering av situasjonen. Det varierer fra tiltalepost til tiltalepost hvorledes tiltalte har lagt opp forledelsen, og hvor langt han har kommet i sitt «faste opplegg», herunder hvor mange bilder tiltalte har skaffet seg gjennom forledelsen, bildenes krenkende karakter og identifiserbarhet. Effekten av forledelsen henger sammen med hva de fornærmede ble forledet til å gå med på. Om han etablerte et særlig tillitsforhold, f.eks. ved å etablere nettkjæresteforhold, må også tillegges vekt. Likeledes vil varigheten av forledelsessituasjonen måtte tillegges vekt. De fornærmedes alder varierer også, men de fleste er mellom 10 og 13 år, en aldersgruppe som er lette mål for en slik handlemåte og hvor konsekvensene er store. Likevel er det slik at aldersmomentet gjør seg sterkere gjeldende desto yngre de fornærmede er. Når det gjelder kriterier for anvendelse av bestemmelsens tredje ledd, viser retten til Rt-2009-140 avsnitt 26, hvor Høyesterett uttalte:
«(26) For 25 av tilfellene har lagmannsretten kommet til at det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter, jf. § 200 tredje ledd. Lagmannsretten har ved denne vurderingen særlig lagt vekt på elementer som at det var tale om nærbilder av kjønnsorganer, at pikene var spesielt unge, at domfelte ga instruksjoner om hvordan pikene skulle forholde seg, at pikene ikke var klar over at bilder og filmer ble lagret på domfeltes PC, samt bildenes omfang og karakter. Hver av disse 25 overtredelsene av straffeloven § 200 annet ledd jf. tredje ledd har en strafferamme på seks års fengsel, altså det doble av rammen etter annet ledd.»
De kriteriene som her er anvendt er treffende for tiltaltes handlemåte i vår sak. Det vises også til LA-2015-63380. Etter rettens syn må det ved totalvurderingen av om tredje ledd skal komme til anvendelse eller ikke, ses hen – ikke bare til tiltaltes konkrete handlemåte overfor den enkelte fornærmede – men også til hans samlede handlemåte. Det vises til rettens redegjørelse ovenfor, særlig pkt. 1.3.1-1.3.8 om tiltaltes handlemåte. Retten finner at forberedelsene, utvelgelsesmåten av de fornærmede (aldersfordelingen hvor de fleste var mellom 9 og 13 år gamle), tilretteleggingen, feilinformeringen, tillitsbyggingen, etableringen av «byttesituasjonen» mht bildeutvekslingen samt etableringen av særlig tillitsforhold eller nettkjæresteforhold til flere av de fornærmede tilsier at det foreligger «særdeles skjerpende omstendigheter». Det fremgår av redegjørelsen at den samlede handlemåten skjer planmessig, og at han har opptrådt hensynsløst overfor flere av de fornærmede i forledelsesperioden. Han opptrer hensynsløst bl.a. ved at han ikke sender dem vederlag når han har lovet det, han lagrer bilder når han lover å slette dem, og han hadde – etter det han selv opplyser – aldri til hensikt å etterleve sine lovnader overfor dem. Han ignorerer deres gråt og fortvilelse totalt, og jakter hensynsløst på grovest mulige nakenbilder av dem, om nødvendig i samarbeid med andre med samme handlingsmønster og seksuelle behov. Dette er forhold som har betydning for hvor krenkende forledelsen er.
Retten har vurdert for hver tiltalepost om tredje ledd skal bringes til anvendelse. Etter rettens vurdering er det ikke nødvendig for anvendelse av tredje ledd at samtlige kriterier gjør seg gjeldende under den enkelte tiltalepost. Retten har kommet til at tredje ledd må bringes til anvendelse på alle postene.
Retten kommer nedenfor tilbake til den konkrete rettsanvendelsen for den enkelte fornærmedes vedkommende.
2.5. Straffeloven § 192 annet ledd bokstav a, jf. første ledd bokstav c
For fellelse etter straffeloven § 192 annet ledd, bokstav a, jf. første ledd bokstav c, kreves at den seksuelle omgangen med fornærmede selv er skjedd ved «truende adferd». Begrepet kom inn i loven i 2000, og om begrepet heter det i Ot.prp.nr.28 (1999-200) side 111 andre spalte:
«Begrepet «truende atferd» omfatter både «frykt for noens liv eller helse» i gjeldende § 192 og trussel-alternativet i gjeldende § 194.
Hva som skal anses som «vold» og som «truende atferd», er relativt. Hvorvidt gjerningsmannens atferd er av en slik karakter at den omfattes av en eller begge disse to begrepene, er altså situasjonsbetinget. Typisk kreves mindre styrke i overgrepet når fornærmede er mindreårig, eller på annet vis står i en sårbar posisjon i forhold til gjerningsmannen. I en dom inntatt i Rt-1979-979 [Skal vel være Rt-1989-979, Lovdatas anm.] kom Høyesterett til at det var utøvd vold når domfelte tok «tak rundt sin 16 år gamle niese B og klemte henne hardt inn til seg». Truende atferd kan innebære frykt for liv og helse, men omfatter også andre trusler. Det er heller ikke noe ubetinget krav om at trusler må gjelde forhold som er straffbare. Også trusler om å sette ut rykter om fornærmede, eller anmelde vedkommendes kriminelle handlinger til politiet, kan etter omstendighetene omfattes av dette straffbarhetskravet. Jo mindre alvorlig trusselen er, desto mindre sannsynlig vil det imidlertid være at den har vært årsaken til den seksuelle omgangen.»
Retten finner at tiltaltes handlemåte under post I a, I b og I c, omfattes av begrepet «truende atferd». Det er klarligvis mer alvorlig å få utlagt på nettet identifiserbare nakenbilder, enn eksemplet i forarbeidene om å «sette ut rykter». Det spredningspotensiale identifiserbare nakenbilder på nett har, og den omstendighet at de ikke med sikkerhet lar seg fjerne, faller etter rettens syn klart innenfor lovbegrepet. Hva som skal regnes som «vold» og «truende atferd» er relativt. Det kreves mindre styrke i overgrepet når fornærmede er mindreårig, eller på annet vis er i en sårbar posisjon i forhold til gjerningsmannen, jf. Magnus Matningsdal: Norsk spesiell strafferett, 2. utgave, side 191 pkt. 16.2.4. De bildene som tiltalte truet de fornærmede N02, N04 og N05 med å publisere var av alvorlig karakter, og han hadde på trusseltidspunktet skaffet seg mange nakenbilder av dem. Idet alle jentene var under 14 år på handlingstidspunktet (N02 13 år og 2 måneder gammel, N04 12 år og 10 måneder gammel og N05 12 år og 3 måneder gammel), var de særlig sårbare for skandalisering på nettet, og de var særlig redde for en slik trussel. Idet tiltalte satt med flere identifiserbare nakenbilder – og for flere av dem endog gjorde dem særskilt oppmerksom på dette ved å sende dem bilder eller skjermdumper av allerede utlagte bilder, var selve trusselverktøyet meget effektivt. De fornærmede var derfor i en meget sårbar situasjon i forhold til tiltalte, dels på grunn av deres unge alder og uerfarenhet, og dels på grunn av den betydning det har for denne aldersgruppen hvordan de oppfattes på internettet.
At det er skjedd «ved» truende atferd, innebærer et krav om årsakssammenheng mellom den truende atferden og den seksuelle omgangen, jf. Ot.prp.nr.28 (1999-2000) kap. 16.1.1. side 111, hvor det heter:
«Første ledd bokstav a viderefører innholdsmessig gjeldende § 192. Det stilles ikke lenger noe uttrykkelig krav om tvang, men den årsakssammenheng som følger av at den seksuelle omgangen skal være skaffet «ved» vold, vil gjennomgående innebære et element av tvang. Et uttrykt krav om tvang kan føre til uønsket stor fokusering på fornærmedes atferd og valgmuligheter i en situasjon som ellers er karakterisert ved at vedkommende er utsatt for vold eller truende atferd. Ved denne språklige endring er det tatt sikte på å forhindre dette. Etter endringen blir således det avgjørende spørsmålet om det forelå årsakssammenheng mellom voldsutøvelsen og/eller den truende atferden, og den seksuelle omgangen.»
Som det fremkommer nedenfor, finner retten at det er årsakssammenheng mellom den truende atferden og den handling de fornærmede ble tvunget til. For alle tre fornærmedes vedkommende ble handlingene gjennomført etter at det ble truet med utleggelse av bilder på nettet, og trusselen er årsaken til at tiltalte, og eventuelt den han samhandlet med, fikk fornærmede til å handle som beskrevet i tiltalen.
Å utføre seksuell omgang med seg selv omfattes direkte, gjennom bestemmelsen i § 192 første ledd bokstav c. Innføring av fingre og/eller gjenstander, jf. Rt-1985-202 i skjeden er seksuell omgang i straffelovens forstand, og innføring av gjenstander i skjeden er sidestilt med samleie, jf. straffeloven (1902) § 206.
Det foreligger således voldtekt til seksuell omgang.
Drøftelsen av den konkrete rettsanvendelsen under de enkelte tiltalepunkter fremkommer nedenfor. Handlemåten overfor fornærmede N02 er mer alvorlig og de forhold som der er skjerpende behandles kun under den aktuelle tiltaleposten.
2.6. Drøftelsen av skyldspørsmålet for den enkelte tiltalepost
Idet tiltalepostene henger sammen på ulikt vis, og dekker ulike aspekter ved en samlet handlingsrekke hvor tiltalte krenker flere straffebud samtidig eller i ulike faser av handlingsrekkefølgen, finner retten det hensiktsmessig å drøfte den samlede handlemåte overfor de enkelte fornærmede under ett i forbindelse med den mest alvorlige tiltaleposten vedrørende den enkelte fornærmede. I de øvrige tiltaltepostene henvises det således til bevisvurderingen under den første tiltaleposten som gjelder vedkommende fornærmede.
Tiltalebeslutningen post I – straffeloven (1902) § 192 annet ledd bokstav a, jf. første ledd bokstav c
Post I – grunnlag a) – fornærmede N02
Møtende aktor har i medhold av straffeprosessloven § 254 andre ledd endret tiltalebeslutningen post I a fra overtredelse av straffeloven (1902) § 192 første ledd bokstav c, jf. annet ledd bokstav a, til straffeloven (1902) § 192 tredje ledd bokstav a, jf. første ledd bokstav c, jf. andre ledd bokstav a. Det vises til rettsboken. Endringene er vist i tiltalen ovenfor i kursiv.
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen slik den lød før endringen. Han har også erkjent seg straffskyldig etter den endrede tiltalen. Hans erkjennelse er på alle vesentlige punkter overensstemmende med det som fornærmede N02 har forklart i tilrettelagt avhør som er dokumentert i retten.
N02 er født den 0.0.02, og var om lag 13 år og 2 måneder gammel på handlingstidspunktet. Hun ble avhørt på Barnehuset i [sted5] 17.11.15.
Fornærmede har forklart at hun tror at kontakten med tiltalte startet ved at han rettet en venneforespørsel til henne på kommunikasjonsplattformen Kik. Tiltalte har opplyst det samme. Han har forklart at han utga seg på vanlig måte for å være [alias2], 14 år. Han opplyste til denne fornærmede at [alias2] hadde skilte foreldre.
I de to første ukene av kontakten snakket [alias2] om «vanlige ting». Tiltalte har forklart at de ble «nettkjærester», og N02 har i tilrettelagt avhør forklart at de ble «venner», og at «det utviklet seg, veldig mye mer.» Retten legger således til grunn at fornærmede oppfattet at hun var blitt nettkjæreste med [alias2]. Tiltalte har forklart at det var han som initierte at de skulle være nettkjærester. Han har videre forklart at han prøvde å få til nettkjæresteforhold med N02, fordi det gjorde det lettere for ham å få tak i nakenbilder av henne.
Fornærmede har i det tilrettelagte avhøret også forklart at det natten før familien gikk til politiet «kom trusler og sånn». Retten behandler dette nedenfor i forbindelse med vurderingen av chatteloggene.
Underveis i kommunikasjonen begynte tiltalte i rollen som [alias2] å sende bilder i «topp og singlet»- angivelig av seg selv. Etter hvert sendte [alias2] også bilder av seg selv med nakne bryster og kjønnsorganer. Det ble også sendt nakenbilder som [alias2] hadde tatt foran speilet. Tiltalte har forklart at han sendte fornærmede «standardbildene av [alias2]», dvs bilder av nakne bryster og kjønnsorgan, og hvor kjønnsleppene brettes ut og det føres fingre og/eller gjenstander inn i skjeden. [alias2] opplyste at fornærmede måtte ta tilsvarende bilder av seg selv og sende til [alias2]. Ved å sende fornærmede bilder som han ønsket tilsvarende bilder av fra henne, og ved å gi instrukser i chattingen om hva han ville ha bilder av og hvordan bilder skulle tas, fikk han fornærmede til å sende seg flere nakenbilder i den tro at han var [alias2].
N02 oppfattet relasjonen mellom henne og [alias2] slik at hun «måtte» sende tilsvarende bilder til [alias2], som de hun selv hadde fått. Kommunikasjonen med bildeutveksling skjedde på Kik. Hun har forklart at hun følte seg «presset», til å sende nakenbilder av samme art tilbake som [alias2] sendte til henne.
Tiltalte har i retten forklart at han «maste voldsomt» på denne fornærmede etter forskjellige typer nakenbilder, og at han forstod at hun var under et «voldsomt press». Han var klar over at det var på grunn av det samlede presset hun ble utsatt for, at hun sendte ham de nakenbildene som han maste om.
Det kom på et tidspunkt også en annen person inn i kommunikasjonen parallelt med at [alias2] og fornærmede kommuniserte. Den, for fornærmede, nyankomne aktør hadde profilnavnet «[alias1]». Fornærmede oppfattet at han het N03. Etter bevisførselen er det på det rene at det er tale om N03, domfelt for straffbare handlinger overfor fornærmede i Aust-Agder tingretts dom av 29.09.16.
I en fase i dialogen trodde fornærmede at «[alias1]» og [alias2] var en og samme person, selv om hun «innerst inne» ikke trodde at det var det. Hun har forklart at hun i en fase også trodde at det pågikk en gruppechat mellom henne, N03 alias «[alias1]» og [alias2]. Fornærmede har forklart at hun ble «stiv av skrekk», og fikk panikk da hun fikk et nakenbilde av seg tilsendt fra en annen enn den hun hadde sendt til. Det var da N03 sendte henne et bilde som hun nettopp hadde sendt til [alias2]. Retten bemerker at hennes opplevelse viser at det pågikk en løpende samhandling mellom tiltalte og N03 da hun ble satt under press for å sende de etterspurte nakenbilder. Det gikk svært kort tid fra tiltalte fikk noe fra fornærmede til det var delt med N03, og omvendt.
Etter at fornærmede fikk et bilde fra N03, som hun nettopp hadde sendt til [alias2], har hun forklart at hun ikke lenger «klarte å tenke». Hun ga etter for kravene om å sende flere bilder av brystene og av kjønnsorganet sitt. Hun har forklart at det var under og etter denne «truingen», at hun sendte nakenbilder og/eller videoer.
Fornærmede har forklart at hun i kommunikasjonen fikk opplyst at dersom hun ikke sendte flere bilder og/eller videoer slik som det ble bedt om, ville de bildene som hun allerede hadde sendt bli lagt ut på internettet. Fornærmede har vært noe usikker på om det var [alias2] eller N03 som truet henne med dette, eller om det var begge. Fornærmede har videre fortalt i tilrettelagt avhør at «det både var [alias2] og N03», som ville at hun skulle sende bilder av denne typen. Fornærmede har videre forklart at det var [alias2] som presset mest (uttaler bl.a. «truet mest»), og trusselen var følgende: «Hvis du ikke sender mer, så legger jeg dette ut på nett», dvs de nakenbildene som [alias2] allerede var kommet i besittelse av. Fornærmede forteller lenger ute i avhøret at hun er sikker på at [alias2] truet med dette, men er ikke sikker på om N03 truet med det. Etter at avhørspersonen foreholdt fornærmede noe av kommunikasjonen (chatteloggen) forklarer fornærmede at også N03 (N03) truet med det samme, og at han «var like mye med på det» som [alias2]. Retten legger til grunn som bevist at tiltalte truet med dette, og at han var klar over at N03 i samme tidsrom kommuniserte det samme til fornærmede.
Fornærmede har i tilrettelagt avhør forklart at hun sendte flere bilder og videoer til både [alias2] og N03, og noen kun til [alias2]. Ved en anledning forteller hun at hun tror hun sendte bildemateriale til «[alias2] og den gruppen», og «noe bare til [alias2] og noe til gruppen». Hun foreslo en gruppechat, og trodde som nevnt i perioder at det faktisk ble en gruppechat. Hun var i perioder sterkt forvirret om både N03 (alias [alias1]) og tiltaltes roller i kommunikasjonen med henne, og lurte til tider endog på om de kunne være samme person. Men hun har ikke gitt uttrykk for tvil om at begge ønsket den samme typen nakenbilder av henne.
Fornærmede forteller i avhøret at hun ble spurt om å «ta noe inn. . Ja … i skrittet då.» Hun fant en gul hårbørste og førte skaftet på denne innover i skjeden, mens hun filmet dette, og deretter sendte filmen. Hun opplyste at det «gjorde vondt». Hun ble fortvilet over det hun ble utsatt for, og sendte senere en eller flere videoer og/eller bilder hvor hun gråter.
Spesialetterforsker Ståle Gulbrandsen har gjennomgått all foreliggende informasjon om kommunikasjonen mellom «[alias1]», fornærmede og [alias2] . Han har konkludert med at det ikke foreligger holdepunkter for at det var etablert noen gruppechat mellom de tre, men at tiltalte og N03 har hatt parallell/samtidig kontakt med fornærmede og hverandre. Konklusjonen skyldes bl.a. de skjermdumper/bilder som foreligger, og som ikke indikerer flere samtidige deltakere. Retten legger ut fra bevisene dette til grunn.
Den 02.06.15 kl. 22.43.59 kommer N03 «[alias1]» inn og chatter parallelt med at [alias2] chatter med fornærmede, jf. bevisutdraget side 340, chattelinje 307. N03 spør fornærmede kl. 22:47:27 om hun kjenner [alias2]. Kl. 22:51:08 opplyser [alias2] at «[alias1]» er en gammel nabo av henne. Dette viser etter rettens syn at tiltalte og N03 har løpende kontakt seg imellom, mens de begge chatter på Kik med N02.
Retten legger etter bevisene til grunn at tiltalte og N03 (alias [alias1]) samarbeidet om å skaffe nakenbilder fra fornærmede. I bevisutdraget side 341 fremkommer det etter rettens syn at fornærmede – som hun selv har forklart – er forvirret mht hvordan tiltalte og N03 samhandler. Fornærmede spør også i bevisutdraget side 346 «[alias1]» chattelinje 518: «For du er [alias2] sant?». Dette viser fornærmedes forvirring. I chattelinje 592 når «[alias1]» etter å ha truet med å legge ut bilder på nett av henne, og presser for å få henne til å sende flere nakenbilder av kjønnsorganet sitt, spre beina og brette ut kjønnsleppene, sier fornærmede «Plis då [alias2]». Hun klarer ikke å skille mellom tiltaltes og N03 aktiviteter for å få henne til å sende nakenbilder. Det er utvilsomt at hun føler seg meget sterkt presset. Og det er utvilsomt at det presset hun opplever er et resultat av tiltalte og N03 samarbeid. Også når hun ber om at bilder blir slettet, oppfatter hun at hun forholder seg til både tiltalte og N03, i det hun på Instagram sier: «Dere sletter alle bildene elles … », se skjermdump vedlagt bevisutdraget med betegnelsen: ojuhnghgfc1103.
I chattelinje 364 ser man at N03 sendte fornærmede et bilde som hun tydeligvis hadde fått fra tiltalte tidligere, under foregivende av at det er et bilde av [alias2]. I bevisutdraget side 344 på chattelinje 464 spør hun tiltalte i rollen som [alias2] om han var «[alias1]». Tiltalte lover at han var «[alias1]», og at han ikke skal dele bilder som han har kommet i besittelse av, jf. chattelinje 466, 473 og 475.
Det fremgår også av bevisutdraget side 346 chattelinje 514 at fornærmede oppdaget at [alias1] hadde [alias2] på brukeren. Dette viser etter rettens syn den fortløpende samhandlingen mellom tiltalte og N03.
Det fremkommer av bevisutdraget side 342 at N03 som «[alias1]» opplyser at han er «Gamle naboen til [alias2]», jf. chattelinje 370 sendt kl. 22:59:58. Det er 8 minutters tidsforskjell mellom at N03 og tiltalte gir nøyaktig samme opplysning til fornærmede. Dette viser at de har samtidig kommunikasjon om hva som skal svares og foretas overfor N02. De har begge det samme mål, å få tak i nakenbilder av henne med innføring av fingre og/eller gjenstander i skjeden. Siden opplysningene fra N03 og tiltalte til fornærmede om dette, på samme måte som opplysningene om deres identiteter, er komplett usanne, er det ingen annen bakgrunn for at denne identiske informasjonen om naboskapet gis, enn at N03 og tiltalte samhandlet og var enige om hva de skulle foreta. På samme måte som de har diskutert hvordan de effektivt kan true til seg nakenbilder, jf. nedenfor, samarbeider de om flere andre elementer i gjennomføringsprosessen.
I bevisutdraget side 343 chattelinje 400 opplyser «[alias1]» til fornærmede at han har fått noen bilder av henne. Fornærmede spør [alias2] om hun har sendt bilder av henne til N03, jf. chattelinje 404. I chattelinje 406 viser N03 at han har et bilde av henne som hun har sendt til tiltalte. I chattelinje 407 spør fornærmede N03 hvor han har fått bildet fra. Bildet i chattelinje 406 er således det samme som i chattelinje 271.
Tiltalte har i retten forklart at han har sendt billedmateriale av N02 til N03. Det er således samhandlingen mellom N03 og tiltalte som gjør at N03 kan opplyse at han har fått bilder av henne. Også fornærmede oppfatter virkeligheten slik at tiltalte og N03 samhandler overfor henne, jf. chattelinje 415 som lyder: «Hvis dere ikke sletter dem SÅ VIL JEG ALDRI SNAKKE MED DERE IGJEN». Som ovenfor nevnt, bruker hun også ordet «dere» i forbindelse med at hun ber om at bilder slettes. Kommunikasjonen viser etter rettens syn at tiltalte samhandler med N03 om å skaffe flere nakenbilder av fornærmede enn det han hadde.
Det er dokumentert i saken at tiltalte og N03 har delt profiler til prepubertale jenter, samt delt og byttet nakenbilder av prepubertale jenter, og diskutert hva de kan «true med» for å få tak i flere nakenbilder, som de kan dele. De har diskutert hva som er et effektivt middel for å skaffe seg nakenbilder hos denne gruppen pikebarn. Tiltalte har forklart at han delte profiler og nakenbilder av prepubertale jenter med N03 for å få tilsvarende tilbake, og for at deres felles anstrengelser kunne lede til at de begge fikk flere nakenbilder. Det er godtgjort samarbeid mellom dem for å presse til seg nakenbilder, ikke bare for N02s vedkommende, men også for f.eks. fornærmede N21, jf. chattelinje 229 i kommunikasjonen mellom tiltalte og N03. Tilsvarende opplevde fornærmede N13, jf. bevisutdraget side 534 chattelinje 492 hvor hun ber [alias2] om å få [alias14] (visningsnavn for N03) og [alias4] (som tiltalte har opplyst til de fornærmede at er [alias2]s far) til å slutte. Det vises også til post VI b) nedenfor, som gjelder fornærmede N26.
Tiltalte og N03 har også samarbeidet om å skaffe nakenbilder fra andre uidentifiserte prepubertale jenter, se Powerpoint II, benyttet som underlag for spesialetterforsker Ståle Gulbrandsens forklaring, side 18 øverst, hvor tiltalte har lagret en skjermdump med [alias14] som visningsnavn (brukerprofil [alias1]), og som viser tilsvarende kommunikasjon med profilnavn [alias15]. Det som N02 opplevde er – når det gjelder fremgangsmåte – ikke vesentlig annerledes enn tiltaltes og N03 samhandling overfor andre fornærmede.
Fornærmede oppfattet – som korrekt var – at tiltalte og N03 hadde tett og løpende kontakt mens de begge chatter med henne. Tiltalte lot fornærmede tro at han kunne hjelpe henne med å forhindre at N03 alias «[alias1]» la bilder av henne ut på internettet, jf. bevisutdraget side 344, chattelinje 435 hvor hun ber om tiltales bistand. Tiltalte opplyser i chattelinje 441, 447 og 453 at han skal hjelpe henne og stanse N03, eller endog faktisk stanser ham.
Tiltalte fortsetter å kreve nakenbilder av fornærmede, under foregivende av at han skal slette bildene etter at han har fått dem. Tiltalte har i retten forklart at det aldri var hans intensjon å slette dem, og han slettet heller aldri nakenbilder han hadde fått tak i, men han lovet det for å få bildene. Da fornærmede ville se en skjermdump av loggen hans, opplyser han at hun skal få det senere. Han har forklart at dette svaret ble gitt var for å unngå at hun skulle slutte å sende nakenbilder til ham. Det vises til bevisutdraget side 345, særlig chattelinjene 485, 488, 491, 492 og 497.
Fra kl. 23.41 til kl. 21.47 den 02.06.15 (chattelinjene 570 til 595) fortsetter N03 å kreve nakenbilder av fornærmedes kjønnsorgan, herunder at fornærmede bretter ut kjønnsleppene, jf. også chattelinjene 619 til 627. I chattelinje 663 (bevisutdraget side 353) krever «[alias1]» at fornærmede «tar noe inni tissen». Det må være «runt» og det foreslås en «hårbørste» (673 og 677). Dette ber han om at blir filmet, og som motytelse skal han slette det bildemateriale han sitter med – alternativet var å legge det ut på internettet. I chattelinje 709 side 354 og 722 side 355 sendes det videoer. Parallelt med N03 krav om bilder hvor gjenstander føres inn i skjeden, krever også [alias2] å få flere bilder, jf. chattelinje 726, også på det vilkår at han skal slette bildene, se linje 723-724. Det fremgår således av bevisene at både tiltalte og N03 truer med å legge identifiserbare nakenbilder av fornærmede ut på nettet hvis hun ikke sender bilder av bruk av fingre og/eller gjenstander, men samtidig tilbyr å slette de bildende de truer henne til å sende.
Side 356 i bevisutdraget viser at fornærmede instrueres av både N03 og tiltalte. N03 ber om film i stedet for bilde (linje 737), og tiltalte ber henne ta bort håret, jf. linje 743. I linje 751 ber tiltalte om at hun skal «ta noen til av musa å da», jf. chattelinje 751. Umiddelbart deretter sendes en video fra fornærmede hvor hun fører en hårbørste inn i skjeden, jf. chattelinje 752. Hun sender deretter flere bilder av nakne bryster og kjønnsorgan. Tiltalte etterspør flere bilder i chattelinje 774 og 782 «musa å puppene å ansiktet» og «når du åpner musa da», og N03 etterspør film (chattelinje 781). Retten bemerker at tiltalte kom i besittelse av og lagret minst en video hvor fornærmede stimulerer kjønnsåpningen og kjønnsleppene med fingrene, et bilde hvor hun bretter ut kjønnsleppene og en eller flere bilder og/eller videoer hvor hun fører skaftet på en hårbørste inn og ut i skjeden.
Innholdet i bevisutdraget side 362 chattelinje 809 dokumenterer at tiltalte spør: «får du laget en video til da?» Da dette er en løpende sammenhengende chattesamtale, viser dette etter rettens syn at tiltalte har fått løpende tilgang til de videoene hun nettopp har sendt, enten ved at hun har sendt dem både til tiltalte og N03, eller at den av de to som har fått henholdsvis bilder eller video, har fortløpende delt materialet med den andre.
Spesialetterforsker Gulbrandsen har forklart og vist at videofilmer med seksualisert innhold som fornærmede laget natt til 03.06.15 har havnet hos tiltalte ganske umiddelbart etter at N03 har mottatt materialet. Dette er dokumentert for 6 filer med videomateriale og refererer seg til chattelinjene 659, 709, 722, 752, 785 og 820 i loggen. Bildemateriale som N03 har mottatt fra fornærmede er lagret på tiltaltes lagringsmedier bare minutter etter at N03 har mottatt det. Dette illustrerer den tette og løpende samhandlingen mellom tiltalte og N03, hvor begge mottar det bildemateriale som deres felles agering har fått fornærmede til å fotografere/filme og sende.
Samarbeidet mellom N03 og tiltalte overfor N02 vises også ved at det i bevisutdraget side 862 sendes en skjermdump fra tiltalte av en telefon med visningsnavn på profil [alias14], som er N03, også «[alias1]». Dette sender tiltalte henne for å dokumentere at hans løfte om sletting, som vilkår for å få videoer og bilder, nå er etterkommet.
Da fornærmede etterpå ga seg ut for å være sin mor, snakker hun om «dere». Formuleringen hennes bygget på oppfatningen om at både tiltalte og N03 har de samme bildene og videoene. Hun har etter rettens syn forstått situasjonen rett.
Etter en samlet vurdering av ovenstående gjennomgang av kommunikasjonen, legger retten til grunn som bevist, at tiltalte har samarbeidet med N03 om å true fornærmede til å ta og sende bilder og/eller videoer av fornærmedes bryster og kjønnsorgan, også mens fornærmede bretter til side kjønnsleppene, masturberer/masserer kjønnsåpningen, jf. video (med kjennetegn: [tallrekke1]) som vedlegg til bevisutdraget, og at hun fører skaftet på en hårbørste inn og ut i skjeden jf. video (kjennetegn: [tallrekke2] og [tallrekke3] som vedlegg til bevisutdraget. Tiltalte var fullt oppmerksom på det vesentlige innholdet i N03 løpende kommunikasjon med fornærmede gjennom hele chattingen mens fornærmede ble intenst og kontinuerlig truet. Han visste at deres samlede aktivitet presset fornærmede til å sende videoer som ville havne hos dem begge – enten ved å bli sendt direkte fra henne, eller som følge av kommunikasjonen dem imellom hvor de delte informasjon og nakenbilder av fornærmede.
Etter rettens oppfatning samarbeidet tiltalte med N03 om hvordan de skulle gå frem for å få tak i nakenbilder av bryster og kjønnsorganer til fornærmede. De samarbeidet også i den løpende gjennomføringen av det samlede «trusselregimet», f.eks. om hvilke opplysninger de skulle gi henne, og de delte de videoer og bilder som hun ble tvunget til å sende som følge av deres felles aktivitet overfor henne. De etterspurte begge i løpet av kommunikasjonen bilder/videoer av innføring av fingre og/eller gjenstander i skjeden, og det ble tatt og sendt bilder av slik type etter at truslene ble fremsatt.
Tiltalte utnyttet fornærmedes redsel for å få lagt ut nakenbilder av seg på nettet, og for at bilder hun allerede hadde sendt likevel ikke ble slettet, jf. hennes etterspørsel etter dokumentasjon for at de ble slettet. En god illustrasjon på hennes fortvilelse er en video som er dokumentert i retten, og som både tiltalte og N03 hadde, hvor hun gråter, se vedlegg til bevisutdraget (med betegnelsen [tallrekke4]). At hun gråt og var ekstremt fortvilet, ledet imidlertid ikke til at det ble avstått fra å opprettholde «trusselregimet» og presset etter flere og grovere bilder.
Tiltalte utnyttet også fornærmedes forvirring, som beskrevet ovenfor, til å få mer effekt av truslene om å legge ut bilder, og derved til å komme i besittelse av nevnte bilde- og videofiler enten ved at han fikk dem direkte fra fornærmede eller fra N03.
Tiltalte har etter dette ved «truende atferd», jf. drøftelsen i pkt. 2.5 ovenfor, fått fornærmede til å føre en gjenstand inn i skjeden. Retten finner bevist at det er årsakssammenheng mellom den truende atferden og den handling/de handlinger som tiltalte, ved samhandling med N03, fikk fornærmede til å foreta. Handlemåten er å anse som voldtekt til samleie etter straffeloven (1902) § 192 annet ledd bokstav a, jf. første ledd bokstav c, jf. § 206.
Idet tiltalte har begått handlingen i samvirke med en annen, rammes den av straffeloven (1902) § 192 tredje ledd bokstav a. Retten legger til grunn at tiltalte handlet forsettlig, og at forsettet omfatter samarbeidet med N03.
Som resultat av tiltaltes samlede aktivitet overfor fornærmede kom tiltalte i besittelse av og/eller lagret på sine lagringsmedier 123 ulovlige bilder (hvorav 100 unike) og videoer på om lag 2, 5 minutter av fornærmede som han lagret på sine lagringsenheter. Kontakten varte i tidsrommet 01.05.15-02.06.15. Bildene er lagret i tiden 01.05.15-21.06.15 og videoene i tiden 01.06.15-21.06.15. Kontakten opphørte ved at han ikke fikk flere nakenbilder. Som det fremkommer ovenfor delte tiltalte nakenbilder av fornærmede med N03.
Han blir etter dette å kjenne skyldig i henhold til den endrede tiltalen på dette punkt.
Grunnlag I b) fornærmede N04
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen. Hans erkjennelse er fullt ut overensstemmende med det som fornærmede N04 har forklart i tilrettelagt avhør, som er dokumentert i retten.
Fornærmede er født den 0.0.02, og var om lag 12 år og 10 måneder gammel på handlingstidspunktet.
I tilrettelagt avhør på Barnehuset i [sted6] den 02.02.16, har fornærmede forklart at en venninne av henne hadde kontakt med [alias2] på Instagram. Derfor sendte fornærmede en melding til [alias2] på Instagram. [alias2] spurte hvor fornærmede bodde, og om hun hadde kjæreste. Til å begynne med var [alias2] veldig hyggelig, men ble etter hvert meget «frekk». Fornærmede syntes at [alias2] ble svært pågående og slettet henne. [alias2] fant henne igjen og kontaktet henne på nytt hele tiden, og ville ikke gi seg. Kommunikasjonen ble flyttet fra Instagram til Kik.
[alias2] opplyste at hun ville slutte å kontakte fornærmede dersom fornærmede sendte henne nakenbilder. Det førte til at fornærmede sendte et nakenbilde til ham, med det siktemål at det skulle bli slutt. Det ble det likevel ikke, idet [alias2] stadig ba om flere nakenbilder. Fornærmede har forklart at tiltalte ønsket bilde av fjeset hennes, noe hun imøtekom fordi hun var redd. [alias2] fortsatte å kreve flere bilder, bl.a. ga hun uttrykk for at ved å sende 50 nakenbilder til, skulle hun slutte å kreve nakenbilder. [alias2] krevde stadig flere nakenbilder tatt i forskjellige vinkler. Fornærmede har forklart at [alias2] ba henne føre skaftet på en tannbørste inn i skjeden, filme dette og sende filmen til [alias2]. [alias2] sa at hun skulle bevege tannbørsten inn og ut. Tiltalte forklarte fornærmede hvordan hun skulle gjøre det, og sa at hun skulle gjøre det til hun fikk orgasme. Fornærmede ønsket ikke å bruke tannbørsten, men følte seg tvunget til det. Fornærmede har forklart at tiltalte tok screenshot/skjermdump av bildene. Han sendte et bilde hun hadde sendt ham, for å vise at han satt med screenshots av bildene han hadde mottatt og som han kunne legge ut. Tiltalte sa at han ville bruke de bildene han satt med dersom hun ikke sendte flere. Han sa at han ville legge henne «ut på media» dersom hun ikke imøtekom kravet om flere nakenbilder.
Fornærmede lurte på om [alias2] var noen andre, noe som [alias2] benektet.
Ifølge fornærmedes forklaring sa tiltalte også at han skulle komme å ta henne dersom hun ikke sendte flere bilder.
Fornærmede har forklart at hun også mottok henvendelse fra [alias4], som er den andre brukerkontoen tiltalte har benyttet, vanligvis under foregivende av å være [alias2]s far.
Tiltalte, har etter å ha hørt avspillingen av det tilrettelagte avhøret, forklart at det fornærmede har fortalt i tilrettelagt avhør er overensstemmende med det han mener at har skjedd. Han har imidlertid forklart at han ikke har sagt at han skal komme og ta henne. Retten finner etter en samlet vurdering å feste lit til fornærmedes forklaring på dette punkt. Retten kan ikke se at det er noe grunnlag for at fornærmede skulle lyve på dette punkt. Dette er en trussel som tiltalte har benyttet overfor andre av de fornærmede, f.eks. N16, og N14. Det er således en trussel han har tatt i bruk i tilsvarende situasjoner, for å komme i besittelse av nakenbilder.
Tiltalte har erkjent at han sendte det vanlige «bildegalleriet» av den angivelig [alias2] med nakenbilder av bryster, av kjønnsorgan, bilde hvor kjønnsleppene brettes ut og videoer og/eller bilder hvor det føres fingre og/eller gjenstander inn i skjeden. Han krevde tilsvarende bilder og videoer tilbake. Han har videre erkjent at han ønsket bilder av henne hvor han så ansiktet og kjønnsorganet. Han fikk flere bilder hvor hun ligger slik at ansiktet og kjønnsorganet vises på bildet, jf. f.eks. bevisutdraget side 1097. Han fikk henne også til å sende bilder hvor hun drar seg i brystene/brystvortene, og hvor hun etter hans anmodning bretter ut kjønnsleppene og fører fingre inn og ut i skjeden. Han fikk henne også til å lage en rekke videoer hvor hun fører en tannbørste inn og ut i skjeden.
Han erkjenner at han truet henne med å legge identifiserbare nakenbilder av henne ut på nettet, og at han fikk flere nakenbilder og/eller videoer fra henne etter at han hadde truet, bl.a. av innføring av fingre og gjenstander i skjeden. Hans erkjennelse underbygges av skjermdumpen i bevisutdraget side 1079, hvor han sier at kl. 21.00 er det slutt, underforstått at han da vil legge ut nakenbilder av henne på nettet.
Tiltalte har etter dette ved «truende atferd», jf. drøftelsen i pkt. 2.5 ovenfor, fått fornærmede til å føre en gjenstand inn i skjeden. Det er årsakssammenheng mellom den truende atferden og fornærmedes handling. Handlingen er å anse som voldtekt til samleie etter straffeloven (1902) § 192 bokstav a første ledd bokstav c, jf. § 206.
I bevisutdraget side 1081 er det dokumentert en skjermdump hvor fornærmede spør tiltalte (som [alias2]); «svare du han tor». Tiltalte erkjente i sin fri forklaring ikke at han hadde delt profil eller bilder til denne fornærmede med N03. Etter å ha blitt presentert for bevismaterialet i retten, erkjente han å ha delt fornærmedes profil og kontaktinformasjon med N03. Han oppfordret N03 til å kontakte henne for å skaffe både tiltalte og N03 nakenbilder av fornærmede. Retten finner ikke at det er bevist at tiltalte også har delt nakenbilder av fornærmede med N03.
Som følge av tiltaltes samlede aktivitet kom tiltalte i besittelse av og/eller lagret 203 ulovlige bilder, hvorav 155 unike og 514 videoer hvorav 295 unike. Bildene og/eller videoene er lagret på tiltaltes dataenheter i tidsrommet 03.06.15 til 29.07.15.
Tiltalte har sendt nakenbilde av fornærmede til N05, og til N09.
Retten legger til grunn at tiltalte handlet forsettlig. Han blir etter dette å kjenne skyldig i henhold til tiltalen på dette punkt.
Grunnlag I c – fornærmede N05, f. 0.0.03.
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen. Hans erkjennelse er fullt ut overensstemmende med det som fornærmede N05 har forklart i tilrettelagt avhør, som er dokumentert i retten.
N05 er født den 0.0.03 og var om lag 12 år og 3 måneder gammel på handlingstidspunktet.
I tilrettelagt avhør foretatt den 2. november 2015 i [sted6] Barnehus, har fornærmede forklart at hun ble kontaktet på nettet av en person som opplyste å hete [alias2], som var 12 år og enebarn. [alias2] opplyste at hun kom fra Oslo-området. [alias2] sendte bilder av seg selv til fornærmede, dels påkledd og dels med mindre klær på seg. [alias2] etterspurte tilsvarende bilder av N05 som de [alias2] selv sendte. Bl.a etterspurte hun bilder av fornærmede uten t-skjorte. Etter at [alias2] hadde fått det aktuelle bildet av N05, oppfattet fornærmede at [alias2] truet henne med å legge bildet ut på internett, dersom hun ikke fikk flere nakenbilder av N05. Trusselen om å legge bildet/bilder ut på internett førte til at hun følte seg tvunget til å etterkomme [alias2]s krav om flere nakenbilder. Fornærmede har i tilrettelagt avhør forklart at hun etter å ha blitt truet med å bli lagt ut på internett, sendte «bilder av alt».
[alias2] krevde etterhvert også at N05 bl.a. skulle føre et stearinlys og senere en tannbørste inn i skjeden (betegnet som babyhullet av fornærmede i dommeravhøret), og filme og/eller ta bilder av at hun gjorde det og sende til tiltalte. Fornærmede har forklart at hun «måtte putte ting i babyhullet» ganske ofte etter krav fra [alias2]. Det var ifølge fornærmede «veldig mange ganger hver dag nesten», og at dette pågikk i noen måneder. For å vise N05 hvilken type bilder [alias2] truet henne til å ta av seg selv og sende, sendt hun et bilde av en mindreårig jente med «en tannbørste» ført inn i skjeden. N05 mottok 10-20 bilder av denne typen fra [alias2]. N05 har forklart at [alias2] gjentatte ganger sa «at hun måtte gjøre det», hvis ikke ville bildene [alias2] så langt hadde fått i sin besittelse bli lagt ut på nettet. Det var [alias2] som bestemte om N05 skulle sende bilder eller film.
N05 blokkerte [alias2] til slutt, og laget en ny bruker for å få [alias2] til å slutte å kreve bilder. Da truet [alias2] henne med å legge bilder av N05 på internett dersom hun fortsatte å «blokke» [alias2].
N05 opplyste på et tidspunkt til [alias2] at hun ville gå til politiet. Da slettet [alias2] kommentarene sine på Kik. Fornærmede ga uttrykk for at hun ville gå til politiet på grunn av det tiltalte gjorde. Tiltalte i egenskap av [alias2], sa da at dersom N05 gikk til politiet, ville [alias2] legge ut bilder av henne på internett.
På et tidspunkt i kontakten opplyste [alias2] at var «sånn lesbisk», og spurte om de kunne møtes i skogen. Men det ble det ikke noe av.
Tiltalte har – etter å ha hørt N05 forklaring i tilrettelagt avhør – opplyst at «det er ganske riktig det som jenta forteller». Retten legger således fornærmedes forklaring til grunn, idet den er overensstemmende med bilder og video lagret på tiltaltes lagringsenheter. Tiltalte har forklart at han sendte fornærmede både bilder og video av prepubertale jenter som førte fingre og/eller gjenstander inn i skjeden, og anmodet om at hun sendte tiltalte (som [alias2]) tilsvarende tilbake. Han har forklart at han bl.a. sendte N05 en video av fornærmede N04, hvor hun fører skaftet på en tannbørste inn og ut i skjeden. Dette var en video han hadde fått N04 til å ta opp og sende [alias2].
Det er dokumentert materiale fra skjermdumper og/eller bilder av skjerm etter kommunikasjon på Instagram. På grunnlag av fornærmedes og tiltaltes forklaring legger retten til grunn som bevist at tiltalte, i tråd med sin standard tilnærming overfor flere av de fornærmede sendte bilder av den angivelige [alias2] med nakne bryster, samt bilder av hennes kjønnsorgan hvor kjønnsleppene ble brettet til side, og hvor det ble ført fingre og tannbørste inn og ut i skjeden. Han opplyste at han ønsket at fornærmede skulle ta tilsvarende bilder av seg selv og sende ham.
På grunnlag av denne dokumentasjonen legger retten til grunn som bevist at tiltalte bl.a. fikk fornærmede til å sende bilder av kjønnsorganet sitt, noe som tiltalte besvarer med «sexy» og «så fin du har». Tiltalte har forklart at han ble nettkjærester med fornærmede.
Tiltalte kommenterte til fornærmede at han «vil slikke musa di». Tiltalte opplyste videre til fornærmede at han, i rollen som [alias2], ville ha «mer av ansiktet og puppene dine» og «pupper å ansiktet». Tiltalte har i retten forklart at dersom han kom i besittelse av bilder med ansiktet og nakne bryster eller ansiktet og kjønnsorganet, hadde han et meget effektivt verktøy å true til seg flere nakenbilder med. De fornærmedes angst for å få lagt ut identifiserbare nakenbilder på nett var etter hans erfaring meget stor. Ved å true med å publisere bilder av henne på internett, fikk han henne til å fortsette å sende ham bilder av kjønnsorganet hennes og brystene, samt innføring av fingre og gjenstander i skjeden etter anvisning fra tiltalte.
Tiltalte instruerte også fornærmede til å smøre krem på og/eller i kjønnsorganet, og opplyste at «du må bruke ganske mye». I forbindelse med at tiltalte ba henne føre en tannbørste inn i skjeden slik han hadde sendt bilde av at [alias2] gjorde, og ta bilde/video av dette og sende ham, opplyste han at «det lønner seg å smøre litt så du ikke blir sår».
Fornærmede var i villrede om hvilke gjenstander tiltalte krevde at hun skulle føre inn i skjeden. Han sendte da bilder til henne av en skrutrekker og kjøkkenredskaper. Hun hadde ikke slike gjenstander tilgjengelig, og fant da i stedet andre gjenstander på badet.
Tiltaltes trussel og krav om bilder/video av innføring av gjenstander i skjeden ledet til at fornærmede førte flere forskjellige tannbørster inn og ut i skjeden etter hans anvisning, jf. f.eks. bevisutdraget side 781 og 785.
Ved denne fremgangsmåten fikk han fornærmede også til å føre en blåfarget penn inn i skjeden, jf. bevisutdraget side 766 og et hvitt stearinlys, jf. bevisutdraget side 767. Tiltalte forlangte at fornærmede skulle føre noe «større» enn tannbørsten inn i skjeden. Tiltalte fikk således fornærmede til å føre skaftet på en dobørste inn i skjeden sin, ta bilde og sende til tiltalte. Han ba henne «ta mer video med hårbørsten».
Tiltalte fikk også fornærmede til å ta en video av at hun samtidig førte en gul og en grønn penn ut og inn i skjeden.
Tiltalte krevde at fornærmede skulle føre gjenstandene lengst mulig inn i skjeden, og hun skulle bevege gjenstandene inn og ut. Han ba henne føre tannbørsten «så langt inn du får den». Han oppfordret henne til å ta mange bilder, og å gjøre ham kåt.
Tiltaltes anmodning om at fornærmede skulle finne andre gjenstander å føre inn i skjeden medførte at fornærmede førte deler av en gjenstand som hører til sminkeutstyr inn i skjeden, jf. bevisutdraget side 764.
Tiltalte har forklart at fornærmede opplyste til tiltalte at det gjorde vondt å føre gjenstander inn i skjeden. Særlig gjorde det vondt for henne å føre inn stearinlyset. Dette brydde han seg ikke om, idet han var «så opphengt i få bilder».
Tiltalte anmodet også om at fornærmede førte fingre inn i skjeden, hvilket hun etterkom, jf. bevisutdraget side 765. Fornærmede laget på tiltaltes anmodning også en video av at hun beveget fingre ut og inn i skjeden. Ved bruk av en annen mobiltelefon filmet han den mobiltelefonen han viste videoen hvor fornærmede førte fingrene inn og ut av skjeden sin.
Tiltalte filmet videoen av at fornærmede førte en tannbørste inn i skjeden ved å bruke en annen enhet (mobiltelefon). Derved får ikke den som sender videoen noen melding om at mottakeren har tatt skjermdump av den filmen hun sender. Han har forklart at han ikke ønsket at fornærmede skulle oppdage at han lagret videoen, fordi det kunne føre til at hun ikke sendte mer bildemateriale til ham.
Tiltalte fikk henne til å sende ham til sammen minst 998 nakenbilder eller andre seksualiserte bilder, hvorav 866 unike, samt flere videoer med en samlet spilletid på noe over 7 minutter. Han har lagret bildematerialet på sine lagringsmedier i tidsrommet 11.06.15 til 27.07.15.
Tiltalte har etter dette ved «truende atferd», jf. drøftelsen i pkt. 2.5, ovenfor fått fornærmede til å føre en gjenstand inn i skjeden. Det er årsakssammenheng mellom den truende atferden og den handling/de handlinger han fikk fornærmede til å foreta. Handlemåten er å anse som voldtekt til samleie etter straffeloven (1902) § 192 bokstav a første ledd bokstav c, jf. § 206.
Retten legger til grunn at tiltalte handlet forsettlig.
Han blir etter dette å kjenne skyldig i henhold til tiltalen.
Tiltalebeslutningen post II – straffeloven (1902) § 195 første ledd første straffalternativ
Tiltalen post II grunnlag a) – fornærmede N06
Fornærmede N06 er født den 0.0.03, og var om lag 12 år og 3 måneder gammel på handlingstidspunktet.
Hun ble avhørt i tilrettelagt på Barnehuset i [sted7] den 06.02.16. Hun forklarte at hun hadde kontakt med [alias2], som sendte bilder av seg selv og som anmodet om bilder fra fornærmede. [alias2] sendte også videoer til fornærmede. Hun ville at ansiktet til fornærmede skulle være med på bildene.
Fornærmede hadde også kontakt med en venn av [alias2] som het [alias8] eller lignende. Han kontaktet henne på Kik. Han sendte videoer av en tiss. Han sa at han var 15 år og kom fra Lillehammer, men han virket som at han var 17 år gammel.
Fornærmede slettet hele appen fordi hun ble redd for at tiltalte skulle finne ut hvor hun bodde. Hun hadde hørt på nyhetene om jenter som hadde blitt drept.
Mye av kommunikasjonen med [alias2] skjedde mens fornærmede var sammen med sin venninne N07. De kommuniserte således med [alias2] mens de var sammen. På bakgrunn av [alias2] sin anmodning sendte fornærmede bilder av puppene sine til henne. [alias2] sa at hun ønsket bildet av «ansiktet og puppene». Retten bemerker at dette stemmer meget godt overens med tiltaltes handlemåte overfor flere av de fornærmede i saken, og at det er i tråd med tiltaltes krav overfor denne fornærmede inntatt i bevisutdraget side 1174 chattelinje 63 hvor tiltalte i rollen som [alias2] sier: «Du får ta bilder så jeg ser begge puppene og ansiktet da», og bevisutdraget side 1173 chattelinje 40 hvor tiltalte sier: «Du får ta puppe å ansiktet bilder». I følge fornærmede sendte [alias2] henne en video hvor hun «tok fingre inn i tissen».
Fornærmede og hennes venninne N07 fikk beskjed av [alias2] om hva de skulle gjøre. Det var vanskelig å si nei til [alias2]. Fornærmede har forklart at hun ble skremt av [alias2].
[alias2] ba fornærmede om at hun sendte en video hvor hun og hennes venninne N07 kysset hverandre. De kysset hverandre og filmet dette etter [alias2]s anmodning, og N07 sendte video av dette til [alias2]. Ifølge fornærmede ba [alias2] om at de skulle «kysse hverandre i tissen» og filme det. [alias2] ville at de skulle slikke hverandre «i tissen», noe de gjorde, filmet og deretter sendte videoen til [alias2].
Fornærmede har også forklart at [alias2] sendte et bilde av at hun «fingret» seg selv, og at [alias2] opplyste at familien hennes visste at hun fingret seg selv. Fornærmede har forklart at det «kan hende» at hun og N07 fingret hverandre i tissen, men hun er usikker på om de har «tatt hverandre på tissen». Etter den dokumenterte chatteloggen har tiltalte, i rollen som [alias2], sendt bilde hvor [alias2] fører fingre inn i skjeden sin, jf. bevisutdraget side 1174 chattelinje 52 (dette etter anmodning fra N06, jf. chattelinje 51). Uten at det har noen betydning for skyldspørsmålet, finner retten grunn til å nevne at N06 og tiltalte (i rollen som [alias2]) byttet bilder i starten, hvor de sendte hverandre bilder og fikk bilder tilbake, jf. bevisutdraget side 1172 chattelinje 37 hvor N06 skriver: «Kan du ta et bilde av fitta di». Se også bevisutdraget side 1176 chattelinje 87 hvor de bytter 50/50.
N07 har forklart seg i tilrettelagt avhør på Barnehuset på [sted8] den 02.05.16. Hennes forklaring er i det vesentlige overensstemmende med det som N06 har forklart. Ifølge N07 var det [alias2] som kontaktet henne på Instagram. Hun opplyste at hun var 14 år, og at hun var lesbisk. [alias2] snakket med N06 og N07 samtidig. Hun sendte bilder av kroppen, puppene og tissen sin, og N06 og N07 sendte bilder av «pupper og tiss» til [alias2]. Det var [alias2] som bestemte hva de skulle sende. N07 har forklart at de måtte kysse hverandre på munnen, på puppene, kose med hverandre når de var nakne, og ta hverandre på puppene. Hun har også forklart at de måtte ta «både på egen tiss og på hverandres tiss», noe som hun har hørt at kalles fingring.
N07 har forklart at [alias2] ville «ha mer og mer», og at hun følte seg presset. Hun følte at hun måtte gjøre det hun ble bedt om av [alias2]. [alias2] sa ifølge N07 flere ganger at dersom hun/de ikke sendte de bildene hun ba om, ville hun legge det hun hadde fått ut på Instagram. De måtte «sende mer», ellers så la hun ut på Instagram.
De tilrettelagte avhørene av de fornærmede N06 og N07 ble avspilt etter hverandre i retten på grunn av sammenhengen i handlingene. Tiltalte som forklarte seg etter å ha hørt begge avhørene, opplyste at det som de fornærmede N06 og N07 har forklart er dekkende for det som faktisk skjedde. Han visste hvor gamle begge jentene var. Han opplyste at [alias2] var lesbisk og likte jenter. Han opplyste at [alias2]s foreldre visste at hun var lesbisk fordi N06 og N07 lurte på det.
Tiltalte har forklart at han sendte de «vanlige nakenbildene» av [alias2]. Han ba om «puppe å ansiktet bilder», jf. bevisutdraget side 1173 chattelinje 41, og side 1173 chattelinje 63. Han sendte dem bilde av at den angivelige [alias2] «fingret seg», og at hun førte gjenstander inn i skjeden, for at de skulle gjøre det samme og filme det og sende ham filmen. Han ba om nakenbilder av brystene deres, av kjønnsorganene, også av at de bretter ut kjønnsleppene. Han ba dem også om å ta på hverandres bryster, kysse, slikke og/eller suge hverandres bryster, og å kysse hverandre. Han ba om bilder og/eller video der de kysset hverandres kjønnsorganer, og begge jentene etterkom hans ønske på dette punktet. Det vises til bevisutdraget side 1176 chattelinje 93, hvor tiltalte, som [alias2] , ber om at de «slikker mus og puppene til hverandre da». Jentene etterkom hans krav, jf. chattelinje 101 side 1177, hvor N07 slikker kjønnsorganet til N06. Også hans krav om at det føres fingre inn i skjeden, jf. video i tillegg til bevisutdraget betegnet: [tallrekke5].
Tiltalte har erkjent at han opptrådte truende, maste og presset begge jentene om å sende nakenbilder og video slik som han instruerte dem ovenfor. Han var klar over at begge jentene var sammen og at det han truet med ble kjent for og virket inn på dem begge. Han satt med bilder og /eller videoer av dem både enkeltvis og sammen hvor de var helt eller delvis nakne og kunne identifiseres. Han har forklart at «truingen» kom etter at han fikk de første bildene. Han har videre erkjent at han gjentatte ganger truet med å legge ut nakenbilder på Instagram, og at han mottok flere nakenbilder etter at han truet. Han har forklart at han var fullt klar over at «jentene ikke gjorde det han ba om frivillig». Han har forklart at han tenner seksuelt på at prepubertale jenter har seksuell kontakt med hverandre. Han brydde seg derfor ikke om noe annet enn å få bilder og film av dette. Når han i chattelinje 198 i bevisutdraget side 1183 opplyser at: «dere gjør meg så kåt» er det ifølge hans forklaring et uttrykk for at han er seksuelt opphisset av at de etterkommer hans beskjeder, og at de som mindreårige jenter har seksuell kontakt med hverandre. Til slutt virket hans trusler ikke lengre, jf. bevisutdraget side 1184 chattelinje 207 om at det var lagt ut bilder på internett, hvoretter han ikke fikk flere nakenbilder og kontakten opphørte.
Det fremkommer av det tilrettelagte avhøret av N06 at hun har hatt kontakt med noen som betegner seg selv «[alias8]» eller tilsvarende på nettet. Samme individ har kalt seg «the passion gamer [alias8]» eller lignende. N07 har i det tilrettelagte avhøret forklart at det var en som sendte melding til henne om at «han hadde fått noen fine bilder av henne». Retten legger til grunn at det er den som kaller seg [alias8]. Det er i virkeligheten tale om en person ved navn N39, som tiltalte har kommunisert med og samarbeidet med. Tiltalte har erkjent at han samarbeidet med N39 om å skaffe bilder av nakne prebubertale jenter, og at han sendte nakenbilder av N06 til N39.
Tiltalte har også delt bilder av N06 med N03. Retten bemerker at det i chattelinje 146 i chatten mellom N03 og tiltalte er et bilde hvor N06 og N07 tungekysser.
Etter en samlet vurdering av bevisene ovenfor, legger retten til grunn at tiltalte medvirket til seksuell omgang mellom N06 og N07 ved at han instruerte dem til å føre fingre inn i hverandres kjønnsorganer og å slikke hverandres kjønnsorganer. Som følge av dette førte N06 fingre inn i sin egen skjede, jf. bevisutdraget side 1227 chattelinje 90, og N07 slikket og/eller sugde kjønnsorganet til N06, jf. bevisutdraget side 1228 chattelinje 101. N06 gjorde tilsvarende på N07, jf. video dokumentert som vedlegg til bevisutdraget og betegner som: [tallrekke6]. N06 førte også fingre inn i skjeden til N07, jf. video dokumentert som vedlegg til bevisutdraget og betegnet som: [tallrekke7]. Tilsvarende gjorde N07 med N06, jf. video dokumentert som vedlegg til bevisutdraget med betegnelsen: [tallrekke8]. Han fikk dem også til å kysse hverandre med tungekyss, kline og å suge hverandres bryster. Handlingen rammes av straffeloven § 195 første ledd første straffalternativ. Innføring av fingre i skjeden eller slikking/suging av kjønnsorganer regnes som seksuell omgang, jf. f.eks Rt-1985-202, Rt-1989-979 og NOU 1991:13 side 16 andre spalte og Ot.prp.nr.20 (1991-1992) side 14 andre spalte. Tiltaltes handlemåte rammes av medvirkningsbestemmelsen i straffeloven § 205.
Tiltalte har handlet forsettlig og han blir å kjenne skyldig etter tiltalen på dette punkt.
Det er bevismessig uklart om den seksuelle omgangen ble utført etter at tiltalte hadde truet med å legge nakenbilder av dem ut på nett. Handlemåten er således ikke vurdert subsumert under et alvorligere straffebud.
Tiltalen post II grunnlag b) – fornærmede N07
Tiltalte har erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på denne posten. Han har så vel til politiet som i retten erkjent å ha forholdt seg som i tiltalen beskrevet.
N07 er født den 0.0.03, og var om lag 12 år gammel på handlingstidspunktet.
Bevisføringen av denne posten er av praktiske grunner gjennomført sammen med post II grunnlag a) ovenfor idet tiltalte i stor utstrekning har forholdt seg samtidig til de fornærmede N06 og N07. Om bevisresultatet for begge postenes vedkommende vises det til rettens gjennomgang under post II a ovenfor, hvor også denne fornærmede er omhandlet.
Idet straffbarhetsvilkårene et oppfylt, jf. drøftelsen under post II a ovenfor, blir tiltalte å kjenne skyldig på dette punkt, jf. drøftelsen ovenfor.
Tiltalen post II grunnlag c) fornærmede N08
N08 er født den 0.0.04, og var om lag 11 år gammel på handlingstidspunktet.
I tilrettelagt avhør på [sted9] barnehus den 10.03.16 har fornærmede forklart at hennes venninne, N09 (N09), hadde en kjæreste på nett. De kommuniserte på Instagram. Det fremgår av bevisene at det var [alias2], som tiltalte utga seg for å være. N08 var ofte på besøk hos N09. Fornærmede forklarte videre at N09 hadde sendt videoer til fornærmede hvor hun «tok på tissen» sin. N09 viste fornærmede at hun og [alias2] sendte mange meldinger til hverandre, med trutmunn, hjerter og kyssemeldinger. De sendte også bilder av brystene sine til hverandre. Fornærmede forklarte videre at [alias2] ville ha bilder av «hele» kroppen, beina, tærne og bryster mv. [alias2] sa at fornærmede og N09 måtte «kysse puppene» til hverandre, ta bilde og/eller video og sende til [alias2]. De kysset derfor puppene til hverandre, og sendte bildemateriale til [alias2]. [alias2] sa også at de måtte «ta på tissen» sin og på «hverandres tiss». De gjorde som [alias2] ba om.
Retten legger til grunn at tiltalte, under foregivende av å være [alias2] 14 år, skaffet seg og lagret til sammen 98 ulovlige bilder av fornærmede, hvorav 65 unike som han lagret på sine lagringsmedier. Han hadde kontakt med henne gjennom at han chattet med fornærmede N09, og bildematerialet er lagret hos tiltalte i tiden 19.06-05.07.15. Bildematerialet omfatter i det vesentlige bilder av fornærmedes bryster og kjønnsorganer og nakenbilder som viser hele eller deler av kroppen, og bilder av ulike seksuelle aktiviteter mellom fornærmede og N09.
Bevisførselen for denne tiltaleposten og post II grunnlag d, nedenfor, ble gjennomført under ett. Retten viser derfor til bevisvurderingen og redegjørelsen for rettsanvendelsen der.
Etter dette legger retten til grunn at tiltalte har forholdt seg som i tiltalen beskrevet. Han har handlet forsettlig, og blir å kjenne skyldig overensstemmende med tiltalen.
Post II grunnlag d) – fornærmede N09
N09 er født den 0.0.04 og var om lag 10 og et halvt år gammel på handlingstidspunktet.
Fornærmede N09 har i tilrettelagt avhør den 17.02.16 på [sted9] barnehus forklart at kommunikasjonen med den eller de som ba henne ta nakenbilder og sende dem, startet på Instagram og gikk over på Kik. Hun har forklart at den personen hun hadde kontakt med sa hva hun og venninnen N08 skulle foreta seg med seg selv og med hverandre, og at de skulle fotografere og filme og sende til vedkommende. N09 har forklart at «[alias2] og N03» ba om «nesten de samme bildene». Fornærmede forklarte at hun «følte at hun måtte gjøre det» som hun ble bedt om.
Tiltalte har erklært seg straffskyldig etter tiltalen, og i retten erkjent å ha forholdt seg som i tiltalen beskrevet. Han har forklart at han først fikk kontakt med fornærmede N09. Det skjedde på Instagram, og han fremsto da som [alias2], 14 år gammel. Som han pleide, innledet tiltalte kontakten med vanlig «prat» og utveksling av meldinger og bilder med klær på mellom [alias2] og fornærmede N09. Tiltalte har opplyst at han var nettkjærester både med fornærmede N09 og fornærmede N08.
På vanlig måte for tiltalte ble kommunikasjonen flyttet over på Kik. Han sendte de vanlige bildene av [alias2] med nakne bryster, bilder av kjønnsorganet. Han sendte også noen av de samme videoene av [alias2] som han hadde sendt til andre av de fornærmede. Disse bildene omfatter også video hvor en mindreårig pike som skal forestille [alias2] bretter ut kjønnsleppene, fører fingre inn og ut i skjeden og fører gjenstander f.eks. en tannbørste inn og ut i skjeden. Tiltalte etterspurte ifølge sin forklaring i retten «puppebilder» og «bilder av vagina». Han mottok en video fra N09 hvor hun og N08 lå i sengen og kysset, uten å ha bedt dem om det. Han ga uttrykk for at det han hadde fått var «tøft», og han sendte dem bilder av «kyssing av bryster og vagina mellom andre mindreårige jenter».
Tiltalte har videre forklart at han ga beskjed om at han ville ha bilder fra dem hvor de tok på «seg selv og på hverandre». De skulle ta på seg selv på «pupper og vagina». [alias2] ber om bilde «så jeg ser begge puppene å ansiktet ditt», jf. chattelinje 31 side 980. Det er dokumentert i chatteloggen at tiltalte sier: «ta en video av fitta», «kan du bruke noe å ta inni fitta», og «du må ta video der du putter noe inn og ut av fitta di», jf. bevisutdraget side 983 chattelinje 69, eller en «vanlig video der du leker med fitta di», chattelinje 80. Tiltalte ba om at det ble ført fingre inn i skjeden og spør: «hvor langt får du fingeren inn da kåta mi», jf. chattelinje 143 bevisutdraget side 987.
Han mottok deretter bilder hvor de tok på hverandres bryster, hvor de førte fingre inn i egne kjønnsorganer, og i hverandres kjønnsorganer.
Han har forklart at han fikk «seksuell tenning» og at han blir «kåt» av å se på at prepubertale jenter tar på hverandre slik som han ba om. Han har forklart at han blir seksuelt opphisset både av det han ser, og av at de mindreårige jentene etterkommer hans ønsker om å foreta det han ber om.
Dokumentasjonen av chatteloggene, utvekslede lagrede bilder/videoer, viser at tiltalte har fått fornærmede N09 til å sende bilde av seg hvor hun holder og kysser brystet sitt. Det er også dokumentert at tiltalte har fått N09 og N08 til å kysse hverandres bryster og sende bildemateriale av at den ene kysser den andres bryster.
Han har også fått fornærmede N09 til brette ut kjønnsleppene og å føre en finger inn i skjedeåpningen, og sende ham bilder av dette. Det er også dokumentert at han har fått de fornærmede til å «slikke fitte», og å sende ham bilder av dette. Det fremgår av bevisutdraget side 979 chattelinje 11 at [alias2] ber dem «slikke fitte». Han har også bedt dem om å føre fingre inn i hverandres kjønnsorganer.
Tiltalte har sendt bilde av fornærmede N17 påskrevet teksten «Kåta mi» til fornærmede N09.
Tiltalte har erkjent at han gikk tom for [alias2] bilder for å få vist hva han ønsket at fornærmede og hennes venninne N08 skulle foreta seg meg seg selv og med hverandre, så han sendte N09 et bilde han hadde skaffet seg av fornærmede N04 hvor hun bretter ut kjønnsleppene sine.
Tiltalte har forklart at han hadde kontakt med N03 i forbindelse med de fornærmede N09 og N08. Han sendte N09s profil til N03, som han samarbeidet med for å skaffe nakenbilder av kjønnsorganer til prepubertale jenter, dels ved at de samarbeidet om å få jentene til å sende bilder og video, og dels ved at de byttet bilder av nakne prepubertale jenter med hverandre. Tiltalte har forklart at han sendte N03 et par bilder av de han fikk fra fornærmede N09. Tiltalte har benektet at han samarbeidet med N03 om å skaffe bilder og/eller video av de fornærmede. Han truet ikke med å komme å ta dem eller å publisere nakenbilder av de fornærmede på internett. De fornærmede var heller ikke truet av N03 til å sende tiltalte bilder etter det som tiltalte kjenner til. Det er på det rene at fornærmede N09 ber tiltalte i rollen som [alias2] om å hjelpe henne, fordi «[alias14] (N03) har sendt et bilde av meg naken til en gutt», jf. chattelinje 107. Det er imidlertid ikke bevist at det er noe samvirke mellom tiltalte og N03 mht å få de fornærmede N09 og N08 til å foreta seg det de gjorde. Handlingen er således ikke begått av flere i fellesskap.
Ved å handle som ovenfor beskrevet, fikk tiltalte fornærmede N09 til å ta og sende bilder og/eller video med innhold som ovenfor angitt. Til sammen lagret tiltalte 304 bilder, hvorav 214 unike, og 105 videoer hvorav 53 unike. Kommunikasjonen fant sted i tidsrommet 02.07.15 til 03.07.15. Bilder ble utvekslet i tiden 19.04-03.08.15 og video i tiden 01.07.15 til 27.07.15.
På bakgrunn av ovenstående finner retten bevist at tiltalte har forholdt seg som beskrevet i tiltalen på dette punkt. Ved at han forega å være [alias2] 14 år, og handle som beskrevet, fikk han fornærmede til å føre fingre inn i skjeden. Han fikk fornærmede og N08, omhandlet i grunnlag c ovenfor, til å ha seksuell omgang med hverandre ved å slikke og/eller suge hverandres kjønnsorgan og/eller føre fingre inn i hverandres kjønnsorgan. Handlingen rammes av straffeloven § 195 første ledd første straffalternativ. Innføring av fingre i skjeden eller slikking/suging av kjønnsorganer regnes som seksuell omgang, jf. f.eks Rt-1985-202, Rt-1989-979 og NOU 1991:13 side 16 andre spalte og Ot.prp.nr.20 (1991-1992) side 14 andre spalte. Tiltaltes handlemåte rammes av medvirkningsbestemmelsen i straffeloven § 205.
Tiltalte har handlet forsettlig og han blir å kjenne skyldig etter tiltalen på dette punkt.
Tiltalen post II grunnlag e) – fornærmede N10
Bevisførselen vedrørende fornærmede N10 og N11 ble foretatt under ett på grunn av den nære sammenhengen i de påstått straffbare forhold. De hadde en felles profil på Instagram, og denne ble benyttet i kommunikasjonen med tiltalte. Det foretas derfor en felles gjennomgang nedenfor.
N10 er født den 0.0.04, og var om lag 11 år da handlingene ble begått. Hun forklarte seg i tilrettelagt avhør i Barnehuset i [sted10] den 23.02.16. Hun opplyste at hun ble kontaktet av en person som het [alias2]. Retten legger til grunn at det var tiltalte som kontaktet henne under den falske profilen [alias2], 14 år. [alias2] hadde samtidig kontakt med fornærmede N10 og hennes venninne N11. De oppfattet at hun var 15-16 år. [alias2] skrev til dem på norsk. De fornærmede oppfattet det slik at [alias2] startet med å sende nakenbilder av seg selv.
[alias2] sendte nakenbilder av brystene og «tissekonen» sin. Hun skrev at hun ville se «fisen» deres, dvs kjønnsorganet. N10 og N11 laget således videoer av «tissekonen og sånt» og sendte [alias2]. De sendte både fra N10 og fra N11 sin brukerprofil. De slettet senere videoene og bildene. De ble bedt om å «stikke forskjellige ting opp enkelte steder». De brukte en blyant og en elektrisk tannbørste. Blyanten ble brukt da de sendte mens de var på feire på Mallorca, og tannbørsten ble benyttet da de sendte fra badet hjemme. De fikk også beskjed fra [alias2] om at de skulle være nakne og «sitte på hinanden». De skulle også kysse hverandre like over «tissekonen». N10 har forklart at hun ikke tror at de ble truet.
Fornærmede N11 avga forklaring i tilrettelagt avhør i Barnehuset i [sted10] den 23.02.16. Hun forklarte at [alias2] hadde et navn til med bokstaven H, og kom fra et annet land enn Danmark. [alias2] virket innledningsvis som en normal jente, og skrev til de fornærmede at de var pene og «sådant noget». Hun sendte søte meldinger og bilder og spurte om de skulle være venner. [alias2] sendte nakenbilder av seg selv, og ønsket at de fornærmede skulle sende tilsvarende bilder tilbake. [alias2] ba om at de sendte «frekke» bilder av seg selv til henne. N11 mistenkte at [alias2] var en farlig mannlig «børnelokker» og blokkerte henne. N11 har forklart at det er noen bilder som viser «tissekonen», men det er ikke bilder av hennes «tissekone» men bilder som hun har lastet ned fra nettet. [alias2] ville at de fornærmede skulle ligge oppå hverandre, men det ville hun ikke gjøre. [alias2] sa at de skulle putte en «pind» opp i «tissekonen». [alias2] sendte en video hvor hun puttet en blå fil opp i «tissekonen». N11 forklarte videre at hun husker at N10 begynte å ta en fargeblyant i sin «tissekone». Også N11 gjorde det. De filmet dette og sendte videoen til [alias2]. [alias2] ville at de skulle gjøre mer av dette, men det gjorde vondt så de ønsket ikke det. Først var det en fil som skulle stikkes opp i «tissekonen», deretter en blyant og så en vattpinne. N10 sendte bilde av at hun førte skaftet på en hårbørste inn i skjeden. Det ble gjort mens hun var på Mallorca, mens hun brukte en tannbørste da hun var hjemme. De brukte også en fargeblyant. N11 førte ikke inn hårbørste og tannbørste fordi hun hadde problemer med å få inn blyanten, men N10 som hadde større hull fikk inn skaftet på en hårbørste.
Tiltalte har – etter å ha hørt avspillingen av de tilrettelagte avhørene av de fornærmede – opplyst at han henvendte seg til flere utenlandske profiler på Kik for å få tak i nakenbilder av prepubertale jenter. Han utga seg for å være [alias2], 14, og sendte de fornærmede det vanlige utvalget av nakenbilder av bryster og kjønnsorganer som han forega at var av [alias2]. Han sendte også bilder hvor kjønnsleppene brettes ut og bilder og/eller video av innføring av fingre og/eller gjenstander i skjeden. Han sendte dem en eller flere bilder av fornærmede N04 hvor hun bruker fingre og tannbørste i skjeden.
Han hadde kontakt med dem dels på deres felles profil på Instagram og dels på deres egne profiler. Han fikk tilbake bilder av nakne bryster og kjønnsorganer fra begge de fornærmede. Han fikk også bilder hvor de befølte brystene sine. Han husker at han instruerte en av dem til å ta bilder mens hun satt på badegulvet hjemme. Bildene av bryster og kjønnsorganer ble sendt ham i egenskap av å være [alias2] og etter hans egen anmodning.
Hans kontakt med dem førte også til at de kysset hverandre på munnen, tok på og kysset hverandre på brystene og i kjønnsorganene og filmet dette og sende videoen til ham. Fra N10 mener tiltalte at han mottok bilder av brystene og av kjønnsorganet og av at hun førte en blyant, en vattpinne og fingre inn i skjeden. Fra N11 fikk han også bilde av at en vattpinne ble innført i skjeden.
Tiltalte forklarte i retten at det var de fornærmede som startet med å føre en vattpinne inn i skjeden og å sende video eller bilde av dette. Han husker at han ikke ba om at de skulle innføre gjenstander i skjeden. Dette er ikke i samsvar med det han forklarte i politiavhør den 01.06.16, hvor han opplyste at han ikke husket om han ba dem utføre noe med seg selv eventuelt med hverandre. Etter en samlet vurdering av bevisene legger retten til grunn som bevist, jf. beviskravet slik det er drøftet ovenfor, at tiltalte ba de fornærmede om å føre både fingre og gjenstander inn i skjeden. Det er ved bevisvurderingen lagt vekt på at å be om dette er tiltaltes faste modus i forhold til flere andre fornærmede. Han har erkjent at han sendte bilder av både den angivelige [alias2] og av fornærmede N04, som nettopp utførte slike handlinger på seg selv. Han har forklart at han tenner seksuelt på dette, og at han ønsker flest mulig bilder av det. Det fremgår av bevisutdraget med vedlegg at tiltalte i en skjermdump fra kommunikasjonen med N10 at hun sendte tiltalte (som [alias2]) et bilde hvor hun har ført en tannbørste inn i skjeden. Tiltalte uttaler som svar på dette at: «Du må smøre fisen og bruke noe større så du kommer lenger..». Etter rettens syn viser dette at det er tiltalte som instruerer og at fornærmede etterkommer hans anvisninger. Hans anvisninger er helt overensstemmende med det han uttalte f.eks. i kommunikasjonen med fornærmede N05, også med det formål å tilrettelegge for innføring av gjenstander i skjeden etter hans anvisning. Kommunikasjonen på Instagram mellom tiltalte og N10 viser etter rettens syn at tiltalte på vanlig måte har lagt opp til at det skal utveksles bilder annenhver gang, og det fremgår av bildene at det sies «jer tur» og «din tur» etter at bilder er sendt. Det er tiltalte som styrer dette og som instruerer, og retten ser helt bort fra den mulighet at innføring av gjenstander er noe som er initiert av de fornærmede.
Som følge av tiltaltes oversendelse av bilder (fra felles profil med N11 og/eller N10 egen profil) han ønsket tilsvarende i retur av, og hans instruksjoner fikk han N10 til å ta bilde av at hun førte gjenstander inn i skjeden, en vattpinne og en tannbørste. Han fikk henne også til å brette ut kjønnsleppene og sende ham bilder av det, samt at hun førte en eller flere fingre inn i skjeden og sendte bilde av det, samt å sende flere nakenbilder i hel eller halvfigur.
Han fikk N11 til å føre en gul tynn gjenstand (mest sannsynlig en blyant) inn i skjeden, og tiltalte kommenterte på Instagram: «Deilig fis du har». Han kommenterte også: «Har du ikke noe større du kan bruke i fisen da».
På Instagram spør tiltalte om de kan «slikke din søster på puppene å musa», jf. bevisutdraget side 1296. Da han fikk bilde hvor den ene av de fornærmede kysser den andres bryster, sier tiltalte som [alias2]: «Ta mer av dette». Han sier at det skal kysses «med åpen fis da», jf. bevisutdraget side 1298. Den ene fornærmede kysser den andre i skrittet. Det er tiltalte som styrer bildetakingen. Han mottar også bilde der den ene fornærmede slikker den andres bryster.
Ved å handle som ovenfor beskrevet fikk tiltalte fornærmede N10 til å ta og sende bilder og/eller video med innhold som ovenfor angitt. Til sammen lagret tiltalte 137 bilder, hvorav 108 unike. Kommunikasjonen fant sted på Instagram i tidsrommet 19.06.15 til 14.07.15.
På bakgrunn av ovenstående finner retten bevist at tiltalte har forholdt seg som beskrevet i tiltalen på dette punkt. Ved at han forega å være [alias2] 14 år, og handle som beskrevet, fikk han fornærmede og hennes venninne N11 til å forholde seg som ovenfor beskrevet. Handlingen rammes av straffeloven § 195 første ledd første straffalternativ. Innføring av fingre i skjeden og/eller slikking/suging av kjønnsorganer regnes som seksuell omgang, jf. f.eks Rt-1985-202, Rt-1989-979 og NOU 1991:13 side 16 andre spalte og Ot.prp.nr.20 (1991-1992) side 14 andre spalte. Tiltaltes handlemåte rammes av medvirkningsbestemmelsen i straffeloven § 205.
Tiltalte har handlet forsettlig og han blir å kjenne skyldig etter tiltalen på dette punkt.
Tiltalen post II grunnlag f) – fornærmede N11
Tiltalte har erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på denne posten. Han har så vel til politiet som i retten erkjent å ha forholdt seg som i tiltalen beskrevet.
N11 er født den 0.0.03, og var om lag 12 år gammel på handlingstidspunktet.
Bevisføringen av denne posten er av praktiske grunner gjennomført sammen med post II grunnlag e) ovenfor idet tiltalte har forholdt seg samtidig til de fornærmede N10 og N11. Om bevisresultatet for begge postenes vedkommende vises det til rettens gjennomgang under post II e ovenfor, hvor også tiltaltes handlemåte overfor denne fornærmede er omhandlet.
Til sammen lagret tiltalte 96 ulovlige bilder, hvorav 72 unike bilder av fornærmede.
Idet straffbarhetsvilkårene et oppfylt, blir tiltalte å kjenne skyldig på dette punkt. Jf. ovennevnte drøftelse.
Tiltalebeslutningen post III – straffeloven (1902) § 222 første ledd annet straffalternativ, jf. straffeloven § 232 tredje punktum
Post III – grunnlag a) – fornærmede N12
N12 er født den 0.0.03, og var om lag 11 år og 10 måneder gammel på gjerningstidspunktet. Hun forklarte seg i tilrettelagt avhør på Barnehuset i [sted9] den 10.03.16. Hun forklarte at hun kom i kontakt med [alias2], som hun trodde var en mindreårig jente, på Instagram. [alias2] sendte først «vanlige bilder», og deretter bilder hvor hun var lettkledd.
[alias2] opptrådte slik at fornærmede følte seg tvunget til å sende nakenbilder til [alias2]. Hvis hun ikke sendte slike bilder som [alias2] ba om, var hun redd for at «noe var galt», og at «noe skulle skje». [alias2] «fant» henne både på Instagram og på Kik. [alias2] sa at fornærmede måtte sende bilder av «tissen» sin. Hun ble truet med at hun «skulle dø og sånt», dersom hun ikke sendte bilder.
Dokumentasjonen av bildemateriale lagret av tiltalte viser at han fikk flere nakenbilder av fornærmede hvor man ser nakne bryster og kjønnsorgan. Hun forsøkte å unngå å ta bilder av ansiktet sitt, og bildene viser stort sett bare kroppen hennes. Hun sendte ham også nærbilder av kjønnsorganet sitt.
Fornærmede forklarte i det tilrettelagte avhøret at hun fikk drapstrusler fra andre enn [alias2]. Etter bevisførselen legger retten til grunn at det i tilfelle ikke har noe med tiltalte å gjøre.
Tiltalte har forklart at han husker fornærmede, og at han visste hvor gammel hun var. Kontakten startet ved at han la henne til som venn på Instagram. I egenskap av [alias2], 14 år, ble han venner med fornærmede. De ble også nettkjærester, etter initiativ fra ham.
Det var også på hans initiativ at de opprettet en felles brukerkonto «[alias5]» på Instagram. Tiltalte har forklart at dette ble gjort for at det skulle være lettere for ham å få tak i nakenbilder av henne, og å sende nakenbilder dem imellom. Han kommuniserte innledningsvis med fornærmede via sin profil «[alias3]». Denne profilen ble imidlertid stengt ned av Instagram på grunn av karakteren av det tekstlige eller fotografiske innholdet i hans tidligere kommunikasjon. Det var således nødvendig å kommunisere på andre plattformer og med andre profiler for å få tak i nakenbilder av prepubertale jenter.
Han sendte fornærmede det «vanlige» bildegalleriet av [alias2], med bilder av både nakne bryster og kjønnsorgan. Han husker at han flere ganger ba om «puppebilder». Han mottok bilder av fornærmede med nakne bryster og av kjønnsorganet hennes. Han betegnet fornærmede som «snuppa mi», «jenta mi» og «søta mi», og opplyste at han var «kåt» og «kjempekåt», så hun måtte sende ham flere nakenbilder. Siden de var nettkjærester skulle bildeforsendelsen dem imellom være «hemmelig». Tiltalte har forklart at fornærmede ikke sendte bilder av ansiktet. Han ba om å få nakenbilder der ansiktet var med, slik at han hadde noe å true med dersom det ikke ble sendt flere bilder. Tiltalte har i retten erkjent at han presset fornærmede til å sende bilder. I politiavhør har tiltalte forklart at han: «tror han truet fornærmede fordi hun var stille i perioder», og at han «lurer på om han la ut bilder, men han tror ikke det». I retten har han forklart at han tror «at han fikk flere bilder av fornærmede etter truslene». Han antar at det var på [alias5] profilen at han truet henne. Av de bildene han mottok etter at han truet henne, var det bl.a. et bilde hvor hun stod naken eller delvis påkledd foran et speil. I retten har han forklart at han ikke la ut bilder av henne noe sted. Etter en samlet vurdering av tiltaltes modus og måte å ordlegge seg på, så vel i politiavhør som i retten, legger retten til grunn som bevist, jf. beviskravet ovenfor, at tiltalte truet fornærmede med å legge ut nakenbilder av henne på internettet dersom hun ikke sendte flere nakenbilder. Retten finner også bevist at han truet henne i tillegg med at hun «skulle dø og sånt».
Han har i retten også erkjent at han, ved å bruke fellesprofilen «[alias5]», utga seg for å være fornærmede i kontakt med andre mindreårige jenter. Fra denne brukerkontoen sendte han nakenbilder av fornærmede til andre, og andre kan ha fått tilgang til nakenbilder av fornærmede fra denne brukerkontoen.
Kommunikasjonen mellom tiltalte og fornærmede på Kik varte fra 10.01.15-23.01.15, og ledet til at tiltalte kom i besittelse av og lagret på sine lagringsenheter 289 ulovlige bilder av fornærmede, hvorav 233 unike.
Kontakten opphørte ved at fornærmede sluttet helt å sende [alias2] bilder, blokkerte henne, og slettet kontoen sin.
Tiltalte har truet med «rettsstridig atferd» i straffeloven § 222’s forstand. Både det å true med å legge ut nakenbilder på nettet og å true med at noen skal dø, er å true med en straffbar handling og er derved å true med rettstridig atferd. Tiltalte har således ved rettstridig atferd tvunget fornærmede til å sende ham nakenbilder. Han mottok nakenbilder etter at han truet henne.
Retten finner at det foreligger særlig skjerpende omstendigheter i straffeloven § 222 første ledd andre punktums forstand. Det er ved denne vurderingen lagt avgjørende vekt på at fornærmede var 11 år og 10 måneder på handlingstidspunktet og ble truet med å få lagt ut identifiserbare nakenbilder av seg selv på internett, og at hun oppfattet at hun skulle dø.
Tiltalte har forklart at trusselen ble fremsatt for å få tilsendt flere nakenbilder. Han har således handlet forsettlig, og forsettet omfatter de omstendigheter som gjør at det foreligger skjerpende omstendigheter.
Han blir etter dette å kjenne skyldig overensstemmende med tiltalen på dette punkt.
Post III – grunnlag b) – fornærmede N13
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen. Hans erkjennelse er fullt ut overensstemmende med det som fornærmede N13 har forklart i tilrettelagt avhør som er dokumentert i retten.
N13 er født den 0.0.02, var 12 år og en måned gammel på handlingstidspunktet.
Fornærmede har i tilrettelagt avhør, dokumentert i retten, forklart at hun kom i kontakt på Instagram og Kik med [alias2], som opplyste at hun gikk i 8. klasse. [alias2] sendte henne bilder av seg selv, og opplyste at hun ville ha tilsvarende bilder tilbake, bl.a. av «puppene» sine.
[alias2] opplyste også at faren hennes, [alias4], ønsket nakenbilder av henne. [alias2] ville at fornærmede skulle snakke med pappaen hennes, noe hun gjorde. [alias2] fortalte fornærmede at hun hadde vist sin far bilder som fornærmede hadde sendt henne.
Hun fikk tilbud om at [alias2] kunne sende henne penger på mobiltelefonen. Hun tror at hun fikk penger på mobilen 10-11 ganger.
[alias2] truet med å legge ut nakenbilder av fornærmede på nettet dersom hun ikke sendte henne flere nakenbilder. Hun krevde at fornærmede skulle ta bilde eller video av seg selv der hun holdt fingrene på tissen. [alias2] sa også at fornærmede måtte smøre «sånn krem» på puppene. Hun forklarte at hun måtte skrive «hore» og «Jeg er Hore» på overkroppen, og hun måtte skrive telefonnummeret sitt samme sted.
Den dokumenterte chatteloggen viser at det forholder seg slik som N13 har forklart. I egenskap av [alias2] uttaler tiltalte i chatteloggen bl.a.: «Er kåt jeg Hora mi», jf. bevisutdraget side 500 chattelinje 15. Han uttaler «Gjør meg kåt da Hora mi», jf. side 499 i bevisutdraget, chattelinje 113. Han spør i bevisutdraget side 508 chattelinje 181 om hun kan ta bilde av «puppene å ansiktet da», chattelinje 183 «Ta å massere musa til hu blir rød og stor», jf. bevisutdraget side 507 chattelinje 173, og om hun kan få «brystvortene større å røde», jf. bevisutdraget side 524 chattelinje 332. Chatteloggen viser at tiltalte gjentatte ganger også ønsket å få henne til å «smøre musa» og «rumpehullet».
Etter hvert oppdaget fornærmede at det lovede pengevederlaget for nakenbildene uteblir, og etterlyste dette. Tiltalte fikk da en mer kommanderende tone i sin kommunikasjon, se f.eks. bevistdraget side 536 chattelinje 533 hvor det heter: «Nå får du ta bilder». I bevisutdraget side 532, chattelinje 450, får fornærmede slik beskjed: «Du er Hora mi du, og da skal du Gjør hva jeg sier, ok.» Idet fornærmede vegrer seg med å etterkomme kravene om bilder av nakne bryster og kjønnsorganet og/rompehullet innsmurt med krem, starter tiltalte med å true henne til å sende flere bilder. I bevisutdraget side 533, chattelinje 484, heter det følgende: «Legger ut bilder av deg på insta, Facebook og internett … ..». Han ber deretter om video der fornærmede «smører musa å masserer den..» chattelinje 623 bevisutdraget side 545. Det er på det rene at tiltalte har lagret minst en video hvor fornærmede bruker en finger som hun beveger i skjedeåpningen/ved kjønnsleppene.
Tiltalte har erkjent at han krevde at fornærmede skulle skrive «hore», eller «jeg er hore» på brystkassen, noe hun gjorde og sendte bilde til ham. Han krevde også at hun skulle skrive sitt telefonnummer på brystkassen og sende bilde av det til ham, noe hun også gjorde. Etter hvert som vederlaget tiltalte lovet fornærmede uteble, stengte hun tiltalte ute på Instagram.
Resultatet av tiltaltes samlede agering overfor fornærmede N13 i tidsrommet 11.01.15 til 01.08.15 er at han har lagret til sammen 1579 bilder, hvorav 1401 unike bilder av henne i tiden 10.01.15 til 03.08.15 og til sammen 00.08.37 timer video.
Retten finner etter dette bevist, jf. beviskravet drøftet ovenfor, at tiltalte til tid og på sted som i tiltalen angitt, ved å true med å legge ut identifiserbare bilder av henne på nettet tvang fornærmede til å sende ham bilder hvor hun var helt eller delvis naken, herunder bilder som viste nakne bryster og kjønnsorganer. Det er «rettsstridig atferd» i straffeloven § 222’s forstand. Tiltalte har således truet med rettstridig atferd tvunget fornærmede til å sende ham nakenbilder. Han mottok nakenbilder etter at han truet henne.
Retten finner at det foreligger særlig skjerpende omstendigheter i straffeloven § 222 første ledd andre punktums forstand. Det er ved denne vurderingen lagt avgjørende vekt på at fornærmede var 12 år og en måned på handlingstidspunktet, og ble truet med å få lagt ut identifiserbare nakenbilder av seg selv på internett. Tiltalte var i besittelse av flere bilder av henne som viste ansikt og bryster, ansikt og kjønnsorganer og endog bilder som viste hennes telefonnummer.
Tiltalte har forklart at trusselen ble fremsatt for å få tilsendt flere nakenbilder. Han har således handlet forsettlig, og forsettet omfatter de omstendigheter som gjør at det foreligger skjerpende omstendigheter.
Han blir etter dette å kjenne skyldig overensstemmende med tiltalen på dette punkt.
Post III – grunnlag c) – fornærmede N14
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen. Hans erkjennelse er på flere punkter overensstemmende med det som fornærmede N14 har forklart i tilrettelagt avhør som er dokumentert i retten.
Fornærmede er født den 0.0.03, og var om lag 11 år og 4 måneder gammel på handlingstidspunktet.
Fornærmede har i tilrettelagt avhør av 07.01.16 forklart at en person som het [alias2] tok kontakt med henne på Instagram, og ga uttrykk for at fornærmede og venninnen N30 (på felles bruker) var veldig pene. Dette ble uttrykt fra [alias2] både ved emojis og tekst. [alias2] kommenterte også på bildene til andre venner av fornærmede.
Tiltalte har forklart at [alias2] ble nettkjærester med fornærmede.
[alias2] opplyste at hun var født i 2003, 13 år gammel, og at hun bodde «nede i Norge».
[alias2] stilte en rekke spørsmål til fornærmede. På bakgrunn av svarene [alias2] fikk på sine spørsmål til fornærmede, opplyste [alias2] at hun ville si til andre (venner på nettet) at N14 og N30 hadde det dårlig hjemme. Hun brukte dette som en trussel for å få tilsendt bilder hvor fornærmede var delvis uten klær.
[alias2] opplyste også at hun ville gjøre andre ting slik at fornærmede skulle få et dårlig liv. Slik fornærmede opplevde situasjonen ble [alias2] «veldig på».
[alias2] sendte ifølge fornærmedes forklaring en rekke bilder av barn som ikke hadde på seg klær, de var f.eks. i bikini og «i pupper». Retten finner at dette er godt illustrert i skjermdump inntatt i bevisutdraget side 830, hvor [alias2] instruerer: «Ta så jeg ser begge puppene dine da», som respons på at fornærmede sendte bilde av ett nakent bryst. [alias2] krevde å få tilsvarende bilder fra fornærmede og/eller fra N30 som de hun selv hadde sendt. Fornærmede sendte bilder av seg selv delvis med klær på, men også nakenbilder. Hun sendte også nærbilder av brystene sine.
Hun ba [alias2] om å slette bildene etterpå, og hun ba [alias2] om ikke å ta screenshots av bildene. [alias2] lovet at hun skulle slette, og at hun ikke skulle ta screenshots, og fornærmede festet lit til det.
[alias2] opplyste at dersom fornærmede ikke sendte «bilde av tissen sin», så skulle hun finne ut hvor fornærmede bodde og at hun «kommer og tar deg». Fornærmede tok da bilde av underlivet sitt, og sendte det til [alias2].
På et tidspunkt ønsket ikke fornærmede å snakke mer med [alias2], og blokket henne. Hun rapporterte også [alias2] på Instagram. [alias2] forsøkte også å få dialogen med fornærmede over på Kik, noe fornærmede avslo.
Tiltalte har i retten forklart at det var en del ukjent for ham i det som fornærmede har forklart. Han husker ikke at han truet så mye som fornærmede har angitt. Etter at utvekslingen av bilder mellom fornærmede og tiltalte var dokumentert, uttalte tiltalte i retten at det nok likevel var slik som fornærmede hadde forklart. Han erkjente at han hadde lovet å slette bilder og å ikke ta screenshot, men han holdt ikke løftet. Ikke på noe tidspunkt hadde han til hensikt å holde løftet. Han har forklart at hans eneste mål var å få tak i nakenbilder av bryster og kjønnsorganer til jenter på fornærmedes alder. For å få flere nakenbilder, måtte han love henne at han ikke skulle ta screenshot.
Etter dokumentasjonen av bildeutvekslingen mellom tiltalte og fornærmede, legger retten til grunn som bevist at tiltalte ved sin samlede atferd overfor fornærmede fikk henne til å sende seg nærbilde av kjønnsorganet sitt hvor hun bretter til side kjønnsleppene, jf. f.eks. bevisutdraget side 872 og 873, hvor [alias2] kommenterer bildene slik: «bare 11 å så fin mus». Det er videre dokumentert oversendelse til tiltalte (i rollen som [alias2] – her 13 år gammel) en rekke bilder av fornærmedes nakne bryster og av kroppen for øvrig uten klær. Til sammen har tiltalte fått i hende og lagret på sine lagringsmedier 294 ulovlige bilder hvorav 252 unike. Bildeutvekslingen fant sted i tidsrommet 23.01.15 til 02.08.15.
Kontakten opphørte ved at tiltalte ble pågrepet av politiet.
Retten finner etter dette bevist, jf. beviskravet drøftet ovenfor, at tiltalte til tid og på sted som i tiltalen angitt, ved flere anledninger tvang fornærmede til å sende ham bilder hvor hun var helt eller delvis naken, herunder bilder som viste nakne bryster og kjønnsorganer. Han truet med å «komme å ta» henne. Det er «rettsstridig atferd» i straffeloven § 222’s forstand. Tiltalte har således ved rettstridig atferd tvunget fornærmede til å sende ham nakenbilder. Han mottok nakenbilder etter at han truet henne.
Retten finner at det foreligger særlig skjerpende omstendigheter i straffeloven § 222 første ledd andre punktums forstand. Det er ved denne vurderingen lagt avgjørende vekt på at fornærmede var om lag 11 år og 4 måneder gammel på handlingstidspunktet. Det er videre lagt vekt på summen av trusler, og den situasjonen fornærmede opplevde at hun befant seg i, og som tiltalte skapte, oppfattet og utnyttet.
Tiltalte har forklart at trusselen ble fremsatt for å få tilsendt flere nakenbilder. Han har således handlet forsettlig, og forsettet omfatter de omstendigheter som gjør at det foreligger skjerpende omstendigheter.
Han blir etter dette å kjenne skyldig overensstemmende med tiltalen på dette punkt.
Post III – grunnlag d) – fornærmede N15
N15 er født den 0.0.02, og var om lag 12 år og 9 måneder gammel på handlingstidspunktet.
Fornærmede forklarte seg i tilrettelagt avhør på Barnehuset i [sted6] den 01.03.16. Hun forklarte at hun kom i kontakt med en jente med litt «harry stil» på Instagram. Fornærmedes nabo, N05, fulgte også profilen til [alias2] på Instagram. [alias2] hadde hår ned til brystet, rotete rom, og hadde rare luer på seg. Det viste seg å være [alias2], en fiktiv profil, operert av tiltalte. [alias2] virket hyggelig, og sendte bilde av seg hvor hun gjorde lekser. Dette fikk fornærmede til å tenke at [alias2] var en «ordentlig person». «Ut fra det blå» spurte [alias2] om fornærmede kunne sende bilde i topp. Hun spurte også om bilder av «puppene». [alias2] sendte fornærmede nakenbilder av seg selv.
Da fornærmede vegret seg for å etterkomme [alias2]s anmodning, sa [alias2] at hun hadde alle bildene hun hadde mottatt på Instagram, og hun truet [alias2] med at hun skulle «photoshoppe» bilder av henne og legge ut på internett. Det fremgår av dokumentasjonen fra Instagramkommunikasjonen at [alias2] sier: «Jeg har mange bilder av deg i bh, skal jeg legge dem ut på Internett eller skal du ta noen bilder av deg nå».
Slik fornærmede oppfattet [alias2], ville bildene av henne (som var identifiserbare pga ansiktet) bli lagt ut på Google eller på Instagram. Fornærmede ble lovet at [alias2] skulle la være å legge ut bilder dersom hun sendte henne flere nakenbilder av den typen som [alias2] hadde sendt henne.
Det førte til at fornærmede sendte bilder til henne, slik som hun ba om. Det var ikke nok for [alias2] å få bilder av fornærmede i BH, hun skulle ha bilder fra «brystene og opp». Dette er overensstemmende med dokumentasjonen fra kommunikasjonen på Instagram, hvor det på ett av skjermdumpene fremgår at tiltalte ønsker bilde av «ansiktet å puppene», og en skjermdump hvor hun sier at hun vil «se mer av puppene da». [alias2] maste kraftig om dette, og det ble til at fornærmede sendte henne nakenbilder fra livet og opp.
Tiltalte har i retten forklart at han husker fornærmede, og var kjent med hennes alder. Han sendte henne de fleste av bildene fra «[alias2] » galleriet for å få henne til å sende tilsvarende tilbake. Han ønsket bilder av brystene og kjønnsorganet hennes, og forklarte henne hvordan hun skulle ta bildene. Han erkjenner at han truet henne med å legge ut identifiserbare nakenbilder på internett dersom hun ikke sendte ham flere nakenbilder. Han oppfattet henne som «småfrekk» siden hun motsatte seg hans krav om bilder, og fant det nødvendig å true med å legge nakenbilder ut på nett når hun nektet å sende flere bilder av seg i bar overkropp.
Ved den ovenfor beskrevne handlemåte klarte tiltalte å komme i besittelse av og lagret på sine lagringsmedier 53 ulovlige bilder av fornærmede, hvorav 44 unike. De aller fleste bildene er bilder av naken overkropp og ansikt, eller hvor hun er iført BH. Bildene er lagret på tiltaltes lagringsmedier i tiden 28.05.15-21.06.15. Kontakten opphørte ved at fornærmede nektet å sende tiltalte flere nakenbilder og blokkerte [alias2] på alle elektroniske plattformer.
Å legge ut identifiserbare nakenbilder på nett er «rettsstridig atferd» i straffeloven § 222’s forstand. Tiltalte har således truet med rettstridig atferd tvunget fornærmede til å sende ham nakenbilder. Han mottok nakenbilder etter at han truet henne.
Retten finner at det foreligger særlig skjerpende omstendigheter i straffeloven § 222 første ledd andre punktums forstand. Det er ved denne vurderingen lagt avgjørende vekt på at fornærmede var 12 år og 9 måneder gammel på handlingstidspunktet. Det er videre lagt vekt på den situasjonen fornærmede opplevde at hun befant seg i, og som tiltalte skapte, oppfattet og utnyttet. Fornærmede forklarte at hun ikke visste hvordan man kan slette bilder som er tilgjengelige på Google, og dette bekymret henne sterkt.
Tiltalte har forklart at trusselen ble fremsatt for å få tilsendt flere nakenbilder. Han har således handlet forsettlig, og forsettet omfatter de omstendigheter som gjør at det foreligger skjerpende omstendigheter.
Han blir etter dette å kjenne skyldig overensstemmende med tiltalen på dette punkt.
Post III – grunnlag e) – fornærmede N16
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen. Hans erkjennelse er fullt ut overensstemmende med det som fornærmede N16 har forklart i tilrettelagt avhør som er dokumentert i retten. Det er også overensstemmende med det fornærmedes far, N40, har forklart at fornærmede har fortalt ham.
N16 er født den 0.0.04, og var 11 år gammel på handlingstidspunktet.
Retten finner bevist at tiltalte, på den måte som ovenfor angitt, overfor N16 utga seg for å være [alias2]. Tiltalte startet med å sende bilder av sin falske identitet [alias2], først påkledd og deretter mer og mer avkledt, og anmodet om at N16 skulle sende tilsvarende bilder av seg selv til ham. Tiltalte instruerte N16 om å innta bestemte positurer, posisjoner og å være i bestemte situasjoner som han ønsket, f.eks. etter å ha dusjet. Han ga også beskjed om hennes lysbruk under bildetakingen, slik at han fikk dekket sitt behov for nakenbilder og med best mulig kvalitet og flest mulig detaljer.
Fornærmede har videre forklart at tiltalte «maste sinnssykt» for å få tatt og oversendt de bildene han ønsket. Han truet med å publisere intime bilder av fornærmede på internett dersom hun ikke sendte ham nye bilder hvor hun var helt eller delvis naken, jf. f.eks. bevisutdraget side 116 chattelinje 22 hvor det heter: «Da legger jeg ut alt sammen … ». Etter hvert økte hans fokus på ønske om bilder av bryster og kjønnsorgan. Han kommuniserte bl.a. til henne: «send bilde av musen», men hun etterkom ikke det hun oppfattet at anmodningen hans gjaldt. Han truet også med å oppsøke henne hjemme på bopel, og med å kidnappe henne. Han opplyste at han var i nærheten [sted3], for å vise at hun var utsatt for å bli oppsøkt og derved sette makt bak kravet om å få tilsendt nakenbilder, bl.a. av «musen».
Tiltalte hadde lagret til sammen 937 ulike former for nakenbilder av fornærmede, hvorav 691 unike. Et dominerende antall er bilder av brystene hennes.
Fornærmedes far har i retten forklart at fornærmede ble meget skremt og sterkt plaget av tiltaltes pågang for å få tatt og tilsendt nakenbilder av fornærmede. Hun gråt og kastet opp på grunn av det presset tiltalte utsatte henne for i sine forsøk på å få tak i nakenbilder av henne. Tiltalte la også ut bilder av fornærmede på en russisk nettside [nettside] som bl.a. inneholder barnepornografisk overgrepsmateriale. Se f.eks. bevisutdraget side 1938 øverst (på brukeren [alias9] under albumet «12yo»).Tiltalte har i retten forklart at han sendte N16 screenshot av bildene han ladde lagt ut på denne nettsiden for «å sette makt bak trusselen». Han har erkjent at han også la ut bilder av henne på Instagram, som han slettet kort etter. Han har i retten forklart at han gjorde dette for at presset mot henne skulle få mest mulig effekt, og medføre at hun sendte ham de nakenbildene han etterspurte fra henne.
Kontakten mellom tiltalte og fornærmede startet etter fornærmedes oppfatning i mars/april 2015, og varte til fornærmede den 27.07.15 fortalte om tiltaltes handlemåte til sin far.
Retten finner etter dette bevist, jf. beviskravet drøftet ovenfor, at tiltalte i 2015 i tiden etter midten av juli 2015 ved flere anledninger tvang fornærmede til å sende ham bilder hvor hun var helt eller delvis naken. Han truet med å publisere nakenbilder av fornærmede på internett. Det er «rettsstridig atferd» i straffeloven § 222’s forstand.
Han har også truet med at han skulle komme og ta henne eller kidnappe henne. Det er også å true med rettstridig atferd i bestemmelsens forstand. Tiltalte har således truet med rettstridig atferd tvunget fornærmede til å sende ham nakenbilder.
Han mottok nakenbilder etter at han truet henne.
Retten finner at det foreligger særlig skjerpende omstendigheter i straffeloven § 222 første ledd andre punktums forstand. Det er ved denne vurderingen lagt avgjørende vekt på at fornærmede var 11 år på handlingstidspunktet og ble truet med å få lagt ut identifiserbare nakenbilder av seg selv på internett, og at han skulle komme å ta henne. Han signaliserte at han var i nærheten. Summen av disse trusselverktøyene hadde en kraftig effekt på fornærmede på grunn av hennes lave alder og uerfarenhet. Selv om denne fornærmede stort sett var påpasselig med å sende nakenbilder uten å vise ansiktet, var tiltalte likevel i besittelse av nakenbilder som kunne identifisere henne.
Tiltalte har forklart at trusselen ble fremsatt for å få tilsendt flere nakenbilder. Han har således handlet forsettlig, og forsettet omfatter de omstendigheter som gjør at det foreligger skjerpende omstendigheter.
Han blir etter dette å kjenne skyldig overensstemmende med tiltalen på dette punkt.
Post III – grunnlag f) – fornærmede N17
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen. Hans erkjennelse er fullt ut overensstemmende med det som fornærmede N17 har forklart i tilrettelagt avhør som er dokumentert i retten.
N17 er født den 0.0.03, og var om lag 11 år og 8 måneder gammel på handlingstidspunktet.
Fornærmede har forklart seg ved tilrettelagt avhør på Barnehuset i [sted6] den 01.03.16. Hun forklarte at hun hadde kontakt med [alias2] på Kik, og at hun deretter ble lagt til på Instagram og Snapchat. Fornærmede ble i avhøret spurt om hun kunne huske at hun måtte sende bilder av kroppen eller ansiktet sitt til [alias2], men kunne ikke huske noe konkret om det. Hun forklarte videre i avhøret at [alias2] og en som betegnet seg som «[alias10]» på Kik, plutselig begynte å chatte om sex. Hun husker ikke om hun har sendt nakenbilder av seg selv til dem, men husker at en av dem sendte henne bilder av seksuell karakter. [alias2] hadde et profilbilde av en jente med lyst hår med en rosa stripe i, og «[alias10]» hadde ikke noe profilbilde. Hun husker også at hun hadde kontakt med en som kalte seg «[alias4]». Fornærmede kunne ikke huske at hun hadde sendt nakenbilder, men hun husker at hun hadde kontakt med en som ikke ville være hennes venn lengre dersom hun ikke sendte nakenbilder. Hun har bekreftet at bilder som er funnet på tiltaltes lagringsmedier er av henne.
Tiltalte har forklart at han husker fornærmede N17, og at han oppfattet at hun var om lag 11 år gammel. Kontakten startet på Instagram og fortsatte på Kik. Han sendte henne «standardbildene» han hadde i mappen/galleriet for [alias2], som bl.a. omfattet bilder av den angivelige 14 år gamle [alias2], i topp og singlet, med nakne bryster, hvor [alias2] beføler og/eller kysser brystene sine, bilder av nakent kjønnsorgan, hvor hun bretter ut kjønnsleppene og fører fingre/og eller gjenstander inn og ut i skjeden. Hensikten var å få fornærmede til å sende tilsvarende bilder av seg selv tilbake til ham. Han lyktes i å få fornærmede til å sende nakenbilder av bryster, bilder hvor hun kysser brystene sine og bilder med ansikt og naken overkropp. Han mottok imidlertid ikke bilder av underlivet hennes.
Han tilbød henne også å kjøpe forskjellige «topper» til henne, dersom hun sendte ham nakenbilder av den typen han hadde sendt henne. Han fant bilder av topper på bl.a. Cubus sine hjemmesider og et par andre hjemmesider og tilbød henne å kjøpe topper som han sendte eksempler på.
Han truet fornærmede med at han ville legge ut på ovennevnte russiske nettside ([nettside]) de bildene han hadde fått av henne i bar overkropp, jf. bevisutdraget side 1435. Han lastet også opp nakenbilde av fornærmede til den russiske nettsiden, og tok et bilde av skjermen som viste fornærmede med ansiktet og nakne bryster for å vise henne at han faktisk gjorde det han truet med, jf. bevisutdraget side 1938 nederst. Derved regnet han med å kunne øve mer press mot henne. Han tilbød henne å stanse utleggingen av nakenbilder av henne på den russiske nettsiden dersom hun sendte ham nakenbilder, jf. bevisutdraget side 1436 chattelinje 15. Han tilbød henne også å slette de utlagte bildene dersom hun sendte ham de bildene han ba om, jf. chattelinje 30.
Han fikk flere nakenbilder av henne etter at han truet henne, men han fikk ikke bilder av kjønnsorganet hennes.
Tiltalte har erkjent at han delte N17s profil med N03, slik at N03 kunne kontakte henne for å få nakenbilder. De bildene av fornærmede som tiltalte lastet opp på den russiske nettsiden sendte han til N03. Tiltalte har forklart at hensikten med å dele dette materialet med N03 var å få N03 til å prøve å skaffe flere nakenbilder fra fornærmede til dem begge, og å kunne bytte med nakenbilder som N03 fikk fra andre fornærmede.
På ett av bildene av fornærmede som viser hennes nakne bryster og halve ansiktet, har tiltalte skrevet «kåta mi». Dette bildet har han sendt til fornærmede N09, jf. bevisutdraget side 944 linje 42.
Retten finner det bevist at tiltalte har distribuert 24 bilder, hvorav 2 unike, av fornærmede på Kik og Instagram.
Kontakten mellom tiltalte og fornærmede fant sted i tiden 04.07-03.08.15 (på Kik), og bildemateriale av fornærmede er lagret på tiltaltes lagringsmedier i tiden 22.06-02.08.16. Til sammen har tiltalte skaffet seg og lagret 103 ulovlige bilder av fornærmede, hvorav 72 unike.
Kontakten opphørte ved at fornærmede ikke lenger responderte på hans henvendelse.
Retten finner etter dette bevist, jf. beviskravet drøftet ovenfor, at tiltalte til tid og sted som i tiltalen angitt ved flere anledninger tvang fornærmede til å sende ham bilder hvor hun var helt eller delvis naken. Han truet med å publisere nakenbilder av fornærmede på internett. Det er «rettsstridig atferd» i straffeloven § 222’s forstand. Tiltalte har således truet med rettstridig atferd tvunget fornærmede til å sende ham nakenbilder. Han mottok nakenbilder etter at han truet henne.
Retten finner at det foreligger særlig skjerpende omstendigheter i straffeloven § 222 første ledd andre punktums forstand. Det er ved denne vurderingen lagt avgjørende vekt på at fornærmede var 11 år og 8 måneder på handlingstidspunktet og ble truet med å få lagt ut identifiserbare nakenbilder av seg selv på internett.
Tiltalte har forklart at trusselen ble fremsatt for å få tilsendt flere nakenbilder. Han har således handlet forsettlig, og forsettet omfatter de omstendigheter som gjør at det foreligger skjerpende omstendigheter.
Han blir etter dette å kjenne skyldig overensstemmende med tiltalen på dette punkt.
Post III – grunnlag g) – fornærmede N18
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen. Hans erkjennelse er fullt ut overensstemmende med det som fornærmede N18 har forklart i tilrettelagt avhør som er dokumentert i retten. Det er også overensstemmende med det tiltalte har forklart i retten.
N18 er født den 0.0.02, og var om lag 13 år og 3 måneder gammel på handlingstidspunktet.
Det er dokumentert at tiltalte og fornærmede hadde kontakt på Kik i tiden 10.06.15-29.07.15, og at det er lagret bilder av N18 på tiltaltes lagringsmedier fra 10.06.15 til 29.07.15 og videoer fra 15.06.15 til 01.07.15. Det er lagret til sammen 288 ulovlige bilder, hvorav 232 unike.
Tiltalte har i retten erkjent at han kontaktet fornærmede under foregivende av å være [alias2] på 14 år. Han opplyste at hun bodde i Oslo. Han spurte N18 om hun var 01, dvs født i 2001 slik som han opplyste at [alias2] var.
Etter en kort periode med innledende kommunikasjon startet tiltalte på sin vanlige måte med å sende forskjellige bilder av den angivelige [alias2] , f.eks. i bikini og i truse, og krevde å få tilsvarende bilder av N18 tilbake.
Så vel tiltalte som N18 har forklart at [alias2] og N18 ble nettkjærester.
N18 har forklart at [alias2] sendte bilder av seg selv med nakne bryster, og bilder av hennes kjønnsorgan liggende med beina i været. [alias2] sendte også en video der hun «fingret seg selv», og hun sendte bilder av seg selv helt naken, også stående foran et speil.
Tiltalte kommuniserte at N18 – på samme måte – måtte ta og sende bilder til [alias2] av «kroppen sin», ansiktet og brystene sine, og hvor hun stod naken foran speilet og lå naken i senga. Tiltalte ba fornærmede om å «fingre seg», dvs føre fingre inn og ut i skjeden, og ta bilder og/eller video av dette og sende til [alias2].
[alias2] truet med å legge bilder av N18 ut på internett, jf. bevisutdraget side 2317 chattelinje 1471 og 1474, eller å sende bilder til faren sin, som ble opplyst å hete [alias4], dersom N18 ikke fortsatte å sende henne nakenbilder i henhold til hennes instruksjon.
N18 «slo opp» nettkjæresteforholdet med [alias2].
N18 har forklart at hun ble kontaktet av [alias4]. [alias2] hadde opplyst at [alias4] var hennes far. [alias4] sendte henne et bilde av en penis, som hun oppfattet at var hans egen. Han sendte også bilde av et ansikt som ikke samsvarte med profilbildet hans. Hun registrerte at han ikke sendte bilder av [alias2] fra kameraet på mobiltelefonen, men bare fra galleri. Hun tok opp dette, og [alias2] forklarte at kameraet på mobilen var ødelagt. N18 har forklart at [alias2] holdt fingeren bak på mobilen for å få henne til å tro at kameraet var ødelagt.
[alias4] sa at han hadde fått nakenbilder av N18, og at dersom hun ikke sendte flere nakenbilder i henhold til instruksjon fra ham, ville han sende bilder av henne til sine kamerater på [sted4] hvor N18 bodde, jf. bevisutdraget side 2321 chattelinje 1574.
I egenskap av å være [alias4] truet også tiltalte flere ganger med å legge ut bilder av N18 på Instagram, Facebook on Internettet, dersom hun ikke sendte flere bilder, jf. bevisutdraget side 2321 flg., chattelinje 1584 og 1659. For å sette makt bak kravene sine sendte tiltalte flere screenshots og/eller foto tatt med en annen telefonenhet, av at han hadde lagt ut bilder av N18, jf. bevisutdraget side 2322 flg., chattelinjene 1601, 1614, 1665 og 1668.
N18 sendte nakenbilder av seg selv etter at hun var blitt truet med at bilder av henne ville bli lagt ut på internett eller sendt til [alias4] s kamerater på [sted4].
Kontakten opphørte ved at N18 slo opp med [alias2] (som nettkjæreste), og nektet å sende flere nakenbilder.
Retten finner etter dette bevist, jf. beviskravet drøftet ovenfor, at tiltalte i ovennevnte tidsrom ved flere anledninger tvang fornærmede til å sende ham bilder hvor hun var helt eller delvis naken, og måtte foreta seksuelle handlinger med seg selv. Han truet med å publisere nakenbilder av fornærmede på ulike plattformer på internett og å sende nakenbilder til sine kamerater i fornærmedes nærområde. Det er «rettsstridig atferd» i straffeloven § 222’s forstand. Han mottok nakenbilder etter at han truet henne.
Retten finner at det foreligger særlig skjerpende omstendigheter i straffeloven § 222 første ledd andre punktums forstand. Det er ved denne vurderingen lagt avgjørende vekt på at fornærmede var 13 år og 3 måneder på handlingstidspunktet, og ble truet med å få lagt ut identifiserbare nakenbilder av seg selv på internett og til folk i nærheten av hennes bosted. Tiltalte har satt makt bak kravet ved å sende screenshots eller bilder som skulle vise at han hadde lagt ut nakenbilder av henne på internett.
Han var i besittelse av to videoer hvor fornærmede i den ene fører to fingre ut og inn i skjeden og i den andre fører skaftet på en tannbørste ut og inn i skjeden. Det at han var i besittelse av slikt bildemateriale var særlig truende for fornærmede. Den dokumenterte chatteloggen, bl.a. linje 848 av 19.07.19 02:20:40 viser at fornærmede følte seg meget sterkt truet.
Tiltalte har erkjent at han lastet opp nakenbilder av fornærmede til ovennevnte russiske nettside. Det er lagt under seksjon «nudity» på nettsiden. 6 slike bilder er omtalt i bevisutdraget side 1933. På side 1933 er det dokumentert at tiltalte har publisert skjermbilder av fornærmede, jf. bevisutdraget side 1939. Han har også erkjent dette.
Tiltalte har forklart at trusselen ble fremsatt for å få tilsendt flere nakenbilder. Han har således handlet forsettlig, og forsettet omfatter de omstendigheter som gjør at det foreligger skjerpende omstendigheter.
Han blir etter dette å kjenne skyldig overensstemmende med tiltalen på dette punkt.
Post III – grunnlag h) – fornærmede N06
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen. Hans erkjennelse er i det vesentlige overensstemmende med det som de fornærmede N06 og N07 har forklart i tilrettelagte avhør, som er dokumentert i retten.
Som retten har funnet bevist under post II a og b ovenfor, truet tiltalte N06 og N07 med å legge nakenbilder av dem ut på nettet med mindre de sendte ham flere nakenbilder og eller nakenvideoer.
Etter dette finner retten at tiltalte til tid og sted som angitt i tiltalebeslutningen har forholdt seg som der beskrevet. Handlemåten er «rettsstridig atferd» i straffeloven § 222’s forstand. Han mottok nakenbilder etter at han truet henne/begge.
Retten finner at det foreligger særlig skjerpende omstendigheter i straffeloven § 222 første ledd andre punktums forstand. Det er ved denne vurderingen lagt avgjørende vekt på at fornærmede var om lag 12 år og 3 måneder gammel på handlingstidspunktet og ble truet med å få lagt ut identifiserbare nakenbilder av seg selv på internett.
Tiltalte har forklart at trusselen ble fremsatt for å få tilsendt flere nakenbilder. Han har således handlet forsettlig, og forsettet omfatter de omstendigheter som gjør at det foreligger skjerpende omstendigheter.
Han blir etter dette å kjenne skyldig overensstemmende med tiltalen på dette punkt.
Post III – grunnlag i) – fornærmede N07
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen. Hans erkjennelse er i det vesentlige overensstemmende med det som de fornærmede N07 og N06 har forklart i tilrettelagte avhør, som er dokumentert i retten.
Som retten har funnet bevist under post II a og b ovenfor, truet tiltalte N06 og N07 med å legge nakenbilder av dem ut på nettet med mindre de sendte ham flere nakenbilder og eller nakenvideoer.
Etter dette finner retten at tiltalte til tid og sted som angitt i tiltalebeslutningen har forholdt seg som der beskrevet. Handlemåten er «rettsstridig atferd» i straffeloven § 222’s forstand. Han mottok nakenbilder etter at han truet henne/begge.
Retten finner at det foreligger særlig skjerpende omstendigheter i straffeloven § 222 første ledd andre punktums forstand. Det er ved denne vurderingen lagt avgjørende vekt på at fornærmede var om lag 12 år gammel på handlingstidspunktet og ble truet med å få lagt ut identifiserbare nakenbilder av seg selv på internett.
Tiltalte har forklart at trusselen ble fremsatt for å få tilsendt flere nakenbilder. Han har således handlet forsettlig, og forsettet omfatter de omstendigheter som gjør at det foreligger skjerpende omstendigheter.
Han blir etter dette å kjenne skyldig overensstemmende med tiltalen på dette punkt.
Post III – grunnlag j) – fornærmede N19
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen. Hans erkjennelse er i det vesentlige overensstemmende med det som fornærmede N19 har forklart i tilrettelagt avhør, som er dokumentert i retten.
N19 er født den 0.0.01, og var om lag 13 år og 6 måneder gammel på handlingstidspunktet.
Tiltalte har i retten forklart at kontakten med fornærmede N19 startet på Instagram. Han ga seg ut for å være [alias2], 14 år. N19 var om lag 13 år og 6 måneder på handlingstidspunktet. Han har i retten forklart at han var kjent med hennes faktiske alder på gjerningstidspunktet.
Tiltalte har forklart at han sendte N19 flere bilder hvor den angivelige [alias2] var helt eller delvis naken, og ga uttrykk for at han ønsket tilsvarende bilder tilbake fra fornærmede. Han flyttet etter hvert kommunikasjonen over på Kik på grunn av at det var mer egnet for forsendelse av nakenbilder.
Innledningsvis la han opp til at de byttet bilder – ved at han sendte bilder først, og fornærmede sendte tilsvarende.
Etter hvert bestemte han seg for å tilby å yte økonomisk vederlag for bildene. Han spurte fornærmede om hun ønsket ladekort, noe hun svarte ja til. Han sendte henne flere ladekort, og krevde at hun sendte «puppebilder», og bilder og/ eller video av fornærmedes vagina til ham. Han mener at han bestilte 20-50 bilder per ladekort som han sendte henne. De gikk ifølge tiltalte over på en ordning hvor han ytte økonomisk vederlag for nakenbildene han bestilte og fikk.
I tilrettelagt avhør av 2. november på [sted8] Barnehus har fornærmede bl.a. forklart at tiltalte i rollen som [alias2] opptrådte «veldig jentete», og hadde mange «ekle» spørsmål til fornærmede, bl.a. hvilken BH-størrelse fornærmede brukte. Fornærmede fikk tilsendt bilder av [alias2], herunder bilder hvor [alias2] var helt eller delvis avkledt. De første bildene av fornærmede ble sendt i den tro at [alias2] var en jente. Fornærmede likte ikke bildenes karakter, og opprettet en ny bruker, men [alias2] fant henne igjen der også. [alias2] krevde å få bilder av «puppa» til fornærmede.
Etter hvert forstod fornærmede av sammenhengen at [alias2] egentlig var en mann. [alias2] opererte også med en profil ved navn «[alias4]», og fornærmede forstod at begge profilene tilhørte samme person. Denne personen krevde å få bilder av «puppa» og av «skrittet», og var svært pågående.
På et tidspunkt uttalte fornærmede at hun ikke ville sende mer bilder. Da svarte tiltalte at han ville legge ut nakenbilder av henne på Instagram, dersom hun ikke etterkom hans krav om flere bilder. Fornærmede ble redd. Tiltalte fortsatte å fylle opp kontantkortet hennes, og krevde bilder i bytte. Tiltalte sendte også bilder av penger som han angivelig hadde fått på jobben, for å vise at han hadde penger han kunne sende henne. Hun sendte ham flere og flere nakenbilder av brystene og kjønnsorganet etter hans bestilling, og hvis hun vegret seg truet han med å legge bildene han hadde fått av henne ut på internett. Fra [alias4] kontoen skriver tiltalte i chattelinje 454 følgende: «Nå får du ta noen bilder om jeg ikke skal legge ut noen bilder av deg». Han følger opp dette i chattelinje 500 «Nå får du ta bilder og video om jeg ikke skal legge ut, ok.» Han mottok en rekke bilder av bl.a. fornærmedes nakne bryster etter at han fremsatte både den første og den andre trusselen.
Tiltalte sa ifølge fornærmedes forklaring at hun måtte sende en video av at hun tok på seg selv, ellers ville han legge ut bilder han hadde på nettet. Hun sendte derfor bilder der hun tok på brystene sine. Det vises til chattelinje 332 følgende. Han ba henne også ta bilder mens hun har «stive brystvorter» (linje 139). Det er dokumentert flere bilder på chatteloggen der fornærmede etter tiltaltes befaling på ulike måter tar på, og beføler brystene sine.
Det er også dokumentert et bilde, lagret på tiltaltes lagringsmedier, hvor fornærmede berører kjønnsorganet sitt med fingrene, jf. hjelpedokumentet side 8 bilde nr 2 fra høyre i nederste linje.
Retten finner bevist at bildene av berøring av brystene og berøring av kjønnsorganet er tatt og sendt etter tiltaltes anmodning. Det er for øvrig helt i tråd med tiltaltes modus overfor flere av de fornærmede.
Tiltalte har videre forklart at etter hvert som han gikk tom for nakenbilder av den angivelige 14 år gamle [alias2], sendte han fornærmede nakenbilder av andre mindreårige jenter han hadde kommet i besittelse av.
Han har i retten også erkjent at han har sendt nakenbilder av N19 til andre mindreårige jenter. Ett eksempel på bilde av fornærmede som er distribuert til andre er bolde nr 2 fra venstre i nederste linje i hjelpedokumentet side 8. Det vises for øvrig til Rapport om distribuerte bilder av N19, dok 13.07,05,05 hvoretter tiltalte har distribuert til sammen 36 hvorav 7 unike nakenbilder av ulike type av fornærmede via Kik og Instagram.
Tiltalte har gjennom sin aktivitet overfor fornærmede kommet i besittelse av og lagret på sine lagringsmedier 1547 ulovlige bilder hvorav 992 unike, samt om lag 2 og et halvt minutt med video. Kontaktperioden med enten [alias2] profilen og/eller [alias4] profilen til tiltalte er fra 11.01.15 til 01.08.15, og det er lagret bilder på tiltaltes lagringsmedier som stammer fra fornærmede i tidsrommet 01.11.14-03.08.14, dagen før tiltalte ble pågrepet av politiet. Kontakten opphørte som følge av at fornærmede ikke responderte mer på tiltaltes krav om flere nakenbilder.
Tiltalte spurte henne også om de skulle møtes på [sted11] og spise kebab, men det ble det ikke noe av.
Etter dette finner retten at tiltalte til tid og sted som angitt i tiltalebeslutningen har forholdt seg som der beskrevet. Handlemåten er «rettsstridig atferd» i straffeloven § 222’s forstand. Han mottok nakenbilder etter at han truet henne.
Retten finner at det foreligger særlig skjerpende omstendigheter i straffeloven § 222 første ledd andre punktums forstand. Det er ved denne vurderingen lagt avgjørende vekt på at fornærmede var om lag 13 år og 6 måneder gammel på handlingstidspunktet, og ble truet med å få lagt ut identifiserbare nakenbilder av seg selv på internett. Bildene var av svært privat karakter.
Tiltalte har forklart at trusselen ble fremsatt for å få tilsendt flere nakenbilder. Han har således handlet forsettlig, og forsettet omfatter de omstendigheter som gjør at det foreligger skjerpende omstendigheter.
Han blir etter dette å kjenne skyldig overensstemmende med tiltalen på dette punkt.
Post III – grunnlag k) – fornærmede N43
N43 er født den 0.0.06, og var om lag 9 år og 5 måneder gammel på handlingstidspunktet. Hun ble avhørt den 18.04.16. Hun har forklart seg overensstemmende med forklaringen til N32 for så vidt gjelder de handlinger fra tiltalte som jentene erfarte sammen, jf. drøftelsen under post VI m) nedenfor. De deltok i gruppechat med den angivelige [alias2] og de hadde kontakt hver for seg med [alias2]. N43 har forklart at [alias2] sendte de samme bildene til henne som beskrevet under post VI m) nedenfor.
Hun skulle ha bilde av overkroppen og skrev at «du må gjøre det». Hun krevde også bilder av «tissen».
N43 har videre forklart at [alias2] truet henne med at dersom hun ikke sendte bilder av overkroppen og «tissen», ville [alias2] legge ut bilder av N43 og N32 på Instagram. [alias2] krevde bilder av N43 og N32 sammen og av dem hver for seg. Fornærmede sendte [alias2] flere bilder av overkroppen og «tissen» sin. [alias2] mente at bildene ikke var bra nok, og hun måtte sende flere bilder. Fornærmede tok bilder av tissen til N32 og sendte til [alias2]. Tiltalte fikk flere bilder av brystene og kjønnsorganet til fornærmede.
Fornærmede forsøkte å slette [alias2], men lyktes ikke først. Hun ville slette [alias2] fordi [alias2] sa at hun «måtte gjøre ting».
Tiltalte har erkjent at det forholder seg som fornærmede har forklart. Han har erkjent at han truet med å legge ut nakenbilder av dem på Instagram dersom de ikke sendte ytterligere bilder, hvilket de gjorde.
Tiltalte skaffet seg og lagret på sine lagringsmedier minst 66 ulovlige bilder av fornærmede, hvorav 46 unike. Bildene er lagret på tiltaltes lagringsenheter i tiden 21.06-28.07.15.
Etter dette finner retten at tiltalte til tid og sted som angitt i tiltalebeslutningen har forholdt seg som der beskrevet. Handlemåten er «rettsstridig atferd» i straffeloven § 222’s forstand. Han mottok nakenbilder etter at han truet henne eller begge.
Retten finner at det foreligger særlig skjerpende omstendigheter i straffeloven § 222 første ledd andre punktums forstand. Det er ved denne vurderingen lagt avgjørende vekt på at fornærmede var om lag 9 år og 5 måneder gammel på handlingstidspunktet og ble truet med å få lagt ut flere identifiserbare nakenbilder av seg selv på internett.
Tiltalte har forklart at trusselen ble fremsatt for å få tilsendt flere nakenbilder. Han har således handlet forsettlig, og forsettet omfatter de omstendigheter som gjør at det foreligger skjerpende omstendigheter.
Han blir etter dette å kjenne skyldig overensstemmende med tiltalen på dette punkt.
Post III – grunnlag l) – fornærmede N20
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen. Hans erkjennelse er i det vesentlige overensstemmende med det som er dokumentert i retten.
Fornærmede ble avhørt ved tilrettelagt avhør den 02.02.16 i [sted12] Barnehus. Fornærmede var mindre villig til å forklare seg om sin kontakt med [alias2], men bekreftet at de hadde hatt kontakt på Instagram og Kik. Retten bygger sin bevisvurdering på det bildemateriale som er dokumentert i bevisutdraget og chatteloggen.
Fornærmede er født 0.0.03, og var om lag 11 år og 2 måneder på handlingstidspunktet.
Tiltalte har i retten forklart at han husker sin kontakt med fornærmede. Han var kjent med hennes faktiske alder.
Han antar at det var han som tok kontakt med fornærmede, siden det stort sett var situasjonen. Tiltalte utga seg, på vanlig måte, for å være [alias2], 14 år. Han sendte «standardbildene» sine av [alias2] og ba om å få tilsvarende bilder tilbake fra fornærmede. Tiltalte var først usikker på om han fikk fornærmede til å bli nettkjæreste med den angivelige [alias2]. Etter å ha sett dokumentasjonen av kommunikasjonen på Kik, forklarte han at [alias2] og fornærmede – i regi av tiltalte – ble nettkjærester.
Han har forklart at han sendte nakenbilder av den angivelige [alias2] i helfigur, og av hennes nakne bryster og kjønnsorgan, og han ba om tilsvarende bilder fra henne. Han ba om bilder av «pupper og ansikt», og ba henne ta på brystene sine, jf. bevisutdraget side 1026 chattelinje 42 og 44, å ta eller nappe i brystvortene sine (noe som samsvarer godt med chatteloggen inntatt i bevisutdraget side 1025 chattelinje 26) og sende [alias2] bilder av dette.
Han ønsket å få se «stive brystvorter, jf. bevisutdraget side 1029 chattelinje 65, se også bevisutdraget side 1035 chattelinje 209. Han fikk tilsendt flere bilder hvor fornærmede gjorde det han ba henne om. Han ba henne videre om å føre fingre inn i vagina, og bevege fingrene inn og ut. Han ba henne også føre en gjenstand inn i skjeden, og filme det. Han ba henne sende både stillbilder og video av det han ville at hun skulle foreta og sende ham. Fra profilen «[alias3]» spør tiltalte: «vil du slikke tissen min», jf. bevisutdraget side 2445.
Da fornærmede vegret seg for å etterkomme hans krav om flere og grovere bilder, truet han henne med å legge ut på internett de bildene av henne som hun allerede hadde sendt ham, og som han hadde lagret. Han har i retten erkjent at han truet denne fornærmede massivt. Retten finner at chattelinje 131 i bevisutdraget side 1031 er representativt for truslene, hvor det heter: «Nå får du ta flere bilder og video ellers så legger jeg ut bilder .. », se også chattelinje 148 med siste advarsel, bevisutdraget side 1032. Han hadde vært opptatt av at hun skulle sende bilder av puppene og ansiktet og/eller kjønnsorganet med ansiktet, jf. bevisutdraget side 1020 chattelinje 98 og 100. Han erfarte at han da fikk mer ut av truslene om å legge bilder ut på sosiale medier.
Trusselen om publisering av identifiserbare bilder på internett var ifølge tiltaltes forklaring meget virkningsfullt fordi det kom flere nakenbilder av den typen han hadde bedt om, etter at han hadde truet henne. Han mottok f.eks. bilder av fornærmedes kjønnsorgan og anus og nakne bryster. Den 15.07.15 kl. 23.46.34 uttaler tiltalte etter bevisutdraget side 1026 i chattelinje 36 følgende: «Du må ta å bruke noen større så du kommer lenger inn i musa di, ok.» Dette er noe han instruerer henne om etter at han har sendt henne et bilde av fornærmede N04 hvor en tannbørste føres inn i skjeden. Bildet ble sendt for å instruere N20 til å gjøre det samme med seg selv om filme dette og sende til [alias2]. Det er ikke godtgjort at han fikk bilder hvor fornærmede førte fingre eller gjenstander inn i skjeden.
Fornærmede følte seg ifølge tiltaltes forklaring sterkt presset av hans massive «truing», og han registrerte at hun sa at hun ville ta livet sitt. Han har erkjent at han hadde en svært truende tone overfor fornærmede, og at hans truslenes art og omfang er på linje med det han mente at han gjorde overfor de fornærmede N13 og N25. Han har forklart at han truet henne «voldsomt». Dette er også dokumentert i bevisutdraget side 1030 chattelinje 92.
Tiltalte mottok også bilde av henne hvor hun gråter på grunn av det tiltalte truet henne til. Tiltalte har forklart at han oppfattet hennes fortvilelse, og han visste at hun hadde det vondt, at han var så «panisk opptatt på å få flere nakenbilder» at han ikke tok hensyn til det. Det var ifølge tiltalte «kåtskapen» som gjorde at han ikke enset hennes reaksjon. I sitt politiavhør den 27. januar 2016 ga han uttrykk for sin bekymring for fornærmede, han opplyste at saken om hans handlinger overfor henne var «stygg». Hans bekymring hindret ham ikke fra å presse henne videre.
Politiet har under etterforskingen funnet 398 ulovlige bilder av fornærmede på tiltaltes lagringsmedier, hvorav 332 unike. Det er funnet ulovlige videoer av fornærmede med en samlet spilletid på 6 minutter og 58 sekunder. Bildene er lagret på tiltaltes lagringsenheter i tiden 06.01.15 til 28.07.15 og videoene den 15.07.15. Bildene og/eller videoene stammer fra Instagram, Kik og/eller Snapchat. Kommunikasjonen på Kik mellom tiltalte og fornærmede har funnet sted i tidsrommet 14.07.15-16.07.15 og på Snapchat i tiden 27.07.15-28.07.15.
Tiltalte har i retten erkjent at han sendte nakenbilder av fornærmede N20 til N03. I bevisutdraget side 2436 er det dokumentert kommunikasjon mellom brukeren [alias11] og [alias2]. Der gir N20, eller hennes venninne på vegne av N20, uttrykk for at tiltalte kan «stekk og pul med N03». Det er således på det rene at tiltalte har delt informasjon med N03 om denne fornærmede, noe som tiltalte også har erkjent.
Tiltalte har også erkjent at han har lastet opp nakenbilder av fornærmede til ovennevnte russiske nettside, se for øvrig bevisutdraget side 1934 hvor han har lagt bilder av henne under seksjon «nudity». Se også side 1939 som viser skjermbilde fra albumet «mysekcond daugther» og som illustrerer nakenbilder av fornærmede klare for publisering.
Som ovenfor nevnt har han sendt video av at N04 fører en tannbørste inn i skjeden etter instruksjon fra tiltalte.
Etter dette finner retten at tiltalte til tid og sted som angitt i tiltalebeslutningen har forholdt seg som der beskrevet. Handlemåten er «rettsstridig atferd» i straffeloven § 222’s forstand. Han mottok nakenbilder etter at han truet henne.
Retten finner at det foreligger særlig skjerpende omstendigheter i straffeloven § 222 første ledd andre punktums forstand. Det er ved denne vurderingen lagt avgjørende vekt på at fornærmede var om lag 11 år og 2 måneder gammel på handlingstidspunktet og ble truet med å få lagt ut identifiserbare nakenbilder av seg selv på internett. Truslene overfor fornærmede er massive.
Tiltalte har forklart at trusselen ble fremsatt for å få tilsendt flere nakenbilder. Han har således handlet forsettlig, og forsettet omfatter de omstendigheter som gjør at det foreligger skjerpende omstendigheter.
Han blir etter dette å kjenne skyldig overensstemmende med tiltalen på dette punkt.
Post III – grunnlag m) – fornærmede N21
N21 er født den 0.0.03, og var om lag 12 år og 2 måneder gammel på handlingstidspunktet. Hun ble avhørt på Statens barnehus i [sted13] den 18.04.16. Hun forklarte at hun hadde kontakt på nettet med en person som kalte seg [alias2]. Hun oppfattet at det var en jente ikke så langt unna henne i alder.
Kontakten startet med utveksling av «vanlige» meldinger, men [alias2] maste etter en stund om å få bilder av kroppen til fornærmede. Fornærmede forsøkte å blokkere [alias2], men det lyktes ikke. Hun fortalte om det som skjedde til foreldrene sine, og de slettet «Kik», men [alias2] fant fornærmede igjen på Snapchat. Og på Instagram. Det lot seg ikke gjøre å blokkere [alias2] på Snapchat.
Masingen etter bilder ble bare verre fra [alias2]. [alias2] tok bilder av «seg naken og sånn», og hun ville ha bilder fra fornærmede av «puppene og sånt». Etter fornærmedes oppfatning truet [alias2] med at «hun skal komme hit, liksom til Sørlandet da» og «at hun skulle komme å banke meg og sånt».
[alias2] snakket også om at hun skulle «komme med masse penger og alt sånn». Det var snakk om «rundt totusen penger». Det gjaldt både fornærmede og venninnen hennes. De skulle vente til [alias2] kom.
Fornærmede følte seg presset av [alias2]. [alias2] sa at: «Du skal liksom sende bildet». Fornærmede har forklart at hun ikke fikk «bilder av tissen» til [alias2] og at hun heller ikke måtte sende [alias2] slike bilder av seg selv. Fornærmede sendte flere bilder til [alias2] av puppene sine.
Fornærmede ble også kontaktet av en person som het [alias4]. Tiltalte har nektet for at han benyttet [alias4] profilen overfor fornærmede. Det er ingen tekniske bevis som kan opplyse om profilen ble brukt. Det kan ikke se bort fra at fornærmede husker feil på dette punkt da det ikke angis noe konkret som knytter seg til bruken av profilen. Retten legger – etter en samlet vurdering av bevisene – tiltaltes forklaring til grunn på dette punkt.
Tiltalte har i retten forklart at han husker fornærmede, og at han var klar over hennes faktiske alder på handlingstidspunktet. Han startet kommunikasjonen med henne da han fant frem til henne på Instagram. Han forflyttet kommunikasjonen deres over på Kik for å kunne sende og motta nakenbilder på en mest mulig hensiktsmessig måte. Han sendte de «vanlige» [alias2] bildene, dvs bilder av nakne prepubertale jenter, som viser bryster og kjønnsorgan. Hensikten med dette var å få fornærmede til å sende ham tilsvarende bilder av seg selv. Han fikk imidlertid ikke bilder av hennes kjønnsorgan, men mottok flere bilder av brystene hennes. Han sendte ikke bilder av innføring av fingre og/eller gjenstander i skjeden.
Tiltalte har benektet at han tilbydde henne penger. Retten fester ikke lit til tiltaltes forklaring på dette punkt, da det ikke kan ses noen grunn til at fornærmede skulle finne på dette. Det vises ellers til at tiltalte har tilbydd penger og andre antatte økonomiske goder til andre fornærmede for å få bilder.
Han har videre benektet at han skulle finne henne og ta henne. Retten legger tiltaltes forklaring til grunn, idet fornærmede lett kan ha oppfattet situasjonen slik, selv om tiltalte ikke forsettlig har ment å gi uttrykk for trusler om å finne henne. At fornærmede tror seg utsatt for kidnappingsrisiko fremgår direkte av chattelinje 54 i bevisutdraget side 1853.
Tiltalte har i retten forklart at han «truet henne voldsomt». Han truet med å legge ut nakenbilder og puppebilder på nettet. Dette er i samsvar med bevisutdraget side 1853, chattelinje 64 hvor han sier: «Da legger jeg ut bilder av deg på Internett». Hun sendte flere bilder til ham etter at han truet, men på betingelse av at han ikke la bilder av henne ut på nett og at han sluttet å kreve flere bilder, jf. chattelinje 71 i bevisutdraget side 1853. Tiltalte skrev da: «OK, men da får du ta bra bilder», jf. chattelinje 72. Som det fremkommer av bevisutdraget side 1853 flg., fortsatte tiltalte – som erkjent – å kreve nakenbilder og å true med publisering av tidligere mottatte bilder på nett. Han krevde bilder av henne i BH og fra «magen og opp». Han mottok deretter som følge av dette flere bilder av fornærmede i BH. Tiltalte – i rollen som [alias2] – ønsket da flere bilder for at [alias2] og fornærmede kunne sammenligne og se hvem som hadde størst pupper, og mottok deretter flere bilder av fornærmede i BH. Han fortsatte masingen og fikk så bilder av fornærmede med bare bryster, jf. chattelinje 166-167 i bevisutdraget side 1858. Han sendte flere «puppebilder» av den angivelige [alias2], og fikk flere bilder av fornærmedes bryster. Som det fremkommer av bevisutdraget side 1861, chattelinje 265, 267 og 269 fortsatte tiltalte å true inntil fornærmede brøt kontakten og det ikke var mulig for ham å fortsette. Tiltaltes handlemåte direkte overfor fornærmede opphørte således ved at han ikke lenger fikk kontakt med fornærmede.
Tiltalte har forklart at han samarbeidet med N03 for å skaffe seg nakenbilder av prepubertale jenter. Bl.a besto det i at han sendte profilene til jenter som han selv ikke fikk flere bilder av til N03, slik at N03 kunne fortsette å true henne til å sende nakenbilder. Det gjorde han også for N21s vedkommende. Han sendte hennes profil til N03, samt bilder av henne i BH og med nakne bryster. Det fremgår av chatteloggen mellom tiltalte og N03, jf. bevisutdraget side 2238 at tiltalte ønsket at N03 skulle fortsette å presse fornærmede for å få nakenbilder. Han sender profilen og bilder av fornærmede til N03, jf. chattelinje 197-198 i bevisutdraget side 2238. Tiltalte diskuterer med N03 hva som kan brukes for å true fornærmede, jf. chattelinje 229. N03 lurer på om tiltalte har noe som N03 kan true med, og tiltalte sender N03 et bilde han nettopp har mottatt fra N21, der hun poserer med ansikt og nakne bryster, jf. chattelinje 234 i bevisutdraget side 2240. Tiltalte sender også et bilde til N03 av samtalen mellom tiltalte og fornærmede, jf. chattelinje 237. Tiltalte har forklart at meningen var at N03 skulle true fornærmede med å legge de bildene han hadde fått av fornærmede ut på nett. Det fremgår av chatteloggen mellom N03 og tiltalte, at N03 deretter forsøkte å true henne, men at hun unnlot å svare.
Tiltaltes samlede handlemåte medførte at han fikk i besittelse og lagret 83 ulovlige bilder av fornærmede, hvorav 70 unike. Han lagret også en video på om lag 6 sekunders varighet.
Etter dette finner retten at tiltalte til tid og sted som angitt i tiltalebeslutningen har forholdt seg som der beskrevet. Handlemåten er «rettsstridig atferd» i straffeloven § 222’s forstand. Han mottok nakenbilder etter at han truet henne.
Retten finner at det foreligger særlig skjerpende omstendigheter i straffeloven § 222 første ledd andre punktums forstand. Det er ved denne vurderingen lagt avgjørende vekt på at fornærmede var om lag 12 år og 2 måneder gammel på handlingstidspunktet og ble truet med å få lagt ut identifiserbare nakenbilder av seg selv på internett. Det er videre sett hen til tiltaltes samhandling med N03 for å få ham til å true fornærmede til å sende flere nakenbilder.
Tiltalte har forklart at trusselen ble fremsatt for å få tilsendt flere nakenbilder. Han har således handlet forsettlig, og forsettet omfatter de omstendigheter som gjør at det foreligger skjerpende omstendigheter.
Han blir etter dette å kjenne skyldig overensstemmende med tiltalen på dette punkt.
Tiltalebeslutningen post IV – straffeloven (1902) § 222 første ledd annet straffalternativ jf. straffeloven (1902) § 232 tredje punktum, jf. straffeloven (1902) § 49
Post IV – grunnlag a) – fornærmede N22
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent å ha forholdt seg som beskrevet i tiltalen. Hans erkjennelse er på de fleste punkter overensstemmende med det som fornærmede N22 har forklart i tilrettelagt avhør, som er dokumentert i retten.
N22 er født den 0.0.04, og var om lag 11 år på handlingstidspunktet.
Fornærmede har i tilrettelagt avhør på Barnehuset i [sted7] forklart at hun, på tidspunkt som i tiltalen angitt, har hatt kontakt på nettet med en pike som hun oppfattet at het [alias2], og som opplyste at hun var 14 år gammel. Fornærmede ble «lagt til» på Instagram, og de chattet først litt om hverdagslige ting, f.eks. hvor de bodde mv. De utvekslet etter [alias2]s ønske bilder av seg i topp og singlet.
[alias2] spurte etter en stund om fornærmede kunne sende nakenbilder av seg selv. Det ble etter hvert til at fornærmede sendte bilder av brystene sine, og ett bilde hvor hun slikker seg ned mot brystet. Hun sendte også en video hvor fornærmede tok på puppene sine. Dette fremkommer også tydelig av chattekommunikasjonen på Instagram, f.eks. i bevisutdraget side 1405 hvor tiltalte etter å ha mottatt bilde av fornærmedes nakne bryst etterspør bilder hvor han kan se begge brystene hennes. Til sammen sendte hun tiltalte 10-15 bilder av denne typen.
[alias2] ga uttrykk for at hun ønsket flere bilder av samme type, og sa at dersom fornærmede ikke sendte flere nakenbilder, ville [alias2] legge ut bilder av fornærmede på internett. [alias2] truet med dette 2-3 ganger. Fornærmede var veldig redd for at bilder av henne skulle bli lagt ut på nettet.
Fornærmede har forklart at [alias2] også sendte nakenbilder av seg selv til fornærmede, bl.a. et bilde hvor hun «fingret seg selv». Hun sendte også bilde av at hun førte skaftet på en hårbørste inn i skjeden, samt sendte henne videoer av lignende karakter.
Tiltalte har erkjent at fornærmedes forklaring på dette punkt er korrekt, og at han i tillegg sendte flere bilder av kjønnsorganet til den angivelige [alias2] til fornærmede, både med innføring av fingre og gjenstander i skjeden. Han sendte bildene for å få fornærmede til å sende tilsvarende bilder til ham.
Tiltalte har forklart at han – etter noe kommunikasjon – fant tiltalte at [alias2] og fornærmede skulle være «søstre», og han betegner henne som «søs» i chattekommunikasjonen. De var ikke «nettkjærester». Han oppfattet at det var lettere å få nakenbilder av henne når der «søstre».
Tiltalte har videre forklart at han ikke husker at han truet henne med å legge nakenbilder av henne ut på nettet, som forklart av fornærmede. Retten fester lit til fornærmedes forklaring på dette punkt. Det er et sentralt trekk ved tiltaltes modus å true med publisering av de nakenbildene han allerede har skaffet seg besittelsen av, dersom de fornærmede nekter å sende ham flere bilder. Det har han gjort overfor de fleste av de fornærmede. Retten kan ikke se at det er noen grunn til at fornærmede skulle «finne på» denne trusselen uten at hun faktisk har opplevd det. At hun har vært redd for at han skulle gjøre nettopp det han truet med, er det ut fra hennes forklaring, ingen tvil om. Retten legger således fornærmedes forklaring til grunn.
Slik fornærmede har ordlagt seg, og slik skjermdumpene av instagramkommunikasjonen mellom tiltalte og fornærmede er, kan det ikke anses å være ført fullt bevis for at tiltalte fikk tilsendt ytterligere nakenbilder av fornærmede etter at han hadde truet henne med publisering på internett. På et tidspunkt i kommunikasjonen nektet fornærmede å sende flere nakenbilder. Kontakten opphørte således ved at hun ikke etterkom tiltaltes anmodninger.
Kommunikasjonen foregikk på Instagram i tiden 19.06.15-21.07.15, og tiltalte kom i besittelse av 59 ulovlige bilder av fornærmede, hvorav 42 unike.
Den beskrevne handlemåten rammes av straffeloven § 222 første ledd annet straffalternativ, jf. § 49. Etter dette finner retten at tiltalte til tid og sted som angitt i tiltalebeslutningen har forholdt seg som der beskrevet. Å legge ut nakenbilder på internett er «rettsstridig atferd» i straffeloven § 222’s forstand. Retten finner at det foreligger særlig skjerpende omstendigheter i straffeloven § 222 første ledd andre punktums forstand. Det er i den forbindelse lagt vekt på fornærmedes unge alder, 11 år, på handlingstidspunktet, og at trussel om publisering av bilder av angjeldende type på internett for en pike på denne alderen er et meget tvingende verktøy, jf. den innledende lovanvendelsesdrøftelsen ovenfor.
Tiltalte måtte oppgi sitt forehavende idet fornærmede nektet å sende ham seksualiserte bilder av seg selv.
Tiltalte handlet forsettlig, og hadde fullbyrdelsesforsett. Forsettet omfatter de omstendigheter som gjør at det foreligger skjerpende omstendigheter. Han blir å kjenne skyldig etter tiltalen.
Post IV – grunnlag b) – fornærmede N23
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen. Hans erkjennelse er fullt ut overensstemmende med det som fornærmede N23 har forklart i tilrettelagt avhør, som er dokumentert i retten. Det er også overensstemmende med det tiltalte har forklart i retten.
N23, er født den 0.0.04, og var om lag 10 år og 10 måneder gammel på handlingstidspunktet.
På bakgrunn av den samlede bevisførsel legger retten til grunn som bevist at tiltalte til tid og på sted som angitt i tiltalebeslutningen – under foregivende av å være [alias2] – 14 år, anmodet om bilder i «liten topp eller singlet», jf. bevisutdraget side 263 chattelinje 105. Tiltalte sendte et bilde av at [alias2] hadde fått seg ny topp, jf. bevisutdraget side 262 chattelinje 64, for å få fornærmede til å sende bilde av seg i tilsvarende plagg.
Tiltalte, i rollen som [alias2], krevde at fornærmede skulle sende bilder av seg i den «toppen som hun hadde under genseren». Idet N23 tilkjennega at hun ikke etterkom etterspørselen etter bilder hvor hun var delvis avkledd, uttalte tiltalte: «Eller skal jeg legge ut bilder av deg på Internett», jf. bevisutdraget side 264 chattelinje (Kik) 240.
Etter dette finner retten at tiltalte til tid og sted som angitt i tiltalebeslutningen har forholdt seg som der beskrevet. Å legge ut nakenbilder på internett er «rettsstridig atferd» i straffeloven § 222’s forstand. Retten finner at det foreligger særlig skjerpende omstendigheter i straffeloven § 222 første ledd andre punktums forstand. Det er i den forbindelse lagt vekt på fornærmedes unge alder, 10 år og 10 måneder, på handlingstidspunktet, og at trusselen om publisering av bilder på internett for en pike på denne alderen er et meget tvingende verktøy, jf. den innledende lovanvendelsesdrøftelsen ovenfor.
Tiltalte måtte oppgi sitt forehavende idet fornærmede nektet å sende ham seksualiserte bilder av seg selv. Handlemåten rammes således av straffeloven § 222 første ledd annet straffalternativ, jf. § 49.
Kommunikasjonen foregikk på Kik i tidsrommet 25.05.15-18.07.15. Tiltaltes handlemåte medførte at han skaffet seg og lagret 17 ulovlige bilder, hvorav 9 unike og video av i underkant av ett minutts lengde.
Tiltalte handlet forsettlig, og hadde fullbyrdelsesforsett. Forsettet omfatter de omstendigheter som gjør at det foreligger skjerpende omstendigheter. Han blir å kjenne skyldig etter tiltalen.
Tiltalebeslutningen post V – straffeloven § 200 tredje ledd jf. annet ledd.
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med de øvrige bevis.
Tiltalte har i retten forklart at han i tidsrom som angitt i tiltalen på sin bopel i [adresse] i [sted1] ved flere anledninger hadde overnattingsbesøk av fornærmede N24. Tiltalte bodde sammen med sin sønn, som han da hadde den daglige omsorg for. Sønnen gikk i klasse med N24 på barneskolen, og N24 var på besøk hos ham.
N24 er født den 0.0.07 og var på handlingstidspunktet om lag 7 år og 5 måneder gammel.
Etter tiltaltes anvisning sov N24 under overnattingsbesøkene på samme rom som tiltaltes sønn. Hun sov på en egen madrass. Tiltalte forklarte i sin fri forklaring i retten at han ved to anledninger, etter at fornærmede hadde lagt seg til å sove, gikk inn på barnas rom og trakk av fornærmede dyna.
Det er i retten dokumentert bildemateriale hvor tiltalte har snudd og vendt på fornærmede, og plassert henne i forskjellige seksuelle positurer og posisjoner ved bl.a. å trekke ned benklær i form av truse og/eller strømpebukse slik at enten setepartiet eller kjønnsorganet hennes var synlig, eller ved å vende henne med klærne delvis på slik at han kunne iaktta skrittet og/eller setepartiet. Han har ved flere anledninger trukket trusen hennes til side slik at han kunne se fornærmedes kjønnsorgan. I disse positurene/posisjonene har han fotografert henne med sin mobiltelefon, og lagret bildene på sin mobiltelefon og/eller datamaskin. Han har i retten forklart at han ønsket å ha «seksuelle bilder» av fornærmede. Ved en anledning har tiltalte fotografert at han med hånden skyver trusen hennes til side og blotter kjønnsorganet hennes.
På bakgrunn av etterforsker Gulbrandsens forklaring og presentasjon i retten legger retten til grunn som bevist at fornærmede N24 overnattet i tiltales bolig ved minst 12 anledninger i tidsrommet 07.07.14 til 03.12.14. Ved 9 av disse anledningene har tiltalte lagt henne i seksualiserte posisjoner/positurer og delvis kledd av henne, og deretter tatt ulovlige bilder av henne. Bilder av henne er lagret på tiltaltes lagringsmedier i tidsrommet 07.07.14-20.07.15 for så vidt gjelder bilder, og i tiden 20.09.14-20.09.14 for så vidt gjelder video. Det er lagret til sammen 69 ulovlige bilder av henne. Etter at tiltalte fikk presentert Gulbrandsens dokumentasjon, erkjente han de faktiske forhold.
På minst to av bildene ses det flekker dels på lakenet fornærmede sov på, og dels på fornærmedes klær og kropp. Tiltalte har forklart at det på to av bildene er flekker etter hans sædavgang. Han har forklart at han ble seksuelt opphisset av å se N24 slik som han hadde tilrettelagt henne for fotografering. Han har opplyst at han blottet kjønnsorganet hennes slik at han kunne masturbere seg til sædavgang av det han så. Bildene er tatt av ham umiddelbart etter sædavgang. Han har forklart at han masturberte seg selv til sædavgang ved minst to forskjellige anledninger, og at sæden hans havnet dels på lakenet, klærne hennes og kroppen hennes (underekstremitet).
Straffeloven (1902) § 200 tredje ledd, jf. andre ledd første punktum rammer den som foretar «seksuell handling» med barn under 16 år. Begrepet seksuell handling tilsvarer begrepet «utuktig handling» i straffeloven (1902) § 212 før lovendringen, og omfatter berøring av en annens legeme med kjønnslig karakter. Tiltaltes avkledning av fornærmede og hans plassering av henne i ulike posisjoner og positurer for å onanere i hennes nærvær og å fotografere fornærmede og seg selv, innebærer en slik berøring av fornærmedes legeme at det etter rettens syn faller inn under begrepet seksuell handling, jf. f.eks. Rt-1956-830. Se også Rt-1947-273. Det vises videre til Kjerschow, Straffeloven med kommentarer (1930) side 537 hvor det heter at «Handlingen behøver dog ikke å være gått videre enn til f.eks. å berøre eller blotte barnets legeme utuktig.»
Tiltalte har forklart at han kjenner tiltaltes mor svært godt, og at hun stolte på ham og derfor lot sin datter overnatte hos tiltalte og hans sønn. Idet han forholdt seg som beskrevet gjentatte ganger mens fornærmede var under hans omsorg, må handlingen anses å være begått under særlig skjerpende omstendigheter. Det er videre en skjerpende omstendighet at fornærmede var på et alderstrinn, 7 år og 5 måneder, hvor hun trenger et særlig vern mot seksuelle overgrep mens den som hadde henne i sin omsorg handlet slik overfor henne. Etter dette kommer straffeloven (1902) § 200 tredje ledd, jf. andre ledd til anvendelse på forholdet.
Han blir etter dette å kjenne skyldig overensstemmende med tiltalebeslutningen.
Tiltalebeslutningen post VI – straffeloven (1902) § 200 annet ledd annet punktum, jf. tredje ledd
Post VI – grunnlag a) – fornærmede N25
Tiltalte har så vel til politiet, som i retten erkjent seg straffskyldig etter tiltalen. Han har forklart at han fikk kontakt med N25, f. 0.0.97, og som var om lag 15 år og 5 måneder gammel på gjerningstidspunktet i tiltalen.
Tiltalte opererte med profilene «[alias9]» eller «[alias7]», og hadde kontakt med fornærmede på Skype og Kik, samt SMS. Tiltalte ble løslatt fra Ilseng den 23.12.12, etter soning av ubetinget del av dom fra 2012. Han mener at han et halvt års tid deretter tok kontakt med fornærmede. Dette er ikke helt overensstemmende med innholdet i N25s kommunikasjon med ham, hvor hun uttrykker at de har kjent hverandre i 4 år, jf. chattelinje 1398 i kommunikasjonsloggen av 01.07.14 i bevisutdraget (siden jeg gikk i 8. klasse). I dommeravhøret opplyser fornærmede at de traff hverandre på nettet for 6 år siden. Det er etter bevisførselen ikke klart hvorvidt tiltalte hadde kontakt, og i tilfelle hvilken type kontakt, med fornærmede etter at han ble domfelt, mens han sonet eller før han ble løslatt fra soningen. Retten legger tiltaltes forklaring til grunn.
Det er uansett på det rene at tiltalte har kommunisert med fornærmede i tiden 27.05.13 til 27.07.14 på de to brukeridentitetene sine på Skype og i tiden 22.04.13 til 07.07.14 på Kik. Han har hatt sms kontakt med henne i tiden 16.04.13 til 27.07.13. Det er lagret bilder fra fornærmede på tiltaltes lagringsmedier i tidsrommet 20.05.13 til 26.05.15 og videoer i tidsrommet 15.06.15 til 24.06.15. Retten legger således til grunn at tiltalte våren 2013 gjenopptok kontakten med fornærmede. Han forega ikke å være en yngre gutt eller en yngre pike, men en voksen mann. Det er ikke opplysninger om hvilken alder han opplyste at han hadde. Han var kjent med hennes faktiske alder på handlingstidspunktet.
Tiltalte har forklart at han etterspurte nakenbilder av henne. Han ønsket bilder av «pupper» og «vagina». I bevisutdraget side 567 chattelinje 74 etterspør tiltalte bilder av «pupper å mus». Han opplyste at han ønsket bilder og/eller film av fornærmedes vagina hvor hun brettet ut kjønnsleppene. I bevisutdraget side 568 etterspør tiltalte: «Får du til ett der du vier ut musa». Det er dokumentert at tiltalte på beskrevet måte har kommet i besittelse av 824 nakenbilder av fornærmede, hvorav 791 unike. Av disse utgjør bilder av fornærmedes bryster og vagina de dominerende, hvorav enkelte bilder hvor fornærmede bretter ut kjønnsleppene.
Han har forklart at han ikke har bedt henne om å føre fingre og/eller gjenstander inn i vagina, ta bilde eller film og sende ham, slik som han har gjort overfor flere av de øvrige fornærmede. Hans forklaring på dette punkt er uforenlig med hans egen formulering i chattelinje 599 bevisutdraget side 579, hvor tiltalte skriver: «Kan jeg se deg fingre da, Pus». Han ber også om en video av at fornærmede «koser med musa», jf. bevisutdraget side 577 chattelinje 536. Handlemåten er således på grensen til strengere straffebud.
Tiltalte har også bedt fornærmede om å «smøre Fitta med noe krem. Så den blir litt blank», jf side 576 chattelinje 469.
Han fikk til en ordning hvor han fikk bilder mot å betale med kontantkort og/eller penger elektronisk eller per post. Han avtalte antall og type bilder mot konkret angitt vederlag, jf. bevisutdraget side 568 chattelinje 120 hvor han for bestemt vederlag bestiller: «To pupper og en fitte». Han ytte også ulike andre former for vederlag for nakenbildene, f.eks. sjokolade, tobakk og snus. Han har opplyst at han møtte fornærmede 4-5 ganger på en parkeringsplass og ved skolen hvor hun bodde og overleverte vederlag for nakenbilder. Han har ikke hatt noen annen form for fysisk kontakt med henne enn overlevering av vederlag.
Chatteloggen viser at tiltalte også har bedt om at fornærmede tar bilder av en venninne og sende ham, og at han har sendt fornærmede nakenbilder av andre mindreårige jenter. I chatteloggen forteller tiltalte at han har sex med andre mindreårige jenter, og sender fornærmede bilder av mindreårige jenter, hvor han opplyser at den ene er 5 år gammel, jf. bevisutdraget side 588 flg. Tiltalte spør også fornærmede om hun vet om noen mindreårige jenter («små») som han kan møte, jf. bevisutdraget side 593, chattelinje 1266.
Tiltalte har i retten forklart at han lastet ned bilder av voksne som begår seksuelle overgrep mot barn, og sendte dem til fornærmede, og formidlet dette som om det var hans egne overgrep. Han har forklart at han tilbydde henne 3-4000 kroner for å ha sex med ham, men hun avslo.
Han har ikke truet fornærmede til å sende seg nakenbilder.
Den beskrevne handlemåte rammes av straffeloven § 200 andre ledd annet punktum. Retten finner videre at handlingen er begått under særlig skjerpende omstendigheter, jf. straffeloven (1902) § 200 tredje ledd, jf. annet ledd annet punktum. Det er i den forbindelse bl.a. lagt vekt på varigheten av gjerningsperioden, det samlede omfang av nærbilder av fornærmedes kjønnsorgan, hvorav noen bilder hvor fornærmede etter anvisning fra tiltalte berører og bretter ut kjønnsleppene.
Han har handlet forsettlig, forsettet omfatter de forhold som medfører at det foreligger særlig skjerpende omstendigheter. Han blir således å domfelle overensstemmende med tiltalen.
Post VI – grunnlag b) – fornærmede N26
N26 er født den 0.0.02, og var om lag 12 år og 2 måneder gammel på handlingstidspunktet. Hun ga forklaring ved tilrettelagt avhør på Statens Barnehus på [sted8] den 08.04.16. Hun forklarte at hun fikk en venneforespørsel fra en som opplyste å være [alias2]. Hun hadde lyst hår, og fornærmede fikk inntrykk av at hun var 13-14 år gammel ut fra de opplysningene som ble gitt.
Kommunikasjonen var innledningsvis helt «vanlig». [alias2] sendte først vanlige bilder med klær, og tilsvarende gjorde fornærmede. [alias2] sendte etter en stund et bilde av en jente i undertøy etter å ha spurt fornærmede om hun ville ha et bilde av henne i undertøyet. [alias2] spurte deretter om å få tilsendt bilder av fornærmede i BH. Fornærmede vegret seg til å begynne med, men sendte etter hvert bilder av seg selv i BH. Det fortsatte med utveksling av bilder uten BH. Til slutt utvekslet de nakenbilder i helfigur og halvfigur. Før de startet utvekslingen av nakenbildene ba [alias2] om at de skulle flytte kommunikasjonen over på Kik. [alias2] sa hele tiden «din tur» etter at hun sendte bilde, og utvekslingen av bilder fortsatte uten at fornærmede helt tenkte over situasjonen. Fornærmede sendte bilder av puppene sine og av «tissen» sin, og fikk tilsvarende bilder av [alias2]. Fornærmede har forklart at hun sendte ett eller to bilder til [alias2] hvor hun «fingret seg selv». Hun har forklart at det er mulig at hun «brukte en børste i tissen sin» også.
Fornærmede har også forklart at hun mottok et nakenbilde av en mørkhudet mindreårig jente fra [alias2]. Tiltalte har i retten erkjent at det er bilder av fornærmede N13.
Fornærmede ble betenkt over å kommunisere med [alias2] og blokkerte [alias2] på Instagram og Kik. Hun snakket ikke om det inntrufne til noen, og var svært redd for at bildene hun hadde sendt skulle bli spredd.
Etter en måneds tid eller mer ble hun kontaktet på nett av en mannlig bruker som opplyste følgende: «fine bilder jeg har fått av deg, vil du at jeg sprer dem på nett?» Hun svarte nei, og sendte aldri bilder til denne brukeren. Etterforskingen har vist at vedkommende var N03. Han sendte henne screenshots av bilder som hun hadde sendt til [alias2], og som han hadde kommet i besittelse av. Hun ble veldig skremt av dette, og har i ettertid vært redd for at noen skal få kunnskap om bildene. Hun turte bl.a. ikke å starte en bruker på Facebook. Tiltalte har i retten erkjent at han ga profilen til fornærmede til N03 og at han sendte nakenbilder han hadde fått av henne til N03. Dette er i samsvar med det som er lagt til grunn i Aust-Agder tingretts dom mot N03. Det var disse bildene N03 sendte screenshots av til fornærmede. Hensikten var at de begge skulle presse henne til å sende flere nakenbilder som de skulle dele. Tiltalte har forklart at han var klar over at N03 presset henne. Han mottok ingen bilder av henne fra N03, idet hun ikke etterkom N03 press. Tiltalte er ikke tiltalt for å ha medvirket til N03 handlinger overfor fornærmede.
Tiltalte har i retten forklart at han husker fornærmede og var klar over hennes faktiske alder. Han sendte fornærmede det «vanlige» bildegalleriet av [alias2] inkludert bilder av nakne bryster og kjønnsorganer. Hensikten var å vise fornærmede hva hun skulle sende ham i retur. Retten finner at chatteloggen mellom tiltalte og fornærmede er illustrerende. I bevisutdraget side 1777 chattelinje 49 sender han, som [alias2], et bilde av en jente som bretter ut kjønnsleppene. Tiltalte har forklart at han tenner seksuelt på å få mindreårige jenter til å gjøre det, og å sende ham bilde av det. Bildet som [alias2] sender i chattelinje 52 i bevisutdraget side 1778 viser innføring av finger i skjeden, slik som tiltalte ønsket at fornærmede skulle gjøre, fotografere eller filme og sende ham. Han instruerte fornærmede om at han ønsket bilder etter at hun hadde dusjet og at bilder skulle tas foran speilet. Han etablerte nettkjæresteforhold mellom [alias2] og fornærmede. Han ba om bilder av «ansiktet å puppene». Han har forklart at dette var viktige bilder, dersom de fornærmede ikke etterkom beskjed om å sende flere, fordi å true med å legge ut identifiserbare bilder på nettet fikk dem til å sende flere bilder. Tiltalte har ikke truet fornærmede med dette i vår sak.
Det er også funnet et bilde på tiltaltes lagringsmedier av fornærmedes skjede påsmurt et eller annet glinsende stoff, se hjelpedokumentet side 34 – venstre bilde nedre rekke. Retten legger til grunn at det er etter tiltaltes anmodning, da det er helt overensstemmende med det han har forklart at han tenner seksuelt på og som han har bedt flere av de andre fornærmede i saken om å gjøre.
Tiltalte har i retten vært usikker på om han ba henne om å føre gjenstander inn i skjeden og om han fikk bilder eller video av det. Retten finner ikke at det hefter noen usikkerhet om dette, idet chattelinje 30 i bevisutdraget side 1776 viser at tiltalte, i rollen som [alias2], på forespørsel fra fornærmede om hva som skal brukes, svarer: «Hårbørsten er fin». Dette er helt i tråd med tiltaltes ønsker overfor andre fornærmede. Han hadde bilder av at både tannbørste og hårbørste etter hans anvisning føres inn i de mindreårige jentenes skjede. Og han benyttet disse til å skaffe seg slike bilder/videoer. Retten legger således til grunn at tiltalte ba om å få tilsendt et slikt bilde, og at han sendte henne et av de bildene han hadde hvor skaftet på en hårbørste føres inn i skjeden – slik at hun fikk illustrert hva hun skulle gjøre. Retten finner – på basis av dokumentasjonen i vedlegget til bevisutdraget – bevist at tiltalte fikk fornærmede til enten å føre en finger inn i skjeden eller en gjenstand og ta bilde av dette og sende det til [alias2]. Det vises for øvrig til hjelpedokumentet side 34 – midtbildet i nedre rekke, samt bildene i vedlegget til bevisutdraget. Det kan være usikkert om bildene (som er minst to ulike utgaver) viser innføring av en finger eller av en gjenstand i skjeden. Uansett hva det er som føres inn i skjeden er det etter beskjed fra tiltalte.
Retten legger til grunn som bevist at tiltalte har delt bilder som han har mottatt av kjønnsorganet til fornærmede med andre. Det fremgår av bevisutdraget side 2333 at det er funnet 13 bilder, hvorav 1 unikt, av fornærmede som tiltalte har distribuert på Instagram og eller Kik. Retten legger til grunn at det kommer i tillegg til nakenbilder av fornærmede som tiltalte har delt med N03. Han har i retten forklart at han kan ha delt nakenbilder av fornærmede også med andre.
Kommunikasjonen mellom tiltalte og fornærmede fant sted i tiden 27.12.14-22.01.15 og bildene tiltalte har kommet i besittelse av fra fornærmede ble lagret på hans lagringsmedier i tiden 26.12.14-15.07.15. Tiltalte har lagret 466 ulovlige bilder av fornærmede, hvorav 213 unike. Det vesentlige av dette er av brystene og kjønnsorganet hennes.
Den beskrevne handlemåte rammes av straffeloven § 200 andre ledd annet punktum. Retten finner videre at handlingen er begått under særlig skjerpende omstendigheter, jf. straffeloven (1902) § 200 tredje ledd, jf. annet ledd annet punktum. Det er i den forbindelse lagt vekt på fornærmedes alder, det samlede omfang av bilder og bildenes karakter, samt tiltaltes samlede handlemåte.
Han har handlet forsettlig, forsettet omfatter de forhold som medfører at det foreligger særlig skjerpende omstendigheter. Han blir således å domfelle overensstemmende med tiltalen.
Post VI – grunnlag c) – fornærmede N27
N27 er født den 0.0.02, og var om lag 12 år og en måned gammel på handlingstidspunktet. Hun forklarte seg i tilrettelagt avhør den 31.02.16 i Barnehuset i [sted14].
Kontakten med [alias2] startet ved at fornærmede fikk en melding på Instagram som er sålydende: «Du er dritpen». Hun fikk deretter flere smigrende meldinger fra [alias2]. Uten nærmere forvarsel fikk hun et «toppløsbilde» av [alias2], med melding om at [alias2] ønsket et tilsvarende bilde tilbake. [alias2] maste mye etter bilder. Hun ville ha nakenbilder, også av «tissen» til fornærmede. [alias2] ga uttrykk for at fornærmede ikke måtte være så «pinglete». [alias2] sendte henne flere nakenbilder. Hun ga uttrykk for at det var dårlig lys på enkelte av bildene hun fikk, så fornærmede gikk på badet for å få bedre bilder ved et speil med lys. Ifølge fornærmede ble det til at hun sendte bilder av «tissen» sin og av hele kroppen.
Tiltalte har forklart at han husker fornærmede, og at han var kjent med hennes faktiske alder. Han brukte først profilen [alias3] på Instagram i kontakten med fornærmede. På grunn av innholdet i kommunikasjonen med andre på denne kontoen ble den nedstengt av Instagram. Han brukte deretter [alias2] profilen. Retten legger dette til grunn, da det stemmer med bevisutdraget side 1624-1628 som angir nakenbilder skaffet ved å kommunisere fra «[alias3]» og side 1631 hvor tiltalte kommuniserer fra [alias2] profilen.
Da han startet opp kommunikasjonen sendte han fornærmede bilder fra det vanlige bildegalleriet han hadde rigget seg med for å skaffe nakenbilder av prepubertale jenter. Han sendte ikke bilder av innføring av fingre og/eller gjenstander i skjeden men av nakne bryster og kjønnsorganer, og ønsket tilsvarende bilder tilbake. [alias2] og fornærmede ble nettkjærester. Han ba om nakenbilder, herunder bilder av «musa da».
Tiltaltes samlede aktivitet overfor fornærmede medførte at han kom i besittelse av og lagret 100 (hvorav 90 unike) ulovlige bilder av fornærmede. Flere av bildene var av fornærmedes nakne bryster og av hennes kjønnsorgan. Bildene er lagret på tiltaltes lagringsenheter i tidsrommet 04.01.15-29.05.15.
Kontakten opphørte ved at fornærmede blokkerte profilen til [alias2]. [alias2] kontaktet også en venninne av fornærmede, men det ga ingen resultater.
Den beskrevne handlemåte rammes av straffeloven § 200 andre ledd annet punktum. Retten finner videre at handlingen er begått under særlig skjerpende omstendigheter, jf. straffeloven (1902) § 200 tredje ledd, jf. annet ledd annet punktum. Det er i den forbindelse lagt vekt på fornærmedes alder, varigheten av gjerningsperioden, det samlede omfang av nærbilder av fornærmedes bryster og kjønnsorgan, og tiltaltes samlede handlemåte.
Han har handlet forsettlig, forsettet omfatter de forhold som medfører at det foreligger særlig skjerpende omstendigheter. Han blir således å domfelle overensstemmende med tiltalen.
Post VI – grunnlag d) – fornærmede N20
Etter bevisførselen legger retten til grunn som bevist at tiltalte i det i tiltalen nevnte tidsrom, under foregivende av å være en jente [alias2] på 14 år, gjentatte ganger forledet fornærmede til å fotografere seg selv helt eller delvis naken, og sende ham bilder og/eller video av nakne bryster og kjønnsorgan, jf. drøftelsen under post III l) ovenfor.
Denne handlemåten rammes av straffeloven § 200 andre ledd annet punktum. Retten finner videre at handlingen er begått under særlig skjerpende omstendigheter, jf. straffeloven (1902) § 200 tredje ledd, jf. annet ledd annet punktum. Det er i den forbindelse lagt vekt på fornærmedes unge alder, 12 år og 2 måneder på handlingstiden, varigheten av gjerningsperioden, det samlede omfang av bilder og den samlede handlemåte overfor henne.
Han har handlet forsettlig og blir således å domfelle overensstemmende med tiltalen.
Post VI – grunnlag e) – fornærmede N12
Etter bevisførselen legger retten til grunn som bevist at tiltalte i det i tiltalen nevnte tidsrom, under foregivende av å være en jente [alias2] på 14 år, gjentatte ganger forledet fornærmede til å fotografere seg selv helt eller delvis naken, og sende ham bilder av nakne bryster og kjønnsorgan, jf. drøftelsen under post III a) ovenfor.
Denne handlemåten rammes av straffeloven § 200 andre ledd annet punktum. Retten finner videre at handlingen er begått under særlig skjerpende omstendigheter, jf. straffeloven (1902) § 200 tredje ledd, jf. annet ledd annet punktum. Det er i den forbindelse lagt vekt på fornærmedes unge alder, 11 år og 10 måneder på handlingstiden, varigheten av gjerningsperioden, det samlede omfang av bilder og den samlede handlemåte overfor henne.
Han har handlet forsettlig og blir således å domfelle overensstemmende med tiltalen.
Post VI – grunnlag f) – fornærmede N13
Etter bevisførselen legger retten til grunn som bevist at tiltalte i det i tiltalen nevnte tidsrom, under foregivende av å være en jente [alias2] på 14 år, gjentatte ganger forledet fornærmede til å fotografere seg selv helt eller delvis naken, og sende ham bilder og/eller video av nakne bryster og kjønnsorgan, jf. drøftelsen under post III b) ovenfor. Han utga seg også for å være [alias2]s far, og ønsket tilsendt nakenbilder. Han forega også at han ville yte økonomisk vederlag for nakenbildene, noe han unnlot, og hadde bestemt seg på forhånd for ikke å gjøre.
Han sendte også bilder av til henne av en naken mindreårig jente.
Denne handlemåten rammes av straffeloven § 200 andre ledd annet punktum. Retten finner videre at handlingen er begått under særlig skjerpende omstendigheter, jf. straffeloven (1902) § 200 tredje ledd, jf. annet ledd annet punktum. Det er i den forbindelse lagt vekt på fornærmedes unge alder, 12 år og en måned på handlingstiden, varigheten av gjerningsperioden, det samlede omfang av bilder som er på 1579 hvorav 1401 unike, samt flere videoer, hvor fornærmede etter anvisning fra tiltalte og/eller den han samarbeider med berører kjønnsleppene og smører seg med krem på kroppen og i kjønnsorganet.
Han har handlet forsettlig og blir således å domfelle overensstemmende med tiltalen.
Post VI – grunnlag g) – N19
Det vises til bevisvurderingen under post III j ovenfor. Etter bevisførselen legger retten til grunn som bevist at tiltalte i det i tiltalen nevnte tidsrom, under foregivende av å være en jente [alias2] på 14 år, gjentatte ganger forledet fornærmede til å fotografere seg selv helt eller delvis naken og sende ham bilder via mobiltelefon KIK, og/eller Instagram. Denne handlemåten rammes av straffeloven § 200 andre ledd annet punktum.
Retten finner videre at handlingen er begått under særlig skjerpende omstendigheter, jf. straffeloven (1902) § 200 tredje ledd, jf. annet ledd annet punktum. Det er i den forbindelse lagt vekt på fornærmedes unge alder, 13 år og 6 måneder, det samlede omfang av bilder og video, varigheten av handlingene, og tiltaltes handlemåte samlet sett.
Retten finner at tiltalte har handlet forsettlig og at forsettet omfatter de forhold som medfører at handlingen må anses å være begått under særdeles skjerpende omstendigheter.
Post VI – grunnlag h) – fornærmede N28
Fornærmede N28 er født den 0.0.03, og var om lag 11 år og 9 måneder gammel på handlingstidspunktet. Hun forklarte seg i tilrettelagt avhør på Barnehuset i [sted9] den 10.03.16.
Hun forklarte at hun fikk en venneforespørsel på Kik. Hun var usikker på om hun kjente den som sendte venneforespørselen, og godtok den.
Det er etter bevisførselen på det rene at avsenderen var tiltalte og at han benyttet [alias2] profilen.
Fornærmede sendte vedkommende et ansiktsbilde og forventet tilsvarende bilde i retur. Den andre opplyste at hun satt i bare BH og derfor sendte et bilde av seg i BH. Hun ba deretter fornærmede om å sende seg et tilsvarende bilde. Kort deretter sendte tiltalte et bilde av det som angivelig var [alias2] sitt kjønnsorgan og ba fornærmede sende tilsvarende bilder tilbake. Fornærmede har forklart at hun følte at hun «måtte» sende bilde av kjønnsorganet sitt selv om hun ikke ville. Hun hadde vondt i magen og gråt, på grunn av presset. Ett element i presset var at hun hadde fått bilder fra [alias2] og at det da var vanskelig å ikke sende bilder i retur.
Etter en stund blokkerte fornærmede [alias2] på Kik. Da fikk hun forespørsel fra [alias2] via Instagram om å «unblocke» henne igjen. Fornærmede imøtekom anmodningen, og det ble utvekslet flere nakenbilder. [alias2] sa at fornærmede måtte sende bilder av at hun «fingret» seg. [alias2] ba også om at fornærmede måtte bruke en tannbørste i skjeden, noe som hun etterkom og sendte bilde av det. [alias2] ba også om at fornærmede skulle føre en gulrot inn i skjeden, noe hun ikke etterkom.
Ifølge fornærmede opphørte kontakten da hun lyktes i å «blokke» [alias2] både på Instagram og på Kik.
Tiltalte har i retten erkjent at fornærmedes forklaring er korrekt. Han husker fornærmede og visste hvor gammel hun var på gjerningstidspunktet. Han utga seg for å være [alias2], 14 år gammel. Han startet kontakten med fornærmede på Instagram, og fant frem til henne via andre «venner». Han flyttet kommunikasjonen ganske raskt over på Kik for å få lettere tilgang til å utveksle nakenbilder. Han sendte henne «standard» bildegalleri av [alias2], herunder både «vanlige» bilder og nakenbilder, bilder med klær f.eks, i topp og singlet, delvis med klær, f.eks. BH og truse, og delvis naken, f.eks. med nakne bryster, hvor hun beføler og/eller kysser brystene sine, med nakne kjønnsorganer, også hvor kjønnsleppene brettes ut og/eller kjønnsorganet og området rundt smøres inn med krem, og hvor fingre og/eller gjenstander føres inn i kjønnsorganet, f.eks. skaftet på en tannbørste.
I tillegg sendte han henne bilder som han hadde skaffet seg av fornærmede N13. Retten bemerker at bildet av kjønnsorganet til N13 inntatt på side 456 i bevisutdraget er tilnærmet identisk med bildene i chattelinje 26 og 27 ved at det er samme motiv, samme person og samme underlagsmatte. Bildene i chattelinje 25 og 27 illustrerer også tiltaltes instruksjonsmåte mht å få tak i bilder hvor det innføres fingre i skjeden. De er tatt av samme person på samme underlag. I chattelinje 36, bevisutdraget side 489, ber tiltalte som [alias2] N13 om å «Smøre musa å da». Dette etterkom N13, og tiltalte brukte bildet til å vise N28 hvordan han ønsket at hun skulle innrette seg for å gi ham de bildene han trengte. N28 bemerket i bevisutdraget side 1573 at det er «vått rundt vaginaen din», jf. chattelinje 29, hvoretter tiltalte i rollen som [alias2] svarer at det skyldes at hun er «kåt». Tiltalte kommenterer nærbildene han får sendt av fornærmedes kjønnsorgan med at: «Du har ei deilig mus da» og «Fitta di er fin», jf. bevisutdraget side 1574 chattelinje 45 og 48, og ønsker flere nakenbilder.
Tiltalte hadde «brukt opp» bildegalleriet av [alias2], og han har forklart at han «trengte» nærbilder av prepubertale jenters kjønnsorgan, bl.a. hvor kjønnsleppene er brettet ut, og hvor det føres fingre og gjenstander inn i skjeden. Han husker også at han, på vanlig måte, ba om bilder hvor ansiktet var med på nakenbildene.
Tiltalte har i retten gitt uttrykk for at han «tviler» på at han ba om bilder av at gjenstander innføres i skjeden. Retten finner det etter bevisførselen ikke tvilsomt at han har bedt om det. Han har selv erkjent at han har sendt bilde av innføring av tannbørste i skjeden, og at hans opplegg var at han skulle ha tilsvarende bilder tilbake som de han sendte. Det er ved å sende bilder og be om tilsvarende bilder i retur at han har kunnet instruere de fornærmede til å foreta seg det som de oppfatter at finner sted på bildet, eller som han instruerer dem om muntlig. Det er etter rettens syn også tilfelle for innføring av gulrot i skjeden. Det er rett nok slik at det i bevisutdraget side 1574 chattelinje 58 og side 1575 chattelinje 61 fornærmede som ber [alias2] «ta en gulrot i fitta», men det er et resultat av tiltaltes anmodning om det. Rett før tiltalte, under foregivende av å være [alias2], ble blokkert, anmodet tiltalte om at fornærmede innførte en dildo i skjeden. Tiltalte har forklart at han blir kåt av å se på bilder av innføring av fingre og gjenstander i mindreårige jenters skjede, og at han tenner seksuelt på at de etterkommer hans krav om at de skal gjøre det. Tiltalte har for øvrig i retten erkjent at han ba henne smøre fuktighetskrem på eller i skjeden.
Man kan etter rettens syn trygt se bort fra at fornærmede N28 selv har hatt behov for, eller selv kommet på at det skulle føres fingre, tannbørste eller gulrot inn i skjeden hennes for så å fotografere dette og sende bildene til tiltalte. Det han har fått henne til å gjøre skyldes utelukkende tiltaltes behov. Retten finner det således bevist utover enhver rimelig og forstandig tvil at tiltalte har forholdt seg som beskrevet.
I politiavhør har tiltalte forklart at han truet fornærmede med å «legge henne ut på internett», men han husker ikke sikkert. Fornærmede har forklart at hun følte seg presset, men har ikke opplyst at tiltalte har truet henne med publisering. En slik handlemåte finnes derfor ikke bevist.
Retten finner videre bevist at tiltalte har distribuert 2 bilder (hvorav ett bilde unikt) av N28 på Kik.
Kommunikasjonen mellom tiltalte og fornærmede fant sted i tiden 14.01.15 til 19.01.15 og bildemateriale er lagret på tiltaltes lagringsmedier i tiden 12.01.15-10.06.15. Til sammen har tiltalte ved ovenfor angitte handlemåte skaffet seg og lagret 272 ulovlige bilder av fornærmede (hvorav 106 unike). En vesentlig del av bildemateriale er nakenbilder i helfigur, nærbilder av bryster som berøres av fornærmede og en rekke nærbilder av fornærmedes kjønnsorgan, dels med innføring av finger i skjeden og beføling av kjønnsleppene etter anmodning fra tiltalte.
Han har således handlet som i tiltalebeslutningen beskrevet. Denne handlemåten rammes av straffeloven § 200 andre ledd annet punktum.
Retten finner videre at handlingen er begått under særlig skjerpende omstendigheter, jf. straffeloven (1902) § 200 tredje ledd, jf. annet ledd annet punktum. Det er i den forbindelse lagt vekt på fornærmedes unge alder, 11 år og 9 måneder, det samlede omfang av bilder, karakteren av bildene, og tiltaltes handlemåte samlet sett.
Retten finner at tiltalte har handlet forsettlig og at forsettet omfatter de forhold som medfører at handlingen må anses å være begått under særdeles skjerpende omstendigheter.
Post VI – grunnlag i) – fornærmede N29
N29 er født den 0.0.04, og var om lag 10 år og 8 måneder gammel på gjerningstidspunktet. Hun ga forklaring i tilrettelagt avhør den 31.03.16. Hun har forklart at hun fikk bilder av «puppene og tissen», til [alias2]. Fornærmede sendte bilder av «puppene og tissen». Det fungerte slik at fornærmede mottok bilder fra [alias2], og at hun måtte sende tilsvarende tilbake. Hun forklarte også at hun måtte «ta på tissen» sin, ta bilde og sende til [alias2]. Hun «skulle bare ta borti» tissen sin, og «stikke fingeren inn i den en gang». Før hun sendte bilde fikk hun et bilde der [alias2] tok på tissen sin på samme måte. Dette skjedde en gang eller to. Hun ble bedt om å gå på badet og ta bildet foran speilet. Fornærmede følte seg sterkt presset til å ta nakenbilder og sende til [alias2].
Tiltalte har forklart at han kjente fornærmedes faktiske alder på handlingstidspunktet. Han utga seg for å være [alias2], 14 år, og kontaktet fornærmede på Instagram. Etter en innledende fase med ordinære bilder. Han etablerte en situasjon der fornærmede og [alias2] ble nettkjærester. Tiltalte brukte mye «emojis» i kommunikasjonen, ofte hjerter, og han kalte fornærmede «snuppa mi» og «jenta mi». Han sendte han henne det faste bildegalleriet av [alias2] , herunder nakenbilder av bryster og kjønnsorgan. Han ga uttrykk for at han ønsket at fornærmede skulle sende ham tilsvarende bilder av seg selv i retur. Han instruerte henne om å ta lysere nakenbilder, og å ta nakenbilder foran speilet. Under foregivende av å være [alias2], fikk han flere bilder av kjønnsorganet til fornærmede. Han har – etter å ha sett bevisutdraget – forklart at han chattet om at han ville «ta på tissen» hennes, og han ville ha bedre bilder, jf. skjermdumper i bevisutdraget side 1688-89.
Tiltalte etterspurte også om hun hadde tilgang til fuktighetskrem, jf. skjermdump i bevisutdraget side 1687. Han har forklart at han spurte etter dette for å få henne til å smøre fuktighetskrem på kjønnsorganet, fordi han likte at kjønnsorganet ble blankt, og at det dessuten var lettere å føre noe (fingre eller gjenstander) inn i kjønnsorganet dersom det ble benyttet fuktighetskrem. Han har i retten forklart at kjønnsorganet er ekstra attraktivt for ham når det er «klinete». Det ble ikke noe av at hun smurte inn kjønnsorganet med fuktighetskrem.
Tiltalte har forklart at han ikke fikk bilde av at fornærmede førte en finger inn i skjeden sin. Retten finner det bevist utover enhver rimelig og forstandig tvil at tiltalte – på vanlig måte – både ved å sende bilde av at en mindreårig pike fører en eller flere fingre inn i skjeden, og ved å forklare fornærmede hva hun skulle gjøre – fikk henne til å føre en finger inn i skjeden, ta bilde og sende bildet til ham. Dette er helt i tråd med hans handlemåte overfor flere av de andre fornærmede, og det eneste som har stanset ham fra å lykkes med dette er at de ikke vil etterkomme hans anmodning. Å skaffe seg bilder av at prepubertale jenter fører fingre og eller gjenstander inn i skjeden er et helt sentralt element i hans modus.
Tiltaltes samlede aktivitet overfor fornærmede førte til at han kom i besittelse av og lagret 173 ulovlige bilder av henne, hvorav 135 unike. Han lagret disse på sine lagringsenheter i tidsrommet 23.01.15-10.06.15.
Kontakten opphørte ved at tiltalte ble blokkert av fornærmede.
Tiltalte har etter dette handlet som i tiltalebeslutningen beskrevet. Denne handlemåten rammes av straffeloven § 200 andre ledd annet punktum.
Retten finner videre at handlingen er begått under særlig skjerpende omstendigheter, jf. straffeloven (1902) § 200 tredje ledd, jf. annet ledd annet punktum. Det er i den forbindelse lagt vekt på fornærmedes unge alder, 10 år og 8 måneder, det samlede omfang av bilder, karakteren av bildene, og tiltaltes handlemåte samlet sett.
Retten finner at tiltalte har handlet forsettlig og at forsettet omfatter de forhold som medfører at handlingen må anses å være begått under særdeles skjerpende omstendigheter.
Post VI – grunnlag j) – fornærmede N14
Det vises til bevisvurderingen under post III c ovenfor. Etter bevisførselen legger retten til grunn som bevist at tiltalte i det i tiltalen nevnte tidsrom, under foregivende av å være en jente [alias2] på 14 år, gjentatte ganger forledet fornærmede til å fotografere seg selv helt eller delvis naken og sende ham bilder via Instagram. Denne handlemåten rammes av straffeloven § 200 andre ledd annet punktum.
Retten finner videre at handlingen er begått under særlig skjerpende omstendigheter, jf. straffeloven (1902) § 200 tredje ledd, jf. annet ledd annet punktum. Det er i den forbindelse lagt vekt på fornærmedes unge alder, 11 år og 4 måneder, det samlede omfang av bilder, og tiltaltes handlemåte samlet sett.
Retten finner at tiltalte har handlet forsettlig og at forsettet omfatter de forhold som medfører at handlingen må anses å være begått under særdeles skjerpende omstendigheter.
Post VI – grunnlag k) – fornærmede N30
Fornærmede har i tilrettelagt avhør av 07.01.16 forklart seg overensstemmende med fornærmede N14 om hva de opplevde på sin felles brukerkonto på Instagram. Hun har forklart at hun trodde at [alias2] var den hun utga seg for å være.
N30 er født 0.0.03, og var om lag 11 år og 1 måned gammel på handlingstidspunktet.
[alias2] opplyste at hun var forelsket i fornærmede. De snakket litt sammen på Instagram, og begynte å sende hverandre bilder av ansiktet og kroppen med klær og dels uten klær. [alias2] ga fornærmede mange komplimenter, f.eks. «du er skikkelig søt», og «du er skikkelig fin».
Hun begynte å sende fornærmede bilder av underlivet sitt, og sa «din tur». Hun maste og maste på fornærmede, og sa gjentatte ganger «kom igjen, kom igjen». Hun sa også: «hallo, det er din tur». Fornærmede følte seg ut fra situasjonen tvunget til å sende tilsvarende bilder i retur, noe hun gjorde. Hun sendte [alias2] etter [alias2]s ønske også bilder av brystene sine.
Hun visste ikke hvor [alias2] befant seg, og var redd for at noe kunne skje. Hun har ikke forklart at hun har blitt truet med noe.
Tiltalte har i retten erkjent at det forholder seg slik som fornærmede har forklart. Han har opplyst at [alias2] var nettkjæreste med fornærmede. Det er dokumentert flere screenshots av bildemateriale som tiltalte har fått fornærmede til å sende seg. Det er dokumentert flere bilder av nakne bryster, nærbilder av fornærmedes kjønnsorgan, og flere nakenbilder i hel eller halvfigur, helt eller delvis avkledt. Tiltalte kommuniserer på Instagram med fornærmede om å ha sex, og kommenterer på nakenbilder «så deilig du er».
Retten legger til grunn at tiltalte har skaffet seg minst 22 bilder av ovennevnte karakter av fornærmede. Bildeutvekslingen og kommunikasjonen fant sted i tidsrommet 24.01.15-03.08.15, og opphørte ved at tiltalte ble pågrepet av politiet.
Tiltaltes handlemåte rammes av straffeloven § 200 andre ledd annet punktum.
Retten finner videre at handlingen er begått under særlig skjerpende omstendigheter, jf. straffeloven (1902) § 200 tredje ledd, jf. annet ledd annet punktum. Det er i den forbindelse lagt vekt på fornærmedes unge alder, 11 år og 1 måned, det samlede omfang av bilder, bildenes karakter, og tiltaltes handlemåte samlet sett.
Retten finner at tiltalte har handlet forsettlig og at forsettet omfatter de forhold som medfører at handlingen må anses å være begått under særdeles skjerpende omstendigheter
Post VI – grunnlag l) – fornærmede N31
N31 er født den 0.0.04, og var om lag 10 år og 9 måneder på handlingstidspunktet. Hun ble avhørt i tilrettelagt avhør på Barnehuset i [sted14] den 30.03.16.
Hun forklarte at hun ble kontaktet på Instagram eller Snapchat av en person som i ettertid er identifisert som [alias2], alias tiltalte A. Det var noen som la [alias2] til på en gruppe de hadde.
Fornærmede mener at det var en som het [alias2], fordi hun og venninnene hennes trodde at det var en elev på naboskolen som henvendte seg. Fornærmede fikk noen meldinger og bilder som gjorde at hun ble litt redd. Vedkommende sendte både «gutteting og jenteting fra kroppen» til henne. [alias2] maste veldig mye. Hun følte seg tvunget til å sende henne nakenbilder. Hun forklarte at tiltalte (som [alias2]) «virka bestemt og sendte meg sånn at eg måtte gjør det mange ganger og sånn, så blei det så masete». Hun tenkte at hun var nødt til å etterkomme kravet fra [alias2] om nakenbilder. Hun sendte henne bilder av seg i «undertøy og topp». Det ble til at hun sendte vedkommende et bilde av «tissen sin». Hun følte at hun måtte gjøre «litt sånn», og legger hånden mot skrittet sitt for å illustrere. Og så måtte hun ta bilde av det hun gjorde. Hun måtte også «ta noe inni tissen sin». Det var fingrene hun hadde «inne i tissen» sin. Hun presiserte dette rett etterpå til «en finger». Hun måtte bevege «fingeren og sånn». Hun måtte ta film eller bilde av dette, og sende tiltalte. Det føltes ekkelt og ubehagelig. Kontakten varte kanskje et par dager.
Tiltalte har i retten forklart at det som fornærmede har forklart er korrekt. Han husker henne og var kjent med hennes faktiske alder. Han kontaktet henne på Instagram og all kommunikasjon foregikk der. Han mener at han fant henne på en «vennegruppe». Han innledet på vanlig måte med alminnelig chat og hverdagslige bilder og la deretter om til nakenbilder. Han har forklart at [alias2] og fornærmede ble nettkjærester. Han sendte fornærmede sitt «faste bildegalleri» av den fiktive [alias2] 14 år, i topp og singlet, med nakne bryster, hvor [alias2] beføler og/eller kysser brystene sine, bilder av nakent kjønnsorgan. Hensikten med å sende bilder var å få fornærmede til å sende tilsvarende bilder av seg selv tilbake til ham.
Tiltalte har forklart at han «tviler på» om han sendte henne bilder av at [alias2] bretter ut kjønnsleppene, og fører fingre/og eller gjenstander inn og ut i skjeden. Han har også nektet for å ha mottatt bilder hvor fornærmede fører fingre inn og ut i skjeden. Retten finner bevist utover enhver rimelig og forstandig tvil at tiltalte har instruert fornærmede om å føre fingre inn i skjeden, ta bilde av dette og sende til [alias2]. Retten fester således lit til fornærmedes forklaring om dette. Man kan etter rettens syn trygt se bort fra at dette er noe som fornærmede har hatt behov for eller selv funnet på. Ut fra det inntrykket fornærmede har gitt under avhøret og slik hun ordlegger seg, sammenholdt med tiltaltes behov for bilder av innføring av fingre og/eller gjenstander i skjeden til mindreårige piker, og hensett til hans faste forsett og modus knyttet til å skaffe seg slike bilder etterlater ingen tvil om at han har instruert fornærmede gjennom å sende bilder som viser det han vil ha og å forklare henne hva hun skulle foreta seg.
Tiltalte har erkjent at han instruerte henne om at hun skulle ta lysere bilder, gjøre det på badet og for øvrig hvordan hun skulle fotografere. Tiltalte har i retten erkjent at han maste, og presset henne hardt til å sende bilder. Han har benektet at han har truet fornærmede med publisering på internett eller lignende. Retten kan ikke se at det er bevismessig grunnlag for at tiltalte har truet. Retten legger til grunn at det forholdet seg som begge har forklart, at han presset henne så hardt at hun følte seg tvunget til å etterkomme hans krav om bilder.
Tiltaltes samlede aktivitet overfor fornærmede medførte at han kom i besittelse av og lagret 34 ulovlige bilder (hvorav 33 unike) av fornærmede. I bildematerialet inngikk flere bilder av fornærmedes kjønnsorgan, og som fornærmede har forklart bilder av at hun fører en finger inn i skjeden (noe som ikke er funnet i databeslaget).
Kontakten opphørte fordi han ble blokkert av fornærmede.
Tiltaltes handlemåte rammes av straffeloven § 200 andre ledd annet punktum.
Retten finner videre at handlingen er begått under særlig skjerpende omstendigheter, jf. straffeloven (1902) § 200 tredje ledd, jf. annet ledd annet punktum. Det er i den forbindelse lagt vekt på fornærmedes unge alder, 10 år og 9 måneder, det samlede omfang av bilder, bildenes karakter, og tiltaltes handlemåte samlet sett.
Retten finner at tiltalte har handlet forsettlig og at forsettet omfatter de forhold som medfører at handlingen må anses å være begått under særdeles skjerpende omstendigheter
Post VI – grunnlag m) – fornærmede N32
Tiltalte har så vel til politiet som i retten erkjent seg straffskyldig etter tiltalen.
N32 er født 0.0.06, og var om lag 8 år og 7 måneder gammel på handlingstidspunktet. Hun ble avhørt på Barnehuset i [sted13] den 18.04.16, og forklarte at hun fikk kontakt med [alias2] på Instagram. Hun oppfattet at [alias2] spurte om mye rart, bl.a. om fornærmede kunne ta bilde av sin «overdel». Fornærmede etterkom ønsket til [alias2]. Fornærmede liker ikke at folk blir sure, og var redd for at [alias2] skulle bli sur dersom hun ikke tok slike bilder som [alias2] ba om.
Fornærmede trodde at [alias2] var en vanlig jente, selv om hun reagerte på at hun så «noe forskjellig» ut på de bildene hun sendte. [alias2] sendte veldig mange nakenbilder til henne.
[alias2] var helt naken på noen av de bildene hun sendte. Fornærmede hadde kontakt med [alias2] også når hun var hos sin venninne N43 som var 9 år. [alias2] spurte om fornærmede kunne «sutte på puppen til N43», og sendte et bilde av at to jenter «suttet» på hverandre. Fornærmede tror at det var på puppen. Fornærmede og N43 tok bilder av brystene og av kjønnsorganet til hverandre. Hun sendte bilder til [alias2] mens de var i samme gruppechat, men er usikker på hva N43 sendte av bilder.
[alias2] fant på at fornærmede måtte «gjøre noe med tissen sin». Hun sa at fornærmede skulle «ta en ting inni tissen sin». Og hun sa at hun skulle «ta på tissen sin slik at man så inn i tissen til fornærmede». Fornærmede hadde en stein hjemme som hun førte inn i tissen sin. Steinen var «liksom flat». Dette skjedde mens hun chattet alene med [alias2].
Fornærmede er usikker på om hun tok bilde av baken sin og sendte [alias2].
Fornærmede trodde at hun og [alias2] var kjærester.
Fornærmede opplevde ikke at [alias2] truet med å legge bilder av henne ut på nett dersom hun ikke sendte flere bilder.
Etter hvert ønsket ikke fornærmede og N43 noen ytterligere kontakt med [alias2], så de slettet [alias2].
Tiltalte har forklart at han startet kontakten med N32 og fortsatte senere med N43. Han la henne til på Instagram. Han utga seg for å være [alias2], 14 år gammel. Han sendte de «vanlige bildene» for å skape en situasjon der fornærmede mottok bilder, og skulle sende tilsvarende bilder tilbake. Han startet med bilder med klær på, men sendte etter hvert bilder av nakne bryster, beføling av bryster, kjønnsorganer, også hvor kjønnsleppene brettes ut. Han har forklart at han tenner seksuelt på å se at kjønnsleppene på prepubertale jenter brettes ut. Han ønsker også å få bilder som viser hvordan det ser ut innover i skjeden.
Han er usikker på om han sendte bilder hvor det føres fingre og/eller gjenstander inn i skjeden. Retten finner bevist at tiltalte har bedt om bilder med innføring av gjenstander i skjeden. Dette har han enten illustrert for fornærmede ved å sende et bilde av at noen fører en gjenstand inn i skjeden, eller ved å instruere om det gjennom chattingen med fornærmede. Retten bygger dette på at fornærmede sendte ham et bilde hvor hun fører en stein inn i skjeden, og sier: «Sån» med smilefjes. Tiltalte responderte slik: «Nydelig». Det vises til bevisutdraget side 1889. Man kan etter rettens syn trygt se bort fra at dette er fornærmedes eller hennes venninnes ide. Dette er i tråd med tiltaltes modus, som har medført at han til flere av dem har sendt bilde av innføring av gjenstander i skjeden, og derved fått dem til å gjøre tilsvarende. Det sier etter rettens syn noe om maktovertaket tiltalte hadde, når han fikk fornærmede til å føre en stein inn i skjeden.
Han har etter egen instruksjon fått fornærmede til å sende flere nærbilder av skjeden sin fotografert forfra og bakfra. Han har også fått henne til å sende bilder av at hun bretter kjønnsleppene til side slik at han kan se innover i skjeden, som han har bedt om. Man ser av kommunikasjonen på Instagram at tiltalte instruerer og fornærmede forsøker å gjennomføre det som tiltalte ber om. Bildene inntatt i bevisutdraget side 1890, 1891 og 1892 viser hvordan fornærmede forsøker å etterkomme hans anmodninger om bilder av skjedeåpningen. Særlig er bildet og kommunikasjonen på side 1890 illustrerende, hvor fornærmede spør «Sånn som dette?» og tiltalte i rollen som [alias2] svarer: «Ta bort hånden så jeg ser tissen din». Dette er i tråd med hans handlemåte overfor de andre fornærmede når de instrueres om å ta nærbilder av skjeden, skjedeåpningen og vagina.
Han har også fått henne til å sende flere bilder av brystene sine.
Han instruerte om at han skulle ha slike bilder tilbake som han hadde sendt. Han fikk bilder av skjeden til fornærmede hvor hun bretter ut kjønnsleppene etter hans anvisning,
Han har ikke truet N32, men erkjenner at han truet hennes venninne N43. Han maste kraftig etter bilder, og han er sikker på at N32 følte seg presset til å etterkomme hans ønsker om bilder.
Han lagret bildene han fikk av begge jentene, men delte dem ikke med andre.
Han etablerte en ordning hvor [alias2] var nettkjærester med både N32 og N43.
Handlingene fant sted siste helgen før han ble tatt, og opphørte ved at han ble pågrepet av politiet. Rett forut for dette ble han slettet og blokkert av fornærmede.
Etter dette finner retten bevist at tiltalte har forholdt seg som beskrevet i tiltalen på dette punkt.
Denne handlemåten rammes av straffeloven § 200 andre ledd annet punktum. Retten finner videre at handlingen er begått under særlig skjerpende omstendigheter, jf. straffeloven (1902) § 200 tredje ledd, jf. annet ledd annet punktum. Det er i den forbindelse lagt vekt på fornærmedes unge alder, 8 år og 7 måneder på handlingstiden, det samlede omfang av lagrede bilder på hans datalagringsenheter i 28.02.15-07.07.15, i alt 124 ulovlige bilder, hvorav 121 unike, og at det er tale om flere bilder hvor fornærmede N32 fører en stein inn i skjeden og bilder hvor hun bretter ut kjønnsleppene.
Han har handlet forsettlig og blir således å domfelle overensstemmende med tiltalen.
Post VI – grunnlag n) – fornærmede N33
Tiltalte har så vel til politiet, som i retten erkjent seg straffskyldig etter tiltalen.
N33 er født den 0.0.04, og var om lag 10 år og 6 måneder gammel på handlingstidspunktet.
I tilrettelagt avhør den 15.02.16 på [sted12] Barnehus har hun forklart at hun hadde kontakt med en bruker som het «[alias2]». [alias2] opplyste at hun var 14 år gammel. Hun spurte først etter et «vanlig» bilde av fornærmede før hun ble bedt om å sende bilde i singlet. Etter dette ble det ifølge fornærmede «verre og verre». Hun ble litt redd da [alias2] ønsket slike bilder av henne.
[alias2] sendte fornærmede bilder av «pupper og underliv». Det var ikke alltid at personene på de bildene fornærmede fikk fra [alias2] lignet på hverandre.
Det endte med at fornærmede sendte nakenbilder av seg til [alias2]. Hun angret på dette i ettertid og slettet chatten de hadde hatt og blokkerte brukeren [alias2]. I ettertid har fornærmede fått opplyst at [alias2] var en mann. Hun synes det er ekkelt. Hun syntes at det var lettere å sende bilder til noen som var en jente enn om det hadde vært en mann. Hun har ikke blitt truet av [alias2] til å sende nakenbilder.
Tiltalte har i retten forklart at han kontaktet fornærmede på Instagram. Han sendte henne bilder av [alias2], 14, herunder nakenbilder av bryster og kjønnsorgan. Hensikten med dette var å få henne til å sende ham tilsvarende bilder tilbake.
Tiltalte har forklart at han ikke husker om han sendte bilder og/eller video av at den angivelige [alias2] fører fingre og/eller gjenstander inn i skjeden. Tiltalte pleide «rutinemessig» å sende slike bilder for å kunne få tilsvarende bilder tilbake. Han har forklart at han tenner seksuelt på at det tas og sendes slike bilder eller video. Han har sendt bilder/video av innføring av fingre og gjenstander i skjeden til de fleste av de jentene som har fortsatt å etterkomme hans ønsker om stadig grovere bilder/video – fra oppstart med bilder i «topp og singlet». Denne fremgangsmåten har imidlertid ikke ført frem, idet enkelte av dem har motsatt seg det. Retten legger til grunn som bevist at tiltalte ved å sende bilder av at en prepubertal jente bretter ut kjønnsleppene og fører fingre inn i skjeden, eller ved å forklare fornærmede at hun skal gjøre det har fått N33 til å ta nærbilder av at hun berører skjedeåpningen og sende til tiltalte. Retten ser helt bort fra den mulighet at dette er noe som fornærmede har funnet på selv, hensett til hennes alder og modenhet og slik hun har forklart seg i det tilrettelagte avhøret. Retten har ved denne vurderingen lagt vekt på kommunikasjonen knyttet til et bilde av fornærmedes kjønnsorgan som hun sendte tiltalte på Instagram, inntatt i bevisutdraget side 1254. Fornærmede skriver «Sånn» og tiltalte i rollen som [alias2], svarer «Deilig fitte du har». Det fremgår av sammenhengen at bildet er sendt etter anvisning fra profilen [alias2], og at tiltalte har fulgt sin vanlige fremgangsmåte med at han instruerer og at de fornærmede responderer enten på tilsendte bilder eller på instruks. Neste bilde, inntatt i bevisutdraget side 1255 viser at fornærmede har tatt og sendt bilde av at hun tar på eller i skjedeåpningen med fingrene. Det er dokumentert ytterligere ett bilde hvor fornærmede berører kjønnsåpningen med fingrene. Retten legger til grunn at det er etter instruksjon fra tiltalte. Tiltalte instruerer på screenshot inntatt på side 1255 i bevisutdraget: «Ta så jeg ser fitta di uten fingeren da», hvor fornærmede svarer «Ok vent litt». Det er også flere eksempler i kommunikasjonen på Instagram som viser at fornærmede skriver «din tur», noe som viser at tiltalte har fulgt sitt faste mønster med at han sender den typen nakenbilder som han ønsker at fornærmede skal sende ham. Etter dette legger retten til grunn som bevist at tiltalte har sendt bilder av den angivelige [alias2] som bretter ut kjønnsleppene eller fører fingre inn i skjeden, og instruert fornærmede om å gjøre det samme, og deretter fått bilder som han ba om. Han mottok også flere bilder av fornærmedes kjønnsorgan og av hennes nakne bryster.
Tiltalte har distribuert 5 nakenbilder via Kik og Instagram, hvorav 1 unikt bilde, av fornærmede.
Etter dette finner retten bevist at tiltalte har forholdt seg som beskrevet i tiltalen på dette punkt.
Denne handlemåten rammes av straffeloven § 200 andre ledd annet punktum. Retten finner videre at handlingen er begått under særlig skjerpende omstendigheter, jf. straffeloven (1902) § 200 tredje ledd, jf. annet ledd annet punktum. Det er i den forbindelse lagt vekt på fornærmedes unge alder, 10 år og 6 måneder på handlingstiden, det samlede omfang av bilder til sammen 46 ulovlige bilder, hvorav 34 unike, og at det er tale om flere bilder hvor fornærmede fører fingre inn i eller berører skjedeåpningen.
Han har handlet forsettlig og blir således å domfelle overensstemmende med tiltalen.
Post VI – grunnlag o) – fornærmede N06
Etter bevisførselen legger retten til grunn som bevist at tiltalte i det i tiltalen nevnte tidsrom, under foregivende av å være en jente [alias2] på 14 år, gjentatte ganger forledet fornærmede til å fotografere seg selv og sin venninne N07 helt eller delvis naken, og å filme at de førte fingre inn i hverandres skjede og slikket hverandres skjedeåpning, og derved ha seksuell omgang. Det vises til bevisvurderingen under post II a) ovenfor.
Denne handlemåten rammes av straffeloven § 200 andre ledd annet punktum. Retten finner videre at handlingen er begått under særlig skjerpende omstendigheter, jf. straffeloven (1902) § 200 tredje ledd, jf. annet ledd annet punktum. Det er i den forbindelse lagt vekt på fornærmedes unge alder, 12 år og 3 måneder på handlingstiden, det samlede omfang av bilder til sammen 248 ulovlige bilder, hvorav 137 unike og 95 videoer, hvorav 50 unike, med en samle spilletid på om lag 42 minutter, og at det er tale om flere videoer hvor fornærmede etter anvisning fra tiltalte fører fingre inn i egen skjede, i venninnens skjede og de to venninnene slikker hverandre i kjønnsorganet/kjønnsåpningen.
Han har handlet forsettlig og blir således å domfelle overensstemmende med tiltalen.
Post VI – grunnlag p) – fornærmede N07
Etter bevisførselen legger retten til grunn som bevist at tiltalte i det i tiltalen nevnte tidsrom, under foregivende av å være en jente [alias2] på 14 år, gjentatte ganger forledet fornærmede til å fotografere seg selv og sin venninne N06 helt eller delvis naken, og å filme at de førte fingre inn i hverandres skjede og slikket hverandres skjedeåpning, og derved ha seksuell omgang. Det vises til bevisvurderingen under post II a og b ovenfor.
Denne handlemåten rammes av straffeloven § 200 andre ledd annet punktum. Retten finner videre at handlingen er begått under særlig skjerpende omstendigheter, jf. straffeloven (1902) § 200 tredje ledd, jf. annet ledd annet punktum. Det er i den forbindelse lagt vekt på fornærmedes unge alder, 12 år på handlingstiden, det samlede omfang av bilder til sammen 174 ulovlige bilder, hvorav 102 unike og 89 videoer, hvorav 47 unike, med en samlet spilletid på om lag 40 minutter, og at det er tale om flere videoer hvor fornærmede etter anvisning fra tiltalte fører fingre inn i egen skjede, i venninnens skjede og de to venninnene slikker hverandre i kjønnsorganet/kjønnsåpningen.
Han har handlet forsettlig og blir således å domfelle overensstemmende med tiltalen.
Post VI – grunnlag q) – fornærmede N34
Fornærmede N34 er født den 0.0.00, og var om lag 14 og et halvt år på handlingstidspunktet. Hun har forklart seg i tilrettelagt avhør den 31.03.16 på Barnehuset i [sted5]. Hun har forklart at hun hadde kontakt med den angivelige [alias2], som var tiltalte.
Retten bemerker at det fremgår av bevisutdraget side 1722 i chattelinje 3 at tiltalte opplyst at den angivelige [alias2] er 14 år og født i 01.
Ifølge fornærmede sendte [alias2] nakenbilder av «underlivet og puppene» til fornærmede og ba om å få tilsvarende bilder tilbake. [alias2] sendte svært mange meldinger og bilder til fornærmede, og fornærmede følte seg presset til å sende henne de bildene hun ba om. Bl.a ga [alias2] uttrykk for at «dersom jeg sender bilder, må du sende bilder». Fornærmede ble under det tilrettelagte avhøret foreholdt et bilde hvor hun fører en finger inn i skjeden. Hun husket ikke om det var [alias2] som sa at hun skulle føre en finger «opp i tissen».
Tiltalte har i retten forklart at han husker fornærmede og at han var klar over hennes faktiske alder på handlingstidspunktet. Han tok kontakt med henne på Instagram og plukket henne ut gjennom venner/følgere. Han utga seg for å være [alias2] og sendte henne først hverdagslige bilder av [alias2] med klær på. Han har forklart at [alias2] og fornærmede ble nettkjærester. Etter en stund sendte han bilder fra bildegalleriet av [alias2] som omfattet nakenbilder av bryster og kjønnsorganer. Han erkjenner at han ba om bilder av fornærmedes bryster og kjønnsorgan. Og han erkjenner at han maste kraftig og presset på for å få nakenbilder. Han merket at fornærmede følte seg sterkt presset.
Han husker ikke om han sendte bilder og/eller video av at fingre og/eller gjenstander føres inn i kjønnsorganer på en mindreårig jente. Han erkjenner imidlertid at han fikk tilsendt bilder av at fornærmede fører en finger inn i skjeden. Han har forklart at det helt sikkert er han som har bedt om det. Retten er enig med tiltalte i dette. Det er – ut fra innholdet i chatteloggen fra Kik – ikke noen som helst grunn til å anta at fornærmede har kommet på dette av seg selv. Tiltalte har sendt bilder av at den angivelige [alias2] fører en eller flere fingre inn i skjeden sin til flere av de fornærmede. Hele konseptet hans går ut på at det etableres en «byttesituasjon», hvor de fornærmede kommer i en situasjon hvor de må sende tilsvarende bilder til [alias2] som hun sender dem. Gjennom bildene viser tiltalte de mindreårige jentene hva de skal gjøre og hvordan de skal gjøre det, og han supplerer med instruksjoner i chattesamtalen. Retten legger således til grunn at han har bedt om og fått bilder hvor fornærmede fører en finger inn i skjeden sin.
Fornærmede reagerte på at han bare sendte bilder fra galleriet, endog flere av de samme bildene, og at han ikke tok «selfier» direkte og sendte fra kamera eller lot seg snakke med direkte. Han skyldte på ulike type tekniske problemer som årsak til det. Den faktiske årsaken var at han ikke var den han ga seg ut for å være. Fornærmede reagerte også på at han tok screenshot av bildene han fikk av henne.
Dokumentasjonen fra kommunikasjonen mellom tiltalte og fornærmede viser at tiltalte, i rollen som [alias2], spurte om faren til fornærmede hadde sett henne naken. Tiltalte har forklart dette spørsmålet med at han tenner seksuelt på at voksne menn ser på mindreårige jenter mens de er nakne.
Ved ovenfor beskrevne aktivitet ledet til at tiltalte kom i besittelse av og lagret 49 ulovlige bilder (hvorav 36 unike) og halvannet minutt med video. Kommunikasjonen fant sted i tiden 05.07.15-11.07.15 og bilde- og videofiler er lagret på tiltaltes lagringsmedier i tiden 05.07-22.07.15.
Kontakten opphørte ved at fornærmede ikke orket presset etter bilder lengre og blokkerte [alias2]. Og ved at fornærmede dessuten «slo opp» nettkjæresteforholdet.
Denne handlemåten rammes av straffeloven § 200 andre ledd annet punktum. Retten finner videre at handlingen er begått under særlig skjerpende omstendigheter, jf. straffeloven (1902) § 200 tredje ledd, jf. annet ledd annet punktum. Det er i den forbindelse lagt vekt på fornærmedes unge alder på handlingstiden, det samlede omfang av bilde- og videofiler, og bildenes karakter.
Han har handlet forsettlig og blir således å domfelle overensstemmende med tiltalen.
Post VI – grunnlag r) – fornærmede N02
Etter bevisførselen legger retten til grunn som bevist at tiltalte i det i tiltalen nevnte tidsrom, under foregivende av å være en jente [alias2] på 14 år, gjentatte ganger forledet fornærmede til å fotografere seg selv helt eller delvis naken, og sende ham og/eller N03 som tiltalte samarbeide med, bilder og/eller video av nakne bryster og kjønnsorgan og av at hun brettet ut kjønnsleppene, masturberte og eller masserte skjedeåpningen og at hun førte skaftet på en hårbørste inn i skjeden. Det vises til drøftelsen av bevisvurderingen under post I a.
Han sendte også bilder av til henne av en naken mindreårig jente.
Denne handlemåten rammes av straffeloven § 200 andre ledd annet punktum. Retten finner videre at handlingen er begått under særlig skjerpende omstendigheter, jf. straffeloven (1902) § 200 tredje ledd, jf. annet ledd annet punktum. Det er i den forbindelse lagt vekt på fornærmedes unge alder, 13 år og 2 måneder på handlingstiden, det samlede omfang av bilder 123 hvorav 100 unike, og at det er tale om flere videoer hvor fornærmede etter anvisning fra tiltalte og/eller den han samarbeider med bretter ut kjønnsleppene eller fører gjenstander inn i skjeden.
Han har handlet forsettlig og blir således å domfelle overensstemmende med tiltalen.
Post VI – grunnlag s) – fornærmede N15
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til drøftelsen under tiltalen post III d) ovenfor.
Etter bevisførselen legger retten til grunn som bevist at tiltalte i det i tiltalen nevnte tidsrom, under foregivende av å være en jente [alias2] på 14 år, gjentatte ganger forledet fornærmede til å fotografere og/eller filme seg selv helt eller delvis naken og sende ham bilder. Denne handlemåten rammes av straffeloven § 200 andre ledd annet punktum.
Retten finner videre at handlingen er begått under særlig skjerpende omstendigheter, jf. straffeloven (1902) § 200 tredje ledd, jf. annet ledd annet punktum. Det er i den forbindelse lagt vekt på fornærmedes unge alder, 12 år og 9 måneder på handlingstidspunktet, det samlede omfang av bilder, og tiltaltes handlemåte samlet sett.
Retten finner at tiltalte har handlet forsettlig og at forsettet omfatter de forhold som medfører at handlingen må anses å være begått under særdeles skjerpende omstendigheter.
Post VI – grunnlag t) – fornærmede N35
Fornærmede er født den 0.0.03, og var om lag 12 år og 2 måneder på handlingstidspunktet. Hun har forklart seg i tilrettelagt avhør den 30.03.16 på Barnehuset i [sted14]. Hun forklarte at hun hadde kontakt på nettet med en som het [alias2], og at de ble venner på Instagram. Etter en stunds kommunikasjon skrev [alias2] at fornærmede måtte bli tøffere og sende bilder av seg med mindre klær på. Da fornærmede etterkom dette, krevde [alias2] at hun skulle sende flere bilder av seg med enda mindre klær på. [alias2] sendte deretter nakenbilder av seg selv, og ville ha tilsvarende tilbake. [alias2] lovet også å sende nakenbilder etter at fornærmede hadde sendt nakenbilder til henne av seg selv. Fornærmede var nervøs da hun sendte [alias2] nakenbilder, fordi hun var redd for at [alias2] skulle kopiere dem og legge dem ut på internett. Hun mener at hun sendte [alias2] ca 4-5 forskjellige nakenbilder. Fornærmede følte seg ikke truet av [alias2], men sendte bildene frivillig.
Tiltalte har forklart at han husker fornærmede, og at han var klar over hennes faktiske alder. Han kontaktet henne på Instagram, utga seg for å være [alias2], 14 år, og sendte henne standard bildegalleri for [alias2], dog ikke bilder av innføring av fingre og/eller gjenstander i skjeden. Han sendte bildene for å få tilsvarende bilder tilbake. Han lagret ulovlige bilder av fornærmede på sine lagringsmedier den 29.05.15. Til sammen lagret han 10 bilder av henne, hvorav 8 unike. Det omfattet bl.a. nakenbilder liggende i helfigur, og tilsvarende stående foran et speil.
Kontakten opphørte ved at han ble blokkert og slettet.
Denne handlemåten rammes av straffeloven § 200 andre ledd annet punktum. Retten finner videre at handlingen er begått under særlig skjerpende omstendigheter, jf. straffeloven (1902) § 200 tredje ledd, jf. annet ledd annet punktum. Det er i den forbindelse lagt vekt på fornærmedes unge alder, 12 år og 2 måneder, bildenes karakter og tiltaltes samlede handlemåte.
Retten finner at tiltalte har handlet forsettlig, og at forsettet omfatter de forhold som medfører at handlingen må anses å være begått under særdeles skjerpende omstendigheter.
Post VI – grunnlag u) – fornærmede N36
N36 er født den 0.0.04 og var om lag 10 år og 11 måneder gammel på handlingstidspunktet. Hun ble avhørt på Barnehuset i [sted8] den 08.04.16. Hun har i avhør forklart at hun hadde kontakt med en jente som het [alias2] på Instagram. De chattet om kroppen, og sendte nakenbilder til hverandre. [alias2] maste om å få bilder av kroppen til fornærmede. Fornærmede sendte bilder av «puppene og tissen sin» til fornærmede. [alias2] fortsatte å mase om å få flere nakenbilder av fornærmede. Hun ville at fornærmede skulle ta bilde «nærmere tissen sin». Det førte til at fornærmede blokkerte [alias2] på Instagram. Derved opphørte kontakten.
Tiltalte har i retten forklart at han husker fornærmede, og at han var klar over hvor gammel hun var på handlingstidspunktet. Han tok kontakt med henne på Instagram fordi hun var venn med noen som han allerede var venn med. Han oppfattet at det da var lettere å få kontakt. Han sendte fornærmede bildegalleriet han hadde samlet som skulle forestille [alias2], 14 år. Det omfattet bl.a. bilder av bryster og kjønnsorganer. Han instruerte henne til å ta bilder foran et speil.
De var ikke nettkjærester, men hadde «hemmeligheter», bl.a. forteller fornærmede til [alias2] at fornærmede er lesbisk og [alias2] bekrefter at det er tilfelle for henne også.
Tiltalte har i retten erkjent at han presset fornærmede sterkt til å sende ham bilder. Han mottok bilder av bryster og kjønnsorganer fra fornærmede. Han har opplyst at han ikke har sendt bilder til fornærmede med bilder av at fingre eller gjenstander føres inn i kjønnsorganer og så instruert fornærmede til å gjøre det samme som vist på bildet. Retten fester ikke lit til hans forklaring på dette punkt. I vedlegg til bevisutdraget fremgår det på et skjermbilde fra Instagram at [alias12] sender bilde av et kvinnelig kjønnsorgan hvor kjønnsleppene brettes ut og det føres fingre og/eller en gjenstand inn mot skjedeåpningen. Bildet ses også i hjelpedokumentet side 35 i nederste linje som andre bilde fra høyre. N36 chatter da: «Sånn det var siste gang nå gjør vi noe ant». Retten legger etter en samlet vurdering av bevisene til grunn at dette ikke er noe N36 har funnet på av seg selv. Tvert imot er dette helt i tråd med tiltaltes erklærte behov og ønsker og hans faktiske handlemåte overfor flere av de fornærmede.
Han lovet henne å ikke lagre nakenbildene han fikk, men lagret dem likevel. Han hadde aldri til hensikt å unnlate å lagre nakenbildene av fornærmede.
Han tilbød ingen goder og truet henne ikke.
Han delte ikke nakenbilder han fikk fra fornærmede med noen.
Kontakten stanset på grunn av at fornærmede blokkerte ham.
Gjennom sin handlemåte kom tiltalte i besittelse av og lagret 31 ulovlige bilder av fornærmede, hvorav 26 unike. Flere av disse bildene er av fornærmedes bryster og kjønnsorgan.
Denne handlemåten rammes av straffeloven § 200 andre ledd annet punktum. Retten finner videre at handlingen er begått under særlig skjerpende omstendigheter, jf. straffeloven (1902) § 200 tredje ledd, jf. annet ledd annet punktum. Det er i den forbindelse lagt vekt på fornærmedes unge alder, 10 år og 11 måneder, det samlede omfang av bilder, samt bildenes karakter.
Retten finner at tiltalte har handlet forsettlig, og at forsettet omfatter de forhold som medfører at handlingen må anses å være begått under særdeles skjerpende omstendigheter.
Post VI – grunnlag v) – fornærmede N44
N44 er født den 0.0.05, og var om lag 10 år og 4 måneder på handlingstidspunktet.
Fornærmede ble avhørt i tilrettelagt avhør den 18.05.16 på Barnehuset i [sted6]. Hun forklarte at hun hadde vært en del på nettet sammen med sin venninne N41. Det ble således kommunisert med tiltalte fra fornærmedes side fra venninnens profil: «[alias13]».
Hun har bekreftet at flere nakenbilder tiltalte var i besittelse av, var av henne. Hun husket at de hadde hatt kontakt med en som opplyste å hete [alias2], og at vedkommende spurte om mye «ekkelt», bl.a. om fornærmede kunne sende bilde av puppene sine. Hun fikk veldig mange meldinger fra [alias2]. Hun mente at hun ikke hadde sendt bilder av «tissen sin». Hun ble forevist bilder av seg som var funnet på siktedes lagringsmedier, og kjente seg igjen. Det er således på det rene at hun har sendt bilder til tiltalte.
Tiltalte har forklart at han husker fornærmede og visste hvor gammel hun var. Han startet sin kontakt med henne på Instagram. Han sendte fornærmede flere bilder fra det faste «bildegalleriet» av den angivelige [alias2], herunder bilder av nakne bryster og kjønnsorganer. Han opplyste innledningsvis i sin forklaring at han er usikker på om han sendte bilder av innføring av fingre og/eller gjenstander i skjeden, selv om vanligvis gjorde det, for å få tilsvarende bilder av fornærmede. Han instruerte henne i å ta lysere bilder, fordi de bildene han fikk var for mørke til å se detaljer på kroppsdeler. Han ga også beskjed om at han ønsket nakenbilder av henne tatt foran speilet. Han fikk bilde av brystene hennes, og opplyste at han syntes at hun hadde «deilige pupper». Tiltalte har i retten forklart at han fikk fornærmede til å sende bilde av skjedeåpningen, og tiltalte ga uttrykk for at det var et bra bilde. Han fikk henne også til å sende bilde av at hun bretter ut skjedeåpningen og et bilde hvor hun fører en finger inn i skjeden. I den forbindelse spør fornærmede «Har jeg sex no». Han fikk henne også til å sende ham bilde av baken. Retten legger tiltaltes forklaring til grunn, idet den er fullt overensstemmende med de bildene av fornærmede som er funnet på tiltaltes lagringsmedier.
Kommunikasjonen mellom fornærmede og tiltalte pågikk mellom 30.05 og 31.05.15, og medførte at tiltalte på sine lagringsmedier hadde 111 ulike nakenbilder av fornærmede, hvorav 64 unike. Flertallet av bildene var nærbilder av fornærmedes kjønnsorgan. Kontakten opphørte ved at hun nektet å sende ham flere bilder.
Denne handlemåten rammes av straffeloven § 200 andre ledd annet punktum. Retten finner videre at handlingen er begått under særlig skjerpende omstendigheter, jf. straffeloven (1902) § 200 tredje ledd, jf. annet ledd annet punktum. Det er i den forbindelse lagt vekt på fornærmedes unge alder, 10 år og 4 måneder, det samlede omfang av bilder, samt bildenes karakter.
Retten finner at tiltalte har handlet forsettlig, og at forsettet omfatter de forhold som medfører at handlingen må anses å være begått under særdeles skjerpende omstendigheter.
Post VI – grunnlag w) – fornærmede N04
Retten legger til grunn som bevist at tiltalte i det i tiltalen nevnte tidsrom, under foregivende av å være en jente [alias2] på 14 år, gjentatte ganger forledet fornærmede til å fotografere seg selv helt eller delvis naken, og sende ham bilder og/eller video via ulike plattformer på internett. Denne handlemåten rammes av straffeloven § 200 andre ledd annet punktum. Det vises for øvrig til drøftelsen under post I b ovenfor.
Retten finner videre at handlingen er begått under særlig skjerpende omstendigheter, jf. straffeloven (1902) § 200 tredje ledd, jf. annet ledd annet punktum. Det er i den forbindelse lagt vekt på fornærmedes unge alder, 12 år og 10 måneder, det samlede omfang av bilder og videoer og at det også er tale om videoer hvor fornærmede etter anvisning fra tiltalte fører en tannbørste inn i skjeden.
Retten finner at tiltalte har handlet forsettlig, og at forsettet omfatter de forhold som medfører at handlingen må anses å være begått under særdeles skjerpende omstendigheter.
Post VI – grunnlag x) – fornærmede N37
N37 er født den 0.0.05, og var om lag 9 år og 7 måneder på handlingstidspunktet. Hun ble avhørt i tilrettelagt avhør på Statens Barnehus på [sted8] den 08.04.16. Hun forklarte at hun hadde kontakt med en profil som heter [alias2], som sendte henne masse «sånne bilder». Hun oppfattet at [alias2] var en jente som var litt eldre enn henne, og at [alias2] sendte bilder av seg selv. Det var blant annet bilder av puppene og tissen sin. Fornærmede sendte først bilder av seg selv tilbake til [alias2] hvor hun hadde BH. Hun sendte også bilde av puppene sine og av tissen sin til [alias2]. Fornærmede fikk en venninne av seg, N42, til å ta bilder av henne som skulle sendes til [alias2]. [alias2] sa at fornærmede måtte sende bilder ved å si: «Du må det».
Fornærmede likte ikke bildene hun fikk fra [alias2] og forsøkte å blokkere henne.
Tiltalte har erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Han har i retten forklart at det som fornærmede har opplyst i dommeravhøret er korrekt slik han husker hendelsesforløpet. Han husker fornærmede, og var kjent med hennes alder. Han forklarte i retten at han opererte på samme måte som med flere av de andre fornærmede med å sende bilder av den angivelige 14 år gamle [alias2], først med klær, og forsøkte å etablere en gjensidighet i utvekslingen av bilder. Han fikk «vanlige bilder» tilbake. Og han fikk bilder i topp, singlet eller BH som han etterspurte. Han fortsatte å sende bilder fra [alias2] galleriet av den angivelige [alias2] i form av nakenbilder av bryster og kjønnsorgan. Han er usikker på om han kom så langt at han fikk sendt bilder av at kjønnsleppene brettes ut, av at det føres fingre og/eller gjenstander inn i vagina, slik som han pleide for å få tilsvarende bilder tilbake. Ved å foregi å være [alias2] fikk han fornærmede til å sende seg bilder av brystene sine, jf. bevisutdraget side 891 og 893 (halvfigur), og av kjønnsorganet sitt, jf. bevisutdraget side 894. På samme side illustreres tiltaltes instrukser om hvilke bilder han ønsker, hvordan de skal tas mv, jf. bevisutdraget sidene 891, 892 og 893.
Tiltalte lyktes i å få tak i og lagre 21 ulovlige bilder av fornærmede (hvorav 16 unike). Bildene er lagret på tiltaltes lagringsmedier i tiden 01.06-08.06.15.
Etter bevisførselen legger retten til grunn som bevist at tiltalte i det i tiltalen nevnte tidsrom, under foregivende av å være en jente [alias2] på 14 år, gjentatte ganger forledet fornærmede til å fotografere seg selv helt eller delvis naken, og sende ham bilder og/eller video via ulike plattformer på internett.
Denne handlemåten rammes av straffeloven § 200 andre ledd annet punktum.
Retten finner videre at handlingen er begått under særlig skjerpende omstendigheter, jf. straffeloven (1902) § 200 tredje ledd, jf. annet ledd annet punktum. Det er i den forbindelse lagt vekt på fornærmedes unge alder, 9 år og 7 måneder, samt arten av bildene.
Retten finner at tiltalte har handlet forsettlig, og at forsettet omfatter de forhold som medfører at handlingen må anses å være begått under særdeles skjerpende omstendigheter.
Post VI – grunnlag y) – fornærmede N18
Etter bevisførselen legger retten til grunn som bevist at tiltalte i det i tiltalen nevnte tidsrom, under foregivende av å være en jente [alias2] på 14 år, gjentatte ganger forledet fornærmede til å fotografere seg selv helt eller delvis naken, og sende ham bilder og/eller video via ulike plattformer på internett. Denne handlemåten rammes av straffeloven § 200 andre ledd annet punktum. Det vises for øvrig til drøftelsen under post IIIg ovenfor.
Retten finner videre at handlingen er begått under særlig skjerpende omstendigheter, jf. straffeloven (1902) § 200 tredje ledd, jf. annet ledd annet punktum. Det er i den forbindelse lagt vekt på fornærmedes unge alder, 13 år og 3 måneder, det samlede omfang av bilder (288, hvorav 232) unike, at det er tale om to videoer hvor fornærmede etter anvisning fra tiltalte fører fingre og/eller gjenstander inn i skjeden, varigheten av handlingene fra 10. juni til 29. juli 2015 (som angir tidspunktet for lagring på tiltaltes lagringsenheter), og tiltaltes handlemåte samlet sett.
Retten finner at tiltalte har handlet forsettlig, og at forsettet omfatter de forhold som medfører at handlingen må anses å være begått under særdeles skjerpende omstendigheter.
Post VI – grunnlag z) – fornærmede N05
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til den samlede drøftelsen under tiltalen post I c ovenfor.
Retten legger til grunn som bevist, jf. beviskravet angitt ovenfor, at tiltalte til tid og på sted som beskrevet i tiltalebeslutningen under foregivende å være en jente på 14 år som heter [alias2], sendte flere nakenbilder av mindreårige jenter til fornærmede, og forledet fornærmede sende ta og sende henne nakenbilder av seg selv som angitt i post I c ovenfor.
Retten finner at handlingen må anses begått under skjerpende omstendigheter på grunn av fornærmedes alder, den press-situasjonen tiltalte skapte og den krenkende karakteren av de handlinger han tvang fornærmede til å gjøre.
Tiltalte har handlet forsettlig, og han blir å kjenne skyldig etter tiltalen.
Post VI – grunnlag aa) – fornærmede N38
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis.
Fornærmede har i tilrettelagt avhør på Barnehuset i [sted12] den 15.02.16 forklart at hun hadde kontakt med en som het [alias2]. Det var [alias2] som tok kontakt med fornærmede. Vedkommende ønsket først bilder av fornærmede i topp, men ønsket senere nakenbilder av fornærmede. Dette syntes fornærmede at var ubehagelig og ekkelt. Hun ble etter hvert spurt om å sende bilde av «puppene» og «tissen». Fornærmede blokkerte til slutt [alias2].
Fornærmede N38 er født den 0.0.04 og var om lag 10 år og 7 måneder på handlingstidspunktet. Tiltalte har forklart at han visste hvor gammel hun var.
Tiltalte har i retten forklart at han husker kontakten med fornærmede. Han sendte henne «standardbildene» av den angivelige [alias2] på 14 år, og opplyste at han ønsket tilsvarende bilder tilbake. Disse bildene består bl.a. av nakenbilder av bryster og kjønnsorgan til en mindreårig pike.
Han har erkjent at han ba fornærmede sende bilder av seg i bar overkropp som viser «puppa», og deretter bilder av kjønnsorganet sitt. Han har videre erkjent at han mottok nakenbilder av overkropp og i helfigur av fornærmede.
Tiltalte benektet innledningsvis i sin forklaring i retten at han hadde mottatt bilder av kjønnsorganet til fornærmede. Retten fester ikke lit til hans forklaring på dette punkt. Det er dokumentert en skjermdump fra Instagram med minst to bilder av fornærmedes kjønnsorgan som [alias2] kommenterer slik: «Så fin den er» og «Så fin du har», begge meldingene med hjertetegn. Det er etter bevisførselen ikke tvilsomt at bildet er tatt etter anmodning fra tiltalte, basert på de bildene han sendte fornærmede og krevde samme type i retur av. Tiltalte har også kommentert fornærmedes bryster: «Fin kropp å små søte pupper du har». Retten legger således til grunn som bevist at tiltalte har anmodet om nakenbilder av bryster og kjønnsorgan og mottatt slike bilder av henne.
Det er funnet 71 ulovlige bilder av fornærmede på tiltaltes lagringsmedier, hvorav 50 unike. Kommunikasjonen mellom tiltalte og fornærmede fant sted i tiden 13.06.15-27.07.15 og opphørte ved at tiltalte ikke fikk flere bilder fra fornærmede.
Etter bevisførselen legger retten til grunn som bevist at tiltalte i det i tiltalen nevnte tidsrom, under foregivende av å være en jente [alias2] på 14 år, gjentatte ganger forledet fornærmede til å fotografere og/eller filme seg selv helt eller delvis naken og sende ham bilder. Denne handlemåten rammes av straffeloven § 200 andre ledd annet punktum.
Retten finner videre at handlingen er begått under særlig skjerpende omstendigheter, jf. straffeloven (1902) § 200 tredje ledd, jf. annet ledd annet punktum. Det er i den forbindelse lagt vekt på fornærmedes unge alder, 10 år og 7 måneder på handlingstidspunktet, det samlede omfang av bilder, og tiltaltes handlemåte samlet sett.
Retten finner at tiltalte har handlet forsettlig og at forsettet omfatter de forhold som medfører at handlingen må anses å være begått under særdeles skjerpende omstendigheter.
Post VI – grunnlag ab) – fornærmede N09
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til drøftelsen under tiltalen post II d ovenfor.
Etter bevisførselen legger retten til grunn som bevist at tiltalte i det i tiltalen nevnte tidsrom, under foregivende av å være en jente [alias2] på 14 år, gjentatte ganger forledet fornærmede til å fotografere og/eller filme seg selv helt eller delvis naken sammen med en venninne, hvor de på hans anmodning utførte seksuelle handlinger med hverandre og sende ham bilder. Denne handlemåten rammes av straffeloven § 200 andre ledd annet punktum.
Retten finner videre at handlingen er begått under særlig skjerpende omstendigheter, jf. straffeloven (1902) § 200 tredje ledd, jf. annet ledd annet punktum. Det er i den forbindelse lagt vekt på fornærmedes unge alder, 10 år og 6 måneder på handlingstidspunktet, det samlede omfang av bilder, og tiltaltes handlemåte samlet sett.
Retten finner at tiltalte har handlet forsettlig og at forsettet omfatter de forhold som medfører at handlingen må anses å være begått under særdeles skjerpende omstendigheter.
Post VI – grunnlag ac) – fornærmede N22
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til drøftelsen under tiltalen post IV a ovenfor.
Etter bevisførselen legger retten til grunn som bevist at tiltalte i det i tiltalen nevnte tidsrom, under foregivende av å være en jente [alias2] på 14 år, gjentatte ganger forledet fornærmede til å fotografere og/eller filme seg selv helt eller delvis naken. Denne handlemåten rammes av straffeloven § 200 andre ledd annet punktum.
Retten finner videre at handlingen er begått under særlig skjerpende omstendigheter, jf. straffeloven (1902) § 200 tredje ledd, jf. annet ledd annet punktum. Det er i den forbindelse lagt vekt på fornærmedes unge alder, 11 år på handlingstidspunktet, det samlede omfang av bilder, og tiltaltes handlemåte samlet sett.
Retten finner at tiltalte har handlet forsettlig og at forsettet omfatter de forhold som medfører at handlingen må anses å være begått under særdeles skjerpende omstendigheter.
Post VI – grunnlag ad) – fornærmede N11
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til drøftelsen under tiltalen post II e og II f ovenfor.
Etter bevisførselen legger retten til grunn som bevist at tiltalte i det i tiltalen nevnte tidsrom, under foregivende av å være en jente [alias2] på 14 år, gjentatte ganger forledet fornærmede til å fotografere og/eller filme seg selv helt eller delvis naken sammen med en venninne, hvor på hans anmodning utførte seksuelle handlinger med hverandre og sende ham bilder. Denne handlemåten rammes av straffeloven § 200 andre ledd annet punktum.
Retten finner videre at handlingen er begått under særlig skjerpende omstendigheter, jf. straffeloven (1902) § 200 tredje ledd, jf. annet ledd annet punktum. Det er i den forbindelse lagt vekt på fornærmedes unge alder, 12 år på handlingstidspunktet, det samlede omfang av bilder, og tiltaltes handlemåte samlet sett.
Retten finner at tiltalte har handlet forsettlig og at forsettet omfatter de forhold som medfører at handlingen må anses å være begått under særdeles skjerpende omstendigheter.
Post VI – grunnlag ae) – fornærmede N10
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til drøftelsen under tiltalen post II e ovenfor.
Etter bevisførselen legger retten til grunn som bevist at tiltalte i det i tiltalen nevnte tidsrom, under foregivende av å være en jente [alias2] på 14 år, gjentatte ganger forledet fornærmede til å fotografere og/eller filme seg selv helt eller delvis naken sammen med en venninne, hvor på hans anmodning utførte seksuelle handlinger med hverandre og sende ham bilder. Denne handlemåten rammes av straffeloven § 200 andre ledd annet punktum.
Retten finner videre at handlingen er begått under særlig skjerpende omstendigheter, jf. straffeloven (1902) § 200 tredje ledd, jf. annet ledd annet punktum. Det er i den forbindelse lagt vekt på fornærmedes unge alder, 11 år på handlingstidspunktet, det samlede omfang av bilder, og tiltaltes handlemåte samlet sett.
Retten finner at tiltalte har handlet forsettlig og at forsettet omfatter de forhold som medfører at handlingen må anses å være begått under særdeles skjerpende omstendigheter.
Post VI – grunnlag af) – fornærmede N08
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til drøftelsen under tiltalen post II c og II d ovenfor.
Etter bevisførselen legger retten til grunn som bevist at tiltalte i det i tiltalen nevnte tidsrom, under foregivende av å være en jente [alias2] på 14 år, gjentatte ganger forledet fornærmede til å fotografere og/eller filme seg selv helt eller delvis naken sammen med en venninne, hvor på hans anmodning utførte seksuelle handlinger med hverandre og sende ham bilder. Denne handlemåten rammes av straffeloven § 200 andre ledd annet punktum.
Retten finner videre at handlingen er begått under særlig skjerpende omstendigheter, jf. straffeloven (1902) § 200 tredje ledd, jf. annet ledd annet punktum. Det er i den forbindelse lagt vekt på fornærmedes unge alder, 11 år, på handlingstidspunktet, det samlede omfang av bilder, og tiltaltes handlemåte samlet sett.
Retten finner at tiltalte har handlet forsettlig og at forsettet omfatter de forhold som medfører at handlingen må anses å være begått under særdeles skjerpende omstendigheter.
Post VI – grunnlag ag) – fornærmede N43
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til drøftelsen under tiltalen post III k) ovenfor.
Etter bevisførselen legger retten til grunn som bevist at tiltalte i det i tiltalen nevnte tidsrom, under foregivende av å være en jente [alias2] på 14 år, gjentatte ganger forledet fornærmede til å fotografere seg selv helt eller delvis naken og sende ham bilder via Instagram. Denne handlemåten rammes av straffeloven § 200 andre ledd annet punktum.
Retten finner videre at handlingen er begått under særlig skjerpende omstendigheter, jf. straffeloven (1902) § 200 tredje ledd, jf. annet ledd annet punktum. Det er i den forbindelse lagt vekt på fornærmedes unge alder, 9 år og 5 måneder, det samlede omfang av bilder, og tiltaltes handlemåte samlet sett.
Retten finner at tiltalte har handlet forsettlig og at forsettet omfatter de forhold som medfører at handlingen må anses å være begått under særdeles skjerpende omstendigheter.
Post VI – grunnlag ah) – fornærmede N17
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til drøftelsen under tiltalen post III f ovenfor.
Etter bevisførselen legger retten til grunn som bevist at tiltalte i det i tiltalen nevnte tidsrom, under foregivende av å være en jente [alias2] på 14 år, gjentatte ganger forledet fornærmede til å fotografere seg selv helt eller delvis naken og sende ham bilder via mobiltelefon KIK, og/eller Instagram. Denne handlemåten rammes av straffeloven § 200 andre ledd annet punktum.
Retten finner videre at handlingen er begått under særlig skjerpende omstendigheter, jf. straffeloven (1902) § 200 tredje ledd, jf. annet ledd annet punktum. Det er i den forbindelse lagt vekt på fornærmedes unge alder, 11 år og åtte måneder, det samlede omfang av bilder, og tiltaltes handlemåte samlet sett.
Retten finner at tiltalte har handlet forsettlig og at forsettet omfatter de forhold som medfører at handlingen må anses å være begått under særdeles skjerpende omstendigheter.
Post VI – grunnlag ai) – Fornærmede N16
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til drøftelsen under tiltalen post III e ovenfor.
Etter bevisførselen legger retten til grunn som bevist at tiltalte i det i tiltalen nevnte tidsrom, under foregivende av å være en jente [alias2] på 14 år, gjentatte ganger forledet fornærmede til å fotografere seg selv helt eller delvis naken og sende ham bilder via mobiltelefon KIK, og/eller Instagram. Denne handlemåten rammes av straffeloven § 200 andre ledd annet punktum.
Retten finner videre at handlingen er begått under særlig skjerpende omstendigheter, jf. straffeloven (1902) § 200 tredje ledd, jf. annet ledd annet punktum. Det er i den forbindelse lagt vekt på fornærmedes unge alder, 11 år, det samlede omfang av bilder (937, hvorav 691) unike, varigheten av handlingene fra 06.03 til 04.08.15 (som angir tidspunktet for lagring på tiltaltes lagringsenheter), og tiltaltes handlemåte samlet sett.
Retten finner at tiltalte har handlet forsettlig og at forsettet omfatter de forhold som medfører at handlingen må anses å være begått under særdeles skjerpende omstendigheter.
Post VI – grunnlag aj) – fornærmede N21
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til drøftelsen under tiltalen post III m) ovenfor.
Etter bevisførselen legger retten til grunn som bevist at tiltalte i det i tiltalen nevnte tidsrom, under foregivende av å være en jente [alias2] på 14 år, gjentatte ganger forledet fornærmede til å fotografere seg selv helt eller delvis naken og sende ham bilder via mobiltelefon KIK, og/eller Instagram.
Denne handlemåten rammes av straffeloven § 200 andre ledd annet punktum. Retten finner videre at handlingen er begått under særlig skjerpende omstendigheter, jf. straffeloven (1902) § 200 tredje ledd, jf. annet ledd annet punktum. Det er i den forbindelse lagt vekt på fornærmedes unge alder, det samlede omfang av bilder, og tiltaltes handlemåte samlet sett, herunder samspillet med N03.
Retten finner at tiltalte har handlet forsettlig og at forsettet omfatter de forhold som medfører at handlingen må anses å være begått under særdeles skjerpende omstendigheter.
Tiltalebeslutningen post VII – straffeloven (1902) § 200 annet ledd annet punktum, jf. tredje ledd, jf. straffeloven (1902) § 49 – fornærmede N23
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis.
Etter bevisførselen legger retten til grunn at tiltalte i tidsrommet mellom 16. og 21. juli 2015, på plattformen Kik, overfor fornærmede utga seg for å være en jente ved navn [alias2] på 14 år. I denne egenskap sendte han bilder av en for politiet ukjent mindreårig pike som var helt eller delvis avkledt. Han meddelte at han ønsket å få tilsvarende bilder og/eller film tilbake fra N23. Han måtte oppgi sitt forehavende i det N23 ikke etterkom hans anmodning.
Denne handlemåten rammes av straffeloven § 200 andre ledd annet punktum.
Retten finner videre at handlingen er begått under særlig skjerpende omstendigheter, jf. straffeloven (1902) § 200 tredje ledd, jf. annet ledd annet punktum. Det er i den forbindelse lagt vekt på fornærmedes unge alder, 10 år og 10 måneder, trusselens karakter og varigheten av handlingen.
Han handlet forsettlig og hadde fullbyrdelsesforsett, og blir å kjenne skyldig etter tiltalen.
Tiltalebeslutningen post VIII – straffeloven (1902) § 204 a første ledd bokstav a
Post VIII – grunnlag a) – fornærmede N25
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til den samlede drøftelsen av bevisene under tiltalen post VI a ovenfor.
Han sendte fornærmede bilder som viste seksuell omgang mellom voksne og barn, og bilder av mindreårige barn som han angivelig hadde sex med, samt bilder av bryster og kjønnsorganer til mindreårige jenter, som tar på brystene og kjønnsorganene sine. Han sendte henne også bilder av en penis som han opplyste at var hans, og forespurte om den var bra nok, jf. bevisutdraget side 599 chattelinjene 1454 og 1455.
Etter dette legger retten til grunn at tiltalte har forholdt seg som i tiltalen beskrevet på dette punkt. Han har handlet forsettlig, og blir å domfelle overensstemmende med tiltalen.
Post VIII – grunnlag b) – fornærmede N24
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til den samlede drøftelsen under tiltalen post V ovenfor. Etter den samlede bevisførsel legger retten til grunn at tiltalte til tid og på sted som i tiltalen angitt ved minst 9 anledninger har lagt fornærmede i seksualiserte posisjoner/positurer og delvis kledd av henne mens hun sov, og deretter tatt ulovlige bilder av henne. Bilder av henne er lagret på tiltaltes lagringsmedier i tidsrommet 07.07.14-20.07.15 for så vidt gjelder bilder, og i tiden 20.09.14-20.09.14 for så vidt gjelder video. Det er lagret til sammen 69 ulovlige bilder av henne.
Tiltalte har forklart at hensikten med handlemåten var å skaffe seg nakenbilder av henne for egen seksuell tilfredsstillelse. Han har således handlet forsettlig, og blir å kjenne skyldig overensstemmende med tiltalen på dette punkt.
Post VIII – grunnlag c) – fornærmede N26
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til drøftelsen under tiltalen post VI b) ovenfor.
Retten legger til grunn som bevist at tiltalte til tid som i tiltalebeslutningen beskrevet til sammen satte seg i besittelse av til sammen 466 bilder, hvorav 213 unike med innhold som angitt i post VI b) ovenfor.
Han handlet forsettlig, og blir å kjenne skyldig i samsvar med tiltalen.
Post VIII – grunnlag d) – fornærmede N27
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til drøftelsen under tiltalen post VI c) ovenfor.
Retten legger til grunn som bevist at tiltalte til tid som i tiltalebeslutningen beskrevet til sammen satte seg i besittelse av til sammen 100 bilder, hvorav 90 unike med innhold som angitt i post VI c) ovenfor.
Han handlet forsettlig og blir å kjenne skyldig i samsvar med tiltalen.
Post VIII – grunnlag e) – fornærmede N20
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til drøftelsen under tiltalen post III l ovenfor.
Retten legger til grunn som bevist at tiltalte til tid som i tiltalebeslutningen beskrevet til sammen satte seg i besittelse av til sammen 398 bilder, hvorav 332 unike og videofilmer med en samlet spilletid på om lag 6 minutter av fornærmede med innhold som angitt i post III l ovenfor.
Han handlet forsettlig og blir å kjenne skyldig i samsvar med tiltalen.
Post VIII – grunnlag f) – fornærmede N12
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til drøftelsen under tiltalen post III a ovenfor.
Retten legger til grunn som bevist at tiltalte handlet som i tiltalen beskrevet og skaffet seg bilder med innhold som angitt i post III a ovenfor.
Han handlet forsettlig og blir å kjenne skyldig i samsvar med tiltalen.
Post VIII – grunnlag g) – fornærmede N13
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til drøftelsen under tiltalen post III b ovenfor.
Retten legger til grunn som bevist at tiltalte til tid som i tiltalebeslutningen beskrevet til sammen skaffet seg til sammen 1579 bilder, hvorav 1401 unike og 44 videofilmer med en samlet spilletid på om lag 8 minutter av fornærmede med innhold som angitt i post III b ovenfor.
Han handlet forsettlig og blir å kjenne skyldig i samsvar med tiltalen.
Post VIII – grunnlag h) – fornærmede N19
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til den samlede drøftelsen under tiltalen post III j ovenfor.
Retten legger til grunn som bevist, jf. beviskravet angitt ovenfor, at tiltalte til tid og på sted har forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen.
Han har handlet forsettlig, og blir å kjenne skyldig overensstemmende med tiltalebeslutningen.
Post VIII – grunnlag i) – fornærmede N28
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til den samlede drøftelsen under tiltalen post VI h ovenfor.
Retten legger til grunn som bevist, jf. beviskravet angitt ovenfor, at tiltalte til tid og på sted har forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen.
Han har handlet forsettlig, og blir å kjenne skyldig overensstemmende med tiltalebeslutningen.
Post VIII – grunnlag j) – fornærmede N29
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til den samlede drøftelsen under tiltalen post VI i) ovenfor.
Retten legger til grunn som bevist, jf. beviskravet angitt ovenfor, at tiltalte til tid og på sted har forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen.
Han har handlet forsettlig, og blir å kjenne skyldig overensstemmende med tiltalebeslutningen.
Post VIII – grunnlag k) – fornærmede N14
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til den samlede drøftelsen under tiltalen post III c ovenfor.
Retten legger til grunn som bevist, jf. beviskravet angitt ovenfor, at tiltalte til tid og på sted har forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen.
Han har handlet forsettlig, og blir å kjenne skyldig overensstemmende med tiltalebeslutningen.
Post VIII – grunnlag l) – fornærmede N30
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til den samlede drøftelsen under tiltalen post VI k ovenfor.
Retten legger til grunn som bevist, jf. beviskravet angitt ovenfor, at tiltalte til tid og på sted har forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen.
Han har handlet forsettlig, og blir å kjenne skyldig overensstemmende med tiltalebeslutningen.
Post VIII – grunnlag m) – fornærmede N31
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til den samlede drøftelsen under tiltalen post VI l) ovenfor.
Retten legger til grunn som bevist, jf. beviskravet angitt ovenfor, at tiltalte til tid og på sted har forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen.
Han har handlet forsettlig, og blir å kjenne skyldig overensstemmende med tiltalebeslutningen.
Post VIII – grunnlag n) – fornærmede N32
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til den samlede drøftelsen under tiltalen post VI m) ovenfor.
Retten legger til grunn som bevist, jf. beviskravet angitt ovenfor, at tiltalte til tid og på sted har forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen.
Han har handlet forsettlig, og blir å kjenne skyldig overensstemmende med tiltalebeslutningen.
Post VIII – grunnlag o) – fornærmede N06
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til den samlede drøftelsen under tiltalen post II a) ovenfor.
Retten legger til grunn som bevist, jf. beviskravet angitt ovenfor, at tiltalte til tid og på sted har forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen.
Han sendte også bilder av til henne av en naken mindreårig jente som han forega at var [alias2]. Han sendte henne også et bilde han hadde fått N04 til å ta av at hun førte en gul blyant inn i skjeden. Videre sendte han nakenbilde av N06 til N39.
Han har handlet forsettlig, og blir å kjenne skyldig overensstemmende med tiltalebeslutningen.
Post VIII – grunnlag p) – fornærmede N33
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til den samlede drøftelsen under tiltalen post VI n) ovenfor.
Retten legger til grunn som bevist, jf. beviskravet angitt ovenfor, at tiltalte til tid og på sted har forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen.
Han sendte også bilder av til henne av en naken mindreårig jente som han forega at var [alias2]. Tiltalte har via Kik og Instagram distribuert 5 bilder, hvorav ett er unikt, av kjønnsorganet til fornærmede, jf. bevisutdraget side 2330.
Han har handlet forsettlig, og blir å kjenne skyldig overensstemmende med tiltalebeslutningen.
Post VIII – grunnlag q) – fornærmede N07
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til den samlede drøftelsen under tiltalen post II a og b ovenfor.
Retten legger til grunn som bevist, jf. beviskravet angitt ovenfor, at tiltalte til tid og på sted har forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen.
Han sendte også bilder av til henne av en naken mindreårig jente som han forega at var [alias2].
Han har handlet forsettlig, og blir å kjenne skyldig overensstemmende med tiltalebeslutningen.
Post VIII – grunnlag r) – fornærmede N34
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til den samlede drøftelsen under tiltalen post VI q) ovenfor.
Retten legger til grunn som bevist, jf. beviskravet angitt ovenfor, at tiltalte til tid og på sted har forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen.
Han sendte også bilder av til henne av en naken mindreårig jente som han forega at var [alias2].
Han har handlet forsettlig, og blir å kjenne skyldig overensstemmende med tiltalebeslutningen.
Post VIII – grunnlag s) – fornærmede N15
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til den samlede drøftelsen under tiltalen post III d) ovenfor.
Retten legger til grunn som bevist, jf. beviskravet angitt ovenfor, at tiltalte til tid og på sted har forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen.
Han sendte også bilder av til henne av en naken mindreårig jente som han forega at var [alias2].
Han har handlet forsettlig, og blir å kjenne skyldig overensstemmende med tiltalebeslutningen.
Post VIII – grunnlag t) – fornærmede N35
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til den samlede drøftelsen under tiltalen post VI t) ovenfor.
Retten legger til grunn som bevist, jf. beviskravet angitt ovenfor, at tiltalte til tid og på sted har forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen.
Han sendte også bilder av til henne av en naken mindreårig jente som han forega at var [alias2].
Han har handlet forsettlig, og blir å kjenne skyldig overensstemmende med tiltalebeslutningen.
Post VIII – grunnlag u) – fornærmede N44
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til den samlede drøftelsen under tiltalen post VI v) ovenfor.
Retten legger til grunn som bevist, jf. beviskravet angitt ovenfor, at tiltalte til tid og på sted har forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen.
Han sendte også bilder av til henne av en naken mindreårig jente som han forega at var [alias2].
Han har handlet forsettlig, og blir å kjenne skyldig overensstemmende med tiltalebeslutningen.
Post VIII – grunnlag v) – fornærmede N36
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser for øvrig til drøftelsen under tiltalen post VI u) ovenfor. Retten legger etter dette til grunn som bevist at tiltalte skaffet seg minst 31 bilder, hvorav 26 unike, av fornærmede som han lagret på sine lagringsenheter
Retten legger til grunn at han handlet forsettlig. Han blir å kjenne skyldig etter tiltalen på dette punkt.
Post VIII – grunnlag w) – fornærmede N02
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til drøftelsen under tiltalen post I a og VI r ovenfor.
Retten legger til grunn som bevist at tiltalte til tid som i tiltalebeslutningen beskrevet til sammen skaffet seg til sammen 123 bilder, hvorav 100 unike og 19 videofilmer med en samlet spilletid på 2 minutter av fornærmede med innhold som angitt i post VI r ovenfor. Han samarbeidet med N03 om fremskaffelsen av bildene, bl.a. ved at han satte N03 i stand til å kontakte fornærmede for å få tak i bilder, og også delte bildemateriale med ham.
Han handlet forsettlig og blir å kjenne skyldig i samsvar med tiltalen.
Post VIII – grunnlag x) – fornærmede N04
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser for øvrig til drøftelsen under tiltalen post I b ovenfor. Som følge av tiltaltes trusler kom tiltalte i besittelse av og lagret 203 ulovlige bilder, hvorav 155 unike og 514 videoer hvorav 295 unike. Bildene og/eller videoene er lagret på tiltaltes dataenheter i tidsrommet 03.06.15 til 29.07.15.
Som ovenfor nevnt la han også ut bilder av fornærmede på elektroniske plattformer.
Retten legger til grunn at han handlet forsettlig. Han blir å kjenne skyldig etter tiltalen på dette punkt.
Post VIII – grunnlag y) – fornærmede N16
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser for øvrig til drøftelsen under tiltalen post III e og VI ai ovenfor. Retten legger etter dette til grunn som bevist at tiltalte skaffet seg minst 937 bilder, hvorav 691 unike, av fornærmede som han lagret på mobiltelefon og/eller bærbar datamaskin.
Som ovenfor nevnt la han også ut bilder av fornærmede på elektroniske plattformer.
Retten legger til grunn at han handlet forsettlig. Han blir å kjenne skyldig etter tiltalen på dette punkt.
Post VIII – grunnlag z) – fornærmede N37
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser for øvrig til drøftelsen under tiltalen post VI x) ovenfor. Retten legger etter dette til grunn som bevist at tiltalte skaffet seg minst 21 bilder, hvorav 16 unike, av fornærmede som han lagret på sine lagringsenheter
Retten legger til grunn at han handlet forsettlig. Han blir å kjenne skyldig etter tiltalen på dette punkt.
Post VIII – grunnlag aa) – fornærmede N18
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser for øvrig til drøftelsen under tiltalen post III g og VI y ovenfor.
Retten legger etter dette til grunn som bevist at tiltalte skaffet seg minst 288, hvorav 232 unike, bilder av fornærmede hvor hun var helt eller delvis naken, og minst to videoer hvor fornærmede utførte seksuelle handlinger med seg selv. Han lagret disse på en eller flere av sine mobiltelfoner eller datamaskin.
Tiltalte sendte bilder av flere helt eller delvis nakne prepubertale jenter med ukjent identitet til fornærmede. Han sendte også nakenbilder av andre fornærmede i saken, som han hadde kommet i besittelse av, f.eks. N16, jf. chattelinje 485 og 487 i bevisutdraget side 194-195.
Han la ut flere av bildene, anslagsvis 55 bilder, hvorav 6 unike, av fornærmede på ovenfor omtalte russiske nettside og/eller på Kik. Bilder av fornærmede på den russiske nettsiden var i en egen mappe benevnt «my daughter» som lå ute i en periode på noen uker. Han fikk flere kommentarer fra brukere i flere land på bildene han la ut av fornærmede på denne nettsiden.
Som ovenfor nevnt dokumenterte han overfor fornærmede at han la ut nakenbilder av henne på forskjellige digitale plattformer.
Han handlet forsettlig å blir å kjenne skyldig etter tiltalen.
Post VIII – grunnlag ab) – fornærmede N05
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis.
Retten legger til grunn som bevist at tiltalte til tid og på sted som i tiltalebeslutningen beskrevet skaffet seg til sammen 998 bilder, hvorav 866 unike og om lag 7 minutter med videofilm av fornærmede der hun var helt eller delvis naken, og utførte seksuelle handlinger med seg selv. Han lagret bildene, og han sendte fornærmede tilsvarende bilder av flere ukjente mindreårige jenter. Det vises til gjennomgangen under post I c ovenfor.
Han handlet forsettlig, og blir å kjenne skyldig overensstemmende med tiltalebeslutningen.
Post VIII – grunnlag ac) – fornærmede N38
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis.
Retten finner bevist at tiltalte skaffet seg bilder som angitt i post VI aa) ovenfor, lagret bildene, og at han sendte fornærmede tilsvarende bilder av en ukjent mindreårig jente.
Han handlet forsettlig, og blir å kjenne skyldig overensstemmende med tiltalebeslutningen.
Post VIII – grunnlag ad) – fornærmede N22
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis.
Retten finner bevist at tiltalte skaffet seg bilder som angitt i post IV a) ovenfor, lagret bildene, og at han sendte fornærmede tilsvarende bilder av en ukjent mindreårig jente.
Han handlet forsettlig, og blir å kjenne skyldig overensstemmende med tiltalebeslutningen.
Post VIII – grunnlag ae) – fornærmede N10
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis.
Retten finner bevist at tiltalte skaffet seg bilder som angitt i post II e) ovenfor, lagret bildene, og at han sendte fornærmede tilsvarende bilder av en ukjent mindreårig jente.
Han handlet forsettlig, og blir å kjenne skyldig overensstemmende med tiltalebeslutningen.
Post VIII – grunnlag af) – fornærmede N11
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis.
Retten finner bevist at tiltalte skaffet seg bilder som angitt i post II e og f) ovenfor, lagret bildene, og at han sendte fornærmede tilsvarende bilder av en ukjent mindreårig jente.
Han handlet forsettlig, og blir å kjenne skyldig overensstemmende med tiltalebeslutningen.
Post VIII – grunnlag ag) – fornærmede N43
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis.
Retten legger til grunn som bevist at tiltalte til tid og på sted som i tiltalebeslutningen beskrevet skaffet seg til sammen 7 bilder, hvorav 6 unike, av fornærmede der hun var helt eller delvis naken, med bilder av hennes bryster og kjønnsorgan jf. drøftelsen under post III k) ovenfor.
Han lagret bildene, og han sendte fornærmede tilsvarende bilder av flere ukjente mindreårige jenter.
Han handlet forsettlig, og blir å kjenne skyldig overensstemmende med tiltalebeslutningen.
Post VIII – grunnlag ah) – fornærmede N09
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis.
Retten legger til grunn som bevist at tiltalte til tid og på sted som i tiltalebeslutningen beskrevet skaffet seg til sammen 304 bilder, hvorav 214 unike og 105 videoer, hvorav 53 unike, av fornærmede der hun var helt eller delvis naken, med bilder av hennes bryster og kjønnsorgan og med seksuell aktivitet mellom henne og en venninne, jf. drøftelsen under post II d ovenfor.
Han lagret bildene, og han sendte fornærmede tilsvarende bilder av flere ukjente mindreårige jenter.
Han handlet forsettlig, og blir å kjenne skyldig overensstemmende med tiltalebeslutningen.
Post VIII – grunnlag ai) – fornærmede N08
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis.
Retten legger til grunn som bevist at tiltalte til tid og på sted som i tiltalebeslutningen beskrevet skaffet seg til sammen 98 bilder, hvorav 65 av fornærmede der hun var helt eller delvis naken, med bilder av hennes bryster og kjønnsorgan og med seksuell aktivitet mellom henne og en venninne, jf. drøftelsen under post II c og II d ovenfor.
Han lagret bildene, og han sendte fornærmede tilsvarende bilder av flere ukjente mindreårige jenter.
Han handlet forsettlig, og blir å kjenne skyldig overensstemmende med tiltalebeslutningen.
Post VIII – grunnlag aj) – fornærmede N17
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis.
Retten legger til grunn som bevist at tiltalte til tid og på sted som i tiltalebeslutningen beskrevet, jf. drøftelsen under post III f ovenfor.
Han lagret bildene, og han sendte fornærmede tilsvarende bilder av flere ukjente mindreårige jenter. Han sendte også bilder av fornærmede til N03 og fornærmede N09.
Han handlet forsettlig, og blir å kjenne skyldig overensstemmende med tiltalebeslutningen.
Post VIII – grunnlag ak) – fornærmede N21
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis.
Retten legger til grunn som bevist at tiltalte til tid og på sted som i tiltalebeslutningen beskrevet, jf. drøftelsen under post III m) ovenfor.
Han handlet forsettlig, og blir å kjenne skyldig overensstemmende med tiltalebeslutningen.
Post VIII – grunnlag al) – fornærmede N23
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis.
Retten legger til grunn som bevist at tiltalte, til tid som i tiltalebeslutningen angitt, på plattformen Kik, sendte fornærmede 17 (hvorav 9 unike) seksualiserte bilder av barn. Han sendte bilder av prepubertale jenter i singlet, badedrakt, BH og helt eller delvis uten klær.
Han handlet forsettlig, og blir å kjenne skyldig overensstemmende med tiltalen.
Post VIII – grunnlag am)
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis, herunder de fornærmedes forklaringer, dokumentasjonen fra bevisutdraget og forklaringene fra spesialetterforsker Ståle Gulbrandsen.
Retten legger således til grunn at tiltalte på sted og til tid som angitt i tiltalebeslutningen oppbevarte til sammen 9451 bilder og 426 filmer som viser seksualisert fremstilling av barn eller seksuelle overgrep av barn. Bildene har han enten skaffet fra de fornærmede i denne saken, eller fra mindreårige jenter han har opptrådt overfor på tilsvarende måte som i denne saken men som ikke er identifisert, eller fra Internett. Ovennevnte bilder kommer i tillegg til bilder omhandlet i post VIII grunnlag a) og al).
Han handlet forsettlig, og blir å kjenne skyldig overensstemmende med tiltalen.
Tiltalebeslutningen post IX – straffeloven (1902) § 201 bokstav c
Post IX – grunnlag a) – fornærmede N25
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til den samlede drøftelsen under tiltalen post VI a ovenfor. Retten legger videre til grunn at tiltalte chattet med fornærmede om at han hadde sex med mindreårige barn, om at han var kåt, mv.
Han sendte henne også bilder som viste seksuell omgang mellom voksne og barn, og bilder av mindreårige barn som han angivelig hadde hatt sex med, samt bilder av bryster og kjønnsorganer til mindreårige jenter, som tar på brystene og kjønnsorganene sine, jf. bevisutdraget side 595 chattelinje 1364 hvor det heter: «hadde ei i sted du må se, hvoretter han sender bilder av bryster og kjønnsorgan til en mindreårig pike som tar på brystene og skjedeåpningen. Han opplyste deretter at jenta på bildet var 11 år. Han opplyste at han skulle ta «noe bra sprute å Knulle bilde», jf. bevisutdraget side 595 chattelinje 1361. Han sendte henne også bilder av en penis som han opplyste at var hans, og forespurte om den var bra nok, jf. bevisutdraget side 599 chattelinjene 1454 og 1455. Han
Retten finner at han handlet forsettlig, og han blir således å domfelle i henhold til tiltalen på dette punkt.
Post IX – grunnlag b) – fornærmede N26
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til den samlede drøftelsen under tiltalen post VI b) ovenfor.
Retten legger til grunn som bevist, jf. beviskravet angitt ovenfor, at tiltalte til tid og på sted forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen. Han handlet forsettlig og blir å kjenne skyldig overensstemmende med tiltalebeslutningen.
Post IX – grunnlag c) – fornærmede N27
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til den samlede drøftelsen under tiltalen post VI c) ovenfor.
Retten legger til grunn som bevist, jf. beviskravet angitt ovenfor, at tiltalte til tid og på sted forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen. Han handlet forsettlig, og blir å kjenne skyldig overensstemmende med tiltalebeslutningen.
Post XI – grunnlag d) – fornærmede N20
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til den samlede drøftelsen under tiltalen post III l ovenfor.
Retten legger til grunn som bevist, jf. beviskravet angitt ovenfor, at tiltalte til tid og på sted forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen. Han handlet forsettlig, og blir å kjenne skyldig overensstemmende med tiltalebeslutningen.
Post IX – grunnlag e) – fornærmede N12
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til den samlede drøftelsen under tiltalen post III a ovenfor.
Retten legger til grunn som bevist, jf. beviskravet angitt ovenfor, at tiltalte til tid og på sted forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen. Han handlet forsettlig, og blir å kjenne skyldig overensstemmende med tiltalebeslutningen.
Post IX – grunnlag f) – fornærmede N13
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til den samlede drøftelsen under tiltalen post III b, VI f og VIII g ovenfor.
Retten legger til grunn som bevist, jf. beviskravet angitt ovenfor, at tiltalte til tid og på sted forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen. Han handlet forsettlig, og blir å kjenne skyldig overensstemmende med tiltalebeslutningen.
Post IX – grunnlag g) – fornærmede N19
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til den samlede drøftelsen under tiltalen post III j ovenfor.
Retten legger til grunn som bevist, jf. beviskravet angitt ovenfor, at tiltalte til tid og på sted forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen. Han handlet forsettlig, og blir å kjenne skyldig overensstemmende med tiltalebeslutningen.
Post IX – grunnlag h) – fornærmede N28
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til den samlede drøftelsen under tiltalen post VI h ovenfor.
Retten legger til grunn som bevist, jf. beviskravet angitt ovenfor, at tiltalte til tid og på sted forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen. Han handlet forsettlig, og blir å kjenne skyldig overensstemmende med tiltalebeslutningen.
Post IX – grunnlag i) – fornærmede N29
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til den samlede drøftelsen under tiltalen post VI i) ovenfor.
Retten legger til grunn som bevist, jf. beviskravet angitt ovenfor, at tiltalte til tid og på sted forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen. Han handlet forsettlig, og blir å kjenne skyldig overensstemmende med tiltalebeslutningen.
Post IX – grunnlag j) – fornærmede N14
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til den samlede drøftelsen under tiltalen post III c ovenfor.
Retten legger til grunn som bevist, jf. beviskravet angitt ovenfor, at tiltalte til tid og på sted forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen. Han handlet forsettlig, og blir å kjenne skyldig overensstemmende med tiltalebeslutningen.
Post IX – grunnlag k) – fornærmede N30
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til den samlede drøftelsen under tiltalen post VI k ovenfor.
Retten legger til grunn som bevist, jf. beviskravet angitt ovenfor, at tiltalte til tid og på sted forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen. Han handlet forsettlig, og blir å kjenne skyldig overensstemmende med tiltalebeslutningen.
Post IX – grunnlag l) – fornærmede N31
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til den samlede drøftelsen under tiltalen post VI l) ovenfor.
Retten legger til grunn som bevist, jf. beviskravet angitt ovenfor, at tiltalte til tid og på sted forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen. Han handlet forsettlig, og blir å kjenne skyldig overensstemmende med tiltalebeslutningen.
Post IX – grunnlag m) – fornærmede N32
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til den samlede drøftelsen under tiltalen post VI m) ovenfor.
Retten legger til grunn som bevist, jf. beviskravet angitt ovenfor, at tiltalte til tid og på sted forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen. Han handlet forsettlig, og blir å kjenne skyldig overensstemmende med tiltalebeslutningen.
Post IX – grunnlag n) – fornærmede N06
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til den samlede drøftelsen under tiltalen post II a ovenfor.
Retten legger til grunn som bevist, jf. beviskravet angitt ovenfor, at tiltalte til tid og på sted forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen. Han handlet forsettlig, og blir å kjenne skyldig overensstemmende med tiltalebeslutningen.
Post IX – grunnlag o) – fornærmede N33
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til den samlede drøftelsen under tiltalen post VI n ovenfor.
Retten legger til grunn som bevist, jf. beviskravet angitt ovenfor, at tiltalte til tid og på sted forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen. Han handlet forsettlig, og blir å kjenne skyldig overensstemmende med tiltalebeslutningen.
Post IX – grunnlag p) – fornærmede N07
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til den samlede drøftelsen under tiltalen post II a og b ovenfor.
Retten legger til grunn som bevist, jf. beviskravet angitt ovenfor, at tiltalte til tid og på sted forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen. Han handlet forsettlig, og blir å kjenne skyldig overensstemmende med tiltalebeslutningen.
Post IX – grunnlag q) – fornærmede N02
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til drøftelsen under tiltalen post Ia, VI r og VIII w ovenfor.
Retten legger etter dette til grunn at tiltalte har forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen på dette punkt, ved at han i tidsrom som angitt i tiltalebeslutningen, har sendt flere bilder til fornærmede av en for politiet ukjent mindreårig pike som tiltalte forega at het [alias2] . Han chattet med fornærmede med seksualisert innhold, jf. drøftelsen under post I a ovenfor.
Han handlet forsettlig å blir å kjenne skyldig etter tiltalen på dette punkt.
Post IX – grunnlag r) – fornærmede N34
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til drøftelsen under tiltalen post VI q) ovenfor.
Retten legger etter dette til grunn at tiltalte har forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen på dette punkt, ved at han i tidsrom som angitt i tiltalebeslutningen, har sendt flere bilder til fornærmede av en for politiet ukjent mindreårig pike som tiltalte forega at het [alias2] . Han chattet med fornærmede med seksualisert innhold, jf. drøftelsen under post II d ovenfor.
Han handlet forsettlig å blir å kjenne skyldig etter tiltalen på dette punkt.
Post IX – grunnlag s) – fornærmede N15
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til drøftelsen under tiltalen post III d) ovenfor.
Retten legger etter dette til grunn at tiltalte har forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen på dette punkt, ved at han i tidsrom som angitt i tiltalebeslutningen, har sendt flere bilder til fornærmede av en for politiet ukjent mindreårig pike som tiltalte forega at het [alias2] . Han chattet med fornærmede med seksualisert innhold, jf. drøftelsen under post III d ovenfor.
Han handlet forsettlig å blir å kjenne skyldig etter tiltalen på dette punkt.
Post IX – grunnlag t) – fornærmede N35
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til drøftelsen under tiltalen post VI t) ovenfor.
Retten legger etter dette til grunn at tiltalte har forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen på dette punkt, ved at han i tidsrom som angitt i tiltalebeslutningen, har sendt flere bilder til fornærmede av en for politiet ukjent mindreårig pike som tiltalte forega at het [alias2] . Han chattet med fornærmede med seksualisert innhold, jf. drøftelsen under post VI t) ovenfor.
Han handlet forsettlig å blir å kjenne skyldig etter tiltalen på dette punkt.
Post IX – grunnlag u) – fornærmede N44
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til drøftelsen under tiltalen post VI v) ovenfor.
Retten legger etter dette til grunn at tiltalte har forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen på dette punkt, ved at han i tidsrom som angitt i tiltalebeslutningen, har sendt flere bilder til fornærmede av en for politiet ukjent mindreårig pike som tiltalte forega at het [alias2] . Han chattet med fornærmede med seksualisert innhold, jf. drøftelsen under post VI v) ovenfor.
Han handlet forsettlig å blir å kjenne skyldig etter tiltalen på dette punkt.
Post IX – grunnlag v) – fornærmede N36
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til drøftelsen under tiltalen post VI u) ovenfor.
Retten legger etter dette til grunn at tiltalte har forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen på dette punkt, ved at han i tidsrom som angitt i tiltalebeslutningen, har sendt flere bilder til fornærmede av en for politiet ukjent mindreårig pike som tiltalte forega at het [alias2] . Han chattet med fornærmede med seksualisert innhold, jf. drøftelsen under post VI u) ovenfor. Han handlet forsettlig å blir å kjenne skyldig etter tiltalen på dette punkt.
Post IX – grunnlag w) – fornærmede N04
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til drøftelsen under tiltalen post I b ovenfor.
Retten legger etter dette til grunn at tiltalte har forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen på dette punkt, ved at han i tidsrom som angitt i tiltalebeslutningen, har sendt flere bilder til fornærmede av en for politiet ukjent mindreårig pike som tiltalte forega at het [alias2] . Han chattet med fornærmede med seksualisert innhold, jf. drøftelsen under post Ib ovenfor. Han handlet forsettlig å blir å kjenne skyldig etter tiltalen på dette punkt.
Post IX – grunnlag x) – fornærmede N16
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til drøftelsen under tiltalen post III e og VI ai ovenfor.
Retten legger etter dette til grunn at tiltalte har forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen på dette punkt, ved at han i tidsrom som angitt i tiltalebeslutningen, har sendt flere bilder til fornærmede av en for politiet ukjent mindreårig pike som tiltalte forega at het [alias2] . Han chattet med fornærmede på bl.a. snapchat med seksualisert innhold, jf. drøftelsen under post III e ovenfor. Han handlet forsettlig å blir å kjenne skyldig etter tiltalen på dette punkt.
Post IX – grunnlag y) – fornærmede N37
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til drøftelsen under tiltalen post VI x) ovenfor.
Retten legger til grunn som bevist at tiltalte til tid som i tiltalebeslutningen beskrevet ved gjentatte anledninger sendte fornærmede bilder og/eller videoer av helt eller delvis mindreårige nakne jenter, og chattet med henne med seksualisert innhold.
Han handlet forsettlig og blir å kjenne skyldig i henhold til tiltalen.
Post IX – grunnlag z) – fornærmede N18
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til drøftelsen under tiltalen post III g, VI y og VIII aa) ovenfor.
Retten legger etter dette til grunn at tiltalte har forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen på dette punkt, ved at han i tidsrom som angitt i tiltalebeslutningen, har sendt flere bilder til fornærmede av en for politiet ukjent mindreårig pike som tiltalte forega at het [alias2] , samt bilder av en annen fornærmet i saken. Han chattet med fornærmede om seksualisert innhold.
Han handlet forsettlig å kjenne skyldig etter tiltalen på dette punkt.
Post IX – grunnlag aa) – fornærmede N05
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til drøftelsen under tiltalen post I c ovenfor.
Retten legger til grunn som bevist at tiltalte til tid som i tiltalebeslutningen beskrevet ved gjentatte anledninger sendte fornærmede bilder av helt eller delvis mindreårige nakne jenter og chattet med henne om seksualisert innhold.
Han handlet forsettlig og blir å kjenne skyldig i henhold til tiltalen.
Post IX – grunnlag ab) – fornærmede N38
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til drøftelsen under tiltalen post VI aa) ovenfor.
Retten legger til grunn som bevist at tiltalte til tid som i tiltalebeslutningen beskrevet ved gjentatte anledninger sendte fornærmede bilder og/eller videoer av helt eller delvis mindreårige nakne jenter, og chattet med henne med seksualisert innhold.
Han handlet forsettlig og blir å kjenne skyldig i henhold til tiltalen.
Post IX – grunnlag ac) – fornærmede N09
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til drøftelsen under tiltalen post II d og II c ovenfor.
Retten legger til grunn som bevist at tiltalte til tid som i tiltalebeslutningen beskrevet ved gjentatte anledninger sendte fornærmede bilder og videoer av helt eller delvis mindreårige nakne jenter, som utøvet seksuell aktivitet og chattet med henne om seksualisert innhold.
Han handlet forsettlig og blir å kjenne skyldig i henhold til tiltalen.
Post IX – grunnlag ad) – fornærmede N22
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til drøftelsen under tiltalen post IV a ovenfor.
Retten legger til grunn som bevist at tiltalte til tid som i tiltalebeslutningen beskrevet ved gjentatte anledninger sendte fornærmede bilder og videoer av helt eller delvis mindreårige nakne jenter, som utøvet seksuell aktivitet og chattet med henne om seksualisert innhold.
Han handlet forsettlig og blir å kjenne skyldig i henhold til tiltalen.
Post IX – grunnlag ae) – fornærmede N10
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til drøftelsen under tiltalen post II e ovenfor.
Retten legger til grunn som bevist at tiltalte til tid som i tiltalebeslutningen beskrevet ved gjentatte anledninger sendte fornærmede bilder og videoer av helt eller delvis mindreårige nakne jenter, som utøvet seksuell aktivitet og chattet med henne om seksualisert innhold.
Han handlet forsettlig og blir å kjenne skyldig i henhold til tiltalen.
Post IX – grunnlag af) – fornærmede N11
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til drøftelsen under tiltalen post II e og II f ovenfor.
Retten legger til grunn som bevist at tiltalte til tid som i tiltalebeslutningen beskrevet ved gjentatte anledninger sendte fornærmede bilder og videoer av helt eller delvis mindreårige nakne jenter, som utøvet seksuell aktivitet og chattet med henne om seksualisert innhold.
Han handlet forsettlig, og blir å kjenne skyldig i henhold til tiltalen.
Post IX – grunnlag ag) – fornærmede N08
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til drøftelsen under tiltalen post II d og II c ovenfor.
Retten legger til grunn som bevist at tiltalte til tid som i tiltalebeslutningen beskrevet ved gjentatte anledninger sendte fornærmede og hennes venninne N09 bilder og videoer av helt eller delvis mindreårige nakne jenter, som utøvet seksuell aktivitet og chattet med henne om seksualisert innhold.
Han handlet forsettlig, og blir å kjenne skyldig i henhold til tiltalen.
Post IX – grunnlag ah) – fornærmede N43
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til drøftelsen under tiltalen post III k) ovenfor.
Retten legger til grunn som bevist at tiltalte til tid som i tiltalebeslutningen beskrevet ved gjentatte anledninger sendte fornærmede bilder og videoer av helt eller delvis mindreårige nakne jenter, som utøvet seksuell aktivitet og chattet med henne om seksualisert innhold.
Han handlet forsettlig, og blir å kjenne skyldig i henhold til tiltalen.
Post IX – grunnlag ai) – fornærmede N17
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til drøftelsen under tiltalen post III f ovenfor.
Retten legger til grunn som bevist at tiltalte til tid som i tiltalebeslutningen beskrevet ved gjentatte anledninger sendte fornærmede bilder og videoer av helt eller delvis mindreårige nakne jenter, som utøvet seksuell aktivitet og chattet med henne om seksualisert innhold.
Han handlet forsettlig, og blir å kjenne skyldig i henhold til tiltalen.
Post IX – grunnlag aj) – fornærmede N21
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis. Retten viser til drøftelsen under tiltalen post III m) ovenfor.
Retten legger til grunn som bevist at tiltalte til tid som i tiltalebeslutningen beskrevet ved gjentatte anledninger sendte fornærmede bilder og videoer av helt eller delvis mindreårige nakne jenter, som utøvet seksuell aktivitet og chattet med henne om seksualisert innhold.
Han handlet forsettlig, og blir å kjenne skyldig i henhold til tiltalen.
Post IX – grunnlag ak) – fornærmede N23
Tiltalte har, så vel til politiet som i retten, erkjent seg straffskyldig etter tiltalen på dette punkt. Hans erkjennelse er overensstemmende med øvrige bevis.
Retten legger til grunn som bevist at tiltalte chattet tiltalte med fornærmede til tid som angitt i tiltalen med seksualisert innhold.
Han handlet forsettlig, og blir å domfelle overensstemmende med tiltalen.
3. Straffutmålingen
Tiltalte er under post I a, I b og I c ovenfor kjent skyldig i tre tilfeller av voldtekt til samleie, jf. straffeloven (1902) § 192 annet ledd bokstav c, jf. andre ledd bokstav a, jf. § 206. Utgangspunktet er at voldtekter som faller inn under straffeloven (1902) § 192 første ledd bokstav c er likestilt med voldtekter etter bokstav a og b, jf. Prp 97 L (2009-2010) pkt. 5.1.2.3. Normalstraffen er den samme for voldtekter etter bokstav c som etter bokstav a og b.
I det tiltalte har begått handlingen overfor fornærmede N02 i samvirke med en annen, er straffeloven (1902) § 192 tredje ledd bokstav a brakt til anvendelse på dette forholdet.
Minstestraffen er fengsel i tre år, jf. § 192 andre ledd bokstav a. Lengstestraffen ved samvirke er fengsel i 21 år. Ved forrige straffskjerpelse, innført ved lov 25 juni 2010 nr 46, uttalte departementet i Ot.prp.nr.22 (2008-2009) side 229, at normalstraffenivået for voldtekter som omfattes av minstestraffen ikke bør være lavere enn fengsel i 4 år. Dersom det gjør seg gjeldende skjerpende omstendigheter er det i forarbeidene lagt til grunn at straffenivået ikke bør være under 5 år. I Prp 97 L (2009-2010) heter det om dette på side 41 bl.a.:
«Til § 192 annet ledd
Minstestraffen er hevet til 3 år. Dette understreker alvoret i voldtekter som nevnt i § 192 annet ledd bokstav a-b og må ha konsekvenser for straffutmålingen utover den straffen som minimum skal utmåles, jf. også justiskomiteens uttalelse i Innst.O.nr.72 (2004-2005) side 29, om at det kun er de minst alvorlige handlingene som er omfattet av gjerningsbeskrivelsen som skal ilegges minstestraffen. Normalstraffnivået for voldtekter som rammes av minstestraffen, bør ikke være under fengsel i 4 år. Dette gjelder for alle voldtekter – uavhengig av hvilket alternativ i § 192 fjerde (bokstav a, b eller c) som kommer til anvendelse. Med normalstraffnivå menes straffnivået i saker hvor det verken foreligger særlige skjerpende eller formildende omstendigheter. Det klare utgangspunktet er at straffen skal være ubetinget. Bare unntaksvis, når det foreligger særlige formildende omstendigheter, kan det være aktuelt å gjøre deler av straffen betinget.
Der det foreligger skjerpende omstendigheter, må straffnivået heves ytterligere. I slike saker bør straffnivået ikke være under fengsel i 5 år. At voldtekten er begått overfor en mindreårig, skal være et klart straffskjerpende moment.
Ved gjentakelse eller grove voldtekter hvor minstestraffen kommer til anvendelse, bør normalstraffnivået ikke være under fengsel i 5 år. Det klare utgangspunktet er at straffen skal være fullt ut ubetinget. Om de nærmere retningslinjer for straffnivået, se punkt 5.1.2.3 foran.»
Straffebudet sidestiller vold og truende atferd som gjerningsmetode. Det er intet i rettskildegrunnlaget som trekker i retning av at truende atferd utvist via internett er ansett som mindre straffverdig enn truende atferd gjennom f.eks. verbal eller nonverbal kommunikasjon ved fysisk tilstedeværelse. Det er uten betydning for straffverdigheten om gjerningsmannen er fysisk til stede sammen med fornærmede eller ikke. Slik sosiale medier og elektroniske kommunikasjonsplattformer faktisk benyttes i den aldersgruppen de fornærmede tilhører (hovedsakelig 11-13 år), er terskelen for å bruke ovenfor angitte trusselmetode ofte lavere enn om gjerningsperson og offer befinner seg på samme sted. Mulighetene for å utnytte og skade mindreårige jenter i denne aldersgruppen ved denne gjerningsmåten er betydelige, samtidig som effekten av trusselverktøyet overfor denne aldersgruppen generelt er meget sterk, og skadevirkningene like store som om truslene var fremsatt på annen måte.
For handlingene under post I a-c er de fornærmedes alder et klart skjerpende moment ved handlingene. N02 var om lag 13 år og 2 måneder på handlingstidspunktet, N04 var om lag 12 år og 10 måneder gammel, og N05 var om lag 12 år og 3 måneder gammel. Bakgrunnen for å anse alderen som et skjerpende moment er bl.a. det særlige integritetsvern mindreårige skal ha, samt det særlige skadepotensial handlinger som dette har for ofre i denne aldersgruppen. Prepubertale jenter, som flere av de fornærmede i vår sak, har ennå ikke utviklet seg fullt ut fysisk og følelsesmessig, og befinner seg i en alderskategori der de snart skal, eller så vidt er i ferd med å utvikle sin seksualitet. De er særlig sårbare når de utsettes for slike handlinger som tiltalte har utsatt dem for. Slik straffenivået for voldtekter er etablert, fanger det i utgangspunktet opp de alvorlige følgene en voldtekt får for fornærmede, jf. det utgangspunktet som dommen i Rt-2002-2010 [skal vel være Rt-2002-1210, Lovdatas anm.] bygger på, med mindre skadevirkningene er mer alvorlige, jf. Rt-2010-124 avsnitt 21. Se også Rt-2011-238 avsnitt 17.
Det er ikke tvilsomt at tiltaltes handlemåte for alle disse tre fornærmede har hatt omfattende og alvorlige negative konsekvenser. For så vidt gjelder N02 har aktor dokumentert brev av 06.05.16 fra Klinikk psykisk helse for barn og unge Helse [sted5], og retten har mottatt forklaring fra fornærmedes mor. Etter bevisførselen om dette er det etter rettens syn ikke tvilsomt at fornærmede N02 har fått store psykiske skader som følge av tiltaltes krenkende handlemåte, uansett hva som måtte ha vært situasjonen før tiltaltes handlinger rammet henne, og uavhengig av hva andre har påført henne. Hennes opplevde fortvilelse i det «trusselregime» som tiltalte etablerte overfor henne er det redegjort for under bevisvurderingen under post I a ovenfor. Det er særlig straffverdig at tiltalte på tross av at han fikk opplyst at den handling han truer henne til å foreta er smertefull, og at han også mottok bilder/video av at hun gråter, likevel valgte å fortsette «trusselregimet» med sikte på å komme i besittelse av flere overgrepsbilder. Tiltaltes handlemåte overfor fornærmede varte til sammen i flere timer. Skadene og de diagnosene hun har fått som følge av bl.a. tiltaltes handlemåte vil gi virkninger i mange år fremover, og det vil kreve omfattende innsats fra fornærmede, familie og hjelpeapparat å normalisere hennes situasjon. Tiltaltes handlemåte overfor denne fornærmede tilsier isolert sett en fengselsstraff på om lag 5 år.
Handlemåten overfor N04 og N05 i post I b og I c, som redegjort for under skyldspørsmålet ovenfor, er – bortsett fra medvirkningselementet – ikke særlig mindre alvorlig enn handlingene overfor N02. Både når det gjelder varighet og intensitet står de omtrent i samme stilling. Etter rettens syn må straffen for handlingen overfor hver av de fornærmede ligge rundt 4 års fengsel.
Handlingene under post II gjelder 6 tilfeller av medvirkning til seksuell omgang med noen under 14 år. Det følger av straffeloven § 206 at «samleie» ikke omfatter innføring av en eller flere fingre i skjeden. Det er et bevisst lovgivervalg å holde denne formen for overgrep utenfor virkeområdet for minstestraffen på tre år, se f.eks. Innst.O.nr.92 (1999-2000) side 10-11 og Ot.prp.nr.22 (2008-2009) side 214-215. Innføring av fingre vil som oftest ikke være like straffverdig som innføring av penis eller en gjenstand i skjede eller endetarmsåpning, jf. Ot.prp.nr.28 (1999-2000) side 34. Forarbeidene åpner likevel for at det f.eks. ved voldtekt ved bruk av fingre etter omstendighetene kan være like straffverdig som voldtekt til samleie, særlig ved overgrep overfor barn. Se også Ot.prp.nr.22 (2008-2009) side 214-215. Etter rettspraksis anses ikke innføring av fingre i skjeden å ligge i det nedre sjikt av seksuell omgang, jf. Rt-2011-238 avsnitt 12. Noen nevneverdig forskjell mht straffverdighet er det etter rettens syn ikke på om det er gjerningsmannen selv som fører fingre inn i skjeden, eller om han medvirker til at noen andre gjør det. Handlemåten er i det vesentlige den samme overfor hver enkelt, og følgene for de fornærmede i det vesentlige de samme. Gjerningsmåten og skadefølgene er således i det vesentlige fanget opp av normalstraffenivået. De fornærmedes lave alder på gjerningstidspunktet, er en skjerpende omstendighet. N06 var om lag 12 år og 3 måneder, N07 om lag 12 år, N08 om lag 11 år, N09 om lag 10 år og 6 måneder, N10 var om lag 11 år og N11 var om lag 12 år gammel. Hensett til skadepotensialet den aktuelle handlemåte har på prepubertale jenter, finner retten at forholdet må anses som meget alvorlig, jf. f.eks. Rt-2011-238 avsnitt 13 med henvisning til forarbeidene. Retten har funnet en viss veiledning i Rt-2011-238 og LB-2013-848 [Skal vel være Rt-2013-848, Lovdatas anm.] når det gjelder vurderingen av hva som er en passende straff for handlingene under post II. Straffen for den enkelte handling ligger etter rettens syn på minst 2 års fengsel.
Når det gjelder de forhold tiltalte er kjent skyldig i under post III, er alternativet «særdeles skjerpende omstendigheter» brakt til anvendelse for samtlige overtredelser, jf. pkt 2.3 ovenfor og drøftelsen av det enkelte grunnlag i tiltalen post III. Tiltalte er kjent skyldig i 13 tilfeller av tvang. Retten har ikke funnet rettspraksis som gir noen sikker veiledning om straffnivået for denne type handlinger isolert sett.
Forholdene i post IV gjelder 2 tilfeller av forsøkshandlinger av samme karakter som i post III. Det generelle utgangspunkt ved straffutmålingen for forsøkshandlinger av lignende karakter er fastlagt ved Høyesteretts dom i Rt-2011-1013. Forsøk straffes mildere enn fullbyrdet forbrytelse, jf. straffeloven (1902) § 51 første ledd. Når det gjelder straffverdighet, er det imidlertid etter rettens syn ikke stor forskjell mellom de beskrevne forsøkshandlinger og de fullbyrdede handlinger. Tiltalte har handlet etter samme modus og brukt de samme virkemidler som under post III, men de fornærmede stod – av ulike grunner – imot det presset som ga resultater hos de andre han presset. Skadevirkningene på fornærmede vil i noen grad inntreffe uavhengig av om tiltalte når sitt mål eller ikke, dog slik at angsten for å finne nakenbilder av seg selv på nettet i fremtiden er noe mindre. At det er forsøkshandlinger gir således ikke noe betydelig utslag ved straffutmålingen.
For handlingen under post V har retten lagt til grunn at det foreligger «skjerpende omstendigheter» etter straffeloven (1902) § 200 tredje ledd. Det fanger opp utnyttelse av tilliten fra fornærmedes mor og fra fornærmede, og den omstendighet at fornærmede kun var om lag 7 år og 5 måneder gammel på handlingstidspunktet. Handlingen medfører i seg selv en ikke ubetydelig ubetinget fengselsstraff.
I post VI er tiltalte kjent skyldig i 36 tilfeller av overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum, jf. tredje ledd. Det store antall fornærmede, og den samlede fremgangsmåten, slik den er beskrevet under pkt. 1.3.1-1.3.8 ovenfor, viser hans forsett mht å skaffe seg seksualiserte bilder/overgrepsbilder av prepubertale jenter, hvorav hovedtyngden er i 11-13 års alderen. Handlemåten bærer preg av planmessighet, manipulering og hensynsløshet overfor flere av de fornærmede. Det er illustrerende at han har fått en av de fornærmede til å føre en stein inn i skjeden, og en annen å føre en dobørste inn i skjeden. Tiltalte har handlet med betydelig intensitet overfor den enkelte fornærmede og også samlet sett, jf. pkt 1.3.8. Det er et stort antall bilder/videoer han ved de ovenfor beskrevne gjerningsmåter har kommet i besittelse av. Han har valgt å lagre alt billedmateriale han har fått fra de fornærmede, uansett om han har lovet dem ikke å lagre det/eller å slette det. Han har også delt billedmateriale med N03, og han har lagt bilder ut på ovennevnte russiske nettside. Han har ikke hatt kontroll på bildene, og ingen har kunnet være trygge på at bildene ikke dukker opp et sted i fremtiden. Han har også vist flere av jentene at han har lagret bilder han kan publisere, og endog vist at han også har publisert noen av dem. Han har brukt nakenbilder av noen av de fornærmede til å sende til andre fornærmede med det siktemål å motta tilsvarende nakenbilder fra dem. Han har hatt spesielt fokus på å få nakenbilder hvor ansiktet er med, slik at han kunne sette mer makt bak truslene, og derved få tak i flere og grovere nakenbilder. Hans bruk av det bildematerialet han kom i besittelse av er nærmere drøftet ovenfor jf. pkt. 1.5 og 1.6 ovenfor. Handlemåten har et stort spredningspotensiale, og de fornærmede har i praksis ingen muligheter for å få kontroll over materialet, jf. Høyesteretts merknader i Rt-2002-1187 (1191). Flere av de fornærmede har forklart at de har fryktet at de skal finne identifiserbare bilder av seg selv på nettet. Dette er forhold som etter rettspraksis trekker i retning av streng straff. Retten har funnet en viss veiledning i straffutmålingen for denne posten i Eidsivating lagmannsretts avgjørelse i LE-2013-67470, hvor det ble lagt til grunn at 17 tilfeller av overtredelse av straffeloven (1902) § 200 annet ledd annet punktum, isolert sett ga en straff på to år. Det vises også til LA-2015-63380.
Post VII gjelder en forsøkshandling, og de samme utgangspunkter for straffutmålingen kommer til anvendelse som nevnt under post IV ovenfor.
I post VIII er tiltalte kjent skyldig i 38 tilfeller av overtredelse av straffeloven (1902) § 204 a første ledd bokstav a overfor de fornærmede i straffesaken, og i tillegg forholdet under post VIII grunnlag am) som omfatter 9 451 bilder og 426 filmer (med en samlet spilletid på 3 timer og 50 minutter) med seksualisert fremstilling av eller seksuelle overgrep som omhandler andre – for politiet ukjente barn. Det totale omfang av ulovlige bilder beslaglagt hos tiltalte er 20 987 (hvorav 14 077 unike) og 1 365 videoer (hvorav 810 unike) med en total spilletid på 07:46:28 minutter. Omfanget av bildematerialet, og det store antall fornærmede er straffeskjerpende. Det er en ikke ubetydelig andel med overgrepsbilder i det samlede materiale. Forholdene må i seg selv medføre fengselsstraff av ikke ubetydelig lengde, jf. Rt. HR-2016-2357-A avsnitt 21-25 og Rt. Rt-2013-950. Det er videre sett hen til LE-2016-38512 med henvisning til Rt-2009-140 hvor Høyesterett la til grunn at ett års fengsel var passende for handlinger som i art og mengde har likhetstrekk med denne tiltaleposten. Høyesterett uttalte om grunnlaget for straffenivået i avsnitt 27:
«Voksnes utnyttelse av barn og unge via Internett representerer en alvorlig trussel for mindreårige, og det er etter mitt syn god grunn til å markere alvoret og behovet for rettsbeskyttelse gjennom straffenivået i saker som dette. Når overtredelsene samlet sett strekker seg over så lang tid, gjelder så mange – og til dels så unge og særlig sårbare – barn, og er så planmessig og viljefast gjennomført som her, må fengselsstraffen etter mitt syn bli betydelig.»
LB-2015-64850 gir etter rettens syn en viss veiledning for straffenivået for en samlet mengde bilder og videoer som i vår sak. I seg selv tilsier handlemåten en straff på mellom 1 og 2 års fengsel. Retten viser videre til LB-2015-200682, LG-2015-183850, LB-2015-64850, LG-2015-190256, LA-2015-63380, LF-2015-61810, LA-2008-48875 og Rt-2013-950 avsnitt 36.
I post IX er tiltalte kjent skyldig i 37 tilfeller av overtredelse av straffeloven (1902) § 201 bokstav c. Retten har innledningsvis og under den enkelte tiltalepost gjengitt illustrerende passasjer fra chatteloggene. Disse illustrerer etter rettens syn meget krenkende og uanstendig kommunikasjon med flere av de fornærmede. Han har sendt flere av jentene bilder av kjønnsorganer hvor kjønnsleppene brettes ut, og hvor fingre og/eller gjenstander føres inn i skjeden på mindreårige jenter. Idet de fleste av jentene var mellom 11 og 13 er forholdene særlig alvorlige. På grunn av forstraffene og planmessigheten ved gjennomføringen, er det ikke grunnlag for anvendelse av bøtestraff for noen av forholdene.
Gjerningsperioden for forholdene i tiltalen varte fra våren 2013 til han ble tatt av politiet den 4. august 2015. Det er et stort antall fornærmede, som var fra om lag 7 år og 5 måneder til om lag 15 år og 5 måneder gamle, med hovedtyngden fra 11-13 år. Handlingsmåten er planmessig og kynisk. Han har vist et fast forsett i hele gjerningsperioden. Målet var seksuell tilfredsstillelse av å se at de fornærmede ga etter for hans krav, og av å komme i besittelse av og kunne bruke bildene som var resultatet av det han truet eller presset dem til å foreta. Som redegjort for maste tiltalte meget intenst på flere av de fornærmede over tid, og krevde seg tilsendt bilder på kvelds- og nattestid. Handlemåten mot de fornærmede N02, N04, N05, N18, N13 og N20 utpeker seg som særlig alvorlige, og ligger på grensen til psykisk mishandling. Tiltalte trappet opp truslene og opprettholdt trusselsituasjonen så lenge han hadde utsikt til å få flere nakenbilder. Mange av de fornærmede var svært presset, redde og fortvilte. Flere av dem har forklart at de så ingen annen utvei enn å etterkomme hans krav. Enkelte av de fornærmede ble brakt inn i et «skrekkregime», jf. pkt 1.3.7 ovenfor. Han utnyttet naiviteten og tilliten til svært unge jenter. Han distribuerte bilder av de fornærmede N33, N28, N09, N18, N19, N26, N13, N17, N20 og N02. Dels distribuerte han bilder til andre fornærmede, dels til N03, og dels via ovennevnte russiske nettside. Opplevelsen av å miste kontrollen over de mest private sider ved livet etterlot de fornærmede med alvorlige bekymringer. Flere har fått forstyrret opplevelsen av seksualitet og tillit til andre mennesker, og de har fått forstyrret sitt selvbilde. Mange har opplevd det som kvalmende og nedverdigende at de har blitt lurt til å ta grove nakenbilder av seg selv, og sendt dem til det de trodde var en litt eldre jente (som for noen av dem endog var nettkjæresten deres), men som i ettertid viste seg å være en voksen mannsperson. Det vil ta lang tid for en del av dem å komme seg etter slike hendelser i så ung alder, selv med kyndig bistand. Retten viser til hva det sakkyndige vitnet psykologspesialist Ida Enemo har forklart om konsekvensene av å bli utsatt for tiltaltes handlemåte. Det gjør seg gjeldende betydelig skyld- og skamfølelse hos de fornærmede, noe retten har kunnet iaktta på de fornærmedes opptreden i de tilrettelagte avhørene.
Tiltalte har holdt på med samme handlingsmønster overfor flere fornærmede samtidig. Ingen av de straffbare forholdene opphørte ved at tiltalte ga seg av eget initiativ. Alle forhold opphørte enten ved at han ble blokkert, eller ved at de fornærmede ikke svarte lenger, eller ved at han ble pågrepet. Han har ikke vist noen omsorg for noen av de fornærmede, men ignorert både selvmordstanker og gråt. Han fortsatte presset overfor dem etter seksualiserte bilder inntil det ikke var mulig å true til seg noe mer bildemateriale, heller ikke ved å foregi at han var [alias4], [alias2]s angivelige far, eller ved å samhandle med N03, se pkt 1.3.7 ovenfor.
For flere av de fornærmede har tiltaltes handlemåte ledet til fysiske plager og psykiske ettervirkninger. Noen av de fornærmede har før, etter, eller samtidig med tiltaltes overgrep, også vært ofre for domfelte N03 (jf. Aust-Agder tingretts dom av 29.09.16) sine handlinger. I tillegg har tiltalte og N03 som angitt ovenfor samarbeidet, jf. pkt 1.3.6. d) ovenfor og f.eks. tiltalen post I a og III m. Samarbeidet dem imellom økte presset på de fornærmede, og det at de var utsatt for både tiltaltes og N03 samlede agering, innebar en betydelig ekstra belastning og et økt skadepotensial.
Seksuelle overgrep mot barn hører til de mest graverende lovbrudd. Det skyldes barns sårbarhet og de store skadevirkningene, som for enkelte kan vare livet ut. Kunnskapen om dette er hovedårsaken til de suksessive straffeskjerpelsene på dette området de seneste år. Retten har funnet en viss veiledning ved straffastsettelsen på enkelte poster i Eidsivating lagmannsretts dom LE-2016-38512, som frembyr visse fellestrekk med vår sak.
Tiltalte har, så langt hans hukommelse rekker, erkjent de straffbare forhold han er kjent skyldig i. Hans tilståelse er således på alle vesentlige punkter – uforbeholden. Det er likevel en del detaljer av strafferettslig betydning som han ikke husker. Tiltalte har vært samarbeidsvillig med politiet i de 14 avhørene han har vært gjennom. På den annen side har han underveis forstått at beslagene hos ham medførte at politiet satt med både lagrede bilder og chattelogger, noe som nødvendigvis innebar at det var vanskelig å nekte for handlingene. Det er således mer tale om en erkjennelse enn en tilståelse. Det vises til HR-2016-2357-A avsnitt 38. I den samlede vurdering er det lagt vekt på at tilståelsen i saker om seksuelle overgrep mot barn skal tillegges vekt, fordi den fritar barn fra frykten for ikke å bli trodd, jf. Rt-2005-1707. Han tilkommer således tilståelsesfradrag, jf. prinsippet i straffeloven (1902) § 59 andre ledd.
Retten kan ikke se at det foreligger andre formildende omstendigheter i saken.
Tiltalte ble ved Sør-Østerdal tingretts dom av 30. august 2012 (12-114567MED-SOST) kjent skyldig i overtredelse av straffeloven (1902) § 200 andre ledd andre punktum, straffeloven § 200 andre ledd andre punktum, jf. § 49, straffeloven § 222 første ledd første straffalternativ, straffeloven § 222 første ledd første straffalternativ, jf. § 49, straffeloven § 201 bokstav c og straffeloven 204 a første ledd bokstav a, alt sammenholdt med straffeloven § 62 og § 63 andre ledd til en straff av fengsel i 2 – to – år. I medhold av straffeloven §§ 52-54 ble fullbyrdelsen av 1 – ett år og 6 – seks – måneder av straffen utsatt, med en prøvetid på 4 år på alminnelige vilkår. De straffbare handlinger han nå domfelles for er således begått i prøvetiden for den betingede dom. Det er i seg selv straffeskjerpende at tiltalte gjentar samme type atferd som han ble domfelt for i 2012. Tiltale er reist før prøvetiden gikk ut og straffeloven (1902) § 54 nr. 3 bringes til anvendelse. Da det er tale om en rekke handlinger av samme karakter, og noen av handlingene ble påbegynt en god stund før utløpet av prøvetiden, må det fastsettes en felles straff.
Ved straffutmålingen er straffeloven (1902) § § 61 og 62 brakt til anvendelse. Ved anvendelsen av straffeloven § 62 har retten, i tråd med Rt-2009-140 avsnitt 35, gitt prinsippet i straffeloven § 62 noe mindre gjennomslag enn det som er utgangspunktet, ut fra at nettopp omfanget og helheten i de straffbare handlinger representerer et selvstendig straffskjerpende forhold.
I den samlede vurdering har retten også sett hen til avgjørelsen LE-2016-14310.
Etter en samlet vurdering av ovenstående finner retten at en straff av fengsel i 12 år er passende.
Spørsmålet blir etter dette om forvaringsstraff skal anvendes, jf. straffeloven § 39 c.
Tidsubestemt forvaring er etter forarbeidene tenkt anvendt overfor personer som utgjør en særlig fare for andres liv, helse eller frihet, jf. NOU 1990:5 side 105 flg., og Ot.prp.nr.87 (1993-1994) side 74-79. Utgangsvilkåret er at «en tidsbestemt straff ikke anses tilstrekkelig til å verne samfunnet». Det skal ved denne vurderingen ses hen til lengden av den alternative fengselsstraffen, uten at det tas hensyn til eventuell prøveløslatelse.
Straffeloven (1902) § 39 c oppstiller to alternative vilkår for å anvende forvaringsstraff. Retten finner det ikke nødvendig å drøfte alternativet i § 39 c nr. 2, idet vilkårene i bestemmelsens alternativ nr. 1 anses oppfylt. Det er tilstrekkelig å vise til at domfellelsen under post I og II ovenfor omfattes av begrepet «seksualforbrytelse» i bestemmelsen.
Gjentakelsesfaren etter endt soning skal vurderes slik den fremstiller seg på domstidspunktet, jf. f.eks. Rt-2010-1595 avsnitt 14. Se også Rt-2011-1717 avsnitt 15 og Rt-2011-1789 avsnitt 120. Det kreves at det etter soning av hele den alternative fengselsstraffen «fortsatt skal være fare for» at tiltalte vil begå nye seksuallovbrudd, jf. Rt-2011-1789 avsnitt 144 med henvisning til Rt-2007-187 avsnitt 23.
Det første spørsmålet som reiser seg er om det foreligger «nærliggende fare» for at tiltalte «på ny vil begå en slik forbrytelse», jf. bl.a. Rt-2005-289 avsnitt 19 med videre henvisninger. Formuleringen «en slik forbrytelse» innebærer etter rettspraksis at det er tilstrekkelig med en kvalifisert og reell fare for at domfelte vil begå ett nytt alvorlig seksuallovbrudd. Det vises videre til Rt-2011-1789 avsnitt 140, Rt-2013-963 avsnitt 17 og Rt-2014-495 avsnitt 27. Ved farevurderingen skal det legges vekt på den begåtte forbrytelsen eller forsøket sammenholdt særlig med lovbryterens atferd og sosiale og personlige funksjonsevne. Det skal særlig legges vekt på om lovbryteren tidligere har begått eller forsøkt å begå en forbrytelse som nevnt i første punktum.
De rettsoppnevnte sakkyndige, spesialist i psykiatri dr. med, Michael Setsaas og psykolog dr. philos Jim Aage Nøttestad, har avgitt sakkyndighetserklæring. Erklæringen er kommisjonsbehandlet uten merknader. Dr. Setsaas har forklart seg i retten, og fastholdt vurderingene i den skriftlige erklæringen etter å ha hatt en ny samtale med tiltalte underveis i hovedforhandlingen. I sakkyndighetserklæring av 05.09.16, heter det på side 71:
«Efter en samlet klinisk vurdering og støttet av SVR-20, mener de sakkyndige at det foreligger en middels til høy risiko for at observanden i fremtiden vil utøve seksuell vold. Så vel klinisk som ved SVR-20 foreligger det vesentlige risikofaktorer knyttet opp imot seksuelle overgrep og i mindre grad opp imot dyssosialitet. I denne sammenheng kan nevnes at han fyller kriteriene for tilstanden F65.4 Pedofili. Han har hatt store vansker med å etablere en stabil relasjon til voksne kvinner og sagt at han ikke har vært vesentlig interessert i seksuell omgang med voksne kvinner. Videre har han på nytt gjentatt seksuelle overgrep mot mindreårige og gjennomført forskjellige overgrep. Observanden sier at han angrer det han har gjort, men erkjenner i svært liten grad at dette er seksuelt motivert. Han har i samtaler i liten grad vært opptatt av de følelsesmessige reaksjonene til de jentene han har vært i kontakt med. Han legger til dels ansvaret på dem. De sakkyndige oppfatter hans anger som relativt grunn. Dette er et trekk de sakkyndige mener innebærer øket risiko for fremtidig seksuell vold.
Han har i samtale med de sakkyndige vist liten forståelse for eller i liten grad klart å gi uttrykk for de fornærmedes følelser i forbindelse med overgrepene og truslene om å legge bilder ut på internett, hvilket indikerer en empatisvikt. Dette forsterker risikoen for gjentagelse.
En sentral premiss for en optimal reduksjon i risikoen for gjentagelse er at han går i behandling hvilket de sakkyndige oppfatter at han er motivert for.
Tilsvarende anses bortfall av ovennevnte tiltak å innebære en dårlig prognose.
De sakkyndiges risikovurdering bygger på de opplysningene observanden har gitt i politiavhør og i samtaler med de sakkyndige.
Hvis retten skulle komme til at observanden har forholdt seg helt eller delvis som angitt i siktelsen, gir klinisk vurdering generelt og vurderingene etter SVR-20 grunnlag for å anta at risikoen for tilbakefall til nye seksuelle overgrep vil være høy.»
Det naturlige utgangspunkt for farevurderingen er det aktuelle lovbruddet, jf. særlig Rt-2002-1667 (1669) og Rt-2007-187. Etter rettens syn innebærer selve den omstendighet at han nå kjennes skyldig i så omfattende seksuallovbrudd i seg selv at det foreligger gjentakelsesfare. Det er ikke tale om impulshandlinger, men planmessige gjennomtenkte handlinger over tid. Dette sammenholdt med gjerningsmåten og motivene for handlingene, jf. redegjørelsen innledningsvis under pkt 1.3-1.6, gjør etter rettens syn at det foreligger en kvalifisert gjentakelsesfare for samme type handlinger som han nå er domfelt for.
Den omstendighet at tiltalte i 2012 ble domfelt for lignende straffbare forhold øker gjentakelsesfaren betraktelig. Ikke lenge etter at han var ferdig å sone den ubetingede delen av straffen fra 2012, og mens han var i prøvetiden for den betingede del, vendte han tilbake til sitt tidligere handlingsmønster. Han videreutviklet metoden for å skaffe seg nakenbilder av prepubertale jenter, utvidet kretsen av ofre, og han drev prosessen overfor den enkelte fornærmede lengre, ved bruk av press og trusler, og ved å få de fornærmede til å foreta seg enda grovere handlinger som han kunne få tak i bilder og videofilm av. Hans aktivitet var vesentlig mer intens enn forrige gang han begikk beslektede handlinger, jf. pkt. 1.3.8 ovenfor. Dette indikerer etter rettens syn i seg selv meget stor gjentakelsesfare.
Det er redegjort for tiltaltes motiver for handlingene under pkt. 1.4. ovenfor. Tiltalte har under hovedforhandlingen gjentatt at det er «kåtskapen» som driver ham, og at når «kåtskapen» rår, styres han ikke av noe annet enn å få prepubertale jenter til å vise frem bryster og kjønnsorganer, og å føre fingre og/eller gjenstander inn i skjeden. Han har forklart at han registrerte at flere av de fornærmede gråt og sa at de ville ta livet sitt, eller tryglet om at han lot dem slippe, men at han på grunn av «kåtskapen» ikke tok hensyn til det. Det vises til redegjørelsen under pkt. 1.3.7 ovenfor. Hans opptreden var etter rettens syn grenseløs, og den opphørte ikke før han ble pågrepet av politiet. Det er intet som tilsier at han – av eget tiltak – skal kunne avstå fra å gjenta det samme handlingsmønsteret i fremtiden. Han hadde omsorgsansvaret for en mindreårig sønn, og var i arbeid da han begikk handlingene. Dette var ikke omstendigheter som dempet hans handlingstrang.
Han opplyste at han angret på handlemåten sin under hovedforhandlingen i 2012, og han har under hovedforhandlingen i denne saken bedt om unnskyldning og gitt uttrykk for anger. Retten er ikke i tvil om at det han sier er oppriktig ment, men han har etter rettens syn ingen reell forståelse av hva konsekvensene av hans handlemåte innebærer for de fornærmede. Han har vist svært liten, eller ingen, empati for de fornærmede i gjerningsperioden.
Tiltalte har forklart at han får seksuell tenning av å forholde seg som ovenfor beskrevet overfor prepubertale jenter. Tiltaltes seksuelle preferanser, sammenholdt med hans sterke drift og hensynsløshet mht å få dekket sine behov, utgjør etter rettens syn sentrale elementer i gjentakelsesrisikovurderingen. Ved den rettspsykiatriske undersøkelse forut for domfellelsen i 2012 la de sakkyndige til grunn at:
«Dersom han blir funnet skyldig i siktelsen vil dette styrke en pedofilidiagnose. Pedofili er en sentral risikofaktor for å kunne gjenta seksuelle overgrep.»
Han ble kjent skyldig etter tiltalen i 2012, og har nå gjentatt et tilsvarende handlingsmønster.
Om dagens situasjon uttaler de sakkyndige:
«Observanden ble i rettspsykiatrisk erklæring avgitt 21.03.2011 av psykiaterne Tørrisen og Haugerud funnet å fylle kriteriene for tilstanden F65.4 Pedofili.
De seksuelle overgrepene observanden har erkjent ovenfor fant sted over så lang tid at dette må kunne betegnes som å utgjøre den vedvarende eller den dominerende tendensen som kreves for tilstanden F65.4 Pedofili. Tilstanden F65.4 Pedofili er i ICD-10 definert slik:
Seksuell preferanse for barn, vanligvis i førpubertet eller tidlig pubertetsalder. Noen pedofile tiltrekkes bare av jenter, andre bare av gutter, mens andre tiltrekkes av begge kjønn. Pedofili er sjelden hos kvinner. Kontakt mellom voksne og seksuelt modne ungdommer er ikke sosialt akseptert, særlig hvis deltakerne er av samme kjønn, men dette er ikke nødvendigvis forbundet med pedofili. En isolert hendelse, og særlig hvis gjerningsmannen selv er ungdom, utgjør ikke den vedvarende eller dominerende tendensen som kreves for diagnosen. Regnet som pedofile blir likevel menn som foretrekker voksne seksualpartnere, men som vender seg mot barn som substitutt, i en tilstand av kronisk frustrasjon over ikke å finne passende partnere. Menn som seksuelt misbruker sine egne barn i førpubertet, kan i noen tilfeller også gjøre tilnærmelser til andre barn, og i begge disse tilfellene tyder deres adferd på pedofili.
De sakkyndige er etter dette kommet til at observanden oppfyller de diagnostiske kriteriene for tilstanden F65.4 Pedofili.
Konklusjonen må følgelig bli at observanden anses å være lidende av tilstanden:
F65.4 Pedofili.
Jevnfør Internasjonal Sykdomsklassifikasjon versjon 10, ICD-10.»
Det er etter bevisførselen noe uklart hva tiltalte tidligere har gjort av eget tiltak for å få behandling, og for å få hjelp til å unngå å begå nye straffbare handlinger. Han har opplyst at han nå har et ønske om å motta hjelp. Men det har etter rettens syn frem til det siste vært noe uklart hva han har oppfattet at han trengte hjelp til, og hva han oppfattet at var drivkrefter bak og konsekvenser av egen handlemåte. Ut fra det han har forklart i hovedforhandlingen, har tiltalte vært mer villig nå enn tidligere til å erkjenne at det er en nær sammenheng mellom hans handlemåte og hans seksuelle preferanser, og at det er det han betegner som «kåtskapen» som driver ham til å handle slik som han er funnet skyldig i ovenfor. Dette er en omstendighet som muligens gir noe større muligheter enn tidligere til å motta og nyttiggjøre seg fagkyndig bistand. De rettsoppnevnte sakkyndige har vurdert mulighetene for at tiltalte ved fagkyndig bistand skal kunne avstå fra gjentakelse av straffbare handlinger av den type han nå er kjent skyldig i. De sakkyndige uttaler om dette:
«Ut fra den generelle kunnskap finner de sakkyndige følgelig ikke grunnlag for nevneverdig optimisme når det gjelder de prognostiske utsiktene. Ut fra en individuell betraktning vil det kun være observanden selv som kan oppvise om han har vilje og evne til å nyttiggjøre seg eventuelle behandlingstilbud eller ikke.»
Selv om man skal være varsom med å trekke slutninger om behandlingsprognosene for denne tiltalte ut fra generelle studier, jf. uttalelser i f.eks. Rt-2004-209, finner retten ut fra det samlede inntrykk av tiltaltes handlemåte, hans innsikt i egen handlemåte og mestringsstrategier, handlingenes drivkrefter og virkninger, at det må legges til grunn at det foreligger et meget langvarig behandlingsbehov, og at det hefter stor usikkerhet ved behandlingsresultatet. Vår sak ligger således annerledes an enn faktum i f.eks. Rt-2007-187.
Tiltalte er snart 45 år gammel. Den usikkerhet som særlig knytter seg til bedømmelsen av tilbakefallsfaren hos yngre lovbrytere, jf. Rt-2007-791 avsnitt 29 med henvisning til NOU 2002:4 side 253 – er ikke noen aktuell problemstilling i vår sak. Se også Rt-2010-676 avsnitt 36. Det er her dessuten tale om et handlingsmønster som tiltalte har utviklet i voksen alder. Det er videre lagt vekt på at han nå domfelles for svært likeartede handlingsmønstre overfor flere fornærmede, og det kan ikke ses tegn til at handlingstrangen svekkes. Residivtrangen var etter rettens syn ikke fallende da han ble pågrepet av politiet.
Det er – etter de samlede opplysninger som foreligger i saken – heller ikke grunnlag for å anta at den drivkraft som ligger til grunn for de handlinger han nå domfelles for vil avta med økende alder.
På bakgrunn av ovenstående, legger retten til grunn at det foreligger kvalifisert og reell gjentakelsesfare knyttet til seksuallovbrudd av samme type som han nå er domfelt for, jf. f.eks. Rt-2010-676 og Rt-2010-1595 og Rt-2008-1403.
Terskelen for å anvende forvaringsstraff heves i takt med varigheten av den alternative tidsbestemte fengselsstraff, jf. f.eks. Rt-2007-183 avsnitt 22, Rt-2007-187 avsnitt 23, Rt-2010-676 avsnitt 34 og Rt-2011-1789 avsnitt 143. Flere av de nevnte avgjørelser bygger på Rt-2006-641 avsnitt 12, hvoretter det skal mye til for å komme til at en tidsbestemt straff ikke er tilstrekkelig samfunnsbeskyttelse når alternativet til fengselsstraff er en lang forvaringsstraff. Retten finner – på tross av den alternative fengselsstraffens lengde – at vilkårene for forvaring er til stede. Det vises særlig til Rt-2005-289, Rt-2007-183 og Rt-2010-676.
Etter en samlet vurdering av ovenstående finner retten det klart at en tidsbestemt fengselsstraff i dette tilfelle ikke gir tilstrekkelige samfunnsvern. Retten finner det etter dette klart at vilkårene i straffeloven § 39 c første ledd nr. 1 er oppfylt. Da skal det spesielle omstendigheter til dersom forvaring ikke skal idømmes, jf. Rt-2002-1667. Det må derfor fastsettes forvaringsstraff.
I det tiltalte har vært undergitt rettspsykiatrisk undersøkelse i stedet for personundersøkelse, er saksbehandlingsvilkåret i straffeloven § 39 d andre ledd, jf. første ledd oppfylt.
Etter rettspraksis er utgangspunktet at det skal settes en tidsramme lik den alternative fengselsstraffen, jf. Rt-2012-129 avsnitt 16, Rt-2013-963 avsnitt 26 og Rt-2014-495 avsnitt 37. Det er ikke grunn til å fravike utgangspunktet i dette tilfellet. Tidsrammen for forvaring settes derfor til 12 år. Etter Rt-2010-945 [Skal vel være HR-2010-945-A, Lovdatas anm.] avsnitt 45 fastsettes minstetiden ut fra når prøveløslatelse etter fengselsstraff normalt ville kunne ha skjedd. Når straffen er 12 år, vil prøveløslatelse normalt finne sted etter 8 år. Minstetiden settes dermed til 8 år. Tidsramme og minstetid ligger innenfor rammene angitt i straffeloven § 39 e.
Tiltalte har vært undergitt frihetsberøvelse i anledning saken. Det var enighet mellom aktor og forsvarer at varetektsfradraget på siste rettsdag den 17.11.16 var 472 dager. Frem til domsdato har det påløpt 53 dager. Til fradrag i tidsramme og minstetid går således 525 dager for varetektsfengsel.
4. Inndragning
Påtalemyndigheten har under henvisning til straffeloven (1902) § 35, jf. § 37b, påstått inndragning av de gjenstander som er beslaglagt av politiet, nemlig:

Samsung Galaxy S III (GT-i9300), beslag 2015/2088,1

Minnekort fra Samsung Galaxy S III (GT-i9300), beslag 2015/2088,1

Samsung Galaxy S III (GT-i9300), Beslag 2015/2088,2

Minnekort fra Samsung Galaxy S III (GT-i9300), beslag 2015/2088,2

Toshiba Sattelite C650-15P, beslag 2015/2090,1

Samsung Galaxy S IV (GT-i9505), beslag 2015/2090,2

HTC Sensation XL (PI39200), beslag 2015/2090,5

Samsung Galaxy Trend Plus (GTS7580), beslag 2015/2091,2
Tiltalte har samtykket til inndragning av ovenstående gjenstander. Retten finner at vilkårene for inndragning etter straffeloven (1902) § 35, jf. § 37d er til stede, og viser i den forbindelse til drøftelsen under skyldspørsmålet ovenfor. Ovenstående datautstyr har vært brukt til en straffbar handling. Retten finner at inndragning er påkrevd av hensyn til å oppnå formålet med de bestemmelser som setter straff for handlingene.
Påtalemyndigheten har med hjemmel i straffeloven (1902) § 37 d også krevd inndragning av rettigheter til og innhold på:

[epost1] – Benyttet i tilknytning til Facebook konto [alias2] samt skype

[epost2] – Benyttet i tilknytning [alias2] på Kik

[epost3] – Benyttet i tilknytning til [alias4] på Kik

[alias2] – Instagram

[alias2] – Kik

[alias4] – Kik

[0000] ([alias2]) – Facebook / Facebook Messenger

[alias2] – Skype

[alias2] – Snapchat
Tiltalte har samtykket i slik inndragning som påstått av påtalemyndigheten, også på dette punkt.
Spørsmålet blir først om ovenstående kan være gjenstand for inndragning. Det fremgår av straffeloven (1902) § 35 at gjenstand for inndragning kan være «ting», jf. første ledd første punktum. Etter annet punktum regnes også «rettigheter» som «ting». I Rt-2009-1011 er det lagt til grunn at domenenavn kan inndras. Det heter i avsnitt 27-29 om dette:
«(27) Den likhet domenenavn har med andre formuesgoder som for eksempel varemerker, taler for at domenenavn kan beslaglegges. Til dette kommer behovet for å kunne sette et domenenavn ut av funksjon for å unngå at straffbare handlinger fortsetter. Norid driver ingen kontroll med innhold på nettsteder, og har heller ikke noe mandat til å reagere overfor nettsteder som kan se ut til å bryte loven; det er det opp til politiet og rettsvesenet å gjøre.
(28) Utvalget er på denne bakgrunn kommet til at lagmannsretten ikke har tolket loven feil når den har kommet til at uttrykket «ting» i straffeprosessloven § 203 omfatter domenenavn.
(29) Det er heller ikke feil når lagmannsretten har lagt til grunn at domenenavn «antas å kunne inndras» etter straffeprosessloven § 203 jf. straffeloven § 35 og § 37b. Selv om en nettside vil være tilgjengelig gjennom IP-adressen også etter at domenenavnet er satt ut av drift, følger det av begrunnelsen for å operere med domenenavn at tilgjengeligheten vil være vesentlig redusert. Det er derfor ikke unaturlig å se domenenavnets tilknytning til et nettsted med straffbart innhold som redskap for en straffbar handling, slik de ankende parter anfører.
I Rt-2012-1180 er det lagt til grunn at telefonnumre også kan inndras etter straffeloven (1902) § 35. Høyesteretts ankeutvalg la til grunn at lagmannsrettens tolking av ordet «ting» var korrekt (avsnitt 11 og 12), når lagmannsretten uttalte at:
«Lagmannsretten legger til grunn at uttrykket ‘ting’ er tolket meget vidt. ‘ Ting’ omfatter ikke bare konkrete gjenstander som fast gods og løsøre, herunder dokumenter, og penger. Det omfatter også fordringer, rettigheter og opplysninger som er lagret elektronisk, jf. Andenæs, Norsk straffeprosess, fjerde utgave side 317. I Rt-2009-1011 fant Høyesteretts ankeutvalg at lagmannsretten ikke hadde tolket loven feil når den hadde kommet til at uttrykket ‘ting’ i straffeprosessloven § 203 omfattet domenenavn. Ankeutvalget viste til at domenenavn innebar en eksklusiv bruksrett til et gode som kunne ha økonomisk verdi. Videre ble lagt vekt på behovet for å kunne sette et domenenavn ut av funksjon for å unngå at straffbare handlinger fortsetter.»
og:
«at de hensyn som Høyesteretts ankeutvalg har lagt vekt på i nevnte avgjørelse, gjør seg gjeldende også i dette tilfellet. I likhet med et domenenavn gir et telefonnummer eksklusiv bruksrett for eieren. Flertallet kan ikke se at det er en forutsetning at ‘tingen’ i seg selv må ha en økonomisk verdi. Men flertallet bemerker for øvrig at i den situasjon som telefonnummeret her er anvendt, må det anses å ha avledet økonomisk verdi ettersom det tjener som middel for å skaffe inntekter ved ulovlig salg av alkohol. Videre kan beslag hindre at straffbare handlinger fortsetter da siktede tok imot bestillinger på dette telefonnummeret. Telefonnummeret er således sentralt ved gjennomføringen av den straffbare handlingen som er omhandlet i siktelsen. I likhet med tingretten legger flertallet særlig vekt på behovet for å sette telefonnummeret ut av funksjon for å vanskeliggjøre at straffbare handlinger fortsetter.»
Retten kan ikke se at profilnavn og e-postadresser, som angitt ovenfor, etter sin art står i noen annen stilling enn domenenavn og telefonnumre, som anses å omfattes av begrepet «ting». Likheten er betydelig både funksjonelt og rettighetsmessig. Det er tale om unike tall- og bokstavkombinasjoner for å nå andre, og selv å bli nådd av andre på ulike elektroniske kommunikasjonsplattformer, som er svært likt funksjonen til telefonnumre. Det er e-postadresser og profilnavn som i forhold til tjenestetilbyderen gir brukeren med vedkommende profilnavn bestemte rettigheter og plikter. Også funksjonelt, som nødvendig redskap for å gjennomføre slike straffbare handlinger, står de i tilnærmet samme stilling. Uten brukerprofiler og kontaktadresser kan slike straffbare handlinger som i vår sak gjennomføres. Det er de samme behov og legislative hensyn som gjør seg gjeldende. Tilsvarende vurderinger er gjort vedrørende begrepet «utbytte» i forhold til heleri av PIN-kode i Rt-1995-1872. Retten finner således at de kan inndras etter straffeloven (1902) § 35.
Gjenstand for inndragning er både profilnavnene og e-postadressene, og innholdet, dvs. den informasjonen som e-postadressene og profilnavnene gir tilgang til. Innholdet står etter rettens syn i samme stilling som annen elektronisk lagret informasjon, f.eks. på de lagringsenhetene som inndras ovenfor. Det vises til Rt-1992-904 som omhandler et tilfelle av databeslag, hvor «data» ble ansett å omfattes av uttrykket «ting» i straffeloven § 203. I NOU 2002:4 Straffelovkommisjonen delutredning VII, side 258 andre spalte, er det forutsatt at å anse «elektronisk lagret informasjon» ikke avviker fra gjeldende rett, men innebærer en avklaring. Den daværende straffelovkommisjon var enig med den foregående på dette punkt. Det samme er lagt til grunn i Ot.prp.nr.90 (2003-2004) side 347 første spalte, pkt 26.4.3.
Påtalemyndighetens inndragningskrav blir således å ta til følge i sin helhet.
5. Erstatning
Bistandsadvokaten og forsvareren har i hovedforhandlingen meddelt at det er inngått «rettslig forlik» mellom partene når det gjelder erstatningskravene. Dokumentet er datert 07.10.16, med rettelser datert 25.10.16 og 26.10.16. Bistandsadvokaten og forsvareren har fremlagt enighetsdokument med slik tekst:
« A og de 38 fornærmede er i dag enige om å forlike de borgerlige rettskravene (oppreisningserstatning) som er fremmet i saken. A og de fornærmede har fri rådighet over kravet om oppreisningserstatning og forliker med dette de borgerlige rettskravene, og begjærer ved dette forlikets inngåelse at tingretten avsier dom basert på partenes enighet, jf straffeprosessloven § 3. Partene viser her til Andenæs, Norsk Straffeprosess, 4. utgave, side 594, hvor det redegjøres for behandlingen av sivile krav i straffesaken:
«Ved pådømmelsen kan retten ikke gå ut over den nedlagte påstand. Det gjelder i så måte samme prinsipp som om det sivile krav var blitt behandlet i sivil sak (jf tvisteloven § 11-2). Tilsvarende er en erkjennelse av kravet fra siktede bindende for retten. Det dreier seg jo her om forhold partene har fri rådighet over».
Den underliggende begrunnelsen for dette er den samme enten det sivile kravet behandles alene eller i en straffesak, sml tvisteloven § 11-2. Tilsvarende er lagt til grunn i dom fra Hålogaland lagmannsrett av 20. februar 2013 (LH-2012-170174). Siden partene er enige om å begjære at forliket inntas i dommen i straffesaken, utformes forliket i samsvar med hva domsslutningen vil gå ut på.»
Retten legger til grunn at den meddelelse som forsvarer har gitt på vegne av tiltalte og som bistandsadvokaten har gitt på vegne av de fornærmede innen retten, innebærer at partene må anses å ha nedlagt felles påstand vedrørende de sivilrettslige krav. Det vises til rettsboken hvor dette ble meddelt. De sivilrettslige kravene er undergitt partenes fri rådighet. Det gjelder også for krav om erstatning for ikke økonomisk skade (oppreisningskrav). Retten er bundet av partenes felles påstand, og innholdet i den blir å innta i domsslutningen. Det vises til Hålogaland lagmannsretts dom av 20 februar 2013 (LH-2012-170174).
Sakskostnader er ikke påstått, og idømmes ikke.
Dom har ikke kunnet avsies tidligere grunnet hardt arbeidspress og juleferieavvikling.
Dommen er enstemmig.
Domsslutning
1.
A, født 0.0.1972, dømmes for overtredelse av straffeloven (1902) § 192 første ledd bokstav c, jf. andre ledd bokstav a, jf. § 206 annet punktum, jf. § 192 tredje ledd bokstav a (1 – en overtredelse), straffeloven (1902) § 192 første ledd bokstav c, jf. andre ledd bokstav a, jf. § 206 annet punktum (2 – to – overtredelser), straffeloven (1902) § 195 første ledd første straffalternativ, jf. § 205 (6 – seks – overtredelser), straffeloven (1902) § 222 første ledd andre straffalternativ, jf. § 232 tredje punktum (13 – tretten – overtredelser), straffeloven (1902) § 222 første ledd andre straffalternativ, jf. § 232 tredje punktum, jf. § 49 (2 – to overtredelser), straffeloven (1902) § 200 andre ledd første punktum, jf. tredje ledd (1 – en overtredelse), straffeloven (1902) § 200 andre ledd andre punktum, jf. tredje ledd (36 – trettiseks overtredelser), straffeloven (1902) § 200 andre ledd andre punktum, jf. tredje ledd, jf. straffeloven (1902) § 49 (1 – en – overtredelse), straffeloven (1902) § 204a første ledd bokstav a (38 – trettiåtte – overtredelser) og straffeloven (1902) § 201 første ledd bokstav c (37 – trettisju – overtredelser), alt sammenholdt med straffeloven (1902) § 62 første ledd og § 61 første ledd, som felles straff med den betingede del av Sør-Østerdal tingretts dom av 30. august 2012, jf. straffeloven (1902) § 54 nr. 3, til en straff av forvaring i 12 – tolv – år, med minstetid på 8 – åtte – år, jf. straffeloven (1902) § 39c, jf. straffeloven (2005) § 40.
I tidsrammen og i minstetiden fragår 525 – femhundreogtjuefem – dager for varetektsfengsel.
2.
Han dømmes, i medhold av straffeloven (1902) § 35, jf. § 37d, til å tåle inndragning av følgende gjenstander:

Samsung Galaxy S III (GT-i9300), beslag 2015/2088,1

Minnekort fra Samsung Galaxy S III (GT-i9300), beslag 2015/2088,1

Samsung Galaxy S III (GT-i9300), Beslag 2015/2088,2

Minnekort fra Samsung Galaxy S III (GT-i9300), beslag 2015/2088,2

Toshiba Sattelite C650-15P, beslag 2015/2090,1

Samsung Galaxy S IV (GT-i9505), beslag 2015/2090,2

HTC Sensation XL (PI39200), beslag 2015/2090,5

Samsung Galaxy Trend Plus (GTS7580), beslag 2015/2091,2,
samt rettigheter til og innhold på, jf. straffeloven (1902) § 35, jf. § 37d:

[epost1] på Facebook

[epost2] på Kik

[epost3] på Kik

[alias2] på Instagram

[alias2] på Kik

[alias4] på Kik

[0000] ([alias2]) på Facebook

[alias2] på Skype

[alias2] på Snapchat
3.
Han dømmes til å betale erstatning til:

N07 på 150 000 – hundreogfemtitusen – kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.

N24 på 75 000 – syttifemtusen – kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.

N18 på 150 000 – hundreogfemtitusen – kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.

N23 på 75 000 – syttifemtusen – kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.

N02 på 200 000 – tohundretusen – kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.

N13 på 125 000 – hundreogtjuefemtusen – kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.

N25 på 75 000 – syttifemtusen – kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.

N19 på 125 000 – hundreogtjuefemtusen – kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.

N05 på 200 000 – tohundretusen – kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.

N14 på 125 000 – hundreogtjuefemtusen – kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.

N30 på 75 000 – syttifemtusen – kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.

N09 på 150 000 – hundreogfemtitusen – kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.

N20 på 150 000 – hundreogfemtitusen – kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.

N04 på 200 000 – tohundretusen – kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.

N37 på 75 000 – syttifemtusen – kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.

N16 på 125 000 – hundreogtjuefemtusen – kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.

N06 på 150 000 – hundreogfemtitusen – kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.

N38 på 75 000 – syttifemtusen – kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.

N33 på 125 000 – hundreogtjuefemtusen – kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.

N22 på 75 000 – syttifemtusen – kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.

N10 på 150 000 – hundreogfemtitusen – kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.

N11 på 150 000 – hundreogfemtitusen – kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.

N17 på 125 000 – hundreogtjuefemtusen – kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.

N44 på 125 000 – hundreogtjuefemtusen – kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.

N15 på 125 000 – hundreogtjuefemtusen – kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.

N08 på 150 000 – hundreogfemtitusen – kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.

N28 på 125 000 – hundreogtjuefemtusen – kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.

N12 på 150 000 – hundreogfemtitusen – kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.

N35 på 75 000 – syttifemtusen – kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.

N27 på 75 000 – syttifemtusen – kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.

N31 på 125 000 – hundreogtjuefemtusen – kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.

N29 på 75 000 – syttifemtusen – kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.

N34 på 75 000 – syttifemtusen – kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.

N26 på 75 000 – syttifemtusen – kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.

N36 på 75 000 – syttifemtusen – kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.

N21 på 125 000 – hundreogtjuefemtusen – kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.

N32 på 125 000 – hundreogtjuefemtusen – kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.

N43 på 150 000 – hundreogfemtitusen – kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.